„Wijze vier" succes met zwemselectie Meesterstukje van Quarteron VERJONGDE GELIJK AAN H0CKEYPL0EG BRITSE DAMES Machtsvertoon Eddy Merckx in Parijs-Roubaix Doorbraak van jeugdig ladmintontalent bleef uit Voor heren was het veelal Adios Barcelona Ploeg voor Barcelona Voorsprong meer dan vijf minuten Jury was streng op Duindigt Titels voor v. Beusekom en Ruud van Ginneken Na vijftien jaar geen nederlaag SPORTBIJLAGE MAANDAG 13 APRIL 1970 (Van onze zwemmedewerker DEN HAAG. Alle sombere voorspellingen ten spijt zijn de nationale winterkampioenschap pen zwemmen, die het afgelopen weekeinde in het Haagse zwembad „Morgenstond" zijn gehouden, voor het kwartet nationale advi seurs een onbetwist succes ge worden. Zij waren het die, voort bouwend op de reeds door ex- bondscoaoh Kerkhoven voorge stelde vroege selectie toenter tijd een regelrechte steen des aanstoots in het Nederlandse wereldje deze kampioen schappen tot de enige selectie- mogelijkheid voor de Europese kampioenschappen in Barcelona verhieven. Voor sommige deel nemers pakte die eis verkeerd uit, maar daartegenover stonden toch de vier nationale records en de vijf aspirantenrecords, bewijs van het goede inzicht van het „wijze viertal"* Met hun voorstel dwongen zij de deel- aners zich voor deze wedstrijden opti ci maal voor te bereiden. Ditmaal zouden geen ontsnappingsclausules gehan- 3- teerd worden, alleen de tijden gaven xecht op een retourtje Barcelona. Voor sommigen bleek die eis niet haalbaar. Arnold Rood, de jonge Amsterdamse vlinderslagzwemmer bijvoorbeeld, had rich enige weken geleden met zijn tijd 58 6 op de 100 meter vlinderslag uitstekende vooruitzichten geschapen. Gistermiddag was het echter voor hem .adios Barcelona". In een fel gevecht met Elt Drenth reikte hij weliswaar naar een tijd onder de minuut, maar zijn 59.1 was met 0.1 seconde boven de gestelde limiet. Trouwens, ook opponent Drenth behoorde tot de falenden. Viermaal kreeg de lange Zwemlustzwemmer de kans zich te plaatsen, evenzovele keren vorm den luttele tienden van seconden een on overbrugbare barrière. Fortuinlijker Het schavotje werd vele malen be klommen tijdens de winterkampioen schappen zwemmen. Dit is de cere monie protocollaire van de 200 m. schoolslag heren. Op de hoogste trede winnaar Eddie Njjhuis, op num mer twee ZIAN-zwemmer Hans El- zerraan en rechts de nummer drie, Cees Uittenhout. meest. De forsgebouwde pupil van Jaap Ploeg (VZC) had in de series al voor verheugde gezichten gezorgd door met 1.02.9 flink onder haar persoonlijke re cordtijd (1.03.9) te blijven. In de finale was de sensatie nog groter. Van kop af dicteerde zij de overige zwemsters het tempo. Een aspirantenrecord van 1.01.9 was het resultaat. In de laatste 25 meter kon Frasquita Smits alleen maar pogen haar te benaderen. Voor de Utrechtse pakte het trouwens helemaal teleurstel lend uit, want haar tijd van 1.02.2 (zelf de tijd in de serie) betekende dat zij 0.1 sec. boven de limiet was gebleven. Perspectieven De tijden van de dames vormden wel voldoende reden om ook een 4 x 100 m vrije slagploeg uit te zenden. Voor de he- renploeg 4 x 200 wisselslag ligt dat heel wat minder gunstig. De tijden waren weliswaar redelijk, maar wil men kun nen voldoen