S)e £<2icbe(Eoti/tamt Apollo-13 in gewenste koers gebracht Meer dan helft van traject afgelegd; morgen in aantrekking van maan AJAX KRIJGT DREIGBRIEVEN ONDERTEKEND MET EL FATAH Swigert vergeet deel vliegpl van an Ontsteltenis over zware vonnissen in Griekenland Haagse duikster verdrinkt bij brevet- proef Grap of werkelijkheid? fl§§ffc ipGG Van Praag schakelde politie in Theodorakis in ziekenhuis Twee weken geëist voor aanrijden van. brigadiertje Koningin bezeert knie bij begrafenis prins Felix Man stal panties voor 15 maanden oude dochtertje CONVENTIE MENSELIJKE RECHTEN GESCHONDEN KIND 19 UUR IN KOELKAST PAPENGRACHT 32 - LEIDEN POSTBUS 11. TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIRECTEUR: DRS. J. H M. BRADER - Hoofdred. F. J. Plug - chefred. H. P. M. Heruer. ADV (excl. BTW) 23 ct. p. mm. Telefoontjes f2.10. KLACHTEN bezorging tel. 20935 (18.00—19.00 uur). ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. f 1.16. p. mnd. 4.95. p. kwart, f 14.85. fr. p. post f 17.75. MAANDAG 13 APRIL 1970 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ZONNIGE PERIODEN Weersverwachting van het KNMI, geldig tot moe genavond: Vanavond en vannacht veel bewolking met plaat selijk enkele buien en een matige tot krachtige wind uit noordelijke richtingen. Morgen op de meeste plaatsen droog weer met flinike zonnige perioden en een tot matige of zwak afnemende wind uit uiteenlopende richtingen. In het noorden van het land hogere, elders ongeveer dezelfde middagtemperaturen. ,y. v\4'i 1. y I sasëMSff. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM „Waarschuwing... Dit joods imperialistisch sportcom plex zal vroeg of laat door ons worden vernietigd namens El Fa tah". Dat was de inhoud van een dreigbrief die Ajax-voorzittcr Jaap van Praag vorige week dinsdag ont ving, terwijl hij met de Amsterdam se eredivisicplocg in Londen ver bleef. De brief, die was gedateerd Amsterdam, 20 maart 1970, was on dertekend met Yassir Arafat, de lei der van deze extremistische Arabi sche organisatie. De laatste weken hebben het bestuur van Ajax en enige spelers (Sjaak Swart en Ben nie Muller) een aantal dreigbrieven ontvangen. Jaap van Praag, die van daag op vakantie gaat. heeft de Am sterdamse politie ingeschakeld. „Wij zijn niet bang want vaak zijn het dreigbrieven van een of ander ge-- stoord persoon, maar we moeten toch altijd rekening houden met de mogelijkheid dat de brieven „op waarheid" berusten en geschreven kunnen zijn door El Fatah", aldus Jaap van Praag. „De ellende begon ongeveer vijf we ken geleden. Bij een thuiswedstrijd van Ajax kregen we een telefoni sche mededeling dal een bom onder de tribune zou liggen. We hebben er geen ruchtbaarheid aan gegeven en gingen persoonlijk op onderzoek uit. Wij vonden geen bom. maar ons bestuur was allerminst gelukkig met deze grap. De wedstrijd werd nor maal uitgespeeld zonder dat Ajax melding maakte dat er een hom onder de tribune zou liggen Ajax wilde geen paniek zaaien bij hc' publiek. „Clubarts dr. Rolink uit Velsen (geen jood) kreeg enige da gen later een brief thuisgestuurd waarin stond, dat hij zijn activitei ten voor Ajax onmiddellijk moest staken omdat anders zijn vrouw een ongeluk zou overkomen", aldus Jaap Praag. „Vanaf dat moment zijn we de El Fatah-affaire serieus gaan nemen. We hebben sinds twee we- _e politie ingeschakeld. Enige dagen later ontvingen Sjaak Swarl en Bennie Muller brieven waarin zij met de dood werden bedreigd. De Politie adviseerde ons de brieven niet aan te raken om eventuele vin gerafdrukken te kunnen ontdekken iu toe echter zonder succes. Na Swart en Muller was ik aan de beurt". geleden kreeg ik de eerste dreigbrief waarin stond dat mijn kinderen bin nenkort zouden worden ontvoerd. Tot op dit ogenblik heb ik ze allemaal thuis". Het laatste jaar hebben vrijwel alle Ajacieden op de lijst van de fanatieke briefschrijver gestaan. Johan Cruyff, Sjaak Swart en Piet Keizer hebben in de afgelo pen maanden veel brieven ontvan gen waarin zij met de dood werden bedreigd indien Ajax opnieuw lands kampioen zou worden. De