VITALE NIC. JONK GEDIJT HET BEST IN DE POLDER WEEKAGENDA DEKENAAT LEIDEN BURGERLIJKE STAND VNL gedropped MARKTEN LEIDSE COURANT 17 JULI 1970 Minister zegt verkeerslichten toe voor afrit Rijksweg 4a in Leiderdorp LEIDEN Minister Bakker van V keer en Waterstaat heeft op vragen van •t (PvdA)Tweede kamerlid Eiber! 3 ter geantwoord, dat momenteel plannen worden uitgewerkt om b\j de afrit van Rijksweg 4 in Lelden verkeersliclitei plaatsen. De minister is het met voormalige Leidse raadslid eens, dal situatie ter plaatse grote gevaren inhoudt Werk aan de winkel in het Kreatief Sentrum LEIDEN Creatief zijn en ge woon werken is niet heztelfde. Dat probeerde gisteren een regelmatige „Ik b erkei cuseerde hij zieh bij Jan Boer voor het feit dat hij niet meehielp aan de sloopwerkzaamheden in het iTiime tijd bezig is. Oude binnen muren worden weggebroken en puin wordt weggekruid. Over drie maanden moet het sentrum gereed zijn. Jan Boer vreest echter dat men niet op tijd klaar komt. Te veel vrijwilligers laten gaan, hetzij door vakantie of ge om te werken. Het gemeent< stuur heeft onlangs 85 duizend gulden beschikbaar gesteld voor ingerland en J. Boek kooi; Jacoliene-Francien, d.v. W. Slin gerland en J. Boekkooi; Jeroen, z.v. O. Hornkamp en A. J. Groenewold; Rosa lia. d.v. VV. F. G. J. Stoetzer en M. R. Conde Asorev: Nicole E., d.v. L. J. N. Muusers en N. J. Regeer: Betty, d.v. A. Bremmer en J. van Kralingen; André J.. z.v. A. J. van Zanten en W. Vooijs; Martin, z.v. N.M. Gujjt en P. J. van Kra lingen; Albert P.. z.v. A. Nyenhuis en C. Simon; Cernelia G., d.v. E. H. Baron van Tuyll van Serooskerken en F. Hanisch ten Gate; Dennis. z.v. B. Mark en C .C. C. C. Boot; Wiepje H„ d.v. B. D. Oosterman en J. C. Gaarkeuken; Eva, d.v. J. K. Boei- en G. A. Heijmans. LEIDEN Geboren: Marcel D. z.v. A. Onderwater en A. v. d. Bent; Mischa G. C. z.v. L. H. Rietveld en H. S. de Graaf: Johannes L z.v. I. Klerjn en H. C Nieuwenburg; Mie en H. Laman; Pauline M. d.v. D. v. d. Kooij en M C. C. Pool; Eduardus J. z.v. R. F. de Wekker en N. L. v. Maren; Marion d.v. L. L. Peters en F. v. d. Pluijm: Hendrikus C z.v. H. C. de Jong WEERT - Een deputatie van VNL kampeert thans in Weert. Vanuit deze Noord-Limburgse plaats schrijven ons de leiders: Dinsdag werden de jongens voor een j dropping om 10.30 uur in vrachtauto's geladen welke „kijkdicht" afgesloten werden. Na een half uurtje rondrijden I werden z(j met de leiders midden in een bos afgezet en met enige aanwijzingen moesten zij terug zien te komen naar het kamp. Deze tocht duurde plm. 3 ingevi ge- Gehuwd: Getrouwd. N. J. M_. Smifs en M. B. T. Boerakker; C. J. L. M. Meijer en L. Y. Grobbe: H. A van den Berkmortel en M. T B. A. Diepstraten; A. M. Beers en J. Vitner; E. B. Brinkman en A. J. E. j van Hoven; P. J. J. Heemskerk en W. C. Nagtegaal. Overleden: A. Parlevliet <79>: W. J. Stol wijk (75i; M. H. Kroon (86): M. C. Hanno (79); N. Keijzer (74); C. Wage- mans (70); A. van der Leen (49); E. M. M. van Oosen (73); G. L. Le Roy j lopen, waarbij Hans