Nat festijn bij opening nieuw Leiderdorps zwembad Adrie Lasterie kansloos op Loosdreclitse Plassen „Het IJ" vestigt Nederlands record 4 x 200 meter: 9.04,8 Engelse Davis Cup-spelers haalden halve finale niet Frankrijk nu (weer) tegen Zuid-Afrika Lidy Jansen wint in geheel Nederlandse finale Philidor en LSG Leidse dammers plaatsten ook op één veld zich niet voor de finale aa"elliaar°ewaa?'1 Tsiegolev na remise tegen Baba Sy toernooiwinnaar Goede prestaties in Enschede MAANDAG 14 JUNI 1965 DE LEIDSE COURANT PA^'NA 13 De zwem- en polovereniging „De Does" te Leiderdorp gaat de opening van het nieuwe 50-meterbad groots vieren. Een hele dag zal het Leider- dorpse zwembad het toneel zijn van een aantal wedstrijden, die zowel voor de actieve als passieve zwem- liefhebbers de nodige verrassingen zullen bieden. Zaterdag 19 juni, dus a.s. zaterdag, kan iedereen, die in welke vorm dan ook in de zwem- sport geïnteresseerd is, in „De Does" terecht. 's Ochtend om half tien begint het feest met een zwemwedstrijd voor Het langebaanseizoen is zaterdag geopend met de traditionele (voor de 16e maal gehouden) twee kilometer zwemwedstrijd van De Robben. Deze wedstrijd telt mee voor de competitie om de Zwemkroniekbeker. Bijna 500 zwemmers en zwemsters gingen bij het zwembad De Zuwe in Kortenhoef van start voor de twee kilometer over de Loosdrechtse plassen. De tem peratuur van het water viel mee: 17 graden. Bij de heren nam Tino Jansen, win naar van het vorig jaar, niet deel. Winnaar werd nu de jeugdzwemmer Jóhan Schans, die sinds kort in de nationale zwemploeg is opgenomen. Hij won in de snelle tijd van 27 min. 15.4 sec. Bij de dames waren Adrie Lasterie en Ineke Tigelaar niet erg op dreef. Ze werden verslagen door Betty Heukels en Carla Jansen. De uitslagen waren: 2 km. vrije slag heren: 1. Johan Schans (Vechtstreek) 27.15.4, 2 Chr van Lint (PSV) 27.39.2, 3 Gerrit van der Kamp (Naarden) 28.02.5, 4 Bob Walter (DJK) 28 06.0, 5 J. Gruppe- laar (Njord) 28.09.5, Dames: 1 Betty Heukels (P9V) 29.40.9. 2 Carla Jansen (Njord) 30 05.8, 3 Adrie Lasterie (Naarden) 30.18.1, 4 Ineke Tigelaar (Robben) 30.21.0, 5 Corry Mulder (Merwede) 30.23.5. 2 km. schoolslag heren: 1 W. Mul der (Zwemlust) 32.480, 2 M. Swin- kels (PSV) 31.50.0, 3 P. Serider (Dol fijn) 33.20.5. Dames: 1 Jos Veldhuizen (Naar den) 33.430, 2 Rita Tigelaar (Rob ben) 36.03.0, 3 L. Briex (Naarden) 36.40.1. leden van De Does, andere vereni gingen en niet-leden. Iedereen kan hieraan deelnemen: er wordt ge zwommen op verschillende onderde len (schoolslag, borst- en rugcrawl, vrije slag etc.) en in verschillende leeftijdsgroepen (van 10 jaar af). Aanmelding hiervoor is mogelijk tot en met 16 juni bij de heer H. van der Reyden, Berkenkade 14 te Lei derdorp, tel. 25350. Een straatorgel zal voor een aangename muzikale omlijsting zorgen. 