msm JAN SNIJDERS KEEK EVEN OM EN RUSLAND WAS EUROPEES KAMPIOEN ROEMENEN IMPONEERDEN IN HOLLANDBOKSTOERNOOI Bepleisterde Tini Wijnen raast door biljartarena Schepers op kop in „Zes Provincies' in-t-kuipje. 58 et Nederland kon judokroon niet opzetten Ommekeer na succes van lichtste gewichten De Vos op eerste avond uitgeschakeld TWEE SPELERS CELTIC NAAR HUIS GESTUURD Ceulemans leidt bij driebanders VAN LEUR VERVANGT ROODENBURG AZ miste kwaliteit tegen slap Feijenoord NAC gaf MVV geen kans Estudiantes won eerste wedstrijd Wat kost een jaarkaart 65+? f50. f75 f20 f30 >5^ voordelig TRLJDAG 22 MEI 1970 TiETPSE COURANT OOST-BERLIJN Nederland is zeer dicht bij de Europese judotitel voor landenteams geweest. In de finale tegen de sterke Russen leverden de beide partijen in de lichtste klasse overwinningen op. Een ongewone situatie, omdat voor Neder land de punten in een teamwedstrijd altijd uit het midden-, halfzwaar- en zwaargewicht moeten komen. Karei Gietelink, steeds geweldig op dreef, De lichtste helft van de Eindhovense tweeling had de Rus volledig in zijn macht en behaalde spoedig technisch voordeel. Jan Snijders hoefde nog slechts de tijd uit te staan om Neder land een beslissende voorsprong te be zorgen. Zoals zo vaak trokken de -twee strijders naar de rand van de mat, waar de Engelse hulpscheidsrechter Kerr plotseling zonder duidelijk aan wijsbare redenen driftig met zijn vlag begon te zwaaien. De Nederlander keek even om en in de volgende tiende van een seconde was het met hem gebeurd. Bodarenko haalde uit voor een eerste beenworp, die Jan Snijders onmogelijk nog kon pareren. Geen vat Deze klap miste op Peter Snijders zijn uitwerking niet. In korte tijd van 97 naar 84 kilogram in gewicht ge daald, kon hij zijn vermoeidheid, ont staan door de reis met hindernissen en het slechte voedsel, niet overwinnen. De Rus Pokatajev was sterker en dit werd door de arbiters pijnlijk nauwkeurig geregistreerd. Maar nog leek Nederland een kans te hebben. Wim Ruska moest de laatste partij maken maar de Rus Onasjvili, wetend dat hij aan een onbe slist genoeg had, hield de boot kundig af. Ruska kon geen vat op zijn tegen stander krijgen, al had hij wel voortdu rend het initiatief. De scheidsrechters vonden het echter niet voldoende. De Russen kregen hun onbeslist en vero verden daarmee de Europese titel. Gouden rand In de Nederlandse ploeg heerste grote verslagenheid. De pyerwinning had dan ook vóór het grijpen gelegen. Jan Snij ders maakte zichzelf verwijten. Nie mand viel hem echter openlijk hard. Coach Koos Henneveld was tevreden. Hij was van mening dat de zilveren medaille van dit kampioenschap er een met een gouden rand is en zeker van grotere waarde dan de zilveren medail le van vorig jaar in Oostende. Het verwierf zich in de partij tegen de flitsend snelle Rus Roeslin al dadelijk een bijna niet meer te nivelleren voordeel door een houdgreep in te zetten, die acht seconden duurde. De Rus kreeg ook nog een waarschuwing, zodat er over de overwinning van de Nederlander geen twijfel kon bestaan. Eddy van de Pol, die in tegenstel ling tot Gietelink allerminst overtuigend had gewerkt, hervond in de strijd tegen de Europese kampioen halfmiddengewicht Aleksei Roedmann zijn zelfvertrouwen. Hij was agressiever en de Rus kon geen vat op hem krijgen: 20. Een voor Nederland ongekend gunstige situatie. Maar toen kwam de ommekeer, hoewel het daar in het begin van de derde