Revanche voor Scylla: 10-0 triomf over Steeds Hoger/T.S.B. UITSLUITING BREEDEVELD KOST SLEUTELSTAD ZEGE D0C0S BOUWT NA RUST AAN GROTE ZEGE OP DOSR: 4-1 WINST TEGEN ARNEMUIDEN r T^ee goals Hem Heemskerk TAVY verplettert YVSB met 8-2 Eindelijk weer doelpunten Degradatie VTL VERZWAKT NOORDWIJK VOLLE en Voorhout uit de tweede klas Matig spel Kees Karstens SPORTBIJLAGE MAANDAG 13 APRIL 1970 DOCOS heeft maar vijfenveertig minuten gevoetbald. En die drie kwartier waren genoeg voor een 41 overwinning op DOSR. Nadat Hein Heemskerk uit een voorzet van VVim Hagen in de tweede minuut, van de tweede helft voor 10 had gezorgd, toonde DOCOS duidelijk dat het nog kampioensaspiraties heeft. Daar zag het in de eerste helft beslist niet naar uit. Het in degradatienood ver kerende DOSR was, door een grotere inzet, zelfs de betere ploeg. DOCOS kon hier weinig tegenover stellen. Aanvallend liep het niet zo best by de Leidenaars. Vooral door een zwak spelende Stan v.d. Meel liepen de aanvallen herhaaldelijk vast op de hechte DOSR-defensie, waarin invaller Wim van Ruiten een uitsteken de partij speelde. Alleen DOCOS-verdediger Cees Vrisekoop kon met enkele goede solo's en een paar harde schoten de Veense ploeg verrassen. Aan de andere kant moest doelman Duhbeldeman enkele malen languit naar de hoeken bij schoten van Rob van Berkel en Piet van Es. De tweede helft gaf een totaal ander beeld. Na het openingsdoelpunt in de tweede minuut, ging het hele DOCOS- elftal uitstekend draaien. Vooral Wim Hagen - vaak op de rechtbuïtenplaats te vinden - en Hein Heemskerk ontwricht ten de DOSR-verdediging totaal. DOSR kon hier weinig tegenover stellen. Te weinig mankracht in de voorhoede was jaar vooral de oorzaak van. Toch kwam )OSR byna nog aan de gelijkmaker. Ta een overtreding van één der DOCOS- verdedigers mocht Piet van Es een in directe vrije trap in het strafschopgebied nemen. Zijn hard genomen vrije schop verdween echter ineens in het DOCOS- doel. Scheidsrechter Boon keurde dit doelpunt dan ook terecht af. Hierna was het met DOSR gedaan. DOCOS ging, gesteund door middehveldspelers en op komende verdedigers, aan een langdurig offensief beginnen. Dit resulteerde in drie doelpunten. Nadat aanvoerder Cees Hoogeboom een opgelegde kans gemist had, werd het in de 22e minuut wel 20. Wim Hagen trok de bal op rechts voor en weer was het Hein Heemskerk, die de voorzet met een kopbal in een doelpunt omzette. DOCOS bleef komen, en in de 28e minuut resulteerde dat in een pe- Jan Spruit kon de doorgebroken Peter Dubbeldeman alleen nog maar van een doelpunt afhouden door hem ten val te brengen. Cees Vrisekoop voltrok het von nis: 30. De scoringsdrift van DOCOS was nóg niet geluwd. In de 33e minuut brak Wim Hagen door en hij had weinig moeite met de uitgelopen keeper Jacques Bouw meester. DOCOS liet na de vierde treffer de touwtjes wat vieren. Vooral de ver dediging ging onnauwkeurig spelen. Dit isulteerde in enkele goede kansen voor DOSR. Alleen Rob van Berkel zag kans in die mogelijkheden te benutten. Aanvoerder Cees Hoogeboom en de zij ten lieten het echter niet verder komen. N publieke belangstelling bij DOCOS -toch een reële titelkandidaat - viel te- VTLCONCORDIA H. 2—1 (2-0) Concordia had de eerste 10 minuten van wedstrijd een duidelijk overwicht. In de 12e minuut kwam de ommekeer. Uit 'oorzet van J. van Es scoorde P. Zeeuw het eerste doelpunt voor VTL. In de 35e minuut vergrootte VTL voorsprong. Na een schitterende combinatie met Meskers scoorde v. d. Zeeuw voor de tweede maal. Toch VTL nog in moeilijkheden. In de 15e