itenlandse reis H. C. RIIHAAK Viswedstrijd BOEKHOUDING Ned. athletiek-clubkampioenschap Ojiqunióutie daat „Se Sïataam" vewzMpd A.J. KORS A. H. FORTANIER STENO-TYPISTE DANSEN BAKKERSLEERLING DAGEIUKS Metselaar gevraagd Sprookjesslot van Qaawtaaóje AANKOMEND BEDIENDE DINSDAG 23 AUGUSTUS 1949 DE LEIDSE COURANT PAGINA 4 j A.s. Zondag s I athletiek- j I evenement j j in de j Leidse Hout jj DE LEIDSE Athletielcvereniging „De Bataven" is wel een bijzondere eer te beurt, gevallen. Zij organiseert in opdracht van de Kon. Ne derlandse Athletiek Unie a.s. Zondag de Clubkampioenschappen van Ne derland Athletiek op de Sintelbaan van de Leidse Hout. Reeds diverse weken worden er door de organiserende vereniging voorbereidingen getroffen, om de deelnemers een waardige ontvangst te bereiden. Nu ons nog slechts en kele dagen van de wedstrijddatum scheiden, willen wij de belangrijkste details van dit athletiek-evenement in enkele overzichten samenvatten. Aan de wedstrijden wordt deelge nomen door de sterkste atletiek verenigingen in den lande, t.w. A.A.C. en A.V. '23 uit Amsterdam, „Haarlem" uit Haarlem, Vlug en Lenig uit Den Haag, D.O.S. uit Rot terdam en Kunst en Kracht uit Til burg. De 4 eerstgenoemde vereni gingen mochten automatisch voor de Clubkampioenschappen inschrijven, terwijl de overige 2 de eerste plaat sen innamen bij de vóórwedstrijden, die onlangs te Roosendaal verwerkt werden. Ongetwijfeld zal n?en zich nog herinneren, dat „De Bataven" met een minimaal verschil op de derde plaats bij deze voorwedstrij- den eindigde en dus net niet voor de finale in aanmerking kwam. Het programma bevat de volgen de nummers: 100 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m horden, verspringen, hoogspringen, polsstokhoogspringen, discuswerpen, kogelstoten en speer werpen. De ploegen, die op deze nifmmers uitkomen bevatten de sterkste athleten van Nederland, waaronder vele Nederlandse kam pioenen. Ieder jaar opnieuw wordt de strijd tussen de 6 verenigingen met spanning tegemoet gezien en ook dit jaar zullen de deelnemers zich tot het uiterste geven. Naast dit officiële programma zijn er nog enkele vrije nummers inge last, waarop ook een grote inschrij ving is binnengekomen. Dit athletiek-evenement van de eerste rang zal voor talrijke Leide- naren zeker aanleiding zijn tot een gang naar de Leidse Hout. Daar zal een demonstratie worden gegeven door de topmensen van Nederland en de wedstrijden zullen zeker een stimulans vormen voor de mooie athletieksport, die op het ogenblik toch reeds in steeds bredere mate belangstelling trekt. De wedstrijden vangen aan te 2 uur. FANNY BLANKERS NAAR EDINBURGH Als laatste wedstrijd van het sei zoen zal Fanny Blankers op verzoek van Schotse organisatoren 3 Sep tember deelnemen aan wedstrijden te Edinburgh. Zij start op de 100 yards en 80 meter horden, aldus het „Alg. Dgbl". DE MARATHON IN ENSCHEDE Vertegenwoordigers van het be stuur en de technische commissie van het district Twenthe van de KNAU hebben gistermiddag bijge staan door een deskundige van een officiële instantie van de gemeente Enschede, opnieuw het parcours van de Zaterdag