S)e CeidóeSou/ïo/tit Schietpartij in Cleveland GEEN ONTSPANNING IN PRAAG 12 passagiers en gehele bemanning nog in Algiers Handgranaten in netten van schip: visser gedood Sluipschutters in negerwijk Politiewagen beschoten BEMANNING „KAZAN" TERUG IN NEDERLAND Veer wordt duurder Ue 1 nant om ^S"der en de ,w~de ""oo, zun bemiddeling gevraagd 8 doden, zeventien gewonden Onverzoenlijke taal Gowon tegen Biafra EXPLOSIE SCHAKELT BEMANNING IN EEN KLAP UIT Grafschenner naar Hasselt v. d. WATER cocktail Machtsvertoon tijdens besprekingen Ruim 100 chauffeurs slachtoffer van route door de hel naar Zambia PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. f 13.35; fr. p. post f 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.0019.00 uur) WOENSDAG 24 JULI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VRIJ KOELi De weersverwachting, meegedeeld door het KNMf, geldig tot morgenavond: In het algemeen veel bewolking met hier en deaf wat regen of motregen. Overwegend matige wind tussen west en noord. Weinig verandering la temperatuur. 59e jaargang, no. 17.504 Kapitein Remmels (midden) werd vanzelfsprekend uitbundig door zijn vrouw begroet op Schiph-ol. In de Indische Oceaan was zijn schip, de kustvaarder ,J£azan" met aan boord dynamiet, gezonken. Links een lid van de bemanning, de Portugees Duarta met op de arm het blonde zoontje van zijn baas. SCHIPHOL (ANP) „Wij hadden general cargo aan boord", hield kapi tein A. Remmelts (33) van de gezonken Nederlandse kustvaarder „Kazan" gis termiddag op Schiphol vol. Geconfron teerd met berichten waarin sprake is van dynamiet, voegde hij er aan toe: „Alles valt onder general cargo, ook dynamiet" en even later: „Als dat dyna miet was geëxplodeerd, dan hadden wij hier toch niet meer gezeten". Wel gaf hij toe dat de kapitein van het In diase schip „Indian Strength", dat hem en de andere 6 leden van dc „Kazan" heeft gered, heeft verklaard de „Ka zan" te hebben zien zinken, maar ook een explosie te hebben gehoord. Kapitein Remmelts uit Amsterdam, die gistermiddag met de overige 6 op varenden van het in de Indische Oceaan gezonken schip op Schiphol is aangeko men, vertelde verder: „Op 14 juli, 's avonds om half tien werd ik gewaar schuwd door de eerste machinist, dat het schip ernstig water maakte. Ik be val alle hens aan dek en 10 minuten later ging de bemanning uitgezonderd mijzelf en de le stuurman in de 2 sloepen. Ongeveer een half uur daarna volgden ook wij omdat ik toen de toe stand onhoudbaar achtte. 24 uur hebben we toen in een hoge holle zee rondge dobberd voordat het Indiase schip ons oppikte. 5 dagen later werden wij in Bombay afgezet. „Desgevraagd zei de kapitein verder geen gat of scheur in de scheepsromp te hebben kunnen con stateren. De .Kazan" van N V. Scheepvaart bedrijf Gruno te Amsterdam had gela den in de Italiaanse haven Talamone en was op weg naar o.a. Basra in de Per zische Golf. (Van •rslaggevers DEN HAAG De reizigers per veer zullen een veer moeten laten: door de invoering van de BTW zullen er prijs stijgingen optreden bij het vervoer van auto's, bromfietsen en fietsen. Minis ter Witteveen (Financiën) heeft deze verwachting uitgesproken naar aanlei ding van vragen van de CHU-Tweede Kamerleden Van der Peijl en Scholten. De bewindsman zegt niet van plan te zijn dit vervoer te laten vallen onder 't zogenaamde vier-procentstarief, zoals wel het geval is voor personenvervoer. GEKAAPTE EL AL-VLIEGTUIG /A ril"! kwamen vertelden dat bij de overval de CLEVELAND (Reuter - A.F.P.) De nationale garde van de Amerikaanse staat Ohio is in de afgelopen nacht in staat van alarm gebracht. In de negerwijk van de industriestad Cleveland woedde op dat moment een vuurgevecht, dat tot dusver het leven heeft gekost aan acht personen, onder wie zeker drie politiemannen. Zeven