Arie v. Vliet wint de Grand Prix RADIO D. D. S. versloeg Thames R. C. Wimbledon-kampioenschappen CLva&etia VRITPAG 4 JULI 1947 DE LEIDSE COURANT PAGINA 2 EXTRA TREINEN. Zaterdag 5 Juli zullen in verband met te verwachten druk reizigers- vervoer de volgende extra-treinen rijden: Amsterdam (v. 14.30)—stoptrein Dordrecht (a. 16.25). Dordrecht (v. 16.38)stoptrein Amsterdam (a. 18.37). In verband met te verwachten druk reizigervervoer zijn met ingang van Zondag 6 Juli o.m. de volgende extra-treinen ingelegd. Des Zondags: Rotterdam D.P. (v. 19.32)—den Haag (a. 20.01, v. 20.04)- Haarlem (a. 20.43, v. 20.46)—Amster dam (a. 21.01). Rotterdam D.P. (v. 20.39)den Haag H.S. (a. 21.05). Den Haag H.S. (v. 18.24)—Rotter dam D.P. (a. 18.50). idem (v. 19.24) (a. 19.50): idem (v. 21.28) (a. 21.54). Amsterdam (v. 21.25)Haarlem (a. 21.40, v. 21.43)den Haag (a. 22.21, v. 22.24)Rotterdam D.P. (a. 22.50). Des Maandags: Rotterdam D.P. (v. 6.57)—Dordrecht (a. 7.24). Dordrecht (v. 7.39)den Haag H.S. <a. 8.35). Des Zaterdags: Den Haag H.S. v. 12.56)—Rotterdam D.P. (a. 13.22). Den Haag H.S. (v. 17.54)—Rotter dam D.P. (a; 18.20). Den Haag H.S. )v. 8.32)Leiden (a. 8.44). Rotterdam D.P. (v. 14.08)den Haag H.S. (a. 14.34). Rotterdam D.P. (v. 14.56)^Dor drecht (a. 15.22). Dordrecht (v. 15.36)Rotterdam (a. 16.03, v. 16.06)den Haag (a. 16.30). Niet op Zaterdag en niet op Zon en feestdagen: Den Haag H.S. (v. 17.18)Rotterdam D;P. (a. 17.43). Leidschendam (v. 16.04)den Haag (a. 16.14, v. 16.26)Rotterdam D.P. (a. 16.50, v. 16.53)Dordrecht (a. 17 16). Dordrecht (v. 17.20)Rotterdam D.P. (a. 18.02, v. 18.04)—den Haag H.S. (a. 18.29). BEURSPRAATJE. De effectenbeurs te Amstèrdam had gisteren een traag verloop. De hoofdkoersen van de toonaangeven de fondsen ontwikkelde zich ten opzichte van de vorige slotprijzen op^onregelmatige wijze voor enkele aandelen was de hoofdkoers iets hoger dan het vorige slot en voor anderen weer wat lager, maar veel tekening zat er toch niet in de markt en grote verschillen vielen niet op te merken. De vrije handel bracht geen verlevendiging. In de scheepvaarthoek was men druk doende met het vaststellen van de notering voor claims koninklijke boten en de notering der aandelen koninklijke boot. De aandelen, die exclaim werden verhandeld, wer den op 165 hoofdkoers vastgesteld, terwijl de eerste prijs door claims 26 gulden was. In de claims ont wikkelde zich naderhand nogal wat affaire. De attentie ging zozeer uit naar aandelen koninklijke boot, dat er vrijwel geen ruimte overbleef voor handel- in de andere scheep vaartaandelen, die in dezelfde hoek werden verhandeld Deze handel had dan ook weinig te betekenen en leverde geen nieuwe gezichts punten op. De koersen waren me rendeels iets lager. Aandelen Hol land Amerikalijn waren een goede 3 punten lager.. De animo voor cul tuurfondsen was klein. Het publiek betoonde zich uiterst gereserveerd, Van de suikeraandelen werd voor BV A's bij een vorige slotprijs van 229 y, een hoofdkoers vastgesteld van 227, terwijl de kofrs in het vrije verkeer nog iets naar beneden ging. Op de petroleumafdeling was weinig te doen. Voor Koninklijke werd een hoofdkoers vastgesteld van 416, waarna onder invloed van slechts weinig aanbod een achter uitgang kon worden opgemerkt tot 413K, terwijl tegen het slot weer werd afgedaan omstreeks 414 Voor Philipsaandelen kwam hoofdkoers met een prijs van 387 een paar punten boven het vorige slot. terwijl in het vrije verkeer een kleine verzwakking viel waar nemen. Voor Unilevers werd een hoofdkoers vastgesteld van 282% bij een vorige slotorijs van 284, waarna in de vrije handel de