KERKDIENSTEN vrijdag 29 april 2005 KERKDIENSTEN Weekend 30 April/1 Mei en Hemelvaartsdag 5 Mei 2005 LEIDEN Hervormd: Herv. Gem. Marekerk Zo 10 ds vd Meij- den, 17 ds Smaling, Oegstgeest, Do 10 ds vd Meijden. S.O.W. kerken: Bevrijdingskerk Zo 10 H.A., ds Stolk. Hooglandse Kerk Zo 10 ds Steenstra. 11.45 Oec studentendienst, dr Berk- vens-Stevelinck, Do 10 Gez. viering van Vredeskerk, Maranathakerk en Bevrij dingskerk. De Regenboog Oec. Zo 10 pastor vd Bie mmv Regenboogkoor. Do 10 pastor Ta verne. Maranathakerk Zo 10 hr Houweling Vredeskerk Zo 10 ds Wolthaus. Waalse Kerk (Eglise Wallone) Zo 10.30 ds Blei, Haarlem, Do 10 pasteur Manson. R ooms-katholiek Parochie Lam Gods: Wijkkerk Antonius, Boshuizerlaan Za 17.30 Woord- en Communieviering met volkszang, Zo 10 Euch. viering mmv gem. koor, Do Geen dienst. Wijkkerk Maria Middelares, Rijndijk Za 19 Euch. viering met volkszang, 9.30 Woord- en Communieviering met volks zang, Do 10 Woord- en Communievie ring mmv gem. koor O.L.Vr. en St. Jozef, Herensingel Za 17 Euch. viering, Zo 11.15 Euch. viering mmv Josephkoor St. Lodewijk, Steenschuur Za 10 en 19 Euch. viering, Zo 8.30, 10 Hoogmis, 11.30 Euch. viering, 17 Lof. St. Petrus, Lammenschansweg Za 19 Euch. viering, Zo 9.30 Euch. viering mmv gem. koor. Hartebrug Za 19 Euch. viering. Zo 11 Euch. viering mmv Hartebrugkoor, Do 11 Euch. viering mmv Hartebrugkoor. Ziekenhuizen/verpleeghuizen: Diaconessenhuis Zo 10.15 ds De Leeuw. Groenhoven Zo 10 ds Geense-Rave- stein. LUMC Zo 10 ds Hammer. Overrhyn Zo 11 ds Kuiper. Diversen: Anglican Church of St. James, Plexus Building, Kaiserstr. 25 Zo 18 Evening Service "Time4God" every Sunday. Baptistengem. Kooikapel, Driftstraat Zo 10 H.A., ds Stichter, Oegstgeest. Bijeenkomst van Christenen, Langebrug 63 Zo 10 Eredienst en Woordprediking. Christengemeenschap, Vestestraat 49 Zo 10 Gemeenteviering, Do 10.30 Men- senwijdingsdienst. Chr. Geref. Kerk Steenschuur Zo 9.30 en 17 ds Schenau, Do 9.30 ds Sche- nau. Chr. Wetenschap, Steensch. 6 Zo 10.30. Doopsgezinde-Remonstr. Gem. Lok- horstk., Pieterskerkstr. Zo 10.15 dr Meijering, Oegstgeest. Evang. Gemeenschap, Middelstegracht 3 Zo 10 ds Meinema, Ter Apel. Evangeliegem. De Deur, 5 Meilaan 137 Zo 11 en 18, Woe 19.30. Evang. Luth. Gem., Hoogl. Kerkgr. Zo 10.15 Geen dienst i.v.m. Lutherreis. Fellowship International Ministries, R.K. basisschool De Wissel, Boerhaa- velaan 298 Zo 14.00 pastor Solomon. Gem. Eben Haezer, Vredeskerk Leiden Zol9hrvZuijlekom. Gem. House of Solomon, de Heyderweg 1 Zo 17 Bijbelstudie, Woe 19 Gebeds avond, pastores hr en mw Rakers. Geref. Kerk Vrijg. Herengracht Zo 10 ds v Veen, Lisse, 17 Leesdienst, Do 10 ds De Snoo. Grote Opdracht Gem., Turkooislaan 131 Zo 13 30 hr Agtereek. Johan Maasbach Wereldzending Bethle- hemskerk, Lammermarkt Zo 9.45 en Vr 19.30 Samenkomsten. Kerk van J. Chr. vd Heiligen der L. Da gen, Brahmsl. Zo 11.20 Avondmaals vergadering, 13 Internationale Gem. (Engelstalig). Leger des Heils, hoek Vestestr./Groene- steegZo 10 Samenkomst. Het Apostolisch Genootschap, Suma- trastr. 