Stap in de Laurens bus Pak de bus naar Laurens ASSISTENT mannen èn vrouwen DE LEEDSE COURANT MAANDAG 13 APRIL 1971 r de eerste 30 woorden (niet groter dan 12 letters) IEDER WOORD MEER 11 CENT Exclusief 4% B.T.W. Indien Uw tekst geplaatst wordt i op 3 achtereenvolgende dagen SLECHTS 2x BETALEN op 6 achtereenvolgende dagen SLECHTS 3x BETALEN U kunt Uw „TELEFOONTJE" opgeven een dag voor plaatsing. Voor plaatsing op zaterdag uiterlijk tot vrijdagmiddag 2 uur. 2 400 verschillende maten vurehout direct in voorraad. Alle plaatmateriaal zoals hardboard, zachtboard, spaanplaat enz. Ook voor uw verf, behang, ijzerwaren, ge reedschappen, kasten, keu kens, tafels en stoelen. Alles bij „Doe het zelf' centrum De Timmerman, Herensin gel 1, altijd parkeerruimte, ook op zaterdag. Gratis be zorgen, tel. 33090. 2-8516 2 De Kastenspecialist, 600 modellen hang-legkasten, wandkasten, keukens, keu kenmeubelen, bureaus, com plete slaapkamers, enz. Uniek in de kastenwereld. Hoogl. Kerkgracht 49, hoek Nieuwstraat, Leiden. Telef. 01710-33078. 2-8447 PERSONEEL gevraagd *2 Wij zoeken voor onze zaak een verkoopster voor donderdag, vrijdag en za terdag. Gehuwd geen be zwaar. Heeft u tijd en er varing bel dan 01710-52763, De Koning, De Kempenaer- straat 26, Oegstgeest. 1-8678 "2 Een jong meisje gevraagd voor de middaguren. Louise de Colignylaan 8, Oegstgeest, tel. 51573 1-8573 *2" In ons dynamisch en snelgroeiend bedrijf is plaats voor verkoopsters en leerling-verkoopsters. Oudshoorn, Haarlemmerstr. 160, Leiden. 1-8480 2 Gevraagd: Timmer- en onderhoudswerk. Telefoon 34588. 1-8664 2 Gevr. een Jlorveeër. Inl. H.C.W., afd. Personeelsza ken, Zoeterwoudseweg 1, Leiden. 1-8662 2 Gordijnennaaister gevr. Voor het thuis maken van gordijnen e.d. Enige erva ring vereist. Brieven onder no. 1-615 bur. van dit blad. 2 Disejockey gevraagd in Bar-Dancing te Noordwijk aan Zee. Alleen voor de maanden juli en augustus. Maandag t/m donderdag. Weekend vrij. Brieven on der no. 1-615 bureau van dit blad. 2 Gevraagd: nette bezor gers voor ochtendblad of weekblad Algem. Dagblad, Noordelnde 30. Tel. 30131. 1-8675 2 Gevraagd een medewer ker op rozenbedrijf bij baas alleen. L. Buskermolen. Ku- delstaartseweg 153. Aals meer. Tel. 02977-6962. 1-10508 2 Schoonmaakbedr. Actief vraagt een jongen. Goed loon. Acacialaan 41, Lei- muiden. Tel. 01721-436. Na 6.00 uur. 1-10522 2 Meisje gevraagd or donderdag, op 3 kinderen te passen. J. M. van Leeu wen, Weipoortseweg 105, Zoeterwoude. Tel. 01715-872. 1-10506 2 Gevr. in klein Z.B.-zaak een net winkelmeisje, een aankomend meisje en een cassière. Van Santen 4 6 Supermarkt, IJsselkade 46. Privé Maasstraat 9, Leiden. Tel. 24859. 1-10510 2 Gevraagd: touringcar chauffeur. Aanmelden: Tou- ringcarbedrijf Fa. Boot en v. d. Voet Roelofarendsveen. Tel. 01713-2989 - 2959. 