mam ssa™ mmmm Leidse Voetbalbond PIT '54 DOCOS DE AVONTUREN VAN MICKEY MOUSE Jaarvergadering Leidse Schaakbond over het algemeen rustig verlopen SVL KAMPIOEN Gerard Bakker in Nederlandse team Leidse dammers in Dordrecht succesvol DINSDAG 24 SEPTEMBER 1963 DE LEIDSE COURANT PAGINA 13 Alleen kommentaar bij kwestie Philidor III Zaterdagmiddag heeft in het club- in te brengen tegen de sterke meis- Wassenaar ook niet verder dan een jes van Pit '54 A. Het werd 9-0 voor 10—8 stand. De afgebroken partij zal Zoeterwoude. wel in remise eindigen, zodat de eindstand 119 voor WDG wordt. WDG-DCL II. J. v. Doorn-A. v. Hove 20; J. v. Vuren-J. Slingerland (res.) 02; P. Gijsbertse-W. Nijen- huis 02; J. Vermeulen-S. v. d. Mey Het eerste herenteam heeft het 1T~1! Y- Bemmelen-J. v. Akkeren deze week niet kunnen bolwerken J. Vermaas-Ch. v. Duiven- tegen Docos B. Ton v. d. Helm wist bode 2-0; A Vermeulen-A. v. Duyn alle drie zijn partijen te winnen, 0, J. Mulder-Ch. Hakemulder 1-1, arDitrage ui nuugsie uisumue nug doch H. v. Veen en P. v. d. Raadt C. j3tig «r-J. Wysman 2—0; H. van lokaal van Philidor en LSG de grote nader doQr het overleg bleven onder de maat, daar alleen Bo*eJ-p- Zeegers 0—2. jaarvergadering van de Leidse Schaak- worden gepieegd. Een bestuursvoorstel laatstgenoemde slechts een partij Het derde dental was met opge- bond plaatsgevonden. Het vrijwel vol- Qm een meer democratische stemmen- wist te winnen, waardoor de uitslag YST38^.^®611 SB mt ^azerswoude. tallige bestuur, gepresideerd door LSB- verhoudjng jn de vergadering te ver- Teylingen 2 0-2; Docos 3-Warmunda 2 s_4 werd het voordeel van Do- De DCL era verloren met 13—7. De voorzitter ir. Venema, vond vUftien v. d. werd na stemming verworpen 2—3. cos B. gedetailleerde uitslagen luidden: vierentwintig verenigingen in de verga- aantal reelementswiizieineen wer- 2B. DOSR 3-VNL 2 0—1; ASC 3-Or. Het eerste damesteam deed het \T 77 v' d' dering vertegenwoordigd. den door de vergadering geaccepteerd. Groen 2 00; Alphia 2-Lisse 4 5—1; heei wat beter. In Den Haag wisten Pasa 1 7 L I n 111 z^n °PeninSswoord memoreerde r>e aftreclende heer W H. v d Nat werd Junioren Al: Roodenburg A-DOSR A uvs 5.MMO 2 1-8. zij n.l. Phoenix A met 6—3 te ver- J—1: Levahrt-F. Pannebakker 0—2; de heer Venema het afwijzende stand- w icR-bestuur zonder teaenkandi- 3 Alphen A-Rijnsb. Boys A 0 1; 3A. ZLC 2-Roodenb. 5 43; Docos 4- slaan, waarmee deze dames de enige Sohelvis-G. H. Kerkvliet 1—1; Schip- punt van de LSB io.v. het plan tot op- daturen vervangen door de heer ds P J Lugdunum A-Ltee A 2-4; Wet. Boys St. Bern. 2 2-1; Teyl. 3-ASC 4 3-1. Pit '54-seniores zijn, die nog mee- f^st (res.)