m m m m Schoolvoetbaltoernooi KNVB afd. Leiden ruimschoots door Pluvius begeleid Leidse Biljart Bond Schaakspel i i Hf m t j 41 i a ft a De lotgevallen van Robinson Grusoë i i si m a HET STILLE EILAND WOENSDAG 5 APRIL 1961 DE LEIDSE COURANT PAGINA 5 BOKSEN PATTERSON VERDEDIGT IN SEPTEMBER ZIJN WERELDTITEL De Amerikaan Floyd Patterson zal lijn wereldtitel in hetzwaargewicht in september te New York verdedigen zo heeft de directeur van „Feature Sports", Tom Bolan, bekend gemaakt, waarbij hij de namen van twee tegenstanders noem de: de Amerikaan Eddie Machen en de Engelsman Henry Cooper. Beiden heb ben reeds eenmaal tegen de ex-wereld kampioen, de Zweed Ingemar Johansson gestaan. PAARDESPORT AMERIKAANSE JOCKEY VERONGELUKT De 22-jarige Amerikaanse jockey Roy Gilbert is tijdens een ren op de baan Aqueduct nabij New York verongelukt als gevolg van een val van zijn paard, Plenty Papaya, waarbij hij een schedel- basisfractuur opliep. Zingende (Oostenrijkse) verkeersagent op Thorbeckeplein In het herbouwde Moulin Rouge van Kees Manders, dat thans in een Weens pakje is gestoken, heeft gis teravond de 28-jarigs zingende ver keersagent Herbert Beyer uit Wenen, het Oostenrijkse idool van de jeugd, met Weense liedjes zijn debuut in Nederland gemaakt. Deze Oostenrijkse zanger, die in 1959 plotseling faam verwierf, toen hij uit 600 deelnemers met de gou den kolibrie ging strijken op 't zang festival in Salzburg, heeft nadien tot tweemaal toe van de Weense ver keerspolitie driekwart van het jaar onbezoldigd verlof gekregen, maar houdt voor alle zekerheid zijn be trekking als verkeersagent nog vast, omdat hij pas op de drempel van succes staat en deze nog niet heeft overschreden. Herbert Beyer zal voorlopig voor een maand 's avonds in Moulin Rouge optreden. Aetherklanken DONDERDAG. HILVERSUM I, 402 M. 7.00 AVRO. 7.50 VPRO. 8.00—24.00 AVRO. AVRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Gym. 7.20 Gram. VPRO: 7.50 Dagopening. AVRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Gram. 9.00 Gym. voor de vrouw. 9.10 De groen teman. 9.15 Grain. 9.35 Waterstan den. 9.40 Morgenwijding. 10.00 Gram. 10.50 Voor de kleuters. 11.00 Hüis- houdelijke zaken, praatje. 11.15 Gram. 11.45 Boekbespr. 12.00 Lichte muziek. 12.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 Lichte muz. 13.00 Nieuws. 13.30 Dans muziek. 14.00 Kamermuziek. 14.30 Voor de vrouw. 15.05 Metropole-ork. 1.5.30 Voordracht. 15.50 Three's com pany, miniatuur-opera. 17.00 Voor de jeugd. 17.30 Jazz. 17.50 Regerings- uitz.: De zilvervloot brengt goed nieuws voor grammofoonplaatlief hebbers. 18.00 Nieuws. 18.15 Voor de jeugd. 18.30 Lichte muziek. 18.45 Eur. Jeugd voetbaltoernooi in Portu gal. 18.55 Gesporken brief. 19.00 Voor de kleuters. 19.05 Liedjes en Koek en ei, hoorspel. 20.00 Nieuws. 20.05 Zar und Zimmermann, opera. 21.06 Om de eer, hoorspel. 22.30 Nieuws en beursber. v. New York. 22.45 Act. 23.00 Sportact. 23.10 Dicotaria. 23.55 24.00 Nieuws. HILVERSUM II, 298 M. 7.00 KRO. 10.00 NCRV. 11.00 KRO. 14.00—24.00 NCRV. KRO: 7.00 Nieuws. 7.15 Gram. 7.30 Voor de jeugd. 7.40 Gram. 7.45 Mor gengebed en overweging. 8.00 Nws. 8.18 Gram. 8.50 Voor de vrouw. 9.35 Waterst. 9.40 Voor de kinderen NCRV: 10.00 Gram. 10.15 Morgen dienst. 10.45 Gram. KRO: 11.00 Voor de zieken. 