ADIO TELEVISIE ZONDAG Nederland l Nederland 2 Nederland 3 Yorin SBS 6 Net 5 RTL 4 Veronica RTL 5 SPEELFILM Nickelodeon ;lei Ufcse documentaire over de Russische sterpianist Sviatoslav Richter. In de jaar voor zijn dood (op 1 augustus m sprak de normaal nogal mensen- 2 iwe Richter openhartig over zijn le en werk. Zijn niets ontziende passie de muziek leidde tot een stormach- >estaan. Richter, de in Oekraïne gebo- joon van een Duitse vader en Russi- moeder, vertelt onder meer over het (tot 1961) om in het Westen op te lojen. Nederland 3,11.00t ZATERDAG 25 JUNI 2005 SELECTIE e geluiden: Richter De familie Mann Een gedramatiseerde documentaire over Nobelprijswinnaar Thomas Mann (1875- 1955) en zijn familie. De film behandelt de bewogen levensverhalen van de broers Thomas en Heinrich Mann aan de hand van archief en herinneringen van enkele van de kinderen van Thomas. Zelfmoord alcohol- en drugsverslaving, homoseksu aliteit, jongensliefde en politiek komen aan bod tegen de achtergrond van de dra matische geschiedenis uit de eerste helft van de vorige eeuw. Nederland 3,14.33 uur Niet alleen op zondag Waarom laat je je kind dopen? Wat beloof je dan? Kees Bosch en zijn vrouw Andrica de Vries laten hun tien maanden oude dochter Elke dopen in de gereformeerde kerk van Monster, Westland. Maar voor dat deze gebeurtenis plaatsvindt, wordt eerst vader Kees gedoopt. Aad en Moni que de Kok zijn in de kerk met hun gea dopteerde tweejarige dochter Abby. Ze vertellen over de adoptie en welke steun ze hierbij aan het geloof hadden. Nederland 1,16.05 uur Hoge bomen: Willem Oltmans Tegenlicht: sloop Zijn 'kruistocht* tegen de Nederlandse staat begon in de jaren vijftig en eindigde pas in 2000, toen hij eindelijk in het ge lijk werd gesteld. Journalist Willem Olt mans werd decennia lang door de staat, en dan met name door oud-minister van buitenlandse zaken Jozef Luns, in de uit oefening van zijn vak belemmerd en ont ving uiteindelijk acht miljoen gulden schadevergoeding. De openlijk homosek suele 'crazy* Oltmans overleed vorig jaar op 79-jarige leeftijd. Nederland 1, 21.00 uur In Nederland wordt op grote schaal ge sloopt. De minister van volkshuisvesting wil de komende jaren bijna 100.000 wo ningen met de grond gelijk maken, de grootste kaalslag in de geschiedenis van de woningvoorraad sinds de Tweede We reldoorlog. Een dergelijke herstructure ring is ook gaande in de wijk Boschveld, vlak bij het centrum van 's Den Bosch. De dilemma's van sloop en sociale ontwrich ting. Nederland 3, 21.03 uur Soeterbeeck zomer: Turkse cabareti ère Funda Müjde. Herh. De Wandeling. Herh. Eucharistieviering. Vanuit de Sint- Elisabethkerk in Haren. Het vermoeden: Désanne van Bre- derode. Magazine met gasten uit al le religieuze tradities. Wilde Ganzen. Songs of praise: Beautiful churches (3, slot). Herh. biFocus. Magazine over de achter gronden en actualiteit rond de is lam en moslims in Nederland. Wereldvrouwen. 