S)e£cidie(EotittcuvX Vietkong zet nieuw offensief in MEER VS-TROEPEN NAAR VIETNAM? STRIJD OM HUE BLIJFT HEVIG Uitslaande brand in Haags pension eist twee mensenlevens TE LAAT GEVONDEN Britten definitief bij de tijd VIER GEWONDEN BIJ VERKEERD INHALEN Wereldrecord kruipen in handen van student Wijze mannen praten met KVP-radicalen Explosie in oliekachel L/astoraal IContant Stemming onder excellenties „uitstekend PAPENGRACHT 32-LEIDEN TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Leiden. DIR.: C. M DRABBE J F J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd I 4.45; p kwart 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p ram Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18.0019.00 uur) MAANDAG 19 FEBRUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN MINDER KOUDE NACHT De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldl tot morgenavond: Half- tot zwaarbewolkt, maar op de meeste plaat sen droog weer. Zwakke tot matige wind tussen zuidoost en oost. Minder koude nacht. Ongeveer dezelfde middagtemperaturen als vandaag. 59e jaargang, no. 17.374 SAIGON (A.F.P. - Reuter - A.P.). De Vietkong heeft gisteren een nieuw offen sief geopend en tientallen plaatsen en militaire installaties met mortieren en raketten onder zwaar vuur genomen. Op de hoofdplaats van Binh Thoean, Phan Thiet. deed de infanterie van Vietkong en Noordvietnamezen een stormloop en slaagde erin de stad te bezetten. Vijf honderd gevangenen werden bevrijd. President Johnson heeft inmiddels ver klaard dat zo nodig nog meer verster kingen naar Vietnam zullen worden gestuurd, desnoods boven het thans vastgestelde plafond van 525.000. In Saigon moesten vooral het vliegveld Tan Son Nhut en het politiebureau het ontgelden. Het twee verdiepingen hoge stationsgebouw van de burgerluchtvaart kreeg een voltreffer van een raket. Een Amerikaanse soldaat kwam om het leven, 21 werden gewond. De militairen stonden te wachten op een vliegtuig, dat hen na voltooide dienst in Vietnam, naar de V.S. zou terugbrengen. Op het vliegveld Soc Trang werden tien Ame rikanen gewond. In Hue wordt nog steeds zeer fel ge vochten. De vorderingen van Zuidviet- namezen en Amerikanen zijn maar lang zaam. Het hart van de citadel is nog vast in handen van Vietkong en Noord vietnamezen, ongeveer 500 in getal. Zij staan bloot aan omvangrijke artillerie beschietingen, maar geven geen krimp. Omsingeling van Hue is niet mogelijk, gezien de Noordvietnamese troepen concentraties op enige kilometers af- Mireille Mathieu tienmaal over de kop met auto GESTOORD BIJ T.V. KIJKEN Man schiet met karabijn jongen kogel in hoofd e correspondent) MOL-MILLINGEM Een woedende J. G. uit 't Belgische Mol-Millingen heeft de 12-jarige Henkie Meijer met een karabijn in het hoofd geschoten. De ko- gel is operatief verwijderd, maar de j toestand van de Jongen is nog ernstig, j G. schoot op een groep spelende kin deren omdat een van hen een sneeuw- bal tegen een ruit van zijn huis had ge gooid. De ruit bleef heel. G. werd ech ter nijdig omdat de sneeuwbal hem had gestoord bij het kijken naar een tele- visieuitzending van Pipo de clown. Een beeld van de ravage, die ont stond na de botsing op de Schelling - wouderbrug te Amsterdam. De brand weer moest eraan te pas komen om de slachtoffers, van wie er hier juist een wordt weggedragen, uit hun auto's te snijden. Echtpaar op huwelijksreis verongelukt (Van o e correspondent) PARIJS De Franse zangeres Mi reille Mathieu, die wel de opvolgster van Edith Piaff wordt genoemd, is zondag avond onderweg van Grenoble naar Lyon, op 20 km afstand van Lyon met haar auto tienmaal over de kop gesla gen. Zü ligt met pijn in de borst in een hotel van Lyon. waar vandaag foto's zouden worden genomen, om te zien of er ook ribben zijn gebroken. Mireille had in Grenoble bij de slui ting van de Olympische Spelen gezon gen. Haar succesliedje was: „Ik heb alleen nog maar jou". Onbezorgd stap te zij in haar auto op weg naar de gala voorstelling in Lyon. Naast de chauffeur zat haar impresario Johnny