1-10523 2 Personeel gevraagd. Ma&nelijk en vrouwelijk schoonmaak- en onder houdswerken in middag en/ of avond. Aanmeldingen tei. 52197. Bij afwezigheid wordt boodschap via band opge sn. 1-10499 2 Wandklokken, mooi en goed- Zaanse klokken, met 2 koperen peergewichten. Vergelijk onze prijzen: 110, 125, J 189, 1 208. Prettige bediening en 100% garantie. (Eigen reparatiewerkplaats). Het ophangen wordt door gratis verzorgd, ook in omliggende gemeenten. Uur werkkliniek „Gorthuis", al léén Lage Rijndijk 8. tele foon 23114. 2-8599 2 Winkelmeisje gevraagd in Groente- en Fruitbedrijf. Eventueel voor enkele da gen per week. Fa. G. A. Sassen, Maredijk 45, Leiden. Tel. 24412. 1-10493 2 Onze modezaak in het centrum van de stad, vraagt direct voor de afdeling Da meskleding een hulpver koopster. Prettige werk kring en goede salariëring. Heeft u interesse? Telefoon 01710-31747. Hr. Brand. Peek Cloppenburg N.V., Breestraat 78, Leiden. 1-10497 2 Gevraagd: slagersbe- diende hoog loon voor filiaal te Katwijk. Leiden, telefoon 01710-22407. 1-10414 2 Zuivel- en levensmidde- lenbedrijf Th. Juffermans vraagt voor direct een er varen winkelmeisje van 18 jaar- Goed loon. 5-daagse werkweek. Kom 'ns langs. Hugo de Vriesstr 15. Leiden, tel. 25821. 1-10404 "2 Gevraagd een brood- en banketbakker 19 jaar, uit sluitend bakkerijwerkzaam heden. Bakkerij Oomen, Hoofdstraat 255. tel. 02532- 7575 1-10431 2 Café-Restaurant 't Kar- rewiel vraagt kelner en een mnl. of vrl. kracht in het buffet. Steenstraat 55, Lei den. Tel. 31851. 1-10486 2 Nette werkster gevraagd voor 3 x per week. Geen schoonmaak. Nadere inlich tingen bel. 32983. -1^)480 2 Gevraagd: verkoopstere voor befde supéTrfïarkten. Hoog loon. Ervaring geen vereiste. Aanmelden Firma Overdevest, Supermarkt Herenstraat 96, Leiden. Tel. 21409. 1-10484 2 Onze modezaak in het centrum van de stad, vraagt direct voor de afd. Sport- kleding een hulpverkoper Prettige werkkring en goe de salariëring. Heeft u in teresse Telefoon 01710 - 31747. Hr. Brand. Peek Cloppenburg N.V. Breestr. 78, Leiden. 1-10496 2 Gevr. buffet juffrouw 18.00 uur tot 22.15 u. Hotel Noordzee, Boulevard 72, Katwijk. Tel. 01718-3450. 1-10491 2 Onze modezaak in het centrum van de stad, vraagt direct voor de.afdeling Kin derkleding een leerling- of aankomend verkoopster. Prettige werkkring, goede salariëring en toekomstmo gelijkheden. Heeft u inte resse Telefoon 01710-31747 Hr. Brand. Peek Cloppen burg N.V., Breestraat 78, Leiden. 1-10498 Aannemer b.z.a. metselwerk, tegelwerk, stu kadoorswerk, dakwerk, tim merwerk, schoorsteenwerk, rioolwerkzaamheden, tuin- en tegelpaden en lood- gieterswerk, schuttingen schuurtjes enz. Tel. 01710- 44268, Evertsenstraat 45a Leiden. 7-8464 2 Automonteur of aanko mend monteur gevraagd in klein garagebedrijf, omge ving Leiden. Met eventuele vakantieafspr. wordt volle dig rekening gehouden. Br. onder no. 1-10488 bur. van dit blad. 2 Gevr. nette winkeljuf frouw. Bakkerij Streng, Groenhazengracht 10, Lei den. TeL 01710-33146. 1-10487 2 Gevraagd net dagmeisje, 18 jaar voor 5 dagen per week. Rest. „Old Dutch," Binnenvestgracht 15 (bij Steenstraat) Leiden. Tclef. 01710-25223. 