f»** m TEt#@9#BES n gratis g" VELE PRUZEN VAN F.1000- F.500,-F.100,-EN F.50 „SJARDIN" MAGAZIJNBEDIENDE 0VERDUIN OF EEN GROOTVAT BIOLOGISCH ALL TYPISTE Spyer Brothers Van der Vijver N.V. LOONADMINISTRATRICE WOENSDAG 25 MAART 1970 DE LEIDöE COURANT PAGINA 19 2.10 per plaatsing ▼oor de eerste 30 woorden (niet groter dan 12 letters) IEDER WOORD MEER 11 CENT Exclusief 4% B.T.W. Indien Uw tekst geplaatst wordt: op 3 achtereenvolgende dagen SLECHTS 2x BETALEN op 6 achtereenvolgende dagen SLECHTS 3x BETALEN U kunt Uw „TELEFOONTJE" opgeven een dag voor plaatsing. Voor plaatsing op zaterdag uiterlijk tot vrijdagmiddag 2 uur. PERSONEEL gevraagd <2* In ons dynamisch snelgroeiend bedrijf plaats voor verkoopsters leerling-verkoopsters. Oudshoorn, Haarlemmerstr. 160, Leiden. 1- X Gevraagd: (Scheeps-) ijzerwerkers, lassers, mon teurs en schilders. Vakbe- me en aankomende krachten, die met volledige inzet willen werken, kun nen bij ons een hoog loon verdienen. Sollicitaties (met opgave van opleiding en ervaring) te richten aan no. 1-16988 bureau van dit blad. X Gevraagd: verkoopster hulpverkoopster voor hele of halve dagen. Van Velsen, dameshoeden en modes, Don- kersteeg 3, Leiden, tel. 21406. Na 6 uur 30075. 1-8395 X Leerling-kok en aanko mend kok gevraagd. Kaag sociëteit, Warmond, Zijlein de. tel. 01712-222 1-515 X Alberts Corner. Juliana- 267, Voorbuig, tel. 867501, vraagt medewerkers (sters) voor de bediening. Ervaring niet vereist. Vast loon. 5-daagse werkweek en i'ije voeding. Inlichtingen ►ij de bedrijfsleiding. 1-8485 X Wü vragen 2 nette n oor de bediening, liefst boven 18 jaar. Gegarandeer- verdienste verdienste 100,netto p. w. Rest. :kbar Peter Leene, Gan getje 14, tel. 24905. 1-10047 X Wegen» teleurstelling gevraagd zo spoedig mo gelijk een nette huishoud ster bij bejaarde vitale heer. Flat bewonend, 3 minuen station Leiden. Werkster aanwezig. Vrije dagen in overleg. Brieven onder no. 1-10018 bureau v. d. blad. S* Welk jong meisje wil komen helpen in een gezin met 3 kl. kinderen, waar van een tweeling voor 4 of 5 dagen p.w., liefst omgang met kinderen gewend. Tol lenaarsingel 28. Leiderdorp. 1-10124 8* Gevraagd: jongen of neisje vanaf 16 jaar. Mane- ;e Van Zeist, Leidseweg !33b. Voorschoten, tel. 01717 1-4738. 1-10118 X Gevraagd: le kapster. iHoog loon 's maandags vrij, 'zaterdagsnamiddags om 1 u. vrij. Overige dagen tot 5 uur jfiamiddags of noodhulp voor le hele vrijdag en zaterdag ot 1 uur namiddag, tel. Dl 717-2386. 1-10116 X Administratief mede- erkster. Per 1 april a.s. :oeken wij ter completering nze huidige staf een tdmin. medewerkster .8 jaar. Enige talenkennis [trekt tot aanbeveling. Solli- itaties aan fa. C. F. Gene- 5 en Zonen, groothandel schoenen en lederwaren lerengracht 79, Leiden, el. 20481. 1-10188 P Wij kunnen mannelijk lersoneel plaatsen. Wasserij (ooit Gedacht, v. d. Valk Joumanweg 184, Leiderdorp. 1-10186 r Gevraagd: chauffeur met ijbewijs C.E. Wasserij Nooit edacht, v. d. Valk Bouman- reg 184, Leiderdorp. 1-10187 T Wij vragen wegens uit- ■eiding van zaken ten eer- e een magazijnbediende, iele of halve dagen, ten weede een assistent-chef upermarkt, ten derde va- antiekrachten voor onze amping op de Veluwe. Fa. iverdevest, Herenstraat 96, .eiden, tel. 21409. 