Engeland won drietanden athletiekkamp dames Engels Leaque-voetbal begon in de hitte MAANDAG 22 AUGUSTUS 1949 DE LEIDSE COURANT TWEEDE BLAD PAGINA 2 Vóór Frankrijk en Nederland IN WHITE CITY te Londen werd Zaterdag de eerste internationale da- meswedstrijd sinds 15 jaar gehouden, de drietanden ontmoeting Enge landNederlandFrankrijk. Tal van Olympische sterren waren aanwezig, maar de afwezigheid van Fanny Blankers-Koen werd betreurd. De 100 meter bracht al dadelijk een onaangename verrassing voor de Engel sen omdat Sylvia Cheeseman en Dorothy Manley gemakkelijk geklopt werden door Foukje Dillema. Er was eerst een valse start, waarbij het Nederlandse meisje staan bleef en de andere vijf concurrenten na een meter of twintig werden teruggeroepen. ONDANKS FOUKJE DILLEMA De tweede start was goed en de beide Engelse meisjes namen de kop. Halverwege de baan werden ze ech ter ingehaald door Foukje, die hen voorbij stoof en met een straffe eind spurt won. 1. Foukje Dillema (Ned.) 12.1 sec.; 2. Sylvia Cheeseman (E.), op 2 meter; 3. Dorothy Manley (E.). Op de 800 meter lag Mile Voisin in de laatste ronde aan de kop met een voorsprong op Miss Ball. Miss Spears liep een meter of 20 achter haar landgenote. Daarna kwamen de beide Engelsen zeer snel opzetten, vooral Miss Spears, en het werd een nek-aan-nek die met geringe voor sprong door Miss Ball gewonnen werd, met de Frangafse op de derde plaats. 1. V. Ball (E.) 2.18.2, 2. H. Spears (E.) op 30 c.m., 3. F. Voi sin (F.). Op de 200 meter zag men een ver woede strijd tussen Sylvia Cheese man en Foukje Dillema. Het Engel se meisje hield stand tot 10 meter voor de finish maar moest toen Foukje voorbij laten gaan, die met een kleine meter voorsprong als eer ste over de streep ging in 24.6 sec., haar beste tijd van het seizoen. Syl- vit Cheeseman vestigde met 24.8 sec. een nieuw nationaal Brits re cord. 1. Foukje Dillema (N.) 24.6 sec., 2. Sylvia Cheeseman (E.) 24.8 sec., 3. M. Walker (E.). De Engelse zege in de 4 x 100 me ter was voornamelijk te danken aan de wissels, die van de Britse ploeg veel beter waren dan van Nederland en Frankrijk. Bij de laatste wissel hadden de Nederlandse- dames reeds een aanzienlijke achterstand en on danks een prachtige honderd meter van Foukje Dillema behielden de Britse meisjes hun voorsprong. De beste individuele prestatie van de dag was de dubbele spintzege van de Friezin Foukje Dillema. Zij toon de zich een waardig plaatsvervang ster van Fanny Blankers-Koen. In beide races kon de Britse kampioene Sylvia Cheeseman het niet verder dan de tweede plaats brengen. De mooiste race was die tussen de bei de Engelse meisjes Valera Ball en Hazel Spears op de 800 meter. Verdere uitslagen luiden: Hoogspringen: 1. D. Tyler (E.) 1.657 m., 2. A. Colchen (F.) 1.638 m., 3. T. vap Dijk (N-) 1.5Ó4 m. Discuswerpen: 1. Ans Panhorst- Niessink (N.) 40.004 m., 2. D. Mar- chand (F.) 38.607 m., 3. B. Sher- gold (E.) 37.808 m. Vèrspringen: 1. Y. Curtet-Chabot CRICKET BONDSTEAM SLAAT NEDERLANDS JEUGDELFTAL. Century van W. van Weelde. Bij prachtig zomerweer en onder vrij grote belangstelling is gisteren in Haarlem de jaarlijkse wedstrijd gespeeld van het Nederlands jeugd- elftal tegen een bondsploeg van de Nederlandse Cricketbond. Het bonds- elftal had een viertal