Z.-Engeland overstroomd Wegen vernield huizen onder water mt.t P TolnM LUI Delftenaar breekt platendraairecord Episcopaat Italië achter encycliek WEEKENDVERKEER EIST 17 DODEN Bij twee botsingen 10 gewonden OOK DEEL LONDEN GETROFFEN Kritiek op politie na ongeval met 4 doden Jonge kiezers geven doorslag Meerderheid Zweedse socialisten absoluut Na val uit boot in Yeerse Meer verdronken T.V.-TEST N.V. ELAM APENGR ACHT 32-LEIDEN 5TBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE ]5 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 10 10 30 03 Bank. Amro-Bank N V., Leiden C. M DRABBE - J F J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C J ROOZEN 0NNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w M0, jind. 4.70, p. kwart. 14.10; fr p. post 16.95 VERTENTIES 22 ct p our, Telefoontjes 2.— ACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19 00 uur) PLAATSELIJK REGEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Over het algemeen veel bewolking met plaatselijk regen en vannacht hier en daar mist. Zwakke tot matige, aan de kust tijdelijk krachtige noordooste lijke wind. Weinig verandering* in temperatuur. ANDAG 16 SEPTEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAO VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.550 geweldige noodweer in Engeland jSiJ* nderde tal van Londense strut"" 46-jarige heer H. van de Heijden it Est (Gld), die zondag met zijn romfiets in zijn woonplaats rijks- eg 15 (Rotterdam-Duitsland halver- fege Tiel-Den Deil wilde oversteken, rerd daarbij door een passerende uto aangereden en op slag gedood. (ADVERTENTIE) Jaby vloog door achterruit auto ERTH (ANP) De acht maanden e Frank William van der Linden uit •'dale In Australië was op slag dood 1 de door zijn vader, de 27-jarige f Simon Bernard van der Linden, be- 'rde auto op een kruispunt in botsing •t een andere auto en hij door ^"ijd open staande achterraampje op r'! werd geslingerd. De bestuurder, vrouw en zijn tweejarig dochtertje 'en ongedeerd. AMSTERDAM (A.N.P.). Zaterdag avond omstreeks half elf zijn bij de Abcouderstraatweg nabij de spoorweg overgang tussen Abcoude en Duiven- drecht twee jongemannen tengevolge van een auto-ongeluk verdronken. Zij waren passagiers in een auto die, rijdende in de richting Abcoude, in de bocht voor de spoorwegovergang in een slip kwam, een boompje raakte en vervolgens op zijn kop in de sloot langs de weg terecht kwam. Dc bestuurder kon door een open staand raampje naar buiten klimmen, maar zijn pogingen om zijn vrienden te redden mislukten. De slachtoffers zijn de 18-jarige .1. Visser en de 21-jarige A. Koster, beiden uit Duivcndrecht. NIJVERDAL Zaterdagmiddag is op dc provinciale weg tussen Rijssen en Nijverdal de 6-jarige Frits van Brussel uit Rijssen om het leven gekomen. De jongen werd aangereden door een volks wagenbusje, toen hij met zijn fiets de weg overstak. De moeder van de jongen zag het ongeluk voor haar ogen gebeu ren. Mevrouw Van Brussel stond met vier kinderen voor de provinciale weg te wachten om over te steken. De oudste jongen schoot vlug naar de overkant. Moeder waarschuwde, maar toen reed ook Frits de weg op. VENLO. Twee bankwerkers uit Helden, de 24-jarige .1. Brugmans en de eveneens 24-jarige G. Engels werden op slag gedood, toen zij met hun personen auto op een met knipperlicht beveiligde spoorwegovergang te Venlo-Blerick wer den gegrepen door de personentrein VenloEindhoven. De brandweer moest eraan