Berveling 'n flinke blaar opliep. Woensdag waren bij het handbal tegen Den Hoorn D. de Wilde en Wouter Mie- J. v. d. Reijden I v n RKAV I gelijk met 11-11, maar werd in de verlenging verslagen met 5-4. Evenzo verging het. het le team dat tegen RKAV II speelde en verloor met 15-10. Daar er volgens afvalsysteem werd gewerkt waren beide teams uit liep de 800 meter in 3 min. 19.9 welke tijd tot nu toe de beste is. Bij de 4 x 80 meter estafette liepen F. Obreski, J. Kluivers. H. v. Rijn en Th. Luykx de afstand in 47.1. 's Middags werd er nog handbalwedstrijd gespeeld gewonnen. Charles v. d. rbij met 2 doelpunten de topscorer, dag zullen de jongens ongeveer 5 uur op de Vliet arriveren. Strijk, ik en C. M. Giezen. Trianon: ..John and Mary" (18) 2e week Dagelijks: 2.30, 7.00 en 9.15 uur. Zondag: 2.15, 4.30, 7.00 en 9.15 uur. Camera: 's Avonds: „In de doodsgreep van het Rode Masker" (18), 's middags: ^Jungle boek" (a.l.). Dagelijks: 2.30, 7.00 en 9.15 uur. Zondag: 2.00, 4.00. 7.00 en 9.15 uur. Nachtv. vr/za 23.30 uur): „SanWai Pirate" (18). Studio: „Kuifje en de zonnetempel" (a.l. i Dag. 10.30 u.: „Sjorsen Sjimmie" (a.l.) - behalve zondags. Dagelijks: 2.30, 7.00 en 9.15 uur. Zondag: 2.30, 4.45, 7.00 en 9.15 uur. Dag. 10.00 u.: „Sjors en Sjimmie" (a.l Rex: ,,Le grand restaurant" (a.l.) - 2e (dag. 7.00 en 9.15 u.). Elke middag 2.30 u.: „Onkruidzaai ers in Fabeltjesland" (a.l.). Nachtv. (vr/za 23.3Q uur): .Fanny Hill" (18). Luxor: „Heintje - ik zing mijn lied (a.l.) Dagelijks:-2.30. 7.00 en 9.15 uur. Zondag: 2.30. 4.45, 7.00 en 9.15 uur. Lido: „West Side Story" (a.l.) Dagelijks en zondags: 2.30 en 8 u. LEIDEN, 17 juli 1970, VEE Aanvoer: stieren 15. melkkoeien 70, vette koeien 245, vare koeien 75, vette kalveren 61, vette schapen 180. vette I lammeren 303, zuiglammeren en weide- 1 Ecbtpaiir De Groot (50 jaar getrouwd) vindt Oegstgeest van vroeger mooier dan tegenwoordig OEGSTGEEST „Als men tegen mi zegt: Oegstgeest is een mooi plaatsje dan zeg ik er altijd onmiddellijk achter geweest. Niet dat Oegstgeest tegen woordig lelijk ii Maar looli. vroeji delijker. Ei weegt. Ondanks zijn toch vrije hoj leeftijd is hij nog steeds secretaris v£ j de plaatselijke LTB. Hij zegt daarove ..De afdeling Oegstgeest is zo'n klei) afdeling in de loop van de jaren gewo den, dat ik dat beetje werk nog gemak kelijk afkan". Hel De i fel voetbalwedstrijden werden dooi beide teams in winst omgezet en d was Marchel v. Tulpen wel de scorer. In het bingospel was Aad Hilh naar wel de gelukkigste door 4 van d 5 spelen te winnen. De leider LEIDERDORP W. F. van 3 geslaagd bij de L.O.I. voor he issiatent Uitvoerder Burger- het mooier, lan- olop boerderijen ndcrijen. Tegenwoordig is het al LEIDEN N.V. Autosneldiensten Holland-Twente hebben onlangs de lij nen Gouda-Vlaardingen v.v. en Gouda- Leiden-Katwijk v.v. van de heer J. Ro denburg te Gouda de ergenomen. De afd. splannin; heeft momenteel het opvoeren var u-zendfrequentie in studie. Ook eet r lijnendienstboekje is in voorbe- LUCAS ITfTDEN Nieuwe Rijn 4 Tel. 