Drie van nieuwe Leidse records grote winst kampioenschappen Bij meisjes Spartaan en Bataven bij jongens Holland aan kop SVL-The Hawks 10-3 HSV DEFINITIEF IN BEZIT VAN WISSELBEKER TWEEBE PLAATS VOOR DCL'ER SLINGERLAND HOOPVOLLE ZEGE VAN VVS IN DEGRADATIESTRIJD Nieuw Nederlands record voor Spartanen prachtig sluitstuk „eigen" nationale wedstrijden Ajax knock out Jac Kraan liep Leids 25 km-record Ajax wint met innings DINSDAG ai MEI 1966 DE LEIDSE COURANT De Jeugdnummers vormden de hoofd schotel zaterdag, maar enkele senior- nummers leverden zulke belangrijke resultaten op, dat we deze eerst wil len memoreren. Adri van der Molen toch eerste Adri v. d. Molen, enigszins gespecia liseerd op dit nummer, leek een ze kere zege tegemoet te gaan, lot 160 voor de finish, toen René v. d. Water een felle tussensprint inzette die hem naast de koploper bracht, maar plots stokte het ritme van de juwelierszoon en greep toch Adrie „zijn" titel. De tijden waren op een harde strijd 55.8 sec. en 56.1 sec. een behoorlijke ver betering van het Leids record (56.4) Hlnk-stap-sprong tot 13.61 nieter In de springbak kwam het tweede Leidse record tot stand. Onze Leidse tienkamper van de toekomst, René v. d. Water, hinkte, stapte en sprong hier tot 13.61 m. Veelzijdig talent Voor het 3e Leidse record zorgde Bataven-junior Wilbert v. Niel, die met z'n speerworp van 43.94 wel toon de over zeer veelzijdig talent te be schikken. Wijnartde Taekema was in de meis jes A-groep onbetwistbaar de sterkste. In de verspringbak kwam zij tot 4.92 m, met de kogel stootte zij 11.61 m, in de discusring behaalde zij met een worp van 33.10 m haar derde titel. Drie medailles voor Robert Strik Robert Strik (Holland) sleepte bij de jongens eveneens 3 ereprijzen weg. Op de 800 m mistte hij de concurren tie van de geblesseerde Aat Belt, de slechte tijd is daar de oorzaak van. In de hoogspringbak leverde hij een duel met Bataaf v. Doornik, door een hogere aanvangshoogte greep hij z'n 2e plak met een sprong van 1.70 m; z'n derde plak haalde hij bij het ver springen (6.03 m). Bij de B-jongens een duidelijk over wicht voor de Holland-jongens; bij de meisjes domineerden de Spartaantjes v. Kesteren, v. Ruiten en Bakker. De beide damestitels gingen naar Bataven. Op de 400 m dreigde Gien Koopmans de hegemonie -van de Leidse dames te verstoren, maar Mirjam Lourier, zeer snel gestart, behield nog net genoeg voorsprong over om de felle eind sprint van de Wassenaarde te weer- UITSLAGEN Kogelstoten jongens-C: 1 M. Frauen- felder (Holl.) 12.25 m, 2 A. v. d. Poel (Spart.) 11.50, 3 H. Ruyssink (Holl.) 11.38. Verspringen meisjes-C: 1 I. Nell (Sios) 4.52 m, 2 C. Parlevliet* (Sios) 4.41, 3 C. Belt (Bat.) 4.40. Speerwerpen dames: 1 R. v. Wouw- v. Dijk (Bat.) 32.46 m, 2 M. Kortekaas (Spart) 31.72, 3 M. Knöptels (Nw. Br.) 28.62. Speerwerpen meisjes-A1 M. Am- merlaan (Bat.) 24.60 m, 2 J. v. Stein (Spart.) 23.68, 3 I. Ruyssink (Nw. Br.) 15.86. Verspringen jongens A: 1 R. Strik (Holl.) 6.03 m. 2 Th. Staal (Holl.) 5.86. 3 C. v. Leeuwen (Holl.) 5.68. Verspringen jongens-B: 1 P. Joris (HoLL) 5.97 m. 2 J. Frankhuysen (Holl.) 5.93, 3 P. Bouwman (Holl.) 5.42 400 m horden heren: 1 A. v. d. Mo len (Holl.) 55.8 sec 2 R. v d. Water (Holl.) 56.1, 3 K. v. d. Molen (Holl.) 59.2. 