197 Zo 9.30 Samenkomst. Het Apostolisch Genootschap, César Franckstr. 38 Zo 9.30 Samenkomst. Nieuw-Apost. Kerk, zie Leiderdorp. Oud-Kath. Kerk, Zoeterw. Singel Zo 10 Euch. viering. Volle Evangelie Gem., Haarlemmerweg 36 Zo 11 ev. Schreuder. AARLANDERVEEN Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 en 16.30 ds v Zonneveld, Do 9 hr De Graaf. Geref. Kerk Zo 9.30 ds Veldhuizen, Schoonhoven, 18.30 ds v Hooydonk, Boskoop, Do 9.30 ds Rienstra, Scheve- ningen. Herv. Gem. Zo 9.30 ds Bosma, Den Haag. 19 ds Voschezang, Do 9.30 ds Voschezang. R.K. Petrus en Paulus Zo 11 Euch. vie ring mmv cantorij, Do 10 Euch. viering mmv cantorij. ABBENES SoW. Gem. Zo 9.30 ds De Leeuw, Do 9.30 ds Verseput. ALPHEN AAN DEN RIJN Hervormd: Adventskerk Zo 9.30 ds Henzen, 15 ds vd Geer, Afscheidsdienst, Do 9.30 Gez. dienst, ds vd Linden Oudhoornse kerk Zo 10 ds Baudet. Sionskerk, Meteoorlaan Zo 9.30 ds Kok, Maarsen, 18.30 ds Geuze, Woubrugge, Do 9.30 ds Snoei, Veenendaal. Gereformeerde kerken: Maranathakerk Zo 9.30 mv ds Hofma, Zo 15 en Do 9.30 zie Adventskerk Salvatorikerk Zo 9.30 ds Nieuwenhuis, Zo 15 en Do 9.30 zie Adventskerk. S.O.W: De Bron Zo 9.30 ds Huizebosch. Do 9.30 dsv Dijk. Goede Herderkerk Zo 10.30 ds v Dijk. Kerk en Zanen Zo 9.30 ds vd Linden, Zo 15 en Do 9.30 zie Adventskerk. Driehoorne Zo 19 ds v Dijk. Rooms-katholiek: Bonifaciuskerk Za 19 Eucb- viering, Zo 10.30 en Do 10.30 Euch. viering mmv Caeciliakoor. H. Geestkerk, De Bron Zo 11 Viering mmv cantores, Do 11 Viering. Piuskerk Zo 9.30 Woord- en Communie viering mmv Schola Cantorum, Do 9.30 Euch. viering mmv Piuskoor. Diversen: Bapt. gem. Noord, aula van Castellum, Ambonstr. 1 Zo 10 hr Dijk. Bapt. gem., Triomfatorkapel, Havenstr. Zo 10 en 18.30 ds Koekkoek. Christengem. 'De Hoeksteen', Groene Hart Lyceum, Tolstraat Zo 10 hr Bol Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 en 16.30 dr Baars. Do 9.30 ds Bouw. Evang. gem. 'De Ark', Pr. Hendrikstr. 54 Zo lOhrvd Hoorn. Evang. Gem. Nieuw Leven, aula Scala College, Diamantstr. 31 Zo 10 Opwek- kings Samenkomst. Geref. Kerk Vrijg. (Goede Herderkerk) Ten Harmsenstraat 14 Zo 8.45 en 16.30 Leesdienst, Do 9.30 ds De Vries. Leger des Heils, Zonneweg 3 Zo 10 Sa menkomst. Ned. Geref. Kerk, aula Chr. Lyceum, Halverwege 34 Zo 9.30 H.A., ds De Jonge, Do 9.30 ds De Jonge. Oud-Geref. Gem., Hooftstr. 240 Zo 9.30 en 16. Pinkstergem. 