RADIO TELEVISIE i Nederland 1 Nederland 2 Nederland 3 Yorin SBS 6 Net 5 RTL 4 RTL 5 Veronica Nickelodeon SPEELFILMS Nance lerares Nederland bij spelletje Wereldlingo NPS weg? Bizar besluit ft MAANDAG 27 JUN SELECTIE Nu we er toch zijn... Bezoekjes aan gemeenten om te onder zoeken hoe gastvrij die zijn. Veelal gastvrije mensen die de camera een blik in hun huis en hun leven gun nen. In deze aflevering zien we hoe presen tator Eddy Zoëy en zijn ploeg de gemeen te Bergen aandoen. Nederland z, 20.25 uur Werken aan zee Ruim een miljoen Nederlanders zitten zonder werk: ze ontvangen een WW-, WAO- of bijstandsuitkering. Vanavond: Ans van der Weide (56) was personeels functionaris bij een school maar werd vo rig jaar door reorganisatie boventallig verklaard. Ans doet er alles aan om weer aan de slag te komen. Werken aan Zee ondersteunt haar met opdrachten en adviezen. Nederland 3. 20.25 uur Netwerk Op je achttiende ontslagen bij de super markt omdat je te oud bent. Na 200 brieven op je 44e nog geen baan omdat je te oud bent. Vanavond een re portage over leeftijdsdiscriminatie: meer dan honderd mensen dienden een klacht in bij de Commissie Gelijke Behandeling. Verder de eerste aflevering in de Net werk Afrika week: African Hiphop is een Nederlands initiatief dat via internet Afrikaanse hiphop artiesten uit het hele continent met elkaar in contact te brengt. Nederland 2,20.30 uur Atletico ananas Jongens die nog nooit in hun leven een balletje hebben getrapt, worden onder leiding van ex-international Peter van Vossen getransformeerd tot een 'geoliede voetbalmachine'. Nederland 2, 21.30 uur Dokument: een lang gevecht Drie generaties, drie soldaten, één fami lie. Regisseur Sjaak Vlaming volgt vader, zoon en kleinzoon Rietdijk. Alle drie dienden ze als militair en wa ren ze betrokken bij vredesoperaties. Zoon en kleinzoon gaan in de documen taire op reis om de laatste wens van vader Aad te laten uitkomen. Nederland 1,23.05 uur Klassiek: Edo Frank Zappa noemde hem de Paul McCartney van de klassieke muziek: Edo de Waart. Hij is een van Nederlands meest prominente dirigenten en al diri gerend reisde hij de hele wereld over. Te genwoordig heeft hij de hectiek van het internationale dirigentenleven ingeruild voor een rustiger bestaan. In deze documentaire, 'Edo', steekt De Waart zijn visie over het vak niet onder stoelen of banken: „We dienen toch die dooie mannen die de muziek hebben ge schreven." Nederland 3,23.50 uur 06.45 Nederland in beweging. 07.00 NOS-Joumaal. 09.00 NOS-Joumaal. 09.10 Nederland in beweging. Herh. 09.30 That's the question. 09.55 Tien om te zien. Herh. 11.00 Museumgasten. 11.20 Kruispunt. Herh. 12.00 NOS-Joumaal. 12.10 Rij ik zo? 1235 Voor alle fans: Willeke Alberti. 1237 Trekkingsblokje Lingo. Herh. 13.00 NOS-Joumaal. 13.10 NOS-Sportjoumaal. Sportmagazine. 13.15 TV3. Herh. 13.55 Buitenhof. Herh. 14-50 Wonderen bestaan. Herh. 1535 Kiest u maar! 16.00 NOS-Joumaal. 16.10 Coverstory. Nederlandse dramaserie. 17.00 NOS-Joumaal. 17.10 Reliruil. 17.35 Monarch of the Glen. Engelse dra maserie. 18.30 That's the question. Ouiz. Presenta tie: Bert van Leeuwen. 19.00 Rail away: Noorwegen: Oslo - Finse. Serie documentaires waarin de mooiste treinreizen ter wereld. 19.30 Opsporing verzocht. 20.00 NOS-Journaal. 20.30 Netwerk. 21.00 De reünie. Reünie van middelbare schoolklassen. 