partij, in het middengewicht tussen Jan Snijders en Bondarenko, nog niet naar uitzag. Nederlandse judo is zeker niet achteruit gegaan en daar heeft het, in de duiste re crisismaanden van eind 1969, wel naar uitgezien. Toen immers dreigde de nationale ploeg uiteen te vallen naar aanleiding van de kwestie-Geesink. De breuken werden echter gelijmd en het resultaat was toch verrassend. Hoewel het peil van het Europese judo onmis kenbaar is gestegen (landen als België. Frankrijk en Oostenrijk zijn duidelijk sterker geworden) deed Nederland meer dan zich alleen handhaven: het had de kroon binnen bereik maar kon hem juist niet opzetten. Overeind Tevoren was de halve finale tegen Frankrijk minder florissant verlopen, hoewel de Nederlandse ploeg overeind bleef. Gietelink en .Van de Pol begon-, nen met nederlagen en ook Jan Snij ders stond er in zijn partij tegen Auf- fray niet best voor. De Fransman stapte echter op een gegeven moment van de mat en dat kostte hem de oveiwinning. Peter Snijders en Wim Ruska moesten het toen doen en beiden slaagden. edstrijden zijn: Nederland—Denemarken 5—0 (Gietelink ferslaat Andersen. Van de Pol versl. Bek, [an Snijders versl. Nielsen, Peter Snijder >1. Jorgensen, Ruska OostenrijkZwitserland 3—1; Pc Slavlë 4—1; Frankrijk-Bulgarije 5—u; ueigie —Portugal 5—0; Groot-Brlttannië—Oost- Duitsland 3—0; West-Duitsland—Tsjecho- Slowakije 3—2; Rusland—Zweden 5—0. Nederland—Oostenrijk 2—1 (Gietelink versl. Jungwlrth, Jan Snijders verliest op beslis sing van Lischka, Peter Snijders wint op beslissing van Aellig, Ruska onbeslist tegen Butka); Blegië—West-Duitsland 4—1; Frank rijk—Polen 4—1; Rusland—Engeland, 3—0. id—België 4—1 (Gietelink versl. is, v. d. Pol verl. van De Meers- nljders versl. vleugels. P. Snijder OostenrijkDenemarke —België 3—1; Engeland- rijk—Engeland 2—2 (13— t op Ippon van Viel. Jan Snijders wi 1. van Auffray, Peter Snijders wi ;1. van Albertini. Ruska wint op bes AMSTERDAM Het derde internationale Hollandtoernooi dat gisteravond in de oude RAI in Amsterdam begon, heeft opnieuw aangetoond dat het amateurboksen in Oost-Europa op zeer hoog peil staat. Vooral de Roemenen, die met Kon- stantin Ciuca (vlieggewicht), Calistrat Kutov (lichtwetcrge- wicht) en Ion Alexe (zwaargewicht), drie Europese kampioe nen hebben meegebracht, veroorzaakten veel enthousiasme in de zeer matig bezette zaal door hun superieure techniek. Vooral vlieggewicht Ciuca, boksend als een prof, oogstte veel bijval. Van de drie Nederlanders, die op de openings- avocd in de ring kwamen, behaalden de nationale kampioe nen Jimmy Verstappen (halfzwaargewicht) en Lolle van Hou ten (zwaargewicht) een overwinning. Lichtgewicht Dirk de Vos sneuevelde in een weinig aantrekkelijke party tegen de Fransman Jean Pierre Younsi. Viktor Zilbermann, de Roemeense welter gewicht, die vorig jaar juni in Boekarest het zilver bij de Europese kampioen schappen veroverde, leek het aanvankelijk tegen de massieve Hongaar Bakoynyi moeilijk te krijgen. Zilbermann bokste statisch, maar bleek toch zeer gevaarlijk met.korte rechtse hoeken. Aan het eind van de eerste ronde moest Bakoynyi en serie op zo'n stoot neer en de Hongaar, gesecondeerd door de meervoudige olympische kampioen Laszlo Papp, kwam met moeite overeind. De gong redde hem daarna voor verdere schade. Zilbermann ging in de tweede ronde sneller door de ring en trof de Hongaar herhaaldelijk. Bakoynyi bleef overeind