tien mensen, onder wie twaalf politiemanneu, werden gewond. Het incident begon, toen een patrouille wagen van de politie werd beschoten door vijf mannen, door ooggetuigen om schreven als „zwarte nationalisten", die opvielen door hun Afrikaanse kleding. Toen de agenten de vijf mannen wiilden ondervragen, werd de politiewagen door zeefd met kogels, waarop de negers een flatgebouw binnenrenden en vandaar met automatische geweren vuurden. Even later arriveerden politieverster- kingen, die met een regen van kogels werden ontvangen. Meer dan honderd politiemannen omsingelden het huis, waarbij zij dekking zochten achter auto's en gebouwen. Het geweervuur was zo hevig, dat men gewonden die op straat lagen niet te hulp kon komen. Vanuit het huis werd geroepen: „Wij schieten op alles wat blank is". Ongeveer drie uur later slaagde do politie erin een aangrenzend huis te be zetten. Men vermoedde toen, dat vier van de vijf sluipschutters waren gedood of gewond. Op het felst van de 'strijd brandde een supermarkt tot de grond af en werd een heel woonblok in brand gestoken. Ook verscheidene auto's ondergingen dat lot en de brandweer werd door het van sluipschutters ernstig gehinderd in haar taak. Enkele uren na het uitbreken van de onlusten barstte een z regenbui los. Burgemeester Carl Stokes heeft de burgerij opgeroepen kalm te blijven. PARIJS (Reuter-AP) Alle Israëliërs, 12 passagiers en 10 bemanningsleden, die zich aan boord bevonden van de gister ochtend gekaapte Boeing van de Israë lische luchtvaartmaatschappij El Al, zijn in Algiers vastgehouden, tenvijl de overige inzittenden mochten vertrekken. Naar men aanneemt bevinden de drie overval lers, die voor een Palestijnse verzets organisatie zouden werken, zich ook nog in Algiers. Passagiers die in Parijs aan- LAGOS (Rcuter-AFP) Het Nigeri- aanse staatshoofd, Yakoeboe Gowon, heeft uitdrukking gegeven aan zijn vast beslotenheid de uit de federatie getre den republiek Biafra op dc knieën te dwingen. Hij zei dat dit veiligheid cn ze kerheid zou verschaffen aan alle andere Afrikaanse staten met stammengcscbil- ien. Gowon zei dat hij niet zal toestaan, dat enig deel van Nigeria, hoe klein ook, de naam Biafra draagt. Wat ons betreft is de oorlog nagenoeg voorbij, zei hij. Vol gens Gowon bleek uit verscheidene front- berichten, dat de leider van het afge scheiden Biafra, kolonel Ojoekwoe, steeds meer alleen komt te staan en dat diens „zogenaamde rijk verbrokkelt, ondanks zijn snode propaganda". Inmiddels heeft kolonel Ojoekwoe toe zicht van tien Afrikaanse landen op het gebied van Port Harcourt voorgesteld, wanneer Nigeria zijn voorstel om de strook te demilitariseren aanvaardt. In de omgeving van Yenogoa, onge veer 90 km ten westen van Port Har court, wordt weer hevig gevochten. Vol gens federale militaire autoriteiten heb ben de Biafranen in dit gebied, de delta van de Niger, alleen nog de plaats Ahoada in handen. gewond. Premier Esjkol van Israël zei gister avond dat alles zal worden gedaan om het vliegtuig terug te krijgen. Aan secretaris-generaal Oe TTiant en de Ita liaanse regering is verzocht daartoe te bemiddelen De vrijgelaten passagiers vertelden dat de kapers hoffelijke en bijna vriendelijke mannen waren, die de passagiers zelden niet in paniek te raken. De mannen spraken een groot aantal talen, waaronder Engels, Arabisch, Frans en Hebreeuws. De passagiers vertelden, dat de man nen het vliegtuig overnamen 30 minuten na het vertrek uit Rome. Ze hadden het voorval gemerkt toen de gewande piloot uit de cockpit kwam. De rest van de vlucht hielden twee mannen, gewapend met pistolen en ieder een handgranaat de wacht in het compartiment i passagiers. De mannen 6praken Hebreeuws den herhaaldelijk tegen de stewardess dat er belangrijke diplomatieke papieren aan boord van het