'Het Licht', A. v. Buren- laan 15 Zo 10 Remonstr. Gem., Samuel Aardewerk- steeg 11 Zo 10 Geen dienst. BENTHUIZEN Herv. Gem. Zo 9.30 ds Lammers, Krim pen a/d IJssel, 18 ds Krijgsman. Do 9.30 kand. Hoogendoorn, Veenendaal. PKN De Hoeksteen Zo 10 ds Klijnsma, Pijnacker, Do Geen opgave. HAZERSWOUDE Prot. Gem. Zo 9.30 ds Koole, Zoeter- meer, Do 9.30 Dienst Herv. kerk. Herv. Gem. Zo 9.30 dr vd Brink, Woer den, 18.30 ds Heikoop, 's Graveland, Do 9.30 ds Lorier. RK Engelbew. kerk, dorp Za 19 Euch viering met volkszang, Zo 10 Euch. vie ring mmv Young Voices. Do 10 Woord en Communieviering mmv Ceciliakoor. RK kerk, Rijndijk, Het Anker Za 19 Eu ch. viering met volkszang, Do 10 Woord- en Gebedviering met volkszang. RK Bernarduskerk Zo 10 Euch. viering mmv Bernarduskoor. HILLEGOM Chr. Geref. Kerk Zo 10 H.A., ds Aar- noudse, 16.30 Dienst in CGK Lisse. Do 9.30 ds Aarnoudse. Christen Gem., Gebouw muziekschool, Henri Dunantplein 4 Zo 10 H.A. en Woordverkondiging. S.O.W. diensten: De Hoeksteen Zo 10 Geen dienst. Maartenskerk Zo 10 ds Mondeel. RK Martinus kerk Za 19 Euch. viering mmv gem. koor, Zo 10 Euch. viering. RK St. Jozef kerk Za 19 en Zo 10 Geen viering. Het interieur van de Nederlands-hervormde kerk in Rijnsburg. Foto: Frans Roomer HOOGMADE Herv. Gem. Zo 10 mw drs vd Broeke,Leiden, Do 10 ds Ommering. O.L.Vr. kerk Geen opgave. KAAG Herv. Gem. Zo 10 mw ds Houtkoop-Fa- ber, Hillegom, Do 10 hr v Ankeren, Voorhout RK Joannes kerk Zo 10 Euch. viering, Do 10 Euch. viering. KATWIJK AAN DEN RIJN Geref. Open Hofkerk Zo 9.30 hr Bor, Do 9.30 ds Wolters. Herv. Gem. Dorpsk. Zo 10 ds Groene- veld, Lunteren, 18.30 ds Smit. Do 10 ds Weegink, Katwijk a/Zee. Herv./Geref.Evang. diensten in Wijkge- bouw De Wiek Zo 10 Geen opgave. Ontmoetingskerk Zo 10 ds Smit, 18.30 ds Alblas, Katwijk a/Zee, Do 10 ds Smit. RK. Joannes de Doper Za 19 Euch. vie ring, Zo 10 en Do 10 Communieviering mmv 'Cantemus'. KATWIJK AAN ZEE Herv. Gem. Het Anker, Voorstraat Zo 10 hr v Kem pen. De Rank, Andreas College, ingang Helmbergweg 10 Zo 10 ds Oort, Kat wijk. Ichthuskerk Zo 10 ds Ten Voorde, 18 ds Zuijderduijn, Valberg, Do 9.30 ds Blom. Maranatha-Centrum, Rijnsoever Zo 10 ds Alblas, 18 ds Blom, Do 9.30 kand. Timmermans, Voorschoten. Nieuwe Kerk Zo 10 ds Zuijderduijn, Val berg, 18 ds Weegink, Do 9.30 ds Stam. Oude Kerk Zo 10 ds Borsje, 18 ds Beens, Do 9.30 ds v Duijvenboden, Apeldoorn. Pniëlkerk Zo 9.30 kand. Zuijderduijn, Voorthuizen, 18 ds Stam, Do 9.30 ds Alblas. Hersteld Herv. Kerk Locatie: Sporthal Cleijn Duin Zo 10 ds v Vlastuin, 18 ds Vlietstra, Do 9.30 ds Vlietstra. Uni-zaal Zo 10 drs Lichti, Wapenveld, Do 10 kand. Vellinga, Maartensdijk. Geref. Kerken Triumfatorkerk Zo 9.30 ds Korenhoff, Heemstede. Vredeskerk Zo 9.30 en 17 ds vd Horst (VLOK), Do 9.30 ds Heeneman. Diversen: Baptisten Gem., L. De Colingnylaan 2 Zo 9 