S)e£clcl6e(BoiiAatit Sneeuwlawine ging voor velen als een spook voorbij GEEN SPOOR GEVONDEN VAN DAKAR EN MINERVE NEDERLANDSE TOERISTE IN DAVOS: Met op eremetaal gefundeerde hoop weer naar Davos Enorme vuurzee in noorden Parijs JAMIN Hoop vrijwel vervlogen GELDGEBREK BIJ TOERISTEN Schaatssterren op Schiphol: Nederlandse kampioenen hopen op Olymp. succes Zes jaar tang in buik Zeker 30 doden CottfclAiasoep...die is pas lekker! Vijftig tanks met benzine ontploft Canada bemiddelt in kwestie Pueblo Prof. Barnard bij de Paus PAPENGRACHT 32-LEIDEN ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Lelden. DIR.: C. M. DRABBE J. F. J M. KOENS TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 HOOFDREDACTEUR: L. C. J ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w 1.04; p. mnd. 4.45; p kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) MAANDAG 29 JANUARI 1968 VRIJ ZACHT Half- tot zwaarbewolkt met hier en daar mof regen. Matige, langs de Waddenkust krachtige tot harde zuidwestelijke wind. Minder koude nacht, morgen overdag iets hogere temperaturen dan vandaag. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.356 De Franse onderzeeboot Minerve: spoorloos. Van onze correspondent L. Kleijn) PARIJS/TEL AVIV Achtenveertig uur na het verdwijnen van de Israëlische onderzeeboot Dakar met 69 man aan boord, is aan de andere kant van de Mid dellandse Zee een Franse onderzeeboot spoorloos verdwenen. Het is de Minerve, een van de modernste van de Franse me- rine, speciaal ingericht voor het diepzee- duiken. Van geen van beide boten is een spoor gevonden. De hoop dat er op korte termijn nog iets gevonden zal worden is vrijwel nihil. In de grote havenstad Toulon heerst een dramatisch atmosfeer. Gistermorgen vroeg reden auto's met luidsprekers door de straten van de stad om de officieren, onderofficieren en matrozen van het vliegdekmoederschip de Clemengeau op te roepen zich zo spoedig mogelijk aan boord te begeven, daar het schip mee zou doen aan het opsporingswerk. De Miner ve had zijn basis gisteravond om negen uur moeten bereiKen, maar had zich niet gemeld, zodat ernstig rekening met een ramp werd gehouden. De Minerve nam deel aan vlootma^ noeuvres, 32 km buiten Toulon. De boot zou duiken tot een grote diepte en vlieg tuigen zouden moeten proberen de juiste positie van het schip vast te stellen. De Minerve had laten weten, dat aan boord alles wel was. Aan boord bevonden zich, zes officieren onder wie dc commandant Fauve en de 46 onderofficieren en matro zen. Zaterdagavond om negen uur toen de duikboot niet in Toulon verscheen, gaf de maritieme prefecter de eerste alarm seinen. Zeven kruisers kozen onmiddel lijk zee, gevolgd door mijnenvegers en sleepboten. Van de basis Saint Mandrier gingen onmiddellijk vliegtuigen en heli kopters de lucht in. Gistermorgen ver lieten drie andere torpedojagers de haven van Toulon. Naar menselijke berekening kan de verdwenen Israëlische boot Dakar geen zuurstof meer aan boord hebben. Van het schip is donderdagochtend het laatst iets gehoord. Er is nog een, heel flauwe, hoop namelijk dat de Dakar een absolute ra diostilte in acht neemt en vanavond Haifa binnenloopt. Dat het schip als ge- (Van een onzer verslaggevers) SCHIPHOL Met de olympische kle ding en veel op edelmetaal gefundeerd zelfvertrouwen In hun bagage, ls de Nederlandse damesschaatsploeg vanmor gen naar Davos vertrokken, om zich daar een week lang voor te bereiden op de Winterspelen in Grenoble, De meisjes maakten even een tussenlanding op Schiphol, om zich met veel tulpen en orchideeën te laten huldigen. Ondanks de topprestaties van gisteren en het feest dat daarna heeft voortgewoed tot half twee in de nacht, vertoonden zij geen spoor van vermoeidheid en van de spanning die zR moeten hebben door gemaakt. Vooral wereldkampioene Stlen Kaiser was vechtlustig. „Ik hoop op minstens een gouden plak", zei zij. „Meer zit er, geloof lk, niet ln. Welke afstanden lk zal rijden, wordt tijdens een rustiger mo ment vandaag uitgemaakt, maar ik hoop, dat ze me ook de 500 m zullen geven Dat was voor mij in