Gert „Ik wilde alleen maar winnen'" Franse suprematie bij sprint amateurs Opmerkelijk succes gangmaker Koch ADA KOK VERBETERDE HAAR WERELDRECORD Ouders van Liane Engeman kijken pas na eerste bocht TRUI TE GROOT? HINDERT NIET! Kleine achterstand tegen Engelsen Poloteam begon met gelijkspel Qert wil ie een stuk kaas uit het vuistje WtihfiPn ZATERDAG 26 AUGUSTUS 1967 ■fUUUC (Van onze sportredactie AMSTERDAM Vreugde tranen biggelden over het gezicht van de 21-jarige Gert Bongers, toen hij na het eindschot in de finale van de achtervolging voor amateurs over de streep was gegaan. Bongers was wereldkampioen, had de regenbo^gtrui, die de laatste drie jaafr in het bezit van Tiemen Groen was geweest, veroverd. Maar de werktuigbouw kundige uit Voorst kon het maar niet geloven. Zelfs toen hij in. de Nederlandse hoek van de fiets stapte en onmiddellijk van alle zijden werd gefeliciteerd stamelde hij nog: „Het is niet waari... het is niet waar". Toen klonk uit duizenden kelen gescandeerd „Bon-gers Bon-gers" en realiseerde de oranjeman zich dat hij werkelijk zijn doel had bereikt. Met beide armen orrthoog reed de nieuwe wereldkampioen over de baan naar de andere zijde van het middenveld, waar hem een grootse hAldiging wachtte. Eerst fietste Bongers nog naar zijn moeder en zijn verloofde Alie Pieper om de welverdiende overwinningskus in ontvangst te7 nemen. Daarna kwam het officiële ceremonieel, waarbij Bongers door UCI-voorzitter Adriano Rodoni in een wat erg ruime regenboogtrui werd gehesen en de gouden medaille aan het veelkleurig lint kreeg omgehangen. Toen, te midden van de verslagen tegenstanders Mogens Frey en Jiri Daler, beleefde Bongers op -het erepodium het voorlopige hoogtepunt van zijn al zo rijk met triomfen begiftigde wielerloop- baan. \Gert Bongers kon het niet geloven Overmand door emoties huilde hij na zijn prachtige rit ruim .drie seconden vóór op zijn concurrent uit bij Icoach Jan Derksen, die haast net zo blij was met Gerts titel als de kampioen zelf. BLACKPOOL Ada Kok, de personificatie van het Nederlandse zwemmen ln het buitenland, heeft gisteravond in het zoutwaterbad van Blackpool de absolute hege monie op de vlinderslag voor zich opgeëist. De 20-jarige Amsterdamse deed balten het programma van de landenwedstrijd Groot-Brlttannië—Nederland om een aanval op het wereldrecord op de 220 yards, de enige van de vlinderslagafstanden, die aan haar recordverzameling nog ontbrak. Het oude record stond met 2.29.9 sinds 9 augustus van het vorige jaar op naam van de Canadese Elaine Tanner. Ada Koks aanval slaagde, geheel onverwacht, ln dubbel opzicht, want haar tyd (2.21.0) be tekende ook een verbetering van het 200-meterrecord, dat zij met 2.22.5 ln Groningen tijdens de Nederlandse kampioenschappen had gevestigd. Engeland (94151). Maar dit is wel een stuk slechter dan vorig jaar ln Leeu warden, toen Engeland slechts met mi niem verschil zegevierde. Zonder moeite Aanvankelijk verliep alles voorspoe dig. Na drie onderdelen leidde Nederland met 2112. Ada Kok had de 110 yards vlinderslag voor haar tekening geno men, Dick Langerhorst werd by afwe zigheid wegens rugklachten van de nummer twee van de Europese kam pioenschappen, Alan Kimber, zonder moeite eerste op de 1650 yards vrye slag (17.56.8) en de 15-jarige Bob Schoutsen greep als een routinier de overwinning op de 220 yards rugslag (2.19.0). Op de drie volgende onderdelen stapten de Ne derlanders echter steeds als derde en vierde uit het water en was er een achterstand ontstaan van 3036. De vele badgasten, die de dagelijkse tocht langs het veelsoortig gokamuse- ment van Engelands eerste badplaats hadden onderbroken voor een bezoek aan