Altior terug naar vierde klasse Sterrenduel voor Blue Stars Gelijkspel tegen Alphense Boys stelde kampioenschap veilig LFC besliste in kwartier tijds wedstrijd tegen HBS SVLV kreeg tegen LDWS meer dan het verdiende VVOA nam revanche, maar herstelde zich nauwelijks Unitas-keeper Krol kwam niet terug MMO verdeelt de punten Selectie wedstrijden Bataven" voorspellen goed seizoen voor Leidse atleten V HVL-aanval weer matig op dreef MAANDAG 13 APRIL 1970 ALPHEN Altior komt volgend seizoen weer uit in de vierde klasse van de KNVB. De Langeraarders zijn gisteren door een 0-0 gelijkspel tegen Alphense Boys ongeslagen kampioen van de Leidse Voetbalbond geworden. De magere jaren van Altior zijn daarmee afgesloten. En dat werd gisteravond in Avifauna en In Langeraar feestelijk gevierd. Burgemeester B. J. Hogenboom van Ter Aar maakte het mee. De kampioenswedstrijd van Altior is niet een gemakkelijke wedstrijd voor de Langeraarders geweest. Het 0-0 gelijk spel (de achtste van dit seizoen) was het resultaat van 2 maal drie kwartier zeer zenuwachtig voetbal. Geen moment was te merken dat een degradatiekandi daat aan het werk was tegen een kam pioenspretendent. Beide ploegen hielden elkaar goed in evenwicht, althans wat betreft het aan tal aanvallen. Voor de rest had Altior een licht veldoverwicht. Een zeer be trouwbare indruk maakten de keepers. Fred van der Werff had weliswaar wat meer te doen dan zijn collega Dick van der Lek. maar zijn werk kon hij gemak kelijk af. Al na vier minuten spelen leek Kees van .Lek van Altior te gaan scoren. Hij maakte dankbaar gebruik van foutief opstellen van de Boys-defensie. Zijn schot ging echter net naast de paal. Na een kwartier spelen probeerde Cor Koop man Alphense Boys aan een voorsprong te helpen, maar ook zijn schot ging naast. Zowel Alphense Boys als Altior begon zich gaande weg de wedstrijd steeds defensiever op te stellen, met als resultaat dat de doelrijpe kansen miniem werden. In de tweede helft werd het lichte veld overwicht van Altior iets duidelijker. In de eerste minuut echter al hield ieder die de Langeraarders goed gezind is zijn hart vast. De hele Altiordefensie stond namelijk op dat moment stil. De Alphenaar Goedhart greep echter zijn kans niet. Altior kwam wel aan een doelpunt. Na tien minuten spelen leg den Kees Lek en Ton Rossenberg een fraaie combinatie op de grasmat die Arie Ouwerkerk goed afrondde. Tot grote teleurstelling van de Altior-aan- hang keurde de goed leidende scheids rechter Van Noordt het doelpunt we gens buitenspel niet goed. Zowel Altior als Alphense Boys zonden halverwege de tweede helft een verse kracht in het •veld, maar ook Zevenhoven (Altior) en Holstein kwamen niet tot doelpunten Het kampioen Rossenberg, tri Scheidsrechter Stevens floot wel erg veel LEIDEN De spelers van LFC hebben hun toekomstige trainer Jan Rolfes nu trainer by HBS laten zien, dat zij een goede party voetbal kunnen spelen. LFC besliste de wedstrijd in het eerste kwartier. Al in de 10e minuut gaf Cock van Weer- lee de kanaries een 1-0 voorsprong. Na 'n goede combinatie, waaraan de gehele LFC-voorhoede had deelgenomen, schoot Joop Munne de bal hard in. Via de on derkant van de lat sprong de bal weer in het veld. Cock van Weerlee was er als de kippen bij om 't beslissende tikje te geven. Vijf minuten later was 't weer raak. Een hard schot van Dick Sira verdween over de handen van de HBS- doelman