wijzigingen ondergaan, tengevolge waarvan het in plaats van zwakker nog sterker was geworden, want naast aanvoer der Gallois waren nog drie spelers uit het Nederlands elftal opgeno men, t.w.: W. van Weelde, D. de Baa- re en H. C. van der Bijl. Inderdaad was dit bondselftal te sterk voor de jeugd, die gedurende 3 volle uren dapper tegen een over macht heeft gevochten, doch zich tenslotte gewonnen' moest geven. Het bondselftal sloot op een totaal van 234 runs voor het verlies van 5 wickets: Gallois 19, de Baare 42, Hagenaar 27, W. van Weelde 101 (2 x 6 en 15 x 4), M. Meerdink Veldboom 12 H. G. van der Bijl 17 not out, A. Harmsen 15 not out. Bowlingscijfers: P. Maas 1 voor 70, H. J. van Weelde 2 voor 61, M. van Vliet 2 voor 29, W. van Weelde werd echter op 17 op het bowlen van M. Maas gemist. Als uitblinker van het jeugdelftal mag zeer zeker de 16-jarige keeper van Haarlem II, W. Honnebier, wor den genoemd, die geen enkele extra weggaf. Het fielden bleef tot het laatste toe goed, het vangen was ech ter minder, zomede het bowlen. Aan bat faalde de jeugd echter op het goede bowlen van Harmsen (5 voor 22) en de Beus (2 voor 27) en was voor 104 all out: M. Maas 17, W. van der Sloot 14, P. Maas 29, J. Deknatel 11, bouwlingscijfers: A. Harmsen 5 voor 22, H. C. van der Bijl 1 voor 18, A. de Beus 2 voor 27, O. Planten 1 voor 15. L.C.C.Kieviten. Tot sluiting van het seizoen speelde een L.C.C.- comb. een friendly game tegen de Kieviten te Wassenaar. J. Hopp, A. Krekelaar 21 en P. Kantebeen 52 not out zorgden, dat het Leidse totaal de 100 runs pas> seerde. Breukelman bowlde 234 Lambers 353: Boogaard 211; A Krekelaar 215; T. Maaskant 11( en H. Laman Jr. 430 vormden de ^jeugdige Leidse aanval, doch tem slotte moesten J. Hopp en A. Kan tebeen er aan te pas komen om de score der Kieviten onder die der Leidse te houden, hetgeen dan ook volkomen lukte. Lamsters 20 en Ub- bens 39 hadden keurig batten ver toond. (Fr.) 5.625-m.„ 2. M. Erscaine (E.) 5.32 m., 3. J. Desforges (E.) 5.19 m. Spreerwerpen: 1. E. Pinard-Oster- hold (Fr.) 38.12 m., 2. Ellie Dammers (Ned.) 37.08 m., 3. B. Chergold (E.) 31.41 m. 4 x 100 meter estafette: V Enge land 48.5 sec., 2. Nederland, 3. Frankrijk. Totaql klassement: 1. Engeland 67 pnt., 2. Frankrijk 54 pnt., 3. Neder land 48 pnt. Wedstrijden Leids Gemeenteperso- neel. De Sportcommissie voor Ge- meentepersoneel organiseert 10 Sep tember op de Sintelbaan in de Leid se Hout athletiekwedstrijden voor Gemeentepersoneelsleden. Het pro gramma is als volgt samengesteld: Dames. 60 M. hardlopen, kogel stoten, ver- en hoogspringen, bal- werpen, evenwichtsbalk, estafette 5 maal 60 M. Heren. 100, 400, 1000 M. hardlo pen, ,ver- en hoogspringen,, even wichtsbalk, balwerpen, touwtrekken, (per team 6 man), kogelstoten, esta fette 5 maal 80 M.