het imposante zwemstadion, hadden na afloop van de eerste dag van de In terland alleen oog voor Ada Kok. Het optreden van de Amsterdamse was ech ter hors concours geweest: dat wil zeg gen, het telde niet mee voor de landen wedstrijd. Deze verliep minder gunstig dan coach Kerkhoven optimistisch had voorspeld. De beide estafettes gingen op het nippertje verloren en mede daar door kwam ons land op de eerste dag achter te staan met 3438. Dat is minder catastrofaal dan twee jaar geleden, toen Kerkhoven in dat zelfde Blackpool met zijn in opbouw zijnde leam begon met een achterstand van 3372, die zou uitmonden in de grootste nederlaag uit de reeks tegen ADVERTENTIE VOEDZAAM MARfy toen het natuurtalent naast haar het tempo verhoogde. Een licht overtraind zijn is daar wellicht schuld aan. Als slotzwemster van de 4 x 110 yards vrije slag kon Nel Bos opnieuw Alex Jackson niet houden, evenmin trouwens als Dick Langerhorst als laatste man van de 4 x 220 yards een kleine voorsprong kon vasthouden tegen John Thurley. Wel licht wordt voor deze zwaar belaste top figuren van het Nederlandse zwemmen het zomerseizoen 1967 langzamerhand toch iets te lang. Als m een droom zag hij het gebeuren van deze avond weer langs zich trekken. Hoe hij in de halve finale op overtuigen de wijze met de Australiër John Bijlsma had afgerekend en daarna in de eind strijd de Deense Mogens Fj-ey had over klast. Bongers streek liefdevol langs de zijden trui. Zijn ideaal was werkelijkheid geworden. Na| een triomfantelijke ere ronde langs de enthousiaste toeschouwers, onder wie honderden inwoners van Bongers" woon plaats Voorst, die zich al de hele avond duidelijk hadden laten horen, vertelde Bongers. dat hij in de rit tegen Frey niet naar zijn tegenstander had durven kijken. .Ik heb alleen maar hard gefietst en goed op de vingers van mijnheer Derksen langs de kant gelet" Uit die seintjes had Bongers begrepen dat het goed ging. Zo goed. dat hij eigenlijk geen moment in gevaar was. Door een snelle start veroverde Bongers meteen in de eerste ronde al een voorsprong van enkele meters, die ronde na ronde uit groeide tot hij tenslotte vijftig meter bedroeg. Dat Bongers in de laatste ronde iets van zijn voorsprong prijs moest geven was ndet meer van belang want Frey kon spuiten wat hij wilde, Bongers was niet meer te verslaan De klokken bleven voor de Nederlander stil staan op 4.57.00, gezien de vochtige temperatuur een bijzonder goede prestatie. Trouwens ook de 4.59.84 van Frey, die bij de hul diging beteuterd stond toe te kijken alsof hij nog altijd niet begreep wat er gebeurd was, mocht er zijn. Even angst Tegen Bijlsma in de halve finale had Bongers niet voluit gereden. ..De laatste ronde trapte ik achteruit" schertste hij later. Dat hij desondanks tot een tijd van 5.02,62 was gekomen (Bijlsma noteerde 5.06.92) had Bongers zelfvertrouwen voor de finale gegeven. „Want ik had gedacht dat het wel 5.10 of zo was geworden". Derksen, die niet meer van de zijde van Bongers was weg te', slaan, had toen pok de overtuiging gekregen dat zijn pupil kampioen zou worden. „Maar- toch heb ik voor de stairt wel even angst gehad", zo zei de baancoach. ..Want Gert kwam heel anders aan de start dan ik van hem gewend ben. Hij was zo stil. zo geconcen- Bongers die zich na de halve finale door soigneur Moos Bremer met alcohol had laten afwassen en vervolgens met Hein „Tarzan" van Br een en en Frans van de Ruit een half uurtje rond het stadion had gefietst(„Toen heb ik voor het eerst sinds jaren weer afgezien" merkte oud-toerrenner Van Breenen op) was echter niet anders geweest dan anders. „Men merkt meestal niet aan mij wat er in me omgaat Ik wilde