Eis van democratie in Warschau S)e£cidie(BotiAomt PARTIJLEIDING WIL NIET WIJKEN VOOR LEUZEN VAN STUDENTEN nmiki OOK ANTI- JOODSE KRETEN JAMIN Politie doorzoekt huis PSP-senator DKPBSTÏÏT HERZIENING VAN VIETNAMPOLITIEK Van wie en waar is Goese schat? daad van Smith Rusk herhaalt alle oude argumenten Afscheid in t honderd geblazen PAPENGRACHT 32-LEIDEN ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 Bank: Amro-Bank, Lelden DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm Telefoontjes 2 KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) DINSDAG 12 MAART 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WESTELIJKE WIND De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI» geldig van vanavond tot morgenavond: Half tot zwaar bewolkt en overwegend droog weer. Zwakke tot matige westelijke wind. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. 59e jaargang, no. 17.393 WARSCHAU (Reuter) Bij de ongeregeldheden van gisteren in Warschau zijn 300 personen ge arresteerd, onder wie slechts 30 studenten. De rest wordt door het Poolse persbureau P.A.P. beschre ven als „straatslijpers, mensen zonder vast werk en een groot aan tal bewoners van plaatsjes uit de omgeving van Warschau". Bij de botsingen zijn 27 militairen, acht man van de vrijwillige hulppolitie en 15 sociale activisten gewond. De „avonturiers" wierpen een auto omver, sloopten banken op een stadsplein, beschadigden een radio-auto van de militie, stichtten brand op een spoorwegstation en vernielden de bioscoop „Kultura", aldus P.A.P. De demonstraties in Warschau hebben >n zo grote omvang aangenomen, dat >k aan officiële zijde niet meer gedacht wordt aan excessen van alleenstaande ;pjes. De gebeurtenissen waren van universiteit tot de hele binnenstad [egaan, waarbij de jeugd en nozems leiding in handen namen en met ste en stokken de politie te lijf gingen, •bij werd een bioscoop geheel ver- 1, waarmee ongetwijfeld veel jonge- hun lust tot avontuur hebben gebot- Vrijdag en zaterdag hielden de inwo- Warschau zich nog geheel af- ij de studentendemonstratie rzamelden zich alleen nieuwsgierigen. Gisteren waren dat er al een paar dui zend. vooral in de namiddag na het uit gaan van de kantoren. Er werd veel bit- commentaar geleverd op het optre- van de politie en vooral van de militie, die er het hardst op los sloeg. De aanleiding, de eis van de studen ten tot het weer toelaten van twee ge schorste medestudenten, is inmiddels geheel opgegaan in een algemene eis van „vrijheid" en „democratie". Bij de de monstraties werd ook de „Internatio- gezongen. De studenten willen blijkbaar het socialisme niet prijs geven Een resolutie is opgesteld „uit naam van het socialisme en de democratie". Het gevaar bestaat dat de spanning nog gro ter wordt wanneer de strenge straffen inderdaad worden uitgevoerd. Tot dusverre ziet het er naar uit dat de partijleiding niet wil toegeven en Gevangene ontsnapt uit gerechtsgebouw EINDHOVEN (A.N.P.). De 24-jarige gevangene H. M. heeft kans gezien uit liet Eindhovense kantongerecht te ont snappen. De man. die in Den Haag een gevangenisstraf van drie jaar moest uit zitten. is van drie meter hoogte uit een gesprongen. Tot op heden is lui ipoorloos. was 's morgens, begeleid door twee leden van de parketgroep van de "Ijkspolitie, van Den Haag naar Eind- loven gebracht. Hij moest aldaar terzake ran een tenuitvoerlegging van een voor waardelijk vonnis voor de kantonrechter verschijnen Na de zitting kreeg de man oestemming even met enige familieleden spreken. In een kamer op de eerste het gebouw zaten zijn zuster. twee kinderen. De man is lm van deze kamer, drie meter beneden gesprongen De twee de parketgroep, die voor het iebouw stonden, zagen de man uit het aam springen. Voor zij bij hem waren, vas hij verdwenen. De politie in Eindhoven vermoedt, dat >en auto heeft klaargestaan. Ook de amilieleden van M., zijn zuster met haar twee kinderen, waren verdwe nen Een verhoor van deze familieleden, he in Eindhoven hun domicilie hebben, leeft niets opgeleverd. leden (ADVERTENTIE) morgen voordeel melkchoc. bloemen 150 gram van 109 T voor 95 niet duur wc/ heerlijk .