laatste mode van de „geachte briefschrijver' is het sturen van de El Fatah-dreig- Vergeten „Voorlopig ga ik rustig op vakantie. De politie haalt gedurende mijn af wezigheid de post op en als ik te rugkom, zal ik wel zien of er nog meer dreigbrieven zijn gestuurd. Het is toch een vervelende zaak, want ook de andere niet joodse be stuursleden, hebben de afgelopen week een brief ontvangen". Verzor ger masseur Sale Muller was d« laatste Ajacied die een brief van de El Fatah heeft ontvangen. De meeste brieven werden in Amsterdam afge stempeld. maar er waren er ook bij die in Haarlem op de post waren gedaan. De politie is zeer attent en heeft de zaak in onderzoek. Sjaak Swart zei gisteravond: „Ik heb veel brieven gekregen. In een ervan stond dwars over het papier ge schreven: rotjood. En in een andere- brief stond: ze zijn jou en je ouders vergeten te vergassen. De El Fatah zal je gezin binnenkort wel oprui men. Wat de Duiters hebben verse- 'rgeten" Ongeluk Sjaak Swart. die op het ogenblik een grote stapel post ongeopend op zijn bureau heeft liggen, wacht met spanning af wat de politie zal gaan ondernemen. Ook Vasovie en Nico Rijnders hebben in de laatste weken eert brief ontvangen. Rijnders werd geschreven dat hem binnenkort een ongeluk met de auto zou overkomen In een brief die Nico Rijnders kreeg, stond: „Waarom ben je voor cn joodse vereniging gaan spelen" Dit kan niet ongestraft blijven" Uil Rotterdam Allemaal thuis Sjaak Swart: „Het lijkt onsportief om het te zeggen, maar het is jam mer genoeg waar. De meeste brieven die ik heb gekregen, zijn uit Rotter dam' afkomstig. Enige maanden gele den, vlak voor de ontmoeting Feije- noordAjax, werd ik bijna dagelijks bedreigd. Als het clubfanatisme zo hoog zit, is het geen compliment voor de supporters van Feijenoord. Over twee weken moeten we weer tegen Feijenoord spelen. Ik kan het nu al merken aan het aantal dreig brieven", aldus Sjaak Swart. Ook Bennie Muller, evenals Swart eigenaar van een goedlopende ta bakswinkel, tilt niet zwaar aan de dreigementen van de El Fatahorga- nisatie. De politie zal het probleem moeten oplossen. HOUSTON (Reuter - A.P.). Ondanks het feit dat de Apollo-13 om 13.13 uur (Amerikaanse tijd) zaterdag gelanceerd is, verloopt de vlucht voortreffelijk. Vannacht werd de hoofdmotor 2,3 seconde lang ontstoken. Deze stoot bracht de Apollo uit de „vrije terugkeer- baan" naar de aarde in de juiste koers om op 108 km hoogte om de maan te komen Om 9.20 uur vanmorgen hebben de drie asti'onauten, Lovell, Haise en Swi gert, zioh voor een periode van tien uur te ruste gelegd. Op dat moment was de Apollo al 253.000 km van de aarde ver- wijderd. De snelheid wordt steeds minder j en zal morgenochtend weer toenemen 1 als het ruimtevaartuig in de aantrek- j Icingskracht van de maan komt. Gister- J avond half twaalf was de helft van het j traject volbracht. Allerlei kleine problemen hebben zich overigens al voldoende voorgedaan. Voor- eerst waren er zaterdag haperingen toen de Apollo in een baan om de aarde moest komen. Eén van de motoren werd te vroeg afgestoten, maar de andere vingen het vermogenverlies cyp, zij het ten koste van enige reserve/brandstof. Er is even- ATHENE (Reutel-) De gevangen Griekse componist Mikis Theodorakis is voor behandeling van zijn tuberculose overgebracht naar de gevangenenafde- ling van het Sotixaiziekenhuis in Athe ne. Dit heeft een familielid van Theo dorakis zaterdag meegedeeld. Theodora- ki's vrouw Myrto heeft vorige maand verklaard dat hij niet naar het Sotirai- ziekenhuis wilde omdat de omstandig heden daar slecht waren. wel nog meer dan voldoende aan boord en Houston kon een verontruste Lovel'l meedelen dat er niets aan de hand was. Vervolgens kwam Swigert, die op het laatste moment ingevallen was voor de door rode hond beslopen Mattingly, tot de ontdekking dat hij een deel van het vldeaplan vergeten had. Houston stelde hem gerust: het zou per radio doorge seind worden. Na deze verademing kreeg Swigert opnieuw de stuipen: hij had het aangiftebiljet voor zijn inkomstenbelas ting verge-en in