DIRECTEUR CONGRESGEBOUW WIL HET AMATEURBOKSEN FACE LIFTING GEVEN Organisator C. C. Steensma in hoofdbestuur NBB AUTO-, MOTOR- EN WIELERCIRCUIT IN RECREATIEOORD BEEKSE BERGEN EchteToekomstsesdaagse want profs lummelen toch in de middaguren BENFICA ZIET HEIL r Grote hobby IN DUEL MET AJAX Tussen vijf en tien jaar moet de sport niet meer zijn te herkennen Parkeren binnen het parcours Mengel moesje op Houtrust Kurt Vyth blijft voorlopig zesdaagse organiseren start op 2 december DE LEIDSE COURANT PAGINA 9 (Van onze sportredactie) DEN HAAG. „Ze wilden me gelijk vice-voorzitter maken maar ik zei: laat Hans Gerritsen dat maar worden en maak mij gewoon lid van het hoofdbestuur. Ik wil het op mijn manier doen, rustig en weloverwogen, en dan hoop ik dat men over een jaar of tien zal zeggen, dat het boksen niet meer te herkennen is. Daarvoor is veel nodig. Ten eerste experts die de enthousiasten kunnen leiden. De wereld van vandaag eist een zeer gespecialiseerde begeleiding, in alle onderdelen, zoals voeding, het mentale vlak, op alle gebied is begeleiding nodig en noodzakelijk. Organisatorisch zal het boksen in Nederland op een betere basis moeten stoelen. We zullen ons erover moeten beraden hoe je kunt selecteren op scholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen. Het boksen is in discrediet geraakt, door het professionele knokken. Jammer, want het is een mooie mannelijke sport. We gaan proberen daaraan iets te doen". Woorden van de heer C. C. Steensma, in het maatschappelijk leven directeur van het Congresgebouw in Den Haag, die met het bestuur van de Nederlandse Boksbond zal trachten de sport, die kennelijk zijn liefde heeft, op een hoger plan te brengen. De heer Steensma, die in Heemstede woont, heeft er tijd voor opgeofferd om ten huize van de vroegere amateur bokser Jan Buschgens, werkzaam als receptionist in het Congresgebouw, zijn plannen uiteen te zetten. „Hans Gerrit sen, lid van het hoofdbestuur van de N.B.B., is een vriend van me. Hij vroeg me: zouden we de zaak niet een face lifting kunnen geven? Zo ben ik in de bokssport verzeild geraakt". Nochtans is de heer Steensma geen vreemdeling in de bokswereld. In zijn jongere jaren heeft hij zelf gebokst, in de scholen van Mebius en Toepoel. Op aanraden van zijn vader, „want. ik vocht vroeger graag en toen zei mijn vader dat ik maar eens boksen moest leren". De heèr Steensma heeft nog meer „zware sporten" be oefend: .worstelen en in Canada ijs hockey „en dat is ook geen kinder achtige sport" De heer Steensma heeft zijn eigen denkbeelden, die hij rustig, zakelijk en weloverwogen ontvouwd. Zo is hij een fervente tegenstander van de knock out, wat ex-bokser Jan Buschgens, befaamd om het dynamiet in zijn vuisten in de tijd dat hij bij Leen Nicolaas en Jan Nieuwenburg trainde, tot een weerwoord brengt. De heer Steensma is niet van zijn stuk te brengen. „Ik ben vierkant tegen k.o. Mijn stille ideaal is de boks sport naar een punt te leiden waarbij de stijl en de techniek de doorslag geven. Ik noem maar iets: voor een bepaalde stoot zoveel punten". Het zal waar schijnlijk een droombeeld blijven want dan zouden de reglementen omver ge gooid moeten worden en dat is een kwestie die niet alleen Nederland aan gaat. Meer uit toto Niettemin ziet de heer Steensma moge lijkheden om het boksen in ons land op een hoger plan te brengen. „De heer Hofman is voorzitter van de N.B.B. Hij heeft een geweldige inzet, is een man „full of pep". En we hebben onszelf afgevraagd of we hem niet zouden kun nen helpen. Aan talent ontbreekt het niet Dat is er. Je hoeft geen groot land te zijn om grote talenten te kunnen voortbrengen. We hebben toch ook grote schaatsers? Welnu, waarom dan geen boksers, en dan praat ik wel alleen