CINEAST PIET OUT: „!k heb een goed snoepwinkeltje" Al jaren op de charitatieve filmtoer KRUISTOCHT TEGEN DEFENSIE Onderwijier houdt „IN AFRIKA BEN IK ALTIJD PATER PIET" ,Waar bemoeit dat ministerie zich mee?!" MEI 1970 DEN HAAG „Weet je, wat ze van mij altijd hebben gezegd Piet Out, zeggen ze altijd, die kan van alles een taartje bakken. Ik ben een hele gekke goser, die ze niet gauw klem rijden. Ik ga nergens voor opzij. Op z'n tijd een grote mond, veel lef. Maar als het zo uitkomt, speel ik ook wel een heertje, hoor". Zegt cineast Piet Out (52), thuis in zijn 17-kamerig bejaard villaatje aan de stille Burg. Schooklaan in Hilversum. Film maker in hart en nieren, intens opgaand in zijn beroep. Geen tijd en geen interesse om zich in te laten met ^aken als de Gooise Matras. Het merendeel van het jaar ergens in het buitenland. Dit jaar eerst Honduras „gedaan" in opdracht van de Bisschoppelijke Vastenactie. Nu juist terug van Zuid-India voor de stichting „Mensen in Nood". En alweer koffers pakkend voor Kameroen, half mei voor MIVA en Pauselijke Missie werken." Piet en Inouschka Out aan het werk in Madras. V&ndit laconiek: „Ik heb gewoon een goed snoepwinkeltje. Als i'k wou. kon i'k over vijf jaar binnen zijn. Mij niet gezien. Misschien sluit i!k me volgend jaar wel aan bij Danny Kaye, om malle dingen te doen voor UNICEF. Of ik ga eindeloze wereld-cruises filmen, weet ik veel". Sinds twee jaar dlraailt Piet Out praktisch uit sluitend op de charibaitieve toer. Hoezo? „Nou ik maakte op zeker moment voor Memisa een goeie story in Malawi en Kenia, die het op de televisie knotsgoed deed. Memisa kreeg twee-komma zeven miljoen gulden binnen. Dan ben je gelijk een gemaakt mannetje in die kringen. En daarna kwamen ze allemaal bij me: Miva, P.M.W., Vastenactie, noem-maar-opJongen, ik ken intussen een heleboel paters en nonnen en bisschoppen overal ter weoeld". i - Petje af „Ik ben niks. ik heb helemaal geen geloof. Maar in de Afri kaanse bush ben ik voor iedereen Piet. Voor die lui neem ik diep mijn petje af, want zij steken verrekte diep in de moeilijkheden Ze doen ontzettend goed werk op allerlei gebiedWat die opdrachten zo aantrekkelijk maakt, dat zijn de mensen. Ik hen een grote lefschopper, maar ook een beetje een gevoelig mens, snap je? Wat die paters en zo doen, dat vindt Piet Out enorm. Die zusters en die nonnen, die het vuur uit hun schoenen lopen voor andere mensen, daar word i'k koud van. Wij kunnen ons geld niet beter besteden' dan daar. Met mijn snoepwinkeltje probeer ik dat de televisiekijkers duidelijk te maken. Daar blijft geen cent aan de strijkstok hangenAls ik op reis ben, logeer ik het liefst onder de paters. Gewoon in hun klooster tje of hun hutje. Niet om de kosten te drukken, maar omdait ik hun levenssfeer wil mee maken. En als ik mijn dag heb, probeer ik ze te amuseren. Ik imiteer graag voor de flauwekul. Van Kees Brusse geleerd. Grap jes en dingetjes en lachertjes, dat hebben de paters en nonnen dikwijls echt nodig". Laat je alleen ellende zien? „Alsjeblieft niet! Natuurlijk stop ik er ook de rottoestanden in. Maar om die eigenlijke story bouw ik de echte filmische elementen. De positieve dingen in een landi de natuur, de men sen. Ik hou van grappige kleinig heidjes. Een agent bij een zebra pad, die zijn haind opsteekt. En in het volgende shot zie je dan een kudde zebra's plotseling stilhouden. Kijk, de mensen moeten blijven kijken. Ellende zien ze tóch al genoeg. Biafra, Vietnam. Maar aCrt het slot komt natuurlijk de dreun: Dan moeten er drie miljoen beurzen open. Dat foefje verstaat Piet Out onder hand wel". Veelzijdig Hij zit al in de filmbusiness van af precies 3 februari 1936, toen hij voor een salaris van 6.50 per week werd aangenomen bij de N.V. Mij. voor Cinematografie Filmfabriek Polygoon. En voor dat hij daar in mei 1963 wegging om freelancer te worden („had ik dat maar veel eerder gedaan"), had Piet Out zich