0LGA S)e£eidse(3omant Paasdagen vrij veilig Slag om paasbed gewonnen JAMIN FBI opent jacht op Eric Starvo Galt GRATiSl Rijkspolitie: Meer geld van meer Fransen Luns wordt in was vastgelegd POLITIE MAAKT MET GUMMILAT 'N EINDE AAN DEMONSTRATIE SIEUTEUMNGERS c TOCH NOG 12 DODEN Ex-minister in Djakarta gearresteerd Verlamde verbrandt op bed in ziekenhuis PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTTEAFDELINO 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V., Lelden DIRECTIE: C. M. DRABBE - J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. ƒ4,45; p kwart, ƒ13,35; fr. p. po6t ƒ16,20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes ƒ2,— Klachten bezorging: telefoon 33839 (18.00—19.00 u.) DINSDAG 16 APRIL 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN MEER BEWOLKING De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Vanuit het zuiden toenemende bewolking en op da meeste plaatsen droog weer, matige tot vrij krachtige wind tussen oost en zuid. Dezelfde of Iets hogere temperaturen als vandaag. 59e jaargang, no. 17.422 (Van t verslag gever a DEN HAAG Ongeveer zeshonderdduizend buitenlanders hebben gedurende de afgelopen vier dagen een bezoek aan ons land gebracht, hetgeen honderdduizend meer is dan in 1967 en in 1966. De gunstigeweersomstandig heden en het late tijdstip van de paasdagen hebben tot dit goede resultaat geleid. Ondanks deze grote stroom van toeristen zijn de tien tallen VW-kantoren in Nederland, die de afgelopen dagen bijzonder veel werk hebben verzet, erin geslaagd iedereen onderdak te ▼•rschaffen. „De slag om de paasbedden is gewonnen", zo typeerde een woordvoerder het ANVV het. Een opmerkelijk feit gedurende de afgelopen dagen is dat het bezoek van Fransen aan ons land dit jaar bijzonder goed kan worden genoemd en dat in het algemeen, maar in het bijzonder door deze Fransen, veel meer geld is uitgegeven dan in voorgaande jaren. De verwachtingen van de ANVV voor het bezoek toeristen aan Nederland gedurende dit jaar n door financiële moeilijkheden in enkele landen niet zo optimistisch. Toch is het toeristen seizoen goed begonnen en bij de ANVV is men dan ook bijzonder tevreden. De toeristenstroom begon donderdag zeer rustig. Vrijdag werd het drukker, maar omdat de stroom gestadig was, deden er zich geen grote moeilijkheden voor, Dit beeld kon men ook zaterdag constateren. Bij vele VW's, zoals in Arnhem en in plaatsen van de Randstad Holland stonden zaterdagmiddag lange rijen van logieszoekenden. De VW's van Utrecht, Delft, Leiden en Gouda moesten zelfs via t.v., ra dio en geluidswagens een beroep op de bevolking doen om noodadressen te krijgen. De Amsterdamse VW zag de logiesaccommodatie zo slinken, dat de buitenlanders naar de omliggende gemeenten moesten worden NOODADRESSEN Zondagmorgen hadden de VW's weer wat speling, maar 's avonds was het weer erg druk en moest ook Haarlem via t.v. en radio om noodadressen verzoeken. Wat de verschillende nationaliteiten van de toeristen betreft heeft de ANVV geconsta teerd, dat de Duitsers dit jaar zeer sterk over heersten, zelfs sterker dan in voorgaande jaren Daarna kwamen de Fransen en de Engelsen Veel Engelsen, ongeveer zevenduizend gedurende de Paasdagen en 60.000 tot 70.000 gedurende de af gelopen vier weken, hebben gebruik gemaakt van de „Bollenluchtbrug". Vanuit veertien verschil lende luchthravens in Engeland vertrekken dage lijks vele vliegtuigen naar de luchthaven Rotter dam en deze „operation tulip" is bijzonder vlot verlopen. Opmerkelijk is het dat van degenen, die van deze dagtocht of meerdaagse tochten gebruik maken, tachtig procent uit vrouwen bestaat. Verwacht wordt dat deze luchtbrug in de komende weken nog veel tintensiever zal worden en dat er per dag ongeveer zestig vliegtuigen met Engelse dag jesmensen