minuut van de tweede helft kon Lintjens, na een fout van doelman Puliga, de achterstand tot 21 terug brengen. VTL ging na deze treffer pa niekerig spelen, maar Concordia was niet meer in staat de gelijkmaker te OOIEVAARS 0—1 (0-1) In Rijpwetering is gistermiddag een alleszins aantrekkelijke partij voetbal gespeeld, waarin de thuisclub voor rust de boventoon voerde. De voorhoede van de Rippers met Leo v.d. Zwet, Kees v.d. Star, Hans Weenink en Ton v.d. Meer was echter bepaald niet op dreef, zodat het overwicht niet in doelpunten werd uitgedrukt. Ooievaars dat bij de tegenaavallen aanvankelijk op een goed in vorm verkerende Sjors ten Cate stuitte, nam een minuut voor rust zelfs de leiding. Gerard Zoetemelk hield, ter wijl hij alle gelegenheid had rustig terug te spelen, de bal te lang in bezit. Hage naar Raboen ontfutselde hem het leer en tegen het schot van deze vleugel speler was Ten Cate machteloos. Na rust is Ooievaars nog slechts spo radisch tot tegenaanvallen toegekomen. Rijpwetering oefende grote druk uit en Sjors ten Cate bleef dan ook in deze tweede akte van de wedstrijd vrijwel ion-aktief. Maar al drong Rijpwe tering dan ook sterk aan, al te gevaar lijk werd zij toch niet, al had de thuis club bepaald pech toen Gerard Zoete melk een schot op de lat zag belanden. Jaques Bouwmeester, de DOSR-doelm t achterhalen: l0 WSBVYP 1-0 (1-0) Opnieuw heeft de Bavo-ploeg door een strafschop een wedstryd in haar voordeel beslist. WSB, die niet Karei van der Veek als invaller op de rechtsbuitenplaats in het veld kwam nam vanaf de aftrap het spel in handen. De Haagse gasten die vooral op rechts in de aanval het sterkst en op links in de verdediging het minst sportief op traden, zorgden voor goed tegenspel. Het in zijn algemeenheid genomen een aantrekkelijke wedstrijd met tal van spannende momenten en goed spel. WP- doelman Verzijl was zeer goed op dreef. vas de beste man van het veld. Na 25 minuten spelen maakte een WP-yer- dediger zonder directe noodzaak hands het strafschopgebied en Bart v. d. Ploeg scoorde uit de toegekende straf schop de enige treffer van de wedstrijd. Ook in de tweede helft had WSB bijna voortdurend het beste van het spel, maai* scoren kwam de ploeg niet. Het eindsignaal van scheidsrechter Ratering voorkwam een minder sportief slot van de wedstrijd. Eén slagbeweging van Jan Brecdeveld zijn directe tegenstander kan be slissend zijn voor de kampioenskansen de Sleutelstad. De vaak emotionele sportleraar reageerde impulsief op een onjuiste bejegening van zijn tegenstan der ten opzichte van hem en zoals dat aak bij waterpolo geschiedt wordt de tweede overtreding veelal eerder bestraft dan de eerste overschrijding van de spel regels (Sleutelstad-coach v. Berkel con stateerde onlangs in een interview dat het uitlokken van de tweede overtreding een eigen plaats in de waterpolotaktiek heeft ingenomen). De slagbeweging van Breedeveld kon door de referee op slechts één manier bestraft worden. Het zich schuldig ma- aan grof optreden, met als gevolg uitsluiting voor de verdere duur van de wedstrijd zonder vervanging. Dat hield Sleutelstad in, ruim driekwart van de wedstrijd te moeten strijden tegen numerieke meerderheid van ZYV in deze „wedstrijd van de waarheid". Im- zowel de Sleutelstad als ZYV had den de eerste competitieronde met twee •erliespunten afgesloten met een ruime 'oorsprong op nummer drie van de rang lijst HPC. Een positieve uitslag voor de blauw-witten had de poort naar de eer klasse voor een groot deel geopend, poort, die nu in het slot lijkt te zitten. Op het