„ komische estar fette. Van Kreuningen Z.H. kampioen Zuid Holland 800 M. Jun. Tijdens de wedstrijden om de Zuid Holland se Athletiek kampioenschappen te Rotterdam wist de heer J. van Kreu ningen op de 800 M. in de tijd van 2.03.1 sec. te winnen en daarmede het kampioenschap van Zuid Holland binnen te halen. H. v. d. Meer werd in de finale op de 100 M. 5e in de tijd van 12.1 sec. Op het nummer hinkstapsprong werd Th. Mooij tweede met een sprong van 13.09 M. M. v. d. Hoorn werd op de 1500 M. 3de in de goede tijd van 4 min. 20 sec. Twee Britten wonnen internationale marathon te Enschede OE BRITSE LANGE AFSTANDSLOPER Holden heeft Zaterdagmid dag in Enschede de aldaar gehouden internationale Marathonloop glansrijk gewonnen. Hij legde de afstand van ruim 42 km af in de tijd van 2 uur en 21 minuten precies. Overdijk (AAC) werd vijfde Tweede werd zijn landgenoot Ri chards, die verleden jaar eveneens als tweede de Olympische marathon in Londen beëindigde. Ter vergelij king diene, dat de tijd, waarmede de Japanner Kitei Son in 1936 bij de Olympische Spelen te Berlijn de Marathonloop won, ruim 2 uur en 29 min. was, dus 8 minuten langer dan die, welke Holden Zaterdag no teerde. Lange tijd had de Fransman Jos- set, die tenslotte als derde eindigde, de leiding. In hoog tempo veroverde hij de kop en liep aanvankelijk steeds verder uit. Op grote afstand volgden de beide taaie Britten Hol den en Richards. Kennelijk vergde de snelle start te veel van de krach ten van de Fransman, die langza merhand terugviel tot Holden na 21 km en Richards even later hem passeerde. De uitslag luidt: 1. Holden (G.B.) 2 uur 21 min.; 2. Richards (G.B.) 2.24.4: 3. Josset (Fr.) 2.25.5; 4. Sv- stad (Noorw.) 2.30.35; 5. Overdijk (Ned. A.A.C.) 2.32.2; 6. Zeinar (Oostenr.) 2.39.3: 7. Van Rij (Ned., Trekvogels) 2.39.5; 8. Hampsink (Ned. K.N.A.U.-lid Oldenzaal) 2.41.8, 9. Poelwijk (Ned., G.A.C.) 2.41.42; 10. Jansen (Ned., V.V.O.G. Harder wijk) 2.42.2 Was het Marathon-parcours te kort? Toen Zaterdagavond de winnaar van de internationale Marathonloop te Enschede op het G. J. van Heek park aankwam, heerste er algemene verbazing over de buitengewone snelle tijd, die voor hem werd geno teerd. Immers ofschoon er geen of ficieel wereldrecord voor de Mara thon bestaat, was de tijd van de Brit Holden aanmerkelijk sneller, dan die PAARDENSPORT De uitslagen van de gehouden dra verijen en rennen te Duin'digt luiden: DRAVERIJEN. Othelloprijs afstand 2100 m. voor paarden, die nog geen f 500.hebben gewonnen: 1 Nannie Gregori, J. L. Olsthoorn, 3.22,4 km. tijd 1.36.4; 2. Lexington. J. de Vlieger. 3.23,2, 1,35,9 3. Nora Major, J. van Leeuwen jr.; Tot.: w. 10.20 pl. 2.40, 2.70 en 19.60. Oscar-prijs afstand 2100 m.: voor Ned. paarden, die 1700.of meer hebben gewonnen: 1. Louise de la Maire B., Th. Ponsen, 3.05, 1.28.1; 2. King Spencer, J. P. F. v. d. Broek 3.05, 1.27.3; 3. Kruger, H. C. ten Ha gen 3.06.2 1.27,8; Toto: w. 18-10, pl. 2.80, 2.30. 2.60. Olympia-prijs afstand 2.100 m.: voor Ned. paarden die 400.— doch fjeen f 1700 hebben gewonnen: 1. Marie Dynamic ,N. J. Bloemsaat, 3.08.08, 1.31.6; 2- Nico Maire, L. En- sing, 3.08.9. 1.30.9; 4 Moquette de la Maire B Th. Ponsen, 3.08.9, 1.29.1; Tot w. 4 40, pl. 2.30. 6.10, f 3.10. Jan J. v. d. Berg-prijs afstand 2080 m., handicap-draverij internationaal voor paarden van 5 jaar en ouder: 1. Edel Scott, J. Zuiderduin, 3.04.2, 1.23.7; 2. Jonker Axkit, J. Wagenaar, 3.04.3, 1.24.6; 3 Lord Heny, J. de Vlieger, 3 04.6. 1.27.1; Toto. w. 3.10, pl. 1.40. 1.70, 1.50. RENNEN: Orvieto-prijs, afstand 1900 M.: ren voor Ned. paarden van 3 jaar en ouder, die nog geen 600.hebben gewonnen: 1. Arienne, L. Rance tijd 2.09: 2. Taviol ,A. W. van Dijk, na strijd halve lengte; 3. Fair Play, H. J. v. d. Kraats, hoofdlengte. Toto. w. 6.90. pl. 2.