Stark. Mi reille zelf zat achter de chauffeur, naast haar secretaresse en een fotograaf. Door onbekende oorzaak vloog de wagen vlak bij een ravijn van 10 meter diepte uit de bocht Alle inzittenden werden min of meer ernstig gewond. Mireille zelf rende van de weg af het veld in en schreeuwde dat men haar japonnen en make-up-doos uit de wagen-moest halen omdat zij zich met gescheurde kleren onmogelijk in Lyon kon vertonen. Zij begreep toen nog niet dat de auto een verwrongen hoop staal was. Tot eind maart zal Mireille zeker niet mogen zingen. Alle voorstellingen tot die tijd zijn afgezegd. (ADVERTENTIE) LONDEN. De Britten hebben gisteren voor goed een einde ge- maakt aan hun vijftigjarig gebruik jj zich tijdens de winter aan Green- §j wichtiJd te houden en hun klokken M voor een deel van de lente en de g herft en de duur van de zomer een uur voor te zetten. De Britse klokken werden gister- g ochtend voor de laatste keer op jg zomertijd gezet. Het ligt in dë bedoeling daar in het vervolg p geen verandering meer in te bren- F gen. De nieuwe wet op de „per manente zomertijd" of, officieel, „Britse standaardtijd", moet door het Lagerhuis nog in derde lezing worden goedgekeurd. Enige con servatieve volksvertegenwoordi gers zullen nog pogingen doen om hem te torpederen, maar de rege- ring-Wilson die ermee wil door zetten, heeft de meerderheid achter zich. AMSTERDAM een verkeerde inhaalmanoeuvre werden gisteravond op de Schellingwouderbrug te Amsterdam drie auto's bij een botsing betrokken. Vier personen werden min of meer ernstig gewond. Een der auto's, bestuurd door j de 44-jarige II. P. kwam bij het inhalen frontaal In botsing met de auto van een inwoner van Weesp. Beide wagens wer den totaal vernield. De gepasseerde auto kwam toen op de andere wagens terecht. De hees* P. werd met zijn echtgenote en een passagier in het Weesperziekenhuis opgenomen. De bestuurder van de tegen ligger bleef ongedeerd. Zijn vrouw moest echter naar »?t ziekenhuis worden over- TERNEUZEN Een echtpaar uit Parijs, dat op huwelijksreis o.m. Terneu- zen aandeed is daar met hun wagen uit de bocht gevlogen en ln een sloot be land. De 23-jarige P. Levy uit Parijs over-, leed in het ziekenhuis aan zijn verwon dingen. De toestand van zijn 20-jarige echtgenote is zeer ernstig. HEERLEN Na een botsing met een andere auto kwam hier zaterdagnacht de wagen van dè heer S. uit Heerlen tegen een gevel terecht. Zijn echtgenote kwam om het leven Een andere inzittende, de 21-jarige mej. Spruit uit Vlaardingen overleed zondag in het. ziekenhuis. ZWEELOO - Doordat hij plotselinf de weg in zijn woonplaats overstak, werd gisteren de 3-jarige Koos je Slllje door een auto gegrepen en zo ernstig gewond dat hij kort daarna overleed. ROTTERDAM De 75-jarige mevrouw Van Eek overleed zondagnacht in het Dijkzigtzaekenhuis te Rotterdam, nadat zij kort te voren, toen zij de weg over stak door een personenwagen was aan gereden. BREUKELEN Vier inzittenden van een personenwagen, die gistermiddag bij de Vechtbrug te Bveukelen ln het water M|HW|ÉppH^ - met vijl kilometer verbeterd - TILBURG (ANP) De 21-jarige Tilburgse student aan de academie voor licha melijke opvoeding in zijn woonplaats. Harrie Vermeulen, heeft dit weekeinde het nog officieuze wereldrecord „kruipen langs de weg", dat met 18.5 km op naam stond van Henk van Vlaanderen uit Druten. verbeterd en gebraebt op 22.5 km. Dit na circa dertig uul» kruipen. Vermeulen startte zaterdagmorgen, op zijn 21ste verjaardag, mei zijn kruiptocht. voorzien van hand- en kniebeschermers. Vanaf het station in Den Bosch ging hij in de richting Tilburg, waar het 'station het eindpunt zou vormen. Een aantal vrienden vergezelde hem, uiteraard niet kruipend, op zijn tocht en droegen zorg voor de ravitaillering. Om het uur rustte hij een kwartiertje en at wat van de meegenomen boerenkool met worst Zondagmorgen om kwart voor elf bereikte hij Bnschot, even voor Tilburg. Op dat tijdstip had hij het bestaande record als ge ëvenaard. De laatste kilometers kroop hij voort onder