Kramer Wimbledon-kam pioen '47 ZATERDAG 5 JULI 1947 DE LEIDSE COURANT PAGINA 4 KRAMER is Wimbledon-kampioen 1947 geworden door zijn landgenoot Tom Brown voor de vijfde maal in zijn tennisloopbaan in straight sets te verslaan: 61, 62. Een nieuwe tenniskoning is gekroond door een echte koning, George VI, die na afloop de grote zilveren wisselbeker aan de Amerikaan overhandigde, wa arna hij zich geruime tijd met beide finalisten in de loge onderhield, waar bij ook koningin Elisabeth en prin ses Margaret Rose betrokken werden. 17.000 personen waren getuige van een strijd, die een anti-climax inleid de, want Tom Brown was in geen enkel opzicht tegen het veel gavere spel van de nieuwe kampioen be stand. Een strijd die ook, omdat bei de spelers eenzelfde stijl bezitten, weinig interessant was. Slechts in de tweede set was er even spanning, toen beiden tot en met de zevende game de eigen service hadden ge wonnen en Kramer met slechts 43 de leiding had hernomen, die hij van de eerste game af telkens opnieuw op eigen service had herwonnen. Brown verloor echter in de acht ste game de service en Kramer be sloot een 4015 stand op eigen ser vice met een ace. Toen Brown ook de eerste game eigen service in de derde set verloren had, was het pleit beslecht en was het wachten slechts op een zo sael mogelijk ein de van deze oninteressante strijd. Na afloop zei Kramer op een des betreffende vraag, dat hy nog niet wist, wanneer hij proef worden zou. Men heeft mij het vorige jaar daar over gepolst", zei Kramer, „maar ik heb er sindsdien niet meer van ge hoord. Ik denk, dat zij mij niet meer nodig hebben. Maar het is toch best mogelijk, dat ik na de Davis Cup- Is Uw Radio defect? Bel. 24244 DE RADIOTECHNISCHE DIENST I.E.M.C.O. N.V., Nieuwe Rijn 32 Repareert vlug, betrouwbaar en vakkundig wedstrijden beroepsspeler word." Het Engelse publiek, dat de schan de van een 6—0, 61 nederlaag van de Engelse dames mrs. Bostock cn mrs. Hilton tegen het Amerikaanse paar Brough-Hart in het openings nummer gelaten had ondergaan, kon weer juichen om een landgenoot in het dubbelspel de Australiërs Brom- wich en Pails, als grote verrassing ir. straigt sets door Mottram en de Australiër Siwell uitgeschakeld wer den (63, 63, 75), zodat tenmin ste één Brit de eerste sinds 1939 een eindstrijd bereikt heeft. Deze ondergang van de best geachte Australische dubbel is een nieuwe te genvaller voor de Australiërs, wier kansen in de Davis Cup Challenge Round hoe langer hoe geringer lijken Mottram en Sidwell komen heden in de eindstrijd tegen Falkenburg en Kramer, die zoals bekend de tweede Australische dubbel uitschakelden. Mottram heeft nog een nader succes geboekt, aangezien hij en Pails gis teravond door de Engelse bond uit verkoren zijn om aan de Amerikaan se kampioenschappen deel te nemen. De eindstrijd gemengd dubbelspel zal plaats vinden tussen Long en mrs- Bolton, die gistermiddag met 75, 62 van Tom Brown en miss O Sborne wonnen, enerzijds, en Brom- wich miss Brough anderzijds, die met 64, 62 over Bergelin en Do- ris Hart zegevierden. VOETBAL RADIO VOOR ZONDAG. HILVERSUM I (301 M.) 800 Nieuws; 9.30 Nieuws; 9.55 In leiding Hoogmis; 10.00 Hoogmis in het Kruisherenklooster St. Agatha; Cuyk; 12.00 Angelus; 12.15 In het Boeckhuys; 12.30 Lunchconcert door het Kareol Septet; 13.00 Nieuws; 13.15 Welk boek? Een goed boek; 13.40 Apologie door Prof. Dr. Kors O.P.; 14.00 Walsen van beroemde meesters; 14.30 Concert vanuit het Kurhaus; 16.20 Ned. Kath. Arbei dersbeweging; 16.30 Ziekenlof; 18.30 Progr. Ned. Strijdkrachten; 19.30 Nieuws; 19.45 Londens Philharmo- nisch Orkest; 20.07 De gewone man; 21.00 Flitsen uit de kampioenswed strijd MWBW; 21.15 Helden van Gorcum, Historisch klankbeeld; 22.10 Avondgebed; 22.30 Nieuws; 22.45 Kath. Nieuws; 22.50 Symphonisch Concert. HILVERSUM H (415 M.). 