22.00 Opsporing verzocht. 22.30 Hello Goodbye. 23.05 NCRV Dokument: Een lang gevecht. 23.55 Theater van het sentiment: Bettine Vriesekoop. 00.25 Nacht-tv: Netwerk herhalingen. 06.15 Einde. 07.00 NOS-Joumaal. 16.10 Candid Camera. 17.00 NOS-Joumaal. 17.20 NOS-Studio Sport/BNN: WK Voetbal tot 20 jaar. 17.50 Uitzending Politieke Partijen: Onaf hankelijke Senaatsfractie. Herh. 17.59 Twee Vandaag. Actualiteitenpro gramma met om 18.00 NOS-Joumaal. 19.05 NOS-Sportjournaal. Sportmagazine. 19.20 Wereldlingo. Woordspel 19.50 AVRO Dierenpark Artis. Serie repor tages over de oudste dierentuin van Nederland. Herh. 20.25 Nu we er toch zijn... Serie reporta ges waarin de gastvrijheid van een aantal gemeentes onderzocht wordt. 20.55 Costa. 21.30 Atletico Ananas. Jongens die nog nooit in hun leven een balletje heb ben getrapt, worden onder leiding van voormalig prof-voetballer en ex- international Peter van Vossen ge transformeerd tot een geoliede voetbalmachine. 22.00 The Bridget Triangle: Sebastiaan La- brie en Saskia Mulder. Bridget reist met acteur Sebastiaan Labrie en ac trice Saskia Mulder in en rond de prachtige hoofdstad Buenos Aires. Presentatie: Bridget. 22.30 NOS-Sportjoumaal. Sportmagazine. 22.50 NOS-Studio Sport/BNN: WK Voetbal tot 20 jaar. Verslag van het WK Voetbal tot 20 jaar, dat in Neder land gehouden wordt. 23.30 NOS-Journaal. 23-45 NOS-Journaal 20.00 uur. Herh. 00.20 Twee Vandaag. Herh. 01.00 NOS-Joumaal en NOS-Sportjournaal. Herh. 07.00 Einde. 06.59 Z@ppelin. 19-00 Mr. Bean, the animated series. Ani matieserie. 19.17 TV3. Praatprogramma waarin Mat- thijs van Nieuwkerk en Hadassah de Boer vanuit het nieuwe Muziekge- bouw aan het IJ de kijker bijpraten over actualiteiten uit de wereld van cultuur en media. Presentatie: Mat- thijs van Nieuwkerk en Hadassah de Boer. 19.53 Terug op de werkvloer: Wat brouwt de baas er van: Bavaria. 13-delige serie reportages waarin topmana gers Terug op de werkvloer zijn. Herh. 20.25 Werken aan zee: Ans van der Wei de. Serie reportages over mensen die dromen van een andere baan of een eigen bedrijf, maar (nog) niet de moed hebben de beslissende stap te zetten. Presentatie: Paula Udondek. 20.55 10 jaar Het uur van de wolf: Nobo dy's business. Amerikaanse docu mentaire waarin regisseur Alan Ber liner de geschiedenis en joodse tra dities van zijn familie onderzoekt, maar vooral over de vader-zoon rela tie. 22.00 NOS-Journaal. 22.20 Nova/Den Haag vandaag. Actuali teitenprogramma. 23.00 Law 8i order. Amerikaanse misdaad serie. Een vrouw lijkt het dodelijke slachtoffer te zijn van een psychopa- tische man. De verdachte blijkt zon der medische begeleiding te zijn ontslagen uit een psychiatrische kli niek. Afl.: Turnstile justice. 23.50 NPS Klassiek: Edo. Portret van diri gent Edo de Waart. Herh. 00.45 Nova/Den Haag vandaag. Herh. 06.59 Einde. 18.10 Editie NL. 18.35 As the world turns. 19.30 RTL Nieuws. 20.00 Het zonnetje in huis. Afl.: Brieven onder nummer. 20.30 Win 't in 't. 21.30 IC. Afl.: Mama's kindje. 22.30 Editie NL. 22.50 Een plek onder de zon. 23.20 RTL Nieuws. 23.40 Oprah Winfrey show. Herh. 00.25 Guinevere. Amerikaanse dramafilm uit 1999 van Audrey Wells. 02.15 Homeshopping. 04.15 RTL Nieuws. 06.45 Einde. 00.00 Top golf. 00.30 RTL Transportwereld. 01.00 Wimbledon today. 0145 Homeshopping. 08.00 Einde. 06.45 RTL Nieuws. 