Ste £cidie(Soii^anï SENATOR ROBERT F. KENNEDY (42) DOOR KOGEL IN HET HOOFD GETROFFEN CHIRURGEN VECHTEN VOOR LEVEN „Plotseling zag ik een hand met een pistool uit de menigte Toestand is zeer kritiek KOERS DOLLAR GEZAKT Dader (25) werd bijna gelynch 1 JOURNALIST ZAG VOOR ZIJN OGEN AANSLAG HAPENGR ACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20933 REDACTIE 20018 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 2082G GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V, Lelden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; B Mi f M M #B A B W M/ B JM W M f I JM Mi W MJMm Veranderlijke bewolking p. mnd. 4.45; p. kwart 13.35; fr. p. post 16.20 A M J B B^ Br onweersbuien. Vannacht hui- ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— ^M^ ^Mr mist. Zwakke tot matig», in hoofdzaak nudwcste- KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) "jke wind. Weinig verandering in temperatuur WOENSDAG 5 JUNI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Bloedend ligt Robert Kennedy op de grond terwijl zijn verschrikte partijgenoten hem trachten te helpen. (Oogyetuigeverslag door Richard Drew, LOS ANGELES Senator Ro bert F. Kennedy had juist zijn overwinningsrede beëindigd en ging door de keuken naar de pers kamer, toen ik een hand uit de me nigte zag komen. In die hand was een pistool. Zodra ik het pistool zag het wapen was een seconde recht op mij gericht dook ik in elkaar en probeerde uit 't schoots veld to komen. Toen hoorde ik twee schoten. Daar- loen kwamen er nog drie schoten. Toen ik opkeek, viel Kennedy achterover. Zijn medewerkers vingen hem op en legden hem op de grond neer. We waren onge veer met zijn vijftigen in de keukeq toen de schoten gelost werden, voor het grootste deel journalisten en aanhan gers van Kennedy. Een paar seconden deinsde iedereen terug; niemand kwam te dicht bij. Toen zag ik pas dal er nog een man op de grond lag. Op dat moment begonnen dc mensen zich rond de slachtoffers te ver- ZüKICH (Reuter) Op de wisselmarkt in Ziirich is de koers van de dollar vandaag gedaald als gevolg van de aanslag op senator Robert Kennedy. De stemming was nerveus. De dollar moest der tig punten prijsgeven van de slot- koers van 4,3042 50 Zwitserse frank van dinsdag. MOORDAANSLAG KENNEDY Wijzigingen in t.v.-programma kengang verlaten. Op dat mome de volgens ooggetuigen „met verwilderde ogen" met eei enige schoten op hem af. Kennedy's i lijk 1 morgen voordeel gev. framboosjes 2S0 gram van as voor 75 Meer nieuws over de aanslag op Kennedy zie pagina 5 Dc 25-jarige pleger van de aanslag, stevig door een politicman gehouden. De politie noemt hem „John Doe", een aanduiding dit bruikt wordt, ah de identiteit onbekend is. hersenen, de tweede kogel maakte alleen een lichte schouderverwon- ding. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis van de Barm hartige Samaritaan, waar hij ge opereerd is door zes hersenspecialis- ten. Zijn toestand is zeer kritiek. Hij is bediend. LOS ANGELES (Rtr-AFP-AP). Senator Robert Kennedy (42) is vanmorgen in het Ambassadorhotel in Los Angeles, neergeschoten door een 25-jarige kleine, donkerharige man, die op enkele meters afstand stond. Robert Kennedy werd twee maal getroffen. Een kogel drong via zijn rechterslaap diep in de De dader werd onmiddellijk gearresteerd. Hij moest met man en macht tegen de razende ooggetuigen in het hotel beschermd worden. Hij heeft tot dusverre geen woord losgelaten, behalve onmiddellijk na de aanslag toen hij riep: „Ik deed het voor mijn land". De aanslag had plaats, vlak na een rede van Kennedy waarin hij zijn overwinning op McCarthy in de zeer belangrijke voorverkiezingen van Californië aankondigde. Behalve Kennedy werden nog drie personen getroffen: Bill Weizei, producer van de omroepmaatschappij APC, die in de buik werd getroffen, de vak bondsfunctionaris Paul Schrade en de radioverslaggever Ira Goldstein, die licht gewond werden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1