-A. J. v. d. Poel 1—1; richting van een KNSB-bondsbureaa ei. Mackaay tevens voorzitter van het LSG A-Noordwijk A.0-4 3B. SJC 4-UVS 6 3-3; SVLV 3-St. spelen in de beker-competitie. Meiman-Stol wykl—1Dubbeldeman- de algemene gunstige situatie waarin 1. Alphia -UVS 1—3; Kagia-Haz. Beys Bern. 3 2—3; UDO 2-Altior 3 2—3. De juniorenteams deden het in zijn P- Verdegaal 0—2; Vredeveld-H. van de LSB zich momenteel bevindt. OVERIGE BESLUITEN Als arbiters werden wederom de he ren A. Barkema en de heer Th. v. d. Oord jr. herkozen. Ten aanzien van de arbitrage in hoogste instantie zal nog UITSLAGEN Uitslagen van zaterdag: Reg. Jeugdcompetitie. ADO-Quick B. 30; UVS-Feijenoord 21: Boys 1—4; VNA-UDO 3—2; Wet. Boys- KRV 2—8. 2A Lisse 3-LDWS 2 2—2; Lugdun. 4- Het voor het persoonlijk kampioenschap der LSB gebezigde „systeem Ter Haar" "nis. wordt ook in het komende seizoen weer ontlokten weinig commentaar. De in gekomen stukken bevatten een schre ven van Philidor, waarin het bestuut 2—6; Sleutels-VWS 0—1; WSB-Wou- 3C DOSR 4-SJZ 3 2-4; LDWS 3- geheel veel beter als vorige week WiJk lï J- d® Vogel-B. Fase 1—1; brugge 0—1. WOA 2 3—3; KRV 2-Or. Groen 3 0—1; tegen de Treffers. Het meisjes A- Wielinga-W. v. Beek 0—2. IA. Oegstgeest 3-ARC 3 1 5; Rijnsb. xjnitas L. 2-Warmunda 3 22. team wist zelfs een 90 overwinning Boys 4-Koudekerk 2 5—2; Haz. Boys 2- 3D Lugdunum 6-Foreholte 4 6—2; te boeken op de meisjes van Docos HANDBAL Lisser B. 2 2—2; Rouwkoop 2-Katwijk 3 SJC 5_MMO 3 9—4; VNA 2-Leidse B. 2 B. Het B-team verloor met 't kleinst 12; SVOW 2-Leiden 2 23. 3Q; VTL 2-Rijpwetering 3 32. mogelijke verschil van Docos A. An- 2A. ARC 4-T. Leede 3 3—1; Katw. 4- 4^. Or. Groen 4-VTL 3 2—7; Alphia 4- nie v. d. Ploeg won tweemaal. G. Tn w„,a wnr0i,nH0 VWS 2 2 3; RCL 3-Lisser B. 3 1-1; UD0 3 o-O Beerenfenger en C. Kroon ieder een- m^t'ÜSJ^bê en «uns hetUge «Igu-iA D. «nO*» d^bmS'g^n'^tb^.uT- halen of de dames van Forto. De praktijk gebracht Een bestuursvoor stel om de „afvalwedstrijd" van het pro gramma te schrappen werd door de ver- FORTO-FOREHOLTE 5-7 gadering geaccepteerd. TENNIS Nederlandse tennissers verslaan de Duitsers Woubrugge 2-Quick B. 5 2—5. 43. Meerburg 3-Roodenburg 8 2—1; maal. 2B Lisser B. 4-Katwijk 5 2—2; WSB VNL 3-Altior 4 3—3; SVLV 5-ZLC 3 2-Leiden 3 10. 04. 3a. ARC 7-Koudekerk 3 4—8; Haz. 4c. MMO 4-LDWS 4 2—5; Rijpw. 4- Boys 3-Alphen 2 0—1; TAW 2-ARC 6 stompw. B. 3 3—1; Alphen 4-Wet. Boys 5—2; VWS 3-Woubrugge 3 2—4. 3 4—4. 3B. Koudekerk 4-RCL 5 1—5; SVOW 4d Docos 6-SJZ 4 2—4; Lisse 7-WOA 4-ARC 9 84. 3 32; Warmunda 4-Lugd. 7 51. 3c. GWS 3-Rouwkoop 4 31; RCL 6- 4E. Meerburg 4-Lugd. 8 71; ASC 6- Katwijk 6 0—5; Ter Leede 4-Sleutels 2 Foreholte 6 4—2; Or. Groen 6-Docos 7 0—1. 4—1; SJC 8-VN A 4 1—5. 3d. Leiden 5-Katwijk 8 0—2; Noord- 4F. Roodenburg 9-Alphen 5 1—2; War wijk 5-Haz. Boys 5 6—2; Rouwkoop 5- munda 5-VNL 4; ASC 7-SJZ 5 5—2. Oegstgeest 4 2—1. 4G. Leidse B. 3-ASC 8 2—0; KRV 4- 3d. Sleutels 3-WSB 3 2—3. Wet. Boys 4 4—1. 