8.00 Nieuws; 8.45 Zondagmorgen melodiën o. 1. v. Jan Corduwener; 9.30 Men vraagtwij draaien; 12.00 Gram, platen; 12.40 Zaandams Mannenkoor; 13.00 Nieuws; 14.00 Gram. muziek; 14.05 Boekenhalfuur; 14.30 Het omroeporkest o. 1. v. Anton Krelage; 15.15 Film praat je; 15.30 Skymasters; 16.30 Sportflitsen; 18.00 Nieuws en Sportuitslagen; 18.30 Ope retteklanken; 20.00 Nieuws; 20.15 Het stafmuziekkorps van de Am sterdamse politie; 20.50 Twee Egyp tische Dieven, hoorspel; 22.15 Con cert door het Radio Philharmonisch Orkest o. 1. v. Albert van Raalte; 23.00 Nieuws. VOOR MAANDAG. HILVERSUM I (301 M.) 7.00 Nieuws; 7.15 Ochtendgymnas tiek; 8.00 Nieuws; 9.30 Licht-klassiek concert; 11.15 van oude en nieuwe schrijvers; 11.45 Fam.berichten van Overzee; 12.00 Marsmuziek; 13.00 Nieuws; 13.15 Metropole orkest o. 1. v. Dolf van der Linden; 17.30 Sport uitslagen; 17.45 Het Rijk over Zee; 1830 Progr. Ned. Strijdkrachten; 20.0 Nieuws. 22.30 Nieuws. HILVERSUM H (415 M.). 7.00 Nieuws; 7.1£ Ochtendgymnas tiek; 8.00 Nieuws; 8.45 Gram.-muziek 9.35 Arbeidsvitaminen; 11.15 Licht symphonisch concert; 12.00 Dansmu ziek; 13.00 Nieuws; 17.00 The Sky masters; 18.00 Nieuws; 18.15 Deens Meisjeskoor; 20.00 Nieuws; 20.15 Volkscpncert van uit het Kurhaus; 23.00 Nieuws; 23.45 Sonate van Mo zart. K.N.V.B.-PROGRAMMA VOOR ZONDAG. Kampioenschap van Nederland: NECAjax (5/7), Blauw Wit—Hee renveen, MVVBW, Prom. degradatie. District I, 2e klasse: ZeeburgiaKFC (5/7), Dis trict II, 2e klasse: SW—Excelsior. 3e klasse: TYBBDe Mussen, Her culesONA, ViosEboh. 4e klasse: RKAVVLugdunuin TexasHPSV. District III, 2e klasse: Rheden Tubantia, RigtersbleekZwolse Boy. District IV, 2e klasse: TSCDe Valk (Besl.). Kampioenschap Junioren A. De finale om het kampioenschap tussen Quick Boys en Rodenburg is x steld op a.s. Maandagavond om half acht op het terrein Zoeterwoudse Singel. D.O.S.R. A.s. Zondag staat er een belangrijke wedstrijd voor D.O. S.R. II op het programma, en wel te gen Lisse II. Uit werd met 20 ge wonnen. Maar Lisse zal zijn uiterste best wel doen om nu beide puntjes mee naar huis te nemen. Doch als D.O.S.R. n van begin tot het einde goed aanpakt, en met dezelfde geest bezield is als de vorige wedstrijd, kan een overwinning niet tot het on mogelijke behoren. De wedstrijd vangt aan om 7 uur. De opstelling is als volgt: doel: Jac. v. d. Tang: achter: J. Wesselman, P. Bosman midden: J. Koek, P. Akerboom, M Turk; voor: J. v. d. Meer, P. v. d. Meer, G. de Koning, J. H. de Koning, Th. van Zanten. CRICKET PROGRAMMA N.C.B. VOOR ZONDAG. Tweede klasse A: HCC IIIR. en W. II, KampongAjax (L.), LCC Quick. Tweede klasse B: LMCCVRA H. HANDBAL NIEUW BRUNHTLDE ONTVANGT KOPENHAGEN. Op Maandag 21 Juli zal Nieuw Brunhilde gastvrouwe zijn van een Kopenhaags dameselftal en dan een wedstrijd spelen tegen de Deense gasten op het terrein aan de Zoeter woudse Singel. Te 7 uur des avonds komen de gasten aan het station aan, vanwaar zij door heel de vereniging in optocht naar het sportterrein zullen trekken. Het Leids Politie-Muziekgezelschap zal zijn medewerking verlenen. Van het geheel is een openlucht-uitvoe ring gemaakt, waarbij oJn. de rhyt- mische vrije oefening, waarmede de le prijs te Bergen op Zoom werd be haald, zal worden