S)e£aicbe(3ouAcMtt ALLES WEL AAN BOORD VAN APOLLO 8 Astronauten hadden last van buik- en maagpijn Vanavond om half tien in aantrekkingskracht maan „Pueblo schond N oord k oreaan se wateren niet" Politie pakt nog 84 rijders onder invloed KINDEREN OM HET LEVEN GEBRACHT Diefstal grote partij boter in Zoetermeer tijdig ontdekt Nederlandse priester uit Zuid-Afrika uitgewezen Verklaring na bevrijding Bemanning enige malen mishandeld Kind komt om bij brand in Rotterdam Doden bij treinramp in Hongarije Vlucht van 3e trap Drama Y. d. Boschstraat Sectie wees oorzaak uit .PENGRAC. 2 - L E I D E N POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV. Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M, KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. 4.70, p. kwart. 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 0019.00 uur) MAANDAG 23 DECEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN OPKLARINGEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Opklaringen, maar ook enkele verspreid voorko mende buien Matige, aan de kust af en toe nog krachtige noordwestelijke wind. Dezelfde tempe raturen als vandaag of iets lagere. 60e jaargang, no. 17.632 Mevrouw Marylin Lovell, echtgenote van kijkt met haar drie kinderen, Susan, Jeffrey en Barbara in opperste spanning naai de lancering van de Saturnus, die maanwaarts stuwt. HOUSTON (AP) Toen de astronauten in hun Apollo-8 de maan gistermiddag reeds halverwege genaderd wa ren, gaven zij berichten over hun toestand door die aanvankelijk niet bijzonder hoopvol klonken. Lucht machtkolonel Frank Bor- tnan en majoor William An ders meldden dat zij zich niet lekker voelden. Bor- man zei dat zijn maag niet in orde was en dat hij mis selijk was, het in zijn buik had en daartegen pillen had Anders zei dat hij zich ook niet goed voelde. De derde man aan boord van de Apollo, marinekapitein Ja mes A- Lovell meldde dat hij zich goed voelde. Alle drie hebben zij vóór de vlucht begon injecties ge kregen tegen de Mao-griep, maar de medici zeiden toen reeds dat zij niet konden garanderen dat dit hen af doende zou beschermen tegen infectie. Ten over vloede bevindt zich in de cabine een hele reeks ge neesmiddelen tegen koorts, pijn, verkoudheid en misse lijkheid. Alle drie hebben de astro nauten de eerste nacht slecht geslapen. Borman vroeg na drie uur vergeefs geprobeerd te hebben in slaap te komen toestemming een pil in te nemen. Later werden de meldingen wat vrolijker: de griep- en mis- selijkhcidsverschijnselen verdwenen langzamerhand. Toen het drietal in de avond op de televisieschermen ver scheen, behoorden de onge makken alweer tot het ver- (Van e verslaggevers) ZOETERMEER. Op hét terrein van de fabrikant en groothandel in boter, de Gebroeders van der Spek N.V. aan de Stationsstraat te Zoetermeer hebben personeelsleden, die vanmorgen om streeks half vier kwamen werken, enige mannen betrapt bij het stelen van een grote partü roomboter. die dozen roomboter naar een vrachtwagen overbrachten, vluchtten de weilanden in, toen zij werden ont dekt. Het bleek, dat er reeds voor 10.000 gulden aan roomboter in de vrachtauto lag, die overigens was gestolen van een expediteur aan de Dr. J. W. Ralthelaan. De rijkspolitie, die onmiddellijk werd gewaarschuwd, zette de achtervolging in, maar tot op heden zonder resultaat. HOUSTON (Reuter-AP) Alles is wel aan boord van de Apollo 8, die, met Borman, Lovell en Anders aan boord, vanavond omstreeks half tien binen de aantrekingskracht van de maan komt. Het ruimteschip is dan 326.213 km van de aard- en nog 55.521 km van de maan verwijderd. Dit betekent dat de snelheid, teruggelopen tot 3540 km/u, onder invloed van de maan wordt opgevoerd tot 9334 km/u. Morgenochtend om één minuut voor half elf zal een stoot van de raketmotoren de Apollo in een baan om de maan brengen op een afstand van 112 km. Zodra de Apollo zich achter de maan bevindt, valt het radiocontact uit, om weer hersteld te worden als het ruimteschip na enkele minuten aan de andere kant van de maanschijf te voorschijn komt. Als het mogelijk is, zal deze manoeuvre nog negenmaal herhaald worden. JOHANNESBURG (AFP) Omdat hij zich heeft verenigd met een „bood schap tot de Zuidafrikaanse natie", waar in werd aangespoord tot verwerping van de politiek van apartheid, is aan een r.