SfeCeicbeSoiiAant Nieuwe aanvalsgolf van Vietkong HERINNERING AAN TETOFFENSIEF MAO'S PRAAT-VECHT-METHODE Nieuwe operatie in Houston; Rizor overleden Xoean op 9 mei in Parijs Barricades voor spoorbaan na ernstig ongeluk JAMIN Brandkast- roof op het nippertje verijdeld Nederland uit Davis Cup WEEKENDVERKEER EIST ACHT DODEN Koopman met mes gedood Guerrilla in steden V.S. in voorbereiding Meisje aan brandwonden overleden PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIE AFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Araro-Bank N.V„ Leiden DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) MAANDAG 6 MEI 1968 ENKELE BUIEN Veranderlijke bewolking mot enkele buien. Zwak ke wind in hoofdzaak tussen zuidweot en noord- weet. Weinig verandering in temperatuur. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.438 Een jeep uiet vijf Westerse journa listen viel gisteren in Saigon in een hinderlaag van de Vietkong. Vier journalisten kwamen om het leven, één slaagde erin te ontsnappen. Zijn bevindingen zijn te lezen op pagina 5. Op de foto: Zuidvietnamese soldaten bij de jeep en de stoffelijke resten van de omgekomenen. SAIGON (Reuter-AP) De zware aanvallen die Vietkong en Noordvietnamezen vijf dagen voor het overleg in Parijs begint, op 119 mili taire steunpunten hebben ondernomen tonen aan, dat de communisten doorgaan met vech ten ook al zijn de onderhandelingen begonnen volgens Mao's oude raad: „Vecht vecht praat praat, praat praat, vecht vecht". De zware aanvallen riepen herinne- INHOUD ƒ10.000,- ROTTERDAM (ANP) In Rotterdam zijn vannacht twee brandkastrovers op het laatste nippertje door de politic ge arresteerd, dank zü een tip van een tot dusver onbekende vrouw. De dieven wa ren juist bezig een brandkast inhoud 10.000,in te laden bij een supermarkt aan de Slinge in Rotterdam toen de po litie ter plaatse verscheen. De mannen maakte in de supermarkt (van Albert Heijn) gebruik van het in terne transport. Nadat de brandkast van een gemetselde voet was afgebroken, hielp een steekwagentje bij het-vervoer naar de achterkant van de zaak. Met behulp van lopende-bandrollers ging de buit naar een gereedstaande vrachtauto. Juist toen de brandkastdieven het laat ste deel van hun operatie wilden begin nen, Icwarn de politie, die één man, de 33-jarige bankwerker G, J. V. uit Rot terdam. direct kon aanhouden. Een uur later arresteerde zij de 20-jarige anti quair F. T., ook uit Rotterdam. Deze, in het bezit van de contactsleutel van de vrachtwagen ontkende iets met de in braak te maken te hebben. Het bleek dal hij ook eigenaar van het vervoermiddel Beide mannen zijn in bewaring gesteld. De vrouw die de tip gaf is .tot dusver niet bekend. Hajer verliest DEN HAAG (ANP) Het verkeer heeft het afgelopen weekeinde minstens acht slachtoffers geëist, terwijl vier per sonen overleden aan gevolgen van on gelukken die hun eerder vorige week overkwamen. Op de provinciale weg 31 te Oost- voorne vloog de 48-jarige motorrijder A. van Polder uit Rookanje uit de bocht. Hij was op slag dood, evenals de 17- jarige duopassagier W. A. M. Verduin uit Rotterdam. Een tweede duopassagier, de 17-jarige B. Lens uit Rotterdam is zwaargewond in een ziekenhuis opge- Een frontale botsing tussen een per sonenauto en een klein busje in Ommen heeft het leven gekost aan de 22-jarige bestuurder van de personenauto A. J. Kerkdijk. Van de tien inzittenden van het busje werden enkele licht gewond, j In Het Bildt kwam de 7-jarige B i Jonkman met zijn fiets onder een auto I en overleed korte tijd later De 25-jarige mevr. E Assenbroek- Verhoef uit IJmuiden kwam om het leven, toen de auto van haar zwager in een slip raakte en onder een grote schaftwagen terecht kwam. Drie andere Inzittenden moesten met verwondingen