1-10490 2 Flinke hulp gevr.: voor 1 ochtend p. week, liefst donderdag, van 9 tot 12, mevr. Elshof. Kanaalweg 2, Leiden (bij'de Wilhelmina brug). 1-2483. 2 Gevraagd: zelfstandige hulp in de huishouding. Fa. G. A. Sassen, Maredijk 45, Leiden. TeL 24412. 1-10494 2 Radio-TV-monteur buitendienst en service werkplaats. Event, ruime wo ning beschikbaar. Tevens pientere jongeman voor ma gazijn en winkel. Huyts en Post, Herenstraat 92, Voor hout. 1-10495 PERSONEEL aangeboden 2 Thuiswerk gevraagd door dame; algemeen ont wikkeld. Schrijfwerk, vouw werk of anderzins. Ook als gezelschapsdame. Br. onder no. 680 Adv. Bur. „Rijnland" Leiden, J. de Wittstraat 35. 7-8676 TE KOOP aangeboden 2 Valk te koop. Dacron tuig r.v.s. verstaging. Het geheel in staat van nieuw. Prijs 4250.- Te bevr. tel. 01710-21035. 2-614 TE HUUR gevraagd 2 2 Verpleegsters zoeken huis of etage te huur in Leiden of omgeving. Brie ven onder no. 4-10520 bur. van dit blad. Onroerende goederen 2 Te koop groot herenhuis aan de Lammenschansweg. 6 kamers en badkamer en keuken. Spoedig leeg. Aan trekkelijke financiering. Inl. J. H. Keij, tel. 23264 17-598 AUTO'S 2 V.W. 1200 kever 1962 in pr. staat, schuif dak, z.g.a.n. motor en banden. Diverse acc. waaronder autoradio. Te bevragen 's zaterdags of na 6 uur. IJsselkade 4 Lei den. 9-10478 2 Te koop: diepvrieskisten iets beschadigd, 5 jaar ga rantie, ingebouwde verlich ting met invriesschakelaar. 300 1. 660,-; 420 L 775,-; Thuisbezorgd en aangeslo ten, inhoud 200 1. 450,-; l. 950,-. Kisten zijn uit vooraad leverbaar. Voor het invriezen gratis een handboek met richtlijnen Weber, Koeltechniek Leider dorp Tel. 01710—31726 2 Zoekt u een goede en be trouwbare occasion-auto? Kom dan eens kijken bij Autobedrijf De Jong. Auto's met garantie, eventueel in ruil en financiering. Kerk straat 116, Oude Wetering. Tel. 01713-2237. 9-10492 Te koop aangeboden: 10 maanden oude Puch, goed onderhouden, 1200 nieuw. Te bevragen bij: Boeren- haavestraat 39, Voorhout. 2 Plastic dakgoten en bui- vele afmetingen met alle hulpstukken uit voor raad leverbaar. Plastic pla fondplaten 50 x 50 cm, 100 x zachtboardtegels 50 x 50 c 40 x 40 c uit raad leverbaar bij doe het zelf shop Het Houtcentrum, Levendaal 139. tel. 21367 t/o de Consumarkt. 2-8657 Wandbekleding essen teak palisander 28,50 per nlaat, parana pine schoot- es, vynil wandbekleding, oi'wdeuren, boekenkasten, n iedere gewenste afmeting, wanrail met dragers, meu- beipanelen en nog vele doe het zelf materialen vindt u bij Het Houtcentrum. Le- •ndaal 139. 2-8656 2 Te koop aangeb. part. Taunus 12 M 1964 met lichte plaatschade i.st.v.nw., met gerevis. motor. Prijs f 650.- Stompwijkseweg 6B Stompwijk. Tel. 017161-6129. 9-10501 2 Te koop aangeb. 4-pers. bungalowtent met toebeho- i plus bagagewagen. Brie- onder no. 2-8682 bureau a dit blad. koop een in prima staat verkerende ruime .4-pers. combinatie-tent. Te bevra gen: Heemraadlaan 27 Lei derdorp. 2-10519 2 Pruiken synthetisch haar t 59,-. Diverse nieuwe mo dellen. haarstukken synthe tisch haar. Schouderlengte f 69.