S>e CöidócSoiiAatit Chaos in brandend pretcentrum rvd InSchept DEEL REMBRANDTPLEIN IN AS GELEGD Staatsiefoto met BRANDWEER WAS MACHTELOOS Vuurwerk wellicht oorzaak ALGEMEEN MISPRIJZEN OVER AANVAL ISRAEL OP BEIROET Deel krottenwijk stort in groeve ZOON VOOR SOPHIA LOREN Kon. familie pleegde overleg met premier Ylaggeschip Harwich-line door fout zwaar beschadigd Smit weg uit Maassluis: 40 man werkloos PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20326 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. f1.10, p. mnd. f 4.70, p. kwart, f 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging te) 33839 (18 0019.00 uur) MAANDAG 30 DECEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 'AANHOUDENDE VORST De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Lichte tot matige, in de nacht en ochtend in op- klaringsgebieden strenge vorst. Morgen overdag half- tot zwaarbewolkt met in de kustprovincies later kans op sneeuwbuien. Tot matig toenemende zuidelijke wind. 60e jaargang, no. 17.636 (Van een onzer verslaggev AMSTERDAM Tachtig brandweerlieden hebben, voortschuifelend over spekgladde trottoirs en daken, vanmorgen een hevige uitslaande brand be streden, die een deel van Amsterdams pretcentrum hoek Rcmbrandts- plein-Thorbeckelaan in de as heeft gelegd. Om vijf voor zeven kon het sein „brand meester" worden gegeven. Toen waren in totaal vijf panden uitgebrand. Twee hadden zware waterschade. In de onoverzich telijke puinhopen wordt nog gezocht naar slachtoffers, maar brandweercommandant P. Riedel heeft goede hoop, dat het bü de (overigens onschatbare) materiële schade zal blijven. Wel kwamen een aantal huisdieren oin. Totaal verwoest werden het pas ver bouwde hotel Riche, dat drie panden be slaat, de O.K.-bar en nog een bar op het Thorbeckeplein, die onlangs was gekocht door een Amerikaan, die vanmorgen zijn hele vermogen in rook zag opgaan. Het voormalige Surinaamse café van Max Woiski, dat momenteel tot dancing wordt verbouwd, en een café op de hoek Rembrandtplein- Thorbecko- plein kregen zwarQ schade. Hotel Schil ler bleef gespaai'd. De in allerijl ge wekte gasten zagen, hoe de winde de vlammen de andere kant opjoeg. Voor dat 't vuur de Moulin Rouche kin berei ken (het bekende complex van nacht clubs, dat onlangs door Kees Manders van de hand is gedaan) werd het door de brandweer met in totaal 18 stralen bedwongen. Onmiddellijk na de melding ..grote brand" om drie minuten over vijf trok de brandweer, met achtmotor spuiten, vier ladderwagens en de blusboot Jan van der Heyden naar de. plaats van de Inbrekers steken uit wraak kerk in brand ramp. Hij kwam te staan tegenover een inferno van loeiende, steeds overslaande vlammen en exploderende gasbuizen. Me de omdat de panden een vreemde mengelmoes van cafés, bars, hotels en nachtlokalen zeer ingewikkeld in elkaar zitten, kon weinig worden uitge richt. Pas toen het Rembrandtplein en Thorbeckeplein over 'n gevelbreedte van 150 meter in een trooseloze ruïne waren veranderd, kon het vuur worden bedwon gen. „We stonden machteloos", zegt brandweercommandat Riedel. „Je krijgt gpen overizhet -in die wirwar. De vlam men liepen steeds door". Het nablussen, dat veel aandacht trekt, heeft de hele dag gevergd. Hotelier Frits Schiller kon vanmorgen opgelucht vaststellen, dat zijn befaamde etablisement geen enkele schade had opgelopen. „Het was een gemene brand", zegt hij, uitkijkend over het gehavende Rembrandtplein. „Iedere keer dacht ik: nu is het afgelopen, maar dan kwa men de vlammen weer te voorschijn. Volgens