's Middags om twee uur komt bur gemeester mr. R. M. Gallas het bad officieel openen. Ook gemeentelijke autoriteiten uit de omgeving zullen bij deze plechtige gebeurtenis aan wezig zijn. Zo'n zeshonderd personen kunnen hierna getuige zijn van een „kijk spel", waarvan het belangrijkste ge deelte zal worden opgevoerd door leden van de kunstzwemgroep van de officieuze Westeuropese kampi oen ZAR uit Amsterdam. De Rotter- damsche Reddingsbrigade zal vervol gens een demonstratie geven. Als klap op de vuurpijl tenslotte zal een waterpolo wedstrijd worden gespeeld tussen HZ PC uit Den Haag en het Nederlands Studenten Zevental. In dit laatste zevental treft men en kele bekende namen: Johan Bonte koe, Fred van der Zwan, André Hermsen en de in Leiderdorp zelf woonachtige Siem Ouwerkerk. De studenten zullen voor een goed re sultaat alles op het spel zetten, want het hangt er voor hen vanaf, of zij in augustus kunnen deelnemen aan de Studenten Olympiade te Boeda pest. De wedstrijd begint om kwart over vijf en zal worden voorafgegaan door een badpakkenshow, te verzorgen door een Leidse firma. Deze show zal worden gegeven op een in het bad drijvende vlonder door een aan tal beroepsmannequins, doch de „kleine maten" zullen worden ge toond door leden van „De Kleine Does". De oudere leden kunnen van acht uur tot middernacht feest gaan vie ren op het terras van het bad. Mu zikale medewerking zal hierbij wor den verleend door de Leidse „Three Just Men". Indien het weer niet mee werkt, zal gebruik worden gemaakt van het overdekte gedeelte van het terras, dat provisorisch zal worden uitgebreid. Boksen De Franse bokser René Libeer heeft zondag in Rijssel het Europees kampioenschap in 't vlieg- gewicht veroverd door een zege op de Zwitser Paul Chervet. Een minuut voor het einde van de partij, in de 15e ronde, wierp de helper van de Zwitser de handdoek ten teken van opgave. Dat was het eind van een dramatisch gevecht. Na acht ver geefse pogingen in diverse gewich ten is Libeer er eindelijk in geslaagd Frankrijk een Europese titel te be zorgen. Tijdens de nationale zwemwedstrij den die zondag in het nieuw Heem- steedse 50 meter bad door HPC wer den gehouden heeft de herenploeg van Het IJ het Nederlandse record 4 x 200 meter vrije slag op zijn naam gebracht. Het is een nieuw record waarvoor de limiettijd door de KNZB op 9.08 was gesteld Het viertal van Het IJ legde de afstand af in 9.04.8. De individuele tijden waren: sVroegop 2.18.5, Jiskoot 2.17.2, Sit ters 2.16.9 en Ranzijn 2.12-2. Het IJ zwom met invallers voor Van Oest en Bouman. ZIAN werd tweede in 9.13.0tiPC werd derde in 9.39.5. Opzienbarende prestaties werden er niet geleverd omdat het water zeer koud was. De tijd van 1.03.4 op de 100 meter vlinderslag van Jan Jis koot was onder deze omstandigheden niet eens zo slecht te noemen, even min als de 1.15.0 op de 100 m. rug slag van Marian Feenstra van GI?Z. Opmerkelijk was het falen van Adri Lasterie (Naarden). Op het nummer 100 meter vlinderslag werd zij met 1.14.2 tweede achter Els Hulsebos van GDZ die 1.13.8 voor zich liet afdruk ken. Zij werd op de 100 meter vrije slag zelfs vierde achter Pauline v. d. Wildt (GZC), 1-04.8, Lida Schaap (HDZ) 1.06.1 en Carla Jansen van Njord 1.07.5. De tijd van Adri Laste rie was 107.6. De 100 