uitgevoerd. BATAVEN-DAMES NAAR VELSEN. Morgen vertrekt een dames-ploeg van de R.K. A.V. „De ^ataven" naar VeLsen om aldaar deel te nemen aan atletiekwedstrijden. Wij wensen de Bataven-dames alle succes toe bij deze nieuwe gelegenheid, de gunstige indruk die wij van haar kregen door het behalen van fraaie wedstrijdre sultaten, te bevestigen. Voor de be langhebbenden zij nog opgemerkt, dat zij morgen om 10.15 uur op het station aanwezig dienen te zijn. WATERPOLO. De SleutelstadA.Z.C. 12. In een goed gespeelde wedstrijd is het de thuisclub niet gelukt A.Z.C. te bedwingen en toch was er de kans voor. Enkele grove fouten bij de Leidse ploeg waren oorzaak, dat on nodige doelpunten werden gescoord, terwijl hij een beter vrijzwemmen in Sleutelstad-voorhoede meerdere kansen zeker waren benut. De wed strijd begon met fanatieke aanvallen van beide voorhoeden en juist toen de Sleutelstad iets in de meerderheid kon een grove fout in de Leidse achterhoede gemakkelijk worden af gestraft (01). De thuisclub pro beerde het daarna met verre scho ten. die alle kracht misten om de goed spelende A.Z.C. keeper te ver ontrusten. zodat voor rust de stand onveranderd bleef. Na rust een gelijk opgaande strijd met wisselende kan sen en zeker had hier de Sleutelstad door beter positie kiezen de stand gelijk kunnen maken. Nu echter was een verkeerd uitplaatsen van de Sleutelstad keeper oorzaak, dat AZC een niet te missen kans kreeg (02). Nog gaf de thuisclub zich niet gewon nen en kon Geeve na keurig opzwem- men goed inschieten (13). Ondanks goede aanvallen van de thuisclqb bleef de stand onveranderd en won AZC o.i. op gelukkige wijze. De Sleutelstad HI—DVZ H 1—4. Ondanks een klein overwicht van de bezoekers, zeker een wedstrijd die de thuisclub niet had mogen verliezen. Nadat DVZ de leiding had genomen (01), maakte spoedig de Sleutel stad gelijk (11). Door grove fou ten in de Leidse achterhoede werd de stand voor rust 13. Ook in de tweede helft had de thuisclub zich kunnen herstellen maar vele kansen gingen door treuzelen verloren bracht de tegenpartij de eindstand op 1—4. ROEIEN. DE WEDSTRIJDEN TE HENLY. De Acht van Jesus College (Cam bridge) heeft in de halve finale var de Grand Challenge Cup te Henley gewonnen van de Ruder Club Zürich met een halve lengte in 7 minuten 22 sec. Hierdoor kw^m zij in de fi nale tegen Delftse Sport. POSTDUIVEN „De Vriendenclub"; In de gis teren gehouden ledenvergadering van de Leidse Pöstduivenver. „De Vriendenclub" werden dé kampioe nen Van de Vitesse-afstand gehul digd en wel de heren H. E. Chris- tiaanse le kampioen met 81,68 pun ten, 2e B. Geen jaar met 66,86 punten en 3e F. Hofman met 66.punten. Zij zitten dus wel dicht op eikaars hielen. Doordat het aantal jonge duiven groter is dan de oude dui ven zal bij de jongeduivenvluchten het puntenstelsel veranderen en naar het aantal jonge duiven komen van 1 op 5 in de prijzen. De vluch ten zullen 6 Juli op Gouda aanvan gen, dat is 22 km. hemeldbreedte en dan volgt 9 Juli Gorinchem 50 km. om dan vervolgens iedere week ver der te gaan tot men op 24 Augustus Sterpenich bereikt zal hebben, 296 km. hemelsbreedte tot Leiden. De vereniging is steeds vooruit gaande. Vorig jaar 50 leden. Nu telt zij 70 leden en om vele jonge lief hebbers hun spel te geven werd be sloten dat ieder 4 derbyduiven op kan geven welke duiven met de prysvluchten punten ontvangen. Iedere liefhebber heeft dezelfde kans of men een groot of klein hok dui ven heeft. De heer W. le Mair stelde voor ieder vlucht een prijs voor een M