moment van de uitsluiting van de 23-jarige schutter had de Sleutelstad al 0-1 voorsprong door diezelfde Bree develd. Ondanks de numerieke minder heid kwamen de mannen van Rob van Berkel nog op 0-2 door een goede actie de immer actieve Wim v. Zijl. Maar met zes tegen zeven kun je incidenteel succes boeken, over de gehele wedstrijd ben je kansloos. Zo ook de Sleutelstad. Via de tussenstanden 0-2, 2-2, 3-2, 5-2, Kostbare zege De Zijl In het Haarlemse Sportfondsenbad heeft de Zijl een bijzonder waardevolle over winning behaald. In het twaalfde eompe- titietreffen werd de twaalfde achtereen volgende zege behaald en wel tegen het Haarlemse DWR, dat het lange tijd zon der zjjn gevaarlijke midvoor Jan Sint heeft moeten stellen en dat DWR met Sint bijzonder lastig nioet worden ge acht heeft het Haagse DVS ondervon den. dat met 5-2 naar' huis werd ge- De Zijl heeft het niet gemakkelijk ge had. Wel namen de roodwitten een 0-1 voorsprong via Albert Spyker, die op maat bediend werd door collega Loek van Kampen, maar even ontsnapte Jan Sint aan de aandacht van de'bekwame Frits Welling en dat blijft dan niet on gestraft (1-1). In het tweede „kwartje" werd de Zijl op een 2-1 achterstand gezet door Rob Ter poorten. die van zes meter de enigszins geblesseerde maar desondanks verdien stelijk voor de dag komende Theo Uit- tenhout kansloos liet. Geen moment in verwarring rakend en rustig opbouwend streed de Zijl verder, al was er 'n straf- worp voor nodig om Jacob Spijker in staat te stellen de gelijkmaker op zijn naam te doen schrijven. Een magnifieke actie van broer Albert slaagde kort daar op ten volle (2-3). Na -de tweede doel- wisseling leek de Zijl de wedstryd in zijn voordeel beslist te heben, nadat Kees Pont uit een moeilijke hoek raak had geschoten. Leek. want tot tweemaal toe mocht Borghering van de Leidse achter hoede scoren (4-4). Frits Welling zorg de ervoor dat zijn ploeg met één doel punt voorsprong de laatste periode in kon gaan. In die periode liep de Zijl spoe dig weg. Leo Onderwater en Frits Wel ling (beiden bij een numerieke meerder heid i en Loek van Kampen zetten DWR op een onoverbrugbare 4-8 stand, al vorens Sint zijn tweede goal maakte. De IJsel-LZC LEIDEN Steeds Hoger'TSB b gellam zonder de in Marokko vertoe vende Bert Onnes. Dat is de enig mo gébjke oorzaak voor de afgang, die cii Rjjswijkers zaterdagavond in de mili taire sporthal beleefden. Het werd im mers niet minder dan lO-O voor Scylla. En dat terwijl Steeds Hoger/TSB vóór de wedstrijd een voorsprong van 2 pun ten had op de onttroonde landskam- Bert v. d. Helm speelde in verband met de kampioensreceptie van Delta- Lloyd drie partijen achter elkaar. Hij begon tegen Luteyn en dat betekende meteen al een revanche voor de destijds in Rijswijk gespeelde partij, die hij toen verloor. Nu zegevierde hij gemakkelijk met zeventien en veertien. Tegen inval ler Rob Joëls had hij het wat moeilijker, doch niet 21-19. 21-18 bleef hij ook nu aan de goede zijde van de uitslag. Toen Scylla bij Steeds Hoger/TSB klop kreeg in-de eerste helft kwam dat voorname lijk door de ongeslagen Peter Joëls. Nu echter kreeg hij een flink lesje van v. d. Helm: 21-5. 