RODE VERLIEZEN: 10.500 MAN Johnson: bombardementen blijven doorgaan Aanvalskracht Vietkong aan het afnemen Hevige strijd om citadel van Hue Trek reizigers door laag tarief EX-GEVANGENE ZAG MOORD OP VIJF MAN Overval op taxichauffeur in Amsterdam Zuiden in de rij voorneus van Mien Hotel DE BEURS DANSEN DE STAD ROME Gewapende overval zelfbedieningszaak Bedrijfsleider gekneveld Lou wellicht naar Sittard PAPENGRACHT 32-LEIDEN ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Leiden. DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart, 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) VRIJDAG 2 FEBRUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN PLAATSELIJK EEN BUI De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Wisselend bewolkt met plaatselijk een buL Over wegend matige westelijke wind. Vannacht in het binnenland plaatselijk temperaturen om het vries punt, overigens weinig verandering in temperatuur. 59e jaargang, no. 17.360 SAIGON (AP-Reuter) De bittere strijd in Vietnam is zijn vierde dag ingegaan. In die vier dagen verloren Vietkong en Noordvietnamezen meer dan 10.500 man en er werden er 2500 gevangen genomen. Er sneuvelden voorts 630 Zuidvietnamezen en 281 Amerikanen. Er zijn redenen om aan te nemen, dat de aanvalskracht van de Vietkong aan het afnemen is en de Amerikanen en Zuidvietnamezen het initiatief langzaam overnemen. Maar in Saigon wordt nog steeds gevochten en ge schoten en in Hue heeft de Vietkong de oude keizerlijke citadel nog vast in handen, hoewel van alle kanten, ook uit de lucht, de aanval is geopend. In Wathington heeft president Johnson verklaard, dat de VS de bom bardementen niet zullen staken, voor de tegenstander te kennen geeft de terreur en aggressie niet op te voeren. „Wij hebben betere aanwijzingen nodig dan die van de laatste dagen", aldus Johnson. SAIGON: nog hevige gevechten bij de An Kwang-pagode. De Vietkong heeft zich hier teruggetrokken in een kinder ziekenhuis. Zware gevechten in de om geving van het Tan So Nhut-vliegveld en bij de munitieopslagplaatsen van Binh Loi. Ook rond het Cho Ray-zieken- huis wordt hevig gevochten. Het Ame rikaanse personeel van dit ziekenhuis is geëvacueerd. Een politiebureau in de buurt zou door de Vietkong bezet zijn. Een aantal Vietkongstrijders werd ge pakt toen zij in een Chinees restaurant soep zaten te eten. Kleine verzetshaar- den in de stad worden aangepakt met helikopters en tanks. Het door de Vietkong deels bezette radiostation kon in zijn geheel heroverd worden. In de wijk van de welgestelden woeden hevige branden. Er hebben huis aan huis zuiveringsacties plaats. Elders in de stad trachten Amerikaanse en Zuidvietnamese troepen verspreide sluip schutters op te sporen. De voedselposi tie in Saigon is precair. De chef van de Zuidvietnamese poltie executeerde per soonlijk een gevangen Vietkongofficier met een pistoolschot. Omgekeerd exxe- cuteren de Vietkongstrijders de familie leden van Zuidvietnamese officieren. HUE: Verbitterd wordt er in Hue ge vochten in de straten en stegen rond de keizerlijke citadel, die in handen is van de Vietkong. Bij deze strijd zijn Ameri kaanse mariniers betrokken die, onder zwaar spervuur, de toegangsbruggen be stormd en veroverd hebben. In de straten rond de universiteit hebben man-tot- man-gevechten plaats. (Zie verder pag. 2, onderaan) Burgemeester Urk op zoek naar vergane kotter URK (ANP) De burgemeester van Urk, de heer Bossenbroek, is met de reddingsboot Oostmahorn mee naar de Noordzee geweest om te zoeken naar wrakstukken van de UK 91, „De Jonge Albert", die vorige week vergaan is op de Noordzee in de buurt van Borkum. Er zijn geen resultaten gemeld. Het is de bedoeling dat de burgemeester zater dag meegaat met enige ervaren wadlo pers om op het strand van het eiland Borkum een onderzoek in te stellen. Er wordt dit keer geen grootscheepse zoek actie door de Urker kottervloot onderno men, want het merendeel Urkers ver toeft moenteel op meer zuidelijke vis gronden. REEDLY (AP) Pershing Mills, die meer dan tien jaar in gevangenissen in Arkansas heeft gezeten, heeft verklaard getuige te zijn geweest van het ver moorden van vijf gevangenen op de gevangenisboerderijen in Tucker en Cummins. Mills, die zelf kreupel is ten gevolge van opgelopen slagen die hij van gevangenis bewakers zou hebben gekregen, verklaarde, dat