-k. priester van Nederlandse afkomst, Robert van der Hart, verlenging ge weigerd van zijn verblijfsvergunning. Hij moet Zuid-Afrika vóór 31 januari 1969 verlaten. De 34-jarige pater Van der Hart, die door de orde van de dominicanen in 1965 naar de missie in Zuid-Afrika werd uitgezonden, heeft gezegd „geschokt en verbaasd" te zijn door het besluit van de Zuidafrikaanse overheid. Pater Van der Hart heeft meegedeeld, dat hij zd spoedig mogelijk naar Nederland zal te rugkeren. Man beweert dr. Mengele te hebben gedood LONDEN (AFP) Dc 57-jarigc jood se vluchteling Erich Erdstcin, die in Londen verblijft na dertig jaar in Zuid- Amerika. te hebben gewoond, heeft te genover het Britse weekblad „The People" verklaard, dat hij op 14 septem ber Joseph Mengele, de reeds lang ge zochte concentratiekamparls, in Brazi lië heeft doodgeschoten. Volgens Erdstein die oorspronkelijk uit Oostenrijk komt, was hij in dienst van de politie van de Braziliaanse staat Parama om de activiteit van voormalige nazi's te onderzoeken, toen hij dr. Men gele opspoorde. Hij probeerde hem per boot naar Argentinië te brengen, toen een groep oud-nazi's bij Foz do Iguaco, nabij de grens met Paraguay en Argen tinië, poogde zijn gevangene te bevrij den. Daarop had Erdstein Mengele met twee schoten gedood Volgens ..The People" was Erdstein er van overtuigd, dat de ook reeds lang gezochte Martin Bormann nog altijd in leven is. Nederlandse kustvaarder in moeilijkheden DEN HAAG (ANP) Dc 499 Ion me tende Nederlandse kustvaarder Sylvia 1 verkeert in moeilijkheden op 60 mijl ten westen van het eiland Ouessant aan de westkust van Bretagne, zo heeft het over de radio gemeld. De Sylvia 1, wier thuishaven Willem- stad-Cur. is, maakt water en gevreesd wordt dat de toestand erger wordt. De sleepboot „Groningen" heeft vastge maakt. SEOEL (AP-Reuter) Dc commandant van het Amerikaanse spionageschip Pueblo, Bucher, heeft bij dc in vrijheid stelling van hem en zijn 81 bemanningsleden door de Noordkoreanen verklaard, dat zijn schip elf maanden geleden de Noordkoreaanse wateren niet heeft geschonden. De Pueblo was zelfs nog een rnjjl verder gebleven dan strikt nodig was. Ook zei hij dat hij en ook sommige bemanningsleden door de Noordkoreanen enige malen mishandeld waren geweest. Bucher en zijn mannen zijn vannacht door de Noordkoreanen overgedragen. De Pueblo zelf blijft in Noordkoreaanse han den. Voor de vrijlating moest de Ameri kaanse generaal-majoor Gilbert Wood ward een verklaring tekenen, waarbij de V.S. schending van de Noordkoreaanse wateren met het doel spionage, toegeven. Deze verklaring werd evenwel, nog voor de ondertekening, door Woodward en mi nister van minister van Buitenlandse Za ken Rusk „een waardeloos document ge noemd, dat alleen maar getekend was uit humanitaire overwegingen", namelijk de bevrijding van de bemanning. Bewijzen, dat de Pueblo de Noordkore aanse wateren niet had geschonden, kon ROTTERDAM (ANP) Bij een brand in de Hugo Molenaarsstraat in Rotter dam is vanmorgen een tweejarig jon getje om het leven gekomen. De moe der van het jongetje kon zich met nog drie kinderen juist in veiligheid stellen De brand woedde op de tweede etage van het huis, waar de familie woonde. Het staat nog niet vast