21-18. Opvallend was dat Bert v. d. Helm zijn winstpunten voor namelijk verdedigend bijeen speelde. Zijn verklaring: „Ik heb mijn batje in Moskou gelaten. Nu speelde ik met een bat waar ik anderhalf jaar geleden ook mee speelde. Ik ging verdedigen. Het ging allemaal erg gemakkelijk." leu- lijke positie gemanoeuvreerd, want de toe- stand is nu (de eerste twee promoveren mo naar de hoofdklasse): Sint Aloisius 2-3, TOGB 1-2, Scylla S 2-1, Kluis 1-0. Scylla 3 werd direct op een achterstand gezet. Door zeges van Van Capellen op Hein Crispyn (21-17, 21-17) en Ad van Herel op Karei v. Schie (21-19, 21-13) was de stand 2-0. Theo Bakker maakte er 2-1 van door een zeer simpel winst punt tegen Olsthoorn (negen en twaalf). Het dubelspel Van Capellen/Van He- rel contra Van Schle/Bakker - - leek voorspoedig te verlopen voor de Leide naars, want de eerste game werd met niet minder dan 10-21 binnengehaald. Hiera ging»er kennelijk iets fout. want met 21-16 en 21-13 trokken de spelers uit Berkel tóch aan het langste eind. Het werd zelfs 4-1 door Ad van Herel, die Crispijn kansloos liet: 21-14, 21-11. De TOGB'ers maakten er 5-1 van (Van Capellen-Bakker 21-19, 21-11), alvorens Scylla 3 aan zyn opmars kon beginnen. Olsthoorn begon met te verliezen van Karei van Schie (13-21, 16-21), waarna Theo Bakker 5-3 scoorde door v. Herel met twaalf en zeventien te kloppen. Crispyn scoorde 5-4. Hij liet na 19-21 Olsthoorn volslagen kansloos: 9-21. In die voor Scylla 3 zo dramatische tiende partij werd het 6-4 voor TOGB. Eenzijdig te maken. Tegen de verwachting in na men de pupillen van coach Henk Ver sluis een nogal gemakkelijke 0-3 voor sprong in het eerste speldeel. De aller eerste Leidse aanval werd meteen al met succes bekroond. Hans Versluis was de producer van de eerste goal, die halver wege de periode gevolgd werd door tref fers van Henk Soet en de meester-ont- regelaar Ronald Koedooder (0-3). Zo spectaculair de LZC op drie doel punten verschil kwam, zo lijdelijk moest zij toezien dat de "Deventernaren tot 3-3 terugkwamen, al hadden zy daarvoor wel twee starfworpen nodig. Toch kon de LZC nog met een voordelig saldo aan de tweede helft van de strijd beginnen. Jan Brak, vaak zich alleen maar be perkend tot zijn verdedigende taak. schoot van ver loeihard in de touwen (2-5). De IJsel kwam. ondanks de vaak weinig intelligente opzet van de aanvallen door TW00Q© pld3tS Hierna werd er gedubbeld door Gerard Bakker en Ed v. d. Berg, die het nog behoorlijk moeilijk hadden tegen de ge broeders Joëls. De eerste game was met zestien voor Scylla. maar de volgende ging naar de Rijswijkers: 15-21. In de slotfase bleken Bakker en v. d. Berg ruimschoots de beteren: 21-14. Gerard Bakker-Piet Luteyn werd een eenzijdig potje: twaalf en dertien voor de blonde Scyllaan. Ed v.d. Berg gaf zich tegen Peter Joëls ten volle en dat resulteerde in minieme winst: twee keer 21-19. Dit betekende ook meteen dat de volle winst en daarmee de revanche een feit Koppele op gelijke hoogte en zelfs op een 5-4 voorsprong door Kuipers. De uitsluiting van de Deventernaar Rust- man gaf LZC een unieke gelegenheid om op gelijke hoogte te komen, die dan ook zorgvuldig door Henk Soet werd aangegrepen om 5-5 te scoren. Minder zorgvuldig ging het in de Leidse ge lederen aan toe bij de uitsluiting van Zomerhuis, die voor de LZC geen voor deel opleverde. Een expeditie van Hans Versluis werd in het 4-meter gebied op onreglementaire wijze ontmanteld. De terecht aan Versluis toegekende penalty •erd door hem zelf in een 5-6 overwin ing omgezet. Kleine winst AZC De Alphense Zwemclub is tegen 't laag geplaatste Rotterdam niet verder kunnen komen dan een 4-3 overwinning. In te genstelling tot -de eerste competitiewed strijd konden Theo Seppen c.s. geen gro te afstand nemen van hun stugge oppo nenten. Dat de zege vooralsnog bij de koplopers terecht kwam was slechts een kwestie van rechtvaardigheid, al zul len de AZC'ers wel beter voor de dag moeten komen om hun promotie veilig te stellen. Bakker liep vervolgens over Rob Joëls heen (twaalf en dertien), waarna v.d. Berg een nipte zege behaalde tegen Piet Luteyn. De Scyllaan won de eerste game met het kleinst mogelijke verschil (24- 22), maar in de tweede was hij kans loos (15-21). In de slot-game echter bleek hij de teugels weer stevig in han den te hebben: 21-15. Nadat Bakker Pe ter Joëls nog even gedeklasseerd had (21-8. 