mij kwam dat door het vele vuurwerk, dat de zaken met het oog op Het brandende Rembrandtplein trok i ondanks het vroege uur een grote hoeveelheid belangstellenden. de jaarwisseling in huis hadden gehaald. Het zou me niet verbazen, als de oor zaak ook bij het vuurwerk moet worden gezocht. Om vijf uur, toen de brand uitbrak, werd er hier op het plein zwaar met allerlei rommel gegooid". (Van t r verslaggevers) SOESTDIJK De rijksvoorlichtings dienst heeft verhinderd, dat een statie- foto van de koninklijke familie, waarop ook prins Karei Hugo, de uit Spanje gewezen echtgenoot van prinses Irene, voorkwam, in circulatie is gebracht- Zaterdagmorgen maakte hoffotograaf Max Koot op paleis Soestdijk verschil lende opnamen van de koninklijke familie met de gasten, die voor de doop van prins Johan Friso naar Nederland waren gekomen. Later op de dag kwa men deze foto's beschikbaar voor de nationale en internationale publiciteits media, maar de opnamen met de echt- (Van verslaggevers) HAPERT Uit wraak hebben inbre kers vannacht de Severinuskerk in het Brabantse kerkdorp Hapert in brand 'gestoken. De politie heeft na de blussing van de brand kunnen nagaan, dat het offerblok was opengebroken. Pastoor Van Campen, die de brand ontdekte, had 's avonds echter het offerblok leeg gehaald. Toen de inbrekers geeii geld vonden hebben zij de hele kerk over hoop gehaald, in de sacristie was alles verbroken of kapot gescheurd. De Hapertse brandweer kon nog juist voor komen dat de brand zou uitslaan. Het vuur zal al in de nok van het dak van de nog vrij nieuwe kerk. deel van de nimmer geziene „achterkant" van de maan, gefotografeerd een hoogte van plusminus 110 kilometer. Al niet anders dan de voorzijde: verlaten, woest en onherbergzaam. (Zie ook elders in deze editie). Israëliërs niet onder indruk Niet minder dan 13 vliegtuigen vernietigd BEIROET - TEL AVIV - NEW YORK (A.P. - Reuter). Israël is niet bijster onder de indruk van het algemeen mis prijzen in de wereld over de vergcldings- aanval op het vliegveld van Beiroet, waarbij dertien Arabische burgervlieg tuigen werden vernietigd, als represaille voor de aanval op het El Al-toestel in Griekenland. „Liever berispt, dan als slachtoffer condoleances en sympathie betuigingen in ontvangst te moeten nemen", aldus een Israëlische, woord voerder. Ook in de Veiligheidsraad, gisteren na Jongen gedood door explosie APELDOORN. Een 19 jaar oude jongen wilde op het landbouwbedrijf van zijn vader te Uddel met een snij brander de bodem uit een leeg vat branden. Daarin hebben vermoedelijk chemicaliën gezeten. Er volgde althans een explosie waarbij de jongen de bodem van het vat tegen zijn hoofd kreeg. Kort na aankomst in het ziekenhuis ii overleden. enig geharrewar bijeengeroepen, zijn de nodige veroordelingen uitgesproken met name door de afgevaardigden van de V.S., de Sovjet-Unie, Frankrijk, Enge land, India, Hongarije en Algerije. Een officiële veroordeling is. dan ook het te verwachten resultaat als de vergadering vannacht wordt voortgezet. Libanon heeft in de raad Sancties tegen Israël en schadevergoeding ge- eist. Israël verlangt van de raad een uitspraak, dat de Arabische oorlog voering onder het mom van terroristische activiteiten niet langer kan worden ge duld. Israël meent dat de actie een daad van zelfverdediging is. De Israëlische actie werd zaterdag mei even grote precisie als stoutmoedigheid uitgevoerd. De Israëlische commando's werden met twee helikopters laag over zee aangevoerd. Na te zijn geland spron gen Israëlische para's op de landings