08.10 RTL Shop. Presentatie: Vanessa Thuyns, Nol Roos en Marco Verha gen. 09.00 RTL Nieuws. 09.10 As the world turns. Herh. 10.15 Lijn 4. Presentatie: Doesjka Dubbelt en Marilou Ie Grand. 10.55 Goede tijden, slechte tijden. Herh. 11.30 Lijn 4. 12.00 The bold and the beautiful. Herh. 12.30 Ciuereka! 13.20 Woordzoeker. 14.15 RTL Shop. 15.05 Jackie, Ethel, Joan: The women of Camelot. 4-delige Amerikaanse mi niserie uit 2001 van Larry Shaw. 16.00 RTL Nieuws. 16.05 Oprah Winfrey show. Presentatie: Oprah Winfrey. 17.00 RTL Nieuws. 17.05 Over koken: Ching's kitchen. Presen tatie: Ching He-Huang. 17.30 The bold and the beautiful. 18.00 RTL Nieuws. 07.00 Via 5. 15.00 Disney feest: Teacher's pet. 15.55 TheHughleys. 16.20 Suddenly Susan. Afl.: The reversal. 16.50 Grace under fire. 17.15 Sisters. Afl.: The whole truth. 18.10 8 Simple rules. Afl.: Car trouble. 1840 Charmed. Afl.: Dead man dating. 19.30 Will Grace. 20.00 Friends. Afl.: The one with Ross' wedding (l). 20.30 Widows. Amerikaanse misdaadfilm uit 2002 van Geoffrey Sax. 2345 Will 8< Grace. Herh. 00.05 Friends. Herh. 00.40 Nachtprogrammering: Relax TV. 06.00 Nachtprogrammering: Game Train. 06.30 Nachtprogrammering: Tel Sell. 07.00 Einde. 08.00 RTL Nieuws. 09.00 RTL Z Nieuws. 09.20 Top golf. 09.40 RTL Z Nieuws. 10.20 Boarding now. 1040 RTL Z Nieuws. 11.20 Top golf. 11.40 RTL Z Nieuws. 12.20 Top golf. 1240 RTL Z Nieuws. 13.00 Wimbledon. 21.45 Wimbledon today. 22.30 RTL Autosport. 23.30 Gek op wielen. 07.00 Tele 6: Tel Sell. 10.00 Cybill. 10.30 Tele 6: Games. 11.15 The Dukes of Hazzard. 12.10 Tele 6: Games. 13.15 Father Dowling. 14.10 Tele 6: Games. 15.20 The odd couple. Amerikaanse film komedie uit 1968 van Gene Saks. 17.20 Hunter. 18.20 JAG. 19.15 Actienieuws. 19.35 Shownieuws. 20.30 Armageddon. Amerikaanse actiefilm uit 1998 van Michael Bay. 22.30 Hart van Nederland. 2245 Armageddon. Vervolg. 23.40 Shownieuws. 00.05 De puinruimers. 0040 Ruzie met de buren. 0L15 Nachtprogrammering: Game on. 06.00 Ochtendprogrammering. 11.45 What's with Andy. 12.55 Beugelbekkie. 14.20 Lizzie McGuire. 14.40 Shin Chan. 15.15 Kids from room 402. 16.00 Bende van vijf. 16.50 Totally spies. 17.15 HotNews.nl. 17.40 Totally spies. 18.00 Gammo update. 18.05 The Fresh Prince of Bel-Air. 18.35 Politieachtervolgingen! 19.00 The Pretender. Afl.: Keys. 19.55 Seinfeld. Afl.: The scofflaw. 20.30 Veronica's Fight Master. 21.30 Veronica's lekkerste. 22.40 Temptation Island. 23.40 Politieachtervolgingen! Herh. 00.05 Gammo. Herh. 00.35 Titus. Afl.: Grad School. 01.05 Nachtprogrammering: Babe Night. 06.00 Einde. 06.30 Homeshopping. 14.30 Yorcallin'. 15-45 Homeshopping. 16.15 Days of our lives. 17.05 ONM. 17.35 Dr. Phil. 18.25 Less than perfect. 18.55 The nanny. 19.25 ONM. 19.55 Bevallingsverhalen. 20.30 Extreme makeover. 21.30 Beter in bed! Seksadviezen. 22.20 The L-word. Amerikaanse dramase rie. Afl.: Laten we er voor gaan. 23.20 My restaurant rules. Realityshow. 00.10 24.24-delige Amerikaanse actiese rie. Afl.: Dag 2:8.00 pm - 9.00 pm. 01.00 Homeshopping. 02.00 RTL Nieuws. 06.30 Einde. 05.00 Ochtendprogrammering. 12.05 Rocket power. 12.25 Potatoes Dragons. 12.35 SpongeBob SquarePants. 13.00 CatDog. 13.25 De Wild Thornberrys. 14.15 Rugrats. 15.00 Hey Arnold! 15.25 Potatoes Dragons. 15.35 Winx Club. 16.00 As told by Ginger. 16.30 Fairly odd parents. 