ontwikkeld tot een veelzijdig cineast van naam. Kort na D-day 1944 sloot hij zich in Frankrijk ami bij de geallieerde legers en fillmde als oorlogscorrespondent, ingedeeld bij SHAEF (Supreme Head- quantens Allied Expeditio nary Force, „direct onder Eisen hower") o.m. de bevrijding van Nederland. In april vertrok hij als reserve eerste luitenant dei mariniers naar Batavia en leidde, onder generaal S. H. Spoor, de filmploeg van de voorlichtings dienst. „Toen we Nederlands- Indië eindelijk kwijt waren, ben ik terug gegaan naar Polygoon Profil ti. dat intussen Cine- centrum was. De stomste zet van mijn leven, ad heb ik toen bijna twintig jaar ook wel fijne dingetjes kunnen doen". Een film over Nederlandse emigranten in Australië, staatsiebezoeken van de koningin aan Engeland (1950) en Denemarken ('57), „Bloed voor Hongarije" tijdens de opstand, „De Brug" over de Nederlandse landmacht. In 1953 maakte Piet Out een fameuze documentaire over het vrachtvervoer van de KLM all over the world: „Plesman liet mijop zijn kantoor komen en zei„Ik wil een film over vracht vervoer, maar de KLM heeft geen vrachtvervoer. Dus je weet, wat je te doen staat". In vier weken hebben we toen twintig duizend mijl gevlogen en de gekste vrachten in scene gezet. Het draaiboek maakte Leonhaird Huizinga". Ook de eerste Neder landse kleurenfilm staat op naam van Piet Out „Vincent van Gogh", gedraaid in 1958 bij de herden king van v. Goghs honderdste geboortedag. In Cannes, op het filmfestival, kreeg hij een tweede prijs. Hij werd ook ingezonden Rare feest Waarom nooit een speelfilm? „Omdat ik een hekel heb aan studiowerk. Ik heb een bijzon der rare geest. Werken aan de hand van een scenario ligt me niet. Ik moet het hebben van gekke invallen op het moment zelf. Situaties, die je tevoren niet kent. De realiteit uitbuiten. Een kaasfabriek is voor mij niet in teressant, want daar maken ze over drie jaar nóg kaas. Wat d>at betreft zijn Bertus Haanstra en Anton van der Horst heel andere knapen. Als chef cameraman bij Cïnccehtrum was&k ook belast met de volledige produktie van films: Maar ik heb altijd van hel zwerven gehouden, ik ken ieder continent, ik weel alles van luchtvaart en scheepvaart, ik heb 9tormen gefilmd bij de Braziliaanse kust en olifanten in Bengalen. Ik ben gewoon een filmzieke avonturier" Je bent nu bijna zeven jaar zelfstandig? „Dit is mijn mooiste tijd. De eerste jaren maakte ik een schuld van over een ton. maar die heb- Oen mijn vrouw en ik er in drie jaar uitgewerkt. Ik kreeg de NTS, de VABA, de KRO. Documen taires, reportages, sport voor monitor, korte items voor de Verrekijker. Ik had de hele sporttroep van Bob Spaak kun nen krijgen, maar wat moet Piet Out iedere zondag langs het lijntje? Ik heb wél een tijdlang trainingsfilmpjes gemaakt voor Real Madrid, opdracht van meneer Bernabeu. En nu draad ik dus voor allerhande acties. Geen sentimenteel ^of negatief gedoe over arme' toestanden en zo. daar kots ik van. Ook geen roomse saus érbver, maar gewoon eerlijke en interessante beeldjes". ..Hou op, wat is stijl? Ik ben niet Jan de Kunstenmaker met flap das en hangsnor. De filmerij is voor mij goed vakmanschap plus creativiteit. Ik werk met zeer veel shots, niet langer diam drie seconden. In drie seconden heb je die vaas daar gezien, of niet? Dus geen kerels in picture, die hoeren". Door hun vele reizen („per jaar zijn we hoogstens vier maanden thuis kregen Piet en Inouschka Out veel vrienden. „Ik zit vooral graag in Afrika: Kenia, Tanzania. Oeganda, Mala wi. Ik zou nergens liever willen wonen dan vlak buiten Nairobi. Daar hebben we een huisje naast Aamand en Miehaela Denis van ..Luipaard op schoot", die t.v.