koers nog achteruit ging tot 281. De aandelen in Indische credietinstellingen wa ren Weer wat beter. De Amerikaan se ma^kt was stil. Bijna niet veran derd. De beleggingsmarkt was zeer rustig. De Nederlandse staatspapie ren werden bii kleine omzetten te gen ongeveer de vorige prijzen ver handeld. Prolongatie ongeveer 2% procent. WIELRENNEN IN AMSTERDAMS STADION A RIE VAN VLIET heeft gisteren in het Amsterdams Olympisch sta- dion getoond, dat hij op dit og enblik zeker de finale van een wereldkampioenschap zou kunnen bereiken. Zijn serie tegen van Loo- veren (België) won hij zoals hij wilde. De tweede demi-finale tegen de Belg Gosselin eveneens, en in de finale, waarin hij de derde Belg, zijn aloude tegenstander Scherens ontmoette, toonde hij zich weer de meester. Van Vliet nam direct de kop en bij het ingaan de de laatste 200 M. lag Scherens aan zijn wieltje. Een paar rukken van de Nederlander en hij lag een meter voor. Even dreig de Scherens bij het ingaan van het laatste rechte eind nog naast de Nederlander te komen, doch toen liet van Vliet zien, waartoe hij in staat is. Met ruim een lengte won hij deze rit en de Grand Prix. Voor een grote verrassing zorgde de Hagenaar Matena een B- stayer, die in de proef wedstrijd voor de mindere goden onder de stayers voor het kampioenschap van Nederland een buitengewone prestatip leverde door de 100 km af te leggen in de snelle tijd van 1 uur 19 min. en 32.2 sec. Deze tijd is slechts 2 minuten boven het baan record van Cor Blekemolen, dat op 1 uur 17 min. 0,5 sec. staat en dat ver voor de oorlog gevestigd werd. Als Matena, die uitstekend ge- coach ed werd door gangmaker van der Bossche, tijdens de nationale kampioenschappen kans ziet een zelfde tempo als gisteravond te rij den, dan is de mogelijkheid groot, dat Ben van der Voort zijn kam pioenstrui aan deze B-stayer, die zich met één klap onder de aller grootsten heeft geschaard, ziet over gaan. Jan Gieseler is de gevolgen van zijn val geheel te boven. Moest hy' enige weken geleden in de ach tervolging nog de meerderheid van Harmans erkennen, nu was het weer de oude Gieseler, die op de baan kwam. Met ruim verschil won de Rotterdammer deze race in de zeer goede tijd van 5- min. 20.6 sec. De uitslagen luiden: Klassementswedstrijd over 6 km met 4 klassementen: 1. Piet Duyns 8 min. 14.6 sec en 14 p.: 2. Van Gel der 10 p.; 3. Post 8 p.; 4. Kunst 6 p. Ploegachtervolging voor amateurs over max. 4 km.: 1. Amsterdam (Krever, Faanhof, v. d. Seut en Smits) 4 min. 58.8 sec.; 2. Haarlem (Voorting, Peters, Gerritsen en Drost) 4 min. 59 sec. Achtervolging voor amateurs over max. 4 km.: 1. Gieseler min. 20.6 sec.; 2. Harmans 5 min. 24 sec. Grand Prix van Amsterdam voor professionals, eerste demi-finale: 1. Scherens, laatste 200 M. in 12.4 s. 2. Derksen, banddikte. Tweedé demifinale: 1. van Vliet, laatste 200 M. in 12 sec.; 2. Gosselin. Om de derde prijs: 1. Derksen, ZATERDAG. HILVERSUM I, 301 M. 7!45 Gram.platen; 8.15 Pluk de dag; 9.00 Gram.platen; 10.00 Kleuters; 10.15 Gr. platen; 11.00 De Zonne bloem; 12.03 Viool met piano; 12.35 Orkest; 12.55 Zonnewijzer; 13.00 Strijdkrachten; 13.30 Vervolg orkest; 14.00 Zomermelodiën; 15.00 Jongeren; 15.15 Jonge kunstenaars stellen zich voor; 16.00 Gram.platen; 17.00 De Wigwam; 18.00 Gram.platen Paul Ro beson; 18.15 Journalistiek weekover zicht; 18.30 Voor de strijdkrachten; 19.20 Gram.platen; 19.45 Uitzending voor de Nederlanders in Duitsland; 20.20 Gram.platen; 20.30 Lichtbaken; 21.00 Orkest zonder naam; 21.30 Mu zikale Tombola; 21.50 NECAjax; 22.00 „De gelaarsde kat"; 23.20 Con cert. HILVERSUM II. 415 M. 7.30 