3e. Leiden 6-RCL 7 2—1; Rijnsb. Boys 4H. Teylingen 5-SVLV 6 7—2; WSB 6- 7-GWS 4 10—4; Ter Leede 6-Sleutels 4 UVS 7 2—3; Alph. Boys 4-Roodenb. 10 4—3: Lisser B. 6-Katwijk 9 3—1. 2—8; Alphia 5-Rouwkoop 4 10—1. Adspiranten. a. Alphen a-ARC a 1—2; Junioren. A. SVLV A-UVS B 4—3; Alph. Boys a-DOSR a 3—5; St Bern, a- ASC A-VVSB A 2—3; Rouwkoop A- Haz. Boys a 24; MMO a-Alphia a 11. Teylingen A 34; Warmunda A-Docos A b. TAW a-Alphen c 2—3; SVOW a- 13. r—D Alph. Boys b 160; Rijpw. a-ARC b b. Alph. Boys A-mmo A 20; Alphia de tweedaagse interland tegen een 0—3; Alphen b-Koudekerk a 1—1. A-DOSR B 10—2; Altior A-lphen B 1—4. Duitse B-combinatie met 12—10 ge- c. ARC d-WOA a 1—3; DOSR b-St. C. LDWS -LFC A 1—5; Or. Groen A- wonnen. de degradatiekwestie van Philidor 3. Deze kwestie ontlokte een uitvoerige van de secretaris (Wassenaar), penning- Het LSB-bestuur zal onderzoekingen naar een geschikt alternatief doen. De De jongens boekten een goede 7-2 qi meester (mr. Mulder), kascommlsste, lerwiiming op het plaatselijke Ef- 0_, d van d. benevens de begroting voor 196J-'C4 wer- 01 en met de regelmaat van de klok wisten de dames de stand op te trekken en alleen bij de stand 3-2 moesten de Foreholte-dames tegen een achterstand aankijken. Voor rust was het echter door mooie doelpun ten alweer 3-4. En dat Foreholte in deze wedstrijd de betere ploeg was gesties zodat om zeven uur de 1 nema de vergadering kon sluiten. den in snel tempo afgewerkt. Bij de prijsuitreiking werden de ver tegenwoordigers der kampioenstiental len Philidor 2, Bodegraven 1, Sassen- bbSc wduit't goede en enthousiaste beim l' f™" spel van de dames. Het was echter S"? niet zo gemakkelijk maar toch wis ten zij in deze tamelijk harde strijd ook na de rust het heft in eigen han den te houden. Na tien minuten in de tweede helft liep Foreholte uit tot 3-5 en 4-6, en hierna konden de beide elftallen nog eenmaal juichen, al was vens de nieuwe LSB-kampioen R. D. BOSKOOP ATLETIEKPROEVEN H.L.O. In verband met de atletiekproeven voor het HLO-diploma werden zater- De Nederlandse tennisploeg heeft Bern. b 1Alphia b-DOSR c 6—0. KRV A 2—2; ZLC A-VNL A 3—4; Meer- Na de eerste dag hadden de Duit- Haag. d. DOSR d-Alpen d 12; ARC e-St. burg A-SJZ A 41. sers een 54 voorsprong. Bern. c 24; Alphia c-Haz. B. b 21. D. WSB B-Warmunda B 5—0; Docos De uitslag van de tweede dag wa- e. Haz. Boys c-ARC g 1—7; Wet. B. c- B-SJC B 5—4; Lisse B-SVLV B 12—2; ren: Koudekerk b 35; St. Bern. d-SVOW c uvs C-Roodenburg B 84. Heren enkelspel: Okker-Plotz 31. E. Docos C-Lisse C 20; Roodenb. C- 86, 36, 62; Van EijsdenGie f. Teylingen a-Lisse a 1—0; WSB a- ASC B 4—0; WSB C-SJC C 1—7. ------ Noordwük a 3—1; SJC a-Ter Leede a F. Alphen D-DOSR C 3—0; Wet B. B- 4—0; Warmunda a-Foreholte a 41. Alphen C 02; Alph. Boys C-Alphia B g. GWS a-SJC c 2—3; Lisse c-Teyl. b 3—1; Altior C-Alph. Boys B 1—0. 