m. schoolslag heren leverde een zege op voor Henny Vriens van Surae 1.14.3voor Peter Serier van Dolfijn in 1.16.0. De rugslag over 100 meter was voor Peter Schillemans van Dolfijn in 1.07.6. De 100 m. vrije slag heren gaf een zege te zien voor Vinus van Balen van Zwemlust in 57.4, Bert Sitters van Het IJ werd 2e in 58.0 en Bontekoe derde in 58.5. Jos Veldhuyzen legde bij de dames beslag op de eerste plaats van het nummer 100 meter schoolslag in 1.21.6. Opvallend bij de meisjes was de 1.26.8 van het meisje Marian Jsir KORFBAL nus (HPC) die vóór Rita Tichelaar als eerste eindigde. SCHAATSENRIJDEN Nieuw plan voor kunstijsbaan in Heerenveen Als de gemeenteraad van Heeren veen de rente en aflossing van een extra-lening van één en een kwart miljoen gulden wil garanderen, zal in Heerenveen alsnog een 400 meter kunstijsbaan verrijzen. Het oorspron kelijke plan voor een kunstijsbaan sloot met 'n begroting van f 3.000.000. Later werkte de Leeuwarder archi tect Heidoorn een nieuw plan uit, dat f 10.000.000 zou moeten kosten. Voor dit project werd geen rijksgoedkeu ring verkregen. Het comité, dat de bouw voorbereidt, heeft zich daarop tot het Zwitserse architectenbureau Naef en Studer gewend. Dit heeft nu een plan ontworpen voor de bouw van een zeer moderne 400 meter-baan voor f 4.300.000. Het bedrag van de oorspronkelijke be groting wordt dus overschreden met ruim een en een kwart miljoen gul den. Het comité heeft de gemeente raad van Heerenveen verzocht de rente en aflossing van deze aanvul lende lening te garanderen. De ge meente Heerenveen garandeert vol gens het oude ontwerp reeds 'n be drag van f 750.000 en heeft een rente loze lening van 1.000.000 toegezegd. Ook de provincie zal voor f 1.000.000 zorgen. Verder heeft de NSF toege zegd een bedrag van f 250.000. Portugal Europees kampioen rolhockey Nederland vierde Zoals verwacht heeft het rolhoc- keyteam van Portugal zaterdag in Lissabon voor eigen publiek de Euro pese titel behaald. In de beslissende wedstrijd versloegen de Portugezen Spanje, dat overigens al een achter stand van 2 punten had, met 2-0. Daarmee behaalde Portugal de maxi male 16 punten. Het jonge Neder landse team heeft een uitstekende indruk gemaakt. Op de laatste dag kwamen de Nederlanders tot twee overwinningen. Eerst werd België met 8-1 geklopt en vervolgens werd Zwitserland van de vierde plaats ver drongen door een fraaie 3-0 zege. De eindstand van het toernooi om het Europees kampioenschap ziet er als volgt uit: 1 Portugal 16 punten, 2 Spanje 12, 3 Italië 12, 4 Nederland 10, 5 Zwit serland 10, 6 Engeland 6, 7 België 2, 8 West-Duitsland 2, 9 Frankrijk 2p. Voor het eerst in elf jaar Voor het eerst sinds elf jaar kwa lificeerde Groot-Brittannië zich niet voor de halve finales van de Euro pese zone. Zuid-Afrika schakelde in Eastbourne de Britten uit met 3-2. Cliff Drysdale maakte zaterdag het beslissende punt voor Z.-Afrika door in het derde enkelspel met 6-4 4-6 6-0 6-3 te winnen van de Britse num mer 1, Mike Sangster. Z.