Helsinki de zwaarste rit. maar ik ben er niet bang voor'. Hadden de meisjes het daverende suc ces in het „Pirrkola" stadion verwacht? Ans Schut en Carry Geijssen zelden van niet, maar Stien Kaiser had het zien aankomen. „Wel was er meer tegenstand dan vorig Jaar", zei ze. ,,Ik heb harder moeten knokken, maar daarom geeft dit wereldkampioenschap me des te meer voldoening". Over de Russinnen zei Stien met een nuchterheid die haar sportieve kenmerk is: „Eigenlijk heeft alleen Ti- tova goed gereden. Maar ze kunnen geen van allen de 3000 m rijden. Dat begrijp ik niet, want hun trainingsmethoden zijn even goed als de onze. Met een goede training moet je die afstand aankunnen". Ans Schut had in Helsinki de 3000 m het zwaarst gevonden. Bij de Olympische Spelen hoopt ze „op enig succes op de 1500 en 3000 m". Carry Geijsen, die in het „Pirrkola"-stadoin alle afstanden een even grote opgave had gevonden, was iets positiever in haar verwachtingen. „Ik hoop op de drie lange afstanden bij de eerste drie te komen", zei ze. Tijdens de korte, door veel gegiechel opgevrolijkte plechtigheid op Schiphol, droeg de vlce-voorzitter van het Neder lands Olympisch Comité, Kees Kerdel. de sterrenploeg over aan de chef de mis sion, W. Quarles van Ufford. Hij zei on der meer: „Ik ben ervan overtuigd, dat voor onze schaatstere het behaalde succes geen aanleiding zal zijn om de tegen standsters in Grenoble te onderschatten Ze zullen ook daar alles blijven geven". Dezelfde nuchterheid kenmerkte zich bij de meisjes. Toen hun gevraagd werd of ze wel eens gelukkiger waren geweest, zelden ze in koor: ..O ja, meermalen". Ook trainer Piet Zwanenburg hield zich op de vlakte „Er komt wel Iets goeds uit de bus", zei hij. Slechts Quarles van Uf ford zei: „Ik blijf met beide benen op het ijs, maar heb wel vertrouwen". Zijn stem zal doorslaggevend zijn bi.i de beslisisng. welke afstanden de dames en heren (die morgen naar Davos ver trekken), als de lawines de plaats ten minste niet nog meer onbereikbaar ma ken, in Grenoble zullen rijden. De heer Kerdel zei daarover: „Als het weer het toestaat, hopen we ln Davos nog inter nationale wedstrijden te kunnen houden De Russen en Noren willen dat ook Vooral voor Bartllng ls dat van het groot ste belang. Hij is slechts voorlopig in de ploeg opgenomen en krijgt dan goede kans te tonen wat hij Internationaal op de 500 m kan presteren". Familieleden van opvarenden van de vermiste Israëlische onderzeeboot Dakar wachten in naamloze angst en spanning op nadere berichten. volg van vijandelijke handelingen verlo ren is gegaan wordt uiterst onwaarschijn lijk geacht. Er hebben zich sedert 1946 tal van rampen met onderzeeboten voorgedaan: Op 14 september 1966 zonk de West- duitse duikboot Hai ten zuiden van de Shetlandeilanden: 20 doden, 1 overleven de. Op 10 april 1963 verging de Ameri kaanse duikboot Thresher ter hoogte van Nieuw-Engeland met 129 man aan boord. Op 16 juni 1955 de Britse Sidon: 13 doden. Op 6 april 1953 de Turkse Dumlupinar in de Dardanellen na aanvaring met Zweeds vrachtschip: 91 doden. Op 24 september 1952 de Franse Sybille ter hoogte van Toulon: 51 doden. In april 1951 de Britse Affray in het Kanaal: 75 doden. In ja nuari 1950 de Britse Truculent na aan varing met Zweeds vrachtschip in de Theems: 64 doden. In augustus 1949 de Amerikaanse Cochino bij Noorwegen: 76 doden. Op 6 december 1946 een Franse duikboot bij Toulon: 22 doden. ROME (Reuter) In een ziekenhuis in Rome is zaterdag een 70-jarige vrouw overleden, die zes jaar lang met een tang van 22 cm in haar buik heeft geleefd. Het instrument was achtergela ten bij een operatie voor een eventueel gezwel, waarvan echter niets gevonden werd. Toen de vrouw over pijn in de maagstreek begon te klagen bracht een onderzoek met röntgenstralen de aan wezigheid van de tang aan het licht. De artsen vonden een nieuwe operatie te ge vaarlijk. (Van een onzer verslaggevers) DAVOS - DEN HAAG Miljoenen tonnen natte, zware sneeuw hebben dood en verderf gezaaid in Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. Ten minste dertig personen zijn gedood, verschillenden worden nog ver mist. Tienduizenden toeristen, waaronder ook vele Nederlanders, zijn geïsoleerd. Spoorlijnen en wegen zijn door de massa's sneeuw onbegaanbaar. De Berg landexpres, met ongeveer 800 terugkerende vakantie gangers uit Nederland, arriveerde gisteren met vier uur vertraging in Nederland. Niet alle Nederlandse toeristen bleken de vertrekstations te hebben kunnen bereiken. Ongeveer 150 personen moesten verstek laten gaan. Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Reisvereniging in Den Haag zouden deze mensen van daag met andere treinen over andere trajecten naar Nederland terugkeren. De N.R.V. had juist vrijdag ongeveer 600 Nederlandse toeristen naar de wintersport gebracht. Velen van hen hebben echter hun eindbe stemming niet gehaald en zijn tijdelijk elders onder gebracht. Gisteravond hadden wij nog telefo nisch contact met mej. G. de Leeuw, directrice van het kath. bejaardencen trum Favente Deo in Den Haag, die momenteel in Davos zit. „Een heel erg vreemde situatie heerst hier. Er is genn spoor in pa niek in Davos en tóch heerst et een spanning, die misschien vooral komt door het volkomen afgesloten zijn", al dus karakteriseerde mejuffrouw G. de Leeuw de toestand in de Zwitserse win tersportplaats. „In"het dorp zelf is niet veel gebeurd. De slachtoffers zijn dan ook vooral gevallen in de hoger gele gen gebieden, waar vele chalets staan. Hier in Davos bevinden zich heel veel Nederlanders, maar onder hen bevin den zich geen slachtoffers". Wij spraken telefonisch met mejuf frouw De Leeuw in haar hotel „Bella Vista", dat vlak bij het Nederlands sa natorium ligt. Dit sanatorium is onge rept gebleven, zo kon ons de echtgeno te van de directeur, mevrouw Zuidema meedelen, behalve dan dat er veel sneeuw van het dak viel en een aantal ruiten werd vernield. Volgens mevrouw Zuidema heeft het in Davos sedert 1951 niet meer zo hevig gesneeuwd als de afgelopen week. „Als ik aan de ene kant uit mijn ho tel kijk, zie ik een bord met verboden doorgang wegens lawinegevaar, terwijl ik hogerop reddingsbrigades bezig zie om tussen sneeuw en vernielde chalets naar slachtoffers te zoeken. Aan de dere kant zie ik echter de skiklasjes be zig met oefeningen", aldus mejuffrouw De Leeuw, zondagmiddag tijdens telefoongesprek. Hoe komen we weg? „Alleen de Dorpstraat, de hoofdstraat naar Platz, is nog te gebruiken, zij het over een berpekte lengte. De erop uit komende wegen en weggetjes zijn af gesloten, deels omdat ze al onder sneeuw bedolven zijn, deels omdat er elk moment kans is op een lawine. Die Dorpstraat is thans nog de enige plaats, waar men kan vertoeven, zodat er een drukte heerst als op zaterdagmiddag in de Spuistraat. Rondom hoor je veel Ne derlands spreken. Het hoofdthema is: „Hoe komen we hier weg?". Zeer velen, die aan het einde van hun vakantie wa ren, zijn door hun geld en de hotelliers (ADVERTENTIE) zijn, zo wordt gezegd, spijkerhard. Het zag er vanmiddag naar uit, dat tegen de avond de straatweg weer vrij zou komen. Maar de spoorbaan is grondig vernield over een grote afstand. Be weerd wordt, dat de Zwitserse spoor wegen bussen zullen inzetten tot Klos- ters, van waaruit dan de trein weer zou kunnen rijden. De automobilisten, die straks de autoweg weer kunnen gebrui ken, zullen echter eerst die weg weei moeten zien te bereiken, want de toe voerwegen zijn veelal onbegaanbaar heel wat auto's zijn onvindbaar door het dikke pak sneeuw". (Zie verder pagina 5, eerste kolom) I ADVERTENTIE) morgen voordeel mokka meika's 200 gram van 35 voor 79 niet duur wo/ heerlijk (Van onze correspondent L. Kleijn) PARIJS In alle vroegte vanmor gen is een formidabele brand uitgebro ken in het noorden van Parijs tussen de twee voorsteden Saint-Denis en Au- bervilliers. Meer dan vijftig tanks met 100 miljoen liter benzine staan in brand. Vlammen ter hoogte van 200 me ter verlichtten de omgeving dermate dat het daglicht leek. Van de aanvang af was duidelijk dat de brandweer aan blussingswerk niets kon doen. Men moet het vuur laten uitrazen, wat waarschijnlijk de gehele