grote belangstelling. Tegen vier uur had hij zijn doel bereikt en met 22,5 km een nieuw wereldrecord ge vestigd. DEN HAAG Vier „wijze mannen" in de KVP, die bezig zijn een oplossing te zoeken voor het probleem van de sa menstelling van het dagelijks bestuur van de KVP. hebben in Den Haag be reed, hebben zich op eigen gelegenheid weten te redden. ROTTERDAM De 8-jarige Robert Ista uit Rotterdam ls gistermiddag bij het spelen in sloopwoningen in Rotter dam-Zuid door een neerstortende schoor steen getroffen. Hij overleed ter plaatse. OPPENHUIZEN De 47-jarige aan nemer U. Douma uit Sneek is vanmor gen met zijn auto gesijr-t en over de kop geslagen. Hij was op sfag dood. AMSTERDAM Door de gladheid ter plaatse en door te hoge snelheid vloog zaterdagnacht de 22-jarige D. Schalk wijk uit Amsterdam op de Spaarndam- merdijk uit de bocht. Hij ramde daarbij drie geparkeerde auto's en overleed ach ter zijn stuur. Nederlands schip in moeilijkheden LISSABON (AP) Het Nederlandse I vrachtschip Helvetia S. die 90 ton mu- j nitie aan boord heeft voor de Nige- j riaanse federale strijdkrachten, is van- daag de haven van Lissabon binnen gesleept na moeilijkheden te hebben i gekregen in de machinekamer toen het op weg was naar Lagos. Het 493 ton metende schip is afkom- I stig uit de Poolse havenstad Stettin. I Het schip, eigendom van de rederij Van der Schoot, zal zijn reis vervolgen zodra de moeilijkheden zijn verholpen. Mr. Hammerstein „kruisvaardert" pro De Gaulle (Van een onzer verslaggevers) TILBURG Mr. A. Hammerrftein (54) uit. Geleen, die in ons land bezig is aan een kruistocht voor Charles de Gaulle, heeft zaterdag ln hotel „De Lin deboom" in Tilburg getracht de nodige sympathie voor de Franse president op te wekken. Zegge en schrjjve zes man zaten rond de stamtafel van „De Linde boom", naar de niet te stuiten spraak waterval van mr. Hammerstein 'ie luls- De heer Hammerstein zei dat hij zich door de geringe belangstelling niet uit het veld zal laten slaan. „De gaullisti sche idee is in opmars. Niets zal hem tegen houden", aldus Nederlands eerste gaullist. Mr. Hammerstein denkt zeker een miljoen gulden bij elkaar te krijgen om zijn gaullistische ideeën op alle achter pagina's van de landelijke bladen uit te dragen. Over een maand gaat hij naar NQ- megen en vervolgens naar alle andere universiteiten en belangrijke provincie plaatsen in het land. De Limburger zei trots: „Het gaullisme zal vanuit het zui den Nederland veroveren. Het zal als een hogedrukgebied over het land trek- (Vai •rslaggevers) Geen krant ontvangen? Bel tussen fi.00—7.00 uur. nummer 31839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agent schappen ztjn gevestigd wende men zich tot de agent. ADVERTENTIE COLLECTE GEMIST? giro 7900 v. Pnioraii Concilia Rotterdam STEUN VANDAAG KERK VAN MORGEN DEN HAAG Bij een brand in een kamerverhuurbedrijf In de Haagse Plet Heinstraat lijn gistermorgen twee per- sonen om het leven gekomen. De stoffe lijke overschotten van de 27-jarige elec- triclën Oswon Relrfino Martina, die uit Curacao komt en zijn 16-jarige broer, de zeevarende Boy Martina, werden door de brandweer verkoold aangetroffen. Twee personen werden gewond. I>n van hen. de 22-Jarlge mejuffrouw F. J. Kepel kreeg brandwonden aan een van haar armen. De 42-Jarige keukenknecht J. B. Louw, verbrandde beide handen en moest In een ziekenhuis worden opgenomen. De brand ls waarschijnlijk ontstaan door het ontploffen van een ollekarhel ln de ruimte achter de hakkenbar op de begane grond. De hoofdbewoner van het pand, de 54-Jarige verhuizer Wlm vun der Velde zag om ongeveer tien minuten over vier een steekvlam. Hij waarschuwde de 20-jarige timmerman J. van Dissel de 18-jarige P. J. Stil, die bij hem op bezoek waren en de andere bewoners onder wie de 21-Jarige kantoorbediende E. A. Blik en zijn verloofde en de 40-Jarlge tekenleraar P. J. de Vries. De Haagse brandweer rukte met groot materieel uit Zij kwam te staan voor een I felle, uitslaande brand, die moeilijk te bestrijden was. De brandweer kon het