jl gehouden Marathon loop in Enschede opgemeten. Daarbij bleek, dat de juiste af stand, die Zaterdag is gelopen 39.565 km bedraagt, zodat dus 2630 meter te weinig is gelopen. Gebleken is, dat de apparaten, waarmede de oorspronkelijk opme ting is verricht, een kleine afwijking vertonen. Hierdoor komt de tijd, waarin de Engelsman Holden, de race won, 2 uur 20 min. 52 sec ruim 8 min on der het Olympische record van de Japanner Son) in een geheel ander licht te staan. Van een nieuw Neder lands record, dat de AAC-er Over- dijk met zijn tijd van 2 uur 32 min 2.2. sec zou hebben gevestigd (het record staat met 2.46.37,2 op zijn naam) is dus evenmin sprake.' ZWEMMEN DICK SCHERMER NIET GESLAAGD De Nederlandse zwemmer Dick Schermer is gisteravond om 6 uur 35 Ned. tijd gestart voor de kanaalover tocht. Toen hij zich te water begaf werd hij door een groepje van veertig of vijftig toeristen hartelijk toegejuicht. De weersomstandigheden waren gun stig: de zee was kalm en er stond een licht briesje uit het Noordoosten. In de volgboot zaten Piet Ooms, Schermers trainer, Emile Passol van de Channel Swimming Association en enkele Nederlandse journalisten. Nadat Dick 4 uur en 40 min. had gezwommen heeft hij zijn poging ech^ ter opgegeven. Later werd bekend gemaakt, dat Schermer wegens de koude heeft moeten opgeven. De laag vet, die hij op de huid had laten smeren, bleek niet dik genoeg. Philip Mickman gestart De 18-jarige Engelse scholier Phi lip Mickman, die bij zijn poging op 24 Juli op enkele kilometers van de Engelse kust moest opgeven, is van morgen om half zes te Calais voor de tweede maal in dit seizoen ge start. De omstandigheden waren gunstig en na een uur zwemmen was de afgelegde afstand reeds bedui dend groter dan die, welke Dick Schermer in een uur had gezwom men. VOETBAL DE ENGELSE LEUGUE. De uitslagen van de gisteren in de Engelse League gespeelde wedstrij den luiden: Eerste divisie: BlackpoolMiddles brough 11; Stoke CityLiverpool 0—0. Tweede divisie: Blackburn Rovers Hull City 42; Cardiff City Sheffield Wednesday 10; Cheffield UnitedSwansea Town 11: Tot tenham HotspurPlymouth Argyle 41: Westham UnitedLeeds Uni ted 3—1. G.D.S.—VICTORIE 4—0. Reeds direct blijkt dat Victorie het tegen het verjongde GDS-elftal niet ge makkelijk zal hebben. Voortdurend is GDS in de aanval. Toch denken wij Victorie de leiding te zien ne men, wanneer een strafschop we gens hands wordt toegekend, doch keeper Blom kan fraai corner wer ken. Dan trekt GDS weer ten aan val. doch zij weet het doel niet te vinden. Na de rust heeft GDS een wijziging in de opstelling aange bracht met merkbaar resultaat, want na 5 min. is de stand 10. Een harde schuiver van v. d. Zwet laat de kee per door schieten doch stopt op de lijn. De scheidsrechter geeft echter doelpunt (20). Het duurt niet lang of van Rijn weet uit een zuiver af gegeven pass het derde doelpunt te maken. Victorie tracht de eer te red den, doch is voor doel niet doortas tend genoeg. Tenslotte maakt van Rijn hét vierde doelpunt. Het verla ten van het stoppersysteem blijkt voor de verjongde GDS-ploeg wel succes op te leveren. Op