dr zal duren. Meer dan 500 brandweerlieden probe ren uitbreididng van het vuur te voorko men, want aan de andere kant van de spoorweg liggen nog meer benzinetanks. De vlammen staan tot aan de rand van de spoorweg die de gehele maan dag buiten werking ls gesteld. Het spoorwegverkeer naar het noor den van Frankrijk is omgelegd. De grote meevaller voor de brandweer was maandagmorgen dat er boven Parijs Geen krant ontvangen? Bel tussen 6 00—7.00 aur. nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschap pen zijn gevestigd wende men alch tot de agent. NEW YORK (Reuter-AP-AFP) Canada is bezig te bemiddelen in de kwestie Pueblo. Morozov (Rusland) en Goldberg (V.S.) hebben met elkaar contact gehad. Vanavond zal de Veilig heidsraad weer bijeenkomen om over de kwestie te praten. Premier Kosygin van de Sovjet-l'nie Is ervan overtuigd, dat de Pueblo de wateren van Noord- Korea geschonden heeft en meent dat de problemen alleen tussen de VS en Noord-Korea opgelost moeten worden. Vice-president Kang Ryang-oek van Noord-Korca heeft In Damascus aange kondigd dat de opvarenden van de Pue blo streng gestraft zullen worden. Zuid- Korea is fervent tegenstander van een eventuele ruil tuswn de bemanning van de Pueblo en gevangen genomen Noord- koreaanse Infiltranten. Intussen ligt de Enterprise met begeleidende schepen nog steeds in de Japanse Zee, nauw keurig in de gaten gehouden door enke le al dan niet vermomde Russische schepen. Een ander vliegdekschip, de Yorktown zal zich, naar verluidt bij de Enterprise voegen. Er worden ook Ame rikaanse straaljagers naar Korea over gebracht ter vervanging van de gekaap te Pueblo. zo goed als geen wind stond. Pas tegen de avonduren wordt storm uit Norman- dië en Brlttannië verwacht. De brandweermannen zelf kampen met grote moeilijkheden. Niet alleen door de zwarte rook die als een atoomwolk boven het terrein hangt, maar ook door de hitte. Op honderd meter van de brand bedraagt de temperatuur 70 graden, zo dat de spuitgasten om het kwartier moe ten worden vervangen. Er zijn tot dus verre geen doden te betreuren. Bij het uitbreken van de bmnd lagen de opslagplaatsen geheel verlaten, al leen een paar nachtwakers waren aan wezig die onmiddellijk alarm sloegen en de brandweer waarschuwden. Na de brandweer werd de bescherming voor de burgerbevolking ln werking gesteld, die terstond begon met het evacueren van hoofdzakelijk vrouwen en kinderen. Taxi's werden gcrequlreerd om de dak lozen over te brengen naar scholen, ge meentehulzen of hospitalen. Alle bewo ners van Bidonvllle (nooddorp) werden tijdelijk ondergebracht ln de grote feestzaal van het stadhuis van Saint- Denis. De schade is enorm. Fabrieken in de buurt van de brand zijn voor 50 procent onbruikbaar geworden. Bomen langs de kant van de weg zien eruit als verkoolde lucifers. VATICAANSTAD (KNP) Vanmid dag heeft Paut Paulu» de Zuidafrikaan- *e hartchirurg prof. Bernard In particu liere audiëntie ontvangen. De hart specialist wilde graag met de Paus van gedachten wisselen over de morele as pecten van de harttransplantatie. Over de Inhoud van het gevoerde ge sprek Is naar Vaticaans gebruik geen mededeling gedaan. Welingelichte krin gen ln het Vaticaan zijn echter van me ning. dat de Paus op zijn hoogst een per soonlijke mening heeft kunnen geven, omdat de verschillende morele aspecten van de harttransplantatie nog volop in studie zijn bij vele theologen Duidelijk heid heerst, er op het ogenblik allerminst, omdat er talrijke medische kanten aan de zaak zitten, waarover medici zelf nog van mening verschillen, bijvoorbeeld over het moment, waarop de mens wer kelijk dood ls en waarop het dus toe gestaan zxju zijn zijn hart te verwijderen ten behoeve van een hartpatiënt. Blaiberg over tien dagen naar huis toe KAAPSTAD (AP) De artsen, die harttransplantatiepatiént Philip Blai berg behandelen, hebben zijn vrouw ver teld dat zijn toestand goed genoeg Is om hem over tien dagen nam huis te laten gaan. Hij zal derhalve op 7 februari uit het ziekenhuis worden ontslagen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1