winnen, dat was alles? Weer streek Bongers ver liefd langs de zwabberende regenboogtrui. „Het hindert niet dat ie een beetje groot is ik heb hem. Vanavond trek ik hem niet meer uit ook. Straks wanneer ik naar bed ga hang ik hem naast die oude trui van Piet de Wit. Weet je overigens dat die in een witte pyama met regenboog- De kwartfinale amateursprintin een derde rit versloeg de Italiaan Turrini (links) de Rus Phakadze en plaatste zich daarmee als tweede Italiaan in de halve finale. strepen slaapt? Heeft zijn zuster voor hem gemaakt nog voor hij wereld kampioen was". Bongers keek, terwijl hij dit zei. alsof hij wellicht nu ook zo'n slaaptoilet gaait aanschaffen. Samen met Piet Intussen zijn de plannen van Bongers voor de toekomst nu wel uitgestippeld. „Wanneer ik een goed contract kan krijgen bij een fabriek die niet het aller uiterste van Je vergt en bovendien na 1 januari eerder zal ik wel niet mogen overgaan want dispensatie wordt maar zelden gegeven zo'n vier of vijf zes daagsen kan rijden, word ik prof'. Hij wil dan samen met Plet de Wit gaan rijden. Die stond, toen Bongers wereld,- kamploen was geworden, langs de piste op zijn makker te wachten. „Wat gewel dig niet? Het liefst zou Ik nu meteen ook maar gaan rijden". De Fransen Daniel Moreion en Pierre Trentin zagen hun suprematie op het sprintnummer niet aangetast. Zij ont moetten elkaar gisteravond opnieuw in de finale, evenals vorig jaar. En het was evenmin een verrassing, dat Moreion zijn titel prolongeerde en daarmee voor het eerste Franse kampioenschap in dit wereldtoernooi zorgde. tDe Italianen Borghetti en Turrini mochten elkaar de derde plaats betwisten. Borghetti toonde zich nu in twee manches sneller dan Turrini, de Italiaanse kampioen. In de eerste manche won Moreion met een lange sprint van Trentin en ook in de tweede serie liet de titelhouder zich niet verrassen door de tactisch manoeu vrerende Trentin. De Rus Omari Phakadze mocht niet meedingen naar de hoogste plaatsen. Nog lichtelijk geplaagd door de blessure die hij tijdens de training had opgelopen, verloor de 23-jarige Rus in de ochtend uren na enige slopende ritten van Tur rini. Dat betekende eigenlijk het enig» opmerkelijke resultaat in deze strijd on de sprinttitel. Want in de halve final was Turrini kansloos gebleken tegei Morelon. Weliswaar wist Borghetti tegei Trentin vla de weg van een (toegekend; protest een derde rit te bewerkstellige maar in die rit liet hij zich door vroege aanval van de Fransman verj rassen. De overmacht van het Russischd dameswielrennen, die zich al zo duidelijk manifesteerde bij de achtervolging, is o[ de sprint onderstreept. De drie Rus sische rijdsters Valentina Savina, Galina Ermolaeva en Irina Kirichenko, die ge-, zamenlijk aan alle negen wereldkam-j pioenschappen sprint voor dames, die to j nu toe zijn gereden, hebben deelgeno men, hebben zich geplaatst voor dij halve finales. Dit drietal wordt aang< vuld door de kleine Frangaise Colet Gaille. Met overmacht Cor Groenewegen, de Amsterdam! stayer, die in zyn serie onfortuiniyi werd uitgeschakeld, zal morgenmlddi naast Piet de Wit en Dries Helsloot di derde Nederlander zün, die in de final» uitkomt. Achter Noppie Koch won Groe newegen gisteravond de tweede herkan singsserie over 50 km met grote macht. Eerder op de dag had de Zwltsei Herger (ook achter Koch) de andere herkansingsrit gewonnen. Gangmaker Norbert Koch boekte irj dit wereldkampioenschap een opmerke lijk record. Van de acht amateurs, die morgen elkaar in de finale de wereld-; titel zullen betwisten, bereikten vier stayers de eindstrijd aan de rol van de laconieke Utrechter. In de series brach' hfj Piet de Wit en de