aan de verlangde 8.08 dan is deelneming van Roger van Hamburg onontbeerlijk. Voor de wisselslagploeg dames zitten er volop perspectieven in, niet in het minst door de goede tijd van Mia Plantinga van ZAR op de 100 m rugslag. Zij bleef met 1.08.4 slechts 0.1 seconde boven het langzamerhand stok oude record van Ria van Velsen. Op de rugslag heeft Nederland trou wens sinds zaterdag weer talent in over vloed. In een schitterende race op de 200 meter rugslag slaagden liefst drie zwem sters erin de toch knap scherp staande limiettijden speels te overwinnen. Een zeer goede kans op een finaleplaats in Barcelona, was als maatstaf gehanteerd. Nogmaals In een close finish vestigde Els Droog van „De Kikker" met haar 2.30.0 een aspirantenrecord. Zij werd op de voet gevolgd door Mia Plantinga die op 2.30.6 uitkwam en Gerda Lassooy die zich met haar 2.31.2 ook op de rugslag voor de E.K. plaatste. Eerder had zij dit al op de 400 m wisselslag gedaan, waar voor haar een fraaie tijd van 5.17.4 werd afgedrukt en in het een na laatste num mer van deze winterkampioenschappen deed zij het nogmaals op de 200 m wis selslag, waar 2.29.9 het resultaat was. Als een trein Rugslagrecords ook bij de heren, maar het ging slechts om één talent, Bob Schoutsen. Als een trein ging deze Am sterdamse lyceumleerling door het wa ter. Op de 100 m kwam hij een metertje tekort om zijn eigen nationale record te kunnen verbeteren. Bij de dubbele af stand was het wel raak. Met vele leng ten voorsprong las hij al zijn tegenstan ders de les. Eindelijk slaagde hij er weer eens in om niet het spoor bijster te ra ken, en zonder inzinking realiseerde hij dan ook een recordtijd van 2.11.2. Europese top Met eenzelfde overmacht zwom Anke Rijnders naar de Europese kampioen schappen. In een perfecte regelmaat trok zij haar baantjes. Bijblijven was er voor haar tegenstandsters niet bij, ten hoogste konden zij in haar spoor blijven. Daar van profiteerde bijvoorbeeld Astrid Ver ver, het kittige PSV-zwemstertje. In het kielzog van Anke Rijnders vocht zij door. Een tijd van 4.47.3 (limiet 4.47.5) was het resultaat. Voor de veertienjarige Anke Rijnders werd 4.42.0 afgedrukt, een na tionaal record dat met 4.43.4 al op haar naam stond. Op de 200 m vrije slag zwom zij van 2.15.4 naar 2.13.2 en alzo regel recht in de Europese top. Ook Frangois van Kruysdijk heeft die aansluiting te pakken. Onder gespannen aandacht van het gehele PSV-kamp zwom hij in het laatste nummer, de 200 meter wisselslag heren, fel op winst. Een bijzonder sterke tweede honderd meter was voldoende om met zijn tijd van 2.15.4, een nationaal record, een succesvolle sprong naar de Europese kampioenschappen te maken. (Voor uitslagen zie resultaten) DEN HAAG De ploeg voor de Euro pese zwemkampioenschappen in Barce lona zal er, gezien de resultaten van het afgelopen weekeinde, hoogstwaarschijn lijk als volgt uitzien: (dinsdag wordt de ploeg officieel bekend gemaakt). DAMES: 100 m vrije slag: Cora Schou ten; 200 m vrije slag: Anke Rijnders; 400 m vrije slag: Anke Rijnders en Astrid Verver; 800 m vrije slag: Astrid Verver en Linda de Boer; 100 m rugslag: Mia Plantinga; 200 m rugeslag Mia Plan tinga en Els Droog; 200 m wisselslag: Gerda Lassooy; 400 wisselslag: Gerda Lassooy; 4 x 100 m vrije slag: Cora Schouten, Frasquita Smits, Cora van der Veer en Yvonne van Kuilenburg; 4 x 100 m wisselslag dames: Mia Plan tinga, Alie te Riet, Marie José Janzen en Cora Schouten. HEREN: 4 x 200 m vrije slag: Elt Drenth, Dick Langerhorst, Henk Mulder en Roger van Hamburg; 100 m rugslag: Bob Schoutsen; 200 m rugslag: Bob Schoutsen; 200 m wisselslag: Frangois van Kruysdijk. ROUBAIX Eddy Merckx heeft gisteren de wielerwedstrijd ParijsRoubais (266 kilometer) met meer dan vijf minuten voorsprong op nummer twee, Roger de Vlaeminck, gewonnen. Dertig kilometer voor de finish had Merckx zich losgemaakt van ^oger de Vlaeminck en Eric Leman (3e), die samen met hem op de keien van de Hel van het Noorden, op ongeveer 35 kilometer voor de finish, in een striemende regen ontsnapt waren. Het was Merckx' 220e overwinning op de weg sinds sijn debuut als professional. Merckx, die de zware klassieker heeft gewonnen met een nog nimmer vertoonde overmacht, heeft te kampen gehad met vier lekke banden. De race begon eigen lijk pas nadat Merckx zijn eerste band had plat gereden. Op dat moment bevond hij zich met Leman, Janssen, Karstens, Dierickx, Roger en Eric de Vlaeminck in de eerste groep. Toen Merckx zijn hand opstak om hulp sprongen Janssen, Leman en Roger de Vlaeminck onmiddellijk weg. Janssen echter kwam niet ver. Ook hij kreeg een lekke band en moest van zijn fiets. Janssen heeft zich echter in deze koers zo weinig laten intimideren door pech dat de jury hem de „fair play" prijs toekende. Gerben Karstens nam de leiding over en vormde samen met Dierickx en Eric de Vlaminck een kopgroepje. Merckx had inmiddels de achtervolging ingezet met een groep, waarin zich de winnaar van vorig jaar, Godefroot, Verbeek, Dancelli, Sercu. Seis, Monsere, Poulidor en Rosiers bevonden. De snelheid die deze groep ontwikkelde was echter zo groot dat al spoedig Dancelli en Sercu, die ook lek read, moesten afhaken. De overgeblevenen hadden weinig tijd nodig om de leiders in te halen en dat was het moment voor Eddy Merckx om te laten zien dat er slechts één renner is van zijn klasse. Hij ging naar voren met (Van c paardesportmedewerker) WASSENAAR Nadat hü vorige wtk al had laten zien dat de oude vorm terug kwam, heeft Quarteron II [Eterdag op Duindigt het meesterstukje [((geleverd van een overwinning. Dan kan n opmerken dat Fernandel wat onver wacht niet bü de kop kwam. Hq werd, 'oen h(j de tweede keer aan de overkant in de aanval ging, uitgeschakeld. Maar toen was er altijd nog een aan Ie kop fel doorgaande Edelscott Six met ""agenaar jr op de sulky. Ook die kon, wat zijn draf betreft, geen genade vinden n de ogen van de jury. Toen zette Quar- a ineens keihard door. Esmeraud viel maar een fout maakte een eind aan illusies en zo bleek er voor Wim itrooper met Daimler nog een tweede 'aats te zijn weggelegd. Edel Six pakte in zijn koers tegen het lot best aan en in een grote eindsprint Teeg hij nog de leidende Fred Harvester voor de streep te pakken. Bij de renpaarden bevestigde Forest k Star haar komende vorm: uit drie starts heeft zij nu twee eerste plaatsen. agen van de koersen op Duindigt Tom MixprUs (2140 r Gabrleüe TOt<13,5o'; c1,70' Dl' big - (W. C. rab^nt prijs (2000 r PTomVo°lapCr°tJs Vauo .40, f3,-, f2,20; kop- trio: f 1494,60. Grand Geste (J. W. Tizlanprljs (2000 m. pel f6,20; cov. f Kimprfjs (1800 t 1. Sarika (B. F. v Toto: -w.' f3,60 f 10.cov f5.90 Matildeprijs <?.l Afraid S (F. van 3. Perhaps. 