■JOHNSON-OORLOGSMISDADIGER" HEILOO (ANP) BU het Eerste-Kamerlid O. M. Boetes van de PSP is in zijn woning in Heiloo huiszoeking verricht door een rechter, de officier van justitie en de griffier van de arondissenmentsrechtbank te Alkmaar. Ztf werden vergezeld door rechercheurs en geüniformeerde politiemannen. Men vond in het huis van de heer Boetes pamfletten met vermelding van de woor den van prof. Delfgaauw, dat president Johnson volgens de uitspraken van de tribunalen van Neurenberg en Tokio als oorlogsmisdadiger moet worden beschouwd. Voorts werd een spandoekje met worden van gelijke strekking gevonden. In ver- oand met deze vondst werd proces-verbaal opgemaakt tegen de PSP-senator, die vertelde dat de mannen van justitie en politie, negen in totaal, in zijn woning waren gearriveerd, toen hij niet thuis was. Mevrouw Boetes wist haar man, toen hij met zijn auto voor de woning aankwam te waarschuwen, waarop de heer Boetes achteruit de oprit weer afreed om de circa 500 pamfletten, die hij in zijn auto had elders „in veiligheid" te brengen. Naar de heer Boetes verder meedeelde, is er een gerechtelijk vooronderzoek tegen hem gelast in verband met zijn uitlatingen betreffende de president van de Verenigde Staten. De Eerste Kamer komt morgenochtend in besloten zitting bijeen om. zich te beraden over deze uitlatingen van de heer Boetes. Het Eerste-Kamerlid, die een van de organisatoren van de actiegroep Vietnam is, zei, dat zijn groep niet van plan is in Den Haag op te treden of een tegen-demon stratie te houden tegen de pro-Amerikaanse betoging die daar zaterdag zal plaats vinden. Wel zal er in Amsterdam door de actiegroep Vietnam in samenwerking met andere groeperingen een tegen het Amerikaanse Vietnambeleid gerichte tegen- demonstrabie plaatsvinden, die om drie uur 's middags bij de „dokwerker" begint. vastbesloten is hard toe te slaan. De eer ste officiële reacties duiden op een ko mende zuivering in de partij en onder hoge functionarissen, waaraan vooral de liberalen en „zionisten" ten offer zullen vallen. Het valt op dat de in de pers als aanstichters genoemde studenten veelal kinderen zijn van hoge joodse functio narissen. Op een buitengewone vergadering van de afdeling Warschau van de partij wer den gisteren maatregelen geëist tegen de ouders van organisatoren en deelnemers de demonstraties aan de universi teit. Volgens P.A.P. hebben arbeiders in de autofabriek van Warschau geroepen „reinig de partij van zionisten" en cis ten zij dat meer kinderen van arbeiders en boeren naar de universiteit gezonden worden. (ADVERTENTIE) Kongolees dorp geheel bedolven KINSJASA (AP/AFP) Door een aardverschuiving in oostelijk Kongo zijn vermoedelijk 200 bewoners van het dorp Nyangezi om het leven gekomen. Het ge hele dorp werd onder de aarde bedolven, toen de door regens doorweekte aarde van de Mandjwiheuvcl losbrak en naar beneden stortte. Het dorp, gelegen aan de grens met Roeanda, is moeilijk be reikbaar. President Moboetoe heeft een dag van rouw aangekondigd. Mevr. Kennedy neemt heilig bad CAMPECHE (AP) Volledig gekleed heeft mevrouw Jacqueline Kennedy een bad genomen in een heilige rivier in het dorp Palenque (Mexico). Ook Roswell Gilpatrick, de vroegere Amerikaanse on derminister van Defensie, nam een duik in de rivier, die het bad der koningin wordt genoemd. In een tiutofabriek in Warschau hebben arbeiders een demonstratie gehouden tegen de reeds dagenlang voortdurende studen tendemonstra- ties. De arbeiders droegen borden mee met opschriften als „Werk, studeer en irees kalm" en „Stu denten, houd je bij studeren". (ADVERTENTIE) De meest makkelijke verf heet Auto bij sterrit tegen trein: drie doden UTRECHT (ANP) Op de onbeveilig de spoorwegovergang Barnewinkel op de lijn Zutphen-Apcldoorn. vlakbij Apel doorn. is gisteravond omstreeks kwart voor tien een personenauto tegen een passerende trein gereden. De drie inzit tenden waren allen op slag dood. Het drietal, leerlingen van de autoteeh- nische school in Apeldoorn, deed mee aan een sterrit die door de school was georganiseerd. De slachtoffers zijn de 21- jarige bestuurder T. S. de Boer uit Sloot- dorp (Wieringermeer), de 24-jarige J. C. Hertly afkomstig uit Paramaribo, die tij delijk in Apeldoorn verbleef en de 21-ja- rige J. R. Kuipers uit Amsterdam. De auto werd door de trein 300 meter mee gesleurd. Het treinverkeer was enkele uren geblokkeerd. DEN BURG De 15-jarige Hannie van Beek uit Eierland op Texel is in een ziekenhuis te Den Helder overleden aan de gevolgen van een