MAAND GRATIS NAARPAPENDAL' IN RUIL OPBOUWENDE KRITIEK Israëlische coach niet tevreden over stervoetballer Eerste bouwfaze nationaal sportcentrum Sportlieden beschilderen beatkelder Rusland leidt door gelijkspel Zweden HHIJC en TOGO willen fusie ARGOS-dames op de rand van degradatie UEFA-team boekte kleine zege (1-0) „Zullen en we roeien?", vroeg Oxford antwoordde: Boatrace op Theems één brok traditie Cambridge ..Yes" WOENSDAG 25 MAART 1970 DE LETDSE COURANT ARNHEM Wanneer op 27 november het Nationaal Sportcentrum „Papen- aanleggen van een vijftigmeterbad echter de hoogste prioriteit in de tweede dal" bij Arnhem officieel in gebruik wordt genomen, beschikt Nederland bouwfaze van het Sportcentrum. Op het 123 hectare grote terrein van over een vrijwel ideaal trainingscentrum temidden van uitgestrekte bossen, „Papendal", waarin al zestien miljoen gulden is geïnvesteerd, zijn de waar bijna alle sportbonden terecht kunnen. Alleen de zwemmers zullen uiterst fraaie sporthal van 80 bij 24 meter, het logiesgebouw dat overnach- geen gebruik van het sportcentrum kunnen maken om te trainen, eenvoudig tingsgelegenheid biedt aan 120 personen, het hoofdgebouw met restaurant omdat de accommodatie ontbreekt. Volgens directeur Hermans geniet het en de atletiekbaan in een zeer ver gevorderd stadium. De sporthal, miljoen gulden ls met zijn negen meter hoogte geschikt •oor alle binnensporten. Men kan de hal, die een dokterskamer, leiderskamer, kleedruimte en een aparte ruimte voor krachttraining herbergt, met schuifwan den verdelen in drie kleinere zalen. Bo- in de hal is een beloopbaar plafond aangebracht, van waaraf het mogelijk filmopnamen te maken. Het logiesgebouw, dat bestaat uit vier afzonderlijke afdelingen voor dertig per- n, bestaat uit slaapkamers voor tweemaal twee personen met een cen traal gelegen recreatieruimte, die bijzon der smaakvol is ingericht. Het hoofdgebouw met een restaurant voor 120 personen en twee lounges is zo danig gelegen dat een prachtig uitzicht het gehele complex is verkregen. De atletiekbaan, die voor 1 juni met een kunststof (rekortan) wordt belegd, biedt de atleten een ideale trainingsgelegen heid. De baan is, als men óver het Sport centrum rijdt, niet zichtbaar omdat zij in vijf meter diep uitgegraven kom ligt. Met de volledige uitrusting vergde de baan een bedrag van 1.3 miljoen gulden. Proefinaand In de eerste bouwfaze van „Papendal", die in oktober beëindigd is, worden ver der gerealiseerd: vijf grasvelden, een half Praeses K.N.S.B. treedt af Bouwmeester traint schaaktop AMSTERDAM. Hans Bouw meester, internationaal schaak meester, is door de Koninklijke Nederlandse Schaak Bond aange steld als bondstrainer. Bouwmees ter is al begonnen met de training van de kernploeg, bestaande uit Donner, Ree, Langeweg, Kuypers, Timman en Zuidema. r BOUWMEESTER Boüwmeester zal ook de leiding krijgen in een cursus voor schaakinstructeurs. De K.N.S.B. wil in de toekomst ook een B-training en één voor dames in het leven roepen. De voorzitter van de K.N.S.B., mr. F. Goudsmit, heeft zijn functie neergelegd. De heer Goudsmit, die reeds geruime tijd de Verenigde Staten verblijft, zal in elk geval niet vóór 1971 naar Nederland terugkeren. Om die reden leek het hem ongewenst de post van voorzitter „waar nemend te laten bekleden". De heer H. G. Dréch'esel is sedert mei 1969 met het voorzitterschap belast. De bondsraad de K.N.S.B. zal