aangetekend, .gratis te winnen. Ook wordt de Vliegenthartpoel ver vlogen. Hiervoor moet men eerste van het concours wezen en aangete kend staan om deze te kunnen win nen, anders loopt deze door. Het was een leerzame vergadering in het Clublokaal. RECHTZAKEN DEVIEZENZWENDEL VOOR DE ECONOMISCHE POLITIERECHTER Een reeks verdachten had zich gistermiddag voor de economische politierechter te Amsterdam te ver antwoorden wegens deviezenfraude (z.g. Inlangzahlung). Een bankier, die in Zwitserland door het verrich ten van bepaalde diensten voor een Zwitserse firma een tegoed had ver kregen van 4.000 dollar, heeft dit te goed, zonder hiervoor toestemming van de Nederlandse Bank te hebben verkregen, in Zwitserse en Franse valuta omgezet en via enkele tus senpersonen aan Nederlanders, die naar het buitenland wensten te rei zen, verkocht. De bankier, de tus senpersoon en allen, die met deze zaak iets uitstaande hadden gehad, moesten in het verdachtenbankje voor de economische politierechter, mr. Hassoldt verschijnen. De zaak, die in verband staat met de wijd vertakte deviezenzwendel van eeh Nijmeegs reisbureau, welke enige weken geleden voor de ec'onomischce politierehter diende, was door de economische recherche volgens oor deel van de officier, mr. Reigers man, grondig voorbereid. Tegen de bankier, die als hoofd dader wordt beschouwd, eiste de of ficier 9 maanden, met aftrek en 20.000,boete, benevens publica tie van het vonnis in een Zwitsers blad, twee Nederlandse dagbladen en een Nederlands financieel blad. De uitspraak luidde 6 maanden met aftrek en 10.000,boete of vier maanden en publicatie in de nieuws bladen in de eis genoemd en beta ling der publicatiekosten ad S 150, per blad. Tegen de andere verdachten wees de economische politierechter von nissen afwisselend van 3 maanden voorwaardelijk tot 6 maanden on voorwaardelijk, steeds met als bij komende straf geldboete variërend van 1.000,— tot f 30.000,—. In elk dezer gevallen met publicatie van het vonnis. Steeds weer wees de officier de verdachten op het onmaatschappe lijke van hun handelwijze. Bij toe kennen der straffen deelde de rech ter aan verdachten mede, dat de ernst van het gepleegde delict het opleggen van zware straffen nood zakelijk maakte, ondanks het feit, dat verdachten nooit eerder met de justitie in aanraking waren geweest. HAAGSE POLITIERECHTER. Het feit, dat de spoelster C. F. te Leiden inmiddels getrouwd is, bracht voor de Officier geen wijzi ging in zijn mening dat zij gevange nisstraf moest hebben voor de dief stal van wol uit de fabriek, waarin zij werkte, omdat er steen en been over de diefstallen wordt geklaagd. De eis was dus twee maanden gevangenis straf. De politierechter wilde nog cle mentie gebruiken, en veroordeelde tot f36 boete of 10 dagen hechte- ersengymnastiek VRAGEN. 1. „It is a long way to Tippe- rary"Waar ligt Tippe- rary? 2. Wat is een bezoek „ad li- mina"? 3. Hoe lang en wanneer was ir. Schermerhorn minister-pre sident? 4. Wie heeft de sprookjes van „Moeder de Gans" geschre ven? 5. Wat is het N.I.P O.? 6. Wat is ornithologie? 1 7. Waar en wanneer zijn de martelaren van Gorcum ver moord? 8. Weet u wanneer P.C. Hooft Lelde? 9. Wat is een ,,bal champêtre"? 