S)e CeidóeGoti/ïa/iit Sorbonne door politie ontruimd GERECHTELIJK ONDERZOEK NAAR STEEKPARTIJ WAS AANLEIDING B.O.A.C.-VLIEGERS ZIJN IN STAKING Enkele dagen gesloten GROET AAN DODE STUDENT Dolle rit van dronken man door Haarlem Noodweer in Duitsland: vier doden Cohn-Bendit in Duitsland Uitbarsting van Etna Roolvink vraagt SER advies uitbreiding werktijdverkorting Luns deze zomer naar Israël Eisenhower had nieuwe hartaanval BIESHEUVEL KRITISEERT ROOLVINK „Schoten voor de boeg van kabinet De Jong PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 1] TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V, Lelden DIR.: C. M DRABBE J. F. J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) MAANDAG 17 JUNI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VERANDERLIJKE BEWOLKING De weersverwachting, meegedeeld door het KNMf# geldig bot morgenavond t Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele buien. Weinig wind. Ongeveer dezelfde tempera turen als vandaag. 59c jaargang, no. 17.473 ■nze correspondent L. Kleijn) PARIJS. Na het Odéon is gistermiddag ook de Parijse Sor- bonne-universiteit door de politie bezet. De bezetting gebeurde zo verrassend snel dat de studenten geen tijd hadden om bepaalde parolen uit te geven. Er is zondag avond in het Quartier Latin hier en daar tussen politie en studenten gevochten. Op een gegeven ogen blik hing op de Place de l'Odéon zo'n dikke mist van traangasbom- men dat, men geen hand voor de ogen kon zien, maar daar is het in hoofdzaak toch wel bij gebleven. Het begon als volgt. Om een uur liet het ministerie van Binnenlandse Zaken weten dat in het ziekenhuis hotel Dieu een zwaargewonde student was binnen gebracht luisterend naar de naam van Jacques Barbier De jongen kwam volgens het ministerie uit liet, noodziekenhuis van de Sorbonne en had een levensgevaar lijke steek in de hartstreek gekregen. Het ministerie achtte het dus dringend nood zakelijk dat naar het gebeuren met de student een gerechtelijk onderzoek zou worden ingesteld. In overleg was der halve met, het ministerie van Onderwijs besloten dat de Sorbonne tijdelijk zou worden gesloten, niet meer zou kunnen worden gebruikt als „herberg, hotel of 2/fkenhuis" en over tnkele dagen zou worden teruggegeven aan professox'en en studenten om te dienen voor de univer sitaire bestemming. De prefect van politie kwam voor dat gereohterlijk onderzoek met enkele in specteurs van de gerechterlijke politie de Sorbonne binnen en begon te onderhan delen met het bezettingseomité van de universitei t.bestaande uit hoogleraren en studenten. De onderhandelingen durn-den de gehele middag, maai- leverden geen enkel resultaat op. Het bezettingseomité verlangde dat het gereohterlijk onderzoek zou worden gevoerd in het openbaar in tegenwoordigheid van het comité en in het bijzijn van de pers. Dat werd ge weigerd. Daarop trokken de eerste politie-agen- ten de binnenplaats van de Sorbonne op. Dat was omstreeks half zes gisteravond. (ADVERTENTIE) Met geheven vuist trekken vrienden van de 17-jarige student Gilles Tautin langs diens met bloemen bedekte kist. Tautin kwam om het leven tüdcns een treffen tussen studenten en politic bij de Rcnault- fabrieken in Flins. Tot dat ogenblik was de stemming vrij rustig gebleven. De Sorbonne was welis waar door een zeer sterke politiemacht aan alle kanten omgeven, maar studen ten en nieuwsgierigen deden niet veel meer dan kijken en nergens werd de rust verstoord. Maar toen als e enlopend vuurtje be kend werd dat de politie de Sorbonne was binnengerukt sloeg de stemming om. Uit zijstraten kwamen studenten in klei ne groepen oprukken en de bekende ge vechten begonnen met stenen van de ene en met traangasbommen van de andere kant. Tegen de ovennacht konden de studenten weinig beginnen. Bij het Odéon plein wei-den vier lege autobussen midden op straat gezet, maar de politie was er onmiddellijk bij om de afzetting op te ruuimen. Om negen uur