-Afrika, dat in de eerste ronde van de Europese zone Nederland met 4-0 uitschakelde, heeft hiermee een plaats bij de laatste vier veroverd. De ontmoeting Frankrijk-Z. Afrika voor de halve finales van de Euro pese zone vindt op 16, 17 en 18 juli a.s. in Parijs plaats. Frankrijk veroverde zaterdag in de Daviscupwedstrijd tegen Zuid-Slavië reeds het beslissende derde punt door een overwinning in het dubbel. Pierre Barthes en Francois Jauffret wonnen daarin zonder moeite met 6-3 6-2 6-4 van Boro Jovanovic/Nicola Pilic. De ze Zuidslavische combinatie heeft in het verleden een grote naam gemaakt, maar bereikte dit seizoen geen pres taties van betekenis. In de halve finales van de Euro pese zone komen de Fransen nu uit tegen Zuid-Afrika, dat Engeland uit schakelde. Vorig jaar ontmoetten Frankrijk en Zuid-Afrika elkaar in de kwartfinales. Frankrijk won na 'n aanvankelijke 0-2 achterstand met 3-2. Cliff Drysdale, de beste Zuid- Afrikaanse speler, zat toen met een enkelblessure aan de kant. In de geheel Nederlandse finale van het toernooi van Nottingham won Lidy Jansen Venneboer zaterdag met 9-7 6-3 van Els Spruyt. De twee Ne derlandse meisjes kwamen daarna uit in de finale van het damesdubbelspel. Zij werden daarin met 5-7 6-4 4-6 verslagen door de Britse dames Bee en Tutt. BOOG SNELDAMKAMPIOEN 1965 In het nu voor de vierde keer door dc Dordtse Districts Dambond geor ganiseerde sneldamkampioenschap Nederland, eindigden dit jaar voor het eerst twee spelers op de eerste plaats, nl. Eddy Holstvoogd uit Zaan dam en de Hagenaar Boog. Door in een fraaie beslissingswedstrijd, on danks een schijf achterstand, de Zaandammer te verslaan, werd Boog sneldamkampioen 1965 van Neder land. Helaas slaagde geen enkele LDDB-vertegenwoordiger erin in de finalegroep te komen. Jan Slingelandt bereikte het beste resultaat door als elfde van het hele toernooi te eindigen. Het zat Jan van Leeuwen dit jaar met mee. In zijn laatste partij tegen de sterke Zwijn- drechtenaar v. Nugteren had hij groot voordeel, maar niet genoeg voor winst, zodat v. Nugteren in de finale- groep kwam. Jan v. Leeuwen werd 's middags met grote overmacht win naar van groep 3. Van Hove bereikte in groep 7 in de hoofdklasse een gedeelde eerste plaats. In de beslissingswedstrijd kwam hij door sterk spel 2 schijven voor, maar verloor toch nog zijn par tij, zodat hij tweede werd. In de eerste klasse stelde de KDC- er Passchier enigszins teleur. Hij werd 5e in de ochtendronde en werd 's middags winnaar van zijn groep. De Katwijker v. Marle haalde net de finale van de eerste klasse niet. Hij kwam een punt te kort en eindigde op een gedeelde tweede plaats. In de middagronde was hij totaal op ge speeld en kwam niet verder dan een plaats in de middenmoot. Aan het eind van het toernooi reik te de heer Trömer als afgevaardigde van het hoofdbestuur der KNDB de fraaie prijzen uit. In zijn toespraak betreurde de heer Trömer het, dat de jeugdige Tonny Sybrands dit jaar zijn titel niet kon verdedigen. Maar hij vond het leuk, dat de jeugd dit jaar toch sterk vertegenwoordigd was. Verder viel het hem op, dat