11.45 Gewijde muz. 12.00 Middagklok noodklok. 12.04 Lichte muz. 12.25 Voor de boeren. 12.35 Land- en tuinb.meded. 12.38 Gram. 12.50 Act. 13.00 Nieuws. 13.15 Zon newijzer. 13.20 Promenade ork. en sol. NCRV:: 14.00 Theaterork. en sol. 14.30 Kamerork. en soliste. 15.30 Dub- belkwartet en orgel. 16.00 Bijbel- overdenking. 16.20 Pianorecital. 16.45 Gram. 17.00 Voor de jeugd. 17.30 Gram. 17.40 Beursber. 17.45 Lichte fnuz. 18.15 Sportrubriek. 18.30 Vo caal ensemble. 18.50 Sociaal perspec tief. 19.00 Nieuws en weerber. 19.10 Op de man af, praatje. 19.15 Piano recital. 19.30 Radiokrant. 19.50 Polit. Toch succes voor organisatoren Onder de meest ongunstige weersom standigheden begon dinsdag het grote schoolvoetbaltoernooi van de Kon. Ned. Voetbalbond, afd. Leiden, en het dient gezegd, dat door de hevige regenval van de laatste dagen, de terreinen uitermate slecht waren. Toch hebben de organisatoren, met het vele werk in de afgelopen weken, het succes geboekt dat dinsdag alle wedstrij den, t.w. op de terreinen aan de Bos- huizerkade en van Lugdunum doorgang vonden, dit in tegenstelling met de bui tengemeenten, waar alle wedstrijden werden afgelast. De hoop is echter op beter weer, waar door de wedstrijden ook op woensdag, donderdag en zaterdag doorgang zullen vinden. Uitslagen: Terreinen van Lugdnnum (dinsdag) Lagere scholen: Marnixschool-W. de Zwijgerschool 0-3; W. de Zwijgerschool-Karel Doorman - school 2-0; Karei Doormanschool-Mar- nixschool 0-0: St. Leonardusschool-3 Ok- toberschool 0-2; 3 Oktoberschool-Ter- weeweg (O) 3-0; Terweeweg (O)-St. Leonardusschool 0-0; Telderskade-Dom. Savioschool 0-1; Dom. Savioschool-Dr. v. Voorthuyzenschool 1-2; Dr. v. Voort- huyzenschool-Telderskade 1-0; Drift- straat-St. Pancratiusschool 2-0; St. Pan- cratiusschool-Leidse Houtschool 1-0; L. Houtschool-Driftstraat 0-1; Oppenheim- school-Pacellischool 1-0; Pacellischool- Pestalozzischool 0-1; Pestalozzischool- Oppenheimschool 0-2; Du Rieustraat- Kon. Julianaschool 0-1; Kon. Juliana- school-Willebrordusschool 0-1; Wille- brordusschool-Du Rieustraat 4-0; Ds. Fortgensschool-Maresingel 0-0; Maresin- gel-Hoogl. Kerkgracht 7-0 Hoogl. Kerk- gracht-Ds. Fortgensschool 0-4; Da Cos- taschool-Alph. Ariënsschool 1-0; Alph. Ariënsschool-Pr. Ireneschool 2-0; Pr. Ireneschool-Da Costaschool 0-0; St. Jo- sephschool 2 (Voorsch.)-Don Bosco 0-2; Don Bosco-Damlaan 1-0; Damlaan-St. Josephschool 2 7-0; St. Josephschool 1- St. Josephschool 2 0-1; St. Josephschool 2-Caeciliastraat 0-1; Caeciliastraat-St. Josephschool I 1-0; Comeniusschool-Ha- verstraat 0-1; Haverstraat-Pr. Wilhel- minaschool 1-1; Pr. Wilhelminaschool- Comeniusschool 1-0; Kon. Julianaschool (O)-Duivenbodestraat 0-3; Duivenbode- straat-H. Hartschool 0-0; H. Hartschool- Kon. Julianaschool (O) 0-2. Poulewimuiars waren: W. de Zwijgerschool; 3 Oktoberschool; Dr. v. Voorthuyzenschool; Driftstraat; Oppenheimschool; Willebrordusschool; Maresingel; Da Costastraat; Don Bosco; Caeciliastraat, Pr. Wilhelminaschool (na strafschoppen)Duivenbodestraat (be ter doelgemiddelde). Terreinen Boshuizerhade (dinsdag) Junioren. ULO Noord 2-ULO Pietersk. str. 2 0-0; Rijnl. Lyc. B-ULO Noord 2 0-2; ULO Pietersk. str.