over amateurs. We willen proberen die talen ten eruit te halen en de zaak tot en met te organiseren. Daarom hebben ze mij ook gevraagd want ik ben tenslotte organisator van beroep en ik zal er (Van onze sportredactie) ESBEEK „Wat de financiering van dit plan betreft, ben ik zeer optimistisch. De heer D. Aarden uit het Brabantse Esbeek (enkele kilometers van Tilburg), een van de initiatiefnemers van het plan om in het recreatieoord Beekse Bergen een race- circuit te gaan aanleggen, is vol vertrouwen. Al zes jaar is hij zeer nauw betrokken bij de voorbereiding en uitbreiding van diverse plannen, die uitmondden in een rapport aan het bestuur van de Stichting Beekse Bergen, dat op 18 november het principe besluit nam dat het circuit mag worden gebouwd. Zes miljoen gulden zal het gaan kosten. De heer Aarden: „Het gaat er nu om de mensen te interesseren. Het bedrijfsleven en de financiële wereld, die overigens aJ belangstelling heeft ge toond". De financiering lijkt niet zoveel moeilijk heden op te leveren. „Het bestuur van de Beekse Bergen heeft zijn toestemming gegeven en daarmee staan wij afl wat steviger. We hebben nu een jaar tijd om de plannen helemaal rond te krijgen. Half december zal afgesproken worden welke opdrachten aan de Heide Maatschappij zullen worden verstrekt In 1971 zullen bepaalde delen gerealiseerd moeten Aan deze min of meer vast omlijnde voorstellen ging een lange geschiedenis vooraf. In 1962 werd het eerste rapport ingediend bij het bestuur van de Stichting Beekse Biergen. De heer Aarden, o.a. vice- voorzitter van de KNMV, achtte vooral de Beekse Bergen geschikt om een circuit aan te leggen. Het stichtingsbestuur had eahter niet veell op met de plannen en het eerste rapport werd terzijde gelegd- Diverse sportbonden waren evenwel attent gemaakt. De KNAC, de Nederlandse Autorensport Vereniging, de KNMV. de KNWU, RAC-Zutid, de sportraad Til burg en de provinciale VW van Brabant, dienden daarop een plan in bij de Nederlandse Sport Fede ratie, die een werkgroep van drie man benoemde. De heren Bouwmeester (KNAC), Van de Vijver (KNWJJ) en Aarden (KNMV) maakten een studie van de mogelijkheden voor een circuit in de Beekse Bergen. Deur open Een tweede, vrij uitvoerig, rapport volgde in 1965. Het werd door het stichtingsbestuur op enkele punten bekritiseerd. De deur voor een beter rapport werd echter open gehouden en de NSF kreeg de leiding over het nieuwe beraad. Toen de waag doorgaan of niet doorgaan unaniem bevestigend was beantwoord, werd de werkgroep uitgebreid met twee personen: de heren Zwart (NAV) en Van der Meer (RAC-Zuid). Na een aantal vergaderingen Met men de Heide Maatschappij een voorstudie van de kosten maken. Dat ontwerp is op 18 november aangeboden. Formule I-wagens Volgens de plannen gaat men uit van twee grote auto-, twee motor- en twee wielerwedstrijden per jaar. De baan in Zandvoort ds met zijn 4.5 km inter nationaal gezien te kort. Het circuit in de Beekse Bergen zal 7.4 km lang worden. De aanvoerwegen en parkeergelegenheid vallen ook ten gunste van de Beekse Bergen uit. De lengte van het circuit wordt ideaal genoemd en daarom 'is de verwachting dat op diit parcours races voor formule 1-wagens zullen worden gehouden. De KNMV en de KNWU hebben zich afl positief uitgesproken over mogelijke wed strijden op het nieuwe parcours. De heer Aarden: „Binnen het circuit komt een apart afgezet gedeelte, besteand als drive-aai. De auto's kun nen langs het circuit (aan de binnenkant) geparkeerd worden". Deskundigen hebben geschat dat de ge- middëlde snelheid 150160 km per uur op het circuit zal zijn. (Van onze sportredactie) Het was niet bedoeld als om zich op de borst te kloppen. Maar in opmars naar liet veilige midden v de eredivisie