—. 1.80, 1.90, gek. 29.10. Clingendaal-ren, afstand 1200 m.: voor 2-jarige Nederlandse hengsten en merriën: 1. Bonheur Perdu, F. Delbrassinne, tijd 1.18.2; 2. Plinius, A. W. van Dijk; 3. Robespiere, L. Rance. Toto: w. 1.40 (stal), pl. 1.30, 3.30, gekoppeld 21.80. Lucas Bolsprijs afstand 2700 m.: voor paarden van 3 jaar en ouder: 1. Majesto, J. van Yperen, tijd 3.05; 2 Constance, L. Rance; 3. Missive, H- J. v. d. Kraats; Toto win. 1.40, gekop- waarmede de Japanner Kitei Son op de olympische spelen in Berlijn in 1936 een record vestigde. Het ver moeden werd geuiJt, ,clt het par cours, dat door de lopers unaniem werd geroemd, niet de vereiste leng te van 42.195 km. had. Deze mening werd o.a. gedeeld door de Engelse officials, die evenwel - toegaven, dat te kort was. DE WINNAAR, DE ENGELSMAN JACK HOLDEN, onderweg op het moment dat hij na 21 km de lei ding van de Fransman Josset over neemt. er zeer snel was gelopen en dat de omstandigheden voor een marathon loop zeer gunstig waren. Onmiddellijk na de loop is het parcours nagemeten, maar men kwam tot de slotsom, dat het inderdaad de voorgeschreven lengte had. Gister morgen heeft men het parcours nog maals gemeten, doch nu werd gecon stateerd, dat er ongeveer 2700 meter aan de 42.195 km. ontbraken. Van officiële zijde zal over deze kwestie zo spoedig mogelijk uitsluit sel worden gegeven. Zaterdagavond waren het leden van het comité Marathonloop En schede zelf,, die het parcours nama ten en tot de conclusie kwamen, dat het de juiste lengte had. De volgende morgen controleerden 3 andere sportlieden het parcours nogmaals en constateerden, dat het 2700 meter Talloze toeschouwers vielen flauw Ï°\E EERSTE SPEELDAG van de Engelse League had plaats in een hit- te van 80 graden in de schaduw. Het was dan ook geen wonder, dat talloze toeschouwers flauw vielen en door de eerste hulp moesten worden behandeld. Ook de spelers in het veld kregen hun deel; vele liepen ver wondingen op bi.j een val op de hard gebakken velden. Ruim 1.140.000 toe schouwers bezochten in totaal de wedstrijden. De meeste belangstelling hadden Arsenal-Burley, Liverpool-Sunderland en West Bhomwich-Charl ton." eerste Leaguedoelpunt van het sei zoen kwam op naam van Pointon van Queens Park Rangers, die dertig se conden na het beginsignaal doel puntte. De uitslagen zijn: Eerste divisie: ArsenalBurnley 01 BirminghamCity Chelsea 03 BlackpoolHuddersfield Town 41 Bolton Wand.Stoke City 40 Derby CountyManch. United 01 FulhamWol v. Wanderers 12 LiverpoolSunderland 42 Manch. CityAston Villa 33 MiddlesbroughEverton 01 Newcastle Un.Portsmouth 13 Westbr. Albion—Charton Athl. 10 Tweede divisie: BarnsleyChesterfield 2 Blackburn RoversCardiff City 10 BrentfordTottenh. Hotspur 14 Hull CityBury 32 Leeds Un.Queenspark Rangers 11 Luton TownWest Ham Un. 22 Plymouth ArgyleBradford 12 Sheff. Wednesday—Leic. City 31 SouthamptonGrimsby Town 1- Swansea ToknPrest. Noth End 21 Coventry CitySheffield Nn. 24 De 1 7-jarige Brian Birch, vorig jaar nog boerenknecht sloeg Steel-Morris Birmingham leed een opvallende nederlaag tegen Chelsea. Cchapel en Brennan, de twee binnenspelers, die Birmingham voor maar liefst 30.000 pond sterling had gekocht, werden volkomen uitgeschakeld door een goed