10. Kent u drie betekenissen van het woord „leer"? Antwoorden in ons nummer van Maandag a.s. nis en voorwaardelijk twee maanden gevangenisstraf met drie jaar proef tijd. Wegens medeplichtigheid aan diefstal van een hoeveelheid haver stond terecht H. T. G. C. uit Zoeter- woude, die bij zijn patroon de haver had weggehaald. De Officier vorder de drie maanden gevangenisstraf. Het vonnis werd twee maanden ge vangenisstraf. Het was een rare diefstal die P. F. S. te Leiden had gepleegd; hij nam een aantal zevenklappers en lichtpijltes mee uit de fabriek waar in hij werkte. Daarvoor vroeg de Officier nu twee maanden gevange nisstraf. De rechter veroordeelde tot' een maand gevangenisstraf. NIEUWE BOEKEN C Adams, Elizabeth Laura. - Symphonie in 't donker. Vert. u. h. Engels, Brussel, Sheed en Ward; Utrecht, Nijmegen, Dek ker en Van de Vegt. IV. Auto biografische bekeringsroman van een Amerikaans negermeisje. Ontroerend geschreven. Van Amstel, Daan. Roeien. Race-, Stijl-, Jeugd- en Toer- roeien. A'dam, Jacob van Cam- pen. V. Alle facetten der roei- sport, volgens de moderne me thode van Fairbairn. Bromfield, Louis. Anna Bol ton's zonderlinge carrière. Vert. u. h- Engels (What became of Anna Bolton) dr. C. Kroesen, Den Haag, J. Philip Kruseman. III. 'n Volkskind brengt het tot schatrijke'weduwe. Zij tracht furore te maken in societykrin- gen. Door de oorlog stort deze schijn-wereld ineen. Boeiend ge schreven. van Dam, H. B. Handleiding voor de kennis van land en volk van Indonesië Den Haag, W. van Hoeve, 1947. V. Populaire inl. tot de volkenkunde van In donesië en Nieuw-Guinee. Oriën tering in godscL en maatsch. ge bruiken. Feenstra, Fenna. Wij vrou wen van Nederland. A'dam, Van Holkema en Warendorf. V. De oorlogsherinneringen van een Ned. vrouw. Nogal onsamen hangend en weinig belangrijk. Gorbatov, Boris. De onbuig- zamen. Vert. u. h. Russisch, dr. S. van Praag, Den Haag, J. Phi lip Kruseman, 1947. m. Het lij den van 'n Oekrainse familie on der de Duitse bezetting. Nuch ter en indrukwekkend. Niet propagandistisch en daardoor leerzaam. Hermans, Hans. Hoe Neder land groeide. Anderhalve eeuw bodemwinning en bodemverbe tering. Geïll. met teken., Bus- sum, Paul Brand. V. Winning, uitbreiding en verbetering van onze cultuurgrond. Vlot geschr. Dit mooie boek is een aanwinst. Iswolsky, Helen. .De ziel van Rusland. Vert. u. h. Engels. Geïll. met 1 portret. Brussel, Sheed en Ward, Utrecht, Nijme gen, Dekker en Van de Vegt. IV. Zeer waardevol boek over Rus land, vooral in geestelijke aspec ten. Zeer optimistisch van ziens wijze. Boeiend en gedocumen teerd. Jonge jande Groot, C. Th. D« tweeling van „Helmzicht". Geïll. met teken. dr. Jan Lutz, Nijkerk, G. F. Callenbach. V. Prettig jongensboek (1214 j.); de avontuurlijke lotgevallen v. cL tweeling Lodewijlc en Huib. van Limburg Stirum, S- J-, Graaf. Varen in oorlogstijd. De lotgevallen van de Ned. Koopvaardij in de tweede we reldoorlog. A'dam, C. de Boer Jr. V. 'n Schitterend boek over de gigantische worsteling der NederL koopvaardij. Een nuchter epos. I is verboden; II is streng voorbehouden; III is voorbehoud; IV is volwassenen; IVV is rijpere jeugd; VI is voor allen. ALPHEN AAN DEN RIJN HEVIG ONWEER BOVEN ONZE GEMEENTE. Gisteravond omstreeks half acht werd onze gemeente opgeschrikt door een kort maar hevig onweer. Op tal van plaatsen sloeg de bliksem in, zonder dat daarbij ernstige ongeluk ken plaats vonden, al was de mate riële schade zo hier en daar toch wel vrij ernstig. Gelukkig kwamen geen persoonlijke ongelukken voor. Zo sloeg de bliksem een grote muur achter de Chr. H.B.S. óver een leng te gedeeltelijk stuk, een tweetal vee houders, die op nauwelijks enkele meters onder een afdak stonden te schuilen voor de regen, waren enige ogenblikken totaal verblind, maar mochten zich gelukkig achten er toch zo af te komen. Bij de heer