4-delige serie por tretten van moslimvrouwen. De heilige koran: Hoofdstuk 3, vers 38 t/m 41. Religieuze en spirituele afsluiting. Bhakti Yoga. Omke Jan, TV drama van Wouter Snip over euthanasie. Kinderen op het pad. bijbrengen van de boeddhistische leer. C-majeur: Summer night music love songs (2). Herh. NOS-Journaal. Niet alleen op zondag. Serie por tretten van Nederlandse kerkge meenten. Afl.: Monster. Herh. liefde gaat door de maag. 12-delige zoektocht naar de betekenis van het spreekwoord. Knoop in je zakdoek. Afl.: Knoop- spel: Oldenzaal - Tilburg. Herh. elu Verre verwanten: Historische ver rassingen met Jan Douwe Kroeske. Afl.: Jurriaan Mulder en Isa Hoes. Herh. NOS-Journaal. u 1 Beeldenstorm: Henk van Os geeft college op Smith College. Museum programma. AVRO Close-up: Filmregisseur Clau de Chabrol: Het oog van de mees ter. Chabrol is een oude meester van de Franse film. De tijd van je leven. Mirjam Bouw- iss man stort zich op het dagelijkse le- Heii ven in een verzorgingshuis. 20] NOS-Journaal. Wonderen bestaan. 21.00 Hoge bomen: Willem Oltmans. 21.50 Kruispunt. Actuele achtergronden uit kerk en samenleving. 22.30 KRO Filmtheater: My girl. Ameri kaanse filmkomedie uit 1991 van Howard Zieff. 00.15 Moeders en dochters: Moeder en dochter waaien uit op de Wadden. Serie portretten. 07.00 NOS-Teksttv. 10.00 Nederland zingt en helpt Vanuit de Grote of St. Laurenskerk te Rotter dam 10.50 TROS Koffieconcert Serie muziek programma's. 11.30 De koninklijke reistafel: Kupang. 12.00 NOS-Journaal. 12.50 NOS-Studio Sport/BNN: WK Voetbal tot 20 jaar. 13.30 NOS Wielrennen: NK Weg. 17.05 NOS-Studio Sport. Sportmagazine. 1745 NOS Voetbal Confederations Cup: Mexico - Argentinië. 20.00 NOS-Journaal. 20.15 De tweelingtest Op zoek naar de meest identieke eeneiige tweeling.. 21.10 TROS TV Show 50 jaar UNICEF. Spe cial. Presentatie: Ivo Niehe. 22.50 NOS-Studio Sport/BNN: WK Voetbal tot 20 jaar. 23.25 NOS-Journaal. 23-35 De wereld van DOEN. Serie docu mentaires over mensen achter ver schillende goede doelen. 00.05 TROS Krimi: De onderhandelaar. 01.10 NOS-Journaal en NOS-Studio Sport. Herh. 06.59 Z@ppelin. Kinderprogramma's op dé jeugdzender op Nederland 3. 11.00 Vrije Geluiden: Richter, L'insoumis. 12.00 NOS-Journaal. 12.08 Buitenhof. Interviews en debatten. 13.00 NPS Matinee: 2005 Eurovision Young Dancers. 14.33 Het uur van de wolf: De familie Mann. 3-delige documentaire over Thomas Mann en zijn familie. Herh. 16.00 Uitzending Politieke Partijen: PvdA. 16.05 City folk: Barcelona. 16.33 PREMtime. Herh. 16.55 Socutera: Nederlandse Rode Kruis. 17.03 On the edge of the world: Paragu ay. Herh. 17.45 Tomorrow is another day. Franse korte film 17-54 Z@ppelin. Dé jeugdzender op Ne derland 3- Met om: 17.55 Sesamstraat. 18.10 Villa Achterwerk. 18.25 Het Klokhuis. Informatief kinderma gazine. Afl.: Stil asfalt. 1845 NOS-Jeugdjournaal. 19.00 Nieuwe ouders. 19.20 RAM in de herhaling: My home- town/thuis. Kunst- en cultuurpro gramma. 20.25 Het beste van Het geluk van Neder land: Mama, waarom ben ik besne den? 21.03 Tegenlicht: Sloop. Woningcorporatie SSW wordt gevolgd in haar keuzes van sloop en sociale ontwrichting. 22.00 NOS-Joumaal. 22.10 French and Saunders. 22.48 Carnivale. Amerikaanse dramaserie 23.35 Death of a poet, Joseph Brodsky (1940-1996). 00.30 Dode Dichters Almanak. Vanavond Willem Wilmink (1936-2003). 00.35 Buitenhof. Herh. 19-30 RTL Nieuws. 20.00 10 jaar jonger... in 10 dagen. 20.30 Wat je eet ben je zelf. 21.00 De perfecte partner?! 22.00 Joan of Arcadia. Afl.: Uit het zicht 23.00 Boarding now. 23.30 Manhattan on the beach. 