LEIDE Leidse kliniek hoopt op uitbreiding spermabank Zorg over verval kerk Herensingel fieuwe moskee bang voor geldgebrek bij krap gebouw Revalideren onder water REGIO Ons Buiten ongelukkig met ultrarechts feestje :iden krijgt leuterschool ronderland R1 Filmtop in Kooyker Ior Marijn Kramp ien - Het is geen kinder- 'erblijf en ook geen iterspeelzaal maar een iterschool. Deze nieuwe van opvang verenigt aantal kenmerken van ide opvangmogelijkhe- l De openingstijden richting een kinder- erblijf, de inhoud lijkt :r op die van een peu- ipeelzaal. Na de zomer- mtie gaat het project start aan de Leidse idellaan. peuterschool Wonder- i is bedoeld voor kinde in de leeftijd van 2,5 tot aar. In het pand van inderland, waar sinds te jaar buitenschoolse p vang wordt verzorgd, is ats voor twee peuter- ïoolgroepen van 16 kin- •n. De peuters worden ielend voorbereid op de ischool. Ze leren op de :erschool, net als op een ilzaal, hoe ze zich moe gedragen in een groep, ze elkaar moeten hel en tal van andere vaar- leden die van pas ko op de basisschool, derland wordt daarbij lersteund door het pe- igisch adviesbureau j. „We gaan niet zomaar proberen", benadrukt d Waterman van iderland. „Het is een concept dat we seri gaan aanpakken. Wij »n de beste eigenschap van de peuterspeelzaal het kinderdagverblijf aienigen." Wonderland t die gelegenheid in het iuw naast de basis- 100I ELS omdat het kin- lagverblijf Nooitgenoeg een nieuw pand ver- it. De ruimte die vrij- ït is voor de Peuter iool. peuterschool is met uit- idering van de woensdag werkdagen geopend tot 14.45 uur. Ideaal, int Waterman, voor ou- met schoolgaande kin- in of ouders die hun rk aan de schooltijden ien aanpassen. Met de- ipeningstijden onder- ,'idt de peuterschool van de traditionele iterspeelzalen waar kin- in slechts dagdelen te- itkunnen. de financiering is an- dan die van een speel- L Ouders betalen het ta- van kinderdagverblij- Afhankelijk van de )gte van het inkomen jen zij een tegemoetko- ig in de opvangkosten het rijk en werkgever, lar aangezien je bij ons ider uren verblijft is het stuk goedkoper dan een lerdagverblijf." ir informatie over de iterschool van Wonder- is binnenkort te vin- op de website www- inderland-leiden.nl. maandag 27jum 2005 door Erna Straatsma leiden - De Stichting Medisch Centrum voor Geboorteregeling (SMCG) probeert haar acti viteiten uit te breiden als de spermabank in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zijn deuren sluit. „Misschien is een aantal donoren van het LUMC gemotiveerd om bij ons door te gaan', zegt Roel van Kooij, hoofd laboratorium van het SMCG. Het LUMC beschikte over zo'n tachtig h ne gentig spermadonoren. Het donorprogram ma is inmiddels stopgezet. Lopende behan delingen worden afgemaakt, nieuwe patiën ten kunnen zich niet meer melden. Het SMCG heeft twintig h dertig donoren, maar hoopt dat aantal uit te breiden. Van Kooij: „Wij merken dat er veel ongerustheid is onder patiënten. Ze bellen ons regelmatig op met de vraag of wij wél openblijven. We ho pen nu maar dat een aantal donoren die bij het LUMC waren aangesloten, zich bij ons komen melden. Dan kunnen wij meer vrou wen helpen." Patiënten uit de Leidse regio die door sluiting van de spermabank van het LUMC gedu peerd raken, kunnen zich bij de SMCG mel den. Ze dienen wel rekening te houden met een wachtlijst van ongeveer een jaar. Die wachtlijst kan oplopen als zich veel nieuwe cliënten melden en er geen extra donoren ko men. Het SCMG biedt een volledig pakket aan vruchtbaarheidsbehandelingen. De