Kr. aan de Dr. Lovink- laan werd een zo goed als nieuw ra diotoestel vernield, doordat de heer Kr. verzuimd had de antenne uit het toestel te nemen en de buiten an tenne door het hemelvuur getroffen werd. Verdere schade werd hier niet aangericht. Ook op andere plaatsen in de ge meente bleek de bliksem te zijn in geslagen, zonder evenwel schade aan te richten. AARLANDERVEEN Blikseminslag. Gisteravond is tijdens het hevige onv/eer de bliksem ingeslagen in het woonhuis van de heer D. Remkens, Noordeinde al hier. De schoorsteen werd afgeslagen, terwijl ook het dak op verschillende plaatsen flink beschadigd werd. Ge lukkig deden zich geen persoonlijke ongelukken voor, terwijl er ook geen brand uitgebroken is. OEGSTGEEST Poelmeer. Op de jaarvergade ring van deze vereniging had het bestuur opdracht ontvangen nog maals een onderhoud met B. en W aan te vragen ten einde enkele ver beteringen aan te brengen in de in richting. Het resultaat was niet groot. Op drukke dagen treedt een gemeente-werkman als bad knecht op. Er zijn duk nu 2 had- meesters, 1 badknecht en 1 cassière. De voorzitter Dr. Hugenholtz zegt, dat de veiligheid bij het zwemmen nu wel verzekerd is. Spreker vraagt goedkeuring van de vergadering. De heer Molenaar begrijpt r.iet hoe het bestuur de verantwoordelijkheid durft aanvaarden. Spreker meent, dat de inrichting onvoldoende bezet is en blijft bij hetgeen hij in een vorige vergadering heeft -gezegd. De kwestie van de scheiding is ook nog niet opgelost. Voorts meent spr. dat B. en W. moeten medewerken de inrichting naar behoefte te ex ploiteren. Het bestuur had zich daar bij niet moeten neerleggen. Dan de inrichting liever sluiten. De heer Elshof en dr. Lahr zou den een adres aan de gemeenteraad willen zenden en een afschrift aan de Inspecteur van de Volksgezond heid, waarin verzocht wordt het aanstellen van 2de badknecht en scheiding in het zwembassin. Meer dere leden sluiten zich hierbij aan. Mocht de gemeente niet willen me dewerken in het belang van de volksgezondheid, dan zou de heer Elshof by de leden de nodige gelden willen zien te verkrijgen. Dr. IJdens zeide, dat vele fel hun afkeuring uitspreken over het feit, dat de scheiding is weggenomen. Spr. begrijpt het standpunt van B.' in deze niet. Met weinig kos ten kon deze scheiding worden aan gebracht. De heer Donk is voor een request aan de Raad en meent dat nu meer succes zal worden behaald. Burgemeester Bauman die met Weth. de Neef als leden van Poel meer aanwezig waren zeide, dat veel onwaarheden rond Poelmeer waren gezegd en geschreven. De Voorzitter: Toch niet van be stuurszijde. De heer Bauman beweert zulks ook niet. De vereniging leefde vol gens spreker boven 'haar stand met vijf man personeel, en. daar de ge meente noodlijdend is en het ge meentebestuur streeft naar een slui tende begroting, moeten veel „hei lige huisjes" worden aangetast. Dif is niet prettig. Spreker ziet de be langrijkheid van de scheiding in het bassin niet in. De burgemeester vaiï Warmond. Jhr. v. Fesenne, ook lid der vereni ging, deelt de mening wat dit laat ste punt betreft van burgemeester Bauman niet en betoogt de wense lijkheid van het weer aanbrengen der scheiding. Burgemeester Bauman zegt dat het de bedoeling is in een der vol gende jaren een betonnen spring- toren aan te brengen en verdere verbeteringen. De vergadering drong er bij het bestuur op aan, alsnog te pogen de weggenomen scheiding weer ge plaatst te krijgen, waardoor de zwemgelegenheid voor velen verbe terd wordt en ook de financiële re