Gram.platen; 8.19 Lichte mor genklanken: 9.50 Gram. platen; 10.00 Morgenwijding; 10.20 Voordracht; 10.35 Piano; 11.00 Voor de arbeiders; 12.00 Johan de Jong; 12.35 Ensemble „Vincentino"; 13.15 Gevarieerd pro gramma; 14.00 „Het Nederlandse lied"; 14.15 Radio Philh. Orkest; 15.00 Van boek tot, boek; 15.15 Gram.pla ten; 16.00 Lezing; 16.15 Kinderkoor; 16.35 Miller sextet; 17.00 Sportpraat- tje; 17.15 Gram.platen; 17.o0 Artistie ke staalkaart; 18.15 Russische liede ren; 18.30 Om en nabij de twintig; 19.00 Viool met piano; 19.30 Voor de jeugd; 19.45 „Una Sancta"; 20.08 Din gen van de dag; 20.15 Oké; 21.3^ Vau deville orkest; 22.00 Hoorspel; 22.30 Malando en zijn Tango rumba orkest; 22.55 Tour de France; 23.15 Jan Cor- duwener; 23.45 Gram. platen. laatste 200 M. in 12.2 s.; 2. Gosselin. Om de eerste en tweede prijs: 1. van Vliet, laatste 200 M. in 12.2 sec. 2. Scherens. Internationale sprintmatch voor amateurs: totaaluitslag: 1. Pauwels, 3 p.; 2. Bijster 4 p. 3. Hij zelen doorn 5 p. en 4. Bontekoe 6 punten. Stayerswedstrijd over 100 km.: 1. Matena achter v. d. Bossche in 1 u. 19 min. 32.2 sec.; 2. Remkes achter de Graaf op 1210 M.; 3. de Beer achter Kaeser op 1920 M.; 4. De Best achter Bustraan op 3250 M.; 5. Reuter achter Pasquier op 3700 M.; 6. Klink achter Wiersma op 4530 M. 7. Lambrichs achter v. d. Bom op 5960 M. RONDE VAN FRANKRIJK. De uitslagen van de 8ste etappe van de Ronde van Frankrijk: Gren- oleBrian?on (189 K.M.) zijn: 1. Ca- mellini (Ned. buitenlanders) 6 u. 49 min. 07 sec., 2. Brambilla (Italië) 6 uur 57 min. 13 sec., 3. Lazarides (Zuid-Oost-ploeg) 6 uur 57 min. 15 sec., 4. Cottur (It.) 6 uur 59 min. 42 sec, 5. Ronconi (It.) zelfde tijd, 20. Janssen 7 uur 12 min. 14 sec., 24. Joly 7 uur 18 min. 40 sec., 32. Kla- binsky 7 uur 23 min. 11 sec. Seyen is uitgevallen. Het algemeen klassement na de 8ste etappe luidt: 1. Ronconi (It.) 59 uur 25 min. 44 sec., 2. Brambilla (It.) 59 uur 26 min. 57 sec., 3. Vietto (Fr.) 59 uur 27 min. 13 sec., 4. Camel- lini (Ned. buitenl.) 59 uur 28 min. 54 sec., 5. Robic (Westploeg) 59 uur 38 min. 49 sec., 39. Jansen 61 u. 25 min. 36 sec., 43. Klabinsky 61 uur 29 min. 46 sec., 56. Joly 62 uur 11 min. 46 sec. Landenklassement na de achtste etappe: 1. Italië 178 uur 55 min. 45 sec.; 2. West-Frankrijk 179.51.08; 3. Frankrijk 179.55.28; 4. België 180.59. 31; 5. Zwitserland 181.52.16; 6. Ne derland buitenlanders 182.24.16. RONDE VAN ZWITSERLAND. Aan de ronde van Zwitserland, die van 16-23 Augustus gehoudfn wordt, zullen o.in. de volgende renners deel nemen: F. Pauwels (Kieldrecht) B. H. Schellingerhoudt (Zaandam) en B. Frankem( St. Niklaas. België). Kampioenschap der Junioren Beter dan de eerste wedstrijden waren nu de ontmoeti/igen voor de demi-finale in de Leidse Hout. Jam mer was het, dat juist in de eerste wedstrijd een klein incident de aan gename sfeer deed verstoren en de wedstrijd feitelijk onbeslist bleef, en hier Q. B. zeker niet de overwinning kon worden toegezegd. Quick BoysS.J.C. 00. Beilde ploegen hebben een aardige wed strijd gespeeld met eerst Q. B. ver in de meerderheid en later S.J.C. door beter voetbal. Zowel voor als na de rust hebben beide elftallen getracht een doelpunt te maken, echter von den zij een prachtige S.J.C.-keeper en een stug verdedigende Q. B.-ach- terhoede, waardoor doelpunten uit bleven, Toen kwamen de strafschop pen en zag Q. B.-keeper kans de eerste vier te stoppen. De vijfde werd tegen de afspraak in (er was gezegd, dat alle voorhoede-spelers een straf schop zouden nemen) genomen door de S.J.C.