1-10162 Waayer's zuivelbedrijf aagt voor direct een be ende voor het bezorgen an zuivel. Leeftijd 15 jaar ouder. Aanm, 's avonds a 8 uur J. G. Waayer, pidseweg 323. Voorschoten. •1. 2936. 1-10160 X Gevraagd: net win kelmeisje. Banketbakkerij Steinebach, Leidseweg 145, Voorschoten, tel, 01717-2867. 1-10170 X Gevraagd: nette werkster vooi een ochtend of een middag per week. Terwee- weg 53, Oegstgeest. tel. 52606. 1-520 X Gevraagd bij brood- en banketbakkerij Hendriks een eerste gezel of een halfwas. Hoge Rijndijk 252, Leiden, tel. 23167. 1-10165 X Tineke gaat trouwen, nu zoeken wij een meisje voor in de winkel. Hogeboom's zelfbediening. Hoge Rijn dijk 100, Leiden tel. 22628. 1-10161 X Algemene Bank Neder land N.V., Breestraat 81, Leiden, vraagt een werkster. Werktijden ma. t/m vr. van 18.00 tot 20.00 uur. Sollici taties ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur, tel. 01710-42241 1-10159 X Gevraagd: monteurs en hulpmonteurs voor onze be drijven te Valkenburg en Leiden. Aanmeldingenda gelijks van 912 en van 25 uur bij garage Poot, Hoofdstraat 104-106, Valken burg Z.-H., tel. 01718-6947. 1-10157 X Gevraagd kantoorbedien de mnl. of vrl„ leeftijd 16-18 jaar, typediploma ver eist. MULO-diploma strekt tot aanbeveling, aanmelding: dagelijks van 912 en van 25 uur bij garage Poot, Hoofdstraat 104-106. Valken burg (Z.-H.), tel. 01718-6947. 1-10156 X Gevraagd: flinke nette jongen (1516 jaar) om op geleid te worden voor hove nier. Tuinaanleg en onder houd van stads- en villa- tuinen. B. J. Diemei, Stiel tjesstraat 57TLeiden. 1-517 X Gevraagd: liefst jonge werkster voor klein meisjes studentenhuis. Voor 2 halve dagen per week. Mej. Post- ma, Boerhaavelaan 39, tel. 50595, tussen 6 en 7 uur 's avonds. 1-521 X Gevraagd: benzinepomp bediende mnl. of vrl. 's zon dags vrij, aanmelding: dage lijks van 912 en van 25 bij garage Poot, Hoofd straat 104-106, Valkenburg Z.-H.. tel. 01718-6947. 1-10155 X Restaurant 't Karrewiel vraagt in de keuken 2e- of 3e jaars leerling, 5-daagse werkweek. Jaarbetrekking. Zich te melden bij chef-kok B. Neuteboom, Morsstraat 3, Leiden, tel. 01710-31851. 1-524 TE KOOP aangeboden X Pruiken synthetisch haar 59,-. Diverse nieuwe mo dellen. haarstukken synthe tisch haar. Schouderlengte X Demonstratie naaimachi nes (elelctr. in koffer) als nieuw, 95, 115, 135. vol ledige garantie. Hand- en trapnaaimachines w.o. als nieuw, 45, 65. ƒ85. De monstratie ook aan huis. Herenstraat 23, Leiden, tel. 01710-32027. 2-10171 X Aangeboden: dames- herensportfiets, in prima staat, 65,- per «tukt mei®- jesfiets, leeftijd 6-lt j. 40,- Lingestraat 110 (bije d« Hoge Rijndijk), tel. 30184. 2-528 TE KOOP aangeboden X Demontable Koelstra- kinderwagen, moderne uit voering, kl. donkei'blauw, Zonnebloemlaan 53, tel 53416, Oegstgeest. 2-10184 X 400 verschillende maten vurehout direct in voor raad. Alle plaatmateriaal zoals hardboard,zachtboard. spaanplaat enz. Ook voor uw verf, behang, ijzerwaren, ge reedschappen, kasten, keu kens, tafels, en stoelen. Alles bij „Doe het zelf'-centrum De Timmerman, Herensin gel 1. altijd parkeerruimte, ook op zaterdag. Gratis be zorgen. tel 33090 2-8516 X Wie kan on» helpen aan een koelkastje op butagas voor een tuinhuisje. Brieven onder nr. 3-10120 bur. v. d. blad. X Een in zeer goede staat verkerende bandrecorder te koop gevraagd. Géén stereo. Brieven met prijs en nadere gegevens. Van Wouw, Iepen straat 15, Roelof arendsveen. 