42350 stieren 4.70-4.80-5.00. melkkoeien 1050-1575-1725, vette koeien 4.30-4.50- 5.00-5.30, vare koeien 700-1000-1470, j vette kalveren 3.40-3.60-3.75, vette scha- pen 85-105-135, fokschapen geen note ring. vette lammeren 120-140-150, zuig- lammeren 110-120-145, weidelammeren j 85-100-120. Texelse lammeren 75-90-105, ponny's 400-700, geiten 30-55-95. Han del: slachtstieren: vlug: vette en vare koeien: redelijk; melkkoeien: vlug; vet te kalveren: vlug; vette schapen: stug, vette lammeren: goed; weidelammeren: j rustig; Texelse lammeren: rustig; zuig- lammeren: vlug: geiten; rustig; ponny's LEIDEN, 17 juli 1970, KAAS— Goudse extra kwaliteit tot 4.40, Leidse le kwaliteit tot 4.50. Aanvoer: 2 partijen Goudse en 2 partijen Leidse. Handel i huwelijk trad me de Oude Rijnziehtweg 10 bezoek krege van burgemeester jhr. Van Eysinga va Oegstgeest. De heer en mevr. De Groot zijn ras echte Oegstgeestenaren. Ze zijn dus ge rechtigd vergelijkingen met vroeger t trekken. Ze hebben Oegstgeest zie groeien van een enigszins chique, rusti, dorpje tot een moderne forensenplaats van behoorlijke omvang. Toch denl heer De Groot (79) vaak nog met enige weemoed terug aan de tijd. dat de boei derij van zijn ouders nog op de hoek lm g. (Van een onzer redacteuren) Er is in Noord-Holland een nieuwe kunstenaarskolonie aan het ontstaan: Grootschermer in de Eilandspolder, een lintdorp temidden van andere historische plaatsjes als Graft en De Rijp, dorpen met veel zwanen-, met- pittoreske raadhuizen, rust en stilte en protesten tegen de aluminium gevaartes die dwars door dit vredige landschap voor het transport van elektriciteit moeten Het was niet zo verwonderlijk, dat Nic Jonk zich in Grootschermer ves tigde. Tenslotte was hij (11 juli 1928) op een steenworp afstand van Groot- schermer, in Schermerhorn. geboren. zorgen. Kees Brusse heeft zich recent in een stolp boerderij in Grootschermer gevestigd, acteur Ton Len- sink woont er al enige tijd in een twee- of driehonderd jaar oud huis, dat hij atractief heeft opgekalefaterd. Maar de eerste die zich in Grootschermer vestigde - enkele jaren geleden - was beeldhouwer Nic. Jonk. In overeenstemming met zijn passie voor de mythologie heet zijn stolpboerderij „De Nereiden". het hem zijn aantrekkingskracht nie loren. In 1965 verliet de familie Jonk Amsterdam - Osdorp. „Amsterdam werd me te benauwd", zegt Nic. Jonk. „Van mijn huis naar mijn werk moest ik vijftien kilometer toeren eli wanneer ik een flink stuk steen wil de kappen, moest ik daarvoor naar een werf gaan. Ik geloof dat ik bui ten veel meer kan doen. Het is voor de kinderen vijfook veel beter dat we buiten de stad wonen. Bovendien trok het landschap me ontzettend vormige kamer verbouwde stallen, waar niets meer aan vee herinnert, waar veel kleinplastiekeu staan cn waar grote ramen ongehinderd uit zicht bieden op het boeiende land schap. Het is eri fijn i g g i afstand blijft. Beeldentuin Ze heeft iets weg van het park Sons- beek, de tuin rond de boerderij, die ingesloten wordt door een