stichting beheert al meer dan dertig jaar een sperma bank in Leiden. In het centrum voor geboor teregeling aan het Kort Rapenburg kunnen vrouwen oók terecht voor een abortus. Door de aangekondigde sluiting van de sper mabank van het LUMC neemt de schaarste aan zaaddonoren flink toe. Bij de twaalf Ne derlandse spermabanken staan in totaal 185 zaaddonoren geregistreerd. De spermabank van het LUMC is de grootste van Nederland, maar sluit medio volgend jaar zijn deuren omdat de afdeling geen 'academische meer waarde' heeft en het veel geld kost om de kli niek aan te passen aan de moderne eisen. En kele honderden patiënten moeten daardoor op zoek naar een alternatief adres. De stichting Freya, vereniging van patiënten met vruchtbaarheidsproblemen, betreurt de sluiting van de spermabank in het LUMC in hoge mate. Het is een nieuwe tegenslag voor haar patiënten, voor wie het de laatste jaren steeds moeilijker wordt zwanger te raken. Het aantal spermadonoren is de laatste jaren al fors gedaald omdat ze niet langer anoniem mogen zijn. Daarnaast worden vruchtbaar heidsbehandelingen nog maar voor een deel door het ziekenfonds vergoed. leiden - „Eindelijk weer wat leven in de literaire brouwe rij. Een boek, lichtvoetig, speels, kwetsbaar, wijs en tege- lijktijd weloverwogen, scherpzinnig en ironisch. Kortom, de beste debuutroman in jaren." Applaus volgt op de toespraak van de uitgever. Teveel applaus, vindt regis seur Willem van de Sande Bakhuyzen. „Geen bravoger oep meer, en volgende keer een beetje slappig applau disseren. Het moet allemaal nét niks lijken." De studieboekenvestiging van Kooyker aan de Bree- straat vormde gisteren het decor voor zo'n beetje de he le Nederlandse jonge filmtop. De overdreven lyrische boekpresentatie vormt een scene in 'Ik omhels je met duizend armen', naar het boek van Ronald Giphart. Tijn Dokter (tweede van rechts op de foto) speelt de aanstor mende jonge acteur Giph en Carice van Houten (links van de rolstoel) diens vriendin. Onder de toeschouwers Johnny de Mol (leunend op de toonbank), Tygo Gernandt (helemaal rechts) en Halina Reijn (met streepjesbloes). De euthanasie van de moeder van Giph (Catherine ten Bruggencate, in de rolstoel) vormt het achtergrondthe ma voor het succesverhaal van de jonge schrijver. „Wil iedereen met zijn vingers van de boeken afblijven", bijt opnameleider Willem Quarks van Ufford de figuran ten en toeschouwers toe. „We zijn hier te gast." Boek handel Kooyker is er echter trots op als achtergrond te dienen. De zaak is als decor uitgezocht vanwege de klas sieke houten galerijen. Voor de opnames werden alle tl- balken vervangen door exemplaren die een blauwig licht uitstralen. 'Ik omarm je' is de derde verfilming van een boek van Giphart. Van de Sande Bakhuyzen, die ernstig ziek is, werd bekend met het drama 'Cloaca' (twee Gouden Kal veren). Met de familiefilm Lepel haalde de regisseur een Gouden Film binnen. Van de Sande Bakhuyzen is ook be zig met de film 'Leef!', die in september uitkomt. 