-Rijnl. Lyc. B 1-0; Don Bos co 3-AIb. Schweitzer 1-0; St. Laurentius 2-Don Bosco 3 1-0; Alb. Schweitzer 3-St. Laurentius 2 0-3; Don Bosco 2-Rembr. Lyc. 2 1-0; R.K. ULO Voorschoten 2-Don Bosco 2 0-1; Rembrandt Lyc. 2-R.K. ULO Voorsch. 2 1-0; R.K. Lyceum 2-GBTS 2 0-5Ambachtsschool 2-R.K. Lyceum 2 1-0; Alb. Schweitzer 2-Pr. Mauritsschool 2 3-0; Pr. Mauritsschool 2-Alb. Schweit zer 2 0-4; Chr. Lyceum-Titus Brandsma 0-1; GBTS 1-Chr. Lyceum 1-3; Titus Brandsma-GBTS I 4-1; ULO Zuiderpark -ULO Noordeinde 0-4; Alb. Schweitzer I -ULO Zuiderpark 7-0; ULO Noordeinde- Alb. Schweitzer I 0-1; Leidse Hout Ulo- Ambachtsschool I 0-2; R.K. ULO Voor schoten I-Leidse Hout ULO 0-0; Am bachtsschool I-R.K. ULO Voorsch. I 9-0; ULO Hoogl. Kerkgr.-ULO Noord I 0-3; R.K. Lyceum I-ULO Hoogl. Kerkgr. 0-4; ULO Noord I-R.K. Lyceum I 1-1; Don Bosco I-ULO Pietersk. gr. I 0-0; ULO Voorschoten-Don Bosco I 3-0; ULO Pie tersk. gr. I-ULO Voorschoten 0-0; ULO Plesmanlaan-Pr. Mauritsschool I 2-0; Rijnl. Lyc. A-ULO Plesmanïaan 0-1; Pr. Mauritsschool I-Rijnl. Lyc. A 1-2; St. Laurentius I-Or. Nassau ULO 0-2; Rem brandt Lyc. I-St. Laurentius I 7-0; Or. Nassau ULO-Rembr. Lyc. I 0-2. Poulewinnaars waren: ULO Noord 2; St. Laurentius; Don Bos co 2; GBTS 2; Alb. Schweitzer; Titus Brandsma; Alb. Schweitzer I; Ambachts school I; ULO Noord I; ULO Voorsch.; ULO Plesmanïaan; Rembrandt Lyc. I. Senioren. Ambachtsschool-R.K. Lyceum 2 5-0 lezing. 20.00 Gevar. progr. 2,1.30 Gram. 21.50 Pediodietoen-par'ade. 22.00 Kerkorgelconc. 22.30 Nieuws. 22.40 Avondoverdenking. 22.55 Boek bespr. 23.00 Milit.ork. 23.30 Visie op de toekomstige ontwikkeling van de beroepskeuzevoorlichting, toespraak. 23.55—24.00 Nieuws. TELEVISIEPROGRAMMA'S. 2. Het anker werd gelicht en de zeilen gehesen. NTS: 20.00 Journ. Robinson's hart klopte van aandoening toen hij de NCRV: 20.20 Memo. 20.30 Filmbe- kust van zijn vaderland langzaam aan de gezichts- spreking. 20.50 Iphigeneia, TV-spel.. einder zag verdwijnen. 22.30 Dagsluiting. Twee dagen bleef de zee rustig, maar toen stak een (regl.); R.K. Lyc. 2-Chr. ULO L'dorp 0-1; Ambachtsschool-Chr. ULO L'dorp 3-0. Winnaar poule I: Ambachtsschool. Gem. Bedrijf TS-UTS 2 3-1; UTS 2-ULO Pieterk. str. 0-0; Gem. Bedrijf TS-ULO Pietersk. str. 0-1. Winnaar poule 2 ULO Pieterk. str. Instrumentmakers-Chr. Lyceum 2 1-0; "hr. Lyceum 2-R.K. Lyceum I 0-2; In- strumentmakers-R.K. Lyceum I 1-1. Winnaar poule 3 R.K. Lyceum I. Don Bosco I-Rembr. Lyc. 2 5-0 (regl.); Rembr. Lyc. 2-ULO Leidse Hout 0-5 (regl.) Don Bosco I-ULO Leidse Hout 0-0 (x). Winaar poule 4: ULO Leidse Hout. Chr Kweekschool-Rembr. Lyc. I 1-0; Rembr. Lyc. I-ULO Noordeinde 1-0; Chr. Kweekschool-ULO Noordeinde 1-0. Winnaar poule 5: Chr. Kweekschool. UTS I-Don Bosco 2 5-0; Don Bosco 2- ULO Voorschoten 0-1; UTS I-ULO Voor schoten 5-0. Winnaar poule 6: UTS. Chr. Lyceum I-Hoogl. Kerekgr. 2-0; Hoogl. Kerkgr.