-. Dameskapsalon Koetsier, Hogewoerd 21, Lei den. tel. 20560 2-10456 2 Te koop: een kinderwa gen. ook te gebruiken als reiswieg en wandelwagen, plus een dekentje 85.- Winkelmolen, Zonnegaarde 6, Zoeterwoude (Dorp). Tel. 01715-756. 2-10479 2 Autoradio's, o.a. Philips, Ten, Hytachi, Union, Arel Pianola, met gratis in bouwen en ontstoren. Nu tijdelijk ook met gratis vierdelige inzinkbare tenne. Alléén bij: Autoshop Cok de Graaf. Hoofdstraat 158-160, Leiderdorp. Telef. 24520. 2-10437 2 Hippe lange broeken met of zonder brede lakceintuur en uitlopende pijpen in ter- lenka, katoen en tinneroy. De ideale dracht voor zomer en vakantie. Bambiprijs? Bekend: laag. Bambi, Haar lemmerstraat 227-229 te Lei den. 2-10453 2 Koop niet zomaar eeh Band koop een merk Band Nu 4 halen - 3 betalen, plus gratis montage bij: Otosjop Cok de Graaf, Hoofdstraat 158-160. Leider dorp. tel. 24520. 2-10436 2 Voor een vakkundige haarverzorging wende u zich toch zeker tot de vakman. Kapsalon 't Centrum, ge diplomeerd vakleraar, Mors- straat 16, tel. 23309, Leiden. 2-8510 2 Heeft u centr. antenne, maar nog geen T.V. Loop dan even langs, ik heb nog slechts enkele moderne grootbeeld T.V.'s. Tevens prachtige salon-T.V.-meubel met garantie. Prijzen van 225.- tot 275.-. Moet weg. Eigen rep. afd. Pasteurstr. 4A. 2-627 2 Occasion zilveren oor hangers met schroef model bol en gegraveerd 21,50 model vaas 22,50. Totale lengte ca. 5 cm. Zilveren handgemaakte signetten naar antieke modellen 20,50 en 23,-. J. C. van Ruiten, antiquair-juwelier, Kort Ra penburg 12. 2-625 2 Te k.: 1. trouwjapon 1. sluier, m. 38-40. Leuk model. H. J. J. van Krogt, Vlietweg woonboot bij 76. Leiden. jfi 2 Gevraagd verkopers voor beide supermarkten. Bij ge schiktheid hogere functie. Aanmelden: Firma Overde vest, Supermarkt, Heren straat 96, Leiden. Tel. 21409. 1-10483 2 Heugafelttcgels. AUe kleuren,, direct leverbaar, 5 jaar garantie. Gemakkelijk te leggen. Tijdelijk Stanley- mes cadeau bij aankoop van min. 20 tegels. Smits Woning inrichting, Mare 98, Vrou- wensteeg 9, tel. 23913 2-8622 2 Voorjaarsaanbieding complete roestvrij stalen keuken 100 cm 164.50, keu kenbuffetten diverse uit voeringen, teak bureau met kastjes 132,50 doe het zelf shop Het Houtcentrum Le vendaal 139 ,teL 21367. 2 Goggomobil. Ingeruild op Sunbeam Imp. een Gog gomobil 400 cc. van 1965 650- Valk aan de Haag- sche Schouw 296-300. Telel 25191. 9-10500 2 Te koop: Peugeot 404 Prijs 1175.- Te bevr. uur Moddermanstraat 31, Leiden. 9-10477 2 Mercedes rood '67. Tau nus 20 M 1966. 5-deurs Sta tioncar. Simca 1000 '64 '68. Opel Kadett 1964 - '68 - 69. Glas 1204 Coupé 1965 1250- Daffodil '65 950.- Garantie, Inruil en finan ciering zonder aanbetaling 20- per week moge lijk (p.l.) Jilles Rosenboom, ïgaarde 6 aan de v. d. Valk Boumanweg, Leider dorp. Tel. 25247. 9-10489 2 V.W. kever 1500 met schuifdak, bouwjaar 1967, km-st. 39.000, i.st.v.nw bevragen Jan v. Galenlaan 8, Noordhofland, Voorscho- 9-10509 2 Te koop Opel Coupé in prima staat, voorzien van slaapbanken en radiaalban- den voor 1400. Te bevra gen Spoorlaan 23, Voorhout. ..9-IQ434 2 Te koop aangeb. V.W. 4 nieuwe banden plus nieu- motor en radio Vraag prijs 1000- Inl. Spoorstr. 