door zijn moed. Ook in de laatste ronde joeg Zilbermann zijn tegenstander door de ring en kort voor de laatste gongslag kreeg de Hongaar na een serie hoeken van de Duitse scheidsrechter Nüssgen staande acht tellen rust. Laszlo Papp vond het toen genoeg en gooide de handdoek. Bikkelhard Calistrat Kutov (Roemenië) en Ryszard Petek, van wie de eerste Europees lichtwelterkampioen is en de Pool veder- kampioen van 1967, boksten een bikkelhard gevecht, waarin Petek aanvankelijk voordeel had. De langzaam gestarte Kutov kwam er echter in de tweede ronde beter in en toonde zich toen technisch superieur. Vooral met zijn snelle linkse direclen teisterde hij de Pool, die in de laatste ronde duidelijk conditie te kort kwam. De Roemeen werd duidelijk, laar op punten. Konstantin Ciuca, de tweede van de drie (Roemeense) Europese kampioehen, bokste tegen de Hongaar Sandor Orban als een volleerde prof. Flitsend kwamen de linkse directen recht uit de schouder, vaak gevolgd door rechtse hoeken. Orban bokste zeer moedig, maar werd desondanks volledig overklast. Weglopen De Franse bantam Aldo Consentino, vorig jaar winnaar van het zilver in Boekarest, had met de vaak hard van hem weglopende Welshman Phil Da vies niet veel moeite. Cosentino had snel gezien, dat hij van de Brit weinig te en had en spande zich dan ook niet overmatig in. Ornaat er slechts twee inschrijvingen in deze gewichtsklasse zijn, zal het tweetal elkaar dinsdag in Den Haag, op de laatste avond van het vijfdaagse toernooi, opnieuw ont moeten. De Amsterdammer Dirk de Vos verloor na een weinig aan trekkelijke partij op punten van Jean Pierre Younsi. De Vos gebruikte zijn linkse veel te weinig en maakte bovendien de fout te veel naar de rechtse van zijn tegenstander toe te draaien. De tweede ronde had de Nederlander even het initiatief, maar het was toch te weinig om Younsi van een oveiwinning op punten af te houden. Bulldozer Jimmy Verstappens stootkracht bleek de Engelse halfzwaar gewicht Keith Drewitt niet te deren. De Brit incasseerde in de eerste en tweede rondede zwaarste stoten van de Nederlandse kampioen zonder blikken of blozen en kwam met rechtse hoeken zelfs nog terug. Aan het slot van de eerste ronde was de Engelsman even in gevaar na een linkse hoek op het hoofd. Verstappen was toen echter te gretig om het gevecht af te maken en stootte daardoor onzuiver. Het werd een keihard gevecht, waarbij Verstappen het in de slotronde nog erg lastig kreeg. Drewitt bleef als een bulldozer komen en Verstappen moest vooral in de laatste minuut veel nemen. Het slotoffensief kon de Brit echter niet meer de overwinning brengen. Verstappen heeft door deze zege goede uitzichten op de eindoverwinning gekregen. De vier halfzwaargewichten boksen niet volgens het afval- systeem, maar een halve compejitie. De Nederlandse kampioen ontmoet zaterdag in Zwolle de Pool Fabich, die met zijn superieure techniek weinig moeite had met de Duitser Schübel. Minder aantrekkelijk was het duel tussen de zwaargewichten Lolle van Houten (Neder land) en Heinz Peters (West-Duitsland). De lange Fries buitte zijn grotere reach uitstekend uit en Peters kon hem dan ook vrijwel niet benaderen. Het werd een saai gevecht, dat door Van Houten gemakkelijk op punten werd gewonnen. Gestaakt De Engelse zwaargewicht Les Stevens ging, naarmate zijn partij tegen de Europese kampioen Ion Alexe vorderde, steeds somberder kijken. De Roemeen was