100 m jongens-B: 1 M. v. d. Gugten (Holl.) 11.4 sec., 2 E. Jessurun (Holl.) 11.6, 3 P. Joris (Holl.) 11.8. Hoogspringen meisjes-B: 1 F. Bak ker (Spart.) 1.37 m, 2 T. Oude Velt huis (Spart.) 1.32. 3 I Nell (Sios), 4/5 A. Schutte (Sios), 4/5 C. Kaufmann (Spart.), allen 1.32 m. 800m jongens-A: 1 R.' Strik (Holl.) 2.13.9 min., 2 F. Julien (Holl.) 2.15.1, 3 J. v. Eisen (Bat.) 2.16.3. 100m jongens-A: 1 K. Floor (Spart.) 11.7 sec., 2 A. Bersee (Spart.), 3 C. Bierman (Holl.), 4 N. v. Doornik (Bat.), 5 L. v. Dullemen (Bat.) allen 11.8. 100m meisje-A1 C. Cival (Bat.) 13.3 sec., 2 Ch. Jaspers (Bat.) 13.4. 3 Th. Koot (Spart.), 4 J. Hogenboom (Bat.), beiden 13:5. Hoogspringen jongens-B: 1 J. Frank huysen (Holl.) 1.60 m. 2 P. Bouwman (Holl.) 1.60 m. 3 R. v. Deventer (Bat.) 1.50. KogeLstoten meisjes-B: 1 D v. Rui ten (Spart.) 11.31 m, 2 Th. Oude Velt huis (Spart.) 10.17, 3 R. Mesman (Spart.) 10.16. Verspringen meisjes A: 1 W. Taeke ma (Nw. Br.4.92 m. 2 A. Buissink (Nw. Br.) 4.70, 3 J. v. Stein (Spart.) 4.66. Speerwerpen jongens-A: 1 W Veen (Holl.) 44.48 m. 2 Th. Staal (Holl.) 43.80, 3 E. Visser (Holl.) 42.70. Hinkstapspringen heren: 1 R. 'v. d. Robert Strik passeert hier de 170»/i en is Leids kampioen, hij won ook de 800 meter en het verspringen. Water (Holl.) 13.6 m NLR, 2 H. Lange- veld (Spart.) 12.49, 3 Th. Staal (Holl.) 11.79. 600 m jongens-B: 1 J. Bey (Holl.) 1.25.8 min., 2 J Frankhuyzen (Holl.) 1.29.5, 3 H v. Bovenen (Holl.) 1.29.6. Kogelstoten meisjes-C: 1 L. v. Leeu wen (Raket) 10.13 m, 2 L. Kortekaas (Spart.) 8.54, 3 I. Nell (Sios) 8.51. Discuswerpen meisjes-A: 1 W. Tae kema (Nw. Br.) 33.10 m. 2 Y. Ruyssink (Nw. Br.) 22.92, 3 A. v. Delft (Sios) 12.98. Discuswerpen meisjes-B: 1 D. v. Rui ten (Spart.) 27.22 m, 2 R. Mesman (Spart.) 26.34, JLv. Leeuwen iRak.) 24.84. 80 m jongens-C: 1 J. v. d. Boon (Sios) 10.- sec., 2 R. Sloos (Holl.) 10.3, 3 H. Hoekstra (HoU.) 10.5. 80 m meisjes-B: 1 T. v. Kesteren (Spart.) 10.7 sec., 2 T. Oude Velthuis (Spart.) 10.8, 3 C. Kaufmann (Spart.) 4 L. Visser (Bat.), 5 M. v. d. Poel (Bat allen 10.9. Hoogspringen jongens-A: 1 R. Strik (Holl.) 1.70% m, 2 N. v. Doornik (Bat.) 1.70 3 W. Veen (HolL) 1.60. 400 m dames: 1 M. Lourier (Bat.) 62.6 sec.. 2 G. Koopmans (Sios) 62.8, 3 R. v. Dijk-v. Wouw (Bat.) 63.9. Verspringen jongens-C: 1 A, v. d. Poel (Spart.) 5.34 m, 2 H. Ruyssink (Holl.) 5.05, 3 K. v. Rooyen (Spart.) 4.81. Kogelstoten jongens-B: 1 A. v. d. Mev (Holl.) 13.43 m, 2 M. v. d. Gugten (Holl.) 10.53, 3 P. Joris (Holl.) 10.51. Speerwerpen jongens-B: 1 W. van Niel (Bat.) 43.94 m NLR. 2 A. v. d. Mey (Holl.) 42.52. 3 W. Kanbier (Holl.) 38.88. Kogelstoten meisjes-A: 1 W. Taeke ma (Nw.Br.) 11.61m, 2 R. Ammer- laan (Bat.) 9.18, 3 Th. Koot (Spart.) 60 m meisjes-C: 1 C. Parlevliet (Sios) 8.3 sec., 2 C v. d. Leede (Spart.) 8.5, ,3 M. v. d. Voort (Spart.) 8.6. 1500 m heren: 1 P. Beelen (Spart.) i 4.03.5 min.. 2 A. Brugman (Bat.) 4.23.4. 3 P. v. d. Lely (Rak.) 4.23.6, 4 P. v. d. Proosdij (Holl.) 4.23.6. 600 m jongens-C: 1 E. Brokaar (Holl.) 1.37.- min.. 2 B. v. Rijnswou (Holl.) 1.41.-, 3 C. v. Rooden (Bat.) 1.42.5. Discuswerpen jongens A: 1 W. Veen (Holl.) 39.74 m. 2 F. Rooyakkers (Sp.) 31.76, 3 Th. Staal (Holl.) 31.51. 200 m heren: 1 F. Beker (Holl.) 22.5 sec., 2 R. Buining (Holl.) 22.9, 3 J. Fi- lippo (Holl.) 23.