in april kunnen over gaan tot het benoemen van een (nieuwe) voorzitter. De dienstbetrekking met de heer S. W. Korver, directeur van het bondsbureau de K.N.S.B., wordt per 1 augustus beëindigd- Cooper weer Brits kampioen zwaargewicht LONDEN Henry Cooper mag zich weer zwaargewichtkampioen van Enge land noemen. De 25-jarige Londenaar won gisteravond op punten van titelhou der Jack Bodell. Cooper was Brits kam pioen van 1959 tot vorig jaar. toen de Britse Boksbond hem van zijn titel ver- allen verklaarde omdat het gevecht om de wereldtitel tegen Jimmy Ellis steeds werd uitgesteld. en heel verhard veld, vier tennisbanen, een paviljoen voor sportgeneeskundige begeleiding, een proefstation voor grassen en grasloze oppervlakken, een energie gebouw voor het gehele complex, een wegennet van 4.3 kilometer dat geschikt is voor wielertraining, en een volledig uitgerust kampeerterrein. Van 23 oktober af zullen de sportbon den een maand gratis van de gehele ac commodatie gebruik kunnen maken. „Wij stellen het sportcentrum dan open voor alle leden en gasten van de sportbonden. Een ding vragen wij slechts: opbouwende kritiek. Wij kunnen dan zien hoe diverse sporters elkaar verdragen en de fouten, in deze proefmaand ontdekt, nog her stellen", aldus de heer Hermans. Na de proefmaand sluit het Sport centrum een week, waarna op 27 novem ber de in gebruik neming volgt. De fees telijke opening van Papendal zal in mei 1971 plaatsvinden. Recreatie De Nederlijandse Sport Federatie hoopt de vraag naar recreatie, altijd een pro bleem met trainingskampen, te hebben opgelost. In het hoofdgebouw zijn vol doende mogelijkheden om zich te ont spannen. Er is een lounge met open haard, een aparte televisiekamer met kleuren-tv, een biljartkamer en een beat kelder, die door de gasten zelf mag wor den geschilderd. „Voor die beatkelder stellen wij kwasten en verf ter beschik king", aldus directeur Hermans. De tarieven voor het gebruik van het sportcentrum zijn aangepast aan die van het KNVB-Sportcentrum in Zeist. Een sportbond zal voor logies en volledige voeding van een atleet 21.50 gulden per dag betalen. Voor allen Grote aandacht bij de inrichting van het Sportcentrum is besteed aan het ge bruik van audio-visuele middelen. Via videorecorders kunnen coaches en atleten trainingen opnieuw bekijken en analy seren. In het sportmedisch centrum, dat onder leiding komt te staan van dokter J. L. de Jongste, komt een doorlichtings- en keuringsruimte, onderwatermassage, een laboratorium en een fietsergometer- ruimte. „Door samenwerking met het KNVB- Sportcentrum hopen wij te komen tot een eerste sportmedisch instituut in Neder land, dat voor alle sportmensen, dus niet alleen voor de topsporters, open zal staan", aldus dokter De Jongste in zijn toelichting. Tsjechen hielden hoofd koel STOCKHOLM Na een dramatische strijd eindigde gisteravond de ontmoeting tussen Zweden en Tsjecbo-Slowaküe in het toernooi om het wereldkampioen schap ijshockey onbeslist: 22. Na der tien minuten scoorde Bjoern Palmquist voor Zweden. In de tweede periode maak te Stanislav Pryl gelijk (32ste minuut), In de derde periode scoorde eerst Stig Goeran Johansson (55ste minuut) en ver volgens Jan Hrbaty (57ste minuut). De strijd was uiterst fel en stelde de scheidsrechters Karandin (Rusl.) en Wycisk (Polen) voor een niet geringe op gave. Voor telkens vijf minuten moesten de Tsjechen Vladimir