3-10131 PERSONEEL aangeboden X Meisje li.z.a. voor enkele dagen in de winkel. Br. ond. nr. 7-529 bur. v. d. blad. X Jongeman 18 Jaar b.z.a voor de zaterdag (onver schillig wat), ook enige kan toorervaring. Brieven met verdiensten en soort werk zaamheden onder no. 7-24636 bur. van dit blad. TE HUUR gevraagd X .Jong echtpaar zonder kinderen, allebei de gehele dag afwezig, zoekt woon ruimte in Leiden of omge ving. Huur plm. 200,- p.m. Br. onder nr. 4-527 bur. bl. X 1 «talen risboot 75,-; 1 stalen visboot 150,-; 1 stalen visboot 175,-. Boot- bouw Verhaar, Noordeinde 89, Roelof arendsveen, tel. 01713-2469. 14-10115 Womimgruï! X Winkelpand te koop of te huur gevraagd in Voor hout. Brieven onder no. 17- 10154 bur. blad. X Aangeboden: een 5-ka- merwoning te Rotterdam- Blij dorp. Een eerste etage grote badkamer en keuken. Huur 150 per maand. Ge vraagd een eerste etage te Oegstgeest. Hogere huur geen bezwaar. Tel. 010- 249534. 6-10167 X Wasserij Spronk ver zorgt uw gezinswaa tot in de kastklaar! Thuis bezorgd. Pronk met de was Spronk, Witte Singel 14. Leiden, tel. 43341. 5-8279 DIVERSEN X Tuinieren in dc kamer. Kamerbroeikasjes in alle maten, vanaf 5,80. Vóór- in of verspenen in turf- potjes. Geen beschadiging tere worteltjes. Vraag vrijblijvend advies bij vak- ;en, bij Vlieland, Nieuwe Rijn 50. 5-8445 X 't Zal je hond maar wezen; zonder zo'n fijne mand (nu extra aanbiedin gen) van Vlieland. Warme kussens, sierlijke lijnen en halsbanden. Uitgekiende maaltijden; gezond, voor delig, gewoon beter (Discus voeders) Vlieland, Nieuwe Rijn 50. 5-8446 X Leesbibliotheek Record. Steeds de nieuwste boeken voor het hele gezin. Geen inschrijfkosten. Ook alie Stripverhalen. Apothekers- dijk 35 5-7443 Levende schilderijen. Onze nieuwe aquarium afdeling is het nieuwe, succesvolle aantrekkingspunt Leiden geworden. Alles aquaria, lichtkappen, pomp jes, verwarming, thermosta ten. filters en 20 bakken vol flitsende, tropische vissen. Vlieland, Nieuwe Rijn 50. 5-8443 X Wij verzorgen al uw drukwerk tegen zeer scherp concurrerende prijzen, o.a. visitekaartjes. geboorte kaartjes, verlovingskaartjes, huwelijksaankondigingen en zakendrukwerk enz. Prima afwerking, vlotte be diening. Drukwerkservice Halpa, Haarlemmerstraat 64, tel. 24185 5-8338 X Kunst- en Antiekhandel T. Ooms voor het vakkundig restaureren van al uw schil derstukken, porselein en aardewerk. Ruim 30 jaar ring. Tevens woning inrichting en het goedkoop ste adres voor omlijsten van platen, foto's enz. Haar lemmerstraat 93, Leiden, tel 5-8335 X Touringcars bestellen? Bovo-Tours bellen. Modern materiaal (17-45 pers.). Con currerende prijzen. Speciali teit geheel verzorgde reizen. Vraagt offerte. Firma Boot d. Voet, Roelofarends- tel. 01713-2959 of 2989. 5-8487 X Werkmeesters laatste kaartavond om eieren. Woensdagavond 25 maart in De Kleine Burgt, Nieuwe Rijn 19. 5-10112 X Hypotheken, late hypo theek tot 90 van de executiewaarde. Rente vanaf 7%% met of zonder aflos sing tot 10 jaar. Snelle voor taxatie mogelijk. Bureau F. Heijnen. Hogewoerd 124, Leiden, tel. 20098. 