00.00 RTL Nieuws. 00.15 The West Wing. 0205 American family. Afl.: De vader. 01.55 Homeshopping. 03.55 RTL Nieuws. 06.45 Einde. 20.30 TV Makelaar. 2145 Wimbledon today. 22.00 Steven Spielberg presenteert: Taken - Vuurproef. Amerikaanse sf-minis- erie uit 2002. 2345 Wimbledon today. 0045 Homeshopping. 07.00 Via 5. 11.30 Last Minute TV. 15.00 Dan Dare. 15.25 The mummy. 15.55 The magazine. 16.20 Boston Public Afl.: Sixty. 17.15 Smallville. Afl.: Visage. 18.10 One Tree Hill. 19-00 Frasier. Afl.: Frasiers edge. 19.30 Extreme home makeover. 20.30 Far and away. Amerikaanse drama- film uit 1992 van Ron Howard. 23.05 Law order: Special Victims Unit 00.00 Frasier. Afl.: Cranes unplugged. 00.25 DOC. Afl.: Sea no evil. 01.25 Nachtprogrammering: Relax TV. 06.00 Nachtprogrammering: Game Train. 06.30 Nachtprogrammering: Tel Sell. 07.00 Tele 6: Tel Sell. 10.00 The Dukes of Hazzard. 11.00 Tele 6: Games. 12.30 T-Mobile Penalty Trophy. 13.05 Alaska. Amerikaanse avonturenfilm uit 1996 van Fraser Clarke Heston. 15.05 Cirque du Soleil: Varekei. 17.00 Kinderrecords. 17.30 Thuis in Nederland. 18.00 Klussen wonen. 19.00 Dieren op spreekuur. 19.25 Meer voor minder. 20.00 Bouw je droom. 21.00 De meest sexy tv-momenten aller tijden. 22.30 Hart van Nederland. 22.50 Reportage: Wilde achtervolgingen. 23.55 The Dukes of Hazzard. 00.55 Nachtprogrammering: Game on. 01.55 Nachtprogrammering: HotCity. 06.00 Nachtprogrammering: Game train. 06.30 Nachtprogrammering: Tel Sell. 06.50 Natuur op 4: In the wild. 07.50 RTL Shop. 08.40 Champions of the wild. 09.10 House vision. 09.40 Bestemming Nederland. Herh. 1040 Eigen huis tuin. Herh. 11.00 Woordzoeker. 12.00 Chris kras. 13.00 Telegames. 13.30 Gossip quiz. 14.15 Telegames. 14.50 One true love. Amerikaanse filmdra ma uit 2000 van Lorraine Ferrara. 16.30 Boarding now. 17.00 Moorpark 24/7. 17.30 Still standing. Afl.: Speculeren. 18.00 RTL Nieuws. 18.05 Whoopi. Afl.: Vliegtuig. 18.35 Life 8( cooking. 09.00 Hour of power. 10.00 Vis TV. 10.30 Motorlife. 10.55 RTL Autosport. 11.50 Top golf. 12.15 RTL Rally report. 13.10 Mijn platteland. 13.35 Wimbledon yesterday. 14.20 Gek op wielen. 14.50 Sea people. Amerikaanse familie film uit 1999 van Victor Sarin. 16.30 RTL Motorsport. 18.00 Victor op zoek. 18.30 Yacht vision. 19.00 De 5de versnelling. 19.30 RTL Transportwereld. 20.00 RTL Autowereld. 06.00 Ochtendprogrammering 12.35 Beugelbekkie. 13.20 What's with Andy. 14.05 Transformers Engergon. 14.55 Lizzie McGuire. 15.15 Jetix Mini marathon: Kids from room 402. 18.00 Titus. Afl.. Into thin air. 18.40 King Ralph. Amerikaanse filmkome die uit 1991 van David S. Ward. 2030 First strike. Amerikaanse actiefilm uit 1996 van Stanley Tong. 22.00 The Glimmer man. Amerikaanse ac tiefilm uit 1996 van John Gray. 2345 Is Harry on the boat? 00.45 Titus. Afl.: Shannons song. 01.15 Nachtprogrammering: Babe Night. RAD ch 1 .0.0 andere wereld. 8.10 Vroege vogels. 10.04 O.V.T. 12.07 NOS-Radio 1-Jour- NOS-Langs de lijn. 18.10 NOS-Radio 1-Journaal. 19.04 Opium. 20.04 Cl L04 Radio atelier. 22.04 NOS-'t Hek van de dam. 23.07 NOS-Met het oog 0.04 Voor 1 nacht. 1.02 EO.NL. Herh. 2.30 De nachten op Radio 1. lio Wakker op weg. 01: a. 9.05 De sandwich. 12.05 Adres onbekend. 