3>e &2iebcGou/fcci/iif CHAOS OP WEGEN DOOR MIST Automobilisten springen in paniek van brug af 10 meter in oosten Treinen botsen: vijf man gewond Bankrovers op de vlucht door gegil kantoormeisje Sluiting bedreigt reactor Petten JAMIN DAGEN VAN RADIO Potdicht: VERONICA GETELD zicht van ien man Vijft van zinkend schip gehaald BAANVAK BIJ ZOEÏERMEER VERSPERD Ajax landt in Limburg Samenvatting Ajax op t.v. GEWAPENDE MANNEN NAMEN NIETS MEE Premier De Jong voor radio en tv over NA VO Meningen buiten en binnen Kamer verdeeld Euratom - door Frans voorstel - in het slop De Block: „We komen geen stap verder" koffiebowls PAPENGRACHT32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J F. J. M KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w 1.10, p. mnd. 1 4.70, p. kwart. 14.10; fr. p post f 16,95 ADVERTENTIES 22 ot. p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19.00 uur) VRIJDAG 29 NOVEMBER 1968 - KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ZICHT WORDT BETER De weersverwachting van het KNMI, geldag tot morgenavond, Veel bewoftloing met hier en daar wat motregen- Op wie plaatsen mist, clie echter vanuit het noorden geleidelijk verdwijnt. Aanvanfoalij'k wei nig wind, 1 aiter zwakke tot matige wind tussen noord en oost. Vannacht in het zuiden win het land temperaturen om het vriespunt, overigens dezelfde temperaturen als vandaag of iet» hogere. 60e jaargang, no. 17.612 (Van een onzer verslaggevers) MNHAAG. De dichte mist vandaag heeft op de Nederlandse wegen een flink aantal kettingbotsingen tot gevolg ïehad. Bü Arnhem, op de weg Zevenaar—Arnhem vond vano ihtend kwart over acht een botsing plaats tussen een vracht auto en drie personenauto's. Alle vier de auto's vlogen in brand. De bestuurder van de vrachtauto kwam door verbranding om het leven. Bij de andere automobilisten ontstond door de brand paniek. Twee van hen sprongen over de brug bij Westervoort naar beneden. Een van hen kwam om het leven, de andere werd zwaar gewond. (Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Binnen twee tot vijf weken zal de ministerraad zich beraden over twee maatregelen, die het lot van Radio Veronica definitief zullen bezegelen. Op de departementen van Buitenlandse Zaken en van Verkeer en Waterstaat wordt hard gewenkt aan memories van toelichting. Op Buitenlandse Zaken is dat de. memorie bij het regeringsvoorstel om het verdrag van Straatsburg, waarbij pira tenzenders worden verboden, te ratificeren. O.p Verkeer en Waterstaat wordt een wijziging voorbereid van de telegraal- en teüefoonwet, waarin op Radio Veronica toepasselijke bepalingen over radio- u'iifczendïngen voorkomen. Wanneer de twee vooretellen in de ministerraad worden aangenomen, kunnen ze worden ingediend bij de Tweede Kamer. Misschien gebeurt dit nog voor 1969. (ADVERTENTIE) Deze week Uw nieuwe opinieweekblad Boeiend van inhoud, vlot van stijl. De informatie bron voor mensen die zelf hun mening willen vormen. Neem nu een abonnement en ontvang ACCENT de eerste drie maanden gratis! 1JMUIDEN (ANP) De Nederlandse kustvaarder „Vcsta" heeft vanmorgen omstreeks half tien in IJmuiden vijftien opvarenden aan land gebracht van het 3.894 ton metende Britse vrachtschip „Ashington", dat donderdagavond in zin kende toestand bij Texel kwam te ver keren na een aanvaring met het Griekse vrachtschip „Tyhi". Elf andere opvarenden zijn aan boord gebleven van de „Ashington", die door de sleepboot „Holland" x door het be voorradingsschip „Smit Lloyd 2" tot voor het schulpengat bij Den Helder is ge- Daar het schip ruim negen meter diep steekt en het voorschip met het dek in he twater ligt als gevolg