levenspositie CASINO Pastor Angelicus Rononce Groot Volksdansfeest JONGENS MEISJES EN LEERLINGEN O PRIMA ONDERGOED TAXIS CARTONPLATEN ZAALBERG ervaren Stoker m oQe AónAun,^ Èe AonAein,^ Be AonAmi* Be AcndwL* I/clJ&L! 9$ lAKyWJ 9$ *impjQ£ GEEFT ALLEN UW BIJDRAGE ROODE KRUIS Vrijdag of Zaterdag a.s. ilill REX jMnldjSflifllf ftóKf mr TCtóHON 04RNEGIE MI DONDERDAG 3 JULI 1947 DE LEIDSE COURANT PAGINA 4 De 7 Juli hopen onze geliefde Ouders en 1 •rootouders JORIS SCHOUTEN en WILHELMINA l KETTENIS de dag te herdenken, dat zij vóór 40 jaar in 6 het huwelijk traden, Hun dankb. kinderen, J en kleinkinderen De H. Mis uit dankbaar- heid vindt plaats op 20 i Juli te 10 uur in de pa- rochiekerk St. Joseph I en Maria Hemelvaart, i Leiden. 3 Juli 1947. Oranjegraoht 35. 1691 9 DANKBETUIGING Bij deze betuigt onderge tekende haar hartelijke dank aan de Directie van Modehuis v/h Fa. H. Mack te Leiden voor het schit terend geslaagde feest, haar aangeboden ter gele- fgenheid van haar 25,-jarig jubileum bij deze firma op 1 Juli j.l. Ook haar collega's zegt zij vriendelijk, dank voqj* hun spoatane bijdrage tot het slagen van deze onverget- lijke dag. 7615 Mej. M. RICHEL. 3V2% Obligatielening St. Petruskerk te Leiden. UITGELOOT per 1 Augus tus 1947 no. 8 en 42 ad 1000.—. 7610 Betaalbaar bij De Twent- sche Bank N.V. kantoor Leiden. Adverteert In dit blad Sergeant Kees van Eldik uit Nijmegen presenteert King pepermunt aan z'n kameraad, Brenschutter Fred Lerouge. lste Luitenant der Infanterie H. J. Hekman schrijft daarover aan het Thuisfront i „II weet niet half, hoe ontzag- wekkend King smaakt op een uitputtende patrouille door Zuid-Borneo s moerassige wildernissen." Gheseilen van „St. Frans" Alphen aan den Rijn op het terrein der A.V.V. „Alphen", OP ZONDAG 6 JULI, aanvang 2.15 uur. Entrée 25 ct. N.V. van Cranenburg Heringa's Sajetfabriek LEIDEN GEVRAAGD: voor KAMMERIJ en VOORSPINNERIJ •n voor SPINNERIJ AANMELDEN: VLIET 15, LEIDEN K f)\ Breestr. 65 ÜMsLiriGeRie T8I. 21800 OP UW NIEUWE PUNTEN kunnen wij U direct ruimschoots voorzien van aangeboden aan flinke kracht, voor het beheer en uitbreiding van een bestaand agentschap ener grote Verz. Mij. Borg stelling verplicht. Brieven met volledige Inlichtingen onder no, 7604 bureau van dit blad. ADVERTEERT IN DE LEIDSE COURANT Voor onze speelgoedafd. vragen wij; Eerste Verkoopster Leerling-Verkoopster Zich aan te melden Zater dag 5 Juli na 5 uur of Maandag 7. Juli van 101 uur. 7609 WIFRANA, Breestraat 107 GEEN VLEES! GEEN BEZWAAR I PRIJSVERLAGING Jonge haantjes 2.3. en 3.50 vette kippen vanaf 6.50, Kippenpoulet p. 2.50. DE BRUIJN, POELIER Hogewoerd 72, Tel. 25031. W.C.A.v. Kerkhof TEL. 25555 Vanaf Vrijdagmiddag 2 uur Grote Verkoping van puntvrije bovenkleding zoals: smeking-rok en ja- quette costuums. winter jassen. demi's, werkbroe ken, werkjasjes, costuums, schoenen enz. enz. 7608 Spotgoedkoop en uitslui tend superieure kwaliteiten dames zomermantels, win termantels, japonnen, man- telcostuums, blouses, rok ken, schoenen, babykleding enz. enz. Nieuwe iizersterke BABYBOXEN 9.