verkeersongeluk, dat haar op 2 maart overkwam. Op die dag werd zij met haar pony op de Post weg in Eierland door een auto aangere den. toen het dier plotseling de weg op liep. Met Bach naar Ba ha maei landen NANTES (AP) Etienne Grenapin is in de Franse stad Nantes met een grote voorraad klassieke muziek op een 6.40 m lange boot uitgevaren om de Bahama- eilanden of Bermuda te bereiken. „Naar muziek luisteren in de stilte van de zee is mijn grootste plezier", zo vertelde hij bij zijn vertrek Hij heeft een band recorder en batterijen bij zich. Hij hoopt in ongeveer 45 dagen de overtocht te maken. NEW YORK (RTR/ AFP) Secretaris generaal Oe Thant van dc VN heeft verklaard geschokt te zijn over de executie van nog twee negers In Rho- deslë. HU sprak van een ..brute" daad, waaraan de regering- Smith zich schuldig had gemaakt, ondanks de uitspraken van VN- organen. de oproep van Paus Paulus en ..de algemene veroor deling van de onwet tige en barbaarse da den van het bewind Ui „Salisbury". De Britse minister van Gemenebestzaken Thomson, deelde in het Lagerhuis mee. dat de regering- Wllson zich ernstig bezighoudt met de situatie, die door de terechtstellingen Is ontstaan. Ook hij sprak van onwettige l,andelln£en' HU ver- mjffll! wierp voorstel van de linkse socialist Andrew HHRB Faulds om de be- 3555555^^*»' kali s. ■mr-w berkte Britse missie, die zich nog in Salisbury bevindt, terug te trekken. Volgens hem moest men de toestand niet alleen zo ernstig mogeiyk. maar ook zo kalm mogelUk bezien. Deze oproep tot kalmte vond een gunstig onthaal ln de conservatieve oppositiekringen. De president van het ten noorden van Rhodesië gelegen Zambia. Kaoenda, deed intussen in Loesaka een beroep op de westelUke beleggers om hun geld uit Rhodesië terug te trekken teneinde zo te zorgen voor een spoedige val van het bewlnd-Smith. HU herhaalde zUn opvatting, dat de snelste oplossing kan worden bereikt als Engeland met geweld tegen de blanke machthebbers In Salisbury optreedt. „Smith moet worden geliquideerd om de vier miljoen Afrikanen in Rhodesië te redden en verdere executies te voorkomen", aldus het staatshoofd van Zambia. In Londen wordt het Rhodesia-House in verband met de voortdurende demon straties tegen het regime van Smith nog bewaakt (zie foto). In de oude keizerstad Hue liggen veel huizen als puin tegen de grond. In het centrum van de ontluisterde stad zit een Chinese zakenman te midden van de brokken, die eens zijn winkel vormden. WASHINGTON, (Reuter-A.P.). - De Amerikaanse regering is bezig de hele kwestie-Vietnam van a tot z te herzien daarbij alle alternatieven te bestu- ;n, zo heeft minister Dean Rusk ver klaard tijdens een zes uur durend kruis verhoor door de machtige senaatscommis sie voor buitenlandse betrekkingen.' Wat dc herziening inhoudt wilde Rusk even wel niet zeggen. Zondag had bij nog met de president gesproken, en deze had hem gezegd dat hij niet tot nieuwe conclu sies was gekomen. De ondervraging die geheel door bijna alle grote tv-stations d uitgezonden, wordt vandaag voort- De meeste waarnemers evenwel ge loven dat het verhoor niet veel zal op leveren. Senator William Furbright, voor zitter van de senaatscommissie, verklaar de dat de twijfel over de Juistheid .van de Amerikaanse politiek in Vietnam toe neemt. Deze politiek heeft een ramp zalige invloed ln binnen- en buitenland. Fulbrigbt bestreedt de bewering van Rusk dat de oorlog in Vietnam de vrede dient. Nadat Rusk verklaard had dat alle alternatieven van a tot z worden bestu deerd. voegde hij er direct aan toe dat een eerdere beperking van de Amerikaan se militaire acties niet gevolgd was door een Noord Vietnamees tegengebaar. Uit zijn woorden viel op te maken dat de regering van plan is de bombardementen op Noord-Vietnam voort te zetten totdat Hanoi instemt met onmiddellijke produk- tievc besprekingen zonder dat het van de bombardementspauze profiteert. Julat Hanoi had een belangrijke voorwaarde gesteld door van Amerika het stoppen van de bombardementen te eisen, aldus Rusk op de vraag waarom het advies van Oe Hi an t niet werd opgevolgd door met het staken van de bombardementen de reactie van Hanoi af te wachten. De New Kork Times beeft op de uit latingen van Rusk al gereageerd met de vergelUking van een „gebarsten grammo foonplaat die de meeste cliché'» her haalt" Kunnen de