'Ik om hels je met duizend armen' komt volgend voorjaar in de bioscopen. Foto: Eric Taal Hvan Schoonhoven i - Als de nieuwe Marokkaanse in Leiden-Zuidwest geen bppervlakte van tussen de 5000 00 duizend vierkante meter krijgt, iet ook niet om voldoende dona- i de moskeegangers binnen te J en komt het hele project in ge- I Tegen dat 'doemscenario' kijkt fojectgroep aan die zich met de van de nieuwe moskee bezig- ieuwe moskeegebouw moet ver- I op de plek waar nu een vestiging het ROC staat, aan de Ter Haarkade te genover molen d'Heesterboom. Het gebouw wordt het nieuwe onderko men van de al-Hidjra moskee aan de Rembrandtstraat. Het oude schoolge bouw dat de moslims daar sinds de ja ren zeventig gebruiken, is veel te klein. Vooral op feestdagen en tijdens de Ra madan kunnen de achthonderd gelo vigen nauwelijks terecht in de gebeds ruimte van 1000 vierkante meter. Een nieuwe moskee moet daarom een gebedsruimte krijgen die vier tot vijf keer zo groot wordt. De projectgroep gaat uit van een totaal vloeroppervlak van bijna 6000 vierkante meter voor de hele moskee. Daarvoor is een terrein nodig van een hectare, zegt woord voerder Nabil Omari. Veel raadsleden vinden dat te ruim be meten. Het CDA, LWG/ De Groenen, Leefbaar Leiden en de ChristenUnie zijn voorstander van een onderzoek naar de haalbaarheid om de moskee in de Bevrijdingskerk onder te brengen. De Protestantse Kerk doet dat gebouw aan de Aerent Bruunstraat (tussen Rooseveltstraat en Churchilllaan, in het uiterste zuidwesten van de stad) wegens geldgebrek van de hand. De projectgroep voelt noch voor een kleiner gebouw, noch een onderko men in de Bevrijdingskerk. Omari: „De moskeevereniging heeft geen eigen geld. Het nieuwe gebouw wordt hele maal betaald uit donaties. We zijn bang dat we het geld niet rond krijgen als de bezoekers het idee hebben dat ze betalen voor een gebouw waar ze niets mee opschieten." De Bevrijdingskerk is geen optie om dat die niet centraal genoeg ligt. „We zijn een moskee voor heel Leiden, daarover bestaan misverstanden bin nen de gemeente. Onze bezoekers ko men niet alleen uit Leiden-Zuidwest." Omari stoort zich eraan dat het bouw project van de al-Hidjra krijgt vaak wordt vergeleken met de andere Ma rokkaanse moskee in Leiden: de It- hadamoskee aan de Bonairestraat. Ook die moslimgroep wil een nieuw- bouwmoskee neerzetten. Dat project, bij de Willem de Zwijgerlaan, is echter bescheidener van schaal. „Omdat zij 2000 vierkante meter krijgen, zouden wij daar ook maar genoegen mee moe ten nemen. Maar dat is geen eerlijke vergelijking. De al-Hidjramoskee is de grootste in Leiden met 1500 leden." Lees nu Leidsch Dagblad in de ochtend en ontvang de eerste 2 weken gratis! la, ik neem een vast kwartaalabonnement en tvang de eerste 2 weken gratis! al: automatisch 56,20) per acceptgiro 56.70) m dv ïr de bon in een ongefrankeerde envelop naar Leidsch Dagblad, poordnummer 127, 1800 VB Alkmaar, of bel 0800 - 1711 (gratis), fül: lezeraservice^hdc nl of surf naar www.leidschdagblad.nl gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens: in de colofon van de bt vindt u nadere informatie. Mijn wereld, mijn krant. Leidsch ^Dagblad leiden - Daniel Zuidema mist zijn rechterarm. Dat weerhoudt hem er echter niet van af te da len in ijskoude Zwitserse berg meren, met een speciale pro these die niet kan vastvriezen. Zuidema is duiker en mede-or ganisator van een duiktournee langs revalidatiecentra in Ne derland. Om gehandicapten met de onderwaterwereld ken nis te laten maken bezocht hij zondag met een team van de International Association for Handicapped Divers het Revali datiecentrum Rijnland aan de Wassenaarseweg in Leiden. Daar kregen een man met één been, een meisje in een rol stoel, een vrouw met zware rug klachten en nog vele anderen onderricht in het bedienen van de persluchtapparatuur. Bijna iedereen kan duiken, wil het team laten zien. Zelfs blin den kunnen met wat kunstgre pen een duikbrevet halen. Ei genlijk is alleen voor epileptici of mensen met andere