sluitend Chelsea-elftal. De nog duurdere Derby-combinatie Steef- Morris faalde eveneens. Tweemaal drie kwartier poogden zij de hechte defensie van Manchester United te vergeefs open te breken en zo won de United met 10. Het doelpunt werd gescoord door de zeventienja rige Brian Birch, verleden jaar nog boerenknecht. De kampioen Ports mouth en de cuphouder Wolverhamp ton behoorden tot de zes teams die hun eerste wedstrijd wonnen. Een teleurstelling was het slechtse eerste- debuut van Fulham. Arsenal en Middlesborough verloren beide door dat in de tweede helft door beide elf tallen een strafschop werd gemist. De nederlaag van Stoke City zal deze club ongetwijfeld inspireren bij de poging om stopperspil Franklin, die tot nu toe geweigerd heeft voor. het nieuwe seizoen te tekenen, te behou den. De comeback van Swift, die Manchester City hielp een gelijk spel tegen Aston Villa te bevechten, werd door 40.000 toeschouwers enthousiast begroet. Swift heeft voor een maand getekend om Manchester door een moeilijke periode, ontstaan door enkele geblesseerde spelers, heen te helpen. Bij de ongevallen van Zaterdag waren twee doelverde- digers het slachtoffer. Gray van Ga teshead brak een rib en ontwrichte zijn pols, terwijl Merrick van Bir mingham een handblessure opliep. Het ergst was Woodhead van Shef field Wednesday er aan toe. Met ver moedelijk een beenbreuk moest hij van het veld worden gedragen. Het Alphen-elftallen trokken naar Blauw-Wit. Per luxe salonboot trokken Zondagmorgen vroeg verge zeld van een tweehonderd aanhan gers drie elftallen van Alphen naar Amsterdam om aldaar even zoveel wedstrijden te gaan spelen tegen Blauw-Wit II, IV en V. Het eerste elftal won dank zij een uitstekende tweede helft, die met een 10 voor sprong voor Blauw-Wit inging, met 3—1. Lentz was de maker van alle drie doelpunten na goed werk van IJkema. Het tweede elftal kwam rnet en kele invallers in het veld en ver loor met 60 van Blauw Wit 4, ter wijl Alphens derde elftal met 93 het onderspit moest delven. Alphia verliest van Quick (Amers foort). Het eerste elftal van Al phia speelde op eigen terrein een oefenwedstrijd en moest tegen de vierde klasser Quick uit Amersfoort het onderspit delven met 31. Boot wint van Kromhout. Op het terrein der Chr. H.B.S. speelden Zaterdagmiddag elftallen van de fa. Boot te Alphen en die van Krom hout uit Amsterdam. De gasten kre gen op de meest gemakkelijke wijze peld 2.40. Totale omzet 59.769.50. een 111 nederlaag te slikken. WAAR GAAT DE „QUO VAD1S" .BEKER NAAR TOE? Gisteren is om deze wisselbeker de eerste ronde, bestaande uit 3 wedstrijden, verspeeld. Eerst kwa men D.H.C. uit Delft en Leonidas uit Rotterdam aan bod. Delft heeft hier haar goede roep niet gestand ge daan. Leonidas was haar de baas zo wel vóór als na de rust. Haar mid- voor Henk van Veen bracht de stand vóór de rust op 20. Na de rust was D.H.C. iets meer agressief doch doelpunten bleven verder uit. Toen was de beurt aan R.K.A.V.V tegen Aeolus uit Rotterdam. Dit was voor het grootste gedeelte een pit tige wedstrijd. Na de aftrap door Aeolus gaat Waardenburg vrijwel zonder tegenstand recht op het AW doel af en na 1 minuut was de stand reeds 10 voor Aeolus. De Rotter dammers speelden stug door, maar AW begreep dat zij zich als derde