Westduitser Gün- ter Weil zover, gisteren verkozen de Zwitser Herger en Groenewegen de; Utrechter boven hun eerste gangmaker! Ze wonnen beiden hun herkansingsserie] Ook bij de profs maakte Koch zijn repu tatie waar. De Belg Leo Proost Fransman Raynal vonden achter K< de weg naar de eindstrijd. In die final» zal Koch bij de amateurs Piet de Wil en bij de profs Leo Proost rijden. De successen van Koch zijn ook niet onopgemerkt gebleven voor de Spanjaard Guillermo Timoner De 41-jarige Spanjaard, die zeven maal wereldkampioen werd, zal morgenmiddag in de herkansing ook achter de Nederlandse gang maker rijden. Timoner, die in zijn serie kansloos was, hoopt op deze wijze nog eenmaal de finale in een wereldkampioenschap te bereiken. BARCELONA. In de eerste wed-i strijd voor het zeslandenwaterpolotoernooi. dat gisteren in Barcelona is begonnen, heeft het Nederlands zevental met 3—J gelijkgespeeld tegen Zweden. Spanje zege vierde met 53 over Groot-Brittannië, terwijl West-Duitsland met 10 de baai bleef over België. Als ze haar sleutelbeen niet had gebroken... HfVZOaOA Dit zou door het verlies van de esta fettes oplopen tot 3418. Te verwach ten was daarbij het verlies op de #220 yards vlinderslag heren, waarbij Elt Drenth in de nieuwe persoonlijke record tijd van 2.19.6 weliswaar iets sneller was dan Ada Kok in het damesnummer, maar die de Britten Thurley (2.13.2, nieuw Brits record) en Woodroffe (2.14.6) lang niet bij kon houden. Hetzelfde was het geval met Coby Buter, die op de 110 yards rugslag voor haar doen goed voor de dag kwam (1.10.6), maar zowel Jannet Franklin als Sylvia Platt moest laten voorgaan Bij Coby Sikkens veroorzaakte een pokkeninjectie, die werd gegeven in verband met de reis naar Mexico, veel last. Zij eindigde als vierde in 1.11.2. Wellicht Teleurstellend was het zwemmen van Nel Bos en Corrie Muider op de vrije slag. Nel Bos bleef de nieuwste Britse ontdekking, de 15-jarige Alex Jackson, tot 70 jneter voor, maar viel ver ^erug 0KKER 00K IN FINALE DUBBELSPEL POERTSCHACH. De Nederlandse kStmploen Tom Okker heeft zich gisteren met rijn Australische partner Bob Howe goplaatst voor de finale van het dubbelspel van het internationale tennistoernooi van Poertschach. Zij wonnen met 6—2, 46, 86 van de Australische-Westduitse combinatie Bob Carmlchael-Hajo Plötz. Het duo Wilson-Sangster (Engeland), dat het Westduitse dubbel Ingo Budlng-Harald Elschenbrölch met 63, 64 versloeg, neemt de andere finaleplaats ln. HAARLEM Een tafel vol fo to's en kranteknipsels ten huize van de Haarlemse familie Enge man. Foto's van dochter Liane in haar racewagen en op aller lei circuits. Morgen wil zy In de jaariykse Zandvoortse Trophy Races weer snel gaan. Als enige van het gehele veld zal zy de Gerlachbocht inrazen zonder gas terug te nemen. Een unieke stunt maar Liane Engeman rUdt op zekerheid en zonder angst. Angst zou trouwens een slechte „meeryder" z.yn en is by races totaal uit den boze. Moeder En geman heeft wel angst. Z() zal morgen de start niet zien. „Dat Is gevaarlijk, ze willen allemaal zo snel mogeiyk weg", zegt ze. Maar moeder en vader En geman zullen hun dochter na de eerste bocht van minuut tot minuut volgen en met Argus ogen kyken op welke plaats dochter Liane ligt als ze langs de eretribune ronkt. Liane -weet dat alleen stuurmanskunst en snelheid haar prijzen kunnen op leveren. Twee jaar geleden is ze met racen begonnen en vorig jaar druppelden de eerste prij zen binnen. Zij was de eerste die in de formule V-klasse op Zand- voort een rondetijd maakte van twee minuten en vorig jaar kwam z(j daar zelfs nog een se conder onder. Het plakboek registreert de nog jonge loopbaan van de Haar