het junioren-tournooi van WSE te Waddinxveen, behaalde al leen GDS B een prijs. GDS B ver loor zijn eerste wedstrijd van DONK C met 10, doch won zijn verlie zersronde tegen BVC A met 61. GDS C echter, dat zijn eerste wed strijd won van WSE B met 30 ver loor in zijn winnaarsronde van Esto A met 10 en ontving dus niets. Haz. BoysHazerswoude 21. Zaterdagavond speelde Hazerswoudse Boys tegen Hazerswoude. Deze plaat selijke ontmoeting werd door de Boys met 21 gewonnen. Voor deze wedstrijd bestond veel belangstelling en werd door de muziekvereniging de Harmonie opgeluisterd. Direct na aftrap wordt er aan weerszijde ter rein verkend. De aanvallen op beide doelen werden regelmatig afgewis seld en er was een nerveuze stem ming. Eenmaal zien we de Boys mooi aanvallen, maar het schot gaat hard en hoog over. Na verloop van tijd weet Hazerswoude I de Boys in te sluiten maar hun spel blijft t« peuterig De Boys weten zich te her stellen en een mooie aanval op te bouwen. Midvoor van Ofwegen gaat er met de bal van door. maar het is de linksback van Hazerswoude die ingrijpt, maar daarbij tevens onhoud baar voor zijn keeper inkogelt (10) Tot de rust weet Hazerswoude zich dan op een al meer opdringend of fensief van de Boys te handhaven. Na de rust zien we dat de Boys van plan zyn de bakens te verzetten. Re gelmatig golven de aanvallen nu op het Hazerswoudse doel aan. Doch keeper de Ruijter weert zich prima. Slechts af en toe dringen de Ha zerswoudse spelers naar voren, maar hun aanvallen leverden geen gevaar op. Jammer was het dat het spel allengs ruwer werd waarbij de scheidsrechter twijfelachtige beslis singen nam. Steeds stormen de Boys- mannen op het doel af, maar vinden dan een muur van Hazerswoudse spelers, die,/om het spel te rekken, de bal maar steeds over de lijn werk ten. Toch komen' er nog doelpunten. Rechtsbinnen van Luijk krijgt de bal van linksbuiten van Dorsman en lost meteen een hard schot dan langs de paal scheert in de uiterste hoek. (2- -0) voor de Boys. Het duurt ech ter niet lang of Hazerswoude heeft succes. Linksback Boevë brengt de Hazerswoudse rechtsbinnen ten val, wat een vrije schop kost even buiten het strafschop gebied. Deze vrije trap wordt door Van der Starre hard en zuiver ingeschoten (21). Rijpwetering Uitslagen van Zondag luiden: Rijpw. 3SJZ 3 1-3 SJZ 2—Rijpw 2 1-2, Rijpw 1 kon het in een sportief gespeelde wedstrijd, tegen het beter spelende VNA niet bolwerken en verloor met 3-1. FOSTDUIVEN DeVooruitgang (Nieuwkoop). Wedvlucht voor jonge duiven van Libraimont, afstand 252 km. De dui ven werden gelost om 7.10 uur. 1ste duif kwam aan '11.04.38 uur; laatste duif 11.25.22 uur. Uitslag: 1, 3, 5, 10 A. van Leeuwen; 2, 11, 12 G. J. Struys; 4, 6 J. Tijsterman; 7, 13 G. Simmerman; 8, 15 H. W. Woerde en 9, 14, 16 L. van Dam. „De Zwaluw" (Voorschoten). Wedvlucht vanaf Marbahan. Af stand 277.92 km. In concours waren 173 vogels. Eerste prijsw. duif 10.21.16 snelheid 1201.68 m per min., laatste 10.39.23, snelheid 1115.28 m. per min. Uitslag: D. M, Kloosterman 1; K. I. Waaisdorp 2, 15, 35; G. Teske 3, 12, 30; J. P. v d. Assem 4, 5, 6V 13, 26, 34; W. Alblas 