te pas komen om de deerlijk ver minkte slachtoffers uit het autowrak te bevrijden. NULAND Ter hoogte van motel ..Nuland" op rijksweg 55. Den Bosch- Nijmegen kwam bij een verkeersongeval de 30-jarige mej. Braakhuis uit Klim men (L.) om het leven. De auto reed vanaf het motel de weg op en werd in de flank gegrepen. De vier andere inzit tenden werden gewond. ETTEN-LEUR Op het kruispunt Zundertseweg-Sprundelsebaan in Ëtten- Leur zijn twee auto's op elkaar gebotst. Eén van de inzittenden, de 20-jarige C. J. Struijs uit Sprundel, is hierbij om het leven gekomen. De bestuurder van de andere auto werd gewond, evenals twee mede-inzittenden. OUDEHORNE In de bocht aan de Eilewijk te Oudehome had een frontale botsing plaats tussen twee personenauto's. Doordat de bestuurder van één ervan, De J., met te grote snelheid door de bocht ging, raakte zijn wagen in een slip, waarna hij frontaal tegen de tegenligger opreed. De inzittenden van de tegenlig ger, de heer en mevrouw De Boer uit Heerenveen, alsmede hun drie inzittende kinderen, werden zwaar gewond naar het ziekenhuis in Heerenveen over gebracht. Beide voertuigen werden totaal vernield. HEERENVEEN Bij een frontale botsing te Heerenveen werden vijf per sonen ernstig gewond. Het zijn de 29-jarige bestuurder W. T. uit Beneden- Knijpe. diens schoonouders (beiden 69 jaar) en zijn 4-jarig dochtertje, bene vens een meerijdend 18-jarig meisje uit Rotsterhaule. Dodelijke ongevallen deden zich voort voor te Hoensbroek, Denekamp, Callants- oog, Breda, Terschelling, Bloemendaal, Anlo, Weesp, Hogeloon en Amsterdam. LONDEN (A.P. - Reuter). Geweldige eu langdurige stort regens, gepaard aan stormwinden en gevolgd door overstromingen, hebben gedurende het weekeinde Zuid-Engeland zwaar getroffen. De trein- en wegverbindingen zijn verbroken in uitgestrekte gebieden van Kent in het oosten tot Dorset in het westen. Er zijn honderden daklozen. Er is tot nu toe slechts één dode gevallen: een vrouw die uit haar auto werd gespoeld toen een rivier een straatweg in Billing- liurst (Sussex) overstroomde. Haar dochter werd ook wegge spoeld, maar een kilometer verder levenr in de rivier gevonden, ter wijl zij zich aan een boom vast klampte. Vanmorgen in alle vroegte is een zwerm van helikopters op weg gegaan naar een aantal dorpjes in Kent, die geheel geïsoleerd zijn. De Wandle, nor maal een simpel stroompje, is plotseling een gevaarlijke rivier geworden en heeft in het zuiden van Londen (Wimbledon) tientallen huizen onder water gezet. De bewoners moesten geëvacueerd worden. De winkelbuurt Lewisham in het zuid oosten van Londen leek wel een binnen meer. Het water stond meer dan een meter hoog in de straten. De schade aan de winkelvoorraden is nog niet te over zien. Behalve in Kent, zijn ook de ver bindingen in Essex, Surrey en Sussex volkomen in de war. Aardverschuivingen hebben de spoorwegen onbruikbaar ge maakt. Duizenden auto's zijn op de wegen achtergelaten. Ook in Zuid-Frankrijk heeft het flink gespookt: wervelstormen en wolkbreu ken, die het verkeer lamlegden en grote schade aan de op het veld staande ge wassen aanrichtten. (Van onze correspondent) RUINEN De adjudant van de rijks politie Valk, groepscommandant te Rui nen, waaronder Zuid-Wolde ressorteert, waar in de nacht van vrijdag op zaterdag een frontale autobotsing plaats vond. waarbij vier doden waren te betreuren, heeft verontwaardigd de beschuldiging van de hand gewezen, als zou op onver antwoordelijke