baan en bliezen dertien Arabische pas sagiers- en vrachtvliegtuigen en 'n voor raad benzine op. Binnen enige minuten brandden de grote toestellen als fakkels. De meeste moeite hadden de aanvallers nog om de verschrikte passagiers en op het vliegveld aanwezige toeschouwers en personeelsleden buiten de gevaren zone te brengen en te houden. De actie heeft geen doden en mogelijk één ge wonde geëist. De Israëliërs zagen nog kans om via de luidsprekers in het Arabisch te vertellen wat de reden van de aanval was. Tevoren hadden zij de weg naar het vliegveld met rookbom men bestookt om het verkeer stil te leggen en de opmars van de Libanese veiligheidstroepen te vertragen. Er wer den ook nog schoten gewisseld, maar lot een echt vuurgevecht kwam het niet. De Israëliërs klommen weer in de heli kopters, die, nog binnen het uur, opste gen en terugkeerden, beschermd door enige Israëlische straaljagers. De Middle East Airlines is wei de zwaarst getroffeh maatschappij. Acht vliegtuigen tot een totaalbedrag van 125 miljoen gulden, gingen in vlammen RAMP IN RIO: 70 MENSEN VERMIST RIO DE JANEIRO (AP) De brandweer van Rio de Janeiro doet hopeloze po gingen oin de bodem van een negentig meter diepe steengroeve, waarin na een aardverschuiving 26 krotwoningen zijn gestort, overlevenden te vinden. Gistermiddag laat waven tenminste acht doden geborgen. Ongeveer 300 personen op de terreinen rond de groeve hebben opdracht gekregen hun hutjes te ontruimen om verdere rampen te voorkomen. Gisteravond laat werd een overlevende onder de puinhopen vandaan gehaald. Het was een onbekend driejarig jongetje, dat zijn leven te danken heeft aan het gemiauw van een jong poesje. Een tweede kind, dat uit dezelfde hoop aarde en gesteente werd gehaald, overleed enkele ogenblikken later. De ramp gebeurde gistermorgen toen de rand van de steengroeve in het centrum van Rio de Janeiro met een daverende slag 91 meter diep op de bodem terechtkwam. Hoewel vermoedelijk niet alle vermiste zeventig personen thuis waren toen de ramp gebeurde, wordt vermoed, dat veertig tot vijftig zijn omge komen. Dader mislukte overval door politie gepakt genoot van prinses Irene werden door de rijksvoorlichtingsdienst achtergehou den Prins Karei Hugo is zondagmorgen om half zes naar Frankrijk vertrokken. Men verwacht, dat hij zal terugkeren, want zijn echtgenote is op Soestdijk ge bleven. Voordat de prins na zijn uit wijzing uit Spanje naar Nederland kwam, heeft de koninklijke familie overleg gepleegd met premier De Jong. De meeste doopgasten verblijven nog in Nederland. Negen persoonlijke vrienden van Beatrix en Claus logeren op Draken- stein, 15 andere op paleis Soestdijk. Van daag nemen zij deel aan een grote jacht partij in de domeinen rondom Het Loo. Dinsdag zullen zij als gasten van de koninklijke familie oudejaar vieren- Beatrix en Claus zullen daar waar schijnlijk niet bij zijn, maar de jaar wisseling vieren in Duitsland bij de moeder van Claus- PAS 2 MAANDEN IN DE VAART (Van e verslaggevers) Ondanks gladheid weinig slachtoffers in het verkeer Russische intellectuelen veroordeeld MOSKOU (Reuter) Drie jonge Rus sen zijn de afgelopen week volgens in Moskou circulerende onofficiële berich ten in Leningrad tot in totaal acht jaar gevangenisstraf veroordeeld, wegens het in bezit hebben, kopiëren en het verspreiden van anti-Sovjetliteratuur. (Van o orrespondent MAASTRICHT Dank z« de oplet tendheid van enkele Maastrichtse taxi chauffeurs, slaagde de Maastrichtse poli tie erin, in de nacht van vrijdag op zater dag de dader