in het doel. Dit schot was ech ter duidelijk houdbaar. LFC liet HBS na dit. tweede doelpunt komen. Aanval lend konden de Hagenaars echter geen vuist maken. De tweede helft gaf een precies eender beeld. Een aanvallend HBS, dat een af- werker miste en een LFC, dat de wed strijd plichtmatig uitspeelde. Beide ploe gen kregen in deze tweede helft geen scoringskansen. Dit was voornamelijk te wijten aan een teveel fluitende scheids rechter Stevens. LFC en HBS slaagden er niet meer in de 2-0 stand te wijzigen, zodat dit ook de eindstand werd. UITSLAGEN RESERVES 1-0. RES. 2e klases A: Quick 2-Woerden 2 3-0 VUC 2-Laakkwartier 2 0-0, Quick St 2-Vios 2 1-1, VFC 2-VCS 2 1-0, Roo- denburg 2-DHL 2 5-2, Scheveningen 2- HBS 2 3-1- B: CKC 2-ADO 4 2-0, ONA 2-SW 3 0-2 UVS 3-Alblasserdam 2 4-0, DHC 2-CVV 3 l-0„ de Hollandiaan 2-Spartaan '20/2 0-1. RES. 3e klasse. A: Tonegido 2-PDK 2 2-1, SJC 2-Laakkwartier 3 1-2, Teylin- gen 2-Lugdunum 2 1-3, GDA 2-Wilhel- mus 2 0-0, Postduiven 2-Spcl. Lisse 2 0-0 B: HBS 3-LFC 2 2-3, VCS 3-RVC 3 3-2, Lugdunum 3-Baluw Zwart 2 0-1, BMT 2- Docos 2 2-1. ZATERDAG: Res. 2e kl. A: Groote Lindt 2-Excelsïor M 22 -4. B: ASWH 2-RWH 2 2-1. Res. 3e klasse A: Zwaluwen 3-Noord- wrjk 3 4-2, 's-Gravenzande 2-Schevenlnr gen 2 2-1. LDWS—SVLV 3-3 (2-1) Het 3-3 ge- lijke spel. dat SVLV gistermiddag by LDWS behaalde, is eigenlijk een klein beetje tegen de verhouding In geweest. De Leidenaars waren nameiyk taktisch en technisch opzicht stukken beter dan de Voorschotenaren, die het hoofdzake- ïyk van uitvallen moesten hebben. Het pleit natuurlyk wel voor Janson c.s. dat de uitvallen succes opleverden. Reeds na zeven minuten spelen opende Prins met een schitterend afstandschot de score. SVLV-doelman George had daar geen enkel verweer tegen. Acht minuten later nivelleerde Janson. LDWS protesteerde tegen deze treffer, want de bal zou uit de handen van doelman Waas dorp geschoten zijn. LDWS nam echter weer vijf minuten later via Wesselman wraak. Knalhard scoorde hy in de rech terbovenhoek 2-1. Een minuut voor rust kreeg LDWS een strafschop toegewezen toen G. de Roode in het 16-meter gebied unfair ten val werd gebracht. Jan Krijgsman, de routinier van de Leide naars faalde echter bij het nemen van de penalty. Hij trapte half in de grond en de bal werd een gemakkehjke prooi voor George. Vijf minuten na rust maak te C. van Tongeren met een boogbal toch 3-1. Maar SVLV kwam terug. Eerst In de 15e minuut met hulp van Wessel man, die in eigen doel kopte en daarna via Janson, die vijf minuten voor tijd de gelijkmaker achter Waasdorp schoot. Sompw. BoysZLC 1-1 (0-1) Het eerste doelpunt in dit zeer matige duel werd reeds na vyf minuten spelen ge scoord door Roel Pegt, de beste man van het veld. Met een snelle rush vanuit de tweede linie omspeelde hy de gehele Boys-defensie, waarna hy via binnenkant paal zyn club naar een voorsprong ZLC ging daarna prompt ln de verdedi ging en de Stompwijkers konden er daarna aan doen wat ze wilden, maar ze kwamen niet door de ijzersterke Leidse defensie, die uitstekend werd geleid door doelman De Koning. Pas na dertig minuten spelen in de tweede helft kwam Stompwykse Boys aan de verdiende ge lijkmaker. Na een uitstekende solo trok Jan Luiten de bal voor het doel. Theo Duivenstein kopte de bal naar Kees Lelieveld, die op zijn beurt de stand in evenwicht bracht. ZLC bleef ook daarna massaal verdedigen om tenminste één punt