-ULO Zuiderpark 2-1; Chr. Lyceum I-ULO Zuiderpark 4-0. Winnaar poule 7: Chr. Lyceum I. SCHOOLVOETBAL AFGELAST De Schoolvoetbalcommissie van de af deling Leiden van de KNVB deelt mede, dat in verband met de slechte toestand van de terreinen de wesdtrijden van he den zijn verschoven naar morgen (don derdag). Indien ook dan niet gespeeld kan worden, zal getracht worden het programma op vrijdag af te werken. Helft van Chileense voetbalploeg verongelukt bij vliegramp Bij een vliegtuigongeluk in Chili zijn acht spelers van de Chileense profclub „Green Cross" omgekomen. De overige leden van de ploeg reisden met een an der vliegtuig. Na de rampen, die over Torino (1949), Manchester United 1958) en de Deense olympische voetbal ploeg (1960) zijn gekomen, is dit de vierde voetbalploeg die door een vlieg ramp wordt getroffen. Het vliegtuig was vertrokken uit Ciudad Castro met be stemming Santiago. Intern, jeugdtoernooi van de EVU Nederland verloor van W.-Duitsland West-Duitsland is de vierde halve fi nalist van het internationale jeugdtoer nooi van de EVU geworden door een overwinning in de dinsdagavond in Por tugal gespeelde wedstrijd tegen Neder land met 3-0. De ruststand was 0-0. De Duitsers brachten daarmee hun punten totaal in groep B op 5, gelijk aan dat van Roemenië, maar de doelcijfers vielen ten gunste van West-Duitsland uit: 7-0 tegen 4-1. Nederland is met 1 punt in zijn poule als derde geëindigd. België, dat eveneens 1 punt boekte, als vierde. Spanje en Portugal hebben zich dins dag gekwalificeerd voor de halve fina les. beide-door betere doelcijfers in hun groep dan nummer twee, resp. Turkije en Italië. Voor groep B, waarin Nederland is ondergebracht, werd dinsdagmiddag te Coimbra gespeeld Roemenië-België, welke wedstrijd door de Roemenen met 1-0 (rust 0-0) werd gewonnen. Roemenië is nu uitgespeeld en heeft 5 punten (doelcijfers 4-1). UITSLAGEN ENGELSE LEAGUE Uitslagen van de dinsdag gespeelde wedstrijden in de Engelse league; Tweede divisie; Bristol Rovers-Liver pool 4-3; Rotherham United-Derby County 1-1; Leeds United-Scunthope uit gesteld wegens sneeuw. Derde divisie: Bury-Grimsby Town 2-0; Shrewbury-Newport met de rust bij de stand 2-0 gestaakt wegens mist; Southend-Reading 0-1; Halifax Town- Barnsley uitgesteld wegens sneeuw. De wedstryd hédenavond tussen Quick Boys en Gouda in het kader van het Zil veren Molentoernooi van de Leidse ver eniging LFC gaat In verband met het slechte weer niet door. SCHAATSENRIJDEN Sjoukje Dijkstra naar Ottawa vertrokken Na Tweede Paasdag te zijn terugge keerd van een toernee van 9 dagen door Duitsland is de Europese kampioene kunstrijden op de schaats, Sjoukje Dijk stra, gisteravond per vliegtuig naar Montreal vertrokken. Zij zal vandaar de reis voortzetten naar Ottawa, waar de Minto Skating Club haar als enige uit Europa heeft uitgenodigd om gedurende 10 dagen deel te nemen aan demonstra ties. Ook vele prominenten uit de Cana dese en Amerikaanse kunstrijwereld zullen in het programma optreden. Op 16 april vliegt ze naar Engeland om luister bij te zetten aan een pro gramma, dat is georganiseerd ter gele genheid van het afscheid van de Engelse wereldkampioenen ijsdansen, Courtny Jones en Doreen Danny. In dit afscheidsprogramma zullen be halve Sjoukje verder optreden het Europese kampioenspaar Kilius-Baumler en de Europese kampioen Alain Giletti, „En dan hoop ik eindelijk twee weken vakantie te gaan nemen, thuis in Am stelveen bij mijn ouders", zei Sjoukje bij haar vertrek op Schiphol. ZWEMMEN Kwestie Sita Posthumus' KNZB verzoekt onderzoek naar event, „doping" Naar aanleiding van verdachtmakin gen, die door de Leeuwardense zwemster Sita Posthumus in een dagblad en tij dens een televisie-interview zijn geuit, heeft het