was de Sor bonne vrijwel leeg Kleine groepen van studenten en hoogleraren waren geleide lijk naar buiten gekomen en hun werd niets in de weg gelegd. De politie vroeg zelfs niet naar papieren maar keek al leen maai- naar wapens. FRANKFORT (ANP De leider van de extreme studentenbeweging van de 22ste maart, Daniel Cohn Bendit, is zaterdag uit Londen in Frankfort aange komen, aldus de politie van die stad. Het hoofdkwartier van de radicale West- duitse studentenbeweging SDS zegt niets te weten van een verblijf van Cohn- Bendit in Duitsland. DüSSELDORF (DPA) In de omge ving van Söst in de Westduitse deel staat Noordrijn-Westfalen heeft zater dagavond een wolkbreuk aan minstens vier mensen het leven gekost. Volgens de politie verdronken zij in de water massa's die zich van de bergen in de da len stortten. Velen zochten een toevlucht op de daken vanwaar zij door hefschroef- vliegtuigen in veiligheid werden ge bracht. CATANIA (AFP-Reuter) De vul kaan Etna op Sicilië is gisteren tot uil- barsting gekomen, wal gepaard ging mei iwec aardschokken. De bevolking in naoijgelegen steden vluchtte in paniek het land op. Gedeserteerde VS-officier blijkt bedrieger STOCKHOLM (DPA) De man, die donderdag in de Zweedse stad Kristian- stad was aangekomen en had verklaard dat hij een gedeserteerde Amerikaanse officier was, blijkt een bedrieger te zijn. De Zweedsepolitie heeft vastgesteld, dat de man, die zei de 38-jarige luitenant Charles Galve te zijn, vermoedelijk een Cubaan is en waarschijnlijk uit een Zweedse gevangenis ontsnapt is. DEN HAAG (ANP) De minister i dacht van de SER voor de historisch van Sociale Zaken en Volksgezondheid, gegroeide verschillen in arbeidstijd tus- de heer B. Roolvink. heelt de Sociaal- sen onderscheidene groepen van ,verk- nemers, zoals tussen hoofd- en handar- Economischc Raad gevraagd hem ad- beiders. vies uit te brengen over de sociale en economische aspecten van een ver HAARLEM (ANP) De 26-jarige Haarlemmer F. H. FI. heeft in zijn woon plaats Haarlem onder invloed van alco hol met zijn auto drie voetgangers aan gereden. Twee van hen moesten in een ziekenhuis worden opgenomen. H. kon na zijn dollemansrit slechts met moeite door de politie tegen woedende omstan ders beschermd worden. Hij is ingeslo- Op de Arnhemseweg in de gemeente Renswoude is vannacht, een personen auto tegen een boom gebotst; de wagen vloog in brand. De bestuurder werd eruit geslingerd; een medepassagier overleed. Een 9-jarig jongetje uit Ursem kwam om het leven toen zijn zusje, bij wie hij achter op de bromfiets zat, geen voor rang verleende aan een auto. In Waalwijk werd een vijfjarig meis je door een passerende auto geschept en overleed in het ziekenhuis. Een 2-jarig jongetje uit Arnhem kwam om het leven toen hij plotseling achter een geparkeerde auto de weg overstak en door een auto werd aangereden. Op weg naar Apeldoorn is de 25-jarige heer Bredenhof uit Ernst bij een inhaal manoeuvre tegen een boom gereden cn gedood. Een 26-jarige vrouw uit Deursen kwam om het leven toen haar echtgenoot met zijn auto geen voorrang verleende en in botsing kwam met een auto. In Tilburg is vannacht een 57-jarige wielrijder gedood door een bestelauto. In Loon op Zand is zondag een 42- .iarlge vrouw uit Tilburg op slag gedood toen zij met haar auto- op een kruising tegen een andere auto botste. Verdronken zijn een 3 jaar oude jon gen in een ondiepe plas (nog geen halve meter) te Delfzijl, een 28-jarige vrouw bij het zwemmen in het nieuwe meer bij het Amsterdamse Bos. Een geweldige brand heeft i" BRAND IN KOPENHAGEN <I« Wainschoepswerf nagenoeg ver' icoest. Het vuur bedreigde op een gegeven moment de Ch ristianskerk Eis: meer salaris Doodvonnis in Polen WARSCHAU (Reuter) Een militai re rechtbank in Warschau heeft de 28- jarige Pool Adam Henryk Kaczmarzyk ter dood veroordeeld omdat hij militaire geheimen verkocht zou hebben aan ag ten van de Britse spionagedienst, meldt het Poolse