14.05 Het steenen tijdperk, tenne 2.18.05 Andermans veren. 20.05 Uitgelicht. 22.05 Zondagskinde- S Volgspot. 1.02-6.00 Radio 2 Muzieknacht. '03) Cli t dj 9-06 De Heer zij met u. 12.06 Spam. 14.06 Brommers kiek'n. 3FM: e rkpop.Den Haag. 20.06 Ronduit.nl. 22.06X-Noizz. 1.02 AdreneLine. 402- 15.1 htmiss Marisa. maat van 4 9.02 Ziel en zaligheid. Non-stop religieuze muziek. 10.00 Het 3us chtendconcert 12.15 Diskotabel. 14.02 Middagconcert 17.00 Viertakt. ;tiziek aan tafel met Ernst-Daniël Smid. 20.00 Avondconcert. 22.30 4FM. 9.0 iJazzl. 1.00-7.00 Euroclassic Notturno. ion op zondag. 7-30 Licht op jongerenkoren. 8.05 Groot nieuws. 8.58 Met- 'rie 'roject. 9.02 Woord op zondag. 9-30 Te Deum Laudamus. 10.02 Verhalen itig 5.12 Kerkdienst van de Protestantse Gemeente in de Vredeskerk te Gou- irdi Wilde Ganzen. 11.02 Eucharistieviering. 12.05 Het klooster. OHM 14.02 15.02 Schepper co. ZvK: 17.02 Ned. Ger. Kerk Oegstgeest. 17-58 23 nzen 18.02 IKON Zondagavond. 20.00 Persoonlijk. 20.25 Metterdaad. 0; izikale fruitmand. 21.15 Volgend jaar in Jerusalem. 21.40 Orgelbespe- 4.01M De bijbel open 22.23 Songs of praise. 22.37 Boekenwijzer.. 23.00 Ve- um, Pulchrum. 0.02 NOS-Met oog op morgen. 1.00-6.00 Zie Radio 1. West 10.00 Klassiek op West. 12.00 Non-stop muziek. 14.00 Sport op zon- ttJo Non-stop muziek 23.00 Tot 00.00 Met het oog op morgen. Noord-Holland eA agenda-programma. 10.00 Egmond-Binnen 12.00 Intermezzo14-00 em wd-Holland sport. 18.00 Radio Noord-Holland Weekend-express. 23.00 iel Ngop morgen. 00.00Tot 06.00 Radio Noord-Holland Weekend-express. M Utrecht bestuurt Utrecht? Herh. 08.00 Het muziekontbijt 10.00 M-magazine. M« 'men en rugnummers. 18.00 Regiomuziek. 19-00 De verlenging. 20.00 len weekend. 23.00 Tot 06.00 De nacht van M. a Flevoland vijde muziek. 09.00 Flevoland klassiek. 10.00 De gouden souvenirs. Nederklinker. 14.OO De Hollandse muziekmiddag. 17.00 Flevoland .00 Calor Hispana. 19.00 Adhikar. 22.00 E Otro Kara REGIO TV !St 1 luwsweek en RegioNed 09.00 Johan Maasbadi Wereldzendmg. 10.00 in. 11.00 ETV Haaglanden. 12.00 Nieuwsweek en RegioNed 15-00 -■1 [landen. 16.03 Nieuwsweek en RegioNed. Herh 18.00 NOS-Journaal. ï-OfWest nieuws. 18.17 Verkeersjournaal. 18.22 Nieuwsweek. 18.50 TV ltö uws 19.08 Verkeersjournaal. 19-13 TV West sport 20.00 TV West 020.08 Verkeersjournaal. 20.13 TV West sport 21.00 TV West nieuws rkeersjournaal 21.13 TV West sport. 22.08 Verkeersjournaal. 22.13 TV jrt. 23.00 TV West nieuws. 23.08 Verkeersjournaal. 23.13 TV West sport. lord-Holland lalingen. 10.00 Docblok. ll.00 Nieuws. 11.15 Max Pam. 12.00 25x25 rtsjfrénk. Marathonuitzending van Frénk van der Unden tot 00.30 uur. Tus- lk half uur nieuws iTV Utrecht rhalingen. 10.30 ETV.nl. 12.00 U-Vandaag. 12.30 Bureau Hengeveld. fradio. 13.00 Herhalingen. 18.00 U-Vandaag. 18.30 Bureau Hengeveld. wkost. 19.00 Tot 07.00 Herhalingen. oland talingen 10.00 Over Flevoland gesproken. 10.30 Regioned. 10.50 Bin- car.Jjken. 