52, Roelofarendsveen. Telef. 01713-3018. 9-8681 2 Auto's! Auto's! Auto's! Ford Taunus 12 M met nieu- motor 1750- Ford Cor tina model 1965 met 1500 cc motor 1700- Viva Vaux- hall model '65 1550- Cor tina model 1968 nieuw del 3700- Simca 1000 '67 km. 410000 1 2650- Opel Rekord model 1964, inruil 1000- Wardburg 1966 950- Lancia Coupé 1965 4750- Fin. zonder aan betaling. P. L. v. d. Berg, Lage Morsweg 67. staalconstructies voor o.a. gebouwen bruggen tanks kraanbanen boortorenfundaties licht en zwaar plaatwerk N.V. HOLLANDSCHE CONSTRUCTIEWERKPLAATSEN ZOETERWOUDSEWEG 1 LEIDEN zoekt een aktieve voor de expeditie Zijn taak zal vnl. bestaan uit de administra tieve verwerking van de uitgaande trans porten (zowel voor binnen- als buitenland) en binnengekomen opdrachten. MULO-diploma is vereist. Eventuele bemiddeling bij het zoeKen naar een woning kan worden verleend. Eigenhandig geschreven brieven met op gave van leeftijd, opleiding, eventuele er varing en verlangd salaris te richten aan het Hoofd Personeelszaken van bovenge noemde onderneming, Postbus 56, Leiden. 2 Tc koop van particulier, Taunus 12 M bestel met Imperial. Lichtblauw, nov. '65, i.z.g.st. 1950, tel. 01715- 673. na 7 uur. 9-8649 Huisdieren 2 2 tamme en bereden pon- ny's te koop. H. de Vroomen, Laan van Ryckevorsel 38, Lisse. Tel. 3616. 10-10485 LESSEN 2 10 autorjjlessen voor f 47,50. Vervolg- en losse lessen 7,50. Fonkelnieuwe V.W.'s Autorijschool combi natie „De Centrale". Aan meldingsadressen: Leiden: Morsstraat 36, tel. 42503; Al phen d. Rijn: Hooftstr. 257 tel. 3752; Voorschoten: Prof. Cam. Onnesplantsoen 13, tel. 5834. 12-8620 2 Voor 8,50 per les krügt U een vakkundige rijoplei ding in VW 1300 bij Auto rijschool „Ada", Laan van Oostergeest 3, Warmond, tel. 01711-2678 12-8639 2 Voor een goede rijles dan naar het vertrouwde adres: Autorijschool Van Berge Henegouwen. Lessen in VW 1300 en 1600; theorieles met lichtbeelden Pancraszicht 18 Sassenheim, tel. 02532-7935. Voor Leiden: Garage v. Ber ge Henegouwen, Hogewoerd 169 Leiden tel. 22447 12-8619 Watersport Telef. 2 Woonbootfinanciering. Financiering van woonar ken, pleziervaartuigen te- aantrekkelijke waarden. Gratis deskundige expertise. Ass. kantooi F Heijnen, Hogewoerd 124, Leiden, tel. 20098. 14-8595 2 Fiat 1800 de Luxe T '65 o.a. slaapstoelen, schuifdak, radio enz. Prijs slechts 1975 inruil en financiering moge lijk. Erades, Prinsenstraat 43a, Leiden, zijstr. Heren singel. Tel. 01710—43783. 2 Scaldia b.j. eind 1963. Prima banden en goede mo tor. Prijs slechts 675,- Au tohandel Erades, Prinsenstr. 43a, Leiden. Tel. 01716— 43783. 9-626 2 Trabant type 601 b.j. '65 voorzien van radio, radiaal- banden enz. Prijs slechts 1275.- Autohandel Erades. Prinsenstraat 43a, Leiden. Tel. 01710—43783. 9-626 2 Flat 1100 b.j. 1962 een goed en betrouwbaar wagen tje. Prijs slechts 675.- Au tohandel Erades, Prinsenstr. 