1—0; Foreholte b-WSB b 2—2; SJC b- G. LFC C-UVS D 0—2; Foreholte B- Lisse 2 4—2. SJC D 2—0; St. Bern. B-Lisse D 2—2. h. Lisse d-Noordwijk c 50; Teyl. c- H. Foreholte C-Roodenburg D 0—3; Foreholte c 1—1; Lisser B. b-WSB c Lisse E-Lugdunum D 2—2; SJC E-Leid- Westra en de vele andere prijswinnaars dagmiddag op de in de persoonlijke kampioenschappen. COMPETITIE-INDELING De competitie-indeling voor het ko- het plezier*^"ï^reholte^uiteraard mende sei20en wordt aWus: het grootst, want door deze wedstrijd Eerste klasse: 1 Inter Nos 1 iBoskj, - - behaalde het de tweede overwinning 2 Voorschoten 1, 3 Sassenheim 1, 4 LSG A. Toor 3.97 m, 2IR. Rodenburg 3.70, uit de twee gespeelde wedstrijden. 2, 5 LSG 3, 6 Dan. Noteboom 1 (Noord- v- hoogspringen: I De junioren wonnen met maar wijk), 7 Bodegraven 1. A- Toor 1.20,2 R. Rodenburg 1.Id, liefst 19-1 van De Jagers 2 in Den Tweede klasse A: 1 Alpheuse SC. 1, _Y' Vhet 1.10*L kogelstoten _3_kgj Hoogeveenseweg atletiekwedstrijden door de Boskoopse „A.V. '47" georga niseerd. De voornaamste uitslagen waren: Meisjes B en C: 60 m hardlopen: 1 A. Toor 9.2 sec., 2 R. Rodenburg 9.5, 3 J. v. Vliet 9.6; verspringen: 1 HONKBAL Doordat VUC II gisteren een over- seke 75„ 62; HajerScholl 46, 6—1, 5—7. Dames Marilen--HHHH Jenny Ridderhof—Heide Schüd- 'w« weke" m grote spanning Rimsbure 2 7 Voorschoten 2 8 Noord knecht 6—0 8—6 hebben verkeerd zonder zelf te spe- ®ur* 2' 7 Voorschoten 2. 8 Nooid- Heren dubbelrol: Van Eijsden kamP': D„de klasse B: 1 LSG 4. 2 Leithen 3, en Mans-Baco en Soholl 3-6, 6-3, o'J".??1 3 Roelofarendsveen, 4 SPW 2, 5 Voor- 2 Runsburg 1, 3 KatwUk 1, 4 Philidor 4, J.R,.R<?i€nbïr/, 6 86' 2 A' Toor 6 8°' 3 5 Philidor 5, 6 Leithen 2, 7 Zwarte Pion N. Verlaan 6.54. (Lisse) Dames en meisjes A: 80 m hard- Tweede klasse B: 1 PhUidor 3. 2 Lei- M' Pannebakker 11 sec 2 derdorp 1, 3. Bodegraven 2. 4 Alphen 2, Houtman 11-4, 3 C. v. Vliet 11-4 5 Alphen 3, 6 Leithen 1, 7 SPW 1 (Lei- verspringen:,_1 M Pannebakker 4.45, den) 2 A. Verweij 4.30, 3 C. v. Dijk 4.30; Derde klasse A: 1 KatwUk 2, 2 Black hoogspringen: lM.Paimebakker 1.30, iï 3 Qnccnnhoim 2 C. v. Dijk 1.30, 3 A. Scheele 1.25, 4 A. Verwey 1.25; kogelstoten 3 kg: 1 A. Verweij 9.70, 2 A. Scheele 8.92, 3 S. Houtman 8.54. Jongens welpen: 60 m hardlopen: 7-1; SJC d-Ter Leede c 0-6; Warmun- se bVs b""-^SVLV D^Docos dT-L 6^4'f~Hajer ~ën "schnéïdW—Gieéeke Haagse "rayon. Door dit kampioen- hoïnTTlCoudêkerk ^7 IwlanX" 9.9, 3 C. Vuyk 10; verspringen: 1 P. da b-SJC 1-3. J. LFC D-Meerburg B 1-2; Roeden- en Plotz 6-3, 6-0. schap promoveert SVL I automatisch 3' Koudekerk 1, 7 Revanche, Verbakel 3 70| 2 c Vuyk 3 69 3 K L Ter Leede d-Foreholte e 3—0; Fore- burg E-Lugdun. E 2—0; SJC F-St. Boys Dames dubbelspel: Jenny Ridder- naar <3e derde klas m de landelijke Derd. fr.' - r. Ha7Pr<!woiiflf. 