10; koppel Agrariër. 50; koppel 2. Golden Star S. f 1-30, f 1,50; kop- Totalisatoromzetf 183.736,—. Mereveld Op Mereveld bracht Stella Cora een verrassing van kaliber in de langzaam gelopen eerste afdeling van de hoogste klasse: zestig tegen één. J. Hoddenbach was met Faola Hollan- dia bij de amateurs al zijn collega's te snel af. Ook voor Anton lag er op Mere veld weer eens de volle winst. Muntendamprüs (2140 m): 1. Hannibal lenbach) 1.25.5, 2. Flult- Aduardprüs (1700 Eykelenborg) 1.23.2, 2. Don Faune, f2.80. pl. f 1,60, f8.—. f3,40; kop- Groningenprljs (2620 m): 1. E iooyeweerd» 1 25 5. 2. Flra pel f 10,80; cov f5,20; trio; f2 OudepekelaprUs (2140 m): 1. (P. M. Smit) 1.27.4, 2. For Ever, Toto: w. f2,20 (stal), pl: f 1,M koppel f10,10: cov. f8.90. MMMM f 283.085,30. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM De str(jd om de Nederlandse titel bad minton bq de heren werd een familieaangelegenheid. De lebroeders Huub en Ruud van Ginneken stonden gister middag in de Rotterdamse sporthal „De Enk" tegenover Pkaar in de finale van de Nederlandse kampioenschappen badminton. Het verschil in conditie besliste de familiestrijd. Met lange slagenwisselingen putten de broers elkaar uit. In die slütagcslag toonde de jongste van de twee Ruud Pb zich het best opgewassen tegen de spanning. Hü ferloor weliswaar de eerste game met 1514 en kwam in de Iweede met 70 achter maar toen volgde de kentering, luud van Ginneken kwam meedogenloos terug en won ten slotte met 159 en 152. Bq de dames ging de titel voor de tweede achtereenvolgende maal naar de 17-jarige Joke Beusekom van het Haagse Drop Shot. In de eindstrijd had zij geen enkele moeite met Marjan Tesken, die de finale had bereikt door een overwinning op dice de Nooyer. Maar in de finale had Marjan Luesken de vereniging Duinwijck (Haarlem) geen verweer tegen sterke spel van Joke van Beusekom (112, 117). Alleen op dat de nationale haar clubgenote Felice de Nooyer, maar die werd al in de het toeu-nooischema'", zei Bert de Graaf de voorzitter van de bondstrainingscommissie. „Opnieuw is de doorbraak van jong talent uitgebleven en weer ls gebleken dat de top ln Nederland bijzonder smal is". Die top wil de NBB liefst zo snel mogelijk verbreden: „We willen zo spoedig mogelijk een full time trainer/coach aantrekken en volgend jaar wil de NBB een zes weken durende training gaan houden voor de talentvolle a en b-klassers, die tegen de top aanleunen". Hoezeer dat nodig is bleek duidelijk tijdens de kampioen schappen in Rotterdam. Want ook in de finale van het damesdubbel en in de finale van het mixed bleven ver rassingen uit. Joke van Beusekom en Felice de Nooyer had den wel de handen vol aan Marjan Luesken en Marja Ridder. Zij verloren de eerste game tegen de kansloos ge achte Haarlemse meisjes met 1815 maar wonnen ten slotte toch verdiend 158, 1715 In het gemengd dubbel spel ging de titel naar het duo Felice de Nooyer/Ruud van Ginneken die tegen Marjan Luesken en Boudewijn Ridder !n twee sets wonnen. 