de gedode gevangenen niets hadden uitgelokt. Zij konden alleen niet met de rest meekomen of hadden geen geld gehad om de bewakers „af te kopen". De 49-jarige Mills heeft 38 maanden in de gevangenis van Tucker doorgebracht voor hij in 1959 op erewoord was vrijgelaten. Hij verklaarde een en ander tegen over een radioverslaggever in Fresno op 40 kilometer ten noorden van Reedly. „De eerste die ik zag doodslaan was in 1945. Het was een jongen van bijna twee meter lengte, die met een groep anderen katoen plukte. De bewaker zei hem door te lopen met de rest, maar hij liep niet recht genoeg en werd ter plaats dood geschoten." In Cummins had hij voorts gezien hoe een jonge neger werd doodge trapt en -geslagen. Mills voegde daaraan toe al een dreigtelefoontje te hebben gekregen sinds zijn verhaal in de pers kwam. Hij zei geen voorzorgsmaatregelen te hebben genomen, maar wel bezorgd te zijn over zijn vrouw en kinderen. AMSTERDAM, (A.N.P.). In de Pythagorasstraat in Amsterdam is gis teravond een aanslag gepleegd op een Amsterdamse taxichauffeur, de 28-jarige J. Kemna, die met enkele steekwonden In het O. L. Vrouwgasthuis ter obser vatie is opgenomen. HU is niet levens gevaarlijk gewond. De politie noemde zijn toestand redelijk. In de loop van de nacht heeft de politie aangehouden de 17-jarige M. Q., die zegt uit Brussel af komstig te zijn. Hij heeft Inmiddels be kend. Hij is ingesloten in het bureau Linnaeusstraat in Amsterdam. De taxichauffeur stond gisteravond omstreeks half twaalf op de standplaats op het Rembrandtplein, toen een klant instapte voor een rit naar de Pytha gorasstraat. Daar aangekomen werd de heer Kemna met een mes van achteren tweemaal in de rug gestoken. De chauf feur liet zijn klant in de steek en rende de vluchtende dader achterna via de Hogeweg naar de Linnaeusstraat, waar hij hem kwijtraakte. Naderhand heeft een van zijn collega's samen met een kelner verdachte Q. weten te grijpen, die volgens hen eerder op de avond gezegd zou hebben een taxichauffeur te willen beroven. Zij leverden hem over aan de politie, die het slachtoffer in deze zaak nog niet gehoord heeft. (Van i correspondent) BREDA. Het carnavalslied ,Jdien waar is mijn feestneus" van Toon Hermans heeft in ons land ware feestneuzonrags ont ketend. Verwacht mag worden, dat dit jaar de feestneus tot de noodzakelijke camavalsaitributen gaat behoren. Reeds enkele dagen na de lancering van het nu al zeer populaire lied, vertoonde de vraag naar feestneuzen een opmerkelijke stijging. Groothandel en detailhandelaren kunnen nu nauwelijks meer aan de vraag voldoen. Carnavals verenigingen en caféhouders ko pen de feestneuzen bij duizenden tegelijk in. In de winkels staan mensen in de rij om zich vaak onder algemene hilariteit „de feestneus" aan te meten. In de meeste gevallen gaat het de koper niet alleen om een „ordinaire" feestneus. Men wil het reuk orgaan op passende wijze camou fleren. Dat blijkt uit de zorg vuldigheid gepast worden. Voorstellen verbetering N.S. UTRECHT (ANP) De commissie, die I mer op de zaterdagen gedurende de het spoorwegbedrijf moet „doorlichten" schoolvakanties goedkope treinen te laten en reorganisaties moet voorbereiden, krijgt dagelijks suggesties en ideeën van N.S.'era, die het verlieslijdende bedrijf er weer bovenop willen helpen. Hier volgt een reeks: Waarom verlaagt u de reizigerstarieven niet? Drommen mensen reizen niet per trein omdat hun dat te duur is. Deze lieden reizen dan, desnoods tegen betaling, met anderen mee per auto. U zou het toch eens een jaar kunnen proberen? Wij moeten het vervoer van niet-NS- klanten die alleen komen wanneer ze zelf in moeilijkheden zitten, doen plaats vinden tegen een wat hoger tarief. De bewoners van het noorden en oos ten en zuiden kunnen niet anders dan ten koste van vrij grote financiële offers het vervoermiddel trein gebruiken om eens naar het westen te gaan. Ik stel voor bij wijze van proef aanstaande zo- Prinses Beatrix en prins Claus zijn aangekomen in Kopenhagen om daar het prinselijk huwelijk bij te wonen. Zij werden op het vliegveld van de Deense hoofdstad ver welkomd door de bruidegom, prins Richard zu Sayn Wittigenstein- Berleburg. (ADVERTENTIE) NOORDWIJK IEDERE ZONDAG DANSMIDDAG ZATERDAG a.s. PRINSENBAL georganiseerd door Prins Carnaval Noordwijk Boerenkapel en Beat Orkest (ADVERTENTIE) WARMOND