doodlopen- Afscheid In Schermerhorn, wa is, heeft Nic. Jonk gewoond. Toen zijn haar geboorteplaats ich dagelijks naiar de kath. ulo in Alkmaar, maar daaraan kwam een eind loen de autobusdiensten staakten. Direct na de oorlog is Nic. Jonk naar Amster dam gelift, om daar verder zijn geluk te beproeven. Nic. Jonk was geen moeite teveel om zich in de kunst te bekwamen. Onvermoeibaar volgde hij lessen op tekenclubs en avondscholen en kort nadien kwam hij op de reclame-afde- :rkte an De Bijenkorf. Da: hij iedere dag i waardige combin, koeien. Nadat de Raad Noord-Hol 1; tie van VW's in ven het Nc het ng jaai hting Culturele en de Federa- ord-Holl'and bo- dag i tegde hij echter zijn baan op. ten- ulturele, folkloristische en toeristische route hadden uitgeschreven door een deel van deze provincie, vormde de beel dentuin aan het Haviksdijkje een ge waardeerde pleisterplaats. onderne zich dai Zijn levi iculpti Nic. Jonk in olgende jaartal len: 1947 tot 1953 avondlessen aan de Kunstnijverheidsschool en r'n Rijksnormaalschool te Amsterd N onder Wessel („Bill") Couzijn <u lithograaf-schilder-tekenaar D. D. Lammers; 1953 tot 1956 leerling van de Rijksakademie te Amsterdam on der prof. V. P. S. Esser; vanaf 1956 was Nic. Jonk zelfstandig werk zaam. In 1961 en '62 doceerde hij aan de Koninklijke Akademie voor kunst en vormgeving in 's-Hertogenbosch en van 1963 tot '66 aan de Akademie '63 in Haarlem, waarvan hij mede oprichter is. Haarlem is een stad vele goede konnekties heeft, met Mari Andriessen en Godfried Bo- mans onder anderen. Gemis Ondanks deze „staat van dienst" en de buitengewone kwaliteit van het werk dat h(j maakt Nic. Jonk mag worden gerekend tot de meest selec- te kern van beeldhouwers in Neder land beschouwt de heer Jonk zijn beperkte opleiding als een gemis, maar dit kon juist wel eens een gun stige omstandigheid zijn, omdat hier de kunst van nature ontstaat. Vrij van alle beïvloeding die op zoveel akademies egaliserend en remmend werkt, vrij ook van maniërisme. Nic. Jonk bepleit de combinatie van modern en abstract op de akade mies en het valt te betreuren dat deze opzet van de Akademie '63 in Haarlem al zijn kansen is ontnomen. Dat niet alleen bij deze onder het ministerie van Onderwijs ressorte rende akademie problemen hebben gewoed, maar ook bij de Rijksakade mie voor beeldende kunsten te Am sterdam (die evenals de Jan van Eyk-akademie in Maastricht onder het ministerie van Cultuur. Recrea tie en Maatschappelijk Wei Rijksakademie in Amsterdam i Beeldhouwer Jonk heeft zich steeds c onsciëntieus bezig gehouden met de bewegingen niet alleen op het gebied van di- beeldhouwkunst, maar ook dat van de schilderkunst. Praten met beeldhouwers en met schilders be schouwt hij als een veel grotere sti mulans voor de jonge kunstenaar dan liet volgen van een akademie. Na in verschilende plaatsen te heb ben geëxposeerd, waaronder Salz- i de Deutzstraat en de Rhijngee weg later hij levenslicht op de eertijds bekende tuin „Tuinlust". Het echtpaar schoni ieven aan zes kinderen, 