—. LEIDENS MEEST BETROUWBAAR ADRES: Slegtenhorst's G oederenbeurs PIETERSKERKHOF 21, boek P.K. KOORSTEEG 23 Tel. 25476 na 6 uur 24434. Dagelijks inlevering van goederen van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uur. Eventueel ook aan huis te ontbieden. Voor Landhuisjes betimmering, Open Vloeren, Afschutting enz, 4 m.m. dik 130 x 100 i. 1.50 3 m.m. dik 130 x 10.0 f. 1.25 per p aat Een partijtje 5 en 7 m 150 x 100 per plaat H. JANSE - Haarl.str. 129: Tel. 21808 vraagt op de hoogte van moderne stookmethoden Uitsluitend bekwame vaklieden gelieven schriftelijk te solllclteeren onder opgave van leeftijd en vorige betrekkingen. VESTESTRAAT 1 EXTRA VOORDELEN. Voor f. 10.- cassabons, ÉÉN gulden contant terug UW kindenen knijgen DE FONTEIN toch óók prachtig boek, Onthoudt ze dat maandelijks terugkerende feest niet. En wat wordt het, als na een jaar de twaalf delen compleet zijnI De inschrijvingsprijs bedraagt maar f3.90 voor twaalf delen van 16 grote pagina's. TJ kunt ook per deel (35 cent) betalen. De prijs kan alleen zo laag zijn, als DE FONTEIN, waarin ook Pater de Greeve voor Uw kinderen schrijft, in ieder katholiek gezin komt, waar kinderen zijn van 7 jaar en ouder. Schrijf nu dus dadelijk in, als U het nog niet deed. De bon is er voor. Wilt U mij inrfbhrijven voor het KINDERJAARBOEK DE FONTEIN, in twaalf maandelijkse delen verschijnend: NAAM: Ik wens ineons/per nummer te betalen (doorhalen wat U niet wenst). In open enveloppe, waarop 2 cents postzegel, opsturen naar de administratie van DE FONTEIN, Buitenhof 5, Den Haag of de plaatselijke agent J. VERVOORN, Prinsenstraat 20 te Leiden. J COUPEUSE of prima naaister voor kin- der- en dameskleding. Mevr. v. d. Berg, v. Z van Nijeveltstr. 65, Wassenaar. PERSONEEL 3? Werkster. Gevraagd 'n flinke jonge werkster voor enige ochtenden per week. Aalmarkt 4. 1714 2* Net Meisje gevraagd in kjein gezin in Noord wijk- Zee voor dag of dag en nacht. Mevr. Westen Quar- les van Uffordstraat 15 te Noord-wijk aan Zee. 1711 AANGEBODEN 2* Te koop pracht Noten houten kastje (antiek). Te bevragen Doelensteeg 3a. 3? Cartonplaten. Nu kopen niet wachten! Voor de wintermaanden onmisbaar, ze worden schaars. H. Janse, Haarlemmerstraat 129, Tel. 21808. 