Vrijdagavond 2 februari DRIVE-IN DISCOTEEK Zaterdagavond GROEP 68 Zondagmiddag en zondagavond THE NAMBY PANIBY'S DEN BOSCH (ANP) In de zelfbe- dicningsgrossierderij SHgro NV aan de Weerdskampweg te 's-Hertogcnbosch heeft gisteravond een gewapende i val plaatsgehad, waarbij behalve geldkist met enkele honderden guldens, ook plusminus 200sloffen sigaretten i enkele transistorradio's werden on vreemd. Even na zes uur betraden twee man nen de winkel van de grossierderij. waar op dat moment alleen de bedrijfsleider, de 48-jarige heer J. van der Ven. aanwe zig was. Een van de mannen, die beiden plusminus 25 30 jaar oud waren, had een kous over het hoofd, de ander had een donkere bril op. Een van hen hield het vuurwapen op de bedrijfsleider ge richt. Toen deze naar buiten wilde lopen, wierpen ze zich op hem en bonden hem met een touw uit de zaak vast, en wier pen een stofjas over zijn hoofd. Hij werd gedwongen hen te wijzen waar zich de geldkist bevond. Toen de overvallers die hadden, haalden ze dozen uit het maga zijn, en laadden daar de sigaretten in. Vervolgens brachten ze de heer Van der Ven naar een andere ruimte in het ge bouw. Kennelijk hebben ze daarna nog even verder gezocht, om dan het gebouw te verlaten. De heer Van der Ven hoorde een auto wegrijden, doch op dat moment was er ter plaatse een vrij druk verkeer, zodat hij niets met zekerheid kon vaststellen. Na een half uur kon de heer Van der Ven zich van de touwen bevrijden. De telefoonleiding bleek te zijn doorgesne den, waarop hij in een naburig bedrijf de politie heeft gewaarschuwd. Volgens de heer Van der Ven sprak de man die het woord tot hem richtte, met een slecht Duits accent. Van de daders ontbreekt tot nu toe ieder spoor. (ADVERTENTIE SITTARD (ANP) „God Lou", alia Lou de Palingboer zal, volgens nog on bevestigde geruchten, inwoner van Sit tard worden. Lou gaat namelijk zijn ne derzetting in het Noordlimburgse Horst- Amerlca verlaten. Het gemeentebestuur van Sittard weet nog van niets. Met neemt aan dat Sit tard zal dienen als „rustplaats" voor de volgelingen van Lou, die in het zuiden zijn leer komen slijten. Zoals bekend heeft Lou enige tijd gele den een huls gekocht in Muiden. Hij staat bij de gemeente Horst niet inge schreven als bewoner van het huls aan de Jacob Poelsweg. Is het niet mogelijk om goederenwa gens achter de sneltreinen te koppelen, zodat er 's nachts geen treinen meer be hoeven te rijden? Geef de conducteurs een keurig plastic naamplaatje, aan te brengen op de borst zak. De reiziger weet dan dat hij met een medewerker van het bedrijf te maken heeft, geen naamloze, maar iemand die zus-of-zo heet. De interieurs von ons materieel zijn ge middeld te oud en daardoor te vies. Wij mogen niet vergeten dat het gros van de automobilisten die wij willen bereiken in auto's van ten hoogste drie jaar oud rijdt. Onze interieurs gaan soms acht jaar Alle onrendabele lijnen afkappen. Kij ken naar het perfide Engeland, die nu moeten bezuinigen of ondergaan. Op staan met de gedachte: ik moet vandaag winst maken cn daarnaar handelen. Ta rieven afronden op een gulden of andere eenheden. Loketten sluiten, verkopen via automaat. Eerste klas afschaffen of tienmaal da prijs van de tweede klas. Waarom niet, tweede klas is prachtig, alle comfort, netjes, daar behoeft men zich niets voor te verbeelden. Als u nu bij wijze van proef eens zou kunnen zorgen dat er een herenkapper in de treinen aanwezig is om de reizigers, die een paar uur moeten reizen, heerlijk fris geknipt en geschoren op hun eind station te brengen. De dienst exploitatie heeft alle sta tionschefs een circulaire laten toekomen, waarin o.m. staat vermeld: „Het Inlich ten van reizigers bij vertragingen en stremmingen in de treinenloop en in aan sluitingen is een belangrijk deel van de De conducteur krijgt In een trein, die tien minuten of langer buiten een sta tion stil blijft staan, de taak om de rei zigers in te lichten over de duur en eventueel de oorzaak van het oponthoud en over stremmingen en omleidingen, als deze voor de reizigers van belang zijn. (ADVERTENTIE) Het twintigjarige Sylvette Blanc u als international Zij poseert hier ontworpen door Richard per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agent schappen zijn gevestigd wende men zich tot de agent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1