van een overigens mislukte overval aan te houden. Het was de voor malige exploitant van de „S-bar" Loe H. S. (29). S. had bü de overval getracht dë pompbediende Wim Steenbakkers van een pompstation in Maastricht te beroven. Omstreeks tien uur vrijdagavond ver scheen plotseling een donkere figuur in het glazen gebouwtje van het pompstation en beet de pompbediende toe: „Kom op met je geld". De pompbediende 56 jaar dacht eerst aan een grap, doch toen de hem bekend voorkomende man een re volver tevoorschijn haalde, en de heer Steenbakker daarmee bedreigde, schrok deze, maar was niet uit het veld geslagen. Met een forse greep draaide de pompbe diende de hand met de revolver van de aanvaller een andere richting uit, waar bij het wapen afging. Hiervan schrok de aanvaller waarschijnlijk erger dan de heer Steenbakkers en nam de vlucht. De pompbediende en een in de buurt gesta tioneerde taxichauffeur, die het schot hoorde, zette de achtervolging In. Via de mobilofoon stelde de chauffeur zijn centrale in kennis van het gebeurde. En kele uren later omstreeks kwart voor twee zag een taxichauffeur van dezelf de onderneming, die via zijn mobilofoon de gesprekken tussen zijn collega en de centrale had gevolgd, de verdachte lopen. Via mobilifoon en centrale werd de poli tie gewaarschuwd, die L. S. kan aanhou- HOEK VAN HOLLAND Het in ok tober in de vaart gekomen schip „Ko ningin Juliana", het vlaggescbip van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland, is uit de vaart genomen. Het schip, dat de veerdienst onderhoudt tussen Hoek van Holland en Harwich, kreeg zaterdag morgen vrij zware averij terwijl het af meerde aan de speciale aanlegsteiger in de Hoek. De „Koningin Juliana" was vrijwel geheel beladen met personenauto's en trailers. In verband met de zeegang be sloot kapitein K. Kikkert tijdens de reis de stabilisatievinnen bij te zetten om 't schip vaster in het water te doen liggen. Door een fout in de communicatie aan boord van het schip werden de stabilu- satievinnen bij 't afmeren niet ingetrok ken. Een nog onaangenamer gevolg Was, dat het luik in het achterschip niet meer open kon. Het is zo, dat in Engeland altijd het voorschip opengaat en in Ne derland het achterschip. Het was dan ook niet mogelijk via de normale uitgang de vele auto's uit het schip te krijgen. Bovendeks moest een luik worden open gemaakt en toen kon men op de con ventionele wijze althans de personenwa gens met kranen uit het schip tillen. Voor de trailers was het lossen echter niet mogelijk. Zaterdagmiddag heeft da „Koningin Juliana" een normale passa giersvaart gemaak naar Engeland. In Harwich kon men toen via het voor schip de treilers uit het schip rijden en daarna is de veerboot naar de Britse werf Cammell Laird gevaren voor repa ratie. Zondagmiddag moest de veer dienst Hoek v. Holland-Harwich door dit ongeluk voor 't eerst sedert vele ja ren verstek laten gaan. 't Bleek name lijk niet mogelijk om op zo korte er- mijn de „Koningin Wilhelmina" vaar klaar te meiken. In januari a.s. reorganisatie Heilig Officie? LONDEN (KNP) De leden van een internationale theologische commis sie, waarom de bisschoppensynode in 1967 heeft gevraagd, zullen waarschijn lijk begin januari bekend worden gemaakt. Dit schrijft kardinaal Heenan in een ingezonden brief aan de Londen- se Times, nadat hij daarin op de voor pagina gelezen had, dat 40 theologen zich tot £000 collega's hadden gewend, om een hervorming bij de Congregatie voor de geloofsleer te verkrijgen. Kardinaal Heenan beweert, dat al maandenlang een