-. Kogelstoten jongens-A1 C. Bier man (Holl.) 12.46 m, 2 W. Veen (Holl.) 12.45, 3 E. Visser (Holl.) 9.47. Verspringen meisjes-B: 1 T. v. Kes teren (Spart.) 4.93 m. 2 C. Kaufman (Spart.) 4.87. 3 M. v. d. Harg (Bat.) 4.82. Discuswerpen jongens-B: 1 A. v. d. Mey (Holl.) 34.47 m. 2 W. v. Niel (Bat.) 31.87. 3 H. v. d. Steen (Bat.) I 20.61. Leidse'successen in jeugdatletiek In een uitstekend gespeelde wedstrijd tegen The Hawks won SVL het pleit met 103, hetgeen tevens de vierde Leidse overwinning in successie bete kende. Ook nu zag het er in het begin niet naar uit, dat SVL zo'n overtuigende zege zou gaan behalen. In de tweede in ning namen The Hawks namelijk met 01 de leiding door een homerun van achtervanger Stam en in de volgende slagbeurt keek SVL na een 2 honkslag van Boque (The Hawks) tegen een ach terstand van 02 op. Eerst daarna kon de Leidse werper Koppert de gevaar lijke Dortse slagman goed in bedwang gaan houden. Toch kwam ér pas in de vijfde inning „goed leven" in de Leidse slagploeg en met 2 honken bezet sloeg aanvoerder Biesbrouck een homerun en de stand naar 32. In de zesde inning zette SVL prachtig door. Negen man kwamen aan slag en acht ervan sloegen de voorsprong ineens naar 82, waarna The Hawks slechts een punt kon scoren (83). In de achte slagbeurt brachten twee 2 honkslagen van Janco Meijer en Van Marion de stand op 103, waar de Dortenaren geen enkele punt meer te genover konden stellen. Al met al weer een fraai Leids succes. De werpers re sultaten waren: Van Seventer (Tht Hawks): 6-5-11; Koppert (SVL) 11-2-8. De oterige SVL-teams behaalden de navolgende resultaten: VODO 1-SVL 2 11—3; Junioren: CTC-SVL 3—2. Begunstigd door goed korfbalweer en »n voortreffelijke organisatie Is het Jaarlijkse juniorentoernooi, dat Vlcus Orientis gisteren In de Leidse Hout or ganiseerde, weer in elk opzicht een suc ces geworden. Van 10 uur tot 17 uur hebben de deelnemende verenigingen t.w. DKC (Delft), HSV (Den Haag), KNS (Lei den), Luto (Amsterdam), Fortuna (Delft), HKV (Den Haag). Phoenix (ben Haag) en gastvrouwe Vicus Orien tis verdeeld over twee poules gestredeD om het uiteindelijk kampioenschap en de daaraan verbonden wisselbeker. Na menig spannend duel kwam uit poule A HSV en uit poule B Vicus O. ongeslagen uit de onderlinge strijd le voorschijn. Voor HSV kreeg de finale- strijd tegen Vicus O. een extra span nend karakter, daar een overwinning tevens Inhield, dat het Haagse team definitief in het bezit van de wisseltro fee zou komen. Vicus O. werd inderdaad met 20 verslagen, zodat HSV de tro fee een vaste plaats in haar prljzenkast kan geven. In de strijd om de derde prijs tussen Fortuna (no 2 uit poule A) en Luto (idem uit poule B) werd door eerst genoemde eveneens met 2—0 ge- De einduitslag werd dus: 1 HSV (wis selbeker en medaille); 2 Vicus Orientia (medaille); 3 Fortuna (medaille). De beschikbaar gestelde prijs (medaille) voor het team, dat in alle onderdelen het beste spel demonstreerde, werd ge wonnen door KNS. Kampioenschappen LDDB Na een herkamp van drie partijen tuisen N. Schoonderwoerd en J. Slinger land wist laatstgenoemde zich te plaat- Volleybal hoofdklasse Dat de belangrijke rol die de afde ling Leiden in de Nederlandse atle tiek speelt voorlopig nog niet is uit gespeeld, is gisteren in de Leidse Hout wel duidelijk gedemonstreerd. Bij de meisjes staan de Spartaan en Bataven na hun eerste wedstrijd 1 en 2 op de Zuid-Hollandse ranglijst. Bij de jon gens veroverde Holland de kop met 100 punten voorsprong op de sterke V. en L.