1718 32* Melktransport. Speciale wagentjes voor vervoer. Voorts melkbussen, melk emmers, melkmaten, wat tenschijven; opnieuiy ver tinnen, galvaniseren, her stellen vlechtwerk, asfalt, tuin art., was-, spekkuipen enz. Vanouds vakkundig adres A. J. Hart wijk, Nw- Beestenmarkt 79 (vee markt) tel. 2662724013. S" Het Ringenhuis. Voor al uw reparaties aan gou den en zilveren werken. Speciaal ingericht voor het maken van tafelzilver. Jac. Hoogervorst, Morsstraat 9 Leiden. 7445 32* Te koop aangeboden 1 paar zo goed als nieuwe damesschoenen m. 40 m. sl. h. Aan hetzelfde adres ook takkebossen te koop. H. Hoogeveen, 3de Poelaan no. 13, Lisse. 1710. 3? Ruilen een paar zo goed als nieuwe bruine jongens schoenen maat 38 voor maat 40. Te koop gevraagd een 2 pers. ledikant met piraal of springbak en een uitschuift afel in goede staat. Br. onder no. 1708 bur. v. d. blad. 2* Cartonplaten voor land huisjesvbetimmering. vloe ren 'enz. 4 m.m. dik. 130 x 108 1.50. 3 m.m. dik 130 x 100 1.25 per plaat; H. Janse. Haarlemmerstraat 129 tel. 21808. 1716 AAN HET NEDERLANOSCHE COLLECTE OP: DAMES EN HEREN Uw kapper voor lastig haar. Het adres voor betere permanent BESPREEKT VROEGTIJDIG Nic. Plantfeber, Apothekersdijk 8, Tel. 26218 Hardboardplaten, zo glad als een spiegel, zo hard als een plank 150 x 32. 75 x 38. 70 x 38, 55 x 38 >rijs 1.75, 1.00, 95 en '5 cent. Bij H. Janse, Haar lemmerstraat 129. tel. 21808 2* Cartonplaten iets be schadigd 5 en 7 m:m. dik, 150 x 100 prijs 1.25 en 1.75 per plalat. H. Janse, Haarlemmerstraat 129, tel. 21-808. 1715 Een prima werkende trapnaaimachine aangebo den. Tegen elk aannemelijk bod. Herenstraat 23. 1 x bellen. 1723 2* Kinderwagenband geen rammelende wagens meer, voor gummibanden groot of klein moet men bij H. Janse zijn. Ook voor wie len met dikke banden. H. Janse. Haarlemerstraat 129, tel. 21808. 1717 DIVERSEN <2 Verloren. Dinsdagavond tussen Leiderdorp en Uoog- made blauw gabardine re genjas. Gelieve terug te be zorgen of bericht te zen den Ofwegen 181, Wou- brugge. 1713 -h xLGMcleteuteeJz: A ANNE ZIEGLER en WEBSTER BOOTH En,.l,« (LAUGHING I LADV) iSUCCESFilmi ZANG en ROMANTIEK AH. h» ZATERD en ZONDAG 2.30. 4.30. 7 en 915 i OVERIGE DAGEN 2.30, 7 en 9-15 uur LEOPOLD STOKOWSKI BRUNO WALTER ARTUR RUBINSTEIN JASCHA HEIFETZ 4- Da grootsU Mifilaklllm ooit aarvaardigd. ALU LEEFTIJDEN ZAT. en ZOND. 2.30, 4.30, 7 en 9.15 uur OVERIGE DAGEN 2.30. 7 en 9.15 uur HOGEWOERD 49 TELEFOON 24919 Brengt U vanaf VRIJDAG 4 JULI de zo uitvoerig besproken en beschreven film NAAR HET LEVEN VAN Z.H. DE PAUS (In het Nederlands gesproken) Vervaardigd door de cinematografische dienst van het Vaticaan en m. medewerking vah het wereldberoemde Sixtijnse koor o.l.v. LORENZO PEROSI Voorst.: Dagelijks 2 30 - 7 en 9.15 uur Zaterd., Zondag: 2.30 - 4.45 - 7 en 9.15 uur TOEGANG ELKE LEEFTIJD De baten van deze voorstellingen komen ten goede aan de „Centrale voor Gezinszorg" Plaatsen 1 dag tevoren verkrijgbaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 4