er heel wat bekende dammers, zoals Dukel, v. Prooyen, v. Leeuwen niet in de finalegroep gekomen waren. Hij feli citeerde de heer Boog, die 13 jaar terug in het jeugdkampioenschap van Nederland zijn eerste en nu zijn twee de landstitel behaalde. Uitslagen Finale hoofdklasse: 1 F. Boog. Den Haag, 10-7; 2 E. Holstvoogd, Zaan dam, 10-7; 3 F. Gordijn, Den Haag, 8-7; 4/5/6 v. Baerle, Rotterdam, v. d. Aa, Dordrecht, en v,. Silfhout, Ben- nekom, 7-7; 7 v. Nugteren, Zwijn- drecht, 5-7; 8 v. Dijk, Dordrecht, 2-7. Finale eerste klasse: 1 v. d. Berg 9-6 en 2 Matt 9-6, beiden na 2 her kampen; 3 Dibbets 7-6, 4 Winkels 5-6, 5/6 v. d. Vlerk en Eggink, beiden 4-6; 7 v. d. Scheer 2-6. Finale 2e klasse: 1 Vis, Kwintsheul, 12-6; 2/3/4 Balk, v. d. Zuil en Martens, allen 8-12. Jeugdkampioenschap: 1 Kamme- raat, Moerkapelle, 23-13; 2 C. Wester- veld 22-13, 3 F. v. Eenennaam 22-13, 4/5 Achterstraat en Stoorvogel, bei den 20-13. Wat vroeger dan gebruikelijk heeft de competitieleider van de Konink lijke Nederlandse Schaakbond de in deling voor het komende seizoen be kend gemaakt. De Leidse schaak wereld, die zich uiteraard vooral nieuwsgierig had gemaakt naar de indeling van LSG en Philidor, was op het eerste gezicht niet ontevreden. De beide Leidse topteams zijn op nieuw bij elkaar ingedeeld in de eerste klasse B. Belangrijkste con current in de eventuele titelstrijd lijkt het uit de hoofdklasse gedegra deerde Eindhoven, terwijl ook Span gen, mits dat weer op oude sterkte kan spelen, gevaarlijk kan zijn. De De Russische wereldkampioen Tsje- golev heeft zaterdag het internatio naal dam toernooi van Hoogezand- Sappemeer op zijn naam gebracht. Baba Sy, de enige die hem nog kon bedreigen, ontweek in de laatste ronde tegen de Rus de strijd. Wel weigerde hij een remise-aanbod, maar even later accepteerde hij een twee de. Ex-wereldkampioen Deslauriers legde beslag op de 2de plaats door in de laatste ronde te winnen van de falende Fanelli. De jonge Am sterdammer Tonnie Sybrands eindig de verrassend als derde door winst op Germain. De jonge Nederlander overzag op een bepaald moment een directe winstmogelijkheid, maar zijn stelling was toen al zo superieur, dat de man uit Haiti even later toch moest opgeven. De uitslagen waren: Elfde en laatste ronde: Nimbi - Skretenski 02; Cazemir-Schotanus 11; Hisard-Okrogelnik 20; Baba Sy-Tsjegolev 11; Fanelli-Deslau riers 0—2; Sybrands-Germain 20. Eindstand: 1. Tsjegolev (Rusl.) 15 punten; 2. Deslauriers (Canada) 14; 3. Sybrands (Nederl.) 13; 4/5. Baba Sy (Senegal) en Skretenski (Rusl.) beiden 13; 6/7. Germain (Haiti) en Hisard (Pri) beiden 12; 8. Cazemir (Zwits.) 11; 9. Schotanus (Nederl.) 10; 10. Okrogelnik (Nederl.) 9; 11. Nimbi (Kongo) 8; 12. Fanelli (It.) 2 punten. Eindstand hoofdgroep: 1. Delhom (Fr.) 17 punten; 2. Mostovoye (Fr.) 16 pnt; 3. Varkevisser (Nederl.) 15 pnt rAlfs Donne»- Lon het niet redden In de zevende ronde van het Euro pees schaakkamvioenschap voor teams, dat in Hamburg wordt gehou den, heeft de Nederlandse ploeg zon dag een zware nederlaag geleden tegen Zuid-Slavië. Aan het einde van de speeltijd, was de stand 6ib21!