lijst van namen van geschikte theologen bij de bisschoppen circuleert, maar dat Rome, zoals ge woonlijk, geen haast maakt. het voorbüe weekeinde weinig slacht offers gevergd. Mensen blijken bü abnor male weersomstandigheden heel wat voorzichtiger te rijden. Dat. deed niet een 24-jarige man uit Valkenswaard, die bij een inhaalmanoeuvre zo roeke loos reed, dat hij op de linkerberm van de weg kwam en tegen een boom botste. Hij was op slag dood. Tengevolge van de gladheid kwam een 55 jaar oude man uit Bruinisse om het leven toen hij kwam te vallen en juist onder een autobus geraakte. De man moet op slag gedood zijn. Op de rijks weg AmersfoortZwolle raakte een per sonenauto in een slip. De 50 jaar oude echtgenote van de bestuurder kwam daarbij om het leven. In Beringen reed een 36 jaar oude man met zijn bromfiets tegen een stilstaand autobusje. Enkele uren later overleed de man aan de opge lopen verwondingen. ROTTERDAM (ANP) L. Smit en Co's internationale spceldienst zal haar technische, nautische en administratie ve afdelingen in Maassluis overplaat sen naar Rotterdam, waar reeds het hoofdkantoor is gevestigd. De techni sche werkplaatsen in Maassluis, waar circa 40 mensen werken, zullen worden j opgeheven. Over dit personeel zal in overleg met de vakbonden een afvloeiingsrege ling worden vastgesteld. De reden van de opheffing is dat voor de zeevloot van L. Smit en Co de ha venfaciliteiten in Nederland steeds min der belangrijk worden, omdat de sleep boten in sterk verminderde mate de thuishaven aandoen. Reparaties, onder houd en bevoorrading vinden reeds voor het grootste deel in buitenlandse havens plaats. De concentratie van L. Smit en Co naar Rotterdam is een gevolg van een steeds grotere noodzaak tot efficiëntere interne communicatie en samenwerking. GENèVE (AP) Bloemen en gelukwenstelegrammen stromen binnen in de kraamkliniek van het ziekenhuis van Genève, waar een van geluk stralende Sophia Loren en haar zon dagskind comfortabel rusten. Met een keizerssnede werd het eerste kind van de 34 jaar oude actrice, die in elf huwelijks jaren verschillende miskramen heeft gehad, ter wereld ge bracht. De zoon van 3,5 kg, die naar haar echtgenoot Carlo Ponti Carlo jr. is genoemd, werd gisteren In de kliniek ge boren. Volgens de laatste berichten is de gezondheidstoestand van moeder en zoon uitstekend. „Dank u voor mijn baby", waren de eerste woorden van Sophia toen zij na de operatie weer tot bewustzijn kwam en zij haar gynecoloog, prof. Hubert de Watteville, zag. Vervol gens telefoneerde zij met haar moeder in Italië. De 55-jarige Ponti zag zijn zoon nog vóórdat zijn vrouw weer bij bewust zijn kwam. „Het is een prachtig kind met donkerblauwe ogen en lichtbruin haar", vertelde hij aan verslaggevers. Voor Sophia betekent de geboorte het einde van zes maanden van eenzaamheid in een luxe-suite op de 18e verdieping van hotel Intercontinental te Genève. Daar stond zij onder voort durende observatie van prof. De Watteville, een internationaal erkende specialist op het gebied van moeilijke zwangerschap pen. Hij was van oordeel, dat de rol van de voeding van beslissende aard was en daarom had hij ervoor gezorgd, dat zij de juiste verhouding hormonen, vitamines en mineralen kreeg. Uit dankbaarheid voor deze medische verzorging heb ben Sophia Loren en haar echtgenoot Carlo Ponti de stad Genève een bijzondere kliniek voor vrouwen met moeilijke zwangerschappen beloofd. Sophia Loren zal vermoedelijk pas weer in september gaan filmen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1