klasser niet uit het veld mocht laten slaan. Piet Hakkaart opende de run op Aeolus (1—1) en broer Frans deed er vóór de rust nog een punt bij (21). Na de pauze was Aeolus de kluts kwijt. A.V.V. kon nog 5 maal in het doel schieten. Piet en Jan Hakkaart maakten ieder nog 2 doel punten en v. d. Sman 1. Resultaat 71 voor A.V.V. De derde wedstrijd ging tussen Vios en B.T.C. Vios was zeer actief Door een kopbal van v. d. Jhgt neemt zij al heel gauw de leiding (10). Na 2 minuten maakt de Wolf 2o en nadat Herwaarden had in getrapt kwam de rust met 30 vooi Vios. Na de pauze kwam B.T.C. aan bod en uit een corner en kopbal van ter Borgh wordt "e stand 31. Vios raakt daarna in het strafschopge bied waardoor B.T.C. een penalty toegewezen kreeg. Deze extra mooie kans ging verloren, omdat van Alfen hoog over de lat schiet. Maar even daarna doet hij het beter en brengt de stand op 32. Volgende week wordt het concours voortgezet tussen A.V.V.Leonidas i en AeolusB.T.C. Nationale tenniskampioenschappen Van Swol hernieuwt zijn kampioen schap, mej. Hermsen onttroonde mevr. Roos IN een eindstrijd, waarin de tegenstand van Van Meegeren groter was dan vermoed was heeft van Swol zijn kampioenschap verlengd. Hij sloeg Van Meegeren 62 75 68 63. Het was zijn netspel, dat de strijd telkens besliste. Wanneer hij dit voldoende kon ontplooien, was hij onmiskenbaar de sterkere speler, doch het uitstekende baseline-spel van Van Meegeren, die beter op dreef was dan in enig tournooi van dit seizoen, hield hem vaak achter in het veld. In de eerste set speelde Van Swol heel sterk en dit aanvallende spel hield hij vol tot 20 in de tweede. Toen gingen achtereenvolgens van beide de services verloren, zodat v. Meegeren op 54 kwam. Met een love game maakte Van Swol gelijk, g zich met schitterend volleren door de service van Van Meegeren heen en won de set met 75. In de aerde werd de aanval op Van Swol rrunder, hij kwam op 35, wist ech ter 66 te forceren, waarna een du bieus rechtspraak—geval beide spe lers uit hun spel bracht Van S vol verloor de set met 68, speelde in de vierde set aanvankelijk onzeker, doch maakte van 13 af door ver hoging van tempo en aanval vijf ga- '.oes achtereen: 63. De dames-enkelspeltitel ging yan mevr. Roos over op mej. Hermsen, die ongetwijfeld ook de sterkste speelster van dit tournooi was. Zij won voornamelijk door haai;, groter vaart en haar beter necspe* van mevr Roos 63 62. Het gemengd dubbelspel had een merkwaardig verloop. Mevr. Blaisse en Rinkel waren uitstekend op dreef tegen een matige combinatie mej. HermsenLinck. Zij kwamen op 62 52 en matchpoint. De ser vice van Rinkel, volgens velen goed, werd „uit" gegeven. Het werd 53 inplaats van 62; de set ging zelfs verloren, 'zonder verdere matchpoints. In de derde set speelden mej. Hermsen-Linck uit stekend. Zij wonnen die set ver diend en daarmee het kampioenschap (via nog enkele rechtspraak-moeilijk heden) met 63. Rinkel en Van Swol hernieuwden hun kampioenschap van 1948 heren dubbelspel na fikser tegenstand van Wilton en Van Meegeren dan ver wacht werd 46 64 64 61, na 14 in de tweede set. In het damesdubbelspel wonnen mevr. Blaisse en mevr. Roos na het verlies van de eerste set met 06, met 64 63 de beide volgende. NED. TEAM VOOR DE WEDSTRIJDEN TEGEN