Verenigde Staten zich veroorloven de huidige koers van escala tie voort te zetten ln deze impopulaire onnodige en nlet-produktleve oorlog op de verkeerde plaats en de verkeerde tUd. tegen de verkeerde vUand en om ver keerde redenen, zo vraagt 't blad zich af. Enige commentaar isGeen commentaar" (Van o lent) GOES „Moord zonder lUk" Zo betitelt men op het bureau van de Goese gemeentepolitie de munten- vondst In deze stad Er hangt een waas van geheimzinnigheid om de zaak Ruim zestig zilveren munten, kettingen en gespen uit de Romein se tUd zijn gevonden In hopen grint aan dc Oost-Havendyk en de Albert Joachlmkade Het grint is uit Limburg aangevoerd in op dracht van dc firma Waco-Beton cn de wegenbouw materialenhandel M. C. de Rreu N V in Goes En bU dc N V èn bU de firma zwtjgt men angstvallig over de muntenvondst. Het enige commentaar, dat men van beide zUden op de vondst heeft,'is: „Geen commentaar". Juridische adviseurs van Waco- Beton houden zich momenteel met de vondst bezig. Hoelang dat onderzoek zou kunnen gaan duren, vertelt men niet. Evenmin wenst men bij Waco-Beton en bU De Breu te vertellenwaar de vondst Is opgeborgen. WaarschUnlUk ligt een gedeelte „ergens" In een brandkast. In ieder geval lopen er ook perso neelsleden van de firma met eeo stukje Romeins.» oudheid rond. De Inspecteur-korpschef van de Goese gemeentepolitie, de heer J. L. dc Rave, vindt de nasleep van de vondst een duistere zaak. StrafrechtelUk kan de politie niets in deze zaak ondernemen, zo ver telde de inspecteur De politie weet ook weinig van de vondst. De grote vraag is. volgens de heer De Rave, wie de eigenaar van de gevonden voorwerpen Is: de vo rige eigenaar van het grint, de op koper van het grint, of Is de vondst een scha,. In de zin van het Burgerlijk Wetboek? Volgens een van de personeels leden van de N V. De Breu Is zon dag en maandag niets meer tussen het grliit gevonden Ook zal er volgens hem niet meer worden ge zocht. Over dc waarde van de vondst is niets bekend. A D VERTENT1E) zoekt U een GOUDEN RING voor dame of heer JUWELIER d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft hem. Ook ln briljant. Altijd voordelig, 's Maandags gesloten. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 3383H en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen itJn gevestigd, wende men zich tot de agent. PARAMARIBO (ANP) Het vertrek van gouveneur De Vries uit Suriname Is niet helemaal verlopen zoals de chef van het protocol gewenst hsd. Nadal dc gou- veneur cn zijn echtgenote uitgeleide wa ren gedaan door premier Pengel, de mi nisterraad. voorzitters van hoge colleges en tal van andere autoriteiten, zorgde een verkeerd geparkeerd vliegtuig van de Panam op de luchthaven voor de no dige paniek en verwarring. Bij de inspectie van de militaire en po- litie-erewachtcn bleken de manschappen juist in dc straalstroom van de wegtaxi- ende luchtreus te staan Door de loeien de en gierende motoren van de machti ge Boelng-707 was er van cfr belde volks liederen niets te horen, terwijl de hete luchtstroom vele kepi's en helmen van de hoofden afblies Ook de agent met de grote trom van de potttteknpal had zeer veel moeite om op de been te blijven, terwijl verder extra-hnndenhulp nodig was om het vaundel van de militairen overeind te houden. Later, toen het KLM-toestel, waarmee de gouveneur reisde, vertrok, verlieten autoriteiten, muziekkorpsen en erewach ten snel het platform om te voorkomen, dat zij opnieuw getroffen zouden worden door een storm van zand en water, uit de grote plassen regenwater op de start baan. De luchthavenautoriteiten verklaarden later dal het toestel van de Panamerican Airways tegen de gemaakte afspraak In. verkeerd was geparkeerd De gezagvoer der had verder na een telefonisch ver zoek van de stationmanager geweigerd zijn motoren af te zetten en zijn vertrek uit te stellen Ook het KLM-toestel stond, aldus de autoriteiten verkeerd geparkeerd doch de gezagvoerder was onmiddellijk bereid zijn toestel te verplaatsen De KLM- gronddienst had dit echter nlel nodig ge vonden Gelukkig was de consternatie bij het vertrek van het KLM-toestel niet zo groot als toen het Panum-vliegtuig ver trok. maar de afscheldsceremonic liep, tot wanhoop van de chef van het proto col, volkomen ln het honderd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1