16.55 My dad the rockstar. 17.20 ZOOP. 17.50 Rocket power. 18.00 Potatoes Dragons. 18.10 Lucky Luke. 19.05 SpongeBob SquarePants. 19.25 Winx Club. 19.50 Bassie Adriaan. 20.20 Kuifje. 21.10 SpongeBob SquarePants. 21.35 Ren Stimpy. 22.00 Angry beavers. 22.25 Rocko's modern life. 22.50 Kablam! 23.20 Journey of Allen Strange. 23.45 Renford rejects. 00.15 Nachtprogrammering. RADIO Radio 1 6.04 NOS-Radio l-Journaal. 9-04 De ochtenden. 12.07 NOS-Radio l-Journaal. 13.33 Stand.nl. 14.04 lopdeMiddag. 17.07 NOS-Radio l-Journaal. 19.04 Kunst stof. 20.04 Weg met BNN. 21.04 BNN United. 22.04 NOS-Langs de lijn. 23.07 NOS- Met het oog op morgen. 0.02 Casa Luna. 0.45 Het Bureau. Herh. 1.02 Casa Luna. 2.02 De nachten op Radio 1.4.02-6.00 Wakker op weg. Radio 2 6.05 Ontbijtradio. 9-05 TROS Gouden uren. 12.05 Tijd voor twee. 14.05 Schif- fers.fm. 17.05 Knooppunt Kranenbarg. 19.05 De gouden greep. 20.05 Theater van het sentiment. 23.05 Take it easy. 0.04 De randen van de nacht. 1.02-6.00 Radio 2 Muzieknacht 3fm 6.06 GIEL! 9.06 Arbeidsvitaminen. 12.06 Claudia d'r op. 14.06 RAB Radio. 16.06 Wout! 18.12 Swijnenstal. 20.06 SanderSjow. 22.06 3VOOR12FM. 1.02 Micha. 4.02-6.00 Nachtmiss Marisa. Radio 4 7.02 Viertakt. 9.02 De klassieken. 12.02 Vers op vier. 13.00 Middagconcert. A. Ra dio Kamerorkest. B. Muziek voor piano. 16.00 Viertakt 18.02 Muziek aan tafel. 19.30 Componist van de week. Robin de Raaff (l). 20.02 Avondconcert Muziek met solisten. 23.00 4FM: Aangenaam klassiek 0.02 4FM Jan. 1.00-7.00 Notturno. 747am 6.04 NOS-Radio l-Journaal. 8.08 KRO's DolceVita. 10.02 Plein publiek. 11.30 Dub- bel-O. VPRO/HUMAN/TELEAC/NOT/RNW: 12.05 Wereldnet. 12.45 Het Bureau 13.10 Hoe?Zo! 14.02 Desmet live. 1545 Het Bureau. Herh. 16.05 Darshan. 17.05 Lijn 5: Big Up Radio. 18.50 Groenlinks. 19.02 De gezamenlijke zenders Peazens Moddergat 20.02 De avonden. 23.02 Over muziek: De wandelende tak. 0.02 NOS-Met het oog op morgen. Herh. 1.00-6.00 Zie Radio L Radio West 06.00 Het ritme van de Randstad. 09.00 PerRon 9-12.12.00 Roukost. 14.00 De muziekmiddag van West 16.00 Het ritme van de Randstad 18.00 Het gesprek van de dag 19.00 Non-stop muziek. 23.00 Tot 00.00 Met het oog op morgen. Radio Noord-Holland 06.00 Noord-Holland actueel. 09.00 De ochtend op Radio Noord-Holland. 12.00 Noord-Holland actueel. 14.00 De hulplijn. 16.00 Noord-Holland actueel. 18.30 Het belprogramma. 19.00 Radio Noord-Holland muziek-express. 23.00 Met het oog op morgen. 00.00 Tot 06.00 Radio Noord-Holland nacht-express. Radio M Utrecht 06.00 Utrecht is wakker. 10.00 Antwoord gevraagd. 12.00 Aan tafel! 14.00 Mid denin de middag 16.00 Hallo, met Mare! 17.00 Afslag 934.20.00 De dag. 21.00 De avond van M. 23.00 Tot 06.00 De nacht van M. Radio Flevoland 06.00 Nieuwsstudio. 09.00 Leo. 12.00 Nieuwsstudio. 14.00 Flevolands beste mu- ziekmix. 17.00 Nieuwsstudio. 19.00 Tot 06.00 Flevolands beste muziekmix. R E C O T V TV West 07.00 Herhalingen. 10.00 ETV Haaglanden. 11.00 Herhalingen. 16.00 ETV Haag landen. 17.00 TV West nieuws. Herh. 17.14 Het andere oog. 17.23 Studio MTNL Marokkaans. 17-56 Verkeersjournaal. 18.00 NOS-Journaal 18.24 TV West nieuws. 18.42 Samenvatting ADO. 18.50 Verkeersjournaal. 18.56 Van de kaart. 19.20 Het andere oog. 19-31 TV West nieuws. 19.48 Samenvatting ADO. 20.00 TV West nieuws. 20.17 Samenvatting ADO. 20.25 Verkeersjournaal. 