Dzurilla en Josef Horesovsky en de Zweden Ulf Sterner en Bjoern Palmquist naar de strafbank. Daarbij kwam aan beide kanten nog een straf van twee minuten. De Tsjechische spelers lieten zich door de heksenketel die het Johanneshov- stadion was weinig beïnvloeden. Zij hiel den zelfs in de spannendste momenten voor hun eigen doel het hoofd koel en waren met hun snelle aanvallen tenmin ste zo gevaarlijk als de gastheren. Verkrampt Rusland wan met 7—1 van Oost-Duits- land (40, 01, 3—0). Ondanks de grote overwinning overtuigden de Russen niet. Het spel van de titelverdedigers was ver krampt. en bij vlagen zelfs ongeconcen- treed. Toch vormden de Oostduitsers geen werkelijke bedreiging. Zij hadden zelfs enige van hun beste spelers niet opgesteld om hen te sparen voor de meer kans bie dende ontmoetingen. Doelman Klaus Hirsche was de beste speler van het veld, al ging hij niet vrijuit bij het vijfde en zesde doelpunt van de Russen. De doel punten werden gemaakt door Michakov (12), Firsov (17), Jakuschev 19) en nog maals Michakov (19). In de tweede periode verkleinde Sklopke de achterstand in de ~!9ste minuut tot 41. In de laatste perio de scoorden Charlamov (44), Michailov (56) i Starnichov (56)- Finland versloeg Polen met 40 (10, 2—0, 1—0). De stand is 1. Rusland 7 6 0 1 12 49— 9 2. Zweden 7 5 1 1 11 3514 3- Tsj.-Slowakije 7 4 1 2 9 3617 4. Finland 7 4 0 3 8 20—29 5. O.-Duitsland 7 0 16 1 838 Polen 7 0 16 1 8—49 SC Cambuur versloeg FC Twente LEEUWARDEN Oambuur heeft gis teravond in Leeuwarden de vriendschap pelijke wedstrijd tegen FC Twente met 32 gewonnen. De 3000 toeschouwers za gen het volgende scoreverloop: 30. Jeu- rlng 01; 47. Streuer 02; 55. De Jonge 12; 60. Hoekstra 22; é6. Hoekstra S—2. Engelse league LONDEN De uitslagen van de wed strijden, die gisteravond zijn gespeeld voor de Engelse eerste divisie, luiden: Burnley—Southampton X—1. Coventry City —Sunderland 1—1 Crystal Palace—West Ham United O-O, Liverpool—Ipswich 2—0. De logiesbouw voor atleten, die bij het nieuwe sportcentrum wordt gebouwd, kan 120 personen her bergen en bestaat uit vier afzonder lijke afdelingen met ieder een instructielokaal. DEN HAAG. Op verzoek van de ledenvergaderingen van de Haagse hockeyverenigingen TOGO en HHIJC, zijn de besturen be sprekingen begonnen om de moge lijkheden te onderzoeken voor een samengaan, waarbij wordt gedacht aan het oprichten van een nienwe vereniging. De voornaamste motieven zijn een efficiënter gebruik van de terreinen en de grotere kans op aansluiting bij het hoogste Ihookeyniveau. Bij de besprekin gen wordt ernaar gestreefd reeds in het seizoen 1970-'71 als nieuwe vereniging aan de competitie deel te nemen. Proftoernooi in nieuwe tennisbal AMSTERDAM Het eerste grote ten- nlsevenement in het nieuwe „Frans Ot- tencentrum". dat medio mei zal worden geopend, wordt een proftoernooi op 23, 24 en 25 mei gehouden. Het staat reeds vast dat Tom Okker en zijn dubbelpartner Martin Riessen zullen deelnemen. Er zijn voorts onder handelingen gaande met Rod Laver, Ar thur Ashe, John Newcombe en Tony Roche, aldus de heer Leo van der Kar, commissaris van de N.V. Internationale Tennisclub Amsterdam, de initiatiefneem. ster voor de bouw van dit moderne ten- niscentrum naast het Olympisch Stadion in Amsterdam, waar voorheen het DDV- tennispark was gevestigd. Behalve voor tennis is de hal ook ge schikt voor basketball, volleybal, micro