-midhalf enals eerste ingeschoten. Q.B. protesteerde heftig en in dit geval zeer terecht, maar S. J.C. kwam toen uit de hoek en pro testeerde o.i. even terecht tegen het opstellen van een andere keeper. De leider van deze avond wilde'de zaak in orde maken en gebood opnieuw overnemen maar dan met de keeper van deze avond. Heftige debatten en een S.J.C. dat het veld verliet! Toch werd Q.B. winnaar, hoe weten wij niet. RodenburgNoordwijk 1. Een zeer goede wedstrijd, waarbij de overwinning speciaal na de rust voor Rodenburg aan de bekende zijden draad heeft gehangen. Rodenburg begon heel goed en aanvankelijk dachten wij aan een grote overwin ning, vooral toen de linksbinnen fraai inschoot (1O), en wij daarna de midvoor een mislukt schot dooi de keeper van Noordwijk zelf in 't doel zag werken (20). Noordwijk dacht er echter anders over, ging steeds beter spelen maar zag geen kans de goed spelende Rodenburg keeper te passeren. In de tweede helft was het overwicht van Noord wijk nog veel groter en speciaal rechtsbuiten en midvoor deden prach tig werk. Toch moest pas een cor ner de spanning er in brengen en met een fraaie kopbal werd het 21. Noordwijk behield het beste van het spel en alleen door een won der ontsnapte het Rodenburg doel een paar maal aan doorboring. Het einde kwam met onveranderde stand en enigszins geflatteerd kwam Rodenburg in de eindstrijd. NEDERLANDSE ZEGE TE HENLEY De grote sensatie van de tweede dag te Henley was het uitschakelen van de houders van de Grand Challenge cup, Leander, door Jesus College, Cambridge, waarbij de Cantabs met 'n halve lengte zegevierde in 7 m. 20 s. Jesus College, die in Maart van dit jaar Head of the River werd, komt nu tegen Ruder club Zürich. die Lon den Rowing club versloeg en in deze heat voortdurend de leiding wist te handhaven. Het roeien der Zwitsers, die zich niet tenvolle behoefden te geven, wekte de algemene bewonde ring op. Delftse Sport had veel zwaarder strijd tegen Thames Ro wing club en was gedwongen al zijn krachtreserves te verbruiken om de overwinning met driekwart lengte te kunnen behalen, in een tijd. die vier sec. langer was dan die van de over winnende Zwitserse ploeg. Delftse sport komt nu tegen Kingston Ro wing club, die Imperial college ver sloeg. De Amerikaanse skiffeur Kelly, die met heel zyn familie is overgekomen en door zijn vader gecoached wordt en die ook tal van voedingsmiddelen, zelfs drinkwater, uit de Ver. Staten heeft meegenomen, had ook giste ren een gemakkelijke overwinning voor de Diamond Sculls. Hij komt nu in de halve eindstrijd tegen de Brit Bushell (Maidenhead). Het program ma van deze dag werd voor een groot deel gereduceerd door ziekte van roeiers, wegblijvers en in enkele ge vallen omdat ploegen zich wensten te sparen voor de halve eindstrijden. Hetgeen zich o.a. voordeed bij de Ru- der Clubs Zürich, die zich uit de Ste wards cup terugtrok, omdat de Zwit sers al hun krachten voor de strijd in de Grand Challenge Cup willen spa ren. De Pool Verey, runner up in 1939, kwam niet opdagen voor de Diamond Sculls in de heat tegen Henry (Henley). Wat de buitenland se ploegen betreft kan nog gemeld worden, dat de Tsjechen in de Ste wards Cup met anderhalve lengte door Thames R.C. geslagen werden, doch beide Amerikaanse ploegen, Kent School en Tabor Academy in hun heats voor de Thames cup zege vierden. VOETBAL A.V.V.Lugdunum. Zondag avond 7 uur speelt A.V.V. de met spanning tegemoet geziene wedstrijd tegen de Leidse derde klasser Lug dunum. Waar het hier de laatste promotiewedstrijd is, zal ongetwij feld van begin tot het einde vinnig gespeeld worden, niet alleen door A.V.V. maar ook door Lugdunum, want voor beide partijen