toestel waren. „We zoeken een zeer belangrijke brief, die aan boord van het toestel is", 70 zou een van de mannen gezegd hebben. Maar de stewardess zei dat zij daar niets van af wist. De passagiers waren na de landing naar een kaal gebouw gebracht waar zij tot dinsdagmiddag bijeen bleven. Toen werden de Israëlische burgers weg gebracht. De andere passagiers werden toen zeer goed behandeld, zij kregen een maaltijd, en mochten de stad bezichtigen voordat zij op het vliegtuig naar Parij6 werden gezet Geen krant ontvangen? Bel tussen per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. (Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Een aantal hevige explosies heeft vannacht de vierkoppige bemanning van het vissersvaartuig Urk 245 „Riekelt" in een klap uitge schakeld. De bemanning van het schip, dat 18 mijl ten noorden van Ter schelling aan het vissen was, haalde de netten op. Daarin was geen vis, maar een kist handgranaten, die ontplofte. De 48-jarige Cornelis de Vries werd gedood. De drie andere bemanningsleden werden gewond. aan boord een arts uit Terschelling. Enkele andere visserschepen, die ln de buurt van de „Riekelt" lagen, durfden hol schip niet te enteren ln verband met het misschien nog aanwezig ontploffings gevaar. Tenslotte stapten toch twee man van de Urker visser Jakob" over op de „Riekelt". Zij slaagden erin de motor van het schip draaiende te krijgen en voeren de reddingboot tegemoet.. Voor Cornelis de Vries, van wie zij vermoed den, dat hij zwaar gewond was. konden ze niets doen. De man lag tussen de explosieven. De dokter aan boord van do reddingboot kon geen aanwijzingen voor verzorging geven, omdat hij de aard van de verwondingen niet kende. Om half drie nachts bereikte de reddingboot het schip. De arts stapte aan boord van het. door explosieven bijna onbegaanbare schip Hij constateerde de dood van Cornells de Vries. De ..Riekelt" kreeg bevel naar Harllngen op te stomen, waar het schip vanmorgen vroeg aan kwam. Nadat men de dode aan wal had gezet, vertrok het 6chip naar een zand plaat buiten de haven, waar mannen van de mijnopnilmlngsdlenst de nog niet ontplofte granaten tot explosie hebben gebracht. Onmiddellijk werden noodseinen uit gezonden, die om half één via Scheve- nlngen Radio werden opgevangen. De motorreddingboot „Cariot' rukte uit. met 1 on verslaggevi Knap stuntje van een amateur- fotograaf, Een bliksemflits raakte de top van de hoogste toren ter wereld, de Tokiotoren. Vanuit een nabijgelegen appartement maakt de Brit Ham For de de foto. Hij woont in Japan en verdient royaal de kost als golf professional. Enkele tech nische gegevens: Liam F orde ge bruikte eenvierde seconde be lichting, lensopening l.S, 55-mm- lens en draadontspanner. (ADVERTENTIE) Voor HORLOGES en KLOKKEN JUWELIER - HORLOGER HAARLEMMERSTRAAT 181 MAASTRICH'I De 47-jarige Hans van H., verdacht van grafschennissen en opgesloten in de Belgische NAVO- kazerne le Neheira wordt «eer binnen kort overgebracht naar Hasselt. De Duitse justitie «tl op deze verdachte geen aanspraken doen gelden. Komende dag m zal door de Belgische instanties worden beslist of hij voor de krijgsraad of voor een burgerlijke recht bank in België terecht zal moeten staan. Zou tot het tweede worden besloten, dan wordt Var spoedig naar de ge vangenis overgebracht. In- plaats van de tien Duitse gevallen die de Belgische krijgsraad moet berechten, worden dan eerst de 52 graf- en kerk- schennissen in België afgehandeld. In een kerk te Turnhout heeft men dinsdag middag weer tweemaal de leuze „sa tan is onze god" ontdekt. Zij waren ge schreven op kruiswegstaties. De politie neemt na grondig onderzoek aan. dat deze leuzen circa drie weken geleden werden aangebracht. In die periode werd Hans van H. in enkele kerken te Turn hout en te Mechelen