11.00 Tot 06.00 Herhalingen Alaska - (VS-'96) Visueel prachtige avonturenfilm over twee tieners die op zoek gaan naar hun in Alaska neergestorte vader. Ja ger Charlton Heston neemt de kinderen onder zijn hoe de. Regie: Fraser C. Heston. SBS 613.05-15.05 uur Doug's 1st movie - (VS-'99) Animatiefilm naartv-serie 'Disney's Doug' gaat over pu bers, plaaggeesten, een monster uit een vervuild meer en een boosaardige milieuvervuiler. Regie: Maurice Joy ce. ÉÉN 14.05-15.20 uur Wehe, wenn sie losgelassen - (D-'58) Peter Alexander droomt van een muzikale carrière, maar moet werken op de boerderij van zijn oom. Onbeduiden de musical van Geza von Cziffra. Duitsland 214.15-15.30 uur Multiplicity - (VS-'96) Onderhoudende komedie van Harold Ramis over aanne mer Michael Keaton, die het zo druk heeft dat hij vrouw Andie MacDowell en de kinderen verwaarloost. Hij laat zich klonen. ÉÉN 15.20-17.10 uur Si puo' fare... amigo!/lt can be done amigo - (l/E/F-'72) Bud Spencer verleidt de zus van Jack Palance en moet dan met haar trouwen om haareerte redden. Hij vlucht. Aardige spaghettiwestern van Maurizio Lucidi. Duitsland 215.35-17.00 uur King Ralph - (VS-'9l) Melig satirische komedie van David S. Ward, waarin John Goodman, entertainer uit Las Vegas, onverwacht de troon in Groot-Britannië bestijgt. Peter OToole moet hem manieren bijbrengen. Veronica 18.40-20 30 uur Jackie Chan's first strike - (HK/VS-'96) Jackie Chan blinkt als vanouds uit in hilarische actiescè nes. Hij moet ditmaal een gestolen kernraket terugvin den en belandt via Hongkong en Rusland in Australië. Regie: Stanley Tong. Veronica 20.30-22.00 uur The good girl - (VS-2002) Kleine, onafhankelijke productie met verrassende rol van 'Friends'-actrice Jennifer Aniston. Te vroeg getrouw de winkeljuffrouw ontvlucht bekrompen leventje door zich in een heimelijke affaire te storten. Regie: Miguel Arteta. Yorin 20.30-22.10 uur Far and away - (VS-'92) Mooie plaatjes, veel romantiek, maar een beetje lang dradig. Aan het einde van de 19de eeuw laten Nicole Kid man en Tom Cruise Ierland achter zich om een bestaan op te bouwen in Amerika. Drama van Ron Howard. NET 5 20.30-23 05 uur It could happen to you - (VS-'94) Agent Nicolas Cage geeft serveerster Bridget Fonda als fooi de helft van een lot dat vier miljoen dollar waard Scène uit 'King Ralph' met John Goodman in de titelrol. blijkt te zijn. Tot ergernis van zijn op geld beluste echtge note Rosie Perez. Aardige komedie van Andrew Berg man. ÉÉN 22.00-23.40 uur The glimmer man - (VS-'96) Rechercheur Steven Seagal zoekt in saaie vechtfilm naar een seriemoordenaar in Los Angeles. Regie: John Gray. Veronica 22.00-2345 uur My girt - (VS-'9l) De n-jarige Anna Chlumsky maakt stennis als vader en weduwnaar Dan Aykroyd aankondigt te hertrouwen met Jamie Lee Curtis. Zoete komedie van Howard Zieff. The cup - (BT/AUS-'99) Tijdens het WK Voetbal van 1998 sluipen jonge Tibe taanse monniken geregeld weg uit het klooster om in een nabij gelegen dorp de wedstrijden via tv te volgen. Milde komedie van Kyentse Norbu. Met Jamyang Lodro e.a. Duitsland 1 23.30-1.00 uur Beverly Hills cop II - (VS-'87) Vervolg haalt het niet bij het origineel. Agent Axel Foley (Eddie Murphy) helpt zijn collega's in Los Angelos bij het oplossen van de 'alfabet moorden'. Actiefilm van Tony Scott. BBC 1 0.05-145 uur 06.00 Felix the cat Animatieserie. 07.15 X-Ducks. Animatieserie. 08.00 Homeshopping. 14.55 Fraggle rode. Poppenserie. 15.25 Caitlin's way. 15.50 As if. Jeugdserie. 16.20 Powder Park. Duitse dramaserie. 