20.31 van de kaart. 20.52 Verkeersjournaal. 21.00 TV West nieuws. 21.17 Verkeersjournaal. 21.19 Het andere oog. 21.33 Van de kaart 21.52 Verkeersjournaal. 22.00 TV West nieuws. 22.17 Samenvatting ADO. 22.25 Verkeersjournaal. 22.31 Van de kaart. 22.52 Verkeersjournaal. 23.00 TV West nieuws. 23.17 Samenvatting ADO. 23.25 Verkeersjournaal. 23.31 Van de kaart. 23-52 Verkeersjournaal. TV Noord-Holland 06.00 Herhalingen. 18.00 Nieuws. 18.20 Van Zuks dus. 18.30 Nieuws (kort). 18.35 Sportshake. 19.00 Nieuws. 19.15 Sport. 19.26 Van Zuks dus. 19-30 Puur Catheri ne. 20.00 Tot 06.00 Herhalingen. Regio TV Utrecht 07.00 Herhalingen. 10.30 ETV.nl. 18.00 U-Vandaag, 18.25 RegioNed. 18.36 Na men en rugnummers. 18.55 Goed verkeer(d). 19.00 Tot 07.00 Herhalingen. TV Flevoland 06.00 Herhalingen. 10.00 D-tv. 17.00 Over Flevoland gesproken. Herh. 17.25 Tjob- be. 17.30 Nieuws. 17.41 Straatpraat. 17.47 Flevoland sport. 18.00 Herhalingen. 00.00 Nachtcarrousel 01.00 Tot 06.00 Herhalingen. Scène uit 'Armageddon'. The Odd Couple - (VS-'68) Jack Lemmon wordt door zijn vrouw het huis uit gezet en trekt in bij gescheiden vriend Walter Matthau. Probleem is dat Lemmon heel netjes is en Matthau een sloddervos. Leuke komedie van Gene Saks. SBS 6185.20-17.20 uur Armageddon - (VS-'98) Een asteroïde ligt op ramkoers met de aarde. Olie- boorder Bruce Willis en zijn kompanen krijgen een spoedcursus astronaut om het noodlot te keren. Flitsende rampenfilm van Michael Bay werd kas succes. SBS 6 20.30-2340 uur Blood work - (VS-2002) Weinig verrassende, vakkundig gemaakte mis daadfilm van en met Clint Eastwood. Gepensio- Foto AP/Touchstone Pictures/Frank Masi neerde FBI-agent komt hartaanval te boven en maakt dan jacht op een seriemoordenaar. Herha ling om 3.05. Duitsland 2 22.15-23.55 uur Guinevere - (VS-'99) Zoet drama over een jonge studente en haar ge heime liefdesaffaire met een veel oudere foto graaf. Regie: Audrey Wells. Met Sarah Polley, Step hen Rea e.a. RTL 4 0.25-2.15 uur Jeffrey - (VS-'95) Geslaagde komedie over de homoseksuele Jeffrey (Steven Weber), die uit angst voor aids besluit celi batair te gaan leven. Wel lastig als de seropositieve Michael T. Weiss smoorverliefd op hem wordt. Regie: Christopher Ashley. Duitsland 1 0.35-2.00 uur Scène uit Blood work Hilversum - Honderden zo niet duizenden reacties ont vangt de Tros elke maand voor het woordspelletjesprogramma Lingo. Niet alleen kijkers die de Ne derlandse taal machtig zijn, ook 'nieuwe Nederlanders' blijken de Tros steeds vaker te 'besto ken' met brieven en mails. Aan leiding voor de Tros om deze week WereldLingo uit te zen den, een variant op het gewone woordspelletje met kandidaten die niet zijn geboren in Neder land. „Dat Lingo niet zomaar een spelletjesprogramma is, weten wij op de redactie al jaren" zegt presentatrice Nance. „Er is een hele groep mensen die enorm profijt zegt te hebben van Lin go. Het gaat meer dan alleen om het balletje, vind ik. Wij ontvan gen de laatste tijd ook vaker brieven van kinderen van bui- S I E M E R N K 'Ik zou bijna een lied aanheffen', sprak Ferry Minge len met nauw ver holen ironie toen premier Balkenen de met nauw verho len trots 'ja' ant woordde op de vraag of er sprake was van een 'suc- cesgevoel' in het kabinet. Mingelen sprak met de premier in de laatste Nova Po litiek/Den Haag Vandaag (van dit