hoe de brand is ontstaan, maar men neemt aan dat een van de kinderen in de tussenkamer van 'de woonetage met vuur heeft ge speeld. Een poging van de brandweer om het kind te redden, kwam te laat. Een mi litair een dienstplichtig marechaus- heeft kort na het uitbreken van de brand samen met een brandweer vrij williger geprobeerd het kind te redden. De brand kon door de Rotterdamse brandweer vrij snel worden bedwongen. De gehele tweede etage van het huis en een deel van de daarboven gelegen zolderverdieping brandden uit. Bucher niet tonen: al het bewijsmateriaal was door de Noordkoreanen in beslag ge nomen. Verscheidene bemanningsleden verkeerden bij de bevrijding in slechte lichamelijke conditie. Na een maaltijd werden allen onmiddellijk naar een Ame rikaans militair hospitaal overgebracht. De bemanningsleden brachten ook nog de urn mee met de as van een van de be manningsleden, Duane D. Hodges, die om het leven kwam toen de Noordkoreanen op de Pueblo kwamen. BONN (Reuter-) Bij een botsing van een passagierstrein en een goede rentrein ten zuiden van Boedapest zijn zondag verscheidene mensen, onder wie kinderen, om het leven gekomen, zo heeft radio-Boedapest gemeld. Volgens de eerste berichten zijn er meer dan 100 gewonden, van wie er vol gens artsen velen ernstig aan toe zijn. Ziekte en slapeloosheid hebben de astronauten geteisterd op hun eerste dag in de ruimte. Gezagvoerder Borman was er het ergst aan toé. maar na gerust te hebben .voelde hij zich aanmerkelijk beter. Besloten is dat het drietal zelf mag bepalen wanneer er geslapen wordt, als ze alle drie het quantum van zeven uur per etmaal in acht nemen- Een an dere moeilijkheid was dat verscheidene „patrijspoorten" van de Apollo geheel of gedeeltelijk beslagen raakten, een euvel, dat ook bij vorige ruimtevluchten waar genomen is. Op seconde af Zaterdag was de Apollo op de seconde af volgens plan gelanceerd. Dit werd door miljoenen op de t.v. waargenomen en door nog eens duizenden in werke lijkheid. Onder die duizenden bevond zich ook Betty Grissom en haar twee zoons, wier man en vader vorig jaar januari zo tragisch om het leven kwam bij de brand in de Apollo-cabine. Verder was Charles Lindbergh aanwezig, de man die in 1927 als eerste alleen over de Atlantische Oceaan vloog. Om omstreeks kwart over vier, na een laatste controle, donderden de raket motoren opnieuw en dreven de Apollo- cabine op tot 'n snelheid van 38.938 kmu, de weg naar de maan op, terwijl de geïnteresseerde bemanning door de patrijspoorten de aarde langzaam klei ner zagen worden en waarnemingen doorgaven over wolkenformaties in de trant van: „Nou, in Vuurland mogen ze hun regenjassen wel aantrekken". Een gevaarlijk probleem deed zich voor toen de derde trap met de hard nekkigheid van een hond de Apollo- cabine op een afstand van 150 m bleef volgen. Borman moest de raketmotor ontsteken om verder weg te komen. Intussen loste de vluchtleiding met een signaal van de grond af de overblijvende zuurstof uit de derde trap, die als een Een van de ruimtevaarders laat vrij zijn tandenborstel door de ruimte cabine zweven tijdens een recht streekse t.v.-uitzending uit de cabine van de Apollo, die zich op dat moment halverwege maan en aarde bevond. zoubescheuen wolk even in de ruimte bleef hangen en voor het nachtelijk deel van de aarde een merkwaardig licht verschijnsel opriep, dat ook in Nederland geconstateerd kon worden. De lege trap vliegt nu door naar de maanrand en schiet dan langs dit hemellichaam in een baan om de zon. (Zie verder pag. 2, eerste kolom) Dieven ruimen vuilnis op WARSCHAU (AP) Een feiUoze methode om afval kwijt te raken is be schreven in het Poolse weekblad „Poli- tyka"; „Op het trottoir van een straat in Bialystok werd elke dag een groot, keurig ingewikkeld