heeft ook trainer C van det Hun (links) een werkzai aandeel, ofschoon de prestaties uiteraard doot de spelers op het veld moeten worden verricht. Zoals ook op de training, waar gisteren op Houtrust een mengelmoesje nationaliteiten kon worden aanf- getroffen. Voor de na afloop uiterst vermoeide Deen Erik Dyreborg hieül de drukte ook daarna nog even aai*. In gezelschap van Cor van der Hart dienden formaliteiten vervuld bij de vreemdelingenpolitie, vervolgens nadf de dok ter (uitslag: goedgekeurd), van daag naar het station om uit Dene marken overgekomen vrouw en (twee) kinderen te omhelzen en in deze dagen staat tevens de inrichting op het programma van zijn nieuwe woongelegenheid op de hoek Van Alkemadelaanl Benoordenhoutseweg. De speler tweede van links is de Duitser Claus-Dieter Hardt (26), die eveneens in aanmerking wenst tte komen voor een werkkring bij Holland Sport. Het is niet onmogelijk, dat hem een contract zal worden a geboden. Dit is afhankelijk van het al dan niet slagen van de pogingen van Holland Sport om gedurende de tweede transferperiode, behalve de Deen Dyreborg, nog een tweede ge reputeerde buitenlandse voetballer aan te trekken. Claus-Dieter Hardt heeft tien wedstrijden in het eerste elftal van Eintracht Frankfurt ge speeld, liet zich vervolgens over schrijven naar Bad Homburg en kwam de laatste twee jaar voor de. Regionalligavereniging Rot Weiss Frankfurt uit. De in afwachting i een nadere beslissing bij Holland Sport meetrainende Hardt is gehuwd met een Nederlandse vrouw. Hij hoopt zich mettertijd definitief Nederland te vestigen en is voc nemens de Nederlandse nationaliteit aan te vragen en zich tot Nederlander te laten naturaliseren. Uiterst rechts op de foto de zestien jarige Toon Bra,kus van de Haagse vereniging De Ooievaars, die et eens emplooi bij Holland Sport hoopt te vinden. graag aan meewerken. Er zal een secre tariaat moeten komen met één of twee goed betaalde krachten. Dat kost geld, natuurlijk, maar ik ben van mening dat de bokssport recht heeft op meer geld uit de toto dan de bond tot nu toe krijgt. Daarover zal moeten worden ge sproken, o.a. met de heer Nieuwenhuy- zen Kruseman van het ministerie van C.R.M. Dat gaal dan ook gebeuren. We zullen hen, die in de bokssport werk zaam zijn, duidelijke richtlijnen moeten geve Jan Buschgens heeft bijna ademloos zitten luisteren. Ook voor hem ontvouwd de heer Steensma plannen, die zo ver gaand zijn dat men aan de uitvoering zou twijfelen als niet juist iemand er achter zat die overtuigd is van het slagen ervan, zij het op lange termijn Jan Buschgens kan beamen dat de bokssport niet meer floreert zoals in zijn lijd. „Toen ik in 1934 kampioen van de nieu welingen in Den Haag werd, betekende dat meer dan nu de Zuidhollandse titel". Hij heeft successen geboekt in de ring en stopte met boksen toen hij op het hoogtepunt van zijn carrière stond. „Ik moest kiezen, de zaak van mijn vader of boksen. En omdat boksen van voorbij gaande aard is,, koos ik de zaak. Een dik jaar geleden ging ik^ het wat rustiger aan doen en kwam ik bij het Congres gebouw in dienst". Op televisiescherm Hij vermoedde toen in geen velden of wegen dat zijn directeur uitgerekend zijn favoriete sport zulk een goed hart toedroeg. Dat bleek echter duidelijk op die middag in de woning aan de Dr. Lelykade waar de heer Steensma in alle rust de face lifting van de vader landse bokssport „op papier" stelde. „Het is een prachtige sport. Ik hoop te zijner tijd ook boksen te geven in de grote zaal van het Congresgebouw, amateurboksen" eens per week zou er op het televisiescherm komen. Je kimt ervan of niet, dat moet ieder weten. Er zijn ook die niet van voetbal Maar alles zal zijn tijd hebben, zeg tussen de vijf i