adisten dreigen ederlancT jninginnedag open Tiintratuin 'De koningin is voor heel Nederland' 'We hadden een beter afscheid verdiend' ANDROlflED Goed Wonen t): Gevaar voor radicalisering AZ houdt kans op UEF A-finale Cabaretiers Kopspijkers boos en verdrietig Beatrix: Ik teken een wet, eens of niet Zorgvuldigheid in bestuur staat voor vorstin voorop REGIO Hendrik van Beelen voetballer van het jaar Opklaringen vrijdag 29 april 2005 OPGERICHT 1 AAAART 1860 Leidsch Dagblad Poetin stelt Israël gerust bij historisch bezoek Musical over Rembrandt staat al in de steigers Leiden wil fietsers niet uit Breestraat weren 'gpd - De inlichtingen- waarschuwt voor te- Ie moslimstrijders uit ins is reëel dat deze en ervaren 'jihadisten' len een paar jaar in I toeslaan als terrorist. iet risico groot dat ze terugkeer ontwikkelen (laars, die een nieuwe I moslims klaarstomen tlagen. ijft de AIVD in haar lg over 2004. Mos- irs zijn in Irak verant- |k voor ontvoeringen, lingen en bomaansla- dere berichten in de it tientallen Nederlan- Ihadisten naar Irak zijn In, durft de AIVD niet stigen. Slechts een II is bekend bij de e AIVD vreest dat meer Idse moslims als strij- Irak vertrekken naar- I conflict daar voort- [istische dreiging komt I tijd vooral van radica- anetwerken van eigen Met de arrestatie van en van het Hofstad- is de acute dreiging ïn. Maar de kans op lanslagen door andere h, waarvan Nederland er volgens de AIVD 'een aantal' telt, is nog steeds reëel. „De slagkracht van terroristische cellen blijft onverminderd groot." De moordaanslag op Theo van Gogh door Mohammed B. is volgens de AIVD een bron van inspiratie voor moslimjonge ren. Nieuw is dat na Marok kaanse nu ook Turkse jongeren ontvankelijk lijken voor islami tisch terrorisme. Enkele tiental len Turken hebben afgelopen jaar het extremistische gedach tegoed omarmd. Die zoge noemde salafistische leer kende voorheen nauwelijks Turkse aanhangers. Het risico op aanslagen door internationale netwerken is af genomen, maar blijft bestaan. Dit ondanks diverse arrestaties van kopstukken. De AIVD heeft meermalen 'contacten en reis bewegingen' van internationale netwerken in Nederland gesig naleerd. Een bron van zorg zijn de relatieve vrijstaten voor ter roristen die dreigen te ontstaan op de Balkan. De AIVD noemt Bosnië-Herzegovina en Kosovo expliciet. Die landen zijn door onder meer grote corruptie een ideale basis voor terroristen. Pagina Binnenland 1 'AIVD treft geen blaam' (advertentie) HET GROENE WARENHUIS nt van harte welkom van 9.30 tot 17.30 uur. Zondag 1 mei geopend van 12.00 tot 17.00 uur. OTEN, Leidseweg 518, 071-5322203, donderdag en vrijdag koopavond. COMMENTAAR SPIJKERMAN uldig gelauwerde Jack an vertrekt bij de gaat werken voor het Tien van John de Mol. djkend Nederland is in ler geraakt. De website i populaire tv-program- ipijkers staat vol met :ties. Spijkerman is zelf tworden, reden voor de I hem van m te halen, mmer, om- ermans ca- nu geen gen op ei- hun onge- over zijn a uiten. Daarmee lopen r i kijkers zaterdag een lel avondje televisie louding van de VARA- q Vera Keur is in dit op- f«iepen te noemen, hoe- ijk begrijpelijk, omdat an contractbreuk ine ophef doet denken ïre transfers van boeg als Wim Bosboom, n Stipriaan en Koos naar TROS en RTL 4. regen de wind van vo- u zij het socialistische eten en gingen werken door Saskia Stoelinga leiderdorp - Leerlingen zijn druk aan het knippen uit het blad Oranje Boven. Het oranje gevoel bij de Koningin Juliana- school in Leiderdorp is groot. „Het is een natuurlijk proces", zegt leerkracht Madeion Berk hout van groep 5. „We forceren niets, maar als 30 april in zicht komt, is er geen houden meer aan." Een rondgang door de basis school leert dat dit jaar groep 5 eruit springt met alle mutsen, tekeningen, gedichten en zelf ontworpen