bestuur van de Kon. Neder landse Zwembond de Nederlandse Sportfederatie verzocht, door de me dische commissie van de NSF, een uit gebreid onderzoek te doen instellen. Sita Posthumus - lid van de Neder landse olympische ploeg in Rome - be schuldigt de leiding van de KNZB ervan, dat door enkele zwemsters (namen wor den niet genoemd) tijdens de voorberei ding en bij de olympische spelen 1960 in de vormen van „pillen" of „injecties" van doping zou zijn gebruik gemaakt. De wereldkampioen schaatsenrijder Henk van der Grift Sal zaterdagavond 9 april de Hauserbeker uitreiken aan de winnaar van de traditonele wedstrijden reeks van de Dolfijn, die in het Sport- fondsenbad-oost in Amsterdam worden gehouden. Voor deze wedstrijden hebben 31 verenigingen uit het gehele land in geschreven. Een extra attractie is het starten van de ex-wereldrecordhoudster Nancy Ra- mey op haar specialiteit, de 100 meter vlinderslag, waarbij zij o.m. Aty Voorbij, Ada den Haan, Betty Heukels en Ada Kok zal ontmoeten. EINDSTAND COMPETITIE Ie klas A Centrum (Alphen) 64 42 1 21 85-43 Spijkerbak 64 42 0 22 84-44 Noorden (R'veen) 64 36 4 24 76-52 Rijnegom 64 31 2 31 64-64 TOP 64 29 1 34 59-69 Carambolé 64 27 2 35 56-72 Vriendschap 64 25 0 39 50-78 TOG 64 24 2 38 50-78 UVS 64 21 2 41 44-48 le klas B DVH (R'veen) 64 42 0 22 84-44 DOS 2 64 37 4 23 78-50 Spijkerbak 2 64 36 2 26 74-54 Spoortje 2 3 64 34 2 28 70-58 Morschpoort 64 30 3 31 63-65 DOS 1 64 28 4 32 60-68 De Heul (Alphen) 64 28 4 32 58-70 Poort v. Cleef 64 27 1 36 55-73 't Zuid 64 18 2 44 38-90 2e klas De Zijlpoort 64 46 0 18 92-36 Centrum 2 64 45 1 19 91-37 Morschpoort 2 64 37 0 27 74-54 DDE (R'veen) 464 33 1 30 67-31 Carambolé 2 64 31 1 32 63-65 Vriendschap 2 64 28 1 35 57-61 TOP 2 64 23 4 37 50-78 Zuid 2 64 22 1 41 45-83 DVS 64 18 1 45 37-91 3e klas Rijnegom 2 72 46 1 25 93-51 UVS 2 72 39 1 32 79-65 DVH 2 72 38 2 32 78-66 Zijlpoort 2 27 37 3 32 77-67 DVS 2 72 37 2 33 76-68 TOP 3 72 35 3 34 73-71 N.-Wetering 72 36 1 35 73-71 Spoortje 2 72 29 3 40 61-83 Heul 2 72 27 1 44 55-89 DOS 3 72 27 1 44 55-89 4e klas Sport (Oude-Wet.) 72 44 1 27 89-45 Poort v. Cleef 2 72 38 1 33 77-67 Morschpoort 3 72 38 1 33 77-67 Carambolé 3 72 37 1 34 75-69 Heul 3 72 36 1 35 73-71 Vriendschap 3 72 35 1 36 71-73 TOG 2 72 33 2 37 68-76 Spijkerbak 4 72 33 1 38 67-77 N.-Wetering 2 72 32 1 38 66-78 DVS 3 72 29 1 42 59-83 6e klas Heul 4 (Alphen) 72 50 1 21 101-43 Centrum 4 72 46 1 25 93-51 Spoortje 3 72 41 1 30 83-61 UVS 4 72 39 2 31 80-64 DVH 3 72 38 1 33 77-67 Morschpoort 5 72 32 1 39 65-79 Spijkerbak 6 72 29 2 41 60-94 Zijlpoort 4 72 27 2 43 56-88 TOP 5 72 26 2 44 54-90 DVS 4 72 26 3 43 55-89 BRIDGE BASKETBAL OM DE EUROPESE BEKER De return wedstrijd tussen CCA (Boe karest) en Spartak (Praag) voor de Europese basketbal-beker voor clubs, die dinsdagavond in Boekarest werd ge speeld, is geëindigd in een overwinning met 65-47 (34-24) voor de Roemeense spelers. In de eerste wedstrijd in Praag had het Tsjechische team met 60-50 ge wonnen. Door een beter doelgemiddelde hee^t CCA zich geplaatst voor de halve finales, waarin de Roemeense club uit komt tegen RIGA SK. DAMMEN Dinsdag zijn in Apeldoorn de partijen gespeeld voor de zesde en zevende ronde van het toernooi om het persoonlijk damkampioenschap van