jaar...". Jendrossek te duur voor NAC BREDA De twintigjarige Jürgen Jendrossek, die in de Europa-Cupduels tussen F.C. Köln en A.D.O. twee keer als invaller in het veld verscheen, zal geen contract tekenen bij N.A.C.' De Brabantse eredivisieclub, die veel belangstelling had voor de Duitse schutter, kwam wel tot overeenstemming met Jendrossek, maar kon het niet eens worden met F.C. Köln, dat 100,000 gulden vroeg. Eén oud-bokserdie successen ring heeft behaald, bezit een prijzenkast. Daarop vormt Jan Buschgens (links) geen uitzondering. Hij bezat een stevige stoot, maar zijn mooiste prijs toont hij zijn directeur, de heer C. C. Steensma, de stijlprijs, die hij in' 1946 won in een duel met Rinus Deurloo. En dat is nu juist wat de directeur van het Congres gebouw hoger acht: stijl en techniek boven de stoot die tot k.-o kan leiden. 99 LISSABON In Lissabon is het bericht, dat Bcnfica in de kwartfinales van het toernooi om de Europese beker voor landskampioe nen moet uitkomen tegen Ajax, biet blijdschap ont vangen. Men gelooft in de Portugese hoofdstad niet dat het daar vrij onbekende Ajax Benfica's sterren al te veel moeilijkheden in de weg zal kunnen leggen. Voorzitter Fortunato Rocha meende: „Er kan geen twij fel over bestaan, dat de wedstrijd tegen Ajax ons alle kans biedt de halve fi nales te bereiken. Uit fi nancieel oogpunt bezien, hadden we liever Real Ma drid of Manchester United als tegenstander gehad, maar die zullen we nog wel ontmoeten. Wat Eusebio betreft, hij is nu wat uit vorm. Ik ben er echter'ze ker van. dat hij in de wed strijden tegen Ajax weer ouderwets zal spelen. Van de negen kandidaten voor de kwartfinales heeft Real Madrid, dat. zich van daag overigens nog moei zien te plaatsen door een overwinning op eigen ter rein tegen Rapid Wenen, het beste doelgemiddelde. De Spanjaarden wonnen de wedstrijden tegen Apollon Limasol, die alle twee ii Madrid werden gespeelc met 6—0. Het eerste doel punt dat Real Madrid tegen kreeg, werd door Rapid in Wenen gescoord. De clubs, die nog in de strijd zijn om de Europese beker, zijn volgens doelge middelde als volgt gerang schikt (Resp. doelpunten voor/te gen en aantal toeschou wers thuis): Real Madrid 12—1, 58.000 (2 wedstrijden); Ajax 91, 128.000 (2); Benfica 8—1, 30.000 (1); Spartak Trnava 21—5, 20.000 (2); Manches ter United 14—5, 93.000 (2); Centic Glasgow 104, 142. (2); AEK Athene 7—3, 45.000 (2); Rapid We nen 7—4, 60.000 (2), A.C. Milan 5—3, 60.000 (1). Van onze sportredactie) AMSTERDAM Zesdaagse-organisator Kurt Vyth zoemde door de microfoon: „Ik moet wel opmerken, dat cr nog wijziging kan komen in hel koppel Jan Jansscn-Rtidi Altig, dat in mjjn derde zesdaagse zal uitkomen". Of er wijziging zaj komen en waarom werd niet uit de doeken gedaan, maar voorlopig heeft de heer Vyth in zjjn programma voor het wielerevenement van 1218 december in de nieuwe RAI in Amsterdam laten drukken, dat Jan Janssen met dc Duitser Klaus Bugdahl zal rijden en Altig met Sigi Renz Hoe dan ook, Kurt Vyth heeft elf koppels ge ëngageerd voor zijn grote hobby. Hij heeft ook een nieuw element in zijn zesdaagse gebracht, zoals hjj gisteren op een bijeenkomst in het Apollohotcl verklaarde. „We hebben in 1966 en 1967 amateurs in de Toekomstzesdaagse gehad. Ze reden maar drie kwartier en dat is te kort om hun eventuele kwaliteiten in een eesdaagse te kunnen bewijzen. Daarom komt er nu een echte Toekomstzesdaagse, waarin elke dag van 1 tot 5 uur wordt gereden. Dat heeft bovendien het voordeel, dat de profs meer rust krijgen en er in dc avonduren en in de nacht beter kan worden gefietst. Het was eigenlijk geen gezicht zoals ze in de middag maar wat lummelden. Die Toe komstzesdaagse, mag ik aannemen, zal ook het gebruik van doping