voor de duidelijk minder afgetrainde Brit veel te sterk. Alexe drong na de eerste ronde niet meer aqn en wilde zijn tegenstander kennelijk het einde laten halen. Zover kwam het echter niet. In de laatste drie minuten liep Stevens bij een slagwisseling een blessure aan de linkerwenkbrauw op, waarna de partij op medisch advies werd gestaakt. De uitslagen waren: Vlieggewicht: Jozef Witek (Polen) w.o.p. van Jacky Bihin (Fr.)1 Konstantin Ciuca (Rbem.) w.o.p. van Sandor Orban (Hong.). Bantamgewicht: Aldo Sosentino (Fr.) w.o.p. van Phillip Davies (Wales). LichtweltergewichtCalistrat Kutov (Roem.) w.o.p. van Ryszard Petek (Polen); Jean Pierre Younsi (Fr.) w.o.p. van Dirk de Vos (Ned.). Weltergewicht: Viktor Zilbermann (Roem.) wint door opgave in de derde ronde van Nador Bakoynyi (Hong.); Alfons Stawski (Polen) w.o.p. van Michael McCluskey (Wales). Halfzwaargewicht: Jimmy Verstappen (Ned.) w.o.p. van Keith Drewitt (G.-B.); Jan Fabich (Polen) w.o.p. van Klaus Schübel (W.-Dld). Zwaargewicht: "Lolle van Houten (Ned.) w.o.p. van Peters (W.-Dld); Ion Alexe (Roem.) won van Les Stevens (G.-B.) in de derde ronde omdat de partij werd gestaakt op medisch Ippon - Vol punt voor Karei Giete link, die zijn Deense tegenstander Andersen met een schouderworp op de mat deponeert. Rusland—Oostenrijk 5—n (Soeslln wint O] ppon van Schnabel. Roedman wint op besl Nederland-c-Rusland 2—2 (Gietelink wint op 'esl. van Soeslin, Va', de Pol wint op besl. 'an Roedman. Jan Snijders verliest óp ippon WAALWIJK Hoezeer het besluit van Tini Wijnen om zich toch niet terug te trekken uit de biljartery mag worden toegejuicht, is gebleken op de eerste dag van het eerste nationale kampioenschap in het nco-kadcr 47^2- In het rustiek ge legen Lido in Waalwijk wierp de cx- Europese kampioen in het 47/2 zich in het hem nog vreemde neo-kader waarin men de moeilükheidsfactor dacht te ver groten door de lange kaderlynen op 47 cm van de korte banden t« doen eindigen, op als een geduchte concurrent voor Hans Vultink, de eerste en waarschünlijk ook wel laatste Europese titelhouder in dit door Ceulemans minachtend ats „ver kracht kader" bestempelde spelletje. GLASGOW Assistent-i an Fallon heeft tijdens de toernee van Celtic door Canada en Noord-Amerika twee spelers naar Glasgow terugge stuurd. Het zijn verdediger Tommy Gemmell en aanvaller Bertie Auld. De spelers weigerden gisteren na aankomst in Glasgow elk commentaar en ook de leiding van de club. wilde niet zeggen waarom deze disciplinaire maat regel is genomen. Er wordt aangeno men dat het optreden van beide spelers tijdens een maandag gegeven receptie te Kearny oorzaak van Sean Fallons besluit is. LAS VEGAS. Wereldtitelhouder Raymond Ceulemans heeft gisteravond tydens het wereldkampioenschap drie banden, dat in Las Vegas wordt gehou den, met 6027 gewonnen van dc Duitser August Tiedtke. Ceulemans deelt met de Japanner Nobuaki Kobajasji, die met 6038 van de Amerikaan Allen Gilbert won, de eerste plaats. Beiden hebben één partij verloren. Vier verliespunten hebben zowel de Oostenrijker Johann Soherz als de Ja panner Sji'geki Kasfcikii. Soherz won met 6042 van de Argentijn Luis Martinez, terwijl Kastiki met 6048 won van de Peruaan Humbelto Suguimizi. Wijnen, die op Hemelvaartsdag, terug kerend uit Nijmegen van dc bekerwed strijd PSVGVAV vlak bij zijn woning in Oss zijn splinternieuwe sportwagen total loss had 'gereden, had daarbij enige ribben gekneusd