van het grote gat ter hoogte van ruim een, wordt op toestemming gewacht om naar de rede van Den Helder op te varen. De vijftien man, die door de „Vesta" zijn overge- nom enen aan land zijn gezet, zijn on dergebracht in hotel „Augusta" te IJ- (Van o e correspondent) ZOETERMEER. Vanmiddag om half één is de sneltrein EnschedeDen Haag op een goederentrein gebotst. Het onge luk gebeurde op het baanvak Gouda— Zoetermeer even voorbij Gouda, bij het plaatsje Zevenhuizen. Door de schok werden vijf treinreizigers gewond. De botsing had een enorme ravage tot gevolg. Van de goederentrein liepen enkele wagons uit de rails. Van het baanvak zijn beide sporen versperd. De spoorwegen hebben busdiensten en pendeldiensten per trein ingesteld. Er is een busdienst tussen Zoetermeer en Gouda. Reizigers uit Den Haag kunnen met een pendeldienst per trein van het station Staatsspoor naar Zoetermeer. Reizigers uit Gouda moeten met een pendeldienst via Rotterdam naar Den Haag-Staatsspoor. De vijf treinpassagiers zijn licht gewond. Alleen de kok van de restauratie is er wat ernstiger aan toe. Hij kreeg hete koffie over zich heen en moest per brancard naar 't Van Ittersonziekenhuis in Goude worden overgebracht. De paniek werd nog vergroot, doordat j na de aanrijding een kettingbotsing ontstond, waarbij vijftien personenauto's waren betrokken. De politie had handenvol werk om het verkeer in geordende banen te leiden. Om negen uur was de situatie enigszins overzichtelijk. Het verkeer ZevenaarArnhem kon moeizaam de brug passeren. Het verkeer in tegenovergestelde richting werd over één rijbaan geleid. Vanmorgen om kwart over z gebeurde het eerste ongeluk. Op de rijksweg Den HaagUtrecht raakten twee vrachtauto's van de weg schampten tegen de middenberm beveiliging. Er ontstond een ketting botsing, waarbij acht auto's flinke schade opliepen. Het verkeer ondervond één grote vertraging. Gedurende de ochtend waren er files van zes kilometer lengte. Tussen Woerden en Gouda deden zich vanmorgen rond acht uur twee ketting botsingen voor. Hierbij waren tien personenauto's en enkele vrachtauto's betrokken. De bestuurder van een personenauto werd licht gewond. Op rijksweg 16 bij Zevenbergen ont stond een file, na een aanrijding, die een kettingbotsing tot gevolg had. Op de zelfde rijksweg bij de Moerdijkbrug vonden enkele kleine kettingbotsingen plaats. Tussén Arnhem en de Duitse grens ontstonden onoverzichtelijke situaties door verschillende kettingbotsingen. Bij Hardenberg botsten drie vracht auto's. Een bestuurder kwam om het Volgens de ANWB zit het gehele land met uitzonderingen in Oost-Brabant en Limburg potdicht. In het centrum van het land was sprake van een zicht van vijfentwintig meter. Op verschil lende plaatsen in de oostelijke provin cies bedroeg het zicht niet meer dan tien meter. Het KNMI spreekt van een aanhou dende mist. Ook vannacht en morgen zal er slecht zicht zijn. Morgen neemt de mist af. Verschillende veerdiensten moesten worden gestaakt. Uit de vaart werden genomen de veerboten, die varen tussen Vlissingen en Breskens, Hoedenskerke en Ter neuzen en Anajacoba en Zijpe. De veerdienst Kruiningen—Perkpolder vaart met vertragingen. De spoorwegen hebben minder hinder ondervonden van de mist dan het weg verkeer. De treinloop was vrij normaal. Er waren kleine vertragingen, van niet meer dan vijf minuten. Een uitzonde- Ver modder nu mist (Van onze correspondent BEEK Ver van het legertje sup porters. dal geduldig op Schiphol was blijven wachten, is de Ajaxplocg van middag kort na het middaguur met een DC-8 van Martinuir uit het modderige Islanboel via een dichte mist op hot ver