staat veel op het spel. Als A.V.V. wint of gelijk speelt dan promoveert zij naar de derdo klasse. Maar Lugdunum zal met alle macht trachten te voorko men dat zij moet degraderen naar de vierde klasse en daarom is te ver wachten, dat ook zij alle kansen zal benutten. Dat A.V.V. op eigen ter rein de slag moet leveren geeft moed, want op haar eigen veld is zij tot he den nog niet verslagen. Haar elftal is nog eens met zorg uitgekozen en als volgt vastgesteld: Hörters, Schuit, C. Halverhout, G. Ruiterman, A. Ruiterman, C. Ruiterman, J. Hak kaart, van Rijswijk, J. Willemse, F. Hakkaart, A. v. d. Hulst met als re serves Ant. v. d. Hulst en J. Garh- man. Doris Hart versloeg Louise Brough Margaret Osborne en Doris Hart zullen Zaterdag de eindstrijd dames- enkelspel moesten uitvechten, want het eerste Amerikaantje versloeg de Zuid-Afrikaanse mrs Summers met 61, 62, terwijl Doris Hart voor de sensatie zorg droeg door de sterkste speelster van dit tournooi. Louise Brough, met 26, 86, 64, uit te schakelen. De eerste wedstrijd is geen bespre king waard, want mrs Summers bleek ver beneden de klasse van Margaret Osborne, zodat geen ogenblik van werkelijke strijd sprake geweest is. De andere halve eindstrijd was van veel hoger gehalte. Maar toch geloven we niet, dat toen miss Brough met zoveel gemak en veel gaver spel een beslissende 61 zege in de eerste set behaald had, iemand op het centre- court Doris Hart nog een kans op de uiteindelijke zege gaf. Logisch voort bouwend zou miss Brough dan ook gemakkelijk gewonnen hebben, maar aangezien logica geen vrouwelijke kwaliteit is, eindigde de strijd even grillig als de vrouw zelve. Zou men nog een mogelijke verklaring daar van willen geven, dan zou men kun nen zeggen, dat Doris Hart op de kri tieke ogenblikken meer geluk had dan Louise Brough. Het feitelijke drama ontwikkelde zich in de tweede helft van de twee de set, toen het 54 voor Doris Hart stond en zij in de tiende game serve ren moest. Die kans ging teniet en eerst bij haar tweede gpote kans in de veertiende game. opnieuw op eigen service, kwam iets wonderbaar lijks haar te hulp: Loutse Brough, die WATERPOLO PoelmeerDe Zijl 14. Beide ploegen hebben gisteravond in de zweminrichting Poelmeer een uiterst sportieve wedstrijd gespeeld, waarbij vooral in de tweede helft de Zijl veel gevaarlijker was en een verdiende overwinning behaalde. Reeds dade lijk na de aanvang werd er veel ge zwommen en verkeerden beide doe len om beurten in gevaar, totdat A van Egmond de Zijl de leiding wist te geven 01. Jammer genoeg was de vreugde van korte duur, doordat Versluis spoedig de stand gelijk wist te maken 11. Ondanks heftige de Zijl-aanvallen bleef de stand onge wijzigd. Na rust was de Zijl steeds iets gevaarlijker en nadat Versluis juist had gemist kwam J. Blansjaar vrij en trof zijn schot doel 12. Vrij spoedig eenzelfde spelbeeld en weer scoorde J. Blansjaar 13. Poel meer gaf de strijd niet op en nadat enkele gevaarlijke aanvallen door Dragt onschadelijk waren gemaakt wist Prevoo met een van zijn gevaar lijke schoten de Zijl een 14 voor sprong te bezorgep, waarmede tevens het einde kwam. V.Z.CL.Z.C 2—7. De beide rivalen voor het kampioenschap heb ben het elkaar deze avond zeer las tig gemaakt en speciaal de achter hoede van L.Z.C. komt de lof toe Lut c.s. (die niet minder dan vijf doel punten voor zijn rekening nam) in de gelegenheid te hebben gesteld zulk een grote overwinning te behalen. Na goed aanValsspel van V.Z.V. slaagde de L.Z.C.