korfbal, zaalhandbal en dergelijke. Gerben Karstens vijfde DOORNIK Geroen Karstens is gis teren in een wielerwedstrijd over 130 kilometer in Doornik (Belg.) vijfde ge worden. Na 3 uur 26 minuten en 10 se conden won Frans Verbeeck de eind sprint uit de kopgroep van vier Belgen voor Dierickx, Schoemaker en Van Impe. Karstens had vijftien seconden achter- LEIDEN Na opnieuw twee neder lagen te hébben moeten incasseren staat het. damesteam van Argos aan de rand van degradatie uit de hoofdklasse. Het hooggeplaatste F LEV O, Se op de ranglijst, bleef op eigen terrein met 3-2 de baas over Argos en gisteravond in de Vijf Meihal moesten Josien v.d. Bosch c.s. wederom het onderspit délven. Haag '68 II toon nu met 3—1. Een zeer sterke start van Argos be zorgde haar in de le set een duidelijke 2-8 voorsprong en hoewel Flevo in het tweede gedeelte van deze set bijzonder krachtige tegenstand bood, wist Argos het heft in handen te houden en door een ruime 6-15 zege de eerste set op haar naam te schrijven. De 2e set gaf lange tijd een gelijkop- gaande strijd te zien. Met inspanning van alle krachten wist tenslotte de thuisclub tot een 1511 setzege te ko men. maar in de 3e set was Argos weer de duidelijk betere ploeg: 8-15. Het talrijke en sterk meelevende Enk- huizense publiek was in de 4e set een enorme steun voor Flevo. Ondanks krachtig verzet moesten de Leidse da mes hun tegenstandsters laten gaan en met 153 won Flevo de 4e set. Helaas kon Argos In de 5e set niet op tegen de enorme spanning. Zowel aan vallend als verdedigend lieten de Leidse dames enorme steken vallen en dit alles gaf Flevo de kans om via een royale 155 setzege de (32) eindoverwin ning voor zich op te eisen. ARGOS-HAAG '68 2 een 04 achterstand in de le set m Argos prachtig terug. Wil v.d. Wijngaard en Josien v.d. Bosch wisten de uitstekende set-ups van Ada v. Pola- en Luus v.d. Peet op hun juiste waarde te schatten en via 7-5 liep Argos uit naar een veilig lijkende 147 voor sprong. Haag '68 II gaf zich echter nog niet gewonnen en zette alles op de aan val. Coach Henk Kleingeld greep wel op tijd in door middel van time-outs en wissels, maar kon daarmede niet de zo nodige rust in zijn ploeg terugbrengen. Gevolg een 1416 setzege voor Haag '68 n. Tot 99 bleef de strijd in de 2e set volledig open. Weer nam Argos toen, dank z(j prima aanvalsspel een 119 voorsprong, maar ook nu bleek Haag '68 in de eindstrijd sterker: 12-15. Eerst in de 3e set liet Argos alle schroom varen. Aanvallend zowel als verdedigend speelden de Leidse dames een prima partij met gevolg een ruime 156 set zege. Haag '68 II voelde de situatie goed aan en bleef druk uitoefenen. Tot 713 liep de Haagse ploeg uit, maar toen kwam Argos prachtig terug. Aanval op aanval zette Argos op en tegen dit geweld bleek de Haagse defensie niet bestand. Op deze stand echter ging de opslag door een voetfout van Ada van Polanen over naar Haag '68 en dankbaar be- nytten de Haagse dames deze kans om naar een 11-15 setzege door te drukken, hetgeen voor Argos wederom een neder laag betekende. HML/CLV-KANGEROES Het kleine beetje geluk, nodig voor een overwinning In de strijd tussen twee gelijkwaardige teams, viel het Haagse HML/CLV ten deel in de thuiswedstrijd tegen Kangeroes. Op het vertrouwde terrein van de Voorburgse „Vliegermo len" nam HML/CLV weliswaar een 1-0 voorsprong door een ruime 15-7 zege in de le set, maar het fel vechtende