mee naar huis te kunnen nemen, hetgeen mede door het over het al gemeen zeer fantasieloze spel van de Stompwijkers uiteindelijk nog ge lukte ook. ST. BERNARDUS— LEIDSE B. 3—2 Leidse Boys heeft het in feite aan zich zelf te wijten, dat het degradatiespook hen met de bittere waarheid confron teerde. De 3—2 achterstand, die Henk Heymans en zijn mannen na de eerste speelperiode hadden opgelopen, leek hélemaal niet hopeloos. Daarbijkomt, dat de St. Bernardus-ploeg in de tweede helft zó nonchalant speelde, dat een gelijk spel ontegenzeggelijk verdiend zou zyn geweest voor de Leidse jon gens De spelers en publiek betrachtten voor de aanvang van deze wedstryd één mi nuut stilte, ter herdenking van de Ha- zerswoudse wethouder van sportzaken, de heer F. J. Kouwenhoven, die zater dag overleed. Onmiddeliyk na de af trap demonstreerde de Hazerswoudse ploeg, tuk te zijn op de eerste overwin ning na de winterrust. "Na 14 minuten trof thuisclubspeler Aad Hogervorst al het houtwerk rond Leidse Boys-goalie Chris van Duuren en in de 16e minuut juichten de Hazerswouders: na een blunder van de Leidse defensie kon Jacques Koeleman voorzetten en Pim van Wetten op grandioze wyze scoren (10). De zwagers Gerard Ossevoort en Henny Valk tekenden in de 30e mi nuut het tweede oranje-wit-doelpunt aan: de eerste gaf de voorzet, de tweede zorgde voor de afwerking. Dat Henny Valk daarby een schoen kwyt raakte was een grapje, dat by deze wedstrijd paste: 20. In de 31ste minuut al demonstreerde de St. Bernardus-ploeg haar noncha lance, om Koos de Nobel de kans te geven om aan te leggen (21), een minuut later was het al 31. Aad Hogervorst trof weer het houtwerk Frans Vermeul LEIDEN De situatie in de eredivisie basketbal is zich na dit weekend dui delijker gaan aftekenen. Blue Stars om zeilde met succes de moeiiyke klip, die Bona Stars zaterdagavond vormde in de 5 Meihal en nam extra afstand door het verlies van rivaal Rotterdam-Zuid. Toch wel tegen de verwachtingen in leden de pupillen van coach Jan Bruin tegen Flamingo's een duidelijke nederlaag. Punch blijft Flamingo's volgen. Maar net bleven de Delftenaren SVE in Utrecht de baas. Wederom ïs er een verrassing te vermelden uit de degradatiepoule. Kwamen vorige week de degradatiekan didaten Wilskracht en Cardinals tot on verwachte winst, nu was het Suvrikri dat opzien baarde door de hegemonie van Landlust resoluut te doorbreken. Met 85-55 bleef Landlust ver onder de maat. In de 5 Meihal kon Bona Stars zaterdag avond niet winnen, terwijl de omstan digheden meer dan ideaal waren te noe men. Blue Stars kwam zonder spelma ker Bert Weber naar Leiden en bleek weinig succes te hebben met het be- Kort voor tijd hield de grote Altior-aanhang de adem in toen Altior-verdedlger Tol de bai verkeerd op de „slof" kreeg en de bal met een fraaie boog ovei verraste doelman op de lat belandde. Aanvoerder Sassen (links) en Hogervorst kyken angstig toe. VNA-WOA 2-1 (0-0) zich gerevancheerd voor de toch wel beschamende afgang vorige week tegen MMO, toen de Oudadese kampioenspre tendenten met 4-0 afgingen. Aan de Boshuizerkade werd het gistermiddag 2-1 overwinning. Van een herstel kan echter nauwelijks worden gesproken. Daarvoor was de tegenstand van VN A te zwak. Tekenend in dit verband zyn de twee forse zeges, die Wet. Boys tegen dit Leidse team behaalde. De mannen uit Oude Wetering, die over twee weken voor hun laatste kans vech