hersen- aandoeningen het duiken een brug ter ver. „Maar bij een spastisch meisje viel haar hele beperking weg In het zwembad van het revalidatiecentrum begeleiden instructeurs een patiënt bij het 'trimmen': het regelen van het drijfvermogen onder water. Publiciteitsfoto zodra ze in het water was", ver telt Marcel van de Borden van het Revalidatiecentrum. „Er ging ineens een wereld voor haar open." En Simone, die een longziekte heeft, zag haar long capaciteit toenemen door het duiken - en daarmee haar le vensverwachting. Een jongen die door een spasme zijn arm voortdurend stram tegen zijn schouder aantrok, kon opeens loslaten in gewichtloze toe stand. Duiken werkt niet alleen goed voor de revalidatie, maar helpt ook voor de geestelijke gesteldheid, zegt Zuidema. Een jongen die verlamd raakte door een klimongeluk ging duiken en werd van een egocentrist in- door Mamix Heijboer leiden - De Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart en Sint Josephkerk in Leiden is dringend aan restau ratie toe. Vooral het dak van de kerk verkeert in 'zeer slechte staat'. Voor de kerk is minimaal 1,5 miljoen euro nodig. De kan sen op overheidssubsidie wor den kleiner. De stichting Nationaal Contact Monumenten (NCM) presen teerde eind mei een lijst met honderd monumenten die dringend opgeknapt moeten worden. Vooralsnog is daarvoor geen subsidie beschikbaar. De Herensingelkerk is het enige Leidse monument op deze lijst. Volgens pastor J. Smith van de rooms-katholieke kerk is het moeilijk om subsidie te krijgen. Daarom is hij blij dat zijn kerk is opgenomen in de NCM-lijst. „Dat is prachtig. Nu komt er misschien wat meer aandacht voor de restauratie van de kerk. Er is ongeveer 1,5 miljoen euro nodig, maar de pastorie is niet in die plannen opgenomen. Toch moet ook die gerestau reerd worden." Smith hoopt op 18 september een plan voor de restauratie aan zijn geloofsgemeenschap te kunnen overleggen. Dan viert het godshuis het tachtigjarig bestaan. De kerk stamt uit 1925 en is ontworpen door de archi tecten Leo en Jan van der Laan, die ook de V&D en het Elisa- beth-ziekenhuis ontwierpen. Al eerder zijn delen van de kerk gerestaureerd. „De binnenkant van de kerk ziet er nog prachtig uit, de schade zit in de dakcon structie." De stichting NCM vreest dat de subsidiestroom langzaam op droogt. Er is een nieuwe subsi dieregeling voor rijksmonu- eens 'een heel ander mens'. Het enige dat nog ontbreekt is goed onderzoek, want met anekdotes schiet de weten schap niets op. Zuidema hoopt dat de Universiteit Leiden een onderzoeksprogramma wil be ginnen om het heilzame effect van het duiken te onderbou wen. menten (BRIM) in de maak, die vermoedelijk vooral is gericht op instandhouding van monu menten en minder op het be ginnen van nieuwe restauratie projecten. Voor grote restaura tieprojecten is een aparte subsi dieregeling. Een Leids voor beeld van zo'n 'kanjerproject' is de Pieterskerk. Ook Kasteel De Wittenburg in Wassenaar staat op de lijst van stichting NCM. Het kasteel uit 1899 is al jaren een hotel en congrescentrum. Het geld dat daarmee wordt verdiend, gaat deels naar restauratie van het complex. Volgens adjunct-di recteur M. Hoogeweegen is dit niet voldoende. „Als wij zelf alle restauraties moeten bekostigen, duurt het heel lang voordat de werkzaamheden zijn afgerond. Die NCM-lijst is wel leuk, het betekent meer aandacht. Als er geen geld beschikbaar is, helpt het ons alleen niet." Hoeveel De Wittenburg nodig heeft aan subsidies is nog niet duidelijk. Provinciale statenlid