- sene. Prachtmensen. Arm and filmt niet meer, hij heeft ver leden jaar een hartinfarct gehad. Gedeeltelijk verlamd. Wat ze tegenwoordig in Nederland nog uitzenden, is al meer dan twee jaar oud" Geluid Inouschka trekt nu al vijf jair overal met hem mee, ze is de geluidstechnicus. Piet: „Toen we verrot diep in de schuld staken, hebben we alles aangepakt. Ze heeft bijvoorbeeld een stel Dick v. Dykeshows voor de t.v. ver taald en ondertiteld. Nu is ze, eerlijk hoor, een van t.beste soundmensen die Nederland heeft. Je zou zeggen hoe is het mogelijk, maar op een goeie dag kregen we telefoon uit New York. Sammy Davis jr. ging een grammofoonplaat maken, hij won per se dat Inouschka de opname deed. We hebben lekker met die knaap gewerkt" Hoe belangrijk is de sound voor je films? „Een goeie film is vijftig procent geluid. Je hebt cinieasten die hun beelden helemaal droog op nemen en er later in de geluids bibliotheek van de NOS of zo hun sound bij zoeken. Dat is nep. jongen. Ik wil de authentiek^ sound, ter plaatse opgepikt met het beeld. Soms laat ik onder mijn beelden wel drie banden gelijk meelopen. Commentaar muziek, de hele reut ineens. Kijk, je kunt op verschillende letje blikjes leegkwakken in een schaal, hopsakee. klaar. Ik ho» van prettig opdienen, leuk lar deren, wat pikante touches er tegenaan, af. Misschien kun je dat de Piet Outstijl noemen" Crimineel Hoe was India? „Hartstikke zwaar. Ik was er den jaar geleden voor het laatst geweest, in Calcutta. Afrika raakt op, het barst er van de filmers. Van India weten dc mensen in Holland weinig. Dus kan ik nu lekker informatief zijn. Afrika, dat is voor mij een zacht- gekookt eitje, maar de Indiase mens en zijn leefmilieu waren sen filmische uitdaging voor me Ik heb drieduizend meter film verschoten, het materiaal is crimineel goed geworden. Het wordt weer een goeie story over die Birmaanse vluchtelingen. Ik zit nu te wachten op het engeltje van de inspiratie, eerder kan ik niet monteren. Wachten op de bevlieging". Op 16 juni as. zal televisie kijkend Nederland Piet Outs Indiafilm kunnen zien. In het kader van de landelijke actie, die „Mensen in Nood" voor de BirmavLuchteLingen bij Madras organiseert. Een actie voor wo ningen, voor fabriekjes. Dan zit ten Piet en Inouschka waarschijn lijk in Kameroen. India is gauw verleden tijd voor de vliegende vogel onder de Nederlandse cineasten. Jaaromzet vele tien- uizenden jet-kilometers en tegen e 100.000 meter film. Zijn klan ten betalen hem per strekkende meter „Ik ben net Albert Heijn. Wie me te duur vindt, gaat maar naar Simon de Wit". Zo werkt Filmij. Piet Out, ofwel het snoep winkeltje van pater Piet in Hilversum JAN DERIX (Van t VENRAY „We kwamen tüdeus de les over het onderwerp „Wereldoriëntatie" in de klas te spreken over problemen van oorlog, vrede en bewapening. Ik vertelde dc kinderen uit dc derde klas over tanks en vliegtuigen en hoe die dingen dood en verderf zaaien. Een der kinderen vroeg: „Wie is de baas van die spullen?" Ik antwoordde: „Minister Den Toom." Ik kreeg een idee: „Zou den wc die meneer eens een brief schrijven?" Dat hebben alle kinderen toen gedaan. Zjj hebben hun kinderlijke visie op deze complexe zaak gegeven. Ik vond dat wc die briefjes ook moes ten versturen, heb ze in een enveloppe gestopt en deze geadresseerd aan minis ter Den Toom van Defensie." Dat is de simpele uitleg, die onderwijzer Charles van den Berg, vijfentwintig jaar en sinds anderhalf jaar vaste ..meester" van de derde klas van de Petrus Bandenschool in Venray, geeft aan zijn eenmanskruistocht voor de IJzer een nuttig metaal Je kunt er echter ook kanonnen vrede, die intussen geen eenmans- spraak wil over de vraag of een onder- snel beantwoord als de kinderlijke kruistocht meer is. Nadat op het FAO- congres in Amsterdam was gepraat over zijn „geval" heeft hij de steun gekregen van de Pax Christibeweging in Noord-Limburg, die van kardinaal Alfrink en het hele bestuur een uit- wijzer op school mag spreken vredesvraagstukken. Ook heeft hij steun van de operatie-Injectie van P.P.R.