naar Rotterdam zullen komen. Om de drie tot vier minuten landt er dan een vliegtuig. Opmerkelijk in Katwijk was het bezoek van zevenhonderd Zweden, die daar bloemencarnaval kwamen vieren. Men heeft uitgerekend dat deze Zweden, die per bus en auto hier waren gekomen. De bezoekersaantallen van toeristische attracties overtreffen die van vorig jaar zeer sterk. Deze aantallen waren (tussenhaakjes de cijfers van het vorig jaar): Keukenhof 140.000 (50.000), Blijdorp 38.000 (9.500), Euromast 21.500 (16.000), Rijksmu seum 21.500 (15.000), Spido Rotterdam 25.000 (8.000), Schiphol 44.000, Artis 22.500 (10.500), Avi fauna 27.000 (11.U00), Openluchtmuseum 8.200 (3.000), De Efteling 40.000, Pier Scheveningen 50.000 (32.000), Madurodam 63.000 (30.000), Dieren park Wassenaar 24.500 (6.000), Vredespaleis 1700 (1190), Mauritshuis 6.640 (3.500), Panorama Mes dag 2.388 (1.642), camping Ockenburgh 2.272 (900), camping Duinrell 4.000 1.100) en recreatiecentrum Duinrell 18.000. Hoewel het op de Nederlandse wegen gedurende de afgelopen dagen druk is geweest is het keersbeeld toch meegevallen. Het verkeersknoop punt Ouderijn was traditioneel de oorzaak filevorming. (V Twee Amerikaanse soldaten vierden op de basis Long Binh in Zwid- Vietnam op hun eigen manier een beetje paasfeest. (ADVERTENTIE) SLOTBAL ZONDAG 8 uur - 5 BANDS STADSGEHOORZAAL EVERT CASTELEIN ïN (ADVERTENTIE) de diep-slaap matra$ waarop u ook echt uitrust! (ADVERTENTIE) morgen voordeel café noir 300 gram van 99 voor 85 niet duur wol heerlijk Geen krant ontvangen? Bel tussen per speciale koerier wordt o de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. LONiDEN (AP) Het beroemde was senbeeldenmuseum van Madame Tus- sauds in Londen zal binnenkort worden verrijkt met een wassen minister van Buitenlandse Zaken, mr Luns. Minister Luns zal morgen een bezoek brengen aan het museum om zich van alle kanten te laten fotograferen. Rumoerig protest rond NAVO-kwartier verslaggevers) MAASTRICHT Tweehonderd de monstranten die meeliepen in de „A.B.C.-vredesmars" hebben alles wat Zuid-Limburg aan politiemensen ter be schikking heeft een druk paasweek- eind bezorgd. Voor de hoofdingang van het Afcent-hoofdkwartier kwam het op Paaszaterdag en in de Maastrichtse bin nenstad op tweede paasdag tot fikse vechtpartijen. Na het „wegspuiten" van de demonstraties door de politie in Brun- sum werden alle vergunningen voor ver dere betogingen in Z.-Limburg ingetrok ken. De deminstratieve ontmoeting die tweede paasdag op 't drie-Iandenpunt zou gebeuren is niet doorgegaan. Belgische demonstranten werden aan de grens te ruggestuurd. Zaterdagmoi'gen waren de demon stranten met bussen en auto's vanuit het westen van Nederland tot Sittard af gezakt. Vandaar trokken zij naar het hoofdkwartier van Afcent in Bruns- sum dat toen al afgegrendeld was door tientallen mannen van de marechaus see, rijks- en gemeentepolitie. De de monstranten begonnen na 'n sit-down van enkele minuten, naar de hoofdpoort op te trekken. Meisjes uit de groep spuwden politiemannen, die tot dat ogen blik niet hadden ingegrepen. Vanachter de opdringende menigte werden rook bommen, eieren, blikjes en flessen naar het politiecordon gegooid. Toen kwa men de gummiknuppels uit de zakken Een charge en een paar rake klappen waren genoeg om de demonstrerende jongelui de weg op te jagen. Daar sta ken zij weer hun spandoeken omhoog met leuzen „het eten is voor iedereen, Uit de Nato, Dood aan het iGriekse fa- cisme. Geen Nato maar werk voor Limburg". Toen de vergunning werd ln- VERDACHT VAN MOORD OP PS. KING BIRMINGHAM (AP) Rechercheurs van de FBI zoeken Birmingham (VS) af met schetsen van het gezicht van een man en zfy vragen inlichtingen over iemand die Eric Starvo Galt (37) heet en wiens naam in verband gebracht wordt met de jacht op