Slechte klant voor Interpolis INTERPOLIS raak! K actief AIILEItEB DtALL NEDERLAND N.V. ACTIEVE KRACHT in het magazijn monteurs - monteuses stampers - hoorders tappers - fraizers Zoekt I) interessant buitenwerk? REPRESENTATIEF BEDRIJFSPAND apothekersassistent(e) dames- en herenhaarwerk TIMMERLIEDEN METSELAARS PAGINA 8 DE LEIDSE COURANT WOENSDAG 25 MAART 1970 Hij ging wroem-wroem 130 km/u. Het meneertje ging tuf-tuf 70. Hij haalde in en keek meewarig opzij. Dat had-ie niet mogen doen en zeker niet in die bocht. Daar vloog hij dan ook uit, recht tegen een bejaarde beukeboom. De total loss was zeer totaal. Z'n Italiaanse sportwagen was precies 7 weken en 4 dagen oud, z'n all risks verzekering eveneens. De waarde, die wij hem uitkeerden, deed onze kassier even verbleken. Slechte klant voor Interpolis? Alle klanten zijn ons even lief! Verhelp "ikenroSf5ÖÊ>tt geïllustreerde A P is „eigenste kaiP> ,DenHaa& Nieuwe, duidelijke naam van een krachtige samenbundeling: ABTB, BTL, LTB, LVM én NCB zijn de 5 gezonde (maar niet gigantische) maatschappijen die nu 1 sterke, grote Interpolis vormen. In uw belang! heeft plaats voor een Het werk bestaat uit het lassen van lintzagen en expeditie. Vakkennis is niet vereist. Aanmelden: Stationsplein 210 - LEIDEN - Telef. 26844. uitzendbureau Leiderdorp v. d. Valk Boumanweg 59 Tel. 01710-3 24 45 - Tel. 070 - 245465* Voor onze productie-afdelingen vragen wij: Sollicitaties dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur, Rooseveltstraat 20 te Leiden. Telefoon 01710-31545. Nederlandse ADLER Fabrieken N.V. Stichting Samenwerkende Havenbedrijven Dan kunt U bij ons terecht en in 40 uur minstens 198.80 'in de dagweek en 258.60 in de nachtweek verdienen. VOORLICHTINGSMIDDAG: donderdag 26 maart om 14.00 uur in Hotel-Café-Restaurant De Gouden Lantarn, OEGSTGEEST. Groothandel zoekt in Leiden of Oegstgeest groot plm. 500 600 m2. bet bureau van Stichting Opleidingsinst. voor Apothekersassistenten Oosterkerkstraat 11, LEIDEN, tel. (01710) 3 37 21 2-jarige opleiding voor het Rijlksexamen toelatingseisen: diploma mulo a of b, mavo 4, bewijs van onvoorwaardelijke overgang van de 3e naar de 4e klasse m.m.s., h.b.s., gymnasium enz. 1 praktische in verband met de beperkte plaatsings mogelijkheid is spoedige aanmelding gewenst. INLICHTINGEN: bij alle apoheken en bij de directie van de cursus (na telefonische afspraak) Dus. J. Schuurmans Stekhoven, apotheker, Lammenschansweg 7, Leiden, tel. (01710)-2 35 33: Drs. L. Hoekstra, apotheker, Brahmslaan 20, Leiden, tel. (01710)-2 15 22. vindt IJ de grootste sortering o-a. het. nieuwe (le kwaliteits) synthetische damespruikje „PEL-O-TOP" 59.— „MARJA", kort pruikje van 100% echt haar f 98. Praktisch alles uit voorraad leverbaar. Ook alle verzorging en reparaties van haarwerk kunt U bij ons laten verrichten. Komt U eens geheel vrijblijvend kijken bij BREESTRAAT 32, LEIDEN, tel. 01710-25212 GEMEENTE OEGSTGEEST Burgemeester en wethouders van Oegstgeest brengen ter openbare kennis, dat zij voornemens zijn de raad voorstel te doen de Lange Oude Dam (tussen Haarlemmer- trekvaart en de grens met Warmond) in verband met het plan tot ontgronding van de Voorhofpolder, aan het open baar verkeer te onttrekken. Zij, die hiertegen bezwaren hebben, worden in de ge legenheid gesteld deze vóór 10 april 1970 aan de gemeente raad in te dienen. Oegstgeest, 24 maart 1970. Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, DE VISSER GEMEENTE VOORHOUT Bekendmaking De burgemeester der gemeente Voorhout maakt bekend, dat op grond van artikel 2 van de Belemmeringenwet Privaatrecht met ingang van 26 maart 1970 gedurende veertien dagen ter gemeentesecretarie ter inzage ligt: 1. een beschrijving van het werk van een grastransport leiding (aansluittleiding Sassenheim) van de N.V. Ne derlandse Gasunie te Groningen; 2. een grondtekening van het werk, voor zover betrekking hebbende op het grondgebied van de gemeente Voor- Op maandag 13 april 1970, des voormiddags om 10.45 uur zal ten Piovinciehuize, Koningskade 1 te 's-Gravenhage, een zitting worden gehouden, waar bezwaren kunnen wor den ingediend en overleg kan worden gepleegd met de N.V. Nederlandse Gasunie. Voorhout, 23 maart 1970. De burgemeester van Voorhout, G. A. STOLWIJK GEMEENTE SASSENHEIM Op 27 maart zijn de gemeentelijke kantoren gesloten. Ophalen huisvuil: Sportieve meisjesblouse in Polyester/ katoen met permanent press finish, diverse frisse ruitdessins 122-167 95-7.95 Jongenspantalon in polyester/wol: IJ/// brede f; lakriem en j uitlopende pijp 116-167 14.75-19.75 rake aanbiedingen op de kinderafdeling van C&A N.V. Aann. Mij. v.h. H. Korswagen Zn. OUE SINGEL 208-210 LEIDEN Prima loon en goede arbeidsvoorwaarden. Inlichtingen: telefonisch 31209 of 20202. Voor direct gevraagd ERVAREN EERSTE VERKOOPSTER Leeftijd 3035 jaar, alsmede VERKOOPSTER Leeftijd 18 jaar en HULPVERKOOPSTER voor de zaterdag Speciaalbakkerij Stijnman De Sillestraat 178 Den Haag Tel. 83.74.28

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 8