Nederland. Na de zevende ronde is de stand: 1. van Dijk 11 punten; 2. Gordijn 10 pnt.; 3 t.m. 5 Bergsma, Bom en De Jong, allen 9 pnt.; 6. Van Leeuwen 8 pnt.; 7. en 8. Beeke en Dukel beiden 7 pnt.; 9. en 10. Ansems en Kinnegen beiden 6 pnt.; 11. en 12. Bandstra en Wiggers beiden 5 p.; 13. en 14. Anderson en Kooymans beiden 3 punten. HET Ter afwisseling naast de „zware" par tijen, op welke de beide schaakgiganten in Moskou ons vergasten, een paar lich tere gevallen, die echter behalve amu sant toch ook leerdam zijn. Wit: Chulkov Zwart: Khaveman Moskou 1947 1. e2-e4, c7-c6 (Caro-Kann); 2. Pbl-c3, d7-d5; 3. d2-d4, d5xe4; 4. Pc3xe4, Pg8- f6 (de variant, vooral door Tartakower en ook Nimzowitsch toegepast. Welis waar scherper dan Lf5, maar minder veilig); 5. Pe4-f6f, e7xf6 (verzwakt de zwarte pionenstelling, maar bevordert de ontwikkeling, terwijl de koning achter een goed verdedigde rochade-stelling komt te staan); 6. Lfl-c4 (recept Tar- rasch), Lf8-e7 (ofLd6); 7. Ddl-h5 (door Keres in 1939 te Buenos Aires tegen Mi- kenas toegepast) 0-0); 8. Pgl-e2, g7-g6; 9. Dh5-f3, Pb8-d7? (Mikenas speelde toen Lf5) 10. Lcl-h6, Tf8-e8: DAMES-PARENCOMPETITIE De resultaten van de laatste ronde zijn als volgt: Noord-Zuid. .1. Dames Kemperman-Vrijenhoek 57; 2. dames Verboog-Brouwer 53Vs; 3. dames Derogee-Schuurmans 501/»; 4. dames Seis -den Holder 48; 5. dames v. d. Togt-Cu- naeus 41. Oost-West. 1. Dames Reekers-Broekhuis 56>/2; 2. dames v. d. Ende-Stigter 52»/s; 3-4. dames den Dekker-Goddijn en Koning-Heyssen 51; 5. dames de Wilt-Verhey van Wijk 39. De eindstand is: 1. Dames den Dekker-Goddijn 463; 2. dames Kemperman-Vrij enhoek 441; 3. dames v. d. Togt-Cunaeus 426Vil 4. da mes Derogee-Schuurmans 417; 5. dames v. d. Ende-Stigter 413V2; 6. dames Brou wer-Verboog 392; 7. dames Reekers- Broekhuis 375l/s; 8. dames Koning-Heys sen 368; 9. dames Sels-den Holder 365; 10. dames de Wilt-Verhey van Wijk 349«/s. Het kampioenspaar, de dames Den Dekker-Goddijn, zal nu deelnemen aan de finale voor dames-paren in Utrecht. I w l i i p* 1 7 1 L i 1 m m mm z ft ft) Zwart heeft de dodelijke dreiging niet gezien. 11. Lc4xf7f, Kg8xf7? (dan nog maar beter de kwaliteit gegeven, ook al is de rest dan slechts techniek); 12. Df3-b3 en mat. In een in 1950 gehouden wedstrijd in Oostenrijk ging het zo toe: Wit: Kampars Zwart: Pigl. 1. d2-d4, d7-d5; 2. Lcl-g5 (een beetje extra-hypermodern) c7-c5 (als wit niet c4 speelt, is het altijd met zwart te pro beren); 3. d4xc5 (omgekeerd aangeno men dame gambiet), Dd8-a5f; 4. Pbl-c3. e7-e6; 5. e2-e4!, d5xe4; 6. b2-b4! (de zwarte dame is gebonden aan de dekking van veld d8), Da5-c7; 7. Pc3-b5, Dc7-d7; 8. Ddl-d7f (zowel op L als Pxd7 volgt mat door Pc7!), dus 8Ke8xd7; 9. Tal-dij-, Kd7-c6; 10. Pb5-d6, f7-f6 (op Lxd6; 11. Txd6f, Kc7; 12. Ld8 mat); 11. Lfl-b5f, Kc6-c7; 12. Pd6-e8 mat. TER OPLOSSING In de partij Tartakower tegen Yates van t' tournooi te New York 1924 kwam het tot de volgende stelling: i 1 i i i ft* ft.: ft I ft* BCD Tartakower (wit) brak de zwarte te genstand. Op welke wijze? Indien ge de oplossing zelf niet zou kunnen vinden, dan volgt ze hier. 1. Ld3xf5! (op gxf5 volgt Th6f, Kc7; Txh7tenz., de g-pion promoveert), 1. Tb7-f7; 2. Thl-bl, Kd6-c7 (op Txf5 D A volgt Txb6 en Kxc5); 3. d5-d6+, Kc7-d8; Robmson rolde in zijn kajuit als een erwt in een 4. Lf5-h3, Tf7-f4f; 5. Kd4-d5 en zwart mmelaar. gaf op. storm op. Weldra speelden de baren woest met het kleine zeilschip. 