5-8284 X Hypotheken, 2de hypo theek op discontobaats 5,6% voor 5 of 10 jaar. Eerste hypotheek blijft gehand haafd. Vooral belangrijk voor verbouwingen. Bureau F. Heijnen, Hogewoerd 124 Leiden, tel. 20098. 5-8283 X Kooien-markt. Géén luxe m-ichting. Géén koopdwang. eweldige sortering kanarie-, tropen-, papegaaien-, ham ster- en marmottenkooien, kooistandaards en -hangers. geld is méér waard bij Vlieland, Nieuwe Rijn 50. 5-8439 TECHNISCH HANDELSBUREAU Vraagt met SPOED *2* 10 pet. korting! Op :hemisch reinigen als u ook uw gezlnswas of takenpak ket loor wasserij Spronk laat verzorgen, Witte Singel 14, Leiden, tel. 43341. 5-8277 X Loonbelasting kunt u terugvorderen bij huwelijk of gezinsuitbreiding in 1969 Ook verzorgen wij uw aan giftebiljet inkomstenbelas ting Tel 44386, De Sitter- laan 50a, Leiden, laan 50a, Leiden. 5-8434 X Lakenpakketservice Kastklaar 6 lakens Id plastic verpakt voor 3.20 (inci. btw) Tri-expres. Er Is een filiaal in uw omgeving. 5-8280 X Touringcars bestellen Bovo-Tours bellen. Modern materiaal (17-45 pers) Con currerende prijzen. Speciali teit geheel verzorgde reizen. Vraagt offerte. Firma Boot en v. d Voet, Roelofarends- veen, tel 01713-2959 of 2989 5-8239 X Ruil of verkoop uw overtollig foto-, film- of projectietoestel bij Foto Vor- rink, beëdigd taxateur op foto- «n filmgebied. Brou wersgracht 1, hk. Prinse gracht, Den Haag. Tel. 070- 608080-604566. 'e Maandags gesloten. 5- X Wasserij Spronk. Laken pakketservice! 6 Lakens kastklaar in plastic verpakt voor 3.20 (incl. B.T.W. Witte Singel 14, Leiden. X De Slentelkoning, sleu tels, «loten, naamplaten, auto- en huisdeursleutels, klaar terwijl u wacht. Auto sleutels volgens codenum mer. Haarlemmerstr. 273, Leiden, tel. 33958, 's m dags gesloten 5-7962 X Rijpwetering! Donderdag, 26 maart, laatste grote kaart avond t.b.v. de Invaliden- bond! Aanvang 8 uur in café „De Vergulde Vos". Tevens trekking grote ver loting! Vele prachtige prij- 5-24630 X Voetbalvliegreiaen. Met Ajax naar Londen, vanaf 140,p.p. Met Feijenoord naar Warschau 230,p.p. Incl. zitplaatsen en visum- kosten. Geldig paspoort ver eist. Reisbureau Wolters, Vismarkt 1. Leiden, tel. 14862-42365, na 19 uur 50069. 5-10158 X Tuinieren met Pasen. Goed gereedschap is het halve werk. Van spade tot hark, van schoffel tot spit- vork, van snoeischaar tot plantschopje. Alles van goedkoop tot duur. Kijken bij Vlieland, Niéuwe Rijn 50. 5-8444 X Tuinieren met Pasen. Volop dahlia's; decoratieve- mignon-, pompom- en cac tusdahlia's in tientallen kleuren. 0.75 p. stuk. Speciale soorten voor pot bloembakken, Vlieland, Nieuwe Rijn 50. 5-8438 X Tuinieren met Pasen. Rozen in geuren en kleuren tros-, klim- en grootbloe- mige soorten. Verpakt in handig draagkarton met plantvoorschrift. Fijn kie- Alle soorten 2,95 p. stuk. Vlieland, Nieuwe Rijn 50. 5-8436 X Tuinieren met Pasen. Bloem-, groente- en gTas- zaden. Uitgebreide collectie tuinkruiden. Kiemkrachtige zaden uit de nieiiwe oogst. Rekken vol. Een lieve lust te kiezen. Vakkundig advies bij Vlieland, Nieuwe Rijn 50. 5-8437 AUTO'S X Te koop: Ford Anglia de Luxe, b.j '62. In goede staat. Prijs: ƒ3,50, tel. 01717-2643 of Prinses Anna- !aan 201, Leidschendam. X Fiat Dealer Garage De Doelen, Noordeinde 25, hoek Varkensmarkt, telef. 