seizoen!) over de knopen die er vlak voor het zomerreces waren doorgehakt inzake een paar uiterst lastige 'dossiers' zoals de WAO en het publieke omroepbestel. Helaas voelde Ferry zich net als Jeroen Pauw en Clairy Polak tevoren in Nova Politiek in gesprek met minister Rem- kes, Boris Dittrich en Wouter Bos als 'belanghebbende' niet vrij om eens even stevig door te praten over het onbe grijpelijke voornemen de NPS op te doeken. Daardoor kwamen zowel de premier als minister Remkes en D66-voorman Dittrich weg met het weinig overtuigende verweer dat opheffing van de NPS niet per se het einde van programma's als 'Sesamstraat5, 'Nova', 'Buitenhof en 'Andere tijden' hoeft te betekenen. Daarmee bleef de kernvraag buiten schot waarom er voor gekozen is om uitgerekend de zendgemachtigde, die veruit het beste in staat moet wor den geacht pro grammatisch ge stalte te geven aan de geformuleerde speerpunten voor de publieke omroep (nieuws, opinie en debat, cul tuur en educatie), op te heffen. Nu al laat de NPS (in voor beeldige samenwerking met onder meer VARA en VPRO) overtuigend zien dat het heel goed mogelijk is om zonder le den en ook zonder omroepblad leerzame en leuke program ma's te maken. Die op een zin volle en aansprekende manier gaan over wat er leeft in onze multiculturele samenleving. Zoals 'Zembla', 'Dokwerlf en 'TV3'. Als het dit kabinet werkelijk menens was geweest met de hoogstnoodzakelijke moderni sering van het publieke om roepbestel, dan zou de NPS niet worden opgedoekt, maar juist uitgebouwd. Ten koste van de traditionele omroepen. feP Eén 10.00 Donna op één. 12.00 Einde. 12.151000 zonnen len. 12.35 Ouix. 13.00 Journaal. 13.30 Weerbericht, 13 14.00 Holiday airport Lanzarote. 14-25 Bonanza. 15.1 world. 16.00 Clips. 16.40 The nanny. 17.05 Vrolijk VI 17.35 Buren. 18.00 Journaal. 18.10 De rode loper. II 19.00 Journaal. 19-45 1000 zonnen garnalen. 20. classics. 20.40 Weerbericht. 20.45 FC. de Kampioenei zie je graag. 21.45 Baantjer. 22.35 Zomer 2005. 23 g uitslagen 23.25 Journaal laat. 23.44 Piek 3. 23.45 W« 23-50 Tennis: Wimbledon 2005 00.35 The guardian, rode loper. 01.40 Doorlopende herhaling van journaa Ketnet/Canvas 09.00 Canvas. 09-00 Zomerbeelden. 12.00 Einde. 13j d( Wimbledon 2005.16.50 Clifford. 17-15 Disney festi |V( Oproep der kabouters. 18.15 Helden. 18.30 Griezelverl er ettertjes. 18.40 De hopeloze heks. 19.05 De spooktoi Zorro. 20.00 Canvas. 20.00 Terzake. 21.00 Stories. 214 vascrack. 22.15 Inspector Morse. 00.00 De wereld van 01.05 Doorlopende herhaling van Terzake 09.00 Eim Duitsland l/ARD 05.30 Morgenmagazin. 09-00 Tagesschau. 09.05 Blf- 09-55 ARD-Wetterschau. 10.00 Tagesschau. 10.03 Dasr' fest der Volksmusik. 12.00 Tagesschau urn zwólf. 1 Buffet. 13-00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 Tagesschau wi aller Freundschaft. 15-00 Fliege - Die Talkshow. 16, idi schau. 16.15 Abenteuer Wildnis. 17-00 Tagesschau 17-15 Brisant. 1747 Tagesschau. 17-50 ARD vor acht ni Wetter im Ersten. 19-55 Börse im Ersten. 20.00 Ta r c 20.15 Der Fahnder. 21.05 Report. 21.45 Ich war da: o' Kind. 22.30 Tagesthemen. 22.58 Das Wetter im Ersl 0, Beckmann. 00.15 Nachtmagazin. 00.35 Jeffrey. 02 fa schau. 02.05 Fliege - Die Talkshow. 03.05 Ich war da: ,j Kind. 03-50 Die schönsten Bahnstrecken 04.45 Tage Duitsland 2 05-30 Morgenmagazin. 09-00 Tagesschau. 