2 v' Toet 3,29; hoogspringen: 1 W. (f-9 ASC C-ZLC B 2-0. hof en Eva de Jong-Marilen Knob- competitie met r'k voor de Leidse Jï A Sl* de Knikker 1.15, 2 F. Verbakei 1.10, K Stompw B C-UDO B 0—4; VNL ling en Heide Schildknecht 7—5, honkbalsport ongetwijfeld zeer ver- 3 A a A ,r'!"d"" 3 C. Vuyk 1.05, 4 N. Koster 1.05; ko- -RoSurg F 2-" Lugd. P-War- 6-3. heugend feit, ook w« de kraninge rrEosLon 2 8 Koudekerk 2 2 kg: 1 F. Verbakei 7.85, 2 Gemengd dubbelspel: Maris en Eva Leidse ploeg van harte feliciteren. a' 7 BosK°°P Koudekerk 2. de JongGieseke en Heide Schild- 0ok voorzitter P. Danz sr., die in fe- knecht 64, 36, 46. bruari 1961 met nauwelijks een com- 1 Veteranen heren enkelspel: De piste ploeg startte en *er steeds de Roy van ZuidewijnFischer 57, ï^ocd in wist te houden, komt een fe- j. ASC a-Lugdunum a 22; Docos a- B-Roodenburg Roodenburg a 20; UVS a-LFC a 11. munda C 10. k. VNL a-Meerburg a 12; KRV a- VNA a 2—2; Stompw. B. a-Oegstgeest a TAFELTENNIS 2—10; UDO a-RCL a 2—2. i Quick B. b-LDWS a 1-0; VWS a- Leiden a 04; Rijnsb. Boys a-ZLC a 90; Leidse B. a-Or. Groen a 14. m. Lugdunum b-ASC b U—5; UVS b- Quick B. c 6—1; LFC b-Roodenb. c 2-1. n. ASC c-Rijnsb. Boys b 80; Docos c- Katwijk c 7—1. O. Rouwkoop c-Docos d 70; Lugd. c- Quick B. f 1—3; Roodenburg d-UVS d 0—8; SVLV b-LFC d 6—0. 3-6 iicitatie aüeszlns toe. Daar SVL min Afvalwedstnjden Veteranen herendubbelspel: Kar- nieer door dit kampioenschap werd T*i Cl 11 1 ste nen De Roy van Zuidewijn—Fi- overrompeld zal men zich in het LpinSP l>PI1 Jl k 1)011(1 T,.„ku^ c o O c SVTj-lcamn nnu n^pr Korcdow kJtliaClIUIUUU scher en Tuebben 63 86. Iicitatie alleszins toe. Daar SVL min of meer door dit kampioenschap werd De Leidenaar Gerard Bakker is op genomen in de ploeg, die Nederland op de Open Nederlandse Kampioen- p. Meerburg b-Doco. e 3-0; UVS e- schappen Tafeltezuib op 5 en6 ok- SVLV c 1—2; VNA b-Stompw. Boys b C. Vuyk 1.54, 3 J. v. d. Heiden 6.63. Jongens D: 60 m hardlopen: 1 J. Tijsterman 9.3, 2 P. v. Herk 9.8, 3 K. v. d. Williik 9.8; verspringen: 1 K. v.d. Willik 3.45. 2 A. Ramp 3.45 3 J. Tijsterman 3.36; hoogspringen; 1 K. v. d. Willik 1.15, 2 J. Ramp 1.10: kogelstoten: 1 K. v. d. Willik 9.60, 2 B. de Bruin 8.39, 3 P. v. Herk 7.55, 4 G. Keizer 7.53. Jongens C: 60 m hardlopen: 1 C. )-Stompw. Boys 2-0. q. Katwijk d-ASC d 0—8; Or. Groen b- KRV b 3—1; UDO b-Quick B. h 5—1. woordigen. De wedstrijden zijn indi vidueel, maar bovengenoemde spe- w„ Iers zullen op dat moment reeds zo- ,"r'' h veel mogelijk met hun aanstaande X re sVT.V t aanvoerder of coach gaan zamenwer- rïu,' Y tr? ken. Behalve Bakker lijn Frans f nlLUTOUrnhQuli7R Schoof» en Paul Glmbel opgesteld- a S Bert Onnes ls helaas door zijn schor- t LDWS b-RCL d 0—5; Docos g-Quick Boys k 0—4; ASC g-UVS f 1—2. slng niet van de partij. SVL-kamp nog nader beraden op welke wijze de promotie feestelijk zal worden gevierd. Over de toe- De voorronde