157, 156. Verrassing roll, de tweede game leek het v ampioene het nog moeilijk een voorsprong van 76, kensen, door teveel naast e ateT krijgen. Marjan Luesken naar verspeelde vervolgens in het net te slaan. een moment >ke van Beusekom had geen moment aan een nederlaag ge- icht: „Waarom zou ik? Ik heb haar dit seizoen al driemaal Tslagen". Marjan Luesken was teleurgesteld: „Ik heb geen iluk gehad, alles wat bij Joke wel lukte, ging bij mij net is c is". De enige voor wie Joke van Beusekom angst had. was s, 4 alve finales uitgeschakeld door Marjan Luesken (116, Mi 9). malle top We hadden de halve finales al vooraf kunnen invullen op Alleen in de finale van het herendubbelspel kwam de titel niet bij het favoriete dubbel terecht. Rudi Hartog (HBC) en Ad Verhoof (Drop Shot) versloegen de Drop Shot combinatie Leunissen'Weijs met 1510, 1816. En dat was een ver rassing omdat de favorieten Huub en Ruud van Ginneken al in de halve finales door Hartog/Verhoof waren terug gewezen. De eerste set was voor de gebroeders van Ginneken (159) maar in de twee laatste sets bewezen Hartog en Verhoof hun kracht: 1511, 1512. (Voor uitslagen zie resultaten). Ploeg voor E.K. De Nederlandse Badminton Bond heeft de volgende spelers ingeschreven voor het toernnooi om de Europese kampioen schappen, dat op 17 en 18 april in Wales wordt gehouden: Joke van Beusekom, Felice de Nooyer, Piet Ridder en Herman Leidelmeijer. De ploeg die op 25 en 26 april deel neemt aan het toernooi om de Helvetia cup in Neuss (W.Dld.) bestaat uit: Joke van Beusekom, Marian Luesken, Felice de Nooyer, Ruud van Ginniken, Piet Ridder, Huub van Ginniken, Ad Verhoof en Rudi Hartog. De Engelse doelvrouwe heft bezwerend de handen ten hemel als mej. Woltring met vrqwel alleen „withemden" haar buurt, op het doel afstormt. De bal was echter sneller dan haar stick zodat ze cr niet meer bü kon en de pog dus vergeefs was. Evenals die opgestoken, bezwerende handen. AMSTELVEEN Na jaren is het Nederlandse dames- hockeyteam er eindelijk in geslaagd de onofficiële wereldkampioen Engeland een gelijkspel af te dwingen. Er had zelfs een overwinning ingezeten zaterdagmiddag in het Wagenerstadion in Amstelveen. Nederland trok direct ten aanval en na vier minuten had een combinatie tussen de snelle en technisch bekwame Riet Küper en Nederland kreeg en behield een veldoverwicht. In de vijftiende minuut veerden de toeschouwers al op voor een doelpunt, maar het schot van Loes Leurs, na een voorzet van José Poelmans, ging centimeters naast. De schaarse Engelse uitvallen hielden echter groot gevaar in, vooral als de technische en tactische Valerie Robinson aan de bal was. Doelvrouwe Helma Hoegen moest enige malen reddend optreden bij schoten van haar en zij deed dit voortreffelijk. In de eenentwintigste de uitblinkster Jose Poelmans bijna succes. De midden speelsters waren echter niet meegekomen en de pass ging net voorlangs. Hiermede was onmiddellijk Neder lands zwakke plek blootgelegd. Het binnentrio was te traag en voelde de combinaties, die op de vleugels werden uitgevoerd niet aan. BADMINT0NC0MPETITIE DEN HAAG In het district Zuid- Holland van de badmintoncompetitie blijft DKC het in de eerste