gesignaleerd. (ADVERTENTIE) morgen voordeel ISO gram van 99 voor 89 niet duur wel heerlijk NIEUWERSCHANS, (A.N.P.) Maan dag is in Duitsland een man gearres teerd, die verdacht werd van wapen smokkel. Bij een verhoor vertelde deze arrestant, dat hij de wapensmokkel be dreef samen met een Nederlander. Naar aanleiding van deze bekentenis heeft dc politie de 26-jarige A. B. uit Nieuwer- schans aangehouden. Vannacht heeft PRAAG (Reuter - A.P.). ln de be trekkingen tassen Moskou en Praag is van ontspanning nog niets te merken. De datum van de besprekingen tossen de politieke bnreaus van beide partijen, onder leiding van de partijleiders Brezj- nev en Dubcek, schijnt verder te zün uitgesteld, ook al is de Russische dele gatie reeds alt Moskou vertrokken. De plaats van samenkomst is da Slowaakse hoofdstad Kosice, zoals door Praag is voorgesteld. Tegelijk met de onderhan delingen tussen de partijen zullen dicht bü de Tsjecho-Slowaakse grens In de Sovjet-Unie uitgebreide militaire oefe ningen worden gehouden, zo is gisteren bekend geworden. zondag werd ontvangen. Daarin Rusland ernstig bezwaar hebben maakt tegen een open grens met het westen, maar het zou niet geëist hebben dat Russische troepen aan de Tsjechisch- Duitse grens worden gelegerd. Praag zijn verweten dat het niets heeft gedaan om de „reactionaire, anti-socialistische en revanchistische" elementen in het land het swijgen op t« leggen. De bezoeken van het Zuidslavische staatshoofd Tito en diens Roemeense ambtgenoot Ceausescu zijn tot na de Russisch-Tsjechlsche besprekingen uit gesteld. In de loop van augustus zullen nog bilaterale besprekingen volgen met Hongarije, Polen, Bulgarije en Oost- Duitiland. LUSAKA (Zambia) (A.P.). De duizend chauffeurs van de vracht auto's, die op en neer rijden tussen Dar-es-Salaam. de haven van Tan zania, en Zambia noemen hun 2000 km lange route een hel. Ruim honderd chauffeurs zijn reeds om het leven gekomen toen «Ij hun enorme voertuigen langs de ver raderlijke weg door het dampende oerwoud en over kronkelige en soms spiegelgladde bergtrajecten naar de plaats van bestemming probeerden te brengen. Honderden anderen zijn gewond toen hun voertuigen van klippen afstortten, in moerassen terecht kwamen of gevaren van gelijk aard op hun weg tegenkwamen. Sommigen van die chauffeurs maken zich niet druk. „Het geld is goed", zeggen zij. De weg kreeg zijn slechte naam toen hij plotse ling de enige aanvoerroute werd voor het rijke koperland Zambia, dat aan alle zijden door land om sloten is. Slechts een klein deel van de weg is geplaveid. De rest is een nachtmerrie van onover zichtelijke bochten, stofwolken ln het droge seizoen cn zeeën van modder in dc regentijd. Onder redelijke omstandigheden heeft een chauffeur twaalf dagen dagen nodig om zijn bestemming te bereiken Zit het hem echter tegen dan kan de reis wel drie weken duren. Aardverschuivingen en modderpoelen van 60 km lengte houden het verkeer soms dagen op. De chauffeurs kamperen dan naast hun wagens in de voort durende vrees voor een aanval van leeuwen en olifanten. Op de weg rijden zevenhonderd trucks en tankwagens tegelijk om Zambia van de nodige goederen te voorzien. Voordat Rhodesia een greep naar de onafhankelijkheid deed, werd het goederenverkeer naar cn van Zambia via dat land per spoorweg afgewikkeld. Thans moeten 400 000 ton brandstof, die Zambia jaarlijks nodig hoeft vla deze verschrikkelijke route wor den aangevoerd Maar de dagen van de weg zijn getold In sep tember zal een pijpleiding van Dar-es-Salaam naar de koper mijnen van Zambia ln dienst worden gesteld en tegen 1972 zal een «uperverkeersweg de verbin ding tussen beide landen onder houden. Dan zal dc huidige weg nog slechts een grimmige herinnering vormen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1