ten tegen VVOA, versloegen VNA twee maal met 8-0. De overwinning van VVOA was dus bepaald niet imponerend. Doelpunten maken, dat is na de lange winsterstop het grote probleem gewor- voor WOA. Een groot deel van de ontmoeting zijn de Oudaders nameiyk in de aanval geweest, maar in de zeer matige wedstrijd bleven de vele kansen onbenut. Dat begon al in de eerste de de beste minuut toen Jeroen v. d. Geest vrij voor de VNA-doelman verscheen. Hg schoot over. Even voor rust kropen de VNA'ers nog eenmaal door het oog van de naald, toen een schot op de lat afketste. Het overwicht van WOA werd na rust zo mogelijk nog groter. In de 15e minuut leverde het zwoegen einde lijk rendement op. VNA's doelman, die WOA heeft belaagd werd door Ton v. d. Poel, sprong onder de bal door en in een wanhoops poging de bal weg te schieten trof een der Leidse verdedigers het eigen doel. Vqf minuten later kwam VNA echter dank zij een buitenspelgoal op gelijke hoogte. E enfanatiek vechtend WOA kwam eerst in de laatste minuut los van VNA. Tijdens 'n rommelige situatie voor het VN A-doel werd de bal voor de voeten van Jeroen v. d. Geest gespeeld, die met een schuiver ditmaal wel raak schoot. Voordien had Bavo v. d. Poel uit een vrije trap van Gerard van Seg- gelen nog over de lat gekopt. te zo in paniek, dat hij het leer in eigen doel schootIn de 40ste minuut werd het 32, door Jan van Dam, die zijn geheel vrije positie uitbuitte en rustig goalie Gerard Zandvliet kon passeren (32). Het aandringen van de Leide naars in de tweede helft werd door St. Bernardus kundig opgevangen. Randstad SportUDO 1-0 (1-0) Man- nuputti, de spitsspeler van UDO zal met verdeeld genoegen terugdenken aai uitwedstryd tegen Randstad Sport: wedstryd, waarin hy meermalen onderuit werd gehaald. Het duel tussen de Voor- schotense en Oegstgeestse ploegen was namelijk nogal fors, soms te hard zelfs. Randstad Sport was over het algemeen de betere ploeg, kreeg ook de meeste kansen, maar stuitte steeds weer op doelman Heemskerk, die een uitstekende wedstrijd keepte. Toen echter Luc. van Koppenhage in de vijftiende minuut een solo-aktie ondernam kon ook Heemskerk die niet stuiten: 1-0. Randstad Sport kreeg daarna meer kansen. Zo kreeg Wim Mugge onder andere een tweetal goede scoringskansen. Scheidsrechter Van Amsterdam, die een vrij goede eerste helft leidde, dat het in de tweede helft moeiiyk. Hij beschikte kenneiyk over te weinig ervaring om 't forse duel strak te leiden en nam meermalen vreemde beslissingen. Randstad Sport, dat harder voor de zege vocht dan UDO, verloor in de tweede helft Wlm Mugge. Hy moest vervangen worden door Riet- de Leidenaars raak- hof. EERSTE KLASSE Alphense Boys-Altior 0-0; St. Bernar- dus-Leidse Boys 3-2; LDWS-SVLV 3-3; Randstad Sport-UDO 1-0; Stompwykse Boys-ZLC 1-1. Altior 17 9 LDWS 16 6 St. Barnardus 16 9 SVLV 16 7 UDO 17 6 Randst. Sport 17 5 ZLC 17 4 Stompw. B. 16 3 Alph. Boys 17 4 Leidse Boys 17 3 8 0 26 40—13 8 2 20 35—26 2 5 20 29—23 3 6 17 22—21 5 6 17 2423 6 6 16 16—23 6 7 14 20—29 7 6 13 16—21 5 8 13 17—25 4 10 10 19—34 MMO—VNL 1-1 (0-1) MMO heeft niet waar kunnen maken, dat het vorige week zo'n heldentoer verrichtte door WOA krachtig terug te wijzen. De Hoogmaders speelden gisteren wat krampachtig en baseerden hun spel op lange trappen, die de VNL-defensie slechts sporadisch konden verontrusten. Tegenover dit weinig constructieve voet- periode bal plaatste