persbureau PAP. LONDEN (Reuter). De piloten van de British Overseas Airways Corporation (B.O.A.C.) een staatsbedrijf zijn sinds zaterdag te middernacht in staking voor hogere salarissen. ZU wensen een ingewikkelde salarisschaal, waarbij reke ning wordt gehouden met de snelheid en het gewicht van het toestel waarin zij vliegen, met het deel van het etmaal waarin wordt gevlogen en met het aantal dienstjaren. Volgens de president-directeur van de B.O.A.C., Sir Giles Guthrie, zou deze schaal erop neerkomen, dat een gezag voerder van egn Bgi'iiig-707. die nu 5800 pond (ongeveer 50.000 gulden) verdient, een inkomen zou krijgen van 13 000 pond (112.000 gulden), terwijl zijn collega var de supersone Concorde, waaraan nog wordt gebouwd, ruim 16.000 pond (bijnt 140.000 gulden) per jaar zou moeten verdienen. Sir Giles noemde het onredelijk dat de B.O.A.C.-piloten op dezelfde schaal als hun Amerikaanse collega's willen worden betaald. Hij zei niet van plan te zijn toe te geven. De piloten hebben op hun beurt gezegd, dat zij het zo nodig drie maanden zullen volhouden. Om middernacht (zaterdag op zondag) was het ultimatum dat de vereniging van Britse vliegers had gesteld, verstre ken. Het stakingsparool is uitgegeven voor de Londense vliegvelden Heathrow en Gatwick en de B.O.A.C. hoopt dat de vluchten van de luchthavens Manchester en Prestwick normaal kunnen doorgaun JERUZALEM (Reuter) De Neder landse minister van Buitenlandse Zaken mr. 1 M. A. 11. Luns zal deze lomer op uitnodiging van zijn Israëlische ambt genoot, Abba Eban, een bezoek brengen aan Israël, zo is zondag in Jeruzalem bekend gemaakt. Minister Eban, die onlangs Nederland heeft bezocht, verklaarde op de weke lijkse bijeenkomst van het Israëlische kabinet, dat nog niet is vastgesteld, wan neer mr Luns precies komt. de arbeidstijdverkor- In 1960 en 1961 werd Nederland gecon fronteerd met een arbeidstijdverkorting van 48 naar 45 uur per week, waardoor voor grote groepen werknemers een ge heel vrije zaterdag werd verkregen. In grote sectoren van het bedrijfsleven ont wikkelde zich inmiddels een andere vorm van arbeidstijdverkorting, n.l. een verlenging van de jaarlijkse vakantie 2 tot 3 weken. Voorts wordt de laatste tijd, met name voor jeugdige en oudere werknemers een beperkte ver lenging van de jaarlijkse vakantie ge- In 1967 en 1968 kwam voor ruim 500.000 werknemers via meerjarige con tracten verdere arbeidstijdverkorting tot stand. Ten slotte is het bedrijfsleven in het kader van de vrije loonpolitiek m belangrijke mate overgegaan tot een arbeidstijdverkorting van een kwartier per dag. voor wederom ongeveer 500.000 handarbeiders. Een nieuwe faze werd ingeluid toen de bouwnijverheid in zijn nieuwe CAO een arbeidstijdverkorting van een half uur per dag overeenkwam. Dgze bepaling werd onverbindend verklaard, waarmee werd voorkomen dat een vrij wel continue en snelle beweging naar verdere verkorting van de wekelijkse arbeidstijdverkorting werd ingezet. In de adviesaanvrage vestigt minister Rool vink de aandacht van de raad op het belang van een geleidelijke invoering van een verkorting van de arbeidstijd. In verband met de hiervoor te brengen economische offers moet er ruimte blij ven voor andere verbeteringen op soci aal terrein. Ook vraagt de minister aan- WASHINGTON (AP) Ex-prcsldent Dwichl Eisenhower heeft opnieuw een hartaanval gehad, io beeft een zegsman van liet Walter Reedziekenhul* in .Washington bekendgemaakt. De 77-jarige Eisenhower is op 14 mei in het Walter Reedziekenhuls opgenomen na op 29 april in zijn winterverblijf te Palm Desert een hartaanval te hebben gehad. Hij was toen aanvankelijk opge nomen in het ziekenhuis vun de lucht machtbasis March. Zegslieden van Walter Reed hebben verklaard dat Eisenhower door zijn jong ste hartaanval het ziekenhuis op 24 juni niet zal mogen verlaten, zoals het plan vas geweest. Mevrouw Eisenhower zal in het ziekenhuis blijven wonen. In Kinsjasa tKongotrad de politie op tegen betogende studenten, die protesteerden tegen tl zonden zijn gesteld, waarvan de leerstof nooit n as behandeld. Bovendien werd beweerd, dat s de vragen tevoren gekregen zouden liebbni. (Van onze parlementaire redactie) ROTTERDAM A.R.