de moordenaar van dr. Martin Luther King. De FBI heeft het arohiefgastenboek van een pension gekopieerd, een wagen met nummerplaat van Alabama, die aan Galt was verkocht, in beslag genomen en gedurende vier uur een opsporingsverzoek voor Galt in Florida uitgevaardigd. Een witte Mustang model 1966 is aan Galt verkocht. Volgens ooggetuigen is de moordenaar van King ontkomen in een witte Mustang met een roodwitte nummerplaat, zoals die van Alabama. De eigenaar van een pension in Birmingham heeft verklaard, dat hij de tekening heeft herkend van de gezochte man. Hij herkende hem als een pensiongast, die Eric Galt heette. „Het was hem, ik ben er zeker van", aldus de 72-jarlge Peter Oherpea, die een pension heeft aan de South Side in Birmingham. Cherpes stemde toe in een gesprek met de pers, nadat de F.B.I, hem had ontslagen van- een belofte tot geheimhouding. Cherpes zei, dat rechercheurs van de F.B.L hem de tekeningen de vorige week hadden laten zien, twee dagen voordat de auto van Eric Starvo Galt in Atlanta was gevonden. getrokken werd hierop alleen maar gereageerd met „Sieg Heil" en „Neder land politie-staat". Burgemeester Quint pakte de microfoon en zei, dat de de monstranten zich op dat moment weder rechtelijk in de gemeente bevonden. De woorden van de burgemeester waren nog niet verklonken of de politie begon gelijk de straat schoon te vegen. Daarna trokken de jeugdige demon stranten op naar Heer, waar zij met vergunning van de politie mochten over nachten in een verlaten kasteeltje. Toen begon voor de politie de zwaarste slag van het weekeinde. Op tweede paasdag trokken de uitgeruste jongelui op naar Maastricht. Omdat iedere vorm van demonstratie was verboden, trad de po litie met harde hand op. Tot laat in de middag is het in de Maastrichtse bin nenstad onrustig geweest. Voor het po litiebureau op het Vrijthof moesten met getrokken gummiknuppels charges wor den uitgevoerd. Kleinere groepjes, die op en nabij het Vrijthof niet snel genoeg gehoorzaamden werden ook met rake klappen uiteen gejaagd. Hoewel vanaf zaterdag duidelijk was, dat de internationale demonstratie op het drie-landen-punt in Vaals op tweede paasdag niet kon doorgaan, werd rond de Vaalserberg zeer druk gepatrouil leerd. Ook aan Belgische en Duitse kant werd de grens voor demonstranten afge sloten. Niet meer dan vier lang-harigen en daarom door de politie tot de monstranten gedoodverfden bereikten Nederlands hoogste punt. (ADVERTENTIE) nieuw 3 prachtige "groenten" sleutelhangers nieuw originele serie met 3 Old-timers (klassieke auto-modellen) Per serie van 3 sleutelhangers slechts 6 vlaggetjes van Califor nia soep-in-blik. Plak ze achterop deze adverten tie. Knip uit en stuur op naar: California - Afd. geschenken - Harderwijk. Maak het hokje van uw keuze zwart! Straat: Plaats: DEN HAAG. (A.N.P.) Het verkeer heeft tijdens het paasweekeind 14 doden, 13 zwaargewonden en 5 lichtgewonden geëist. Volgens de rijkspolitie is het, ondanks de paasdrukte, op de rijkswegen bijzonder veilig toegegaan. Er deden zich opvallend weinig kettingbotsingen voor. In Eindhoven botste een auto tegen een boom met als gevolg één dode en drie zwaargewonden. In Balkbrug werd een bejaarde dame, die te voet de straat overstak door een auto geschept en ge dood. In Rotterdam botste een auto te gen een lichtmast waarbij een jonge man om het leven kwam en zijn zuster ernstig werd gewond. In Druten werd een 64-jarlge landbouwer door een auto geschept en gedood. Op de rijksweg Venlo-Nijmegen reed 'n bestelauto te gen een boom, de bestuurder werd ge- In Vlagtwedde werd een bejaarde mar in het verkeer gedood, in Rotterdam werd een in België wonend meisje op een zebrapad aangereden en gedood. In Schoorldam stapte een 13-jarige Deense jongen uit de auto van zijn vader omdat men