wijze bet lljkenvervoer hebben plaatsgevonden. Hij gaf toe, dat het beurd in een open wagen, maar deze was daarna afgedekt met een groot plastic dek. „De lijkwagens vervoeren geen on- gekiste lijken. Er waren op dat moment geen vier kisten voorradig. De slachtof fers waren dusdanig verminkt, dat ze direct moesten worden weggebracht", aldus adjudant Valk. De adjudant maakte zich wel kwaad over de hulp van de omstanders. „Ieder een komt kijken, maar als je dan vraagt om even te helpen, is er niemand die een hand uitsteekt. Veel erger", aldus de adjudant, „is dat de ziekenwagen van Hoogeveen een uur is uitgebleven. Een van de slachtoffers leefde aanvankelijk nog, maar overleed later". MEISJE IN BAD GESTIKT ray in de badkamer van haar ouderlijk huis door koolmonoxydevergiftiging om het leven gekomen. Toen het meisje, wier ouders afwezig waren, wat lang wegbleef, ging haar vriendinnetje kijken. Ze trof het slachtoffer toen levenloos in de badkamer aan. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. (ADVERTENTIE) morgen voordeel boteramandelmoppen 150 gram van 95 voor 85 rslaggevcrs) DELFT Om elf uur zaterdagavond zakte de pletendraaier-anti-slaper Dick J. de Graaf in slaap boven de nieuwe Beatlesplaat „Hey Jude". Hij had er toen 145 uur disc-jockey'en opzitten en daarmee een wereldrecord gebroken. Het tekort aan slaap was sterker dan het gevoel van triomf; Dick had dan ook de hulp van een charmante assistente nodig om zijn handen in een overwinnlngsgebaar ten hemel te tillen. Record gevestigd: snel het bed in. De andere middag om drie uur kwam Dick eruit. Streng consigne aan priesters ROME (KNP) Dc Ilaliaanse bis schoppen hebben zich bij monde van het presidium van hun bisschoppencon ferentie geheel achter de encycliek over de gcboortenregellng geplaatst. Zij geven hun priesters I et consigne, om dc leer van dc encycliek „juist en on dubbelzinnig" in praktijk te brengen. De Paus keurde de richtlijnen goed. STOCKHOLM (AP) De Zweedse sociaal-democraten hebben zich geheel hersteld van de slechte resultaten, dié zjj verleden jaar b(j de gemeenteraadsverkiezingen hebben behaald- Z(J hebben gisteren op indrukwekkende wijze een meerderheid behaald b(J de algemene parlementsverkiezingen. Voor de eerste maal sinds de tweede wereldoorlog verkregen de socialisten een absolute meerderheid in het parlement, dat 233 zetels telt. Tot dusverre regeerden zij met de steun van de communisten. De grote verliezers waren de liberalen en de communisten. Algemeen werd verwacht, dat de 625.000 jonge mensen, die voor de eerste maal aan de verkiezingen zouden deelnemen, de sleutel tot de uitslag bezaten. Premier Erlander heeft bekendgemaakt, dat hij de laatste maal een ver kiezingscampagne heeft geleid. Algemeen wordt verwacht, dat de 41 jaar oude minister van Onderwijs Olof Palme hem als partijleider zal opvolgen. Volgens de vrijwel volledige uitslagen behaalden de socialisten 125 zetels 12), de conservatieven 32 zetels 1), de liberalen 33 zetels 10), de communisten 3 zetels 5), de centrumpartij 39 zetels 4) en de onafhankelijken één zetel. (Van onze correspondent) WOLPHAARTSDIJK De 33-jarlge architect C. van Offeren uil Gent is za terdagmorgen tijdens een verkennings tocht op het Veerse Meer overboord ge vallen en verdronken. Een zwager van hem kon door sportvissers worden gered. De beide mannen waren met de broer van de verdronkene gaan vissen op hel Veerse Meer. Zij bivakkeerden op de