laonen. Juffrouw Madeion grijpt Koninginnedag ook aan voor wat verdieping. „Het gaat natuurlijk niet alleen om markten en tompoezen", zegt ze, zoals alleen een juf dat kan zeggen. Op het bord staan termen als monarchie, regering, Tweede Kamer en democratie. Juliana en Beatrix staan in een Oranje Nassau stamboom gete kend. Nina heeft een vooruitziende blik als ze boven haar tekening met sierlijke letters Koningen dag schrijft. Ze begrijpt niet wat ze fout heeft gedaan als de juf haar daarop wijst. Hardop spelt ze het woord nog een keer. Ze denkt gewoon Koninginnedag te hebben geschreven. De acht jarige Bregje leest haar Beatrix- gedicht voor. Vandaag is het de grote dag voor de koningin./Ze krijgt cadeautjes en ook haar ei gen zin./Ze krijgt visite, een kusje en een hand./En ook een hele grote rozenmand./Van daag al die bloemen en ieder een mag haar zoenen./Dus vandaag geen klusjes maar al leen maar kusjes. De juf vindt het prachtig en de leerlingen klappen. De meeste kinderen staan morgen vroeg op om een goed plekje in de Hoofdstraat in Leiderdorp te lissabon/anp - AZ houdt een kans op de finale in het UEFA- bekertoemooi. De Alkmaarse ploeg, verzwakt door de absen tie van vier basisspelers (Meer- dink, Mathijsen, Kromkamp, Opdam), bleef gisteravond in de eerste wedstrijd tegen Spor ting Lissabon goed op de been. De Portugezen wonnen met 2- 1. Volgende week donderdag is in Alkmaar de return in de hal ve finales van het UEFA-beker- toemooi. Danny Landzaat opende in de 36ste minuut de score voor AZ. Een minuut later was het via een treffer van Douala weer ge lijk. Tien minuten voor tijd knalde Pinilla de eindstand op het scorebord. AZ miste vooral in de tweede helft een aantal grote kansen. Pagina Sport: AZ blijft over de grens verrassen Tekeningen, gedichten en zelfgemaakte kronen. Als 30 april in zicht komt, is er op de Koningin Julianaschool in Leiderdorp geen houden meer aan. Foto: Mark Lamers vinden om hun oude speelgoed te verkopen. „Dan kun je geld verdienen", zegt Jasper. Hij wil nog naar de kermis en een ijsje of suikerspin kopen. Carmen en Willemijn moeten zaterdag ook vroeg op, melden ze. De één gaat naar Spanje en de ander naar Ameland. „Maar ze heb ben in Ameland hetzelfde feest", weet Willemijn. „Ja na tuurlijk", roept de groep om haar heen. „De koningin is voor heel Nederland. Het is niet alleen Koninginne dag, maar ook vakantie voor de leerlingen. De komende twee weken zijn de basisscholen dicht. Dat geeft veel ouders de mogelijkheid om er even met hun kroost op uit te trekken, zo blijkt uit de rondvraag. De helft van de klas gaat wel een paar dagen op stap. amsterdam/gpd - Erik van Muiswinkel zet een zware stem op en barst los. „Het is zater dagavond. Zappen is zinloos. Kopspijkers is niet meer." Viggo Waas laat zijn blik langs het de cor glijden en slaakt een diepe zucht. „Wat hebben we hier ge lachen. Dit lege theater ademt de echo van de lach." Peter Heerschop knikt: „Ik heb hier verdomme een heel huis bij el kaar gewerkt." Het Kopspijkerscabaret is ver drietig en boos. In drie dagen tijd kregen de schrijvers en ca baretiers twee zware klappen te verwerken. Dinsdag werden zij door Jack Spijkerman op de hoogte gesteld van zijn besluit de VARA te verruilen voor de nieuwe familiezender Tien van John de Mol. Gisteren moesten zij vernemen dat VARA-voorzit ter Vera Keur het programma Kopspijkers met onmiddellijke ingang heeft geschrapt. De verslagenheid is groot in het Amsterdamse Werktheater, waar de 26 afleveringen van Kopspijkers worden opgeno men en voorbereid. Het materi aal voor de uitzending van za terdag kan in de prullenbak. Wie we niet te zien krijgen? Mi nister Ben Bot, oud-voorzitter Harry van Raaij over PSV, Nuon-directeur Ludo van Hal- deren over zijn bonus, dichter des vaderlands Driek van Wisse (n) over