7, 8, 18; C. Zwaan 9; V. L. Pierlot 10, 21, 28; le kampioen met jonge duiven J. P. v. d. Assem, met 278.28 pnt.; 2e A. van Rooijen met 250.30 pnt.; 3e K. I. Waasdorp met 247.46 pnt. CRICKET BONDSELFTAL— FREE FORESTERS. Fraai cricket der Engelsen. Gisteren openden de Free Foresters hun 22ste Tour door ons land met een tweedaagse wedstrijd te Am sterdam tegen een Bondselftal. In doorsnee was het Engelse bat ten zeer fraai om te zien daar in een zeer aantrekkelijk tempo ge scoord Vooral Henderson liet prachtig spel zien en zijn 39 bevat ten liefst acht vieren. De lefthander Bloy en aanvoerder Brodhurst ga ven onze bowlers en fielders handen vol werk, daar beide batsmen naar alle kanten van het veld scoorden. Vooral de lefthander Bloy strafte elke te kort gepitchte bal danig af. Goed was ook het runnen van de batsmen tussen de wickets, die van elk gemaakt foutje in het veld da delijk profiteerden. Toen Bloy voor 59 (1 6, 4 x 4) zeer fraai door Harmsen was uitgevangen en Brod hurst voor een zeer aantrekkelijke 56 (2 x 4, 6 x 3) door Pelser ge bowld was, leverde de Cambridge batsman Shuttleworth hierna nog de meeste moeilijkheden op. Toen hij echter na een snelle 41 in het verre veld zeer goed door aanvoerder de Wolff was uitgevangen (5 x 4), was de innings spoedig ten einde op 229. v. d. Vegt had de zeer fraaie cijfers van 4 voor 31 in 15 overs, w.o. 8 maidens. Het fielden van het Bondselftal gezien de heersende hitte, was goed geweest, zomede het wicketkeepen van de 16-jarige Nonnebier, die drie vangen deed en geen enkele extra weggaf. Het batten van het bondselftal viel hierna iets tegen. Zolang de snellere bowlers in actie waren, kwamen de runs in een goed tem po, doch toen de slowbowlers Fraser en Henry werden aangezet kwamen de fouten (gebrek aan snel voet werk) duidelijk aan het licht. Aan het einde van de eerste speeldag had het bondselftal 102 runs ge scoord voor het verlies van zes wickets, waarvan A. Schuur 'n zeer goede 44 (7 x 4). Het wickptkeepen van Shorto (Royal Navy) was wer kelijk iets bijzonders. Hij stum'pte o.m. L. Mulder op bliksemsnelle wijze. Aan dit elftal zal ons natio nale team a.s. Zaterdag en Zondag een hele dobber krijgen. De volledige scores waren: Free Foresters 229; Bondselftal 102 voor 6. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje LOESJE dat bij het H. Doopsel de namen ontving van LOUISE HUBERTA ANTONIA Mr. L. J. M. Creyghton M. H. A. Creyghton Morsch Riatje Soerabaia. 23 Aug. '49. Rer.iers Boulevard 105. Getrouwd WTM VAN DER HOLST, en PLONY VERHOEVEN Die mede namens weder zijdse Ouders hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk onder vónden. 1250 Leiden, 23 Aug. 1949. Heden overleed tot on ze diepe droefheid, zacht en kalm, voor zien van de H.H. Sa cramenten der Sterven den onze geliefde Echt genote, Moeder. Be- huwdmoeder. Groot moeder. Zuster, Be huwdzuster en Tante ENGELINA JOHANNA OVERDIJK Echtgenote van JOHANNES GEEZEN, in de ouderdom van 60 jaar. Uit aller naam, Joh. Giezen kinderen en kleinkinderen Leiderdorp. 22 Aug. '49. Koningstr. 56. 