laten Limburgse vliegveld Beek geland. Een uur lang heelt gezagvoerder Schreurs rondgecirkeld boven Schiphol, tevergeefs wachtend op het moment waarop het zicht even de vereiste limiet van (>00 meter zou bereiken. Met de machine, waarmee hU tenslotte naar Beek uitweek, keerden ook officials, fa milieleden en enkele supporters in to taal lfiO man van de succesvolle wed strijd tegen de Turken in Nederland terug. Na de landing wachtte de groep nog een moeizame rit over mistige we gen in de richting van de hoofdstad. Op Schiphol werden in de loop van do middag en de avond nog verschillende vliegtuigen met Ajaxsupporters ver wacht .maar na de Turkse modder was vandaag ook voor hen de Hollandse mist spelbreker. Hel meest getroffen van de met pech achtervolgde Ajaxsupporters Is het echt paar Kingma uit het Friese Akmarijpe. Terwijl ze gisteravond in Istanboel naar het Cupduel zaten te kijken, brandde hun broerderij af. Ze werden later in de mid dag, tezamen met 90 andere supporters, op Schiphol verwacht. De mist was ei- de oorzaak van dat gisteravond In totaal zeven vliegtuigen met Ajax en zijn feestvierende aanhang in Istanboel aan de grond werden gehouden. (Van een onzer verslaggevers) HILVERSUM I. Via Nederland I brengt NTS-sport vanavond om kwart over zes tot tien voor zeven een korte samenvatting van dc gisteravond in Istanboel gespeelde returnwedstrijd, FenerbahceAjax, in het kader van de Europa Cup voor landskampioenen. Zo als bekend werd de wedstrijd met 20 door de Amsterdamse voetbalclub ge- bedreigen Geweldige bosbranden Sydney, duizenden mens een vaak hopeloos gevecht tegen de vlammen die de stad van drie kan ten bedreigen Zie ook elders in deze ring vormden twee treinen tussen Leer dam en Geldermalsen. Deze werden opgeheven. Ze hadden meer dan een kwartier vertraging opgelopen. Ook het verkeer door de lucht onder vindt moeilijkheden. Van Schiphol ver trekken alle toestellen. De binnenkomst is echter aanmerkelijk vertraagd. Vanaf kwart over elf kunnen alleen kleine toe stellen landen. Grote toestellen moeten naar andere vliegvelden uitwijken. Het vliegveld Beek in Limburg blijkt de beste uitwijkmogelijkheid. Daar is het ADVERTENTIE f REGELMATIG NIEUWE MODELLEN MANTELS en PAKJES van eigen ateliers De Mantelspecialist Leiden: Haarlemmerstraat 163 (Van onze correspondent) WANSSUM Gisteravond is een overval op de Boerenleenbank van het Limburgse dorp Wanssum mislukt, dank zij hel moedige optreden van de 21- jarige kantoorbediende Doortje Kuypcrs uit het naburige Blitterswijk. Ze was als enige in het kantoor aanwezig, toen twee overvallers, die nylonkousen over hun hoofden hadden heen getrokken, zich gewapend met een geweer om kwart voor zes aandienden. Doortje liet zich niet door hun dreige menten intimideren, rukte zich los uit de greep van een der overvallers en sloeg buiten alarm. De bandieten kozen 't hazenpad, zonder iets mee te nemen. Omdat het kantoormeisje zelfs geen vaag signalement kon geven, heeft de politie Venray, die de zaak in onderzoek heeft, er een harde dobber aan om de overvallers te achterhalen. Doortje Kuypers stond om kwart voor js op het punt om naar huis te gaan. De tweede kantoorbediende was reeds vertrokken. Kassier Jan Fennekens had morgens op de centrale boerenleen bank in Eindhoven een cursus gevolgd i was rond die tijd op de terugweg iar Wanssum. Doortje is doodkalm, als zij anderhalf jr later onze verslaggever in haar ou derlijke woning over het gebeuren ver- „nee. ik ben helemaal niet bang geweest. Misschien komt de reactie nog. Ik had mijn mantel al aan en wilde juist de voordeur open maken. De deur is altijd op