sultaten zeker zullen stijgen. Personalia. In Huize Duinzicht slaagden voor diploma Lingerie: A. v. Eeden; J. v. d. Velde; L. v. Kam pen; N. v. d. Geest; B. v. d. Geest; A. Bax en A. Rotteveel; voor het di ploma costumière: Gr. v. d. Geest; S. Straathof; A. v. Vliet; S. Janssen; S. v. Leeuwen en Jac. Pêchér. Personalia. De heer A. M. Bus, alhier, promoveerde heden aan de gemeentelijke Universiteit te Am sterdam tot doctor in de Leteren en Wijsbegeert op het proefschrift Der Mythus der Musik in Novalis' Heinrich von Ofterdingen". oooooooooooooooooooooooooooooooooo De verschrikkelijke l%a&e£la cooooooooooooooooooooooooooooooooo Een vrolijke liefdesroman van BERTA RUCK. Vertaald door TEO DE WITTE. Miss Ames bleef hier in haar hou ding volharden. Haar goudblonde ha ren met het zwart fluwelen bandje een goedkoop succes, waarvan ze nooit afstand wilde doen flink in de lucht. Haar rug was nog altijd het grote concentratievlak van zes paar verbaasde ogen. Nog altijd bloosde haar gezicht, maar de verlegenheid had plaats gemaakt voor woede. Op waarlijk gekrenkte wijze luchtte ze haar verontwaardiging: „Welnu, wat heeft miss Ames nu weer gedaan? Waarom heeft iemand hot recht mij zo aan te gapen? Of heeft ook maar iemand het recht een ander, wie het ook zij, als een pasgekocht paard op te nemen? Ik kan het geen al te nette manieren noemen, wie het ook doet, om een andere door twee glaasjes aan het eind van een stuk kam, af te zitten loeren, of dat nou hertoginnen of keukenmeiden zijn." Nieuwe ontzetting onder de Cat- termole's, een onbeschrijflijk geluid, dat het midden hield tussen een ge- gichel en een geronk, van Pearl. Watwat zou er nu gebeuren? Weer vond er iets plaats, dat geen van allen ooit hadden durven ver wachten. De gevreesde, de hatelijke, de kwaadaardige hertogin, die de ver schrikkelijke reputatie genoot het meest ongenietbare mens van heel Londen te zijn, beantwoordde deze woedende uitval van de kruideniers- dochter met een opgewekte lach. Haar gezicht klaarde werkelijk heelemaal op. Zij was op haar nummer gezet; zij had de bons gekregen van een krui deniersdochterzij had .moeten horen, dat zy geen manieren kende, asjebliefasjebliefDat was een pikante nieuwigheid! dat was een sensatieen nieuwe sensaties hadden haar altijd verbazend in haar schik gebracht! Die streelden haar ongedoofde levenslust. Zy sprak. De Cattermole's vielen van de ene verbazing in de andere- Was di t werkelijk tante Christina met haar vlijmscherpe tong en haar koele bijtende stem ie zoveel wist al te breken en bijna nooit iets goeds, iets aardig wist te vertellen! Zo'n z«cht timbre, zooveel welwillendheic, zoveel goedheid had men nog nooit uit de mond van dit onmogelijke her togelijke type gehoord. „Je hebt volkomen gelijk", sprak ze tegen Arabella's rug op de meest in nemende toon, die men van een oude, lieve dame kan verwachten. „Je hebt volkomen gelijk! Dit. en ze maakte een gebaar naar haar lorgnette, ,,is een heel slechte ge woonte, zelfs voor kortzichtige, oude hertoginnen als ik ben kind, ik vraag je beleefd vergeveing." „Die krijg je natuurlijk, zonder mankeren", zei Arabella erg verge vingsgezind en ze wendde zich nu met haar buitengewoon vriendelijke glimlach, met al de frisse zonnige vreugde van haar onbedorven jeugd naar de spichtige maar buitenge woon gestingeerde ,oude heks". Het spreekt vanzelf, dat het ys na dit voorval voorgoed gebroken was. De thee werd op de veranda geser veerd. „Miss Ames zal mij bediernen", be val de hertogin. „Ik heb al bemerkt, dat zij