Haringvreter, een eiland in het Veerse Meer. De heer Van Offeren en zijn zwa ger J Daelman ondernamen vanaf dit eiland een verkenningstocht in de rich ting van Wolphaartsdijk. Zij voeren in een rubberboot met buitenboordmotor. Zij hadden een snelheid van 40 km per uur. Op een gegeven moment kwamen j zij te dicht bij het binnenschip Ama- dant. Door een onverwachte manoeuvre viel eerst de heer Daelman, meteen daarop C. van Offeren uit de boot. Sport vissers, die met de sloep Stereo op het Veerse Meer waren, zagen het ongeluk gebeuren. Zij schoten onmiddellijk te hulp. De heer Daelman, die geen slag kan zwemmen, werd gered. C. van Of feren, die als goed zwemmer bekend stond, was echter niet meer te vinden. De rijkspolitie te water heeft zaterdag en zondag tevergeefs gedregd naar slachtoffer. De bisschoppen motiveren waarom hun uitspraak scherper Is dan die van de Nederlandse, Duitse en Belgische epis copaten. „Elders, aldus hun verkla ring. is het probleem vóór het ver schijnen van de encycliek al uitvoerig en heftig besproken. In Italië is dc discussie maar in beperkte mate op gang gekomen. In ieder geval heeft men hier bij de studie meer rekening gehouden met het in afwachting van zijn uitspraak diende tc houden aan in hun document wijzen de Italiaanse bisschoppen vooral op de positieve ele menten in de encycliek. Zij noemen het verbod van kunstmaige geboorten- regeling „weliswaar streng" maar wij zen de suggestie van de hand „dat dit besluit ondoordacht genomen werd". Zij wijzen erop, dat de Paus een open oog heeft voor de feiten en voor de moeilijkheden der ge-huwden, dat hij bovendien de geleerden heeft uitge nodigd hun onderzoek naar aanvaard bare methoden van geboortenregellng voort te zetten. De theologen mogen eveneens verder studeren, mits zij lo yaal blijven ten opzichte van het ker kelijke leerambt. De priesters moeten begrip opbren gen voor gehuwden „wier misstap niet het gevolg is van egoïsme maar van de ernstige moeilijkheden die zich voor doen, wanneer zij de eisen van ver antwoord ouderschap in overeenstem ming willen brengen met die van hun echtelijke liefde". De priesters moeten dergelijke gehuwden met begrip maar zonder goedkope vergoelijkingen wijzen op het ideaal dat de encycliek voor houdt. Tenslotte bevat het document een vermaan aan de gehuwden, niet stil te staan bij het verbod van de Paus maar hun toevlucht te nemen tot bo vennatuurlijke hulpmiddelen. Als er moeilijkheden komen moeten zij die dragen in het licht van Christus' kruis. Paus Paulus gaf -ondogmiddag tegen over een groep katholieke echtparen als zijn mening te kennen, dat de las- ton en gevaren van het kinderen krij gen vaak worden overdreven. HIJ vroeg de katholieke echtparen aan anderen een voorbeeld te stellen. ZIJ zouden het bewijs moeten leveren dat „alleen de na koming van de goddelijke wet een gu- rantie is voor een ideale rijping van de liefde en voor de uitgroei tot volledig mens en christen". (ADVERTENTIE) Koopman uit Den Haag is gisteravond even buiten Amsterdam op weg naar over de kop geslagen eu verongelukt. De auto vloog in brand na een lichtmast geraakt t* hebben. RENAULT R 16 fantastisch Een ding weet u nog niet, wat U voor uw Inruilwagen krijgt. Wilt U sneller dan de echte 142 kilo meters dan de R 18TS, tot meer dan 160 kilometers en nog veel meer snufjes voor nog geen 10.000.— HAARLEMMERWEG 2-4. LEIDEN TEL. 01710-33141

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1