-ploeg. Competitiestand meisjes: Spartaan 8804 pnt; Bataven 8011 pnt; Sparta 7753 pnt; Minerva 7626 pnt; Olympia '48 7551 pnt; AV '40 70.59 pnt. Daisy van Ruiten vergaarde heel wat punten voor de Spartaan in de jeugd- competitie. Corinne Kauffman hoog en ver Van de meisjes hadden de Spar taantjes een duidelijk overwicht op de veldnummers. Corinne Kauffman was de meest succesvolle, na haar over winning bij het hoogspringen (1.45) sprong zij in de verspringbak bij haar eerste poging gelijk 4.89 meter, wat ook goed was voor de overwinning. Bij de A-meisjes hadden Caroline Ci val en Charlotte Jaspers op de 100 m. een duidelijke voorsprong op hun con currentes. de verwachting-dat dit in de estafette wel voordeel zou bren gen werd door een mislukte wissel te niet gedaan. Nieuw Leids record voor Holland-jongens Bij de jongens twee dominerende ploegen: Holland en V. en L. De Ha genaars namen in het begin een voor sprong door een goede hordenrace van Frank Jutte in 14.3 sec. en de over winning van Rob Mahieu op de 100 m. (11.-). En al liep gouden spikewinnaar Wijnand Bladt nog een prima 800 m in 1.56.2 m. voor V. en L.. de Holland jongens pareerden deze prestaties met een nieuw Leids record 80 meter in 9.1 sec. door Maljaert v. d. Gug ten, de discusworp van Wil Veen (39.52), een prima 300 meier van Chris Bierman en een tweede plaats van John Bey op de 600 meter in 1.26.2 m. 100 meter meisjes A: 1 C. Cival, Bat. 13.1 sec; 2 Ch. Jaspers, Bat. 13.2; 3 J. Hogeboom, Bat. 13.6. 80 meter meisjes B: 1 T. van Kes teren. Spartaan 10.8 sec; 2 R. v. d. Poel. Bataven 10.8; 3 Th. Oude Velt huis, Spart. 10.9. Hoogspringen meisjes B: 1 C. Kauff man, Spart. 1.45 m; 2 F. Bakker. Spart. 1.37%; 3 I. Pijnakker, Gouda 1.27' i. 4 x .80 m. meisjes A/B: 1 Spartaan 42,6 sec.: 2 De .Bataven 62 6; 3 De Ba- taven II 44.3. Kogelstoten meisjes A/B: 1 D. van I Ruiten, Spartaan 11.44 m.; 2 Th. Oude j Velthuis. Spartaan 10.44; 3 R. Mes- j man, Spartaan 10.18. Diskuswerpen meisjes A/B: 1 R. Mesman, Spart. 25.98 m.; 2 D. van Rui ten, Spart. 25.08; 3 M. Bijl, Sios 23.34. Verspringen meisjes A/B: 1 C. Kauff man, Spart. 4.98 m.; 2 D. v. d. Poel. Bat. 4.64; 3 T. van Kesteren, Spart. 4.47. Einduitslag: 1 Spartaan 8804 pnt; 2 1 Bataven 8011 pnt; 3 Gouda 6001 pnt; 4 I Sios 5747 pnt. Hoofdklassecompetitie Junioren A/B. Deelnemende ploegen: V. en L-, Den Haag; ALO, Rotterdam; De Spartaan, Lisse; A.V. Holland, Leiden en DOS. Rotterdam. UITSLAGEN: 110 m. Horden jongens A: 1 F. Jutte, j 'fprkpr T IJ O. O T T-»Atn ui- slenter Diskuswerpen jongens A/B: 1 J. van Sinderen, DOS 46.77; 2 W. Veen, Hol land 39.52; 3 M. Corree, V. en L. 38.70; 4 A. v. d. Mey, Holland 35.17; 6 K. Floor, Spartaan 32.60. 300 m. jongens A: 1 v. d. Heukel, DOS 36.2; 2 J. van Sinderen. DOS 37.2; 3 Chr. Bierman, Holland 37.5; 4 K. Floor, Spartaan 38.7; 8 M. Tiesema, Holland 40.