Kan geroes wist door een verdiende 14-16 zege in de 2e set de score weer recht Spectaculair moment in de Israëlische defensie. (Van onze sportredactie) DEN HAAG Er liep gisteravond op het ADO-terrein een voetbalvirtuoos rond. Dat was de achttienjarige Kalde- sterspeler van het Israëlische elftal spelers onder de 21, dat tegen het Nederlandse UEFA-tcani (1618 jaar) een nederlaag i van 10 leed. Voor d< Nederlanders betrof 'het een oefenwed strijd als voorbereiding op de eindronden van het UÉFA-toernooi, eind me Schotland De Israëlische coach Lefkovitz zal de enige zijn geweest die niet zo bijster was ingenomen met het spel van Kalderoen. Hij zei: „Hij wil altijd de ster uithangen. Als hij moet trainen, heeft hij geen zin maar als het in een wedstrijd goed lukt, raakt hij helemaal buiten zichzelf. Dan voert hij een show op". Maar intussen is Kalderoen, ook volgens Lefkovitz, wel te trekken. Met het kleinst mogelijke verschil, 1513, trokken de Haagse dames in de 3e set weer aan het langste einde, maar Ans Vrlelink c.s. kwamen prachtig terug en door een zonder meer verdiende 1015 zege in de 4e set bleef Kangeroes uitzicht behouden op de eind overwinning. Maar in de eindstrijd bleef Kangeroes verstoken van de hulp Vrouwe Fortuna. Bij HML/CLV daaren tegen lukte alles door een zeer geflat teerde 15-10 setzege legden de dames tenslotte beslag op een 32 zege. Een blik op de stand onderaan de rang lijst geeft de minder rooskleurige positie Argos duidelijk weer: 8. HML/CLV: 20—16; 9. Martinus 19—14 10. Kangeroes: 2014; 11. Argos 2112 i reeds gedegradeerd: 194. Door een overwinning in de laatste wed strijd. uit tegen HML/CLV, kan Argos misschien nog een beslissingswedstrijd forceren tegen Kangeroes en/of Marti- laatste wedstrijden verliezen. Eenmaal maar dan moeten beide ploegen hun winst van beide genoemde teams be tekent voor Argos degradatie naar de 'ergangsklasse. LONDEN Dc Britten durven er wat om te ver wedden, dat het zaterdag slecht weer zal zijn. Dat is vrijwel altijd het geval als op de Theems tussen de bruggen van Putney en Mortlake de jaarlijkse universitaire roeiwedstrijd tussen Oxford en Cambridge wordt gehouden. Het is dit jaar de 116de „boatrace", een van de hoogtepunten van het Britse sportseizocn. Het startsein wordt gegeven om 4.35 uur. Ook als het guur weer is, zullen op beide oevers van de Theefs duizenden toeschouwers elkaar ver dringen om getuige te zijn van dit brok Engelse traditie. Tenminste tien miljoen Britten volgen het verloop van de roeiwedstrijd thuis op de beeldbuis en dank zü de Eurovisie zal het televisiepubliek internationaal zijn. De totale afstand van het roeiparcours bedraagt 6.872 meter. Vorig jaar werd de wedstrijd gewonnen door de „lichtblauwen (Cambridge), die ook de beste kansen schijnen te hebben voor de 116de race. Aan elke jaarlijkse wedstrijd gaat een voorbereiding van ruim zes maanden vooraf, waarin gespecialiseerde reporters van kranten de roeiiprestaties van elk team grondig bestuderen en analyseren. Aan de hand van hun bevindingen trachten zij de uitslag van de komende race te voorspellen. De donkerblauwe roeiers (Oxford) hebben tijdens de afgelopen maanden geen al te beste indruk gemaakt. Pas vorige week werd een aanmerkelijke verbetering van hun techniek vastgesteld, maar toen het op volhouden aankwam, daalde de energie van Oxford sterk. Sindsdien zijn de commentatoren het erover