* in het voordeel van de Znidslaven. Aan het eerste bord nam Ivkov revanche voor de in de eerste ronde geleden Nederlaaa tegen Donner en dwong zijn tegenstander vroeatijdig tot ca pitulatie, verder won Matanovic van Van den Berg, Damjanovic van Van Gett en Buljavcic van Hartoch. Tot remise kwam het in de partiien Gligoric-Langeweg. Matulovic-Zuide- ma. Parma-Baren dreef. Ciric-Ree en Minic-Bredewout Afgebroken werd de ontmoeting Udovcic-Kramer. In de overige ontmoetingen voor de 7e ronde nam Rusland een voorsprong van 42 te een Roemenië en was de stand bij West-Duitsland-Hongarije gelijk: 3—3. De stand is nu: 1 Rusland 44'/» p. (met 4 afg. part.. 2 Zuid Slavië 40 (1). 3 Hongarije 36"» (4), 4 Roeme nië 28 4, 5 West Duitsland 28 (4), 6 Nederland 24 (1). Nederlandse zaterdag twaalf halen draw tegen de Rode Duivels Het Nederlandse zaterdag-korfbal- twaalftal heeft zaterdag in Antwer pen met 5-5 gelijkgespeeld tegen de Rode Duivels, het officieuze Belgi sche twaalftal. Bij rust stonden de Nederlanders met 4-1 achter. Na de hervatting kwam Nederland terug tot 4-3, Liliane Schram scoorde 5-3, maar in een eindoffensief met doel punten van De Vries en Jopie Ludik- huizen bereikte Nederland nog juist een onbeslist. De score verliep aldus: mevr. Luy- andere teams zijn op papier bepaald zwakker dan de Leidenaars, al heb ben de voorgaande seizoenen wel be wezen, dat ook dat weinig zegt. De clubs in kwestie zijn: Charlois (Rot terdam, SMB (Nijmegen), RSC (Den Haag) en Rotterdam 2 De kansen op een Leidse hoofdklasser lijken in deze afdeling bepaald aanwezig. Philidor 2 is ingedeeld in de twee de klasse C; het ontmoet daar RLAC (Den Haag), DD 2 (Den Haag), Utrecht 3, Utrecht 2. W. Steinitz (Rot terdam. DSC (Delft) en De Dom (Utrecht). Ook deze afdeling lijkt niet van een zodanige kracht, dat alle Leidse aspiraties bij voorbaat onge grond zijn. Alleen beperken zij zich hier tot het ontlopen van degradatie, waarmee dan een zeer onprettige tra ditie zou zjjn doorbroken. paers 1-0, Ton Elshout 1-1, Haupt- henne 2-1, v. d. Velde 3-1, en mevr. Hermans 4-1 (rust), Rie May 4-2, Harmen de Ru 4-3, Liliane Schram 5-3, Bert de Vries 5-4, en Jopie Lu- dikhuizen 5-5. LUTO via strafschoppen nat. korfbalkampioen Na een zeer spannende beslissings wedstrijd heeft het Amsterdamse LUTO op stadgenoot Rohda het korf balkampioenschap van Nederland veroverd. LUTO won, nadat de wed. strijd ook na een half uur verlen ging geen beslissing had opgeleverd, door het beter nemen van de straf- worpen. Na de officiële speeltijd was de stand 44, na verlenging 66. BEKER- EN ZOMERAVOND COMPETITIE LKB In de finalestrjjd van de Leidse bekercompetitie zegevierde Vicus Orientis gisteravond in de Leidse Hout met 63 over De Denaiden en zodoende dus voor één jaar beslag legde op de vorig jaar voor het eerst beschikbaar gestelde LKB-wisselbe- ker. Deze kwam toen in het bezit van De Algemene. De voorlaaaste ronde van de LKB- zomeravondcompetitie leverde deze week de navolgende