-. De zaterdagmiddag in Den Haag ge speelde beslissingswedstrijd tussen WS en Libanon 2 is in een verdiende 32 zege voor de Leidenaars geëindigd. Di drie betrokken teams. t.w. Concordia, Libanon 2 en WS hebben nu elk twee punten, zodat men wper opnieuw kan beginnen, tenzij het protest van Con cordia tegen het meespelen bij Libanon 2 van een ongerechtigde speler wordt toe gewezen. In dat geval krijgt Libanon 2 twee winstpunten in mindering, terwijl de wedstrijd tegen Concordia zal moe ten worden overgespeeld. Wint Concor dia deze wedstrijd, dan degradeert Li banon 2, maar indien laatstgenoemde ploeg wint, dan moeten de drie ploegen opnieuw tegen elkaar uitkomen. In de basisopstelling Kleingeld, Ouds hoorn, Monster, Koolschijn, De Vries en Van Gorcum trad WS zaterdagmiddag aan voor de strijd tegen Libanon 2. WS nam direct na het beginslgnaal het heft in handen en liep uit tot 96. Helaas namen onze stadgenoten het ongebruikt voorbijgaan en kwamen op 9—13. Een fel slotoffensief van WS. waarin vooral Piet van Gorcum tot uit stekend spel kwam. bracht Libanon 2 toch nog op de knieën: 1614. voor WS. In de 2e set maakte WS weer dezelfde fout als in de le set. Een snel verkregen voorsprong doofde het aan- valsvuur van de Leidenaars en nu gaf Libanon 2 de zaak niet meer uit han den: 11—15. WS was nu goed wakker geschud en overspeelde de Rotterdammers in de 3e set volkomen: 162. Tot 94 bleef WS in de 4e set aan de leiding, maar toen Libanon 2 daarna alles op de aan val zette en WS zich niet aan de druk kon onttrekken, wisten de Rotterdam mers door een 1115 setzege de score weer recht te trekken. In de beslissende 5e set is de over winning van WS echter geen ogen blik in gevaar geweest. De precies ge plaatste set-ups van de spelverdelers Van Gorcum en Oudshoorn brachten de te verdiend met 32. daarna wat al te gemakkelijk op. waar- j Leidse aanvallers Kleingeld. Monster, door Libanon 2 de kans kreeg het inl- Koolschijn en De Vries steeds weer 1»®.* - tiatief over te nemen. De geroutineerde 111 ideale slagpositle en door een 1510 J/WiÜieïm! V.~ên~D 1*27.6; 5~J. Frank- Rotterdammers lieten deze kans niet setzege won WS deze wedstrijd tenslot- huizen. Holland 1.29.3. Estafette 4 x 100 meter jongens A/B 1 V. en L.. Den Haag 45.-; 2 DOS, Rotterdam 45.2; 3 Holland. Leiden 45.3 4 ALO. Rotterdam- 46.2; 5 Spartaan. Lisse 47.4. Hoogspringen, jongens A/B: 1 F. Jutte, V. en L. 1.60; 2 H. ten Wolde, ALO 1.60; 3 R. Strik. Holland 1.60; 4 P. Bouwman, Holland 1.60. Speerwerpen jongens A: 1 J. Drent, ALO 48.38; 2 T. Staal, Holland 44.68; 3 E. Hoencamp, V. en L. 44.68; 4 E. Vis ser, Holland 42.20. Einduitslag: 1 Holland, Leiden 15.051 pnt; 2 V. en L.. Den Haag 14.952 pnt; 3 ALO, Rotterdam 13.575 pnt; 4 DOS, Rotterdam 13.566 pnt; 5 Spartaan, Lis se 12.197 pnt. CRICKET sen voor het kampioenschap van Zuld- Holland. De eerste party was een gelijkopgaan- de stryd. In het eindspel verzuimde Slin gerland een winnende combinatie uit te voeren. In de twee volgende partijen was J. Slingerland duidelijk de meer dere. In de tweede partij verloor Schoon derwoerd al een schijf 1" de opening. Toch viel het spel van deze Hazers- woudse speler zeer te loven eö wanneer hij zich meer zal kunnen meten met sterkere spelers zullen wij ongetwijfeld wel meer van hem horen. Hiermede is het Leidse district nu straks met 3 spelers in