17-20 The secret life of us. 1845 The infinite worlds of H.G. Wells. Engels-Amerikaanse miniserie uit 2001 van Robert Young. 20.00 Wielklem co. Docusoap. 20.30 The good girl. Amerikaanse speel film uit 2002 van Miguel Arteta. 22.10 America's next topmodel. 23.05 Perfect match. Datingprogramma. 23.55 The king of Queens, comedyserie.. 0040 Blue murder. Canadese politieserie. 0145 Homeshopping. 02.15 RTL Nieuws. 05.00 Ochtendprogrammering 12.00 Rocket power. 1245 SpongeBob SquarePants. 1245 All grown up. 13.10 As told by Ginger. 13.35 Fairly odd parents. 14.00 CatDog. 1445 Jimmy Neutron. 14-50 Rocket power. 15.35 Comeil Bernie. 16.00 Fairly odd parents. 1645 As told by Ginger. 16.50 Winx Club. 17.15 Flatmania. 17.40 Potatoes Dragons. 17.50 Rocket power. 18.15 Bassie Adriaan. 19.10 Girlstuff, boystuff. 20.00 My dad the rockstar. 20.25 Kuifje. 21.15 SpongeBob SquarePants. 21.40 Ren Stimpy. 22.05 Angry beavers. 22.35 Rocko's modern life. 23.00 Kablam! 23.25 Journey of Allen Strange. 23.50 Renford rejects. 00.20 Nachtprogrammering Eén 09.00 Joodse eredienst. 10.00 Eucharistieviering. 11.00 De ze vende dag. 13.00 Journaal. 13.30 Weerbericht. 13.35 Half uur natuur. 14.05 Doug's first movie. 1540 Multiplicity. 17-10 Vlaan deren vakantieland. 17-55 Kom op tegen kanker-journaal. 18.00 Journaal. 18.10 De rode loper. 18.25 Pluk de dag. 19-00 Journaal. 1940 1000 zonnen garnalen. 20.05 Airline classics. 20.35 Weerbericht. 20.40 Schone schijn. 21.15 Fata morgana. 22.00 It could happen to you. 23-40 Journaal laat. 00.00 Weerbericht. 00.05 De zevende dag. 01.00 Doorlopende herhalingen. Ketnet/Canvas 07.00 Symfollies. 07.05 Hopla. 07.10 Bumba. 07.15 Musti. 07.20 Wizzy 81 Woppy. 0745 Piet Piraat 07-35 Dierendokter Tom. 07-45 Tweenies 08.05 Samson Gert. 09.05 De troetelbeertjes. 09.30 Ibbeltje. 09-55 Waterschapsheuvel. 10.20 Kokteel. 10.30 Disney festival. 11.05 Filmfabriek: The queen's nose 1.1245 Ein de. 15.00 Canvas. 15-00 Sporza. 17.30 The Laurel and Hardy show. 18.00 De Freggels. 1845 Helden. 1840 Tracy Beaker 19.05 Holly's basketbalteam. 19.30 Zorro. 20.00 Canvas. 20.00 Panorama. 21.05 Zwerfroute. 21.50 Nigella bites. 2215 Man- child. 2250 Het Braambos 23-55 Panorama. 0040 Doorlopende herhaling van De zevende dag_ Duitsland l/ARD 05.30 Die tierisch-verrückte Monsterfarm. 05-55 Die Hydronau- ten. 06.05 Oliver Twist. 06.30 Jacob 2/2. 07-00 Sesamstrasse. 07.30 Pumuckl TV. 08.30 Tigerenten Club. 09-55 Tagesschau. 10.00 Immer wieder sonntags. 11.30 Die Sendung mit der Maus. 1200 Pressedub. 1245 Tagesschau. 13-15 Weltreisen. 13.45 Sportschau live. 1345 Autosport - DTM. 15-30 Wielrennen. 17.00 Tagesschau. 17.03 ARD-Ratgeber. Recht. 17-30 Wem hel- fen die Millionen? 18.00 Tortour de Berlin - Fahrradkuriere hart am ümit. 18.30 Bericht aus Berlin. 1849 Eïn Platz an der Sonne. 18.50 Lindenstrasse. 1940 Weltspiegel. 19-58 Heute Abend im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Schimanski: Sünde. 2145 Sabi ne Christiansen. 2245 Tagesthemen. 2258 Das Wetter im Er- sten. 23-00 Titel, Thesen, Temperamente. 23-30 Das Film Festi val: Spiel der Götter01.00 Tagesschau. 01.10 Claude Chabrol - 75- Geburtstag (24.6-1930): Der Schrei der Eule. 0255 Tages schau. 03-00 Pressedub. 