VNL een zeer improduktief drong, KRV—Unitas 2-1 (1-1) Scheidsrech ter v. d. Stelt was in deze wedstryd de j meest opvallende figuur. Twee straf schoppen kende hij toe, hoewel er geen enkele aanleiding toe bestond c rust liet hij Unitas gedurende vijf minu ten met tien man voetballen. Unitas-doelman Henk Knol verscheen namelijk niet in de tweede helft. Hij bleef in de kleedkamer, waar hij zich omkleedde, achter, en in zyn plaats draafde reserve-goalie John Brouwer op. Knol moest zich echter afmelden, zo argumenteerde de arbiter, en zolang Knol in de kleedkamer bleef zou Unitas met tien man moeten spelen. Hilariteit in Katwijk, waar beide ploegen voor weinig interessante strijd zorgden. De eerste penalty was voor Unitas. In de 15e minuut opende Jan Sierat de KRV drukte de meerderheid in de 35ste minuut uit in de gelijkmaker. Uit voorzet van Hennie Rijnsburger kopte Niek Oudshoorn de bal in. In de derde minuut na rust kende de heer Van der Stelt KRV een strafschop toe. De reden was iedereen onbekend. Kees van Kam pen zorgde in ieder geval voor de Kat- wijkse voorsprong, die nog groter had kunnen zijn, wanneer Martien Heems kerk en Hennie Rynsburger wat geluk kiger waren geweest met hun schoten. Nu brachten paal en lat redding Unitas. MeerburgOranje Groen 0-0 Voor zo'n vierhonderd toeschouwers hebben Meerburg en Oranje Groen harde strijd uitgevochten, die wonderlijk genoeg geen geblesseerde spelers ople- Grote mannen waren in deze wedstrijd! de beide doelverdedigers. Aan Oranje j Groen-zyde de lange Leen de Hoed, die j enige tijd voor LFC is uitgekomen. Bij Meerburg, dat vyftien minuten voor tijd j Peter Spierenburg verving door Ed Wes terhof, knapte Jos Brouwer 't vele werk bekwaam op. Aan bezoekerszijde was er nog een speler, die alle aandacht op zicht vestigde: linkervleugelspeler Tet- teroo. Een jongen, die veel gevaar sticht te, maar merkwaardig genoeg opvallend veel vrijheid genoot. Meerburg heeft de strijd 't eerste half uur en in het slot- kwartier beheerst. In de tussenliggende het Oranje Groen dat aan- deze futloze faamde afstandsschot. In een uiterst hechte zone-verdediging gaven de men taal voorbereide pupillen van coach Kal lenberg zich voor 100 pet. Eerst na lang en snel combineren kwamen de Amster damse afstandsschutters in stelling. Per- rier was in deze eerste fase de grote man in het team van coach Jansen. Even voorbij de middenlijn bereikte deze kleine veteraan reeds een hoge graad van zui verheid met zijn schot. Het uitverdedi gen van Har Stol en Ben van Kleef be lette hem wel na enige tijd het verdere scoren, maar de doelpuntenmachine was hiermede niet lamgelegd. Ook Smit, die regelmatig werd vrijgespeeld door Ton Boot trof de roos, al moest hy vele malen toezien hoe zyn missers verdwenen in de Leidse rebound-driehoek. Ruysenaars, Van Tuyll en Peter de Jong in iets min dere mate waren wederom heersers on der de basket. Afstandsschot Slechts incidenteel gelukte het Bernard van der Molen, de pivot van Blue Stars, een graantje mee te pikken uit de felle reboundgevechten. De Amsterdamse de fensie liet eveneens weinig mogeiykhe- den open voor de Leidse aanvallers. Van Tuyll werd regelmatig op maat bediend, maar moest op zijn weg naar de basket naast de bal drie spelers meeslepen, hetgeen een te zware opgaaf was voor hem. Eerst bij meer directe aanvallen waarbij zijn taak beperkt bleef tot om draaien en schieten zag