43a, Leiden. Tel. 01710 43783. 9-626 Sleur kost altijd geld. Gaat u eens naar Bambi. De zaak van de enorme keus lage prijzen- Alles is er v< 0 tot 9 jaar Honderden jurkjes, lange broeken, trui tjes. pakjes enz Speciaal zaak Bambi. Haarlemmer straat 227-229. Leiden 2-8685 Reeds vanaf 375, heeft U een aanhanger met een laadvermogen van 600 kg. Veel aanhangers uit raad leverbaar. Ook boot- trailers. Warmonderweg 31, Sassenheim. Tel. 02532-8099. 2 Lcdikantjes. commodes. kinderstoelen, boxen, baby sitters enz. tegen zeer rede lijke prijzen. Speciaalzaak Bambi, Haarlemmerstraat 227-229 te Leiden. 2-8684 2 Aangeboden: bungalow tent, 4-persoons. Te bevra gen- Van Kempen, Ten Katestraat 9 Leiden. 2-10524 Speciale aanbieding merk wandelwagens. Met spat borden en '250 mm wielen voor de ongelooflijk lage prijs van 85,95. Zolang de voorraad strekt. Wagen mandjes verchroomd 5,95. Natuurlijk weer Bambi. Haarlemmerstraat 227-229, Leiden. 2-10525 2 Te koop: Azam g.st. t.e.a.b.. Rembrandtplein 39 Lisse. 9-10526 2 Financiering voor auto's. woonboten en machines. Snelle afwikkeling Vraagt inlichtingen bur. F. Heijnen, Hogewoerd 124. Leiden, tel- '0098 9-8596 2 Gevraagd. Tegen contant geld kunt u uw auto direct aan ons verkopen, mits deze schadevrij en niet ouder dan 1966 is. Auto Heemskerk. TeL 01713—2866. fl 2 Auto Heemskerk Occa sions. Ruime keuze. Half jaar garantie. Rijksweg Am. sterdam-R'dam aan afrit R'arendsveen/Kaagdorp, teL 01713—2866 9 ~gjj 2 Fiat 1100 b.j. 1964 benz. 1:14. Geen olieverbruik. Prijs slechts 12.75, inruil moge lijk. Autohandel Erades, Prinsenstraat 43a, Leiden, tel. 01710—43783. 9-626 2 Te koop: stalen motor bootje 6x2 mtr., 20 p.k. Johnson b.b.-motor z.g.a.n. met afst. bed. en compl. in vent. Alles in uitst. staat Jachtw. Heemskerk Scheep- makersdam 20, Warmond. Tel. 01711-2307. 14-10472 DIVERSEN 2 Touringcars bestellen? Bovo-Tours bellen. Modern materiaal (17-45 pers.). Con currerende prijzen. Speciali teit geheel verzorgde reizen Vraagt offerte. Firma Boot d. Voet, Roelofarends- i, tel 01713-2959 of 2989 Hypotheken, 1ste hypo theek tot 90 van de executiewaarde. Rente vanaf O met of zonder aflos sing tot 10 jaar. Snelle voor taxatie mogelijk. Bureau F- Heijnen. Hogewoerd 124, Leiden, tel. 20098 5-8598 2 Loonbelasting kunt u terugvorderen bij huwelijk of gezinsuitbreiding in 1969 Ook verzorgen wij uw aan giftebiljet inkomstenbelas ting. Tel. 44386, De Sitter- laan 50a, Leiden 5-8434 2 Kunst, en Antiekhandel T. Ooms voor het vakkundig restaureren van al uw schil derstukken. porselein en aardewerk. Ruim 30 jaar ervaring.' Tevens woning inrichting en het goedkoop ste adres voor omlijsten van platen, foto's enz. Haar lemmerstraat 93, Leiden, tel. 2 Hypotheken, 2de hypo theek op discontobasis 5,6% voor 5 of 10 jaar. Eerste hypotheek blijft gehand haafd Vooral belangrijk voor verbouwingen. Bureau F Heijnen, Hogewoerd 124, Leiden, tel. 20098. 