21-17) zorgde v.d. Berg er via een zege tegen Rob Joëls (21-16. 21-19) voor dat de. tien-nul realiteit was. De stand in de ereklasse A: Delta-Lloyd 8-16. Scylla 9-10, Steeds Hoger TSB 10. Hunter'25 8-8, Scylla 2 9-4, AMVJ Scylla 3 In de slotpartij van de wedstrijd TOGB- Scylla 3 liad Karei v. Schie de kans om er via een overwnining op kopman Van Capellen een remise uit te slepen. Hij leek succes te hebben, want de eerste game won hy niet 20-22. In de volgende games echter ging hij na dramatische strijd ten ouder: 27-25, 21-18 en 6-4 voor TOGB. Hierdoor is Scylla 3 in 'n moei- LEIDEN TAVV en Lisser Boys heb ben ook zaterdag geen fout gemaakt. WSB moest in Ter Aar een 8-2 neder laag slikken en Sleutels moest met 3-1 zijn meerdere in Lisser Boys erkennen. Alphia verliet door een overwinning op Leiden de gedeelde onderste plaats, ter wijl GWS ook nu niet tot een overwin ning kon komen. VWS steeg, door een 1-0 overwinning bij MVKV, naar de vier de plaats. TAVV—WSB 8-2 Een met zes in vallers spelend WSB heeft tegen TAVV weinig kunnen inbrengen. Frans Hoge- nes zorgde al na 10 minuten voor de eei*ste treffer. Twee doelpunten van rechtsbuiten Ben Heemskerk betekenden een 3-0 ruststand voor TAVV. Nadat Servaas, Heemskerk en Heitinga er 6-0 van hadden gemaakt, zorgde WSB voor twee tegendoelpunten. Rechtsbuiten Broekhof zag een paar fraaie solo's met twee doelpunten beloond. Aanvoerder Dirk de Blaay en Jilles Heitinga maak ten het achttal voor TAW compleet. LISSER BOYS—SLEUTELS 3-1 Lisser Boys nam in deze wedstrijd na 20 minuten een 1-0 voorsprong. Boot scoorde uit een door Van Beek genomen vrije trap. Vijf minuten voor dit doel punt had Van Diest een unieke scorings kans laten liggen, door een strafschop te missen. Sleutels liet het er niet bij zitten en al snel zorgde Pen voor de gelijkmaker. In de 30e minuut nam Lis ser Boys definitief afstand. Boot gaf weer mooi voor en de Weert rondde af (2-1). Voordat de tweede helft 10 minu ten oud was, had Lisser Boys de score alweer vergroot. Ditmaal door linksbui ten De Kooker, die een fraai genomen corner in een doelpunt omzette. Zonder de voor vier wedstrijden ge schorste Bert Soet Is LZC er in ge slaagd De IJsel twee punten afhandig ARNEMUIDEN Flon -doelman Sjaak Blaazer werpt zich op de bal voordat de door rechtsachter Kees Smit aarlyk kan worden. De gedesorganiseerde Boskoopse ach terhoede dankte het aan de schotloos heid van haar tegenstander dat grotere schade uitbleef. afgehouden Nelis Krogt De door Noordwijk met vrees tegemoet geziene uitwedstrijd Arnemuiden: d: S. van Belzen, Becks, bij Arnemuiden, heef! een verrassende ontknoping gehad. Noordwyk speelde Meulmeester. a. Schuit. Rinus van Bel- immers met een gelegenheidsploeg. V. d. Luyt en Briiring ontbraken (spyker in zen. v. d. Ketterij en Janse; m: Poort, de voet) en Aad Vermin was niet beschikbaar. Niettemin won «Ie koploper met vliet en v. d. Ruiter, v Rob van Belzen, LEIDEN De competitie van de Leidse j 3-1, overigens na meer clan pover voetbal van beide zijden. Arnemuiden verloor De Ridder. Pruyssers en Meerman. Schaakbond is nu geheel tot zijn einde de