UITBLINKERS TRIANQN OPENING Mannelijk en Ongehuwd Vrouwelijk personeel LOONSTATEN Het lekkerste lekkers Verlovingsringen C. DE KEMP „WOO PING" Nog slechts 4 daren DE LEVENSROMAN RICHARD TAUBER Adverteert in dit blad 525ste STAATSLOTERIJ 4e Kias ie iijst S LA GERIJ SLAGERSLEERLING TE KOOP Kazerswoude Oorp Een mantelaanbieding zónder weerga! Vltgoil a, A YY VAN DER HEEM N.V. EEN NET MEISJE MAANDAG 15 NOVEMBER 1954 DE LEIDSE COURANT DERDE BLAD - PAGINA 2 Heden overleed, ten hui ze „Vreewijk", na een kortstondige ziekte, nog vrij onverwacht, tot on ze diepe droefheid, on ze geliefde Behuwdbroe- der, Oom en Vriend de Heer mels bolderdijk Weduwnaar van Mevr. JOHANNA ELIZABETH TIENHOVEN in de ouderdom van 77 jaar. Uit aller naam, TH. G. BARTHEN Oegstgeest, 15 Nov. 1954 Correspondentie-adres: Vree wijkstraat 8 Leiden De teraardebestelling zal plaats hebben Vrij dag 19 November a.s. om 3 uur op de begraaf plaats „Rhijnhof". Algemene Kennisgeving grote keuze f2 Gevraagd net R. K. Meisje voor een dag per week, niet beneden 17 jaar. Br. onder letter J aan R. Paauw, Kantoorboekhan del, Roelofarendsveen. 9656B f2 Gevraagd per 1 Dec. net meisje, R. K., voor dag en nacht. Aanmelding M. Overste St. Jozefpension, Prins Hendrikstraat no. 69, Alphen aan den Rijn. 7510 f2 R- K. meisje of juf frouw gevraagd om de leiding van de huishouding over te nemen, bij afwe zigheid van de vrouw des huizes. Grote was buitens huis, klein gezin. Liefst voor de dag. Br. onder no. 9658 bureau van dit blad. f2 Net meisje /gevraagd. Leeftijd 1719 jaar, voor halve dagen of 3 dagen in de week. Aanmelden Rijn- zichtweg 20, Oegstgeest. I 7528 f2 Nette naaister gevraagd voor Maandae en Zaterdag van 91 uur. Mevrouw Sloos, Stille Rijn 11. 9663 f2 Gevraagd net meisje voor de Vrijdag en Zater dag of voor de hele week. Aanmelden Van Gastel. Haarlemmerstraat no. 218, Le.den, tel. 25731 f2 Eenv. beschaafd meisje van pl.m. 20 iaar gevraagd als hulp in de huishouding voor dag of d. en n. in ge zin met 4 schoolg. kinde ren. Br. met opg. sal. en ref. Mevr. W. BusGiele, Wasstraat 33, Leiden of tel tussen 78 uur nam. j no. 30556. VOOR KOUDE DAGEN! Charmante garru'tuurtj'es van zuiver wol en halfwol Hemdjes, met buste- 375 5 95, 4.50. 295 Diverse modellen en kleuren Bijpassende broek jes 475, 3.95, LEIDEN: Breestraat 99-101 Telefoon 21770 WOENSDAG, 17 NOVEMBER a.s. OPENING VAN CHIN. IND. RESTAURANT Lange Diefsteeg 15 Telefoon 30373 Priima verzorgde gerechten tegen matige prijzen in een gezellige Chinese sfeer. Vanaf 2.50 besorgen wij zonder prijsverhoging door de gehele stad. 7511 VERTONEN WIJ DE GROTE SUCCESFiLM: VAN HOGE PRIJZEN 1500 19843 ƒ1000 4287 8120 8536 12224 12550 14950 21890 ƒ400 2668 3060 5077 9820 104.b 17245 WüV'J 2165. ƒ206 1241 4268 4b.2 5ol)l oUü. .188 (58 782U „519 8/15 9111/^ 10171 114.7 11549 11671 11971 13448 13985 14809 lbö50 17612 18211 18-i2l 2U999 PRIJZEN VAN ƒ80 70 6 760 794 851 8013 079 086 096 325 427 498 508 568 587 613 687 717 810 963 976 4025 030 071 269 271 317 466 482 679 717 «UÏÏO 156 164 198 220 231 236 277 328 392 6029 111 195 271 316 399 410 488 691 765 809 911 7077 233 689 714 -761 828 917 8i'27 044 091 486 529 562 636 698 812 830 914 927 954 8Ü65 106 144 201 225 267 294 298 307 486 557 574 668 809 844 981 1001l 165 186 206 498 506 538 542 894 904 935 9S5 11008 123 291 298 421 498 622 683 881 NIE l'EN 1031 035 051 062 072 089 116 135 186 223 271 285 326 405 484 4S5 600 603 630 641 6-1J 652 69-1 764 769 779 7S2 789 794 854 878 918 939 946 969 989 2052 064 065 088 091 111 136 149 220 241 287 326 327 334 349 366 3S4 405 416 419 456 470 488 534 553 560 624 646 653 676 680 821 850 896 923 «026 042 082 088 137 140 154 162 355 395 453 458 462 470 641 683 697 718 729 783 784 838 874 929 945 958 959 992 «050 061 107 133 138 152 155 200 219 235 252 348 364 429 468 471 .17 526 551 557 562 574 636 673 681 746 833 883 899 928 942 957 989 «003 008 039 106 131 173 181 18S 190 296 322 331 a5u 351 365 370 385 450 455 471 475 484 491 514 536 552 558 561 566 579 59(1 623 666 669 689 703 781 789 813 894 898 908 911 962 963 964 6002 013 068 089 109 126 143 194 219 224 24 li 261 265 291 301 304 373 382 395 463 480 509 597 615 622 626 628 696 715 791 805 810 816 851 879 890 961 964 971 7019 071 079 146 147 180 193 197 221 229 262 299 357 481 487 514 518 53(1 532 536 577 593 600 631 672 688 690 722 753 850 856 880 «OOR 017 019 079 109 119 146 162 252 258 363 380 339 393 402 432 439 457 526 534 537 574 682 687 719 750 761 823 868 905 92R 934 946 948 966 989 800R 031 034 036 052 068 092 126 131 167 193 207 304 318 395 402 451 454 513 532 538 552 599 662 671 672 673 764 773 781 838 840 887 908 931 935 953 974 987 10OO3 004 018 022 033 048 061 091 107 116 135 147 207 210 222 258 263 268 270 275 290 301 304 361 379 417 427 438 456 543 549 551 579 610 645 656 773 810 880 922 I2UU2 U77 102 118 125 154 175 240 281 357 532 687 723 /66 814 13U63 161 258 270 297 314 413 430 434. 438 500 506 552 572 650 /4ü /85 972 14<J00 14062 254 329 347 470 634 677 774 827 832 S54 868 15087 236 476 525 727 848 940 16019 024 079 119 140 247 288 320 325 362 414 425 460 766 818 948 17213 246 487 568 846 901 18112 114 164 204 229 248 403 467 515 639 647 870 885 913 931 19081 123 300 372 415 441 471 479 527 789 844 916 961 993 20008 082 128 135 243 315 378 616 620 623 781 925 965 974 21017 056 089 116 210 380 533 534 541 558 613 673 735 743 883 94i 953 11031 046 071 139 198 213 215 225 228 232 245 253 287 293 297 334 337 389 .431 432 461 486 563 591 592 639 642 649 681 722 724 737 765 767 783 834 840 847 848 883 908 960 964 965 999 12030 036 042 046 070 112 129 148 159 174 206 209 212 220 223 256 262 276 294 334 383 476 477 480 513 568 578 586 627 682 685 690 691 708 736 776 798 805 824 897 14021 039 072 120 136 155 271 319 326 358 361 363 484 499 538 605 649 666 716 845 899 923 943 15046 052 080 103 150 191 199 222 228 235 282 348 362 365 375 383 453 461 465 477 479 483 508 548 551 562 607 642 693 697 767 772 816 881 950 959 960 981 986 998 16000 1(1017 032 038 045 068 074 086 133 196 199 266 280 307 331 333 357 374 384 387 391 403 409 433 459 520 523 534 548 585 603 616 695 713 727 750 753 796 802 815 819 827 831 861 862 894 910 945 979 17099 124 127 144 146 157 223 230 256 270 292 315 331 358 393 475 484 498 599 604 634 657 663 666 681 706 707 741 742 746 751 771 788 791 797 833 871 876 893 934 941 971 18014 046 052 149 181 189 208 216 234 241 251 298 303 323 400 406 430 474 488 538 583 587 635 645 665 671 704 719 786 804 842 845 850 854 878 978 979 987 10036 042 048 054 070 092 093 095 110 112 121 166 239 250 255 272 305 307 360 381 391 400 417 509 516 533 552 567 577 619 628 665 671 694 731 749 850 869 908 926 944 976 981 983 20072 167 181 229 271 278 292 303 346 367 438 440 458 500 501 522 527 546 559 578 580 585 593 595 603 611 640 742 748 785 794 802 808 844 866 869 922 946 978 21025 074 112 124 184 185 187 189 215 242 249 265 304 332 341 347 358 372 396 403 405 438 505 610 668 683 714 737 772 792 833 841 880 882 904 933 GEVRAAGD: MEISJE voor de dag of dag en nacht ook mogelijk voor 3 dagen per week, v. g. g. v. Café „De Maaldrift Rijksstraat weg 187, Wassenaar, tele foon 2494l7527 P. M. VAN DER VOOREN vraagt een nette Leeftijd circa 16 jaar. Telefoon 217. Warmond. 1. Het winkel-woonhuis met naastliggende berg plaats Diefsteeg 1012. Terstond geheel vrij te aanvaarden. 2. Een bedrijfspand met woning groot, plan. 70 M2 aan de Aalmarkt. Binnen kort vrij op te leveren. 