1252 De H. Uitvaartdienst zal gehouden worden op Vrijdag 26 Aug. a.s. te 10 uur. in de paro chiekerk van O. L. Vr. Onbevlekt Ontvangen, waarna de begrafenis op het R. K. Kerkhof al daar. Rozenkransbidden Dins dag-, Woensdag- en Donderdagavond te 8 uur. Koningstraat 56. Tot onze diepe droef heid overleed, voorzien van de H-H. Sacramen ten der Stervenden, na een langdurig en smar telijk, doch geduldig gedragen lijden. onze geliefde Echtgenoot. Vader. Behuwd- en Grootvader de Heer CORNELIS PETRUS VREEBURG Echtgenoot van Q. G. OOSTDAM in de leeftijd van 65 j. Q. G. Vreeburg Oostdam en kinderen. Uitgeest. 22 Aug. 1949 Langebuurt 5. 1256 De plechtige Uitvaart dienst zal gehouden worden Donderdag 25 Aug. om 9.30 uur in de parochiekerk van O. L. Vrouw Geboorte te Uitgeest. Daarna begra fenis op het R. K- Kerkhof aldaar. Enige en algemene kennisgeving. T Heden overleed tot onze diepe droef heid. zacht en kalm, voorzien van de H.H. Sacramenten der Ster venden onze lieve en zorgzame Moeder. Be- huwd-Grootmoeder en Over-grootmoeder MARIA PETRONELLA HOOIMANS Weduwe van THOMAS DE HOLLANDER eerder Weduwe van CORNELIS KOOT in de ouderdom van 90 jaar. 1243 Sassenheim: Erve PI. Koot Noord wij kerhout J. A. C. Bemelman Koot C. F. Bemelman en kinderen Poeldijk: C. A. Koot M. C. Koot-Delfgauw en kind Bodegraven: J. G. Koot M. M. Koot Knijnenburg en kinderen Noord wij kerhout M. M. van Steijn Koot C. P. van Steijn en kinderen Honselersdiik: J. G. Koot H. M. Koot— Barendse en kinderen. Noordwijkerhout: A. J. M. Koot G. Koot- Warmerdam en kinderen Leidschendam: M. C. Waaijer-Koot G. M. Waaijer en kinderen. Noord wijkerhout: A. C. M. Warmerdam A. Warmerdam en kinderen N'hout, 22 Aug. 1949. Herenweg 16. De plechtige Uitvaart zal gehouden worden op Donderdag 25 Aug. a s. te half tien in de St. Josefkerk. waarna de begrafenis. Dinsdag- en Woens dagavond om 8 uur Rozenkrans bidden. DANKBETUIGING. Niet in staat zijnde een ieder persoonlijk te be danken, betuig ik hierme de mijn hartelijke dank aan een ieder, die blijken van belangstelling heeft gegeven bij mijn thuis komst uit Indonesië. G. P. Mulder, Zoeterwoude. Watertje 15. ARTS PRACTIJK HERVAT ZENUWARTS PRAKTIJK HERVAT AANVANG VAN ONZE LESSEN: Hedenavond 7.30 uur KATWIJK a.d. RIJN. Parochiehuis. A.s. Woensdag 7.30 uur SASSENHEIM, K.S.A. gebouw. A.s. Donderdag 7.30 uur VOORHOUT, Parobhiehuis. Inschrijving op de les WASSENAAR, R.K. Ver. Gebouw, Vrijdag 2 Sept. Vele R.K. Jongelui schreven reeds in voor een van de 12 clubs, die vanaf 15 Sept. in onze school beginnen. Komt U ook eens praten, dan zult U zien dat U nu keus hebt om in uw eigen milieu geplaatst te worden. Dagelijks inschr. v. 2-9 uur, Rhijngeesterstr.weg 54, Oegstgeest, Tel. 25439. Lid S.F.N. NED. KATH. RE1SVERENIGING WEGENS OVERWELDIGEND SUCCES HERHALING VAN ONZE OP 11, 12 en 13 SEPTEMBER le DAG: via 's Hertogenbosch, Sittard en Eindhoven naar Valkenburg. Gelegenheid tot bijwoning openluchtspel of bezoek aan Paviljoen Modern. 2e DAG: Grote tourreis door België- Van Valkenburg door het Ourthe dal en de Ardennen naar Beauraing (Franse grens). Terug over Dinant, Namen, Luik. 3e DAG: Bezoek aan Maastricht, Vaals en Nieuw- Nederland bij Sittard. Feestdiner met mu ziek en zang te Weert. 