0345 ARD-Ratgeber: Recht 04-15 Die schönsten Bahnstrecken Deutschlands. 0445 Tagesschau. Duitsland 2 06.00 Ferien auf Saltkrokan. 06.25 Mona der Vampir. 0640 Taba- luga tivi. 08.10 Wickie_. und die starken Manner. 08.35 Wom- baz 09-00 Heute. 09.02 Sonntags. 09-30 Eucharistieviering. 10.15 Löwenzahn 1045 Heute. 10.47 ZDF-Fernsehgarten. 1245 Heute. 1247 Blickpunkt. 13.15 ZDF SPORTextra: Zeilen. 13-45 Reiselust - Auf der Suche nach der Ungarischen Seele. 14-15 We he, wenn sie losgelassen. 15.30 Heute 1535 Der Dicke in Mexi co. 17-00 Heute. 17.05 ZDF SPORTextraal. 2045 DasTraumschiff. 2145 Heute-journal. 2200 Inspector Bamaby. 23-40 High noon am East River. 00.10 Heute. 00.15 Nachtstudio. 01.15 ZDF SPORTextra. 0145 Saison fur Seitensprunge. 0250 Heute. 0255 Die Unbarmherzigen. 04-20 Reiselust - Auf der Suche nach der ungarischen Seele. 04-50 Global Vision. 05-00 Blickpunkt. Duitsland 3/WDR 06.30 Hier und Heute. 07.00 Die kulinarische Reportage: See- igel, Kaisergranat und 2ler. 0745 Wunderschönes NRW extra: Der romantische Rhein - eine Frühlings-Reise durch das Tal der Loreley'. 09-15 Cosmo TV. 10.15 Bilderbuch Deutschland: Heide land Senne. 11.00 Westart am sonntag 1230 Undenstrasse. 13-00 Auch ein Sheriff braucht mal Hilfe. 1430 Sommer in Nor- wegen. 15-15 Sylt - Von Seehunden und Seeschwalben. 16.00 Europa-Reportagen: Vater. 16.25 Aus Liebe zu Gott - Kirche und Sexualitat. 16.55 Himmel und Erde. 1745 Tiere suchen ein Zu- hause. 19-10 Aktuelle Stunde 19-30 Westpol - Politik in Nord- rhein-Westfalen. 20.00 Tagesschau. 20.15 Gartengeschichten über romantische Sehnsucht. 21.45 Weltwunder der Technik: Der Hoover Damm. 2230 Annemie Hülchrath - Der Talk. 23.00 Zimmer freil - Prominente suchen ein Zuhause: Tom Gerhard! 00.00 Wat is? - Jetzt neu! 00.30 Die schönste Sache der Welt - Die unersattliche Mrs. Kirsch. 00.55 Rockpalast: Rock am Ring 2005. 02.35 Newcomer - Musik- und Szenemagazin. 03.05 Gartenge schichten. 0435 Bilderbuch Deutschland: Heideland Senne. 05.20 Deutsche Stadte und Landschaften. 05.30 Zimmer freil - Prominenten suchen ein Zuhause: Tom Gerhardt. BBC 1 07.00 Yesterday at Wimbledon. 08.00 Breakfast. 10.00 News 24 Sunday. 11.00 The heaven and earth show. 1200 Call my bluff. 12.30 Countryfile. 13.00 The politics show. 14.30 Keeping up ap pearances. 15.00 Diagnosis murder. 15-45 EastEnders. 17-30 Ho liday 10 best. 18.10 Songs of praise. 1845 20th Century road show. 19.35 Last of the summer wine. 20.05 Star portraits. 20.35 Nieuws, regionaal nieuws en weerbericht. 21.00 55 de grees north. 22.00 A picture of Britain. 23.00 Nieuws en weerbe richt. 23.15 Panorama. 00.05 Beverly Hills cop II. 01.45 Weerbe richt. 01.50 BBC News 24.07-00 Einde. BBC 2 07-00 Fimbles. 07.20 Tikkabilla. 07.50 Boo! 08.00 Looney tunes. 08.05 New Scooby-Doo mysteries. 08.30 Smile. 11.00 Sunday past times. 1230 The garden with Dan Pearson. 13-00 Garde ners' world. 13-30 Sunday grandstand. 13-35 Motorsport. 1430 Rugby League. 15.00 Rugby League. 16.50 Paardenkoersen. 17.00 Rugby League. 19-00 Glastonbury 2005- 20.00 Africa lives on the The real no. 1 Ladies' Detective Agency. 21.00 Top gear. 22.00 Tribe. 23.00 Mock the week. 23-30 Glastonbury 2005. 03-00 BBC learning zone: WorkSkills in the community. CNBC/National Geographic 06.00 CNBC. 06.00 Business Arabia. 