slag op liet nilddelveld waar Klaas Poortvliet en Karei v .d. Gruiter wel hard Noordwijk: d: v. d. Niet, A. Kuypers, A. gekomen. De laaktste partijen zijn nu j zwoegden, maar geen zuivere passes produceerden. Noordwyk had het geluk van Marijt, C. Spaanderman en Van Kes- uitgespecld resp, gearbltreerd. In klasse de snelle voorsprong, maar na het oponthoud wegens de blessure van keeper 'eren. m: Karstens en Heemskerk, ?A heeft LSG TV zich weten t~ 1J *";~t,J— -t--*- - - BCG FLOREANT - SJZ 2—1 BCG Floreant heeft het degradatieduel tegen SJZ met 2—1 gewonnen en zichzelf daardoor weer goede vooruitzichten ge boden voor handhaving in de vierde klasse. Het ingelaste duel leverde vooral de Zoeterwouders talrijke proble- op. Een drietal spelers ontbrak op appèl, t.w. Sjaak Wortman, Peter [eerboom en Louis Bosman. Voor hen 'erschenen in het veld Nelis v. d. Krogt. laap Olsthoorn en Leonard Vogelaar, die fchter na 25 minuten plaats moest ma- n voor Goof Overdevest. 't wegvallen van twee aanvallers be- ekende al met al nog pover spel van val. Ook aan Boskoopse zijde [ing aanvankelijk niet alles voor de ind. Reeds na twee minuten moest larchant wegens een blessure worden rervangen door A. Kersbergen. Na een >peningsofensief van SJZ was het Flo- eant dat de bal buiten bereik van doel- l3Ö?nan Ton Vurens net naast of over het loei belandde. let openingsdoelpunt kwam in de 20e j ninuut toen Van Bemmel de bal op het 1 Middenveld opving en deze op maat af- af aan linksbuiten Groenendijk. Deze 'bugelspeler liet een slordige dieptepass steri®°s- die echter de SJZ-defensie in paniek j 'racht. Vuren en Schuur schoten tege- ijk op de bal af, begrepen elkaar niet a lieten het leer voor elkaar liggen wat 'ieuwerf de gelegenheid bood kalm in schieten. Hierna misten Stellaart en Irem ternauwernood nieuwe kansen, 'a 20 minuten in de tweede helft, nadat 'ieuwerf juist de bal over de lat had ekopt, schakelde Floreant het bedreig- SJZ zo goed als uit via Noordhoek, ie tijdens een scrimmage raak schoot, wee minuten later was het echter 21 >en een foutje in de Sloreant-defensie erd afgestraft door Jaap Olsthoorn. BODEGRAVEN—WADDINXVEEN 1-2 de ieu IfSI «ai afdeüi "e kam] lkamp dank zij z(]n 6>/2-3' 2 overwin ning op het sterke Katwijk I, dat lange itiekandldaat werd be- BODEGRAVEN Een penalty dertigste minuut van de tweede helft besliste de strijd in het voordeel van Waddinxveen. Daar de strijd volkomen gelijk opging, heeft de gelukkigste ploeg gewonnen. Bodegraven speelde heel wat beter dan vorige week. Zij waren aktie- ver en legden af en toe aardige combi naties op de grasmat. In de eerste fase bleven de verdedigingen de zaak mees ter. Na een goed half uur spelen schoot Koelen fraai in, uit een voorzet van rechts, maar scheidsrechter Zappey Dat gieeg aj 'spoedig in de 12de keurde om onverklaarbare reden het toen j,ij z0-n verre trap de bal via de doelpunt af. Nog geen minuut later liep vleugel achter de Alphia-verdedigers Piet Potuyt goed door op een dieptepass j terecht kwam en doelman Cor Prook en schepte de bal beheerst over het hoofd j aarzelde met uitkomen. Hogendoorn van de uitgelopen doelman De Joode van Nieuwerkerk kreeg daardoor de 1—0. Vijf minuten later was de stand kans gejhard in te schieten wat deze Hoewel Alphia driekwart van de wed strijd bij Nieuwerkerk. die op een bij-a)s zonder slecht terrein gespeeld moest worden, in de meerderheid is geweest s' hebben de Heulbewoners de beide pun- De wedstrijd Lelthen I-Rljnsburg eindig ten toch aan de thuisclub moeten af- de na arbitrage in een 5-5 