en had niet eens In Waalwijk aan de start willen verschijnen- Maar op aandringen van de bond en or ganisatoren, die liever niet met zeven man wilden starten, liet hij zich door een aits de pijnlijke piek op zijn borst be pleisteren en beet zich door de zagende pijn heen. Zijn optreden was overdonde- De schriele Brabander, die enige we ken geleden in het Europese toernooi om de vijfkamptitel in Mureia de lust tot biljarten weer voelde opkomen, verplet terde eerst plaatsgenoot Van Leur, die op het laatste nippertje voor de ziek ge melde Joop Roodenburg was opgetrom meld en kende ook in zijn tweede partij met Hans Sundquest geen pardon, In beide ontmoetingen liep Wijnen met een van pijn verkrampt gezicht door de arena, maar die handicap verhinderde niet dat hij tot grandioos spel kwam. De uitslagen van de eer Bessems 300 Sundquest 74 Wijnen 300 Jacobs 300 Velthuis 44 Vultink' 300 Sundquest 170 Stand na eerste dag pnt. h.s. 213. alg. gcr DEN HAAG. Voor slechts 10.00U toeschouwers, byna een laagterecord voor „de Kuip" hebben Feüenoord en AZ '67 gisteravond hun inhaalwedstryd in dc eredivisie gespeeld. FcyenoorcI maakte van het begin af een ongeïnte resseerde indruk, wat niet te verwonde ren is, daar het landskampioenschap reeds is vergeven en deelneming aan het toernooi om de Europa Cup in het volgend seizoen is verzekerd. A.Z. miste Hasil heeft uitgehaald en dat be- 1 tekende het eerste doelpunt van Feijenoord. Doelman Vooys van A.Z., de Pool Liberda en aanvoerder Van Veen waren een geslagen trio. LYON Wim Schepers heeft zich gisteren, op dc tweede dag van Criterium van de zes Provincies aa kop van het algemeen klassement ge nesteld door zowel de tweede als de derde etappe te winnen. Twee kilo meter voor het einde van de rit naai Saunier sprong hü weg om alleen te finishen. In de derde etappe reed hü zelfs de laatste 35 km alleen. ADVERTENTIE Wajang blijft ook ;cwoon verkrijgbaar in het bekende [ouden pakje. Altijd smeerbaar, ook ao uit de koelkast. Hij maakte zich los uit het gezelschap van de Duitser Glemser, de Nederlander Serpenti en de Fransman Parenteau, die met hem na 68 km, het peloton hadden verlaten. In de laatste 35 km, nam Schepers een voorsprong van 1.48 op Van Rijckeghem, die de sprint van de achtervolgers won. Door zijn tijdwinst verdreef Schepers de Franse kampioen Delisle met een verschil van 46 secon den van de eerste plaats. De uitslag (Chalon-s Saone naaf Uons-le-Saunlcr, 65 km) 1. Schepers (Ned.) 1.23.52 (met bonificat 1.23.42); 2. Dc Vlaemlnck (Belg.) 1.23 SaunieT naar L.von. 143 k (Ned.) 3 uur 20 min. 34 sec. 2. Van Rijckeghem (Belg.) (Ncd.) z.l.; 29. Beugels (Ned.) Zuidamerikaanse voetbalbeker LA PLATA. De Argentijnse kampioen Estudiantes heeft gister avond in La Plata de eerste wed strijd voor de finale van het toer nooi om de Zuidamerikaanse voet balbeker tegen Penarol (Uruguay) met 1—0 gewoimeu. Het beslissende doelpunt werd drie minuten voor het einde gescoord door Togneri, die van 20 meter inschoot. De beker is sedert 1968 in bezit van de Argentijnse club. Woensdag wordt in Montevideo de tweede wedstrijd tussen beide teams gespeeld. De winnaar van de Zuidameri kaanse beker en. Feijenoord, dat de Europa Cup veroverde, komen indien bedde clubs tenminste hieromtrent over eenstemming bereiken in de herfst tegen elkaar uit in twee wedstrijden om de wereldbeker voor clubteams, waarvan AC Milan momenteel houder is. echter