3 zoons dochters. Een zoon verricht als kapelaan pastoraal werk in Frankrijk. Tientallen jai-en heeft de heer De Groot als vt tegenwoordiger gewerkt bij de coöpei tie van de LTB afd. Oegstgeest - van hij zelf een van de oprichter zaterdag- en zondagavonden Zaterdagav. Zondaga Haagse Schouw: 19.00 18.30 Hai tebrug: 19.30 19.00 Herensingel: 19.00 18.30 H. Leonardus: 19.00 19.00 H. Lodewijk 19.00 18.00 H. Petrus: 19.00 18.00 Studentenparochie: Lodevvijksl Vacantia en hoogmis Vanwege de vacanties van de dirigent en de koorleden zal er op de zondagen j 19. 26 juli, 2, 9 en 16 augustus tijdens de eucharistieviering van 9.30 uur geen 1 zang zijn. Haagse Schouw: zaterdagavond: 19.00 uur; zondag: 9.30, 11.30 en 18.30 uur; j in de week; 7.15; zaterdag 9.00 uur; woensdag- en vrijdagavond om 19.30 u. Harte brug: zaterdagavond: 19.30 uur; zondag: 8.00. 9.00, 10.45, 12.00 en 19.00 uur; in de week: 7.00, 8.00, 9.00 en 19.00 „Room »rdorp 19.00 ■ensingel: i.OO; zondag: 8.30. en 18.30 u.: in de week: 8.30 en 19.30 uur (behalve maan dagavond. Bijkerk Timorstraat: zondag: week; dinsdagmorgen 7.30 uur en don derdagavond 19.30 uur. VOORSCHOTEN H. Laurentius: zaterdagavond: 19.00 u.; zondag: 8.30, 10.30, 12.00. Geen avond- in de week: 9.00 en 19.30 uur; Noord hofland aula izondag 8.30 uur. Moeder Gods: zaterdagavond: 19.00 u.; zondag: 8.00, 10.00 (met zang), 11.30 (met zang) en 18.00 uur. Lof 19.00 uur. In de week: 7.3U en 8.15 uur Cs woens dags 8.00), vrijdagavond 19.30 uur. ZO ETER WOU DE Parochie St.-Jan'e Onthoofding St.-Jan Zaterdagavond: 19.30 uur avondmis met zang. Zondag: 7.30 stille H. Mis; 9.00 gezon- I gen Hoogmis; 11.00 stille H. Mis; 19.00 1 lof. Tuinbouwschool: 19.00 H. Lodewijk: zaterdagavond: 19.00 uur; zondag: 8.00 (in St.-Maartenshuis), 9.45 (Lat.). 11.00 (Ned.), 12.15 en 18.00 OEGSTGEEST illibrordus: zaterdagavond: 19.30 ;ondag: 9.00. 10.30, 12.00 en 18.30 n de week: 7.45, 8.45 en 19.30 17.00 PAR. ST.-AN TON IU S VAN PADUA Boshuizerlaan 38a. tel. 34062 Giro t.n.v. kerkbestuur: 494828 Giro t.n.v. overste der Franciscanen 70190i De diensten ln het weekend: Zaterdag- nd om 7 uur avondmis. Op zondag de diensten om 9.30 (hoogmis), 11.00 12.15 uur. De diensten in de week: Maandagmor- m, dinsdagmorgen en woensdagmor- :n om 9.00 uur; donderdagavond en ïjdagavond om 19.30 uur: zaterdag- zondag: 00, 10.30, 12.00, 1 week: 7.30, 9.00 en 19.00 i i Laandag t. uur, Pieterskerkstraat 1. LEIDERDORP Meerburg: zaterdagavond: 19.00 uur; j Kapel Roomburg: 19.00 uur. zondag: 8-45 (Lat.), 10.30 (Ned.), 12.00 en 18.00 uur; in de week; 8.30 (vrijdag 8.00) e. 19.15-uur. Menswording: zaterdagavond: 19.30 u. zondag: 9.00, 10.30 en 12.00 uur; in d Zondag 19 juli: kerkdiensten als in de algemene lijst. In de vooravond zingt het gemengd koor om half acht; in de dien- 1 sten van half elf en twaalf uur volkszang. Preekbeurt kap. Poelma, weekbeurt de pastoor. Dinsdag 21 juli: om 10.30 gezongen dienst I uit dankbaarheid bij een 50-jarig huwe- j lijk van het echtpaar de Groot, met het i dameskoor. Woensdag 