gelijkspel, staan. De fout bij Alphia zat hem voor- yiet deze resultaten kunnen we de vol- namelijk ln het afwerken van de aan-I iPdige eindstand geven: 1 Philidor IV: vallen, waarmee de spelers blijkbaar 13—49, 2 Katwijk I: 10—44, 3 Leithen I: steeds weer willen wachten tot men in 941 v,, 4 Voorschoten: 837, 5 Rijns- het doelgebied van de tegenpartij is burg. 7—31 'j. 6 LSG TV: 5—30, 7 VTL: aangeland. d. Niet speelden Kuipers c.s. aangeslagen verder. Dat leidde ook tot 1-1. Voor Plaatzer (Barnhoorn), M. Marijt de thuisclub werd het evenwel kritiek toen keeper Saai van Belzen vijf minuten Alb Spaanderman. (gelukkig duel met Hans Plaatzer zijn Nclieenheeu brak. Jo Ben Meulmeester 1 I MVKVVWS 0-1 In verband met de XT voetbalwedstrijd, die 's middags door de I S,,®; g ,^0°TW'3 lelevlsie werd "'tgezondon. werd de*. zonder meer geflatteerde zege niet ,vcdstrljd ia da morgenuren gespeeld. 1 Beide PloeSe" S°»d "sen elkaar openingstreffer van Map Maryt pass van Dick Heemskerk (in de veer- I tiende min.) een flinke ruggesteun. toen sterker Arnemuiden De thuisclub paste talctiek toe. namelijk met forse open trappen de aanvalsspitsen aan het werk zetten, waardoor de Alphia-defensie on danks een doorlopend veldoverwicht toch steeds op haar qui-vive moest zijn. 8 Warmond ppheel andere Philidor IV promoveert naar de eerste cor de Ridder c.s. konden na de her- i wachten. f, klasse, terwijl VTL en Voorhout degra- vatting geen bres meer slaan in de Cor de Ridder schoot deren. In de tweede klasse B is eindelijk 1 Noordwijkse verdediging, omdat v. d. legen de paal, de beslissing gevallen. Nadat de laatste 1 Niet weer hersteld was en Anton Ma- partijen uit de match Leiderdorp I—Bos- zorgden voor een leuke wedstrijd. In de 20e minuut nam VWS een 1-0 voorsprong door Koos Selier. Een fel d.e..°iet 'ang op de eell)km»ker "eTendf nLXmenVnlet"m2rerin°dee diende gelijkmaker te scoren. LEIDEN—ALPHIA 0-1 Een veel sterker Leiden is er niet in geslaagd Alphia te winnen. Met korte Cees het Ook in de tweede helft gaven de ploe gen elkaar geen duimbreed toe. Aan weerskanten werden aardige aanvallen opgebouwd, maar beide voorhoeden kon den geen vuist maken. Piet Potueyl kreeg een juweel van een kans toen hij drie meter voor het doel 't leer vrij kreeg maar hij schoot hoog over. Een kwar tier voor het einde kreeg Dolf Scheer per ongeluk de bal tegen zijn hand. wat voor scheidsrfechter Zappey reden was om een penalty tegen Bodegraven te geven. Rechtsbuiten Schouten faalde niet (12). In de laatste fase probeerde Bo- degravenn og van alles, doelpunten hie ven echter uit. NIEUWERKERK-ALPHIA 2-1 (1-0) Cees Spaanderman rotsen in de doel belandde. Daarna zakte het spel- hinnfics nrnhoorHon h» koop I gearbitregrd of uitgespeeld zijn branding bleken. Het bepaald zwak Peil. maar Arnemuiden bleef dank zij \iDhia-defensie te ontwrichten T?it )i.k is de strijd, wie er promoveert, beslist opererende Noordwijk kwam niettemin het ruimen van stopper Ben v. d. Ket- t(, niaar zelden FVn te ver ten gunste van Boskoop 1 De uiteraard op winst. Na zeven minuten deed Kees t^rij lang overeind. Uiteindelijk beslis- Leiden-verdedieine moest in de 15e mi zeer fel gespeelde wedstrijd eindigde in Karstens met een omhaal de bal bij ten twee grote dekkingsfouten. Arne- nuut van de tweede helft toekHken hoe een vredelievend 5-5 gelijkspel. Hier- Albert Spaanderman belanden, die in- I muiden bleef tot het laatst toen voor !