3. Groot ruim herenhuis of bedrijfspand aan de Rijnsburgerweg no. 3. Zeer geschikt voor instel ling, wordt per 15 Jan. a.s. geheel vrij opgeleverdd. Nadere inlichtingen wor den verstrekt door Make laarskantoor v. d. DRIFT, Oude Vest 29. Voor het opgeven van ADVERTENTIEN en alle soorten drukwerk gelieve men zich te wen den tot onze plaatselijke Agent: P. BRUGMAN DORPSSTRAAT 238 Telefoon 255. 2 Wegens vertrek inzak- Daie trapnaaimacnme (ring spoel) in zeer goeae staac. ruuijice prijs, .herenstraat 23, heiden. 9654 f2 Spoed! Telefunken ra- aio 3 golf bereiken, bouw jaar laoZ, van 425 nu f 125, Sleestofzuiger 220 voit f 35. Herennets met verlichting 22.5U, aange boden wegens vertrek. Te bevragen heaenavond na 5 uur, heemanstraat no. 47 (bij Mors weg). 965 7 B f2 Haarden vanaf f 196.—; Petroleumkachels 32.45; Plectrische kacheltjes van- af f 15.75; gaskacheltjes l2.5u; AGA radiatoren vanaf 95.BD Petro- leixmhaaraen 283.Et- na fornuis 230.—; Kup- perbusch f 240.—. Bernard Schulte, Voorhout. 7512 f2 Onze collectie St. Nico- laasboeken, Prentenboe- i ken, Sprookjesboeken, kleurboeken en schetsboe- ken bestaat uit méér dan 200 stoorten, waaronder de nieuwste uitgaven, tegen zeer billijke prijzen. Ziet onze etalages! Papierhan- j del Paddenburg, Nieuwe Rijn elf. 9653B j f2 Kachels, Golfplaten, Vuurduivels, keuken-, wa ter-, was- en veevoeder fornuizen. Bascules, maten, gewichten. Was-, spek- en regenkuipen. A. J. Hart- wijk. Nieuwe Beestenmarkt 7—9. Tel. 2662724013. Glansverzinken van roesti ge teilen, wasketels onder garantie. f2 Gashaard, gasradiator, 1 open haard enz., mooie open haard (is ook met kolen te stoken). Oude eiken kast, geijser, bad, prima schrijfmachine, ka- binets. In- en verkoop. W. I F. Kooreman, Nieuwe Rijn 9, bij de Hoogstraat, tele foon 23261. f2 Vriendin gezocht. Leef tijd 3438 jaar. Brieven onder no. 9661 bureau van dit blad. ■5? Vriendin Net meisje zoekt leuke vriendin, kun nende dansen. Leeftijd 20 22 jaar.' Brieven order no. 9662 bureau van dit blad. er Als extra St. Nicolaas- attractie, ontvangt U bij aankoop van elk gezel- schapspel vanaf 95 cent, een vierbladige verjaarka lender met fraaie tekenin gen van de vier jaargetij den cadeau! Papierhandel Paddenburg, Nieuwe Riin elf. 9653 r-'-r? Onze inkoper kocht een bijzonder mooie partij man tels, waarvan één hierndast uit de verschillende model len. Zeer gevariëerd in diverse stollen, kleuren en model.en. De voorraad is echter beperkt I De maten variëren van m 36 tot 56 Serie 1 49.75 Serie 2 59.75 Serie 3 69.75 onderstreept Uw charmes! WAIA gaine nr. 1166, van prachtig elastische „drie- draads' BALLY-fulle WAIA beha nr.6731, spe- èm ciaal voor Uw japonnetje met diepe halsuitsnijding- In nylon met geborduurde marquisette Vraagt ook onze WALA Onderjurken met de verschillende cups. Breestraat 126 Stationsweg 66 TELEFOONTJES worden dagelijks geplaatst ter grootte van hoogstens 30 woorden (een woord maximum 12 letters). De prijs bedraagt 1.50, uitsluitend tegen contante betaling. heeft nog plaatsingsmogelijkheid voor maximum leeftijd tot 45 jaar, om mee te werken aan de vervaardiging van haar pro ducten op de afdeling Montage. Uitsluitend mondelinge sollicitaties op elke Dins, dag- en Donderdagmiddag tussen 13 uur en 13.30 uur en op Woensdag 17 en 24 November tussen 19 uur en 19.30 aar op de Afdeling Arbeid, Maan- weg 256 te Den Haag. 7521 voor de huishouding van 8 tot 5 uur. Mevr. HOLTHUIS, Schoenhandel, Hogewoerd 2. Aan groot vaarwater te Leiden geheel of gedeeltelijk te huur GROOT OrSLAGTERREIN MET LOiiWAL bijzonder geschikt voor opslag van Grind, Zand, Hout, Steenkolen e. d. Brieven onder no. 7509 bureau van dit blad. Nieuwste model. Prijs 8 cent per stuk* N.V. DE LEIDSCHE COURANT

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1954 | | pagina 10