van de afvalwedstrijd 0w komst van SVL, die er o.m. op ge- van de Leidse Schaakbond heeft twee Kroes 8.5, 2 D. v. d. Rijk 8.6; ver richt zijn om in de volgende compe- verrassende uitslagen opgeleverd, nl. de springen: 1 C. Kroes 4.65, 2 P. Brand titie met 5 teams (thans drie) uit te nederlagen van de LSG'ers Wiebes en 4.60, 3 D. v. d. Rijk 4.54; hoogsprin- komen, zullen wij binnenkort nog ir. M. Ellerbroek tegen de Phihdorspe- gen: 1 P. Brand 1.50(1!!), 2 C. Kroes nadere mededelingen doen. Iers Barendse en Reijnen. Verder verliep 1.35, 3 B. Verkade 1.35; kogelstoten Wat betreft de wedstrijd VUC 2alles volgens verwachting, waarvan de 4 kg: 1 P. Brand 8.79, 2 C. Kroes 8.72, Storks 3 is ongetwijfeld nog het ver- uitslagen getuigen; 3 B. Verkade 8. melden waard, dat VUC haar onge- Jongens A en B: 80 m hardlopen: slagen Nederlands junioren-kampi- G. Verlind (Phil.)-P. H. Admiraal 1 G. de Knikker 10.2, 2 P. Koelewijn oensteam binnen de witte lijnen (Katwijk 36 G. Szimai (LSG)- 10.3, 3 H. Gelderblom 10.3; versprin- bracht en waartegen Storks 3 zoals 38 P. Rauman (Phil.) 0—1; 25 Th. v. d. gen: 1 G. de Knikker 5.55, 2 P. Koe- de uitslag reeds doet vermoeien wei- Oord sr. (Leithen)-26 F. Schmida (SPW) lewïjn 5.24, 3 H. Gelderblom 5.13; Onder grote belangstelling werd Srlr niets in te brengen had. Dat 7 A. Barkema (Phil.)-24 J. G. hoogspringen: 1 H. Gelderblom 1.50, zaterdag te Dordrecht het officieuse _-XU-.,als ,hf.3r J.eug.d-.team Bethe (Phil.) 1—0; 29 J. Barendse <Ph.)- 2 G. de Knikker 1.50, 3 R. Geers 1.50, Van Leeuwen officieus sneldamkampioen Zondag u sneldamkampioenschap van Neder- hiervoor zeer erkentelijk is, behoeft 15 W. D. Wiebes (LSG) 1-0; U L, G, 4 F. Verweij 1.45; kogelstoten: 1 F. tomen in urrecm ook gespeefd Met dan nauweltjks betoog. Be Zoelen, Ria Bakke dammer3 werd »s morgens om Voor Scylla komen in Utrecht uit, Will van Zoelen, Ria Bak _T i j riioi. iw u'rtujiiicia wciu o fHuigcuo vu» 1 Rouwkoop-SVLV 1—2- St Bern.- Imus te 3 Sïï™ half elf het sei n gegeven. Er moes- Tevlinsen 4—3- MMO-SJZ 6—1- Rijpw - sPnnger en Bert van der ^ï11" ten 7 partijen in de ochtend en 7 par- VNL*—1" Boys-Alph Boys' 0—jo! |aatsten vormen samen met Carel De- tyen .s middags gespeeld worden. IA Roodenburè 3-DOSR 2 14- Do- n Nederlands jeugdteam, dat j siin,g€riand behaalde in de och- cos 2 Alphen 3 4—0- SVLV 2-ASC 2 ond?r fldH1^,va^ coach Cor du y tendronde een succesvolle score door aüi. wSi S.UVS4' £o in deTst^d komt5 s - w in zun groep no. 1 te worden. 