06.30 The Wall Street Jour nal report. 07.00 Hour of power. 08.00 Teleshopping. 08.30 Cot tonwood Christian Centre. 09-00 Creflo Dollar. 09-30 Joyce Mey er. 10.00 Joel Osteen. 10.30 The McLaughlin Group. 11.00 Teles- hopping 1200 National Geographic Channel. 12.00 Search for the battleship Bismarck. 13.OO Mission: Giant otters. 1400 For gotten rhino. 15-00 Megastructures: Channel tunnel. 16.00 War ship: Aircraft carriers. 17-00 Hornets from hell. 18.00 Devils of Tasmania. 19.00 Gladiator wars. 20.00 Frontlines of constructi on: Forbidden frontiers. 21.00 Air crash investigation: Hijacked. 22.00 World's best demolitions A family business. 23.00 The sea hunters. The wreck of Arturo Prat's Esmeralda. 00.00 Front- lines of construction: Top ten. 01.00 Megastructures: Golden Ga te Bridge 02.00 Air crash investigation: Hijacked. 03-00 Seconds from death. 03.30 Seconds from death: The last flight of TWA 800 0400 Priestess warriors. 05.00 The diva mummy. Discovery Channel 06.00 Superweapons of the ancient world: The ram. 07-00 We built this city: New York. 08.00 Junkyard wars. 09-00 Rex Hunt fishing adventures. 09-30 Mystery hunters: Hypnosis/Pet psy chics. 10.00 Air jaws. 11.00 Lake escapes. 11.30 The caravan show. 12.00 Superweapons of the ancient world: The ram. 13.00 We built this city New York. 1400 Junkyard wars. 15-00 Rides: Power tour. 16.00 Harley The dream machines. 17.00 Why intel ligence fails: Backfire. 18.00 Ultimates: Ultimate combat heli copters. 19.00 Wild weather: Cold. 20.00 American chopper. Fi- rebike. 21.00 Mythbusters Cooling a six-pack. 2200 The case of OJ Simpson 23-00 World's most wanted woman. 00.00 Ameri can casino. 01.00 Royal deaths and diseases. 0200 Body works: Are you for real? 03-00 Nachtprogrammering. 06.00 Einde. MTV 00.00 Summer lovin' weekend break. 06.00 Sunrise. 09-00 What's on., this summer 09-30 MTV Cribs. 10.00 Pimp my ride. 10.30 Punk'd. 11.00 MTV Making the morih 12.00 Room raiders. 12.30 Dismissed 13.00 Taildaters 13-30 Wanna come in? 1400 Room raiders 1430 Dismissed 15-00 Taildaters. 15-30 Wanna come in? 16.00 Room raiders. 16.30 Dismissed 17-00 True life 18.00 Punk'd. 18.30 Punk'd. 19-00 Punk'd 19-30 Punk'd 20.00 Punk'd. 20.30 Punk'd. 2200 Punk'd. 2230 Punk'd. 2200 All ac cess. 23-00 Happy tree friends 00.00 MTV Uve: Ump Bizkit 00.00 Euro top 20.0200 Sunset 06.00 Einde. TMF 06.00 Non stop video. 07-00 Factory facts. 11.00 TMF NL1230 30 minutes of... Religion. 1200 Gamekings. 1230 Music at noon. 13-00 Cash calculator. 1400 De Top 40 16.00 Play. 18.00 Pop up video. 19.00 Cash calculator 20.00 Interactive charts. 21.00 Artist top 10 2200 Non stop video 23.00 Matchmaker 23.30 HotMatch. 00.00 Nightchat/Dating. 03-00 Hotmatch. Eurosport 08.30 Voetbal 09-30 Volleybal. 10.30 Volleybal. 1200 Motor sport: Superbike. 13-00 Motorsport: Supersport. 1400 Kanova ren. 15-30 Motorsport: Superbike 1630 Autosport: Touring car. 17.00 Beachvolleybal. 18.00 Fight club. 20.00 Autosport: Tou ring car. 20.45 Autosport: Touring car. 21.15 Autosport: Touring car. 22.00 Motorsports weekend 22.30 Autosport: Rally 23.00 Voetbal. 00.00 Autosport: Cart. 01.30 Einde

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2005 | | pagina 27