te vul n. „Alles komt dik in orde", seinde Houston geduldig. Vex'der had Swigert moeite met de oriëntatie op aardeKijk", legde Lovell geduldig uit, „dat blauwe spua ls nou Moeilijkheden waren er verder met een bepaalde taak, waar Mattingly voor was opgeleid maar Swigert niet. name lijk een onderzoek naar het geheimzin nige ruimtelicht. Dit vereist een nogal ingewikkelde fotografische handeling. Na veel vijven en zessen besloot Swigert het foto-experiment toch maar te pro- Vóór de Apollo uit stormt ook de uit gebrande ï-aket maanwaarts. De bedoe ling is dat deze op de maan te pletter valt. De schok moet dan geregistreerd worden door de seismograaf, die de be manning van de Apollo-12 op de maan heeft achtei-gelaten. Op die manier hopen de geleerden iets gewaar te worden van de samenstelling van het maanbinnenste. MAASTRICHT (ANP) De officier van justitie bij de rechtbank te Maas tricht heeft twee weken gevangenisstraf en zes maanden ontzegging van de rij bevoegdheid geëist tegen de 50-jarige Belgische kelner Petrus J. uit Schaer- beek. Deze heeft op 16 januari op de Tongenseweg in Maastricht een verkeers- brigadiertje aangereden. Het meisje werd zeer ernstig gewond- De automobilist had te hard gereden en kon niet meer stoppen toen een groep kinderen onder leiding van twee ver- keersbrigadiertjes de weg overstak. De officier van justitie mr. H. van Buuren noemde in zijn requisitoir het geen acht slaan op verkeersbrigadiertjes een der misselijkste verkeersdelicten die er zijn. De rechtbank zal op 27 april uitspraak Mattingly, de man die pech had en wegens het risico van een rodehond- infectie niet in de Apollo-13 mee mocht, volgt de lancering van de Apollo-13 nauwgezet via een monitor. LUXEMBURG (ANP) Koningin Juliana, die zaterdag aanwezig was bij dc uitvaart van prins Felix van Luxemburg, is bij het afdalen naar de graftombe uitgegleden. Ze heeft haar knie bezeerd. De zuster van prins Felix viel tijdens de plechtigheid flauw. De koningin is dezelfde dag nog te ruggekeerd naar het wintexsportcen- trum Mégève, waar zij samen met de prinsessen Margriet en Irene en hun gezinnen haar vakantie doox'bi'engt. Vandaag zal zij in de loop van de middag in Nederland terugkeren. Prins Bernhard landde zaterdagmid dag op het vliegveld Soesterberg na een reis van zeven weken. Deze voerde hem door Afrika. Pakistan, India, Indonesië, Japan en Thailand. Over Indonesië zei de prins dat zijn indruk is dat het land politiek stabiel is en dat er hard gewerkt wordt om de schulden die het vorige bewind heeft achtergelaten, weg te werken. UTRECHT (A.N.P.). Twintig mail lots en zestig panties eigende een perso neelslid van V. en D.-Utrecht zich toe •-•oor zijn vijftien maanden oude dochter tje. Hij wilde deze artikelen bcw iot zü de panticlecftUd had bereikt. Deze man is één'van de zeventien personeels leden van het magazijn in Utrecht, die rich het afgelopen jr>3r de meest uiteen lopende zaken hebben toegeëigend. De verduisterde artikelen varieerden van een zestiendelig slaapkamerameu blement via keukenkasten tot flesse- doppen. De sleutelfiguren zijn twee chauffeurs, die de goederen wegbrach ten. de voorman-expeditie en twee be dienden. die de meeste goedex-en uit het nagazijn naar de expeditie bi'achten. De zaak kwam aan het rollen doox-dat en buurtgenoot van één van de gearres- ïerde dhauffeurs een anonieme brief aan e bedrijfsrechercheur schreef met de lededeling dat de man vrij vaak aan igen huis allerlei pakketten afleverde. De verdachten hebben het laatste jaar rij orxgestoord hun slag kunnen slaan omdat dc bedrijfsrechercheur het te druk had in beide Utrechtse warenhuizen. DEN HAAG (ANP-AP-Reuter) Dc ware vonnissen, die door een mili tair tribunaal in Athene zljjn uitgespro ken tegen 34 vrijheidsminnende Grieken (7 van hen werden vrijgesproken) heeft allerwcgc in de werled boze reactiês verwekt. Duitsland heeft zich officieel ..ontsteld verklaard" en stelt pogingen in bet werk de vonnissen herzien te krij gen. In Den Haag werd voor de Griekse ambassade betoogd door leden van de ge- i zamenljjke