uitslagen op: Afdeling A: Vicus O.De Danai- den 34; ZuiderkwartierMadjoe 111; De AlgemeneFiks 14. Afdeling B: KNSCrescendo 33; VitesseOns Eiland 35; Fluks Noorderkwartier 23. Nederlandse atleten naar wedstrijden in Duitsland Aan de internationale atletiekwed strijden, die jaarlijks in de Duitse stad Frechen worden gehouden, zal ook dit jaar een vrij grote Neder landse ploeg deelnemen. Voor deze wedstrijden zijn door de KNAU aan gewezen 100 m: Tamminga (Trekvogels), De Winter (AAC), en Popma (V en L); 200 m: Luitjes (Trekvogels), Heems kerk (PSV)400 m: Veil inga (Blauw wit); 800 m: Koninigs (Zaanland); 5000 m: D'elnoye (Kimbria) en Op- denoordit (AV '34); 110 m horden en discuswerpen: E. Kamerbeek (PSV); 4 x 100 m: Luitjes, Tamminga, Pop- ma, Heemskerk en De Winter. Dames: 400 m: Geesje Goesbeek (AVQ '26) en Hilde Slaman (Sagit- ta); 80 m horden: Lia Hinten (K en K.). De deelneming van Frans Luitjes en Eef Kamerbeek is nog niet geheel definitief. De jaarlijkse atletiek-ontmoeting tussen zes atletiekdistricten, waaraan deze keer Zeeland ontbrak, heeft In het Stadion Diekman een zege opge leverd voor de heren van Utrecht en de dames van oost. Er werden goede prestaties geleverd in het Enschedese stadion, waar over twee weken de voorronde om de Europese beker wordt gehouden. De winnaars waren: speerwerpen dames: J. v. Eyk-Vos (U) 35.14 m; 110 m horden heren Veldkamp (U) 15.4; 800 m heren Spierenburg (T) I.54.8; kogel heren v. Aarst (U) 15.33; 800 m dames T. Lammertinik-Seure (U) 2.18.1; Discus dames A. Faber (O) 38.23; hoog dames L. Lansink (Twente) 1.50; 400 m horden heren Veneboer (T) 54.4; ver heren Vis- schedijk (Tw) 6.78; 100 m dames (1.8 m rugwind) G. Dijkstra (Fr) 12.2; 100 m heren (1.8 m rugwind) Smit (Gr) 10.07; 5000m heren Nijstad (Gr) 14.51.0; 80 m horden dames (1.1 m rugwind) R. van Slooten (O) 11.5; 400 m dames G. Soesbeek (Gr) 55.5; 400 m heren Teeuw (Gr) 49.2; kogel stoten dames B. Oude Avenhuis (O) II.61; polsstokhoog heren Krijnen (Utr) 4.04; ver dames C. Bakker (U) 5.68; 1500 m heren De Schipper (Tw) 3.57.2; 200 m heren J. Smit (Gr) 21.4; 200 m dames C. Bakker (U) 24.9; 4 x 100 m heren Gron.-Drente 42.6; hoog heren Waterlander (Fr) 1.80; discus heren v. Aarst (U) 46.08; speer heren De Vries (Utr) 56.11; 4 x 400 m heren Utrecht 3.22.5; 4 x 100 m dames Twente 48.8; hinkstapsprong heren v. Sluis (U) 13.77. Totaal uitsl. dames: 1. Oost 10.189; 2. Utrecht 10.179; 3. Twente 9.936; 4. Groining en-Drente 9.666; 5. Friesland 9.277. Totaal uitslag heren: 1. Utrecht 14.845 2. Oost 14.380; 3. Gron.Drente 14.140; 4. Twente 14.084; 5. Friesland 13.632. In verband met de onder paarden heersende influenza-epidemie. zijn de coursen op Mereveld en Duindigt zondag afgelast. In plaats daarvan stonden de dieren in de stal en wer den regelmatig gecontroleerd op temperatuur. De foto toont de leer ling-pikeur H. Coevoet, die dit kar weitje is opgedragen bij de 6-jarige merry Alice van Hagewijde in een Hilversumse manége.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1965 | | pagina 13