Kees Freeke van de SGP/Christen- Unie deelt de zorgen van stich ting NCM. Samen met collega Andries van Dijk heeft hij schriftelijke vragen aan de pro vincie gesteld. Officieel moet de nieuwe subsidieregeling op 1 januari 2006 in werking treden, maar uitstel lijkt waarschijnlijk. Volgens Freeke zou de late be sluitvorming voor de monu menten gunstig kunnen uitpak ken. „Als de regeling niet per 1 januari ingaat, blijven de oude regels nog wat langer van kracht. Dat betekent dat de provincie de subsidies nog ver deelt. In de nieuwe situatie doet het Rijk dat. Dit uitstel kan meer geld betekenen voor nieu we restauratieprojecten. Maar dan moet de provincie wel geld hebben, natuurlijk". door Silvan Schoonhoven leiden - Volkstuinvereniging Ons Buiten is weinig gelukkig met het verjaardagsfeest van de extreemrechtse gitarist Tim Mudde uit Sassenheim. Mudde huurde in maart de kantine van Ons Buiten af voor een bijeen komst met ruim honderd natio nalistische aanhangers. „We waren bang het gebouw zou worden afgebroken als we de politie riepen zegt voorzitter Jan van der Heiden van Ons Buiten. Hij 'betreurt het ernstig' dat de extremisten van de kan tine gebruik hebben gemaakt. „We zijn in de maling geno men." Groenlinks-fractievoorzitter Gerard van Hees wil politieke aandacht vragen voor de kwes tie. Hij dringt erop aan dat de gemeente alert blijft op onge wenste bezoekers van Leidse instellingen. Drie jaar geleden ontstond ophef toen bleek dat Brigade M oefende in het ge subsidieerde Muziekhuis aan de Middelstegracht. Ook Van der Heiden hoopt dat kantinebeheerders van vereni gingen scherper letten op hun huurders. Voortaan wil Van der Heide, die ook andere tuinders heeft gewaarschuwd, de men sen die zijn kantine huren eerst 'screenen'. De voorzitter kwam er pas twee dagen na het feest achter wat er in zijn kantine was gebeurd. „Ze hebben onder valse voor wendselen geboekt. We hebben de zaal netjes in orde gebracht. Tafeltjes met een bloemetje er op. Het personeel schrok zich drie slagen in de rondte toen die kaalkoppies binnenkwa men. De tafels moesten aan de kant en er trad een band op die zelfs in Duitsland verboden is. Ze hadden een eigen orde dienst. Op internet zie je hun foto's, de gezichten zijn afge plakt." Tim Mudde is ex-voorman van de extreemrechtse partij CP'86 en bassist bij de Sassenheimse band Brigade M. De 'M' in die naam staat voor Mussert. De band speelt nummers als 'Eigen volk eerst', 'Schande voor ons volk' en '50.000 helden', dat verwijst naar de Nederlandse SS-Vrijwilligers die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar het oostfront trokken. De bassist heeft een lange staat van dienst in nationalistische kringen. Hij heeft functies ver vuld in de Nederlandse Volks unie, het Jongerenfront Neder land en Voorpost. Vanwege het lidmaatschap van een criminele organisatie waU hij in 1995 veroordeeld tot een geldboete. Twee jaar later volgt een nieu we boete wegens racistische uitlatingen tijdens een demon stratie in Zwolle. In 1999, tij dens een bezoek van Nelson Mandela aan Leiden, wil Mud de een spandoek ontvouwen met de tekst 'Mandela Moorde naar'. Zijn verjaardagsfeest is 'op een paar kleine dingetjes na verlo pen zoals dat hoort', schrijft Mudde op zijn website. „Gezel lig maar in een nationalistische, strijdbare sfeer." Iedereen die een verslag wil schrijven van de avond mag dat doen, 'maar zet niet de precieze locatie erbij', benadrukt Mudde.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2005 | | pagina 7