09-05 Vol Service taglich. 10.30 Alle meine Tóchter. 11.15 Reich i 11.35 Reich und Schön. 12.00 Tagesschau urn zwölf. l rdl scheibe Deutschland. 13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14 ne in Deutschland. 14-15 Wunderbare Welt. 15-00 Hei 'ei Frauenarzt Dr. Markus Merthin. 16.00 Heute - in Eun Bianca - Wege zum Glück. 17.00 Heute. 17-15 Halle land. 17-40 Leute heute. 17-50 Der Alte. 19-00 Hei Weerbericht. 19-25 WISO. 20.15 Mein Mann, mein 11 Du. 21.45 Heute-journal. 22.13 Weerbericht. 22.15 BI: 23.55 Heute nacht. 00.15 Dunckel. 01.45 Heute. 01 02.20 Vor 30 Jahren - Geschwader 51.03.05 Blood W Global Vision. 05.05 Hallo Deutschland 05-30 Einde. Duitsland 3/WDR 06.30 Schooltelevisie. 07-30 Planet Wissen: Höhlen ,js ne Weiten. 08.30 Tagesschau vor 20 Jahren. 08.45 St )r( Welt - Erbe der Menschheit: Arles Römische Spure Stadt Vincent van Goghs. 09.00 Weltwunder der Tei j Hoover Damm. 09.45 WDR Servicezeit: Bauen Wohi Versunkene Weiten: Der ratselhafte Untergang der Mo ten Peru. 11.00 Nano - Die Welt von morgen. 11.30 Heute. 11.45 Westpol - Politik in Nordrhein-Westfalr Westpol nachgefragt. 12.45 WDR aktuell. 13-00 Bottinsn Wissen macht Ah! - Mit Shary und Ralph. 14.25 Neu Nachrichtenmagazin für Kinder. 14.30 Wir testen d "F 15.00 Planet Wissen: Heilende Tiere - Blutegel und WDR aktuell. 16.15 Daheim unterwegs. 18.00 Lokali Hier und Heute. 18.20 WDR ServiceZeit: Kostprobe. 1 n; elle Stunde. 19.30 Lokalzeit. 20.00 Tagesschau 20.15 ;h sen Hochzeit feiern - lm Heiratsparadies Hainan. 21.0 Gesund. 21.45 WDR aktuell. 22.00 Markt. 22.30 Dieijgj nenflucht - Wenn US-Soldaten sich verweigern. 23. 00.40 Welcome to Estonia. 00.50 Lassie. 01.00 Domiai ne mitalk. 01.45 Rockpalast DVD-Tipp. 02.00 Lokalzeit. 06j BBC 1 c nr vl in I tenlandse ouders, die zeggen dat bijvoorbeeld hun moeder heel veel leert van Lingo. Dat zijn moeders, schrijven de kin deren ons, die het huis niet uit durven te gaan. Die mensen we ten hun woordenschat wat uit te breiden dankzij Lingo. Die zijn, om het zwaar te zeggen, een beetje van ons programma af hankelijk." Nu de discussie, aangezwen geld door staatssecretaris Medy van der Laan (Media), in alle he vigheid is losgebarsten over de vraag wat amusement is en wat educatie op televisie, komen de ze reacties Nance goed uit. „Ik durf te zeggen dat Lingo een educatief programma is, omdat het om wóórden gaat. Er komt meer bij kijken dan alleen geluk. Het is een spelletje met enige diepgang." Wereldlingo, maandag t/m vrijdag om 1920 uur bij de Tros op Nederland 2. 07.00 Breakfast. 10.15 To buy or not to buy. 11.00 Hoi the hammer. 11.55 Nieuws en weerbericht. 12.00 change. 12.40 Nieuws en weerbericht. 12.45 Car b Cash in the attic. 14-00 Nieuws en weerbericht. 14-30 nieuws en weerbericht. 14-40 Tennis: Wimbledon. 19J en weerbericht. 19-30 Regionaal nieuws en weerber Real story. 20.30 Geldof in Africa. 21.00 EastEnders. ter masters. 22.00 New tricks. 23.00 Nieuws, regioi en weerbericht. 23.35 One foot in the grave. 00.05 ving badly. 00.35 Black Jack: Ace point game. 02.10 Wi 02.15 Sign zone. 02.15 Private life of a masterpiece, life. 03-45 Mirror, signal, manoeuvre. 04.30 Junior mi 05.00 BBC News 24.07.00 Einde. BBC 2 07.00 Noah's island. 07.25 Tom. 07-50 Spacevets. 08i on: The animated series. 08.30 Get your own back. 08 round. 09-00 Balamory. 