5-8597 2 Wij verzorgen al drukwerk tegen zeer scherp concurrerende prijzen, visitekaartjes geboorte kaartjes, verlovingskaartjes, huwelijksaankondigingen en uw zakendrukwerk enz. Prima afwerking, vlotte be diening. Drukwerkservice HalDa, Haarlemmerstraat 64, teL 24185. 5-8621 2 Dame, alg. ontwikkeld, over veel vrije tijd beschik kend biedt zich aan al; zeischap bij oude dame of heer. Br. onder no. 681 Adv. Bur. „Rijnland," Leiden. J. de Wittstraat 35, Leiden. 5-8677 2 f 16,25 Permanent-Wave Sun-air (compleet). Dinsdag woensdag en donderdag (be spreken niet verplicht). Sa lon Rita. Willem Klooslaan 15, tel. 24683. 5-8617 2 Schuldenregelingen d.' concentratie der betalingen op één punt voor particu lieren, ambtenaren en za- kendrijvei.den ter voorko ming van faillissement er (loon)beslag, verkoop enz enz. Medewerking/erken ning van voorschot- e nancieringsbanken alsmede met hen die zich belasten met de invordering var schuldposten. Landelijk Ad viesbureau v. d. Midden stand, gevestigd sinds 1960, Bussum, Koningin Emma- laan 18. tel. 02159-16903. 5-795! Telefoontjes slechts f 2.10 exclusief 4 B.T.W. AMSTELMOLEN 9 BARENDRECHT pass BINTANG 6 200 ozo vn Bei CORNELIS BROERE 10 DORDRECHT 10 DORESTAD verki GAASTERDIJK GANYMEDES H GEESTSTAR 9 vr GIESSENEKRK I HILVERSUM 9 vn Le Havre nr Bermuc JOLANDA SMITS pass 10 kp Füliste Casablanca Brunsbuettel KEIZERSGRACHT pass KOLGA pass 9 Vllssingen KELLETIA 9 210 nno KHASIELLA 9 te Rotterdam KOROVINA 9 1S5 zw vn San Francisco Anchorage KOSSMATELLA 9 vn Beira nr Durban KREBSIA 9 vn Belfast nr Pauillac LOUISE SMITS pass 10 Kp Mondego Rotterdam LIJNBAANSGRACHT pass 10 Brunsbeuttel LOIRELLOYD 11 te Bremen LEIDERKERK 9 160 w vn Monrovl MADISONLLOYD p 12 nang MARATHON 9 te Amsterds MEMNON 9 te New York MERCURIUS 9 te Paranam NEDER LEK 10 te Lautoka NEDER RHONE 9 vn Kaap NEDER WAAL 10 te Shiml NIJKERK 10 te Amsterdam NEVERITA 9 120 nw vn NOORD 9 ti PARTHENON 13 t ti Miranda nr Curacao STAD DELFT 12 STATENDAM 12 Vn TJINEGARA 10 VLIELAND Uti rban nr Kharg Lancering van drietrapsraket in Den Haag DEN HAAG (A.N.P.). In Den Haag is zondagavond de lancering van een drietrapsraket mislukt: met twee trappen belandde het projectiel in de woonkamer van een bewoner aan de Kepplerstraat. De raket kwam door een raam binnen in de kamer op de tweede etage, waar hu met een hevige klap een deur ont zette. De uitgebrande eerste trap kwam aan parachutes terecht op een balkon van een woning aan de Weimarstraat. De politie heeft de raket, die 30 cm lang is, in beslag genomen. Ze kwam tot de bevinding, dat hij vrij deskundig was geconstrueerd en dat hij niet van militaire herkomst was. Uit het onder zoek is gebleken, dat de 16-jarige zoon van de bewoner uit de Kepplerstraat op het duivenplatje zat, toen het projectiel de ouderlijke woning naderde. De raket heeft goed gewerkt tot, de brandstof in de tweede trap op was. Deze tweede trap had ook moeten worden afgestoten en aan parachuutjes naar de aarde moeten terugkeren. Waarschijnlijk heeft de ont steking van de derde trap gefaald. Rest de vraag voor de politie: wie speelt er