--<-• mee behield Boskoop zijn matchpunl eens langs de verraste Meulmeester J een beter resultaat strijden, maai' Rob voorsprong op Leiderdorp. schoot (1-2). Nadat Plaatzer door Jaap! van Belzen c.s. kon geen kansen De eindstand in de 2e klasse B is hier- Barnhoorn was vervangen en Klaas meer scheppen. qnpip.. dan ook nromnt me egeworden: 1 Boskoop I: 9—32. 2 Poortvliet op de lat had gekopt, vieli schietgrage p daarna tal Leuterdoi-p 1 341{., 3 Katwijk ÏI: 4— twee minuten voor tijd de beslissing. KDO—De Eland 0-0 Koploper De zonder dal ér 4 "illidor V: 4-24, SUMben II: Vlak voor doel faalde Gerard Duimtem Etend heeft het bijzonder zwaar gehad 316V26 Alphen II: 2--18. Bodegra- niet: 1-3. Daarna verprutste Klaas I legen een vrijwel de gehele wedstrijd I Poortvliet nog een kans, maar daarbij dominerend KDO. Voor rust kreeg de I bleef het. ploeg uit De Kwakel zeker vier doelrijpe kansen, doch de machteloze voorhoede Sl0Cht plaatsen waarin vooral J. Voorn het liet afwe ten, wist er geen raad mee. KDO's doel- Nu waa Noordwijk na 1-2 niet gerust. I man John de Haan behoefde slechts Terecht, want slecht plaatsen en on- eenmaal in aktie te komen wat na de nauwkeurige combinaties boden Ko j hervatting veranderde. KDO werd enigs- Meerman en Coen Pruyssers alle kans zins teruggedragen, doch wist vrij ge- om terug te komen, vooral door het makkelijk stand te houden. De meest zwakke spel van Kees Karstens. Maar riante kans om de overwinning in de het eindschot ontbrak geheel. Na de wacht te slepen kreeg KDO 15 minuten TAW rust werd de strfld forser, terwijl de I voor tijd. Wegens hands kende de arbl- Lisser B blessures voor rust ongelukkig tot stand ter de thuisclub een strafschop toe, die Valken kwamen (totaal oponthoud 25 min.I echter door Jan Nootenboonio te zacht VWS Arbiter Lambregts trad onvoldoende werd ingeschoten. Overigens liep KDOGWS Dp, nam soms zelfs onjuiste besllssln- hrehaaldeljjk in de bultenspelvaL MVK' ro. o, de tweede helft kwam de overt- I ven n had 2lch teruggetrokken en ae- gens verdiende gelijkmaker toen Co de 1 f»dfe" evEI'a" Alph'n naar d' Pater nit een vrtje srhop het Nieuwer- kerkse muurtje geheel aan diggelen schoot en de bal hoog in het net liet npi*i4p l/|ac verdwijnen: 1-1. Toen Thomasse zich moest laten vervangen konden de gast- jn de derde i<)asse A eindigde de match heren het middenveld in bezit nemen, voorschoten Hl—Noordwijk H in een waardoor Alphia's^defensie al spoedig - 2V^ overwinning voor Voorschoten, T' j| waarmee dit tiental z(jn superioriteit in deze klasse nog eens bevestigde. Voor werk kreeg. Kort voor het einde kwam Nieuwerkerk aan het winnende doelpunt, dat ontstond doordat Cor Prook opnieuw aarzelde met ingrijpen waardoor opnieuw Hogendoorn een niet te missen kans kreeg, die hij dan ook keurig wist te benutteni 2-L schoten ni promoveert dan ook 2e klasse. De eindstand ls hier: 1 Voor schoten IEL: 1036, 2 Zwarte Pion: 7 31^2, 3 Noordwijk II: 6—32^, 4 Leithen IV) 1—20. Schriri de beslissende treffer achter hun doelman deponeerde. Lat en paal ston den de verdiende gelijkmaker in de weg. KAGIA—GWS 3-3 In de 10e minuut gaf Van Aken. na goed aangeven van v. d. Mey, de Sassenheimers een 1-0 voorsprong. De gelijkmaker werd even eens door de GWS-speler gemaakt. Een terugspeelbal van Hoogeveen verdween over de uitgelopen Knetsch in eigen doel. Jan Mesman gaf Kagia na rust een 2-1 voorsprong. Van Aken en vyi- brief zorgden in de 20e en 22e minuut weer voor een GWS-voorsprong. Piet Walkier maakte er in de 24e minuut 3-3 EERSTE KLAS 17—29 Kagia 15—23 Leiden 16—19 WSB 1618 Alphia 17—18 Sleutels 17—15 16—13 16—12 15—11 15—10 16—8

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 13