-achterhoede er in vlug het spel te verplaatsen en kreeg Lut een kans, nadat Tegelaar hard tegen de paal had geschoten (01). Bijna direct na het uitzwemmen scoorde Lut 02 en nadat V.Z.V. een goede kans had weggegeven was het opnieuw Lut, die voor een 03 stand zorgde. V.Z.V. gaf de moed niet op en na het uitzwemmen wérd Ra- meau verrast door een ver schot uit het midden van het veld (13). De tweede helft begon met een fel overwicht voor de thuisclub en na dat de midvoor had gemist, wist de linksvoor tochc de stand op 23 te brengen. Even raakte L.Z.C. de kluts kwijt en niet lang duurde het voor dat Lut opnieuw aan zijn bewaking ontsnapte en L.Z.C. een rustige 24 voorsprong bezorgde. Tegelaar deed daarna wat hij kon en eindelijk ge lukte het ook hem de stand tot 25 op te voeren. Nog was de doelpun- tenhonger voor L.Z.C. niet gestild en met een doelpunt van J. v. d. Rey- den en een vijfde van Lut werd de eindstand 27. L.Z.C. staat nu door een beter doelgemiddelde aan de kop en wij wensen deze aloude club gaarne het kampioenschap zichtbaar leed onder haar deveine op kritieke ogenblikken, sloeg driemaal in het net en de vierde maal ver uit. In de laatste set behield Louise Brough steeds de leiding tot aan de achtste game, waarin zij voor het eerst in deze set de eigen service verloor, waarna Doris Hart de hare won (53 voor Hart). De speelsters waren zichtbaar vermoeid en de rus ten tussen de games werden hoe lan ger hoe groter. Nu won Louise Brough de eigen service (54) en toen ging zij in eeh allerlaatste vol ledige va banque-aanval ten onder. Driemaal liep zij op naar het net om even zovele malen door miss Hart ge- pasêerd te worden: een echte helden dood. Kramer en Falkenburg plaatsten zich door een straight sets zege over de Australiërs Geoff Brown en Colin Long (108, 64, 64) in de eind strijd van het herendubbelspel. Het was een gevacht tussen een Australi sche jazzband met veel slagwerk soli en een ensemble, dat rustig en zeker een aantal variaties op een klassiek thema ten beste gaf, hoewel ook in deze tennismuziek het motief van knetterende zweepslagen van Smashes gehoord werd. Het Australische slagwerk was knallender en veel doeltreffender dan tegen van Swol en Rinkel het geval geweest was. En de double door veel beter spel van Long ook een veel beter eenheid waaruit de Long set verklaard kan worden. Het knalef fect was echter het grootst in de vol gende set. waarin de Australiërs op een gegeven ogenblik met 41 de leiding hadden. De grootheid van de Amerikaanse double werd hier be wezen door het feit, dat Amerika daarna vijf achtereenvolgende games behaalde: de derde set was van re gelmatiger bouw en afwerking: een winnen van eigen servicegames tot aan de negende game, waarin de Amerikanen doofr Brown's service braken om voor het eerst in die set de leiding te nemen (54), waarna Falkenburg er een snpl einde aan maakte. Toch een fraaie en stoere partij, de beste, die tot nu toe in dat ^ummer gespeeld is. De koning en koningin van Enge land zouden vandaag de wedstrijden te Wimbledon bijwonen, onder meer de eindstrijd heren-enkelspel tussen de Amerikanen Tom Brown en Jack Kramer, die naar verwacht wordt in straight sets winnen zal, aangezien hij nu al viermaal zonder set te ver liezen van Brown gewonnen heeft. Dit is de eerste maal sinds 1926 dat de huidige koning Wimbledon zal be zoeken, waar hij in genoemd jaar als hertog van York met sir Louis Greig in het herendubbelspel uitkwam. OLYMPISCHE SPELEN. 