de Zuid-Holland se wedstrijden vertegenwoordigd, nl. Varkevisser. Van Leeuwen en Slinger- De strijd in de le klasse is nog steeds niet beslist. Hier eindigden J. Schoone- veld Pzn. en Winkel op de eerste plaats en zullen nu eveneens een herkamp moe ten spelen. Wel werd de derde aanko mende bekend. Dit was A. Hart van LDV, KAMPIOENSCHAP SNELDAMMEN Voor de vierde maal organiseert de Districts Dambond van Dordrecht op za terdag 11 juni het officieus snel-dam- kampioenschap van Nederland. Er wor den op zo'n dag 1050 partijen gespeeld en het aantal deelnemers varieert tussen de 140 en 160. In 1963 werd de LDV'er J. van Leeuwen kampioen, In 1964 T. Sybrands en in 1965 F. Boog. Voor Lei den en omgeving kan men zich nog tot 2 juni a.s. opgeven bij A. v. d. Putten. Herenstraat 147. Lelden. Verspringen jongens A/B: 1 E. Bou- ber, ALO 6.40: 2 G. Boevink, V. en L. 6.10; 3 A. Mulder, V. en L. 5.99. Kogelstoten jongen6 A: 1 H. Gorree, V. en L. 12.97; 2 J. Ruysink, Holland 11.70; 3 C. Bierman, Holland 11.39. Kogelstoten jongens A: 1 H. Gorree, V. en L. 12.97; 2 J. Ruysink, Holland 11.70; 3 C. Bierman, Holland 11.39. 800 m. jongens A: 1 W. Bladt, V. en L. 1.56.2; 2 Ten Ham. V. en L. 2.01.9; 3 R. Strik, Holland 2.02.5; 5 Kortekaas. Spartaan 2.08.1; 6 F. Julien, Holland 2.09.6. 80 m. jongens B; M. v. d. Gugten, Holland 9.1; 2 J. van Bever-Donker. V. en L. 9.2; 3 E. Jesserum, Holland 9.5. In het kader van de door de KNCB overigens zeer verdienstelijk georgani seerde knock-out-wedstrijden verloor een door vele invallers verzwakt Ajax van Excelsior uit Schiedam in een wed strijd. waarin de Schiedammers veel Ajax ging eerst fiel- weldra ontpopte H. van Lingen zich als de man die dit spel wel spelen kan. EeD welverdiende century was zijn deel. al moet gezegd worden dat hij in j het begin van zijn innings op een zeer gemakkelijke vang werd gemist. De gasten kwamen tot 231 in 40 overs, een prachtig resultaat, waartegen Ajax nauwelijks een antwoord wist. H. de Jongh had de beste cijfers 4 voor 27; R. Veldhuizen 3 voor 33 en J. J. de Grandioze tijd van Piet Beelen Jongh 1 voor 20. Alleen J. J. de Jongh i wist het bowlen van de Schiedammers te bespelen. Na 35 runs werd hij echter door J. Gouka gevangen, nadat laatst genoemde op ondubbelzinnige wijze ge toond had het spel op een zeer sportie ve wfjze te bespelen. Al met al een goede propagandawedstrrjd voor de cricketsport in Leiden. Ajax all out Het sluitstuk van „Spartaans" na tionale wedstrijden op le Pinksterdag, de 4 x 1500 m, was een dubbel succes, niet alleen werd er een nieuw Ne derlands record gevestigd, maar hou ders werden de Spartaan zelf. Begrij pelijk dat er een enthousiaste stem ming heerste in het Spartanenkamp. Uitzonderlijke prestaties spanning slagen HDVS Tl uit Schiedam Inningsoverwinning voor Ajax geëin digd. waardoor - op dit moment de Leidenaren aan de kop van de ranglijst In een internationale wegwedstrijd gaan. over 26 km. heeft de superlange-afstand- HDVS won de toss en ging batten, hetgeen een volledige mislukking werd. loper van de Bataven Jac. Kraan z n j voor 40 runs zaten de gasten weer aan I beste tyd met tyjna 1 minuut verbeterd, 1 de kant. dank zij voortreffelijk fielden 1 z'n scherpe t*Jd 1.25.56 m. houdt een en va" N' de, ®re* 