en 11 H.A. ds Bakker, Do 9 en 11 ds Bakker. De Stek, Evang. Gem., Visserijkade 1 Za 19.30 en Zo 9 en 11 Themadiensten. Evang. Gem. Immanuel, Aula Duinroos- school Zo 10 pastor vd Plas. Geref. Gem. in Ned., Louwestr. Zo 10 en 17 Dienst des Woords. Geref. Kerk Vrijg. Zo 9.30 en 16.30 Leesdienst, Do 9.30 ds Anderson. Ned. Geref. Kerk, Andreas College, in gang Rijnsoever 293 Zo 9.30 en 19 ds Compagnie, Do 9.30 ds Compagnie. Overduin Zo 14.30 ds Kuiper. Soefi, Zuidduinseweg elke le en 3e zondag 11. KOUDEKERK AAN DEN RIJN Apostolisch Genootschap, Europasingel 25 Zo 9.30 Gez. samenkomst met Lei den in de Sumatrastraat 197 te Leiden. Geref. Kerk Zo 10 en Do 9 Diensten Herv. kerk. Herv. Gem. Zo 10 en Do 9 ds vd Lugt. LANGERAAR R.K. Adrianus kerk Za 19 Euch. viering, Zo 9.30 Euch. viering mmv dameskoor, Do 10 Euch. viering mmv gem. koor. LEIDERDORP Bapt. gem., Visser 't Hooft Lyceum, Mu- zenlaan 155 Zo 9.50 Geen opgave. Herv./Geref. Kerkgem. Dorpskerk Zo 10 ds Zwaan, Do 9.30 ds vd Ende mmv cantorij. Scheppingskerk Zo 10 ds Magré, War mond. Kapel Scheppingskerk, dienst voor do ven Zo 10 hr vd Bos, Do 10 hr Vermeu len. Levenstroom Gemeente, Touwbaan 3 Zo 10 H.A., hr Fedéle, 19 Redding- en Ge nezingsdienst, evang. Zijlstra. Leythenrode Zo 10.30 hr Moesjes. Nieuw-Apostolische Kerk, Prinsenhof 15 Zo 10, Woe 20. Rijnland Ziekenhuis Zo 10 Woord- en Communieviering, pastor Koeleman. RK De Menswording Zo 9.30 Gezins mis, Do 9.30 Euch. viering mmv gem. koor. LEIMUIDEN Geref. Kerk Zo 9.30 mw ds De Mik vd Waal, Erichem, Do 9.30 Dienst herv- .kerk. Herv. Gem. Zo 9.30 Dienst Geref. kerk, Do 9.30 ds De Ruijter. RK St. Jan kerk Za 19 Euch. viering, Zo 9.30 Euch. viering, Do 9.30 Euch. vie ring mmv Caeciliakoor LISSE Chr. Geref./ Ned. Geref. Kerk Zo 10 en 16.30 ds Trommel, Do 10 ds Trommel. Evangeliegem. Heereweg 52a Zo 9.45 hr Sieval, Do 9.45 hr v Nieuwkoop. Geref. Gem. Zo 10 en 16 Leesdienst. Geref. Kerk Zo 10 ds van 't Hoff, Bos koop. Geref. Kerk Vrijg. Prinsessestr.l Zo 9.30 Leesdienst. hr Kruid, 11 Dienst in Voorhout, 16.30 Leesdienst, hr Heems kerk, Do 9.30 ds v Veen. Herv. kerk: Grote Kerk Zo 10 ds Ommering, Alphen a/d Rijn. Pauluskerk Zo 10 ds De Goei, St. Maar tensdijk, 10 ds Voordouw, Driebergen, 1 Do 9 hr Hoffenaar. RK Agathakerk Zo 11 Euch. viering mmv Groot koor. RK Engelbewaarderskerk Za 19 Euch. viering mmv gem. koor. RK Mariakerk Zo 9.30 Euch. viering mmv Cantate Domino. NIEUWKOOP Evang. gem., Ontm. Centrum De Brug, Achterweg 7 A Zo 10. P.K.N. Herv. gemeente Rechthuysplein 18. Zo 9.30 ds v Popering, Aalsmeer, 18.30 Jeugddienst, ds vd Zwaag, Do 9.30 ds Martens in Geref.kerk. Remonstr. Gem. Zo 10 mw ds In't Veld, Haarlem. RK O.L.Vr. kerk Za 19 Woord- en Com munieviering, Zo 11 Woord- en Commu