wilde gaan picknicken maai daarbij in het Noordhollands kanaal. De jongen verdronk. In Belingwolde vloog een jongeman met zijn motor uit de bocht. Hij c leed in een ziekenhuis. In Driebergen vloog een auto met drie Amerikaanse militairen uit de bocht en vervolgens te gen een boom. Eén inzittende werd ge dood, twee anderen werden gewond In Eysden botsten twee auto's op elkaar, DJAKARTA AP De voormalige minister van Sport van Indonesië is ge arresteerd bij een poging om steun te winnen voor de afgezette president Soe- Soekarno heeft indertijd Maladi, die een voetballer van middelmatige kwali teiten was, van de ene dag op de andere minister gemaakt. Maladi begon toen aan de voorbereidingen van de spelen voor de nieuwe landen (Ganefo) die in 1963 zijn gehouden. Hij was ook een van de organisatoren van de vierjaarlijkse nationale sportweek (PON) in Indonesië. Huisarrest voor twee Griekse ex-premiers ATHENE (AFP-Reuter) Twee Griekse oud-premiers, George Papan- dreoe en Panayotis Kanellopoelos, zijn door de militaire regering onder huisar rest geplaatst. Zij mogen geen contact met de buitenwereld onderhouden en hun telefoonaansluitingen zijn afgesloten. waarbij vier personen zwaar werden ge wond en een licht. In een ziekenhuis te Drachten overleed een 15-jarige jongen aan de verwondingen die hij had opgelo pen in zijn woonplaats Boornbergum, toen hij spelend met een karretje door een auto werd aangereden. In Zutphen raakte een auto bij een in- haalpoging van de weg. Hierbij werd één persoon gedood en een ander zwaar gewond. Op de Afsluitdijk sloeg ter hoogte van het monument een auto door nog onbekende oorzaak over de kop. Twee Inzittenden, afkomstig uit Oost- wold en Oldekerk, werden ln zorgwek kende toestand opgenomen in een zie kenhuis te Harlingen. Op de rijksweg Den Haag-Utrecht werden 2 personen bij een kettingbot sing ernstig gewond. Deze kettingbot sing was één van de weinige die dit weekend plaatsvonden. (ADVERTENTIE) DE MANTELSPECIALIST RECHTSTREEKSE VERKOOP AF FABRIEK AAN PUBLIEK verschaft U aanwijsbaar TIENTALLEN GULDENS VOORDEEL De fijnste materialen voor tieners, twennie en voor alle dames van ReRLENKA en TERGAL-! I REGENMANTELS 39.50 j Terlenka ~j regenmantels 49.50 LEIDEN: Haarlemmerstraat 163 Tel. 41 85 2 ROTTERDAM OEN HAAG LEIOEN HAARLEM I AMERSFOORT I (Van o e correspondent) HKLMOND De 45-jarige heer C. Kornuit uit nelmond Is zaterdagmor gen In het St -Lambertzlekcnhuls te Hel mond overleden. HU wm levensgevaarlijk gewond In het ziekenhuis opgenomen, na dat het bed. waarin hij lag In het sana torium Kt.-Jozephhell In Bakel, ln brand was geraakt l)c officier van Justitie te Den ItOHeh heeft een onderzoek gelast naar de oorzaak van het overlijden van de heer Kornuit. Bekend Ik geworden, dat. drie weken ge leden de alarmschei naast het bed van de heer Kornuit was weggehaald De man was geopereerd aan een hersentumor en was totaal verlamd. HIJ kon zelfs niet spreken. Naar het oordeel vtui het ver plegend personeel maakte hij te vaak ge bruik van de alarmschei, reden waarom men deze had weggenomen Vrijdagavond had een verpleegster een handdoek opge hangen over de lamp boven het bed van de zieke Deze handdoek heeft vlam ge vat, Is op het bed terechtgekomen, waar na ook dit in brand raakte Men ontdek te de brand pas toen het te laat was en de heer Kornuit mpt zware brandwonden was overdekt Het. gerechtelijk onderzoek zal zich vooral toespitsen op de vraag of en in hoeverre er sprake Is van nalatigheid of grove schuld van de kant van het ver plegend personeel en of het wel gerecht vaardigd was om de olormschel weg te nemen Bovendien vraagt de officier van justitie zich af. of er voldoende veilig heidsmaatregelen zijn genomen, nadat do schel was weggenomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1