2 WOA Meerburg 2—0- VTL-Leidse ?e Leidse vereniging deed oolc van j H van Eeuwen behaalde zowel 2. WOA Meerburg z—o, VTL Leidse z^ch spreken m het afgelopen week- in ^htend- als in de middagronde einde, toen in Rotterdam op de open de hoogste score. Uit handen van de jeugdkampioenschappen aldaar, Bert djrekteur der N.V. Victoria Biscuits van der Helm de eerste prijs ver- ontving hij een fraaie beker. J. Pas- SPORT- NIEUWS IN 'T KORT Barendrogt (LSG)-23 Y, Hortensius Verweij 8.72, 2 R, Geers 8.58, 3 G.de (Philidor) (Philidor) 1-0; 12 R. W. v. d. Knikker 8 44. Waall (LSG)-32 J. A. G. Verkuyl (SPW) Heren: 100 m hardlopen: 1 K. Ver- 1—0; 35 E. van Niekerk (PhiU-20 W. M. weij 12.8, 2 C. V. Leeuwen 13, 3 J. Rosdorff (Pha) 0—1; 18 drs. A J. Relj- Rodenburg 13.2; verspringen: 1 K. nen (Phü.)-14 lr. M. Ellerbroek (LSG) Verwejj 5.60, 2 C. v. Leeuwen 5.45, 1—0; 10 A. Geijer (PhU.)-42 D. J. de 2 J- Rodenburg 5.25; hoogspringen: Laaf (Phll.) 1—0; 31 V. H. Mecrtins 1 C. v. Leeuwen 1.55, 2 J, Rodenburg (Phll.)-41 J. de Bruin (Voorsch.) 0-1: 1W, 3 K. Verweij 1.45; kogelstoten: 28 C. J. Paardenkoper (Zw. Pion)-33 A. 1 K. Verweij 10.01, 2 P. Kadern 7.70, J. Bokern (reg.) 0—1. 2 J- Rodenburg 7.16. - - Er zijn thans nog twee en dertig deel- r* 1 17" S.L 1L J overde en later samen met Gerard schier, lid van RDC werd kampioen «Jan Huberts en Han Leenheer be- nemers in de strijd. In de tweede ronde ItOHUSP Voetna DOnfl van Wijk ook de ereprijs van het 2e klasse. In de verliezersronde werd reikten beiden een ereplaats bij de spelen thans: nJ..l\Li.l !n AH+tmtvrtcf Iron no_ tt rrr.' i1/TFT\Fi\ r A «ncJao aaV*.! rirno/I Art-Tfollornti in HAZERSWOUDE Uitslagen zondag 22 september: le klasse: Nieuwkoop—Waddinxveen 61; RVC Esto 12; GDSZwervers-Amm. SV 14; Gr. Ammers-Amm. SV 14; WSEMoercapelle 43; Nic. Boys NSV 2—1. 2e klasse A: jongensdubbel in ontvangst kon ne- h. Klinkenberg (KDC) eerste en A. men. Een verrassing was de zege v- d. Putten (DCL) derde, van Ellen Kort bij de meisjes. zondag nabij Dresden-Hellerau in Dammen, Samen Sterk Het eer- Oost-Duitsland gehouden internatio- j q f óun f" s^e van de damvereniging Sa- nale motorraces. De snelste man was Y' 1 nn «i men Sterk heeft zijn tweede compe- TVTÏl?f TVfflC de Zwitser Luigi Taveri, die op Hon- 29 J B®^ds® (Phd );A38 8: Rau" titiewedstryd omgezet in een 13—7 IJLL-IMEjU WS da zowel de 125 cc als de 250 cc- mana (Phü.)-27 P. a Admiraal (Katw.), overwinning. Het Leidse DCL 3 was klasse won met gemiddelden van 16 Th- v- d. Berg (PhiL)-ir. J. J. de dupe van de goede vorm, waarin De tweede competitiewedstrijd te- respectievelijk 116,73 en 118,52 km (LS'G); 19.H. B Gerritsen CPnk)-12 R. de Hazerswouders dit jaar steken. In gen RDC is op verdiende wijze door per uur. In de 250 cc-klasse finishte w- v- d. Waall (LSG); 37 W. veenswhk deze ontmoeting werden er door de In Riinsaterwoude werd Docos A RDC gewonnen. De gedetailleerde Leenheer op Aermacchi als tweede (Alphen)-l L G. Barendregt (LSG); Hazerswouders drie overwinningen (heren) uitgebekerd door RTC Dat uitslag luidt: en Jan Huberts bezette in de 125 cc- 6 mr. AJ.Mulder (PhiU-lJ. C. Kort behaald en speelden de andere ze- gebeurde na een pittige wedstrijd, die DCL I-RDC I. J. Slingerland-N. klasse op MZ met een achterstand 39 Barendse(Phd.)