nieviering mmv gem. koor, Do 10 Woord- en Communieviering mmv gem. koor. NIEUWVEEN Geref. Kerk Zo 9.30 drs Ridder, Leiden. Do 9.30 hr Schoenmaker, Leimuiden. Herv. Gem. Zo 9.30 kand. Branger, 18.30 kand. De Kruyf, Utrecht, Do 9.30 ds Jumulet, Waardenburg RK Nicolaas kerk Za 19 en Zo 9.30 Eu ch. viering, Do 10 Woord- en Commu nieviering. NOORDWIJK Apostolisch Genootschap, Houtkrocht 2 Zo 9.30 Samenkomst. Buurtkerk Zo 10 ds Ezinga. Gem. van Christenen, 'De Ark', Pic- képlein Zo 10 H.A. dienst, 19 Zang/Ge tuigenis avond, Do 10 hr vd Plas. Grote of St. Jeroenskerk Zo 10 ds Car- stens mmv kerkkoor, 17 ds Henwig, Do 10 ds Carstens. Kerk aan Zee, Hoofdstr. Zo 10 Geen dienst. Northgo Scholengem. Zo 10 prof Balke, Do 10 drs Kornaat. 't Kruispunt (W. vd Berg) Zo 11 hr De Ridder. Vinkenlaankerk Zo 10 Geen dienst. RK Jeroen kerk Za 19 en Zo 10 Euch. viering mmv herenkoor, Do 10 Euch. viering mmv herenkoor. RK Maria ter Zee Za 19 Geen viering, Zo 10.30 Euch. viering mmv Maria ter Zee koor, Do 10.30 Euch. viering mmv he renkoor. NOORDWIJKERHOUT Evang. Gem. Beréa Bollenstreek, De Schelft Zo 10 hr De Rijk. Prot. Gem. Zo 10 Gezinsdienst, mw drs Schultheiss. Sassenheim, Do 9 ds Bin nendijk. St. Bavo gemeenschap, "de Waterjuf fers", Zeereep 3 Zo 10 Gem. viering, ds Mondeel. RK H. Hart kerk, De Zilk Zo 10 Euch viering mmv gem. koor, Do 9.30 Euch. viering mmv gem.koor. RK Jozefkerk Za 19 Geen viering, Zo 9.30 Woord- en Communieviering mmv gem koor. RK Victor kerk. Za 19 Geen viering, Zo 11 Woord- en Communieviering mmv dameskoor, Do 10 Euch. viering mmv herenkoor. OEGSTGEEST Kruispunt (Rijngeest-groep Zo 10.30 Geen opgave. Geref. Kerk Vrijg., Rehoboth kerk, Lijt- weg 1 Zo 9.30 ds Koster, Beverwijk, 16 Openhuis kerk, ds Telgenhof, Do 9.30 ds Telgenhof. Groene of Will.kerk Zo 10 ds Slob, Do 10 ds Plomp. Ned. Geref. Kerk (Gem. centrum, Lijtw.) Zo 9.30 H.A., ds Affourtit, A'dam in Duinzigtcollege, 16.30 H.A., ds Bos huizen in Gem. centrum. Pauluskerk Zo 10 ds Verburg. Regenboogkerk Gesloten wegens ver bouwing. RK Will. Kerk Za 19 H. Mis. Zo 10.30 H. Mis. Van Wijckersloot R.K. diensten, Za 18.30 en Zo 9.45, Do 9.45: Prot. dienst Zo 16 ds Blonk. Volle-Evang. Gem., Gem. centrum Zo 16. Vrijz. Hervormd, Gemeentecentrum, Lijtw. Zo 10.30 drs Buitenwerf, Leiden. OUD-ADE RK Kerk Zo 10.30 Euch. viering mmv dameskoor, pastor Steenman, Do 10.30 Euch. viering, pastor Nijman. OUDE EN NIEUWE WETERING Prot. Gem. Diensten Herv. kerk: Zo 9.30 ds Vlasblom, Ter Aar mmv koor, Do 9.30 mw ds Vlasblom-Bennink, Ter Aar. Remonstr. Gem. Zo 10 Geen dienst. RK Jacobus kerk Za 19 Geen viering, Zo 11 Euch. viering, Do 10 Viering in Ma ria Presentatie. ROELOFARENDSVEEN RK Maria kerk Za 19 Geen viering, Zo 11 Euch. viering mmv Cadans, Do 10 Euch