22945 staat van 8 tot 17.30 uur u klaar om alle repa ratiewerkzaamheden en ser vicediensten aan uw auto te verrichten. 9-8422 X Financiering voor auto'», woonboten en machines. Snelle afwikkeling. Vraagt inlichtingen bur. F. Heijnen, Hogewoerd 124, Leiden, tel. 1 9-8282 X Gevraagd. Tegen contant geld kunt u uw auto direct >ns verkopen, mits deze schadevrij en niet ouder dan is Auto Heemskerk. Tel 01713-2866. 9-8324 X Auto Heemskerk Ocea- iions. Ruime keuze. Half aar garantie Rijksweg Am- ;terdam-R dam aan afrit R'arendsveen/Kaagdorp, tel 01713-2866 9-8325 X Gebruikte auto's groot of klein daarvoor moet u bij de Leidse Autohandel zijn. Fi nanciering en kleine aan betaling, Lage Morsweg 67, tel. 30692 9-8082 X Fiat 124 Familiale '67. Van le eigenaar. Kleur: wit. Ideaal voor een gecombi neerd zakelijk en privége- bruik. Bij fin. le aanbet. 1210. Kamsteeg Occasion- Centrum, Geversstraat 30, Oegstgeest, tel. 01710-51940. Avonds geopend tot 21 u„ zaterdag van 10 tot 18 u. 9-JJ499 X Renault 4 '63: 800. Nog redelijke staat! Kam- X VW 1600 Variant '66. 2850! Kamsteeg, Oegstgeest 9-8497 X Ford Cortina '65, 1450; Ford 12 M Stationcar '64, 1650. Kmstteg, Oagst- geert. 9-8501 X Pongeot 404 Stationcar '64. Goed onderhouden, 1980. Kamsteeg, Oegst geest. 9-8500 X VW'« 1500 (ponton model) '64 en '65. Wit en lichtgrijs, ƒ2250 en ƒ2650. Kamsteeg, Oegstgeest. 9-8496 X Fiat 850 '67. Beige. Reed slechts 40.000 km. Goed derhouden. Gekeurd schrift, gegarandeerd, le aanbel, 1150. Kamsteeg Occasion-Centrum, Gevers straat 30, Oegstgeest, tel. 01710-51940. 's Avonds ge opend tot 21 u., zaterdag van 10 tot 18 u. 9- X 3 VW Bestelwagens '67. Motorisch en uiterlijk nog in goede staat. Tegen aantrekkelijke prijzen! Kam steeg, Oegstgeest. 9-8495 X Opel Kadett Combi. Het nieuwste model; type Slechts even gebruikt. Zo van le eigenaar voo: van keuringsrapport 10.000 km volledige garan tie op onderdelen en beidsloon. Kleur: lichtblauw. Inruil en financ. reeds mo gelijk met f 950 aanbetaling. Automobielbedrijf Van Rui ten, Kagerstraat 26, Leiden, tel. 54913 (dagelijks geopend tot 8 uur 's avonds, zaterdags gesloten). 9-8503 X Opel Kadett de Luxe, 1967. Het meest luxe model. Van binnen en buiten als A'. Deze week extra voordeel, 32.000 schadevrije km gereden en van le eige- Kleur: wit. Inruil en financ. reeds mogelijk met 750 aanbetaling. Automo bielbedrijf Van Ruiten, Ka gerstraat 26, Leiden, tel. 54913. 9-8502 X Te koop: t.e.a.b. DAF, b.j. '62 met nwé banden, uitlaat en centrifugaal kop peling. Te bevr.: Gladiolen- str. 13, Sassenheim, tel. 02532-7379. 9-10053 X DAF-pony type pick-up, bestelwagen 1969 (afgele verd sept. 1969 als model 1970) praktisch niet gebruikt 7000 km gelopen. Ideaal tuinbouw, aannemers, stratenmakers en etc.; bij zonder geschikt voor stads ver of als ventwagen. Huidige nieuwprijs 6350, te koop wegens overcom pleet voor ƒ4250. Autobe drijf Broertjes. Datsundealer Hoofdstraat 158, Sassenheim, tel. 02532-8921. 9-10189 X T.k. Morris 850, pr. 1000 gld. 's-Gravendamseweg 22, Voorhout. 9-10168 X Te koop aangeboden: een 2 CV 1963, vraagprijs 650. Tel. 42583. 9-10164 X VW Bestelwagen Blauw. 