3 0NVERGETLLIJKE DAGEN VAN INTENS GENOT. Prijs: incl. Logies, Lunches en Diners, voor leden 55. Kath. niet-leden 57.50. 1246 Aanmeldingen tot uiterlijk Woensdag 31 Augustus bij Boekhandel „DE SLEUELSTAD", Breestraat 123, Telefoon 26508. CHIRURG Praktijk hervat OP FABRIEKSKANTOOR WORDT GEVRAAGD: GEROUTINEERDE VEREISTE: Mulo-diploma, vlot kunnende opnemen in Nederlands en Engels, correct typen. Brieven ^net volledige inlichtingen omtrent opleiding en vroegere werkkring onder no. 1239, bur. v. d. blad WAARHEEN DEZE WINTER? NAAR DANSSCHOOL MANK WELKE WEDEROM MET ZIJN EERSTE LESSEN BEGINT: Hoogmade, 6 Sept. 8 uur, Café Witteman. Aarlanderveen, 7 Sept. 8 uur. Café van der Berg. Zevenhoven, 15 Sept., 8 uur, Café Heemskerk. Langeraar, 2 Sept., 8 uur. Dansschool. Inschrijving dagelijks en 30 minuten voor aanvang. DANSSCHOOL P. J. MANK, Langeraar. UITSLUITEND VOOR KATHOLIEKEN. N.V. Nederlandsche Spoorwegen OPHEFFING BAANVAK VEEN WOUDEN. BERGUM Met ingang van 1 September a.s. wordt de dienst op Het baanvak Veenwouden-Bergum gestaakt. In verband daarmede worden, met ingang van bovengenoemde datum, geen goederen bij wagen lading meer van en naar de laad- en losplaats Bergum ten vervoer aangenomen. OPROEP tot deelname aan op Zaterdag 3 September a.s. des namiddags voor alle Personeelsverenigin gen in Leiden en Omstr. Entreegeld 2.50. Opgaven bij Secr. Pers. Kon. Ned- Grofsmederij. Sumatrastraat. 36. 1257 Wordt gevraagd zo spoe dig mogelijk een nette gevorderde of Halfwas-Bediende. J. G. GUSSENHOVEN Voorstraat 6. Voorschoten. Tel. 607. Ervaren boekhouders, Ass., Acc.. heeft nog tijd be schikbaar voor het in richten, bijhouden en con troleren van boekhoudin gen in Rotterdam. Den Haag. Leiden, Delft en Omgeving. Laat uw ad ministratie vakkundig ver zorgen. Billijke condities- Br. no. -.242 bur. v. d. bl. INSCHRIJVING CLUBS TYPEN - STENO-TALEN BOEKH.- MIDDENSTAND SECRETARESSE VOOR BETER ONDERWÜS UITSLUITEND: Breestr. 89a, Tel. 23757 WONINGRUIL Gevraagd te Oegstgeest of te Leidenv heel huis. zes kamers, liefst centr. verw. AaTigeboden: te Amster dam mooi bovenhuis, zes kamers, centr. verw. enz. Br. onder no. 1247 bureau van dit blad. bekend met burgerwerk bij H. J. STRIJK Past. v. d. Plaatstraat 101, 1249 Rijpwetering. Voor direct gevraagd NET DEGELIJK MEISJE goed kunnende werken en van goede getuigen voor zien. Mevr. W. de Jong. Rijnsburgerweg 50. Lei den. 1255 fg Jongeman, 17 jaar. in bezit Mulo- en Type-di ploma, zag zich gaarne geplaatst als kantoorbe diende. Br. onder no. 4688 bur. van dit blad. op de 2e etage, met de vele aardige attracties geopend. KINDERDAG-AANBIEDINGEN KINDERPORTEMONNAIE, geheel le der met ritssluiting, diverse kleuren 0.95 RAMMELAARS, tevens te gebruiken als bijtring, in wit-rose en bleu-wit 0.65 JONGENS OVERHEMDEN, blauw, doorgeweven dessins, 515 jaar, 5 jaar4.95 Kleine stijging per maat. In onze lunchroomIJSCOMPLET ijsgebakje, koekjes en snoepjes 0.25 VROOM «fc DREESMM ONZE GESLAAGDEN zijn het overtuigende bewijs, dat onze opleiding inder daad „AF" is! Enige cijfers van het