eens dat Cambridge vermoedelijk weer zal zegevieren De lichtblauwen hebben het grootste aantal over winningen behaald. In 1948 vestigde Cambridge zelfs een record door de wedstrijd te winnen in 17 min. 50 sec. en die tijd is nog steeds niet verbeterd. Oxford won op 10 juni 1829 de eerste race. Pas na zeven jaar werd de tweede roeiwedstrijd betwist, die werd gewonnen door Cambridge. Het team van Oxford had voor die gelegenheid. ïn 1836. het blad van de roeispanen donkerblauv aeverfd. Bovendien droegen de roeiers tricots met donkerblauwe en witte horizontale strepen. Toen zij him tegenstanders aldus uitgedost zagen, roeiden de mannen van Cambridge snel naar de kpht. waar een lid van hun team aan wal sprong en halsoverkop naar een winkel van garen en band snelde om er een strook lichtblauwe stof te kopen, die over de boeg van die boot van Cambridge werd gedrapeerd. De keuze werd gedaan door een oud-leerling van Eton College, die de voorkeur gaf aan de officiële kleur van zijn oude school Geschiedschrijvers betwijfelen nochtans de echtheid van diit verhaal. Wel staat vast, dat de roeiers van Cambridge tijdens de eerste wedstrijd in 1829 rose sjerpen droegen. Kruis of munt? De latere races werden steeds in de paasvakantie gehouden. Sinds 1856 is het duel een jaarlijkse traditie, die slechts door de wereldoorlogen werd onderbroken. Tijdens de tweede wereldoorlog bestreden Oxford en Cambridge elkaar viermaal, maar onofficieel. De raoe is ook in dit opzicht typisch Engels, dat er eigenlijk geen reglement voor bestaat. De leiders van beide universitaire ploegen bepalen samen de voorwaarden, die door de roeiers moeten worden nagekomen tijdens de wedstrijd de wedstrijd. Aan het het begin van de race gooien de voorzitters van beide ploegen een munstuk op om door het lot te laten beslissen welke universiteit aan de beste zijde van de stroom (de kant van het graafschap Surrey) mag Eerlijke John Aüe verdere beslissingen hangen af van een scheids rechter, gekozen door beide voorzitters. Tegen de beslissingen van deze „empire" is geen beroep mogelijk. Over de scheidsrechters uit het verre verleden worden nog vele anecdoten verteld. De beruchtste was „eerlijke" John Phelps, die in 1877 tegen de tapkast van een drankhuis aan de Theems geleund stond toqn vrienden binnen stormden om „honest John" op de hoogte te brengen van het feit. dat de twee roeiboten in het zicht kwamen. Phelps bereikte de oever op het ogenblik, dat de roeiers voorbij de eindpaal schoven. Zijn beslissing is een klassieker geworden. „Gelijk geëindigd, met een kwart lengte voorsprong voor Oxfordriep de eerlijke scheidsrechter, die kennelijk een glaasje op had De traditie dat de race slechts plaats vindt nadat Oxford en Cambridge elkaar in gewichtige negen- tiende-eeuwse stijl hebben uitgedaagd hebben, wordt ook nog steeds geëerbiedigd. Alleen in 1958 deed Ronney Howard, die toen voor zitter van Oxford was, het enigszins anders. Vier entwintig voor de vastgestelde dag stuurde hij Cambridge een telegram, waarvan de inhoud luidde: „Zuilen we eens roeien?". Oxford antwoordde, even eens telegrafisch, laconiek: „Yes". zo goed dat hij een vlotte kans maakt mee te gaan met de ploeg die uitkomt in het toernooi om de wereldtitel in Mexico. Kalderoen leefde zich geheel uit, demon streerde een enorme techniek en paarde daaraan zoveel tactisch inzicht dat hij de bitter weinige kijkers