hij kans zijn punten te maken. De aanvalskracht van de Stars moest schuilen in het afstands schot. Een zwak punt deze keer. Er werd inderdaad van afstand geschoten, maar zelden troffen de ballen de basket. Een enkel afstandsschot van Van Cleef, Ruy senaars en Peter de Jong vormden de Leidse score. Vooral door het goede ver dedigen kon dit gebrek aan richtings- gevoel gecompenseerd worden. Na 10 minuten had Blue Stars nog geen kans gezien afstand te nemen (20-23). Ook by rust was de strijd nog volledig open bij een stand van 26-28. Traag set-up spel In de tweede helft verwachtte eenieder toch wel dat de Leidse aanval zich waar zou maken. In een hoog tempo was de eerste helft verspeeld door een voort durend van spelers wisselend Stars team, terwijl Blue Stars met vyf man de eerste twintig minuten was doorge komen. Eens moest de inzet van de gas ten toch verslappen. Deze verslapte in derdaad. Na vijf minuten kwamen de Bona Stars 3—LUSV 1 37-32. flpv* Stars langszij na een traag doeltreffend set up-spel (34-34). Zelfs kwamen de Leidenaren kort hierop op een kleine voorsprong te staan (42-40). Het tempo dat nu duidelyk werd opgevoerd deed de Stars nu zelf de das om. In een haastig spel verkeken zij zich op hun eigen kansen. Geen bal had de juiste richting, terwijl Blue Stars elk balverlies onver- biddelyk afstrafte. Ton Boot ging hierin voorop en zorgde voor een voorsprong van 9 punten na 15 minuten 46-55). De Leidenaren kregen legio kansen om terug te komen. Het strafworpenpercen- tage bleef helaas ver onder de maat in deze belangrijke fase van de strijd. Blue Stars voelde zich reeds veilig. Toch kwam de spanning terug. Een iets tra gere opzet met Wim Stol als afronder had even succes, evenals de pressing in de laatste minuten. Ruysenaars en Pley scoorden na nu weer vertrouwde Stars combinaties. Een zege zat er echter niet meer in. Aan de drie verliezen met resp. 5 pnt, 5 pnt, 1 pnt. is nu een verlies met 7 punten toegevoegd. Eindstand: 54-61. Scorers: P. Ruysenaars IS p, P. v. Tuyll 14 p, P. de Jong 8 p, B. van Cleef 6 p, H. Stol 5 p, K. Pley en W. Stol 4 p, J. Maassen 1 p. Vrije worpen 18-6 33 pet. Uitslagen eredivisie kampioenspoule: SVE—Punch 71-76, Flamingo's—Rot terdam-Zuid 86-68, Bona StarsBlue Stars 54-61. De stand luidt: 1 Blue Stars 14 12 2 24 p. 2 Rotterdam-zuid 14 10 4 20 p. 3 Flamingo's 14 6 8 12 p. 4 Punch 14 6 8 12 p. 5 Bona Stars 13 4 9 8 p. 6 SVE 14 3 11 6 p. Eredivisie degradatiepoule: Suvrikri Landlust 85-52, AgonHarlem Cardi nals 58-55. 1 Landlust 2 Suvrikri 3 Agon 4 DED 5 Harlem Card. 6 Wilskracht 12 2 22 p. 5 18 p. 5 12 p. 6 12 p. 10 6 p. 9 6 p. Uitslagen district Den Haag. Reserve le klasse heren: Bon Stars 3Argus 2 75-49, Punch 2Punch 3 58-45. Heren le klas: Titaan 1Achilles 1 30-59, Vodo 1-Essor 1 50-41, 2e klas: Jumpers Bona Stars 5 54-55, Jumpers 4-Punch 4 41-33; 3e klas: Alphia 2—Vodo 4 14-55, TCL 2Bona Stars 6 57-52. Dames le klas: Esso 1Tudor 1 40-20, Vodo 2 Jumpers 1 15-37; 2e klas: Blitz 2 LUSV 1 10-57, Blitz 2—Alphia 1 20-23, spelletje. Al met al een niet bepaald hoogstaande ontmoeting daar in Hoogmade, waar MMO sterk begon en VNL na zo'n kwar tier spelen het initiatief overnam. Dat resulteerde in de 24ste minuut in de ope ningstreffer. Na een misverstand tussen twee MMO-verdedigers ving Joop Bree- develd de bal op en scoorde beheerst. Dezelfde speler liet in de eerste helft, evenals Ubink tijdens een