laatste cursusjaar: ASSOCIATIE-EXAMENS: 10 GESLAAGDEN MIDDENSTANDSDIPLOMA: 37 GESLAAGEN (Gaarne zullen wij ook U onze geslaagden lijst zenden) Onze candidaten behaalden o.m.: 56 maal het cijfer 8; 36 maal het cijfer 9 en 2 maal het cijfer 10. PER SEPTEMBER a.s. beginnen onze cursussen: MIDDENSTANDSDIPLOMA ASSOCIATIE-EXAMENS (Boekhouden-Ned. Engels). ENGELS c°nrersatie Inlichtingen en inschrijvingen: HEDENAVOND van 8—10 uur in Café „Fransche Brug", Westeinde 83, ROELOF AREND S VEEN., Telefoon K 1713—419. ONDERWIJS-INSTITUUT „M. E. A. B." o. 1. v. M. VAN DER HORST, Oude Rijn 158 - Leiden Tel. K 1710-22203. Voor nieuwe candidaten één raad: Studeer bij de „M.E.A.B."; 't heeft pracht resultaat!!! KATWIJK AAN DEN RIJN Op de Boerenleenbank is plaats voor een met b.v. 3 of 4 j. MULO. fg Serviesgoed, glaswerk. Vorken, lepels enz. Voor Bruiloften en Partijen te huur. 5 cent per stuk. Het Emaillehuis Haarlemmer straat 165b. "g Te koop houten tuin bank gaaf 20.grote eiken huistafel, ijzersterk 17.50. vloerkleed 22.50. pracht staande salonpa- thefoon met platen 15, witte nachtkastjes 4. per stuk. F. v. d. Pluym, Janvossensteèg 51. 4880 tg Vrij huis, Morschkwar- tier aangeboden: kamer suite. 3 slaapkamers, keu ken. grote tuin. in ruil voor kleine of grotere woning op gezellige stand, Leiden of omgeving. Br. onder no. 4885 bureau van dit blad. <5? Te koop: nieuw ma honie slaapk. ameubl., pers. bed, 3 deurs kast. 2 n. k., tafel. 2 stoelen f 450. (heeft gekost 600Br. onder no. 48ÏÏ8 bur. van dit blad. Loesje Dat is een vlot cn sportief meis|e. Zij is hulp in de huishouding en ze doet haar werk met vreugde. Te meer omdat zi| weke lijks een extra vri|C avond, krijgt om naar dansles :e gaan. Dansles bij Evert Castelein natuurlek. Daar is het gezellig, want ze zit in een club waar ze zich thuis voelt. Inschrijving dagelijks van 1-9 uur Goed dansen léêrt U, dat garandeert U Dansschool voor Katholieken LANGEBRUG 6» LEIDEN TELEFOON 26954 Gevorderd Bakkersleerling of HALFWAS gevraagd Bakkerij Van Hansbergen, Zeestraat T, Tel. 263, Noordwjjkerhout. tg Dagmeisje gevraagd, ongeveer 16 jaar, van 9 12.30 uur of een jonge werkster voor 5 ochten den. v. d. Brandelerka- de no. 10. 4879 tg Net R. K. Meisje ge vraagd in klein gezin, v. d. dag. Mevr. R. Vreeburg van den Brink. Water- steeg 2a. Leiden. 4884 tg R. K. Meisje gevraagd als hulp in de huishouding enigszins met de werk zaamheden od de hoogte. Banketbakkerij de Greef, Haarlemmerstraat no. 244, Leiden. 4881 ?g Eau de cologne moet in elk huis aanwezig zijn voor: Parfumering van bad- en waswater, zieken en herstellenden Nolets Dro gisterij, Morschweg 5. Ver koopt uitstekende eau de cologne per maat en in flacons. 4883 tg Versteld staat U als uw oude kinderwagen door ons wordt opgeknapt. Als nieuw komt hij terug en de prijs valt mee- Het Emaillehuis. Haarlemmer straat 160. 4841 tg Luxe Auto'6 te huur, zonder chauffeur. 4. 5 en 7 persoons, per dag en langer. Voor langere ter mijn speciale prijzen. Ga rage ..Grenshoek". Hoge Rijndijk 205, Telef. 24134. Leiden. 4877

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1949 | | pagina 4