-fractieleider mr. B. Biesheuvel heeft zaterdag in Rotterdam gezegd, dat het kabinet wat de A.R. betreft voorlopig niet met be- lastingverlagingvoorstelleu moet komen aanzetten. „VV'ü kunnen de overheids uitgaven niet fors terugdringeu. Er wachten integendeel veel nieuwe taken. Er zit geen belastingverlaging in. BU ons liggen de prioriteiten trouwens ook anders", zei mr. Biesheuvel in een toe spraak tot de buitengewone deputatcn- vergaderlng van ztyn partij. Mr. Biesheuvel ving zijn rede aan met te stellen, dat hij ten aandien van het kabinet „enkele schoten voor de boeg wilde lossen". Hij vond dat het kabinet- De Jong niet bezig is om haar eerste parlementaire jaar met een happy end te beëindigen, daarbij met name wijzend op de werkloosheidssituatie. De loonnota van het kabinet en de vijzigingimota inzake de B.T.W.-regeling met aankondigingen maak* belasting- verlaging noemde hij „missers". Ook de nota inzake het noorden van het lqnd had op hem geen grote indruk gemaakt. Zonder voorts alles af te willen keuren wat minister Luns doet („ik weel. dat hij veel voor ons land doet") noemde hij diens E.E.G.-beleid „aarzelend, onduide lijk en geen echt Europees beleid". De A.R.-fractieleider zei ook pluspun ten in het kabinet te bespeuren, maar hij werkte dit niet verder uit. Opvallend vond hij de goede samenwerking tussen de vier Kamerfracties van de regerings partijen en tussen hun fractievoorzitters. „Dat ia belangrijker dan het kabinet self zich realiseert". Hij constateerde voorts dat de A.R. niet de makkelijkste rege ringspartner is geweest. Raadsel De reeds genoemde loonnota van de eveneens ter vergadering aanwezige minister Roolvink (Sociale Zaken) kwam er bij mr. Biesheuvel slecht af. „De nota kwam te vroeg, was te eenzijdig en blijft voor.ons een raadsel. In het najaar komt de zaak torug en dan is er een evenwich tig pakket voorstellen nodig, dat zich niet alleen tot de lonen beperkt", aldus mr. Biesheuvel. Bij betoogde voorts dat minister Wit- teveen (Financiën) een belastingplan van niet geringe afmetingen heeft onthuld, waarvan hij zei te hopen dat minister Wittoveen deze „alleen nog maar in zijn hoofd heeft" ln dit verband beklem toonde mr. Biesheuvel, dut de A.R. slechts gebonden is aan bij de kabinets formatie gemaakte afspraken. Hij waar schuwde het kabinet om in september bij de miljoenennota „niet alles over hoop te halen". Terzake een belasting verlaging heeft de A.R zich bij de kabinetsformatie niet gebonden aan een datum, noch aan de wijze waarop en de jaren waarover deze gegeven zou moe ten worden. De heer Biesheuvel waar schuwde voor een te snelle en te forse belastingverlaging. In de vergadering werd eerder af scheid genomen van dr. Berghuis als voorzitter van dc A.R Dr. Berghuis kreeg daarbij vele woorden van dunk te horen van mr. Roosjen namens de partij cn van A R.J.O.S-voorzittei De Boe» Duitse politie jaagt op te hard rijdende Nederlanders DEN HAAG De politie ln Noord- Dun s'and Is zeer gebeten op Nederlandse toeristen die te hard over de Duitse we gen rijden. De Jacht hierop wordt heel toepasselijk „H'UI»nder Jacht" ge noemd. Bij uanhoudüig kan men niet ter pluatse boete betalen, maar men moet dit doen bij het kantongerecht ln de dichtst bljztjnde stad. Aldus mededelin gen vun „slachtoffers". Geen kalfshart overgeplant in CuIhi HAVANNA (AFl') De leiding van radio Havana heeft zaterdag ontkend een bericht te hebben vcmpreld volgens welk het hart van een kalf was overge plant in een mens. Het schijnt dut het gerucht is ontstuan door een grapje tij dens een televisieuitzending. (ADVERTENTIE) De meest makkelijke verf heet

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1