09-20 Step inside. 09-30 GordJ den gnome 09-40 Bob's mini projects. 09.45 Bill and! Tweenies. 10.20 Boogie beebies. 10.40 The story rr Clifford puppy's days. 11.15 The koala brothers. 11.31 don: The record breakers. 12.30 The daily politics. 13 Wimbledon. 16.20 Captain Abercromby. 16.35 Art! Home farm twins. 17.15 Mona the vampire. 17-35 Liz re. 18.00 Really wild show. 18.25 Newsround. 18. Wimbledon. 21.30 University challenge: The prol 22.00 Have I got old news for you. 22.30 Today at V\ 23.30 Newsnight. 00.20 Frontline football. 01.10 BBC 1 02.00 BBC learning zone: Languages and travel. O7-0 CNBC/National Geographic 06.00 CNBC. 06.00 Today's business. 07.00 Squawk tx j, 10.00 Morning exchange. 12.00 National Geographic^ 12.00 Egypt detectives: The mystery of the first Egypti Monkey business. 13.00 Protecting the president. I4.r tion to the edge: Cave flood. 15.00 The sea hunters: Th Arturo Prat's Esmeralda. 16.00 In search of the jaguar, tecting the president. 18.00 Egypt detectives: The the first Egyptians. 18.30 Monkey business. 19.00 In: hell: A bug a day. 19-30 Totally wild. 20.00 In search d ar. 21.00 Cheating death: Tuna cowboys. 22.00 Expedi )l edge: Iditarod. 23.00 The sea hunters: The search for and Isabella. 00.00 Forensic factor: The murder weap it Expedition to the edge: Iditarod 02.00 The sea hunte ;e arch for Tonquins and Isabella. 03.00 Protecting the 04.00 Insects from hell: Jungle. 04.30 Totally wild. 0! arch of the jaguar. 06.00 Einde. la Discovery Channel 1 06.00 Journey to the centre of the earth. 07.00 Imperi 09.00 Buena Vista fishing club. 09-30 Rex Hunt fish tures. 10.00 Globe trekker: Ultimate Australia 11.00 challenge. 12.00 Journey to the centre of the earth. 13 feet crime. 15.00 Unsolved history: Ninjas. 16.00 Buik ges and tunnels: Bridges. 17.00 Buena Vista fishing Rex Hunt fishing adventures. 18.00 Human icicle. 19-0 dealers: Mini. 19-30 A bike is born: Triumph. 20.00 The Lance Armstrong. 21.00 Body works. 22.00 Trauma, sense: Beyond monogamy. 23.30 Sex sense: More 00.00 Forensic detectives. 01.00 Norway's Nazi Gladiators of World War Chindits. 03.00 Nachtprogr MTV 06.00 Sunrise. 11.00 Trippin'. 11.30 Punk'd. 12.00 True a summer share. 13.00 PoweR girls. 13-30 Sunbl 15-00 Sunblock. 16.30 Top 5 most wanted. 17-00 R( 17-30 The real world: San Diego. 18.00 Boiling poi Pimp my ride. 19-00 Music Monday. 19.00 MTV makf deo. 19-30 What's on... this summer. 20.00 Advance 20.30 The lick. 21.00 Driven: Usher. 22.00 All access the cradle. 23.00 Happy tree friends 00.00 Midnight I Sunset. 06.00 Einde. TMF 06.00 Non stop video. 07.00 Factory facts. 11.00 TMFI 11.30 Soul Switch. 12.00 Music at noon. 13.00 Cashi 14.00 Rate that video. 15.00 Interactive charts 16.001 Pop up video. 19.00 Cash calculator. 19.30 30 minutes on. 20.00 Interactive charts 21.00 Soul Switch. 22.0C video. 23.00 TMF Mobile chart 00.00 TMF Pure. 00 chat/Dating. 03.00 HotMatch. 06.00 Einde. Eurosport 08.30 Autosport: Rally. 09.00 Motorcross. 10.00 Autos ring car. 11.00 Voetbal. 13.00 Beachvolleybal. 14 00 leybal. 15.00 Volleybal. 16.00 Voetbal. 17.00 Zwemn Watts. 19.00 Atletiek. 21.00 Fight dub. 23.OO Voetbal, pass. 23.30 Sumoworstelen. 00.30 Eurosportnews rep M Motorsports weekend. 01.15 Eurosportnews report, de.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2005 | | pagina 2