BELGIë. De Nederlandse ploeg, welke Za terdag en Zondag as., te Spa tegen België zal spelen, is als volgt samen gesteld: Heren enkelspel: Van Swol, Van Meegeren, Linck, Wilton, Rinkel, Knottenbelt, Van Dalsum, H. Beer- nink. Dames enkelspel: mej. Hermsen, mevr. Blaisse, mevr. Roos, mej. Rol- lin Couquerque. Heren dubbel: Van SwolRinkel, Wiltonv. Meegeren, Linck-Van Dalsum, KnottenbeltDehnert. Gemengd dubbelspel: mevr. Blais seRinkel, mej. HermsenLinck, mej. Rollin ConquerqueWilton, mevr. SchmierDehnert. Damesdubbel: mej. Blaissemej. Hermsen, mevr. Schmiermevr. Roos. TED SCHROEDER BLIJFT AMATEUR. Ted Schroeder verklaarde, dat hij nimmer professional zou worden. Hij had er wel ernstig over gedacht, maar thans stond zijn besluit vast. Na het Amerikaanse kampioenschap enkelspel zou hij slechts- in weistrij den uitkomen als hij er zin in had. S.J.C. won de Foreholte-wisselbeker Onder ideale weersomstandighe den, eigenlijk te mooi voetbalweer had voor de 6e maal dit tournooi plaats. De beker was, het vorig jaar door WLV gewonnen. ForeholteSJC 0-3 De bezoe kers tonen zich direct de sterkste. Het klasse-yerschil is merkbaar, bij enige corners op de Foreholte- veste welke niets opleveren. De Noordwijkers hebben meer geluk dan Foreholte en weten voor de rust de score op 0-1 te brengen, weldra gevolgd door een kopbal uit een hoekschop (0-2) Bijna 10 min. in de tweede helft doelpunt SJC voor de 3e maal. Dan laat Fore holte wat beter spel zien. De Voor- houters scoren echter niet. WLVOranje Groen 12 De ze kamp was zeer spannend. De Leidenaars gaven over het alge meen een technisch goed spel. Maar juist kwam het succes eerst voor VVLV. Hun l.-binnen scoor de in de uiterste hoek (1-0). Na de thee is VVLV iets meer in de aan val, enige corners op het Oranje- Groen-doel worden weggewerkt. 't Is hun voorhoede die steeds sterke druk uitoefent en de achter stand in 1-1 en tenslotte in een verdiende 2-1 zege omzet. FOREHOLTE—VVLV 0-3 Over deze verliezersronde is niet zoveel te vertellen, alleen dat VVLV het kalm aan deed en Foreholte zich ook niet bijster inspande. Na 6 min scoort VVLV. De tweede helft wordt VVLV beduidend sterker en brengt de stand op 0-2. Even denken we nog aan een tegenpunt, want Fore holte zet enkele aanvallen op, maar dit gevaar weet VVLV te bezwe ren. Even voor het einde maakt VVLV aan alle onzekerheid een einde (0-3). SJCOranje groen 3-1 Dit werd op het laatst nog een desillu sie voor de pittige Leidse ploeg, die deze middag van VVLV won en zo waar op SJC een 0-1 voorsprong verkreeg, welk tot aan de rust be houden bleef. Na de thee hielden de Oranje-hemden nog een kwar tier stand, maar moesten toch be zwijken voor de SJC druk die bleef aanhouden. De middenvoor scoort 1-1. De enkele Oranje Groen door braken zijn zeer gevaarlijk; de SJC achterhoede is echter onwrikbaar. Uit een corner neemt dan SJC de leiding (1-2). Terwijl de l.