22 juli: om 15.30 uur gezon gen huwelijksviering van het bruidspaar Bruseker-Metselaar, met het jongens- of meisjeskoor. Zaterdag 25 juli; van .17 tot 18 uur alge- I meen spreekuur in de pastorie, van 18 tot 19 uur biechtgelegenheid in de kerk zondag: 8.00, 10.00 en 11.00 uur (Lat.). Kijnsburg Tuinbouwschool: zaterdag avond: 19.00 uur; zondag: 10.30 uur. Dekenaat Leiden: Deken L. G A. van Noort, tel. 30700, Steenschuur 19, giro 516335. Dekenaal Centrum: Pater J. Sweerts, Steenschuur 19, tel. 31246 b.g.g. 21555. Dagelijks geopend van 9.00-12.30 uur ipend van 9-12 uur. Aan het bureau zijn verbonden een maat schappelijk werkster, een priester, art sen, een psycholoog en een jurist. Het huwelijksbureau biedt hulp bij moeilijk heden in verkering en huwelijk. Voor hulp bij geboorteregeling kan men zich vervoegen op het spreekuur of rechts- streeka een afspraak maken met de assistente van dr. Mudde, Elisabeth Ziekenhuis, tel. 41541. derzorg) te Leiden: Hel l vestigd Hugo de den, tel. 25708 en is geopend maandag t.m. vrijdag van 9.00-12.30 uur. Spreek uur maatschappelijk werkster: iedere ochtend van 9.00-10.00 uur en volgens afspraak. Aan het bureau is verbonden 1 een maatschappelijk werkster, een psy choloog, een psychiater en een jurist. Katholiek Bureau voor Maatschappelijk Werk: Het bureau is gevestigd Rapen burg 85, tel. 20503. Spreekuur; iedere morgen van 9.00-10.00 uur; dinsdag avond van 19.00-20.00 uur en vervolgens volgens afspraak. Voor alle maatschap pelijke problemen kunt u daar in eerste instantie terecht. Leidse Katholieke Invalidenbond: U weet toch dat ook in Leiden een bond is die al uw belangen behartigt en met onze gehandicapten op vakantie gaat? Alle inlichtingen worden u gaarne ver strekt door mevrouw J. Creygthon-Ber- bée, Wiai-di Beckmanstraat 29, Leiden, tel. 22917. Bureau R.K. Gezinszorg: Voor het aan vragen van een gezinsverzorgster, ge zinshelper of bejaaxdenhelpster, wanneer de huisvrouw door ziekte of andere om standigheden geheel of gedeeltelijk haar taak Het I iedere werkdag van 9.00-10.00 van 13.00-14.00 uur. R.K. Oudervereniging „Voor het Zor genkind", afd. Leiden en omstreken Sekretaiiaat: mevrouw M. L. Hoff- Been, Witte Singel 65, Leiden, telefoon 33999. Deze vereniging biedt allerlei SPi vice aan ouders van gehandicapte kinderen. Uitvoerige inlichtingen worden graag gegeven door het sekietariaat. Werkgroep Gespreksgroepen Leiden: Sekretariaat; mej. M. M. Olsthoorn, Jac. Urlusplantsoen 48, Leiden, tel. 34907. hulp pen 21988: Centrum lijk gesprek, bemiddeling ge kl ingen, advies in gezinsverband enz.) Kapelaan J. Schlatmann, Stationsplein 134, Leiden, tel. 32556. Dei", Plantage 16, •oor geloofsbegelei- ding en oecumene voor gemengd ver loofden en gemengd gehuwden, in per soonlijke gesprekken en in groepsver- neerden, afd Leiden De Bond die alles doet voor hogere A.O.W.- en A.W.W.- uitkeringen, een sociaal minimum en vakantietoelagen. Geeft U op als lid of vraagt nadere in-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 4