de kwaliteit om dit dommelende Feüenoord wakker te schudden. Na bijna een half uur zorgde de uit blinker van Milaan, Franz Hasil, voor de eerste treffer van Feijenoord (10). Na de rust pakte Feijenoord de zaken energieker aan. Er werd aardig gecombi neerd in de voorhoede en de niet bijster solide verdediging van de Alkmaarders leek nog een aantal treffers te moeten incasseren. Wery, Van Hanegem en Jansen konden echter de juiste richting niet vinden. Van Daele, ingevallen voor de in Zweden vertoevende Ove Kind- vall. slaagde daar na 65 minuten wel in: 2—0. N.A.C.M.V.V. Drie minuten voor tyd boekte MVV in Breda toch nog een succesje door de achterstand van 30 tegen het uitste kend spelende NAC tot 3I in te lopen. NAC, dat na de rust de Pool Pogrzeba had uitgewisseld tegen diens landgenoot Frankiewicz, won verdiend. Bij MW onderscheidden Quaedackers en Prins zich in de beide betekenissen van het woord. Quaedackers maakte veel fouten ;angen door Dijk- Juist bijzonder •ertnoma zwoegen viel de overwinning van de gretige Breda- naars niet groter uit. Bij NAC viel de debuterende doelman Kitzmann op. Toen Mraz tijdens een scrimmage het beslis sende tikje gaf, was het reeds zo donker, dat de doelman nauwelijks meer kon gebeurde. Voordien hadden Vissohers Bouwmeester, voor NAC gescoord. Stand eredivisie; Ajax 33 27 Feijenoord 33 21 P.S.V. 33 18 FC Twente A.D-O. Sparta Go Ahead M.V.V. Holl. Sport N.A.C. N.E.C. A.Z. '67 Haarlem Telstar G.V.A.V. D.W.S. D.O.S. S.V.V. 33 14 11 33 15 9 33 11 13 1 59 99—22 1 53 76—21 7 44 66—32 8 42 61—38 8 39 55—32 9 39 53—39 35. 38—39 33 10 13 10 33 33 13 7 13 33 48—81 33 11 10 12 32 38—50 33 8 14 11 30 30—38 33 8 12 13 28 29—45 33 5 15 13 25 20—34 33 5 14 14 24 31—45 33 7 8 18 22 20—44 33 8 6 19 22 24—50 33 6 9 18 21 20-64 33 4 5 24 13 28—88 (ADVERTENTIE) 1. Wim Schepers .24.29; 29. Den Hartog (Ned.) Vianen (Ned.) 10.24.49; 35. Beugels (Ned.) 10.25.07; G5. Steevens (Ned.) 10.28.54; 60. Jan Harlngs (Ned.) 10.29.06 66. Ottenbros (Ncd.) 10.29.27; 68. Zoontjens (Ned.) 10.29.36 70. Kre kels (Ned.) 10.29.42; 72. Hoogerhelde (Ned.) 10.29.53; 85. Van Midden (Ned.) 10.35.49; 86. Huub Harlngs (Ned.) 10.35.55; 88. Gerrits (Ned.) 10.35.57 89. Deelen (Ned.) 10.36.00 90. Pepels (Ned.) 10.36.13; 91. Poortvliet (Ned.) 10.31.42: 05. serpenti (Ned.) 10.53.25; 96. Fruy- ters (Ned.) 10.55.19. Ronde van Italië De Italiaan Marino Basso heeft giste ren de vierde etappe van de Ronde van Italië (AbstaLodi, 205 km) gewonnen. Zün landgenoot Bitossi bleef in het be zit van de rose leiderstrui. Uitslag lappe; 1. Marino Basso (It.) Reybroeek (Belg.); (It.); 8. Virginlo Levati (It.) 9. Michele celll at.) allen in dezelfde tijd. Algemeen klassement: 1. Bitossi (It.) 17 uur 13 minuten 51 sec- nden; op 2 sec.: 2. Dan- celll (It.); op 7 sec.: 3. Polldori at.) en Rltter (Den.); op 22 sec.: 5. Merckx (Belg.); op 23 sec.: 6. Vandenbo. .he (Belg.), Glmondl (It.) en Bergamo (It.); op 28 sec.: 9. Vlanelli (It.). Poggiall (I,.) en Hubrechts (Belg.). 9t kan nog: steeds: 2 dagen gratis reizen in mei op uw 65+ -Kaart. Heeft u een 65-kaart? En heeft u nog geen gebruik gemaakt van tie „reis-2-dagen-vrij-in-mei" actie van NS? Dan kunt tl dat alsnog doen! TT kunt uw twee dagen Kiezen nit do volgende 5 dagen in mei: zaterdag 23, dinsdag 26, woensdag 27, donderdag 28 en zaterdag 30 mei. voor een echtpaar VWi uit met NS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 11