tegengaan, want de profs krijgen voldoende rust- Of er dopingcontrole wordt gehouden is een kwestie van de KNWU." De KNWU kwam nogmaals ter sprake Accumu latoren-koning Kurt Vybh had in 1965 de Rondi van Nederland georganiseerd en met knap ge speelde bescheidenheid merkte hij op, dat deze Ronde algemeen als geslaagd werd beschouwd „Ik was van plan om volgend jaar weer die Ronde te organiseren en vroeg een licentie aan bij de overheid. Het gaat niel door. De KNWU heeft me laten weten, dal ik niet tijdig genoeg ben geweest om de Ronde op de internationale kalender te krijgen. De KNWU liet- ook weten, dat ze voor 1970 zelf wat wifl gaan doen". En dc heer Vyth zweeg even als een volleerd confe rencier om het effect van deze. los opgeworpen, mededeling te laten uitwerken. Afscheid De Roo Er waren meer van dergelijke mededelingen, die effectvol werden voorgedragen. Jo de Roo heeft zijn carrière afgesloten, maar zafl zijn officiële afscheid vieren in de zesdaagse van Amsterdam, aan de zijde van de Zwitser Fritz Pfenninger. „En De Roo heeft me verzekerd,- dat hij nog een keer wat zal laten zien." Voor de finale van hel wie lerspektakel zal De Roo op grootse wijze worden gehuldigd. De startschoten vooi beide zesdaagsen profs en amateurs zullen worden gelost dooi resp. Ada Kok „die u allen waarschijnlijk wel kent" en Jan Wienese. ..Gratis natuurlijk, want ze zijn amateur Maar niemand kan me wee.'houden hen een cadeautje te geven" aldus een vriendelijk lachende Kurt Vyth Br ligt ook een geschenkje Ie wachten op hel winnende koppel van de ploeg* koers, die elke avond van negen lot kwart voor tien wordt gereden: een peperdure'sportauto van een gerenommeerd merk. En om in de sinter klaastijd nog iets te strooien, maakte de heer Vybh ook nog bekend, dat hel eerste team van Ajax en dat van de amateurkampioen van Ne derland DCG (Amsterdam) op hel middenterrein op de avond van de zestiende december een zaal- voetbalwedstrijd zullen spelen. Br wordt dan meteen een topsportavond' aan gekoppeld. Alle medaillewinnaars van Mexico zijn uitgenodigd Zelf bellen En een genereuze Vyth stelde: „Ik heb altijd veel gasten. Op de openingsavond komen aJ twee honderd offioiële personen. Eddy Pieters Graaf land belt me altijd op en dan krijgt hij kaarten voor Feijanoord. Als FC Twente balt, krijgen ze die ook, miaiar ik bied ze niet zelf aan, ze moeten- wel bellen. En als er anderenDe stem. uoor de microfoon hapert, want zelfs Kurt Vybh kan met zijn prij zenbedrag vair een halve ton voor de profs en vijfduizend gulden aan „waarde bonnen" voor de amateurs en de startgalden („ik zou het moeten optellen, maar hot is veel, dat' wel") en alle andere kosten niet werken met tribunes vol genodigden Op 12 december wordt om 19.00 uur de RAI geopend; om 19.30 uur heft Jan Wienese het pistool en om 22-00 uur doet Ada Kok dat. Het zal niet Kurt Vyths laatste zesdaagse zijn. „lik1 had een optie op de RAI tot 1969. Die termijn is- met vier jaar verlengd." Rennersveld De prolkoppels die in Amsterdam zullen Hjdcn („Ik kon Sercu en Van Looy niet engageren, want die rijden in dezelfde periode in Charleroi") zijn: Lykke-Eugen (Den De VVit-Koel; Bugdahl-Renz (Did.): Post-Duyndam; Janssen-Altig (Ned./Dld.); Beghetto-Louis Pfenninger (It./Zwlts.); Oldenburg- Kemper (Did.); Jo de Roo-Frits Pfenninger (Ncd Zwits.); Deloof-SevereUns (België); Baenseh- Lawrle (Austr.) en Bongers-Lc Grèves (Ncd./Fr.). De volgende amateurkoppels zullen starten in dé Toekomstzesdaagse: Stam-Nieuwkamp; Van dep Ruit-Tabak; Jansen-Loeveseijn; Kipping-Schnei- der: Pennings-Cornelisscn; Gramscr-Otten; Re, deker-Bosschictcr; Gerritscn-Aldershnf; Van Loo- Degrise (België); Bakkcr-Nicmeücr.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 9