1 Zeven en dertig landen melden zich reeds aan Het aantal landen, dat de invitatie tot deelneming aan de Olympische Spelen van 1948 te Londen, heeft aangenomen, is thans gestegen tot 37. Hoewel van de zijde van de V.S. nog geen officieel bericht, is ontvangen, schijnt men in Noord Amerika van plan te zijn een sterke vertegenwoor diging uit ti zenden. Men spreekt van een team van over de 400 deelnemers. Tsjechoslowakije heeft bekend ge maakt, dat zij met ongeveer 300 sportlieden aan alle 17 takken van sport zal deelnemen. Ook België heeft medegedeeld, dat zij met het sterkst mogelijk team in Londen zal verschijnen. HET SPORTFEEST TE HELSINKI. De Nederlandse gewichtheffer Smeekens, die deelnam aan de in ternationale krach tsport-wedstrij den, ter gelegneheid van het sportfeest te Helsinki, eindigde op de zevende plaats met 99, 100 en 122 1/2 kg. De Ned. zwemmer Scheffer (DJK) eindigde tijdens de zwemwedstrijden als tweede op de 100 M. rugslag met 1 min. 15 sec. Ook op de 100 M. borst- crawl werd hij tweede. Zijn tijd was op dit nummer 1 min. 5 sec. De Ne derlandse gezant te Helsinki, de heer van der Vlught was bij de wedstrij den tegenwoordig en bood de Neder landse deelnemers later een lunch aan. oooooooooooooooooooooooooooooooooo De verschrikkelijke oooooooooooooooooooooooooooooooooo Een vTolijke liefdesroman van BERTA RUCK. Vertaald door TEO DE WITTE. 17) Peggy, die even geluidloos en vlug werkte als een sneeuwruimer gleed uit de achtergrond naar miss Ames' kamer. „Wat? Ik zou naar beneden moeten komen en met een ecite hertogin thee moeten drinken?" riep Arabel la verschrikt uit, toen de stille goe de Peggy tante Cattermole's bood schap had overgebracht. Goede ge nade! Nou, als het niet anders kan. vooruit dan mar weer. Zeg, wil je even wachten als een engel zonder vleugels 'om mij even te helpen me' mijn beste Zondagse jurk7" „Ik geloof niet, dat we een Zon dagse jurk nodig zullen hebben merkte Peggy bijna verontschuldi gend op. Het goede kinc had in die enkele dagen reeds gemerkt, dat miss Ames er het voordeligst wtzag, in dien ze haar, volgens Arabella, meest gewone japonnetjes aan had. ,.Als ik jou was zou ik gewoon komen, zo ij& je bent in je eenvoudige bruine wol len rok en je witte zijden blouse." „Werkelijk?" vroeg Arabella en toen volgde de vraag ,die beslissend vóór haar was geworden. „Zou jij het ook niet anders gedaan heopan?" Toen kwam de twijfel weer bovren of die arme Peggy het werkelijk wei wist en zich wellicht door haar be perkte garderobe liet heinvloeden. Daarom vroeg ze nog eens en nu bij na ongelovig. „Werkelijk? Deze ge wone spullen om een hertogin te ont moeten? Wat heeft ze zelf aan?" „Niet zoveel bijzonders, dat kan ik je wel verzekeren", verklaarde Peg gy glimlachend, want de oude herto gin was als het ware berucht om haar meer dan eenvoudige kleren „Als je het mij vraagt, zou ik zeggen een doodgewone zwarte rok met een zwart lijf zoals onze groentevrouw ook aan heeft." „Welnu, als het zo is, mij o^k goed. In deze hogere kringen schijnt net vraagstuk der kleding aanmerkel'jk aan actualiteit te hebben ingeboet" merkte Arabelia filosofisch en gela ten op, terwijl ze even de karn door haar goudblonde manen trok. „In dien je werkelijk beweert, dat ik kan komen, zoals ik nu voor je sta, doe ik het natuurlijk- Maar zeg me eens miss Delamare.... moet ik een ré- v érance voor haar maken, net gender alsof ik aan het Hof zou worden voor gesteld. Ik kan het, zie je", zei Ara bella. „Mijn papie zei, dat een révèrance het eerste was dat je moest kennen xn jullie kringen. Ik heb speciaal les genomen bij de oude onderwijzer op het dorp, die in de winter dansles geeft. Moet ik dus buigen en knik ken en glimlachen?" „Weln ee", zei Peggy lachend. „Je geeft haar heel eenvoudig een hand. Doe maar zo gewoon mogelijk." „Afgesproken", zei Arabella. Ondertussen