Doe als zij: jiaar het bekende bedrijf in Den Haag, waar miljoenen sigaretten worden geproduceerd. Waar in een goede sfeer wordt gewerkt Waar wordt samengewerkt door Waar de beloning voor mannen en vrouwen gelijk is. Ook voor u ligt een vaste baan bij Laurens binnen het bereik. Want wij brengen u van huis naar de fabriek en van de fabriek naar huis. De bus stopt in Katwijk, Valkenburg, Rijnsburg, Oegstgeest, Leiden, Voorschoten en Leidschendam. Wilt u meer weten? Kom eens praten. Satumusstraat 40, Den Haag. Bus 20 brengt u er (vanaf de Turfmarkt via Station HS). Hebt u overdag geen tijd? Elke dinsdagavond zijn we van half 6 tot 8 in hotel Bellevue, Steenstraat 59, Leiden. WEEK of geen WELK DE BILT Na een lange periode van winters weer trad gedurende het afgelopen weekeinde een ge leidelijke verbetering in wat de temperatuur betreft. Vooral zon dag was dit goed te merken. Het mede1 regen kans kwik bereikte toen overdag op de meeste plaatsen waarden van 11 tot 12 graden. Deze zachtere lucht werd met zuidoostelijke winden aangevoerd onder invloed van een depressie, die over het zeegebied bezuiden Ierland naar Engeland koerste. Een front van dit druksys- \eem drong zondagmiddag en -avond over Noord-Frankrijk en België tot onze omgeving door en veroorzaakte bijna overal enige regen. Maandagochtend was het front boven het noorden van ons land tijdelijk tot stilstand geko men. Terwijl de depressie over de Noordzee in onze richting trok. Ten westen van de Britse eilanden is echter een rug van hoge druk tot ontwikkeling gekomen, die nog in betekenis toeneemt en zich achter de wegtrekkende depressie naar onze omgeving zal uitbreiden, waardoor de regenkansen belang rijk zullen afnemen. Zon op 5.47, onder 19.35; maan op 11.26, onder 3.36; Scheveningen hoog water 8.52 en 21.38. Laag water 4.04, 16.54. Vooruitzichten voor woensdag: vrij zonnig, normale temperaturen en later kans op regen. Weersvooruitzichten voor woens dag in cijfers gemiddeld over ons land: aantal uren zon: twee tot negen; min. temp.: omstreeks nor maal; max. temp.: omstreeks nor maal; kans op een droge periode van minstens twaalf uur: zeventig procent; kans op een geheel droog etmaal: veertig procent. Weer in Nederland Weer in Europa n.temp., neerslag in Den Haag Werner 1 Deutekom en Gidda in Leharconcert DEN HAAG Aan het eind van ;ze maand is het honderd jaar geleden dat de grote operettecomponist Franz Lehar geboren is. In de gehele wereld i Braun? I wordt dit Lehar jaar gevierd. In Den Haag gebeurt dat met een bijzonder concert op dinsdagavond 21 april in het Nederlands Congresge- Twee solisten van wereldnaam wer ken mee: Christine Deutekom, die haar fabelachtige carrière begon als lid van een Amsterdamse operettevereniging en ondanks haar grote successen in de opera nog steeds graag Lehar zingt, en de Italiaan Nicolai Gedda, een van de grootste tenoren van deze tijd. Zij wor den begeleid door het Amsterdams Philharmonisch Orkest.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 6