Griekenlandwerkgroepen. In Zeeland hebben ongeveer 20 orga nisaties en partijbesturen minister Luns gevraagd alle moeite te doen om gratie voor de betrokkenen te verkrijgen. Noor wegen, Zweden en Denemarken hebben de Europese commissie voor de rechten van de mens geattendeerd op twee schendingen van de Europese conventie, namelijk het verbod van martelingen en het recht op een eerlijk proces voor een onpartijdige rechtbank. De Franse socia listen dringen er bij de Fi'anse regei'ing op aan acties tegen de Griekse regering te ondernemen. Doodvonnissen zijn ovexigens niet uit- j gespi'oken in Athene. Wel eenmaal le- venslang en wel voor prof. Dionymot Bij de Griekse ambassade in Den Haag werd gisteren op expressieve wjjze gedemonstreerd tegen de uonnisseri in het proces tegen een groot aantal Griekse vrijheids strijders. Karageorgas tegen wie de doodstraf ge- eist was. Prof. Mangakis kreeg met twee anderen achttien jaar en generaal Iorda- nides acht jaar. De overige straffen varieerden van een tot zeven jaar. Allen waren beschuldigd van „staatsonder- mijnende activiteiten", zoals het plegen van bomaanslagen. Volgens de gevluchte Griekse politicus Papandreou had premier Papadopoulos voor sommige beklaagden de doodstraf gewild, maar dit niet hebben durven doorzetten vanwege de slechte indruk in het buitenland. GLASGOW (AFP) De vierjarige Steve Bain heeft een verblijf van ne gentien uur in een oude koelkast over leefd. Hij was des ochtends vroeg in de kast gekropen die op een open veld bij Kilbirnie in Schotland lag. Toen het kind werd vermist, gingen 70 politie mannen hem zoeken. Een boerenknecht vond hem tenslotte. Steve heeft het leven te danken aan het feit. dat de deur van de koelkast, die hij van bin nenuit niet open kon krijgen, niet goed sloot, zodat er wat frisse lucht in de kast kwam. OUDERS WAREN GETUIGEN VAN HET DRAMA OUWERKERK De 29-jarige mejuffrouw J. F. Keusckamp uit Den Haag is zaterdagmiddag verdronken in een kreek nabü Ouwerkerk tijdens het afleggen van brevetproeven onder- waterduiken. Reddingspogingen van instructeurs en andere kandidaten voor het brevet kwamen te laat. Dc ouders van nxej. Keusckamp waren vanaf de kant getuige van het drama. Over de oorzaak van het ongeval bestaat geen zekerheid. Aan genomen wordt dat het slachtoffer getroffen werd door kramp. Mej. Keusekamp was lid vain ae Haagse ctuikersvereniging Barracuda. Zij moest zatermiddag twee brevet- proeven afleggen: 500 meter zwem men met snorkelapparaat en 200 meter zwemmen met onderwater- bepakking. Bij het afleggen van de laatste oefening gaf zij na ongeveer honderd meter te hebben afgelegd het voorgeschreven teken, dat ze in gevaar verkeerde (met gestrekte arm heen en weer zwaaien). Zij was op dat moment ongeveer 75 tot 80 meter van de kant verwij derd. Terwijl mej. Keusekamp onder water verdween, sprongen instruc teurs en cursisten, in totaal zeven man, ln het water om haar te redden. Hel slachtoffer kwam nog een keer boven, gaf opnieuw het noodsein, riep om hulp en verdween daarna op nieuw onder water. De kreek is ter plaatse zes meter diep, het water is niet helder, de redders hadden daar om enige minuten tijd nodig om mej. Keusekamp te vinden en uit het water te halen. Het stoffelijk over schot werd naar het Rode Kruis Ziekenhuis in Zierikzee overgebracht Volgens de rijkspolitie was aan alle voorgeschreven veiligheidsmaat regelen van ae Ned. Bond van Ondcr- waterduikers voldaan. De kandidaten waren medisch gekeurd. Voor het af leggen van ae pi-oevcn wordt de kleding geïnspecteerd. Bij de proeven die zaterdag moesten worden af gelegd, werd niet gedoken, daarom was er ook geen instructeur in de onmiddellijke nabijheid. Bij het af leggen van proeven onder water gaat wel een instructeur mee, die ln dan met een lijn aan de leerlingduiker verbonden. De veilogheidscommissie van de Ned Bond van Onderwaterduikers zou aan de hand van dit ongeval nagaan of de veiligheidsmaatregelen bij boven- waterproeven moeten worden ver scherpt. (ADVERTENTIE)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 1