tenminste een competente vrouw is. Amber weet zich nooit te herinneren, dat ik er nu eenmaal op sta om eerst de melk en dan de thee in mijn kopje te hebben, en Beryl moet eens bij een makke dominéé in de leer gaan om te weten, hoe je cake serveert." „De bedienden zyn er om op al die dingen te letten en onze gasten daarin van dienst te zijn", waagde mrs. Cattermole deze onvriendelijke aanval op haar dochters af te wen den. „Niet voor mij", riposteerde de her togin scherp. „Pc wens mijn thee wat opgevrolijkt te zien door aangename en lichte conversatie. Peggy, jij bent eigenlijk de enige, naast miss Ames natuurlijk, die enig idee heeft van een gezellig half uurtje met een oude dame. Vertel me dus eens of cr nog iets aangenaams is gebeurd in dit verlaten kerkhof van „De Schuur", sinds mijn laatste bezoek. Hoe gaat het met die niksnutter van een Eric?" Zou ze werkelijk niet weten, die scherpziende oude hertogin, dat al leen reeds het noemen van die naam de wonde openreet, die nooit geheeld zou worden? Zou ze werkelijk niet vermoed hebben, dat Eric in het prachtige hart van die goede Peggy iets had losgescheurd, iets had weg genomen, zodat het nooit meer nor maal vrolijk zou kunnen kloppen? Of wist ze het wellicht des te be ter en stelde ze waarom deze vraag? In ieder geval kreeg „Hare Hoog heid" van Peggy Delemere niet veel waar voor haar geld, want het meis je antwoordde tamelijk onverschillig: „O, hij was gisteravond nog hier." „En hoe vind jij hem nu wel", wendde hertogin zich ineens tot het blonde manenkind aan haar rechter hand, het voorwerp van haar nieuwe belangstelling in het leven, het meis je met die prachtige teint en haar ouderwetse on-twintig-eeuwse blos. „Ze beweren, dat hij de knapste offi cier van de Guards is." Arabella voelde zich nu geheel op haar gemak. Ze knabbelde aan een lekker stuk cherry-cake en antwoord de rustig en zonder omwegen; „Ik vond bet wel een aardige jon gen, hij ziet er echt leuk uit en rol- ke gezellige manieren om iemand op z'n gemak te zetten. Maar hij had een vriend bij zich, die hem op alle ge bied de baas is, hoor, als u ten min ste mijn oordeel vraagt over leuk en knap en zo." „Zo?" zeide hertogin, met meer dan gewone belangstelling. „En wie was dat dan wel?" Mrs. Cattermole's stem klonk weer vermoeid als voorheen, thans en in de toekomst en legde uit, dat het jonkheer Wynstone was geweest uit Eric's regiment. „O ja. Silly Billy, de grootste fan tast op één na, die het leger ooit ge herbergd heeft", merkte de hertogin op, „die eene was zijn vader. Zijn va der maakte me dodelijk verliefd, toen ik nog een meisje was, en heeft er zich nooit iets van aangetrokken. Hij liet me doodleuk schieten. Ik hoop, dat hij er zijn gehele leven spyt van gehad zal hebben. O, ik ben er ze ker van. Hij zag er toen ook leuk en aardig uit, om miss Ames' vocabulai re eens over te nemen, die in mijn jeugd ook de mijne was. Jullie schij nen nog nooit dergelijke adjectieven voor een jongeman te hebben ge vonden", wierp ze weer haar ana thema tegen de drie Cattermole's. Een verder vernietigend oordcel over hun onmeisjesachtige gedragin gen bleef de drie dochters echter bespaard door de komst van een der bedienden, die Hare Hoogheid tij dens het theeuur absoluut niet duldde. Hij droeg een klein zilveren pre senteerblad met een briefje. „Leg het maar ergens neer in de salon, Frederick, iky kan dar nu geen aandacht aan schenken", zei mrs. Cattermole ontstemd. (Wordt vervolgd), J

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 4