in verrukking bracht en de snijdende wind enigszins deed vergeten. Het was de opzet dat Nederland in de aanval via de gebroeders Willy en René (beste van de twee) v. d. Kerkhof (Mulo) zou opereren Daarvan kwam in de eer ste helft weinig terecht want de Israëli's namen bezit van het middenveld en pie kerden er niet over dat prijs te geven. Als dat soms toch gebeurde, was de Is raëlische defensie paraat. Israël kwam echter evenmin tot succesvolle acties Neeskens (RCH) was de sterkste in de Nederlandse defensie al vuurde Damtl tegen de kruising van paal en lat op een moment dat doelman Barth (Fortuna VI.) te laat reageerde. Meer vaart Na de rust was Van Marwijk (Go Ahead) ingezet voor Ruiter (Ajax). Dat bleek een verbetering. Er kwam meer vaart in de aanval en schutter Bleij en- berg (Go Ahead) werd meer in stelling gebracht Hij scoorde ook het enige doel punt toen hij de bal terugkreeg van René v. d Kerkhof, inmiddels was ge vallen maar zo razend snel opstond dat hij met zijn linkervoet keihard inschoot. Scheidsrechter v d Kroft, die met het faire duel gee.n moeite had. moest Israël tegen het eind een vrije trap toekennen. Kalderoen onderstreepte nog eens zijn grote kwaliteiten door de bal met veel effect over het „muurtje" te plaatsen. Hij raakte de lat. Voor zijn briljante spel had dat als beloning best een doelpunt mogen zijn Philidor 4 na 10-0 zege op Voorhout kampioen LEIDEN Gisteravond verpletterde Philidor IV in de tweede klasse A van de Leidse Schaakbond het team van Voor hout met 10-0. Hiermee heeft Philidor beslag weten te leggen op de eerste plaats ln deze klasse. Met 13 match- punten (uit 24) kan het namelijk niet meer voorbjjstreefd worden door de ove rige tientallen, waaronder rivaal Kat wijk I. Voorhout heeft alle matches verloren en in totaal 21 bordpunten (oftewel 30%) gescoord. Degradatie naar de derde klas se is hierdoor een feit geworden. In de 2e klasse B versloeg Philidor V het 2e tiental van Katwijk met 6%-3Vs. Hiermee hebben deze teams de compe titie beëindigd, elk met 4 matchpunten. Beide teams hebben zich hiermee veilig gesteld tegen degradatie. Katwijk was al gered en Philidor V had aan één bordpunt al voldoende om boven Al phen n te komen, dat nu zal degraderen samen met Bodegraven, dat zich te ruggetrokken heeft. De match Leiderdorp I-Boskoop I ls voorlopig beëindigd met een 4-2 voor sprong van Leiderdorp. Van de reste rende partijen zullen er twee uitgespeeld en twee gearbitreerd worden. Zeer waar schijnlijk zal Leiderdorp hier als win naar tevoorschijn komen, waardoor het zal promoveren naar de le klasse. Bos koop I, dat tot nu toe ongeslagen was, zal dan met de 2e plaats genoegen moe ten nemen. Derdeklasser^ In de derde klasse A versloeg Voorscho ten Dl Noordwijk H met (voorlopig) 6%-3V». De laatste partijstand zal ge arbitreerd worden. Beide clubs claimen het volle pond. Zwarte Pion versloeg hier Leithen V met 8-2. Met deze laat ste zege heeft Voorschoten 10 match- punten gescoord en steekt hiermee ver uit boven zijn concurrenten. Voorscho ten III zal dus volgend jaar in de twee de klasse uitkomen. De Zwarte Pion ia geëindigd op de tweede plaats met 7 matchpunten. Op de hielen zat Noord- wijk n met 6 matchpunten. Noordwijk n heeft zelfs meer bordpunten gescoord. Helemaal achteraan komt dan Leithen IV met slechts 1 matchpunt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1970 | | pagina 15