scrimmage nog een levensgrote kans liggen. De tweede helft herstelde MMO zich enigs zins, al kwam de ploeg nog eenmaal zeer goed weg toen Breedeveld de bal op de kruising van paal en lat deponeerde. In de 21ste minuut werd het overwicht van MMO beloond door een doelpunt van Jan Jansen, die de bal in de uiterste hoek kopte. wedstrijd naar een aanvaarbaar kon tillen. Eén van de mooiste kansen op een treffer kreeg Koos Romijn twin tig minuten voor tijd. Even buiten de heruchte lijnen werd hij echter krachtig van de bal gezet. TWEEDE KLASSE VNA-WOA 1-2; MMO- VNL 1-1; KRV- Unitas L. 2-1; Meerburg-Oranje Groen 0-0. WOA Wet. Boys Oranje Gr. Meerburg 14 MMO 15 KRV 15 VNL 15 Unitas Leiden 14 VNA 16 LEIDEN Zondagmiddag liepen atle ten van A.V. Holland, de Bataven en dn A.V. Leiden gezamenlijk selectiewed strijden in de „Leidsehe Hout". De resultaten waren mede door de goe de weersomstandigheden zeer verras send. Sommige aleten kwamen tot op merkelijke prestaties, waarvan de 56.26 m. van Cees Pley (Bataven) en J. v. d. Boon, 200 m. in 24.2, met name genoemd mogen worden. De uitslagen waren: Heren 200 m: 1 C. Kanbier (Holl.) 23.4; 2 A. Verhoef (Holl) 23.5; 3 J. Rietveld (Bat.) 23.7. 1500 m: 1 R. Strik (Bat.) 4.13; 2 Gé Mulder (Holl.) 4.18.1; 3 G. Brugman (Bat.) 4.18.7. 400 m: 1 R. Strik (Bat.) 53 sec; 2 J. Rietveld (Bat.) 53.5; 3 H. Rovers (Bat.) 54.-. Discus: 1 A. v. d. Mey (Holl.) 38.36 m; 2 Roosi (Holl.) 35.31; 3 Cees Pley (Bat.) 34.20. Speerwerpen: 1 Cees Pley (Bat.) 56.26 m; 2 A. v. d. Mey (Holl.) 43.07; 3 J. van Niekerk (Bat.) 42.43. Hoogspringen 1 A. Kershof (Bat.) 1.55 m; 2 J. var Niekerk (Bat.) 1.50; 3 W. v. Niel (Bat.) 1.50 en Th. Brusche (Bat.) 1.50. Jongens A/B. 200 m: 1 J. v. d. Boon (Holl.) 24.2; 2 Th. Brusche (Bat.) 24.-; 3 F. v. d. Berg (Bat.) 27.9. 1500 m. A B: 1 L. Mooyman (Bat.) 4.36.1; 2 Hen driks (Bat.) 4.40.8; 3 A. van Velzen (Bat.) 4.45.2. Dames 200 m: 1 M. v. d. Harg (Bat.) 27.8; 2 Th. van Wetten (Bat.) 28.-: 3 E. Wink (A.V. Leiden) 28.1. 800 N. v. d. Hoorn (Bat.) 2.29.1; 2 G. Berger (Bat.) 2.39.9. Vérspringen: 1 M. v. d. Harg (Bat.) 4.21; 2 R. van Egmond (Bat.) 4.18. Discus: 1 T. v. d. Holst (Bat.) 27.44; 2 L. Rovers (Bat.) 24.81 3 R. van Dijk-van Wouw (Bat.) 22. Speerwerpen1 R. van Dijk-van Wouw 31.66; 2 L. Rovers 27.45; 3 C. Cival 21.13. Bona Stars in ds aanval in hst door haar verloren duel mat Blue Stars. LEIDEN HVL kon het gistermiddag gen de Meeuwen uif Rotterdam i redden. Nadat de rust was ingegaan met een 5-3 voorsprong voor de gasten won nen zij met 7-1,. Het ivas bij de Leide naars vooral meer de voorhoede, niet naar behoren draaide. Als de roori- witten in de aanval gingen hielden :ij te lang de bal in bezit en kregen de Rot terdammers alle tijd de verdediging dicht ti trekken. De Leidse defensie deed het behoorlijk tan deze linie heeft het bepaald niet gelegen. Piet Hiestand bleek ook r betrouwbaar onder de lat. Even leek het er nog op dat HVL door ging drukken. Na de rust ging zij bij de I stand 6-4 hevig in het offensief, maar de Maasstadbewoners hielden het hoofd koel en het doel schoon. Een uitval bracht hen juist een doelpunt op en de Leidenaars zagen geen kans meer dit verschil van drie doelpunten weg te wer ken. Voor de thee scoorden Kees Lucas i George Tiessema (2x), na het draaien bracht Theo Zwartjes de vierde Leidse treffer op zyn naam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 14