klasse goed doen. Drop Shot verloor van DKC met 62 en met dezelfde cijfers won Aristo I in deze klasse van VELO I. In de tweede klasse deelde Drop Shot 2 in A de punten met Morgenstond 1 (44) en zegevierde VELO 2 met 53 over DKC 3. In 2B won Vijfeluizen met 80 van Delft 1 en met dezelfde cijfers won Panache 1 van Manahoeve 1, De wedstrijd Metro 1Smash 1 had als uit slag 35. De overige uitslagen: 3A: Katwijk 1—Smash 2 J—5, Lisse 1—Aris to 2 4—4, Morgenstond 3—Velo 3 5—3; 3B: Krimpen 1—Service 1 4—4: Delft 2—'LV 0—8; Mariahoeve 2—Drop Shot 3 0—8; 3C: Smash 3 —Metro 2 3-6; DKC 4—Panache 2 4—4; Velo 4—Aristo 3 7—1: 3D: Florida 1— 7—1; Smash 4—Katwijk 2 5—3; 3E: Vijfsluize i 2 5—3; Papendrecht 1 pfumlta 1 0—8; Velo 5—DKC' 6 1—7; 3F: Vlletwijk 1'LV 3 6—0; Erido* 1—Velo minuut had Engeland de kans om de leiding te nemen. Valerie Robinson brak met een snelle solo door en kwam alleen voor Helma Hoegen. Met een formidabele duik voorkwam zq, dat Nederland met een achterstand de rust moest ingaan. Incidentje Na de rust kwamen de Engelse dames sterker terug, maar de Nederlandse achterhoede, met daarin de keihard werkende José Poelmans, hield de zaak goed dicht. Het Engelse doelpunt kwam in de vijfenveertigste minuut tot stand uit een doelworsteling waaruit Elizabeth Boobier scoorde. Aan dit doelpunt ging een incidentje vooraf. Een Engels doelpunt werd eerst goed-, daarna afgekeurd en vervolgens gaf de Engelse scheidsrechter miss Appleby een bully in de cirkel. Hieruit ontstonden de doelworsteling en 't doelpunt. Nederland was even aangeslagen, maar kwam terug, veelal via R.et Kuper, die haar tegenspeelster, Marie Birtwistle, telkens weer te snel af was. Zij forceerde een strafcorncr en met een keihard schot bracht Heieen Welschen, tot dusver weinig succesvol met haar schoten, in de zesenzestigste minuut de stand in evenwicht Zeer tevreden Trainer Charles de Bock was na afloop zeer tevreden over zijn pupillen. „Je verwacht natuurlijk te winnen en is dc voorhoede net zo goed als de middenlinie dan gebeurt dat ook. We winnen dan elke wedstrijd. Maar het is een mooi resultaat, want wij hebben in de afgelopen vijftien jaar steeds met een doelpunt verschil van Engeland verloren" De Engelse meisjes, zonder trainster Marjory Cade) (momenteel In Zuid- Afrika) naar Nederland gekomen, waren na afloop teleurgesteld. Maar unaniem waren zij van oordeel, dat deze ver jongde Nederlandse ploeg, met Irene Menke en Dorette Woltring als debu tanten, een goede wedstrijd had ge- Roger de Vlaeminck en Leman aan zijn wiel Op 37 km voor de finish moest Leman buigen voor de macht van Merckx. De anderen uit de kopgroep wa ren toen reeds op een onoverbrugbare afstand gereden en Roger de Vlaeminck ..knapte" of op 34 kilometer voor da fi nish. Het feit dat Merckx in de laatste tien kilometer nog tweemaal van fiets moest verwisselen, ten gevolge van lekke ban den. kon hem toch niet verhinderen om nog een voorsprong van vijf minuten op te bouwen. Modderig en doornat reed Merckx tenslotte de wielerbaan op, waar de ongenaakbare meester zijn dertiende overwinning van dit nog korte seizoen tot een feit maakte. De uitslag I 6. Verbeek Belg.) zelfde UJd; 7 (Ned.) zelfde UJd; 8. Rosiers (Belg.) zelfde