vervolgde de hertogin haar inquisitoire met de waag: „Hoe lang aenkt jujllie onwelkome gast wel te blijven?" „Totcat ze getrouwd is" zuchie mis. Cattermole „Getrouwd!" flapte Hare Hoog heid er uit. „Met wien is zij dan ver loofd?" „Ze is met niemand verloofd, lie ve meter", legde Amber uit. „Zy komt juist naar ons om het te wor den. Haar vader heeft het in zijn hoofd gezet om een man voor haar te wensen uit „ons soort volk" zo als hij dat erg poëtisch weet uit te drukken. Zolang ze dus de echtge noot harer keuze niet in onze gasten heeft kunnen aantreffen, zal ze onze gast zyn. Dat zal eeuwig zijn, ver onderstel ik." De hatelijke hertogin zat me wa rempel te grkiniken. Dit was nu juist een van die tragische grappen, die een bijzondere kitteling veroorzaak ten op haar gevoel voor humor. „Zou je geen advertentie plaatsen voor een butler met uitgesproken gcede manierer", stelde ze voor. „Steek hem in een pak van Eric en schep de jonge dame en haar vader met deze pseudo-graaf af. Of zou je niet...." Maar haar sarcastischce voorstel len om haar vrienden van dit blox aan hun adellijke benen te verlossen, werden plotseling gestoord door de komst van het blok in hoogst eigen persoon. Men had haar laten roepen om be keken te worden. Waarom zou Hare Hoogheid dit summum van onge wenstheden niet eens kalm opnemen? Dat was blijkbaar de gedachtengang van de hertogin van Countshire. Ik verdedig die in gene dele, ik vertel u alleen, hoe zij er persoonlijk over dacht. Zij knipte haar met schildpad be klede face-a-main open en toen ze die voor haar ogen had gebracht, staarde ze naar de nieuwe gast als of ze een nieuwe aanwinst van de diergaarde was komen bezichtigen. Hierop reageerde Arabella met iets, wat Beryl nog dien eigen -mor gen als een onmogelijkheid bij miss Ames had beschouwd- Er kwam een levendig rose vanuit haar melkwit te hals en dit steeg tot aan haar goud blonde haren, het vulde haar ge hele gezichtArabella bloos-de, bloosde heel even. ,Hm! Wat een verademing", merkte de oude hertogin onverholen op. „Wat een heerlijke verrassing om een meisje nog eens te zien blozen-" Arbella's blos verdiepte zich tot karmijnrood. Toen deed ze iets anders. De hertogin had gedaan wat haar beliefde, toen ze de gast op haar ge mak zat op te nemen; de gast deed nu op haar beurt wat haar belief de, toen ze die geste op haar per soonlijke wijze beantwoordde. Ze vouwde haar armen over haar borst, wierp haar prachtige kop uit dagen in de prachtige hals en keerde het starend wezen vierkant de rug toe. Ja! Deze onmogelijke dochter van een dorpskruidenier keerde een her togin en welke hertogin keerde Hare Hoogheid Christina, hertogin van Counthire, de schrik van alle adellijke kringende rug toe! HOOFDSTUK VII. Arabella krijgt een „aanzoek". Nooit, nooit, zullen de Cattermo le's die scène vergeten. Nooit zullen zij uit hun geheugen de verschrikkelijke schok kunnen bannen, die deze geste daar teweeg bracht. Het ontzettende kind waagde het, haar beledigingen te reserveren voor de enige persoon uit al "nun kennissen, waarvoor zij werkelijk eenparig ontzag hadden. De hertogin! Nicht Christina! Petemoei! Zij, die zo spoedig beledigd was en in haar ontstemming alle middelen te baat nam om hen, die haar bele digd hadden, langs alle kanten te bre ken! In haar eerste wanhoop dacht mrs. Caatermole, „dat zal ze op ons ver halen". Ditmaal klonk uit de mond der meesteresse des huizes zonder oe stereotiepe klaaglijke ondertoon, in krasse verontwaardiging, die tot een afstraffing steeg: „Miss Ames. (Wordt vervolgd).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 2