in een ziekenhuis worden opgenomen. Tijdèns een hevige regenbui zaterdag avond vloog in Nijmegen een auto met twee Oostenrijkers met hoge snelheid uit de bocht en botste tegen een boom. De bestuurder werd op slag gedood, zijn passagier werd levensgevaarlijk gewond. Bij een auto-ongeluk, dat in de nacht ringen op aan het grote „Tet"-offensief. Uiteindelijk bleek het dat de Vietkong zich vrij wel uitsluitend bepaalde tot beschietingen en dat infanterieaanvallen op grote schaal achter wege bleven. Alleen in de wijk Cholon in Saigon kwam het tot gevechten op enige schaal. Daar verloren dan ook vier Westerse journalisten het leven. Een vijfde slaagde erin te ontsnap pen (zie ook pagina 5). j Bij de gevechten in Cholou raakte de j Zuidvietnamese generaal Nguyen Ngoc I Loan, die een lugubere wereldvermaard- heid kreeg door de foto waarop hij een gevangen genomen Vietkongstrijder eigenhandig executeert, gewond bij een aanval op een sluipschuttersnest. De aanval in Saigon werd geopend met mortieren, terugstootloze kanonnen en automatische wapenen. Enkele granaten kwamen terecht bij de Amerikaanse ambassade en het televisiestation. De Vietkong hield vandaag nog op drie plaatsen in Saigon stand. Andere plaatsen, waar zich gevechten voordeden, waren Danang, Hue, dat bij het Tetoffensief zesentwintig dagen in de handen van Vietkong en Noordviet namezen is geweest, het vliegveld Quang Tr:, Phan Rang en. in de Mekongdelta. My Tho, Vinh Long en Can Tho. Onder burgerij en militairen zijn 44 doden en 308 gewonden. In Saigonverloren 72 Vietkongsoldaten het leven. Het uit gaansverbod is uitgebreid van zeven uur 's avonds tot zeven uur 's ochtends. De eerste secretaris van de West- duitse ambassade in Saigon, baron Nasso Rudt von Collenberg, is door de Vietkong geëxecuteerd. Hij werd ge vonden bij zijn auto. geblinddoekt en met de handen op de rug gebonden. Intussen zijn verscheidene leden van de Noordvietnamese delegatie voor de conferentie in Parijs uit Hanoi ver trokken. Delegatieleider Xoean Thoey wordt op 9 mei in Parijs venvacht. Paus Paulus heeft bekend gemaakt, dat hij het Vaticaan had aangeboden als mogelijke conferentieplaats voor Wash ington en Hanoi. - HARTTRANSPLANTATIES van zondag op maandag omstreeks kwart voor een onder Terwispel plaats vond, zijn twee inzittenden van een personenauto om het leven gekomen. De slachtoffers zijn de 46-jarige manufac- turler J. Sijtsema uit Gorredijk en de 43-jarlge D. Kleefstra, zonder beroep, uit de Veenhoop. Een derde passagier, de 21-jarige voeger S. Landmeter, even eens uit de Veenhoop, is zwaargewond in het ziekenhuis te Heerenveen opge- De 28-jarige niej. Evers uit Ooi. de 73- jarige H. van Asperen uit Haarlem, de 83-jarige P. Peper uit Wieringerwaard en de 17-jarige W. v. d. Kruk uit Rot terdam overleden dit weekeinde aan ge volgen van ongelukken, die hun eerder vorige week overkwamen. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur. nummer 3S839 en per speciale koerier wordt o de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen tgn gevestigd, «ende men rich tot de agent. VALENCIA. Nederland is uitgeschakeld voor verdere deel neming aan de Davis Cup. Van morgen versloeg Juan Gisbert in het beslissende duel, dat gisteren wegens de regen gestaakt was, Jan Hajer met 75, 61, 60. De eindstand werd daardoor 32 in het voordeel van de Spaanse Cupfinalisten van vorig jaar. De twee punten zijn beide door Tom Okker gescoord. Eerst versloeg hij Juan Gisbert op overtuigende wijze^en gisteren bleek hij zelfs sterker dan het tenniswonder Manuel Santana. Zie voor verder Davis-Cupnieuws •aae sportbijlage, Van onze correspondent I BALKBRUG Gisteravond laat Is in Balkbrug de 19-jarige B. aangehouden, (vermoedelijk een woonwagenbewoner), verdacht