27 Thor, zoals de dokter 't dier noem de, was de zoon van het hondenpaar waarmee hij in vroeger jaren het eiland onveilig maakte. Een krachtig dier dat de valsheid van zijn vader en moeder in zich gebundeld had. Die beide hadden, voor ze aan het eind van hun jaren door hun meester voor de kop geschoten werden, de mensen vaak de schrikstuipen op het lijf ge jaagd; enkele keren hadden zij zich vastgegrepen in een boerenbroek, maar tot ernstige verwondingen was het nooit gekomen. Hun nazaat had fellere aanvalslust en hij was volstrekt zonder vrees. Tot op zekere hoogte had Van Everloo er de schrik wel ingekregen met zijn lange zweep, doch hem geheel aan zich onderwerpen lukte nooit. De re kening aan stukgebeten broeken en rokken liep verontrustend op, of schoon de dokter hem maar zelden meenam als hij visites ging maken. Een tijdlang ging het redelijk goed ROMAN door Walter Breedveld hoewel er veel klachten binnenkwa men op het herenhuis; het gebeurde zelfs dat de boeren, die overigens 'n heilig ontzag hadden vóór de dokter, een driegende houding aannamen toen het woeste dier, nadat het zich had losgerukt van het touw, zich ver maakte met de tientallen koeien op de gemeenteweide op te jagen van 't ene einde naar het andere. Dat was echter slechts onschuldige spielerei, vergeleken bij het geen er gebeurde toen Thor het bloed had geproefd van een kip, die hij ving in haar vlucht over het erf. Daarna was geen mens of dier, die zich waagden binnen het bereik van zijn scherpe tanden, meer veilig. De dokter, die begreep dat het zo niet meer kon blijven doorgaan, talmde te lang met het beest een ko gel door de kop te schieten. Dat kost te hem de prijs van een jong kalf en zes schapen. Op een middag na het spfeekuur, toen hij wachtte op een collega uit de stad, die hij in consult had ge roepen bij een ernstige zieke, wilde hij de hond wat beweging gunnen en leidde hem daartoe naar het bos van Cabus, waar hij het dier vrij kon laten, zonder vrees te hoeven hebben dat hij stukken zou maken. Maar de bouvier, te lang vastge houden aan de ketting, was zijn be velen ontwend. Enkele minuten bleef hij in de buurt van zijn mees ter, rennend tussen de bomen door, opspringend naar de vogels, die over hem heen vlogen, om er dan onver wacht tussen uit te gaan. Van Ever loo riep, schreeuwde, floot, maar de hond kwam niet terug. Zijn hoop, dat het dier eigener beweging naar zijn hok was teruggekeerd werd niet bewaarheid ;niemand had het beest in de buurt van het herenhuis ge zien. Toen waarschuwde hij de veld wachter, die terstond van hoeve tot hoeve rondging om de mensen te waarschuwen, dat ze op hun hoede moesten zijn. Die nacht en ook de volgende dag gebeurde er niets. Maar in de twee de nacht verscheurde de bouvier 'n schaap om z'n hohger te stillen Daarmee stak de moordlust op in z'n woeste natuur; toen de oosterzon de volgende morgen stralend over het eiland klom vonden de boeren be halve het verscheurde schaap nog vijf schapen en een kalf met door gebeten keel in de wei. Geen uur later trokken de boeren met hun zonen gewapend met gewe ren rieken .gaffels en bijlen er op uit om de bouvier te vangen. Dorus Rijckaart de burge/ieester, die de leiding van de drijfjacht op zich had genomen, was van mening dat de hond zich slechts in het uiterste ge val in de Maas zou werpen om te ontkomen aan zijn vervolgers. Daar om stelde hij aan het eind van de rijweg en bij de brug enkele man nen op met de opdracht de rover te verhinderen van het eiland te vluch ten naar het achterland. Met de ove rige mannen een rij vormend van de linker- tot de rechter rivierarm trok hij op van het zuiden naar het noor den. Op deze wijze moesten zij de bouvier vinden hier of daar. De jonge Gijsbert Cabus gewa pend met een scherpe aks 'met lange steel, werd een plaats aangewezen aan de uiterste linkervleugel, waar hij met nog enkele anderen tot taak had de smalle uiterwaard af te zoe ken. Zijn gedrongen gestalte, welke hem kleiner deed lijken dan hij was, ging bijna geheel schuil achter de opgaande struiken, die hij doorzocht met fel begerige ogen. Niet minder dan de volwassen mannen was hij geladen met de eerzucht de hond af te maken. De boer, die vlak langs het water marcheerde, zag de bou vier, die lag te slapen in het hoge dijkgras. Zijn kreet, ingehouden, was te luid om de hond niet te doen ontwaken. Thor sprong op, schudde zijn ruige vacht en vluchtte weg met achter zich de schreeuwende mannen. De hond liep niet ver. Zijn instinct scheen hem te duiden, dat de man nen op de dijk, die zich sneller kon den voortbewegen, hem bij het bos van Cabus, waar de dijk 'n scherpe bocht maakte, de verdere vlucht zou den verhinderen. Toen hij op een open plek bleef stilstaan om zich te oriënteren knal de er een schot, dat hem schampte aan de neus. Het werd gelost door de oude Cabus, die, ofschoon hij niet meedeed aan de drijfjacht, toch ook niet thuis had willen blijven. Het geluk had hem naar de plaats ge voerd, waar hij het eerst van allen het verwilderde beest op de korrel kreeg. De hond jankte van pijn en woe de. Met een ruk keerde hij zich om; een moment keken zijn met bloed doorlopen ogen naar de man nen, die, in verwarring gebracht door het onverwachte schot, hun loop vertraagden; dan sprong hij vooruit en rende hen in dolle vaart tegemoet. Wat er toen volgde geschiedde zo snel dat geen der mannen het zich later goed kon herinneren. Tegelijk dat de jonge Gijsbert, die zijn aks boven zijn hoofd zwaaide en toesloeg, geslagen werd en meters ver weg met een harde smak tegen de grond tolde, hoorde hij het scherpe ge kraak van beenderen, een geluid dat hem maandenlang in de oren bleef hangen. Een heese overwinningskreet golf de uit zijn keel, toen hij even later half versufd, naór de hond toeliep. Met één slag had hij het valse dier de kop gekloofd. De aks rechtop in het schedelbeen, hij moest al zijn kracht gebruiken om hem los te krijgen. De mannen werden nu snel ge waarschuwd. Ze gingen naar De Stee waar de oude Gijsbert hen trac- teerde op donker bier. Die dag werd er veel gepraat en weinig gewerkt op het eiland. Dokter Van Everloo, die de vol gende dag naar het herenhuis kwam liet eerst de schapenboer bij zich ko men om hem de schade te vergoe den. Daarna ontbood hij de jonge Gijsbert Cabus bij zich.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1961 | | pagina 5