I oude pand bijzonder lastig binnengaan, omdat de brandhaard zich bij het smalle trappenhuis op de begane grond bevond. Het pand zelf ls ampel 3^ m breed. De geruchten, dat nog twee personen In het brandende huis w'aren, leidden ertoe, dat twee keer een rondgang door het huls werd gemaakt. Om vijf minuten over v|j( werd het sein „brand meester' gegeven. I F,erst om tien minuten voor zeven wer- den de twee verbrandde lichamen van de j slachtoffers aangetroffen. INBREKER GEPAKT Vier vrachtauto's nodig voor transport buit (Vanc t correspondent) dicalei rnder dr*. Aardei Dit gebeulde ten huiz i de Maci wijze i Cal: i Rijcki de heer Ri vorsel. Over de resultaten van de bespre- j kingen wilde men geen mededeling doen Drs. Aarden verklaarde niet te weten of er nog meer gesprekken met de vier „wijze mannen" zullen volgen, j „Ik weet niet of dit het laatste ge- sprek van de vier „wijze mannen" met wie dan ook is geweest", aldus drs. i Aarden. Men heeft in het gesprek uit voerig aandacht besteed aan de verkla- ringen van dc fractievoorzitters van KVP, AR en CHU over een gezamen- j lijk optrekken bij de komende verkie- j zingen en kabinetsformatie. De radica len hebben hun bezwaren tegen die ver- klaring uiteengezet. Eerder hadden de i radicalen al laten weten, dat deze ver klaringen het werk van de vier „wijze mannen" zouden bemoeilijken. Joseph, als ik tegenover jou kom te staan, moet tk eigenlijk op een kist klimmen". Dr Britse minister van Buitenlandse Zaken, George Brown, heel wat kleiner van stuk dan ome lange minister van Buitenlandse Zaken, zei dit gistermiddag toen hij minister-president De Jong en minister Luns bij hun aankomst op het R.A.F.-vliegveld Northolt te Londen begroette. „George, jij bezorgt de heer De Jong (die nog kleiner is dan de Engelse minister) een complex", was het antwoord van de heer Luns, die hieraan toevoegde, dat het eigenlijk voor een minister van Buiten landse Zaken zo kwaad nog niet als gijn premier een minderwaardigheidscomplex tegenover hem heeft. Premier De Jong en minister Luns plegen vandaag en morgen overleg met de Britse autoriteiten. Dit overleg zal in hoofd zaak gaan over de vraagstukken imake de E E.O., ontstaan na Frankrijke weigering, op korte termijn onderhandelingen te beginnen over Engelands verzoek om lid van de Europese gemeenscha-p te mogen worden. ETTEN-LEUR Met de arrestatie van dc 25-jarlge A. J. t'hr. L. uit Et- ten-Lcur heeft de rijkspolitie een eind gemaakt aan een reeks van mysterieu ze diefstallen, die in het afgelopen Jaar in en rond Etten-Leur werden gepleegd. Er was een vrachtwagen van gemeen tewerken nodig om de bult met een to tale waarde van bijna een halve ton. naar Etten-Leur te vervoeren. De auto moest hiervoor vier keer heen en weer I rijden. De goederen waren bij L. thuis opge slagen. De man heeft zich schuldig ge maakt aan 30 diefstallen In Etten-Leur. I ijn voorkeur ging voornamelijk uit naar landbouwwerktuigen. De buit be stond onder meer uit compressoren, frasemachines, zuurstof- en acetyleen- flessen. gereedschappen, butaflessen, keukenkasten, koperwaren en buizen. Verloold paar redde bejaarde man uit gracht UTRECHT (ANP) Een verloofd naar heeft zaterdagavond de 70-Jarige I trechter A. van Hiel. die In de C'athe- rijneslngcl waa gevallen, van de ver drinkingsdood gered. Een automobilist zag dc man vier meter uit de kant drijven en riep om hulp. Op dat momentpaaseerdejuistde hulp. Op dat moment passeerde juist de J1-jarige in 't Harde gelegerde mlll- tair Henk van Oosten met zijn 18-jarige verloofde Anita Boekhout. Het tweetal sprong direct gekleed en wel in het wa- j ter. Ze slaagde erin de drenkeling naar de kant te brengen. De politie voerde red- I ders en geredde naar het beademings centrum van het Academisch ziekenhui*. I Het verloofde paar afkomstig uit Utrecht, bleek van de koude duik geen nadelige gevolgen te hebben ondervon- nadelige gevolgen te hebben ondervon den. De heer Van Hiel ls in het zieken huis gebleven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1