39.000 km. le bet. ƒ1650; VW Combi '68. Blauw, met banken, 34.1 km, le aanbet. 2075; VW Clipper '69. Reed in eig. expl. 15.000 km! Beige-wit, le aanbet. f 3125. Kamsteeg Occasion-Centrum, Gevers- straat 30, Oegstgeest. tel. 01710-51940 9-8493 X 2 VW's 1600 Variant '69. Blauw en rood. Reden in eigen exploitatie slechts 24 en 14.000 km. Gekeurd en schrift, gegarandeerd. Nau welijks van nieuwe te onder scheiden. Bij fin. le aanbet. resp. 2310 en 2490. Kam steeg Occasion-Centrum, Ge versstraat 30, Oegstgeest. EOMERBLOUSES zonder mouw 9.9$ 8.95 JUMPERS, VESTEN aparte tinten WITTE VESTEN 12.95 Witte MEISJES VESTEN 616 jaar Witte KNIEKOUSEN PANTY'S kleurenassortiment vanaf 2.25 1.95 KINDERPANTY'S beige, rood, groen 1.98 FANTASIE PANTY'S wit, bleu, beige, taupe 6.25 Extra grote PANTY'S 3.50 X Opel Rekord 1700 de Luxe. Type '68. Het nieuwste model. Dit jaar verkochten wij iedere week al een Re kord; wellicht ook omdat dit een degelijk èn betrouw baar Opelprodukt is; bij ons goedkoper dan waar ook. Nog geen 40.000 km gere- en als nieuw; kleur: lichtblauw. Inruil en financ. reeds mogelijk met 850 aanbetaling. Automobielbe drijf Van Ruiten. Kager straat 26. Leiden, tel. 54913. 9-8506 X Volkswagen 1300 de Luxe Drie stuks van de onverwoestbare kever kun- wij u deze week aan bieden: stuk voor stuk in geweldig mooie conditie; bouwjaren- '66'67 en '68 Goedkoper dan waar ook en een exclusieve garantie service. Kleuren: wit. lichtbeige en blauw. Inruil financ. reeds mogelijk met 750 aanbetaling. Auto mobielbedrijf Van Ruiten, Kaeerstraat 26, Leiden, tel. 54913. 9-8505 X 7 VW's 1300 '68 en '69. In diverse uitvoeringen. Km-st. 54.000. Gekeurd en schrift, gegarandeerd. Bij fin le aanbel, variërend tussen 1475 en 1790. Kam steeg Occasion-Centrum, Ge- ersstraat 30, Oegstgeest. tel. 01710-51940. 9-8491 X 3 VW's 1200 '68. Km- standen: 8 32 en 69.000. Wit. Gekeurde en schrift. ;egarandeerde kevers. Aan trekkelijk te financieren: le aanbet. resp. 1610, 1450 en 1310. Kamsteeg Occa sion-Centrum, Geversstraat 30, Oegstgeest, tel. 01710- 51940. 's Avonds geopend tot 21 u., zaterdag van 1018 u. X Van Ruiten-Occasions wenst u nu reeds prettige dagen met onbezorgd rijplezier in een veilige en goede occasion. Speciaal deze week hebben wij een sor tering jonge, volledig scha devrije autombielen; voor zien van keuringsrapport en 10.000 km volledige garan tie. welke tegen taxatie prijzen worden verkocht. Inruil en financiering bin- 24 uur. Kom vandaag nog kijken tot 8 uur van avond staan wij voor u klaar. Ons adres: Kager straat 26. Leiden, tel. 54913. X Opel Rekord 1700 Conibi. Type '66. Bijzonder mooi en goed onderhouden. Goed >i vele jaren autoplezier ideaal voor zaak of be drijf. Kleur: lichtbeige. Voorzien van keuringsrap port en onze bekende ga rantie. Inruil en financie ring reeds mogelijk met 750 aanbetalins. Automo bielbedrijf Van Ruiten, Ka gerstraat 26. Leiden, tel. 54913 (dagelijks geopend tot 20.00 uur. zaterdags geslo ten). 9-8507 X Te koop VW 1200. in prima staat, op goede ban den voor f 450.-. Te bevra gen: Spoorlaan 23, Voorhout. 9-10185 X Fiat 850 de Luxe. Type 1968. Jammer, wij hebben er deze week maar één, maar dat is dan ook een hele mooie. 