slot, als er na 4 uur 's mid dags geen mensen meer komen. Ik stond het halletje, toen ik plotseling iemand er het heggetje voor het kantoor zag springen. De man rende op de deur af aeens stond er een tweede naast hem. Ze hadden allebei een nylonkous het hoofd en een hoed op. Het was donker en ik kon verder niet veel van richtte een geweer op m binnen, waarop de ander r Ik wilde gaan roepen, r hield zijn linkerhand met e voor mijn mond. Hij moet (ADVERTENTIE) Een i de kerels schreeuwde i Gero-cassettes J UWELIER-HORLOGER v.d. WATER HAARLEMMERSTRAAT 181 geweest zijn, want het lukte me om me los te rukken en ik rende onmiddellijk naur buiten", aldus Doortje. Ze holde een naast liggende winkel binnen, waar de winkelierster mevrouw GereLs, de Venrayse rijkspolitie bolde Tien minuten later arriveerden twee po litiemannen met een busje. De overval lers waren al lang verdwenen. Niemand van de omwonenden heeft ze zien weg vluchten. Evenmin werd de auto, waar mee de bandieten zich vervoerd moeten hebben, gezien. De echtgenote van de kassier, die boven het kantoor woont, heeft helemaal niets van de overval ge- De heer Fennekens verklaarde, dat er wenig contanten in het kantoor aanwezig waren. Alles zat achter slot en grendel. Het is mogelijk dat de Wanssumse boerenleenbank Ls bezocht door dezelfde personen, die ln juli j.I. een overval pleegden op het postkantoor van de ge meente Bergen. (Van ori2e parleme edaclie DEN HAAG Minister-president P. J. S. dc Jong zal vanavond voor radio en t.v. opnieuw uiteenzetten, waarom dc regering een extra-bijdrage van 225 mil joen gulden voor de NAVO noodzakelijk acht. HU heeft dit woensdag reeds in dc Eerste Kamer gedaan. Dc ministers Den Toom en Luns deden dit vorige HOOGERHEIDE In de stal van landbouwer W. Oerlemans te Hoogerhei- de zijn gistermiddag vier koeien gedood door elektriciteit. Toen de heer Oerle mans bezig was met het uitmesten van de koeiestal, vielen plotseling vier koei en tegen de grond, zij waren op slag dood. Bij nader onderzoek bleek dat door onbekende oorzaak de hele stal onder stroom stond. (Van o e correspondent) BRUSSEL. De Franse minister voor Weten- sohappelök onderzoek heeft op een conferentie van EEG-ministers voor wetenschappen voorge steld het personeel van de reactorcentra in dc EEG met 60 procent in te krimpen. Dit heeft tot gevolg, dat onder meer het reactorcentrum in hot Nederlandse Putten zou moeten sluiten. Het Franse voorstel ondervindt grote tegenstand van Nederland. Duitsland en Italië, die een hechte samenwerking willen (ook met Engeland erbg) en in mindere mate van België, dat een midden standpunt inneemt. De Belgische mdmister voor wetenschapsbeleid Theo Lefévre verliet gisteravond, drie kwartier vroeger dian zijn Europese coflüega's „zeer teleur gesteld" de vergadering van wetensahapsministers, die zonder resultaat een dag lang geprobeerd heb ben Euratom uit de slop te balen. Lefévre noemde de gevoerde besprekingen „stupide" en zei „er zijn hier drie soorten mensen. Zij die Europa willen maken, zij die niets meer willen doen zonder Engeland en degenen die helemaal niets willen. In deze omstandigheden leek het mij maar beter weg te gaan". Met deze enkele woorden schtste Lefévre beter dan wie ook de diepe crisis waarin de Europese samenwerking zich ook op het gebied van de kernenergie bevindt. Over het komende onder zoeksprogramma van Euratom zijn de zes het onderting voflkomen oneens. Evenmin is er een spoor van overeenstemming te vinden tussen de opvattingen van de Europese commissie en die van de lidstaten. Het hele probleem spitst zich toe en dat is voor Euratom hélemaal geen