-33 A J ven leden remise; ongeslagen derhal- CTkSrloSde partijm rijkvTus Aan Inuring 0-2; A. v. Hove (res.)-A. v. van twaalf seconden op Taveri de Bokem lPhD^lO A. Geyer JPhd.)-41 ve kwam Samen Sterk 1 uit de strijd. Moercapelle 2—Nieuwerkerk 2 34; Docoszjjde viel opnjeuw het knappe Zuylen 0—2;'p. Oliveer-W. Leeuwen- derde plaats. nCV -iWnHrlinvvPon 9. 30" Soccer Uüt;0!'4^uc Vlcl n. nr r /-.ï;,,T/-.K V™™. A. GSV 3—Waddinxveen 2 3—0; Soccer Boys—O 3 9—2. J. de Bruin (Voorsch.); 39 C. Clement Samen Sterk 2 verraste: tegen het Lodew -Kallen- burg 2—0; W. F. Oliveer-Joh. Krom- Tijdens de schaakolympiade voor (Sassenh.)-7 A. Barkema (Phil); 2 C. C. sterke KDC 2 ging dit team, dat voor i T T T r*lT J tt1 1 Jn_Onl:t Laa4* La4 Ma/3 auI a a/1pa R prft (Phil 1-Ü4 .T Rh V3H Dslpn (Dsn oon ATA a aa/IaaIIa 1.14 ÏAnrroi-An V\A gen nemen met één zege, n.l. op Van W. Ny enhuis - W. Ced&rhout Es (ex Den Burcht) die voordien a' 1 £Sh?~"SjysW2k%2 Unïo 3^Sude" ^S?g wlf geklop^D? gebr^K^l^- a—3. (res.) team met l'/i-V* gewonnen van Bul- Not.); 21 G. P. Sluyts (Phil.)-20 W. staat, met het minimum-verschil ten r>/T)L!1 1. O O TP /CUTÏTï a... A /-V n -i ter wel voor hete vuren te stellen, maar in deze partijen drukte RTC in de slotfase steeds door naar de NSV 2-£lympia 5 11-1; Bodegravw. 3Nic. Boys 3 24; Nieuwkoop 3 De einduitslag was 812. ning op haar tegenstandster Nowar- Het tweede tiental bracht het in ra. F. van Jaarsveld (PhiL)-8 J. Bey (Lei- namelijk zijn ruim dertig jaar oudere then). tegenstander de volledige winst af. Woerden 4 2—2; GSV 4—GDS 2 5—3. 3e klasse C: Moordrecht 4Groeneweg 2 011; GSV—Gouda 6 2—0; Zwervers 2— Bodegraven 4 13; Olynipia 6 Nieuwerkerk 4 03. Boskoop 3—Soccer Boys 2 1—3; Groeneweg 3Nieuwerkerk 5 35. 4e klasse C; Esto 3Vep 5 3—2; Oudewater 3 Unio 4 1—4- NSV 3—Nieuwkoop vaste plannen hun poule te winnen. 4 3—2; Nic. Boys 4-JIVC 3 1—4. Na TOV A werd zaterdag jJ. Spark ler A voorbijgestreefd. Docos B 4e klasse E: kwam tegen WSB B keurig tot een Moercapelle 3Olympia 7 20; 7-2 winst. Gouderak 4—Soccer Boys 5 4—1; De meisjes A wonnen met 5n4 van Nieuwerkerk 7GSV 7 21; RVC Pit '54. 4—Boskoop 4 0—11. Het B-team had uiteraard weinig Drie Docosteams hebben zich in de beker gehandhaafd. Docos B ver sloeg nogal verrassend Pit '54 A. Bij 4-4 volgde de ontknoping via Brou wer-v. d. Raadt. Jan Brouwer schonk Docos toen na drie games het win nende 5e puntje. Docos C had een walk-over, want Batswingers D liet verstek gaan. Zo wel het B- als het C-team hebben nu de kwartfinale bereikt. Docos F hield zich tegen ATTC F gemakkelijk staande in de 3e-4e klas se (9-0). Junioren: De jongens A hebben NFS AP APS70//D _U

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1963 | | pagina 13