39.000 km ge reden: voorzien van keu ringsrapport en 10.000 km volledige garantie. Kleur: wit. Inruil en financ. reeds mogelijk met 750 aan betaling. Automobielbedrijf Van Ruiten, Kagerstraat 26, Leiden ,tel. 54913 (dagelijks geopend tot 8 uur 's avonds, zaterdags gesloten). 9-8504 Deze klant vanu leest per dag gemiddeld drie kwartier in de krant, blijkt uit het Nationaal Onderzoek. Zo ziet u maar weer, geen ander reclame medium wordt zo intensief gelezen, als de krant. Logisch want die kunt v niet missen, X Te koop alle soorten aanhangwagens achter Uw auto. Reeds vanaf 375, heeft U een aanhanger met een laadvermogen van 600 kg. Veel aanhangers uit voor raad leverbaar. Ook boot trailers. Warmonderweg 31, Sassenheim. Tel. 02532-8099. X Auto-, motor- en brom fietsverzekeringen gn finan cieringen. Bel op, of stuur bericht naar A. v. d. Hoogt, Haarlemmerweg 40, Leiden, tel 26408 9-8097 X Auto-, motor, en brom fietsverzekering en financie ring. Overname no-claim- korting. Bromfietsverzeke ring klaar terwijl U wacht. A. v. d. Hoogt. Haarlemmer weg 40, Leiden, tel. 26408 (ook 's avonds). 9-8208 X Te koop: alle soorten aanhangwagens achter uw auto reeds vanaf 375, heeft u een aanhanger met een laadvermogen van 600 kg. Veel aanhangers uit voorraad leverbaar. Ook boottrailers, Warmonderweg 31. Sassenheim, tel. 02532- X Accu's „Activa" voor auto, motor, scooter, radio, transistor, fotoblitz, scheep vaart en verlichting, batte rijen „Actvia", Raamsteeg 67, Leiden, tel. 01710-21427- 22192 9-7912 X Hij loopt weer puik met onderdelen van Struik. Dus voor al uw motor-, scooter- en bromfietsonderdelen naar adres: T. Struik, Groene- steeg 3-6 en 84, tel. 22026. 9-7915 In elk vat of voordeelpak Biologisch All zit een geweldige grammofoonplaat met zang en conférence van Jasperina de Jong. Op meer dan 10.000 platen onderbreekt Jasperina haar conférence om u te vertellen, dat u een prijs hebt gewonnen. s Zij behoren tot de velen die de buit al binnen hebben fP 0 f 1.000,- Mevr. M. Marquart ROTTERDAM f 1.000,- Mevr. N. G. Kes V0LENDAM f 500,- Mevr. H. van Grieken WARMOND f 500,- Mevr. P. C. van As GOUDA f 500,- Mevr. M. Baks AMSTERDAM f 100,- Mevr. v.d. Veen M0NTF00RT t 50,- Mevr.B.v.Oort 's-GRAVENHAGE Hebt u nog geen prijs? Koop dan nu een vat of voordeelpak Biologisch Ail met grammofoonplaat. Techn. School Haagweg 4 - LEIDEN Gevraagd: Sal. grenzen 452.- - 779.- AOW voor Rijksrekening. 6% vakantietoeslag. Sollicitaties binnen een week na het verschijnen van dit blad tq richten aan de direc teur der school, Haagweg 4. te Leiden. HOOGMADE Paasverloting t.b.v. voetbalver. VVMMO Aanvang 8.00 uur Café v. d. Eng Katwükereiud 7 Rqnsburg Telefoon 01718-3141 zoekt voor haar afdeling loonadministratie een: Wij bieden u: 1. een aantrekkelijk salaris en kerstgratificatie; 2. vergoeding van reiskosten. Indien u: a. MULO- of MAVO-opleiding heeft; b. 1825 jaar bent; c. enige vaardigheid bezit in typen d. zin heeft in een zelfstandige baan, verzoeken wij u zich met ons in verbinding te stellen (hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch 01718-3141, vragen naar de heer J. Sloos). Gewenste datum indiensttreding uiterlijk 1-5-1970; doch indien mogelijk 1-4-1970.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 19