van moord of doodslag op de 29-jarige Bruchter koopman W. BriiV,. die 's middags omstreeks vijf uur met verschillende messteken, waarvan Iwee zeer diep in de rug, het ziekenhuis van Ilurdenberg was binnengebracht. De koopman was zondagmiddag ln Ommen uit een auto gestrompeld, die daarna met grote snelheid wegreed. Ver volgens had hij ergens aangebeld en na dat hij er met moeite „ik ben gestoken" had uitgebracht, zakte hij dodelijk ge wond in elkaar. Het slachtoffer werd-in allerijl per ambulance naar het Harden- bergs ziekenhuis vervoerd, maar daar aangekomen, bleek hfj reeds te zijn overleden. Het vermoeden bestaat, dat de gearresteerde jongeman de bestuurder is geweest van de auto. waaruit de koop man stapte. De mogelijkheid wordt niet uitgesloten geacht, dat hier een oude vete in het spel is. (Van nze correspondent GROESSEN De woedende bewo ners van de wijk «Ie Helhoek ln het Oost- Gelderse G roestten, hebben vnudoag hun kinderen van school thuis gehouden uit protest tegen liet. feit «lat hun vele waarschuwingen over de onbewaakte spoorwegovergang In de buurt iu de wind worden geslagen. Vrijdagavond viel op de beruchte onbewaakte opnieuw een slachtoffer. De 16-Jarige Gerrlt Anker smit werd op zijn bromfiets door de trein uit Winterswijk gegrepen en een tiental meters meegesleurd en zwaar ge wond. De jongen werd met een verbrij zeld linkerheen ln een Zevenaarazleken- huis opgenomen. De machinist van de trein merkte niets en reed door naar Arnhem. De buurtbewoners hebben direct na het zoveelste ongeluk deze onbewaakte spoorwegovergang geblokkeerd met per sonenauto's en hekwerken. Direct na het ongeluk startte een handtekeningen actie. De voorzitter van het in allerijl in het leven geroepen actiecomité, de heer G. J. F. U. Uffing vertelde, dat vandaag 400 handtekeningen werden aangeboden aan burgemestor J. A G. Kemme. „De niaat is nu vol", aldus de heer Uffing. De barricade op de over weg. auto's en snel in elkaar getimmer de hekwerken zijn op last van de politie verwijderd. Burgemeester Kemme noem de tie ontwikkeling een trieste zaak. Omdat juist vorige week tie raad ak koord ging met het voorstel 35.000 uit te trekken voor liet aanleggen van j ln het rapport wordt een artikel aan een parallelweg naar tie beveiligde over- gehaald van Maxwell Stanford, voorzit- gang. die een eind verderop ligt. Hij be- ter van hot „Revolutionaire Actiecomité" grijpt de.verontwaardiging van de buurt- (RAM), dat verschenen is in het offi- bewoners en zegt alles in het werk te ci«le blad van de RAM onder de titel zullen stellen dat de beruchte onbe- I ..Dc revolutie zal in de nacht toeslaan waakte zo snel mogelijk definitief voor ,-n niemand sparen. De zwarte revolu- het verkeer wordt afgesloten. Op de j tlo Zil| in de xtcdcn Rebruik maken van beurd. Kortgeleden ontsnapte de 5-jarige Jacqueline Heideman ternauwernood aan de dood. ZIJ wordt nu elke dag door haar moeder naar de kleuterschool gebracht en weer gehaald. Ook de 16-jarlge André Verlangen die met zijn zusje op een bromfiets reed, kwam er een paar we ken geleden wonder boven wonder zon der kleerscheuren af. Maar nu zijn de mensen het beu omdat de toegezegde beveiligingen op de overweg, reeds jaren lang een doorn ln het oog. te lang uit blijven. RAPPORT MELDT; WASHINGTON (Reuter) „In Verenigde Staten wordt op het ogenblik een tegen de VS gcriehte stedelijke guerrilla georganiseerd, die wordt ge steund door communisten en zwarte na tionalisten". Tot deze conclusie komt de commissie voor on-Amerikaanse activi teiten van het lluis van Afgevaardigden in dc gedetailleerde studie met ais titel „Voorstanders van guerrilla in de Ver enigde Staten". overweg passen r trei zijn al veel KAMPEERTENT IN BRAND Op de Montejurra in Xoord-Spanje hebben