lemse nauwgezet. „Ik had al honderd en een baantjes gehad, tot fotomodel toe. En toen kon ik een job krtfgen bij de Engelse raceploeg en -school van Alan Mann. Ik was verzorgster. Ik boekte de hotels, noteerde ron detijden, enfin, van alles. In Engeland ben Ik ook gaan ra- „Blonde gevaar" bouwde in twee jaar racecarrière op Ze hadden het daar al gauw gezien: Liane kon er wat van, ze had het. Vorig jaar Pinkste ren mocht ze op het Zandvoort se circuit tonen wat ze waard was en ze werd al direct be trokken in een huldiging. De Nederlandse autosportwereld wist van dat moment "af, dat er met Liane Engeman rekening moest worden gehouden. Ze von den het, eerlijk gezegd, niet eerw zo leuk dat Liane mee reed. Dat is dan ook de reden dat ze de meeste tijd in Enge land verblijft, waar men haar capaciteiten hoger schat en zij de bijnaam „het blonde gevaar van de racebaan" vèrwierf Filmen in Florida IJane Engeman, sinds enige maanden verloofd met de Britse coureur Keith St. John, heeft In haar korte raoeearrière al heel wat van de wereld gezien. In april van dit jaar nam zy deel aan de twaalfnursomloop van Sehrlng In Florida en eindigde in haar klasse als tweede. Er zaten ook fllmbosses rondom het circuit. Haar stuurkunst viel op, haar profiel eveneens en zo belandde z\\ drie weken temid den van een filmploeg die een rolprent opnam over een race- melsje. In de herfst gaat zy weer naar Florida om te filmen. En dat allemaal omdat zij, b(jna vanzelf, in de racerij verzeild ia geraakt. Toen ze zeventien wi\ sat ze al .volleerd" achter het stuur, zy het met haar va der naast zich want ze moest tot haar achttiende wachten om een rijbewijs te kunnen halen. Dat leverde uiteraard geen en kele moeiiykheid op. Op de skel ter kon zij ook goed uit de voe ten en die sport bedreef zy in Engeland. Als het maar snel gaat, vindt Liane. Die snelheid legde zij vroeger ook ,,in het water", toen zwem men haar favoriete sport was. Ze mocht al van aardige suc cessen spreken toen zij haar sleutelbeen brak en het zwem men een klein jaar taboe was. De achterstand op haar rivalen was te groot geworden om nog in te halen, maar zonder die sleutelbeenbreuk zou Liane nooit met zwemmen zijn gestopt. Het ligt haar niet om achter wie dan ook aan te hangen. Niet In het zwembad, niet op de racebaan. Ze leeft pas vol uit als ze in een meedogenloze achtervolging op een voorligger jaagt. Ook een van de eigen schappen, die men moet bezit ten om tot een coureur van for maat uit te kunnen groeien. En de grote Jim Clark heeft ge zegd, dat Liane Engemans ca paciteiten daarvoor toereikend zijn en dat haar toekomst in de racewereld verzekerd Is. Het zwerven langs de circuits zal steeds intensiever worden. Haar seizoen beperkt zich niet tot Engeland en Zandvoort. Ze zal naar België, Oostenrijk en Frankrijk trekken. In negentien weekeinden zal ze niet minder dan veertien keer aan de start verschijnen. Liane is een wel kome gast in het buitenland, waar zy ln de „grote wagen" rijdt. De Nederlandse officials ztjn er nog niet toe kunnen ko men haar een startbewüs voor grote boliden uit te reiken, zodat zij het met een Minl-Cooper of, zoals morgen, met een formule- V wagen moet doen. Engeland is wat dat betreft ruimer van opvatting en Liane kan daar, kan het net zo goed hard gaan. met haar internationale startbe- En met haar twee monteurs in wijs, ln alle categorieën starten, de pit en haar broer als rech- Ze vindt het overigens best dat terhand zal ze haar manneiyke ze morgen ln Zandvoort ln de collega's, fel maar zeker rydend, „kleinere klasse" start. Daarin zeker party geven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1967 | | pagina 12