3 K u voor 13. R. Veldhuizen 3 voor 2. V. Fe ver betering in van het 10 jaar oude I bruary 2 voor 12 en H. de Jongh 1 voor Leidse record van Albert v. d. Linden 8: v^ngen van N. de Bree. H. de Jongh (1.26.42.3). Hy kwam als 11e binnen. Meeuwisse en Van Gerven haalden met hun 3.59 in de 4 x 1500 meter hun maximum naar onze mening, in een 1 Perso°nlijke race draaiden beiden reeds üjke tijden zorgden Jack Vernooy, „de invaller" die met 4.02 m. als le loper de verrassing bracht en alle kansen bood voor een geslaagde recoidpoging, en de laatste loper van de Spartaan „Pietje" Beelen. Deze in een voortref felijke vorm verkerende atleet overtrof zelfs de stoutste verwachtingen. Met een prachtige lange pass. en nimmer verkrampend draaide hij een weerga loos tempo wat alle andere lopers tot figuranten maakten. Officieus, en dat zal weinig afwijken van de officiëie tijd, maakte hij 3.50.9. vijf volle secon den onder zijn beste tijd ooit gelopen. geklopt Olthuis. Ajax had niet de minste moeite De wedstrijd werd gewonnen door de dit totaal- 6 Man kwamen in de dub- Een prachtig' succes voor de Spartaan- Duitser K Sievers in de wereldtijd van hele cÖfera. N. de Bree 33. P. Kante- ploeg in „eigen huis' 1.16.25.2. been 15 not ol,t- v February 18. F. Olt- kuis 16 not out. H. de Jongh 13 en P. Wil ma VBI1 Hor Roro De beste Nederlander was Fons Veld- van Amerom 12 Met de thee werd B©rg huyzen (Volt) 4e in 121.20.8. C. v. Ger-1 door Ajax gesloten op 125 voor 7, ten sen, Spartaan, werd 30e (1.36.16.6). Er einde Hermes nog een6 in te sturen De vvar«n an uitvallers. Jac. Kraan gevraagd poging gelukte Ook thans weer zeer: u -V K f B. rOK inana weer zeer Het sterke Udense spnntstertje Wil- Februarv 6 voor M V ma V.d Berg' nog ongeslagen dit sei- vooïfj, k.°.n h.et '.n..L'sse Jongh 1 voor 6 en R. Veldhuizen 1 voor 20. gesteund door vangen van P. Kan tebeen (2x), F. Olthuis (2x), N. de Bree (2x) en A. Kantebeen. zorgden ervoor dat het Schiedamae totaal niet verder kwam dan 78 runs, waardoor een in- ningsoverwtnning voor Ajax een fait laatste meters, moest zij toch hel on derspit delven tegen het jeugdige ge weld. Ons damesteam 4 x 100 meter draai de ook in Lisse weer proef (tegen een tijdens de wedstrijd geformeerd team waarvan we ons afvragen of dit nu wel de juiste weg is om ons nationale team tot een snelle tijd te inspireren). Hoewel de tijd beter was dan in Lei den ging ook ditmaal alles niet feilloos, en ook hier zouden we een groot vraagteken achter willen plaatsen. Wat verenigingsteams na drie tot vier avon- j den serieus trainen lukt, n.l. een vlotte j wisseltechniek, lukt bij dit groepje zelfs na maanden nog niet. Rob Mahieu, Ned. jeugrecordhouder 100 meter, heeft voor de andere sprintnummers ook aspiraties gezien zijn 35.7 op de 300 meter. Piet v. d. Kruk komt er weer wal beter in, ditmaal 15.93. maar de door braak naar Europees niveau is nog niet in zicht. Piet Olofsen zal wel pogingen gedaan hebben het hem „toe gedachte" speerrecord van v. d. Heij den afhandig te maken, maar ditmaal lukte het nog niet. Aan de discusring een fel duel tussen twee werpsters, die dit seizoen al tot zeer goede wor pen kwamen.' Esther Goedhart-Schot, lijstaanvoerster 1966, mocht ook deze reis de zegepalm mee naar huis nemen. Voor het overige verwijzen we u naai de uitslagen Speerwerpen heren A/B; 1 P. Olof sen. Hollandia 67.40 m; 2 J. van Heek, Vier Spartanen liepen een Nederlands record: v.l.n.r. Wim v. Gerven, Piet Beelen, Arle Meeuwissen en Jack Vernooy. 