de carlisten hun jaarlijkse bijeenkomst gevierd Prinses Irene iverd samen me-t haar schoonzuster itana for «Ma door haar volgalMtoagajwwhu BLOEMENDAAL i A.N.P.t üister- i middag is in het Martnehospltaal in Overveen aan derde graads brand wonden overleden het twaalfjarige Engelse meisje Elisabeth Margaret Gray. Ze behoorde tot het uit vijf per- I sonen bestaande gezin van de in Duits land gestationeerde Engelse militair Gray, die met vakantie in Bloemendual was. Het gezin kampeorde op het kampeerterrein „Het opvangcentrum" aan de Zeeweg. Zaterdag 27 april vloog hun tent, vermoedelijk als gevolg van een een fout in de gasverlichting. In brand juist toen het gezin zich ter ruste j wilde begeven. Het gehele gezin werd met brandwonden overgebracht naar 't Marinehospitaal. Daarbij waren me vrouw Gray en het nu overleden meisje k«r het «rast lg»t son toe - sabotage, waarbij eerst de elektriciteit - zal uitvallen en vervolgens het vervoer. j en op het platteland in het zuiden zal guerrilla worden toegepast", schrijft Stanford volgens de commissie. Volgens het rapport zouden bij de guerrilla in de deden Molotovcocktails, sluipschutters- geweren. machinegeweren, vergiftigde pijlen cn bommen met zuur worden ge bruikt. De voorzitter van de commissie, Edwin Willis, een democraat uil Loui siana. zegt In een voorwoord, dat de commissie er bewijzen van heeft dat „agenten van Noord-Vietnam" in Cuba Amerikanen in de guerrillatuktick hebben opgeleid. Spaarregeling niet voor hogere ambtenaren (Van een onzer verslaggevers) DEN IIAAG Hogere ambtenaren worden binnenkort uitgesloten van dr preraiexpsarregrllng ambtenaren. Deze spaarregeling geldt in het vervolg alleen voor ambtenaren tot en met de rang van hoofdcommies. De deelnemers aan deze spaarregeling ontvangen een gelijk pre miepercentage van 25 procent, met een maximumbedrag van 126 gulden per jMB. (Reuter, A.P.) Van de drie hart patiënten. die vorige week in Houston, Stanford en Londen een nieuw hart ingeplant kregen is er een, dc 40-jarige timmerman. Josef Rizor overleden, maar inmiddels is in Houston weer een nieuwe hart transplantatie verricht: de 48- jarige verkoper James B. Cobb kreeg het hart van de vijftienjarige William Brannon die als gevolg van een motorongeluk om het leven Is gekomen. Rizor. die het hart had gekregen van de 43-jarige aan een hersen bloeding overleden Rudy Ander son, overleed vannacht als gevolg van longcomplicaties. Met dc ove rige patiënten met een ruilhart gaat het naar omstandigheden redelijk goed. De Engelsman West, die in Londen is geopereerd, kon zondag, nog geen 48 uur na de operatie, al bezoek van zijn vrouw en kinderen ontvangenWest kreeg het hart van dc verongelukte Ierse bouwvakker Ryan (26), wiens nieren bovendien nog getrans- Dr in september genomen foto (b(j zijn huwelijk) van de Ierse bouwvakarbeider Patrick Ryan, wiens hart overgebracht werd In het lichaam van Frederick West. plunteerd werden op nierpatiënten, onder wie een achttienjarig meisje. De 47-jarige Amerikaan Everett Thomas, die het hart kreeg van ■•en vijftienjarige gehuwde vrouw, die zichzelf van het leven had be roofd. maakt hot eveneens uit stekend. Pols, hartslag en adem haling zijn normaal. Dc nieuwe harttransplantatie patiënt Cobb was zondagmorgen naar Houston gevlogen. Hij heeft al enige jaren oen hartkwaal en was de laatste maanden zeer ern stig ziek. Do operatie duurde slechts 42 minuten In Parijs is het lichnant van de overleden transplan tatlepatlënt, Clqvis Rohiain tor aarde besteld. Geen van de artsen van het trnns- iluntotieteam was aanwezig Alleen prof. Cabrol had een krans ge- ADVERTENTIE morgen voordeel cerisebowls 150 gram van B9 voor 79 niol duur wal heerlijk

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1