nieuwigheid meer, want deze samenwerking heeft zidh vanaf de geboorte ad steeds in een orisissfeei bevonden op de vraag of men op kernener getisch gebied Z\ veel mogelijk of zo min mogelijk samen wil doen. Eten wc allemaal van hetzelfde menu of nemen we aiileen dezelfde soep en gaat daarna iedereen a dia carte dineren? Frankrijk wil /.o min mogelijk samen doen. Duitsland, Italië. Nederland wensen een zo groot mogelijk geza menlijk programma en een aanvullend program ma op bilaterale of multi-.laterale basis. België neemt vooralsnog een midden standpunt in. Dit alles komt in de praktijk neer op de vraag of de Eunatomcentra in Petten, Geel, Karlsruhe en Ispra in hun huidige omvang moeten blijven bestaan. Het stélen van die vraag is gepaard gegaan met onrust onder het 2800 man sterke Euratompensoneel in de onderzoekscentra. Ook gisteren is in Brussel gezegd, dat wanneer men het slechts eens kan worden over een minimaal gezamenlijk programma, tweederde deel van het personeel overbodig zou worden. Na een dag van nutteloos praten viuahtte men, zoete ao langzamerhand gebruikelijk i*. dn een formulering van opdracht die werd gegeven aan een comité van hpge functionarissen, deskundigen op het terrein van de kernenergie. Dat comité /.al nu voor 20 december a.s. een gezamenlijk programma moeten opmaken, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt win de capaciteit van de centra. Bovendien moet het comiité do moge lijkheden onderzoeken voor aanvullende pro gramma's, te financieren dooi* de landen, die daarvoor interesse hebben. Een sombere minister De Block zei: „In dat comité zal naar ik vrees de héle controverse weer naar boven komen. Er zit geen enkele beweging m de standpunten. We komen geen stap verder- Het wordt een verschrikkelijke vergadering op 20 en 31 december. De Fransen zijn bikkelhard weck in de Tweede Kamer. Minister Den Toom heeft gisteren de Tweede Kamer voor dc tweede keer het hoe en waarom van deze extra-inspanning uit eengezet. De regering kreeg er vorige week in de Tweede Kamer voldoende steun voor, deze week eveneens in de Eerste Kamer en opnieuw ln de Tweede De nog niet officiële linkse concentra tie van P.v.d.A., P.S.P., P.P.R., D '66 en daarbij de. C.P.N. wees deze 225 miljoen gulden ook gisteren van de hand. De P.v.d.A. stelde vast, dat een extrn- bijdrage van 85 miljoen voldoende was en niet de socialisten dachten hierover D '66 en de P.P.R. hetzelfde. Met uit zondering van de C.P.N. en de P.S.P. keurden deze oppositiepartijen in de Tweede Kamer ook de defensiebegroting goed. Moties tegen onderdelen van het voorstel werden afgewezen. Dat premier De Jong persoonlijk voor radio en t.v. de noodzaak van de extra- bijdrage wil toelichten wijst op de tegen stellingen, die er zowel ln hel parlement als onder de burgerij bestaan. Een aan tal Instellingen en organisaties keurt de 225 miljoen gulden af. De meeste par tijen echter zijn het met de regering eens, dat de NAVO in de bestaande situatie noodzakelijk blijft vóór Neder land en ook paraat moet zijn. (ADVERTENTIE) morgen voordeel 200 gram van 119 «oor 89 niot duur wvl heerlijk OMMEREN (gANP) De 08-jarige landbouwer H. van Zoclcn uit Echteld is donderdagmorgen in het ziekenhuis in Tiel overleden aan de verwondingen die hij twee weken geleden had opge lopen, toen een koe hem op de horen» nam. Hij reed toen met zijn brommer op de Ommerenveldseweg en kwam ln aanraking met een van de koeien van een landbouwer die dc dieren over de weg naar de stal bracht. Zijn verwon dingen bleken achteraf ernstiger te zijn dan men aanvankelijk dacht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1