-non Angele Buys, die 'n totale mentaliteits verandering nastreeft. Zelden zijn brieven aan ministers zo briefjes van de Venrayse lagere school Een week nadat ze verstuurd waren, ontving het hoofd van de Petrus Bandenschool antwoord, niet van de minister, maar van het hoofd van dc defensievoorlichting, S. de Jong. Het schoolhoofd, de heer Beckers, heeft de brief voorgelezen aan onderwijzer Van den Berg en hem daarna achter zeven sloten opgeborgen. De heer Van den Berg kan zich uit het hoofd herinneren dat de heer S. de Jong van mening is, dat spreken over defensie en vrede een te hoge greep is voor de Venrayse schoolZijn be voegdheid op dit punt werd in twijfel getrokken. Dc heer Van den Berg vond de defensievoorlichter, moest in Den Haag maar eens wat voorlichting komen opsteken. Onderwijzer Van den Berg heeft zich echter elders laten voorlichten. Iljj zegt diep onder dc indruk te zjjn gekomen v an de door liet IKOR uitgezonden t.v.- film „De zoon des mensen" van Dcnis Potter. „Op een gegeven ogenblik strijkt de Cbristusfigiiuur over het kruishout, tot planken gezaagd of er een stoel van zeggend: „Hadden ze deze boom baar gemaakt. Nu is het foltertuig. Naar ana- lopie daarvan heb ik met de kinderen gesproken over ijzer, dat een nuttig metaal is. Je kunt er echter ook kanon nen en granaten van cake.n en dan is het moordtuig", aldus de idealistische onderwijzer. Ook de pastorale brief van de Neder landse bisschoppen. „Oorlog in de ban", heeft hij goed gelezen. Hij leest een passage voor: „Iedere christen weet dat geen vrede met God mogelijk is zonder vrede met de medemens" en: „Wie van ons zou niet tegen de oorlog Delen „De bisschoppen", zegt Charles van den Berg, „protesteren tegen het berusten- Aan dat protest geef ik gevolg. Het tegengestelde van berusten is iels doen. Nou dan". De Venrayse onderwijzer vervolgt: „Ik meet me niet de pretentie aan, dat ik die mensen in Den Haag kan veranderen, maar ik wil het pro bleem met de kinderen bepraten. De lessen over „wereldoriëntatie" omvatten vakken als geschiedenis, aardrijks kunde, biologie en natuurkunde. Daai wordt ook de godsdienst in ingebouwd. Dan kun je zo'n verhaal als dat over de wonderbare broodvermenigvuldiging zo uitleggen, dat. als er gedeeld wordt, voor iedereen genoeg voedsel op aarde is. Spreken we over Chili of Bolivia, dan komt vanzelf het probleem van de tegenstelling tussen rijk en arm aan de orde, een van de oorzaken van oorlog en onvrede. Het sinterklaasliedje „Eer lijk zullen we alles delen" werd door de ene helft van de klas gezongen, waarop de andere helft sarcastisch zong": „ha-ha-ha". Bemoeienis ..Wat ik wil is werken aan de basi$ van de vrede. Ik wil de kinderen opvoeden tot solidariteit, tolerantie en verantwoordelijkheid voor het leven van anderen. Wilt u „leven" schrijven met een hoofdletter?", dicteert de schoolmeester. „Als ik alleen maar een discussie op gang heb gebracht over de vraag of polemologisch onderwijs op de basis scholen toegestaan is of niet, ben ik al tevreden. Ik ben blij, dat ik een aanzet daartoe heb mogen leveren. Als ik ervan overtuigd ben, dal dit een goede zaak is, waarom zou ik dat dan niet mogen uitdragen? Tal van onderwijzers denken er net zo over", aldus Charles van den Berg. Documentatiemateriaal heeft hij ook ontvangen van de Haar lemse actiegroep voor internationale samenwerking. „Wie daar achter zit?" Tja, dat weet ik eigenlijk niet". Het hoofd van de voorlichtingsdienst, S. de Jong, van het ministerie van Defensie, zou de heer Van den Berg binnenkort persoonlijk bezoeken. Hij vindt dan een geoefend polemoloog tegenover zich. Hij zal onder andere een antwoord moeten geven op de vraag of het ministerie van Defensie zich de bevoegdheid aanmatigt om te beslissen over vormings- en leersituaties op de basisscholen. Simpeler gezegd: waar bemoeit dat ministerie zich mee als het gaat om onderwijszaken? Dat zou onderwijzer Charles van den Berg in Venray wel eens haarfijn willen weten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 11