-buiten met een enorme kogel voor r-3 zorgt Zo hebben SJC de le prijs, beker en medaille, Oranje-Groen de 2e prijs, lauwertak, VVLV de 3de prijs schild en Foreholte de 4e prijs, een klein schild gewonnen. De Foreholte-jaar vergadering vangt Dinsdag 30 Augustus aan. Om 7.45 uur, dus niet om 8 uur. Toegang, ook voor donateurs. LisseOnze Gezellen 52. In het Lisser Sportpark speelde Lisse 1 haar eerste vriendschappelijke wed strijd tegen Onze Gezellen I uit Haarlem. Over het algemeen werd er slechts een tam spelletje ver toond; het warme weer was hier ook wel debet aan. Onze Gezellen openden na 20 minuten de score, waarna P. Wassenaar op zeer fraaie wijze gelijk maakte (11). Na de hervatting waren de Lissenaren overwegend in de meerderheid en ^1 spoedig wisten Kortekaas en Ver- HET ZILVEREN BAL-TOURNOOI. De uitslagen van het tournooi om de zilveren bal luiden: SpartaEm ma 00, Emma wint na strafschop pen. StormvogelsFeyenoord 13; WagenirigenHVV 20; Heracles 't Gooi 32; SVVEindhoven 34; EnschedeVVV 11; VW wint na strafschoppen. heyen de voorsprong te vergroten, doch de linksbuiten van O. G. had wederom succes Nauwelijks afge trapt wist P. Wassenaar handig de achterhoede van O. G. te verschal ken en met een hoog schot maakte dezelfde speler zijn derde doelpunt. Na nog enige fraaie safes van de O. G.-doelman werd het einde aange kondigd met een 52 overwinning voor Lisse. WSBZLC 6—1. Het was dit maal een gemakkelijke zege die de Bavomensen op de Leidenaren be haalden. Aanvankelijk was meer te genstand verwacht, doch het klasse- verschil kwam wel zeer tot uiting. Tegen de verwachting in nam ZLC de leiding, doch niet lang daarna was het B. v. d. Berg. die met een hard schot de partijen op gelijke voet bracht Even hierna was het Komen die er 21 van maakte. Nog 2 maal scoorde WSB voor de rust. Na de rust was het vooral te danken aan het goede keepen van de ZLC- doelverdediger, dat de stand niet hoger werd dan 61. WSB 2 speelde tegen Teylingen2 en verloor met 20. WSB 3 speel de tegen Lisse 3 en won met 21. De junioren A wonnen met 10 van Teylingen A. Docos. Gisteren waren 2 jun. en 2 adsp. elftallen op bezoek bij D.H.B. in Den Hgag voor het spelen van een groots opgezet tournooi. Op 5 terreinen van het mooi gelegen gemeentelijk sportpark (17 voetbal velden bij elkaar) moesten 75 wed strijden gespeeld worden en de or ganisatie klopte als een bus. De jun., die ook nu weer onvolledig in het veld kwamen brachten het er niet zo goed van af. A behaalde de 4de plaats en B de 5de plaats. De adspiranten hebben echter wel een woord van lof verdiend, want zij hebben de Docos-kleuren op uitste kende wijze verdedigd en kwamen met een 1ste en een 2de prijs naar Leiden terug. A verspeelde alleen zijn laatste wedstrijd en daarmee de 1ste prijs. Zij moesten dus genoegen nemen met de 2de. B speelde één wedstrijd gelijk en won er 4 met een doelge- middelde van 9 voor en 0 tegen. Bravo jongens. Sport in 't kort Bij de voortgezette wedstrijden van het internationaal concours hip- pique te Oostende werd onze landge noot It. J. Rijks met „Romanichel" (eig. A. Rijks Rotterdam) vierde met 0 fouten in 33 sec. (winnaar 27.2 sec.) Bij het int. springconcours werd mevr. van Loon met „Grey Shadow" tweede, de heer. J. H. W. Pasman met ..Zwarte Piet" zesde. Tijdens de internationale stu- dentenspelen te Boedapest verbeter de de Hongaarse estafette ploeg 4 x 100 meter vrije slag heren het Europees record, dat sedert 15 De cember 1946 met 3 min. 58.4 sec. op naam stond van Frankrijk. De Hon garen noteerden een nieuwe record tijd van 3 min. 56.8 sec.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1949 | | pagina 6