de tussen-n en een zin gende koningin Beatrix. En de kwestie-Spijkerman natuurlijk. „De VARA zegt het programma te hebben stopgezet om ons niet in de problemen te bren gen", zegt Viggo Waas. „Maar dat is onzin. We keken er juist naar uit om Jack eens flink te pakken te nemen." Erik van Muiswinkel: „Natuurlijk had den we aandacht besteed aan de overstap van Jack. Misschien wel vier afleveringen achter el kaar. Dit zijn precies de onder werpen waar een satirisch pro gramma het van moet heb ben." De argumentatie van de VARA- leiding steekt eens te meer om dat het cabaret via via heeft moeten vernemen dat de laat ste vier afleveringen zijn afge blazen. Alleen Erik van Muis winkel heeft van de directie een korte telefonische toelichting gekregen. Heerschop: „Ik vind het heel erg jammer dat de VARA dit niet met ons heeft overlegd. Sanne Wallis de Vries: „Als we de Vara nog zielig hadden kunnen vinden vanwe ge het vertrek van Jack, dan is dat nu wel voorbij. Ik vind dit heel hard." In het conflict tussen de VARA en Spijkerman staan de cabare tiers pal achter de presentator. Viggo Waas: „De meesten van ons zijn ooit begonnen bij Jack op de radio, in het programma Spijkers met Koppen. Hij heeft voor ons een plek gecreëerd waar wij ons ding kunnen doen. We vormen een hechte groep." De VARA wil een ge sprek met de cabaretiers. „De angel moet uit het conflict wor den getrokken", zegt Thomas van Luyn als door een wesp ge stoken. Erik van Muiswinkel: „Het is misschien wat demago gisch gesteld, maar de VARA had dit Jack, ons en drie mil joen kijkers niet mogen aan doen. We hadden een beter af scheid verdiend." Pagina Gesprek van de Dag: 'Schijnheilige rode dominee' voor een rechtse omroep en voor het grote geld kozen. Nie mand heeft er moeite mee dat JoJm de Mol kijkcijferkanonnen als Ivo Niehe, Linda de Mol, Wil fred Genee, Frits Barend en Henk van Dorp contracteert Maar voor cabaretier Jack Spij kerman ligt dat anders. Hij en zijn kompanen zijn links en toch leuk en kampioe nen in het fileren van politici en andere be kende Nederlanders. Dat Jack Spijkerman voor de stal van Jolin de Mol kiest is op zichzelf geen pro bleem. Daar hoeft hij zijn stand punten echt niet te veranderen. Ook zal zijn creatieve vrijheid bij de commerciële omroep niet in het gedrang raken. Wel is het kwalijk dat hij - behalve con tractbreuk - ook woordbreuk pleegt. Herhaalde malen ver klaarde hij publiekelijk nooit met de commerciële omroep in zee te zullen gaan. Dat doet zijn geloofwaardigheid geen goed, ook niet bij de tientallen mede werkers van Kopspijkers. Jaap Timmers (advertentie) ANDRO MEDICAL RESEARCH B.V. ISO90012000 CERTIFIED ANDR0MED is een onderzoeksinstituut dat geneesmiddelenonderzoek uitvoert GEVRAAGD: personen boven de 18 jaar met een verhoogd CHOLESTEROLGEHALTE Voor deelname aan een wetenschappelijk onderzoek naar een nieuw geneesmiddel waarvan wordt onderzocht of het het slechte cholesterol (LDL-cholesterol) verlaagt en daardoor mogelijk het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten vermindert Indi.en u niet op de hoogte bent van uw cholesterolgehalte kunt u evengoed contact opnemen met onderstaand onderzoekscentrum. Ook wanneer u al medicijnen gebruikt kunt u in aanmerking komen voor dit onderzoek. Verloop van het onderzoek: algemeen lichamelijk onderzoek voedingsadviezen regelmatig bloed- en urineonderzoek hartfilmpje Tijdens het onderzoek komt u voor bezoeken naar het onderzoekscentrum aan de Doezastraat 1 te Leiden. U wordt begeleid door een arts en ver pleegkundige van Andromed. Bij deelname zullen eventuele reiskosten worden vergoed. Voor informatie zie www.andromed.nl of kunt u bellen met ANDROMED. tyfoon: 071 - 514 55 43 of 0800 - 0234448 (gratis) hilversum/gpd - „Het doet niet ter zake of ik het met een wet eens ben of