1500 meier jongens A: 1 J. Huizinga, Nurmi 4.11.4 min; 2 H. Kalf, Nurmi 4.15.3. Finale 400 meter heren A/B: 1 R. Kila, Metro 50.7 sec.; 2 C. Slootweg, Pro Patria 51.0; 3 A. v. d. Molen, Hol land 51.1; 4 H. Tiebos, Metro 52.7; 5 K. v. d. Molen. Holland 53.0; 6 C. Kan bier, Holland 53.4. 300 meter jongens A: 1 R. Mahieu, V. en L. 35.7 sec.; 2 W. Kroon, Estafet te 36.5; 3 B. Zeldenthuis, Nurmi 36.6. 100 meter heren A/B: 1 S. Acker- mans. DEM 11.1 sec.; 2 W. Berkhout, V. en L. 11.2; 3 F. Beker, Holland 11.2; 4 E. Vermond, Holland 11.2; 5 R. Bui ning, Holland 11.3. Hoogspringen dames B: 1 Marga Kortekaas, De Spartaan 1.51 m. 300 meter heren CD: 1 G .de Graaf, Phoenix 8.59.4 min.; 2 A. Handgraafi Holland, Haarlem 9.002; 3 F. Gerlach, Phoenix 9.10.4; 4 A. Brugman, De Bataven 9.24.-; 5 J. Beelen, De Spar taan 9.27.-; 6 T. Homan, De Spartaan 9.33.-; 7 H. Slobbe, De Spartaan 9.33.-; 8 H. Kraan, De Bataven 9.35.4. Kogelstoten heren A: 1 P. v. d. Kruk. A.V. '40 15.93 m.; 2 C. van Wees, AAC 15.58. Discuswerpen dames A/B: 1 E. Holland 62.34; 3 W. Westerveld. GAC Goedhart-Schot. Delta-Sport 44.70 m; 45.58; 4 R. v. d. Water, Holland 44.78; I 2 J- dc Bruin-van Dijk, Sliedrechi- 5 W. Veen. Holland 43.78. Sport 44.51; 3 J. v. d. Giessen, Slie- Polshoog heren A/B: 1 W. Wester- drecht-Sport 43.45; 4 M. Kortekaas, De naar de oorzaak van dit grote aantal: defensief batten leidde tot „Velen liepen zich over de kop door het hoge aanvangatempo en ja het wa ren 4 ronden". Maakt dit verschil? ..Nou ja je komt elke keer je trainings pak tegen, en voor velen is de verlei ding om uit te stappen dan groot". Verdere uitslag: 2. v. Tieghem (Brug ge119.57 u. 3. Tonneman (Krefeld) 1.20 u. 5. Coumatur (Unitas) 1.21.44.3. 6. Du de Brote (MtaervaJ U4.M— kon het tegen Martha Klaassen-Bos en Truus Hennipman (Bataven), haar teamge noten van het nationale estafetteteam. Halverwege de race hadden beiden een duidelijke voorsprong op de andere loopsters, Amsterdamse Martha liep toen weer iets uit op haar laatste ri vale, en hoewel Truus Hennipman nog •en vertwijfelde poging deed in de n; 2 J. Vroege, Phoe nix a.iv. 100 meter dames: 1 M. Klaassen- Bos. Sagitta 12.1 sec.; 2 T Hennipman- Cruiming. De Bataven 12.2; 3 S. Vonk. ADA 12.3; 4 W. v. d. Berg, De Keien 12.4; 5 R. van Slooten, ADA 12.9; 6 A. Hogenboom, De Bataven 13.1; 7 W. Bloothoofd, ADA 13.2. 80 meter meisjes B: 1 T. van Kes teren, De Spartaan 10.9; 2 C. Kauff man, De Spartaan 11.1; 3 Th. Oude Veldhuis, De Spartaan 11.3. 100 meter meisjes A: 1 Greet Hulst, Spartaan 39.10. 800 meter heren C: 1 W. Dahlhaus, Metro 2.02.5 min.; 2 N. Warmerdam. De Spartaan 2.03.5. Hoogspringen heren: 1 Van 't Riet, V. en L. 1.80 m; 2 P. Wildenburg. De Spartaan 1.80 m. 4 x 1500 meter heren: 1 De Spartaan (oud record Metro in 1964: 15.53.6) (nieuw Ned. record) in 15.50.7 min.: 2 AAV '36 17..05.2; 3 A.V. 40 17.21.5. 4 x 100 meter dames: 1 Nationale ploeg 46.7 sec.; 2 Gemengde ploeg

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1966 | | pagina 13