pak neergelegd". Sommige mensen liepen voorbij zonder ernaar te kijken, maar tenslotte kwam er altijd wel iemand, die eerst tersluiks om zich heen keek, vervolgens het pak vlug opnam en ermee weg liep". De verslaggever van „Polityka" dacht aanvankelijk, dat het een soort sociolo gische of psychologische proef was, maar merkte weldra op, dat het ge beuren steeds met genoegen werd ga degeslagen door het personeel van een naburige kruidenierswinkel, dat hem uitlegde dat dit de meest feilloze nier was om afval kwijt te raken. Altijd weer het glaasje DEN HAAG (ANP) In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben rijks- en ge meentepolitie op grote schaal een landelijke alcoholcontroleactie gehouden. Er waren 584 controleposten opgesteld, met een totale inzet van ongeveer 1800 man politiepersoneel. Gezamenlijk verrichtten zij 50.424 controles. Tijdens deze controle werd bijzondere aandacht besteed aan bestuurders van voertuigen, die mogelijk onder invloed van alcohol verkeerden. Daarnaast werd gelet op het in orde zijn van de autopapieren en de staat van het voertuig (zoals b.v. gladde banden en ver lichting). In 84 gevallen bleken de bestuurders van een auto niet in staat hun voer tuig naar behoren te besturen. Bij 1200 automobilisten waren de autopapieren niet in orde en in 239 gevallen werd geconstateerd, dat met gladde banden werd ge reden. Onjuiste, dan wel defecte verlichting leverde in 690 gevallen proces-verbaal op. Wegens andere overtredingen werden nog eens 634 processen-verbaal uitge reikt. De actie leverde ook nog vier aanhoudingen op in verband met diefstal. Niet alleen de autobestuurders met een glaasje op gingen in het boekje. Indachtig de slogan „Glaasje op? Laat je rijden!" werd ook aantekening gehouden van de ge vallen, waarin geconstateerd werd, dat de bestuurder géén en de mede-inzittenden wél alcohol hadden genuttigd. Dit leverde 2282 goede beurten op. (Van onze politieverslag gever) DEN HAAG. De 12-jarige Peter en de 10-jarige Marianne Ramakers, die vrijdag levenloos in een woning aan de le Van den Boschstraat in Den Haag werden aangetroffen, zijn waarschijnlijk door wurging om het leven gebracht. Dit wees de sectie uil, die zaterdag door dr. Makkink is verricht. Er bleek, dat de kinderen door stran gulatie stierven. Dit betekent, dat de bloedtoevoer naar de hersenen werd afgesloten. Het staat nog niet vast, hoe de wurging is geschied. De Haagse politie neemt tot nu toe aan, dat de 47-jarige moeder deze afschuwelijke daad ver richtte. Zeker is, dat de kinderen niet met de handen zijn gewurgd. Verder heeft de politie meegedeeld, dat het nog niet vaststaat, hoe de moeder om het leven kwam. Op haar is (nog) geen 6ectie verricht. In eerste instantie vindt een bloed- en urineonderzoek plaats. Er zijn in de woning slaap- en kalmerings tabletten gevonden, waarvan een grote dosis dodelijk kan zijn. (ADVERTENTIE) Hedenavond KLAVERJASSEN konijnen, kippen en karbonaden en diverse andere prijzen in Hotel GROENENDIJK RIJNDIJK 96 HAZERSWOUDE TELEFOON 01714 - 2318 Aanvang 8 uur. Nederlander na tv-uitzending gearresteerd SALZBURG (DPA) Een Neder landse student, Ph. Ch. J. F. S. uit Blaricum is kort na de Westduitse tele visie-opsporingsuitzending „Aktenzeichen XYin Salzburg aangehouden. Vol gens de politie wordt de 27-jarige (die zich uitgaf als baron Von Steinitz, dr. Steinmetz en Hendrik Gilbert van Vicé) ervan verdacht in een Oostenrijk» klooster boeken ter waarde van ruim f 12.000 te hebben gestolen. In zijn ver blijfplaats in Salzburg werd een zwarte pij gevonden, waarmee hij het kloos ter zou zijn binnengedrongen. Verdach te verklaarde, dat de boeken in Neder land voor 10.000 gulden openbaar v©x>» kocht waren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1