niet." Als die wet ordentelijk tot stand is geko men, dan zet koningin Beatrix haar handtekening. „Dat is ook de betekenis van die handteke ning", zei de vorstin gister avond in een tv-gesprek met rechtsfilosofe Dorien Pessers. De koningin sluit uit dat zij, zo als de Belgische koning Boude- wijn eens deed, tijdelijk terug treedt om een onwelgevallige wet niet te hoeven tekenen. Ook als een populistische, on democratische partij de verkie zingen wint, zal die bij de vor ming van een regering de ko ningin niet op haar weg vinden. „Ik denk dat ik zo'n partij een kans zou geven. Dat is nu een maal de regel, het parlement beslist of het aan zo'n regering zijn vertrouwen geeft of niet." Zorgvuldigheid in het bestuur staat voor Beatrix voorop, zo benadrukte ze. Ze aarzelt echter niet om ministers of premiers te vrfe^en rekening te houden met andersdenkenden. „Dat betekent niet altijd dat mensen die het ergens niet mee eens zijn gelijk moeten krijgen. Maar wel dat ze het gevoel hebben dat er voor hun problemen tijd en aandacht is uitgetrokken en dat men er rekening mee houdt." Beatrix heeft 'geen idee' of er bij verdere Europese eenwording nog plaats is voor haar ambt. „Het kan zijn dat het opgaat in het niet." Ze kan zich echter voorstellen dat het koningschap nog meer dan nu symbool wordt van de eigen heid en identiteit van Neder land. Pagina Gesprek van de Dag: Beatrix voelt zich eenzaam en afhankelijk (advertentie) Japanse premier bezoekt Leiden leiden - Premier Balkenende ontmoet zijn Japanse ambtsge noot Koizumi maandag in Lei den. De beide premiers treffen elkaar in het onlangs geopende Sieboldhuis aan het Rapenburg. Prof. dr. Willem van Giflik, hoogleraar Japanse taal en cul tuur aan de Universiteit Leiden, directeur Peggy Brandon en wethouder Alexander Geertse- ma leiden de Nederlandse en de Japanse premier rond in het Sieboldhuis. Het Sieboldhuis is ingericht als museum en geldt als het Japan Centrum in Ne derland. 'Zwarte dag voor alle A-merken' arnhem - Het is een zwarte dag voor fabrikanten van A-merken, zegt supermarktdeskundige Rutte na de winnende uitspraak voor Albert Heijn in de verpak kingszaak met Unilever. De rechter in Arnhem bepaalde gisteren dat AH slechts twee van dertien huismerken uit zijn schappen hoeft te halen, omdat de verpakking ervan teveel op een merkproduct lijkt. Pagina Economie Eén miljoen voor 'kardinaalmobiel' den haag - Er is een miljoen euro geboden voor een tweede hands auto waarmee de Duitse kardinaal Josef Ratzinger, nu paus Benedictus de 16de, ooit door Beieren en Duitsland reed. Het gaat om een metallic grijze Volkswagen Golf uit 1999. Hij werd woensdag te verkoop aan geboden via Ebay. Na 300 bie dingen stond de prijs op een miljoen euro. De verkoper zegt de auto eerder dit jaar van een handelaar te hebben gekocht. Flink tekort aan verkeersleiders schiphol - Op de luchthaven Schiphol is een nijpend tekort aan verkeersleiders. Luchtver keersleiding Nederland (LVNL) slaagt er niet in om voldoende jongeren op te leiden. Volgens bestuursvoorzitter E. Kroese van LVNL vallen veel kandi daat-verkeersleiders tijdens de zware opleiding af. Hij wijt dit onder meer aan het gecompli ceerde banenstelsel en de inge wikkelde regels op Schiphol. Lees nu Leidsch Dagblad in de ochtend en ontvang de eerste 2 weken gratis! Ja, ik neem een vast kwartaalabonnement en ontvang de eerste 2 weken gratis! Ik betaal: automatisch 56,20) per acceptgiro 56.70) M/D V Naam: Adres: Geboortedatum: I Bank'giro* Handtekening: Uitsluitend bij Stuur deze bon op in een c de envelop naar Leidsch Dagblad, t a v afd Lezersservice, Antw vindt u nadere informatie hdc.nl of surf Mijn wereld, mijn krant. 1-eidschO Dagblad 8 710404 600011 BIJ UW DAGBLAD! Leidsch Dagblad

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2005 | | pagina 1