tijd: 9. Karstens (Ned.) 6.31.20: 10. Monsere (Belg.) zelfde tijd: 17 Vlanen 6.3S.55; 20. Dol- Ronde van Noord-Holland Tino Tabak verdiende de bloemen in Zaandam als winnaar van de Ronde van Noord-Holland. Hjj was met Hennie Kuiper, die tweede werd, en Piet van Straalen (vierde) de man die deze tame lijk vlakke zilveren Noordhollandse voor jaarsklassieker zqn gezicht gaf. De traditie wil dat de Ronde van Noord-Holland geteisterd wordt door barre weersomstandigheden en gegeseld door ijzige wind. Maar de jubileumronde (de 25ste) werd verreden onder een koes terend zonnetje, de regen kwam pas en dan nog schuchter in de laatste ki lometers en de wind was niet meer dan een vriendelijk voorjaarsbriesje. De scheiding tussen „machthebbers en onmachtigen" kwam zaterdag tot stand door een opvallend groot aantal valpar tijen en een genadeloos hoog tempo van gemiddeld 45 kilometer per uur. Die val partijen verbraken de eenheid in het peloton en schakelden tegelijkertijd een handvol sterken uit. Thijs de Koning en Ben Janbroers werden kansloos door ma- teriaalpech en Peter van der Donk, Hans Egberts. Louis Westrus, Wicher Vlot, Hanno Bakker, Gert Leferink, Trijno Buurmeijer, Piet Legierse, Piet van der Kruijs en Wim Wanders' vielen letterlijk en figuurlijk uit de trein, waarin dit keer niet alleen voor de krachtmensen, maar ook voor de rouleurs een plaats in de eerste klasse was. Het was geen toeval dat Tino Tabak, Klaas Balk en Frans van de Ruit in deze ronde een vooraanstaande rol konden spelen. Op het moeilijke stuk tussen Purmer- end en Zaandam met zijn talrijke kleine Waterlandse bruggetjes probeerden Kui per en Tabak het nog eens. nadat een solistische poging van Van de Ruit was verijdeld. Hun ploegmakkers voorin (de equipe van Ketting was sterk vertegen woordigd), gaven hen de kans een be hoorlijk gat te slaan. De tegenaanval van Jan Aling, Adri Duiker. Piet van Straalen. Jan Aldeishof en Popke Ooster hof, bracht het verschil terug tot honderd meter. Acht seconden die net genoeg wa ren om de betere sprinter Tabak zijn eerste overwinning in een echte klassie ker te brengen. Bennie Kuiper, ook vo rige week sterk in de Omloop van de Baronie, wist zich al lang voor de finish, toen hij niet in staat was gebleken om Tabak van het wiel te rijden, verslagen. De uitslag Ls: 1. Tino Tabak (Egmond aan Zee) 170 km in 3.46.55 2. Hennie Kuiper (De- nekampi z.t.: 3. Jan AXjng (Bunne) op 8 sec.; 4. Pleter van Straalen (Heerhugowaard)5. Klaas Balk Badhoevedorp); 6. Pan Aldershof (Haarlem): 7, Popke Oosterhof (Eelde): 8 Adrie Duiker (Bevei"wijk)9. Rink Comellsee (Amsterdam); 10. Ted Blom (Haarlem); 11- Schuer (Hoogez nd): i. Win op 15 sec.: 14. Jans Vlot (Wanneper- 5. Theo v. d. Loo (Weert). mi valpartij In Andijk moesten vier Pronk ('t Zand): Groot (BUthoven): (Den Haag) en Wanders (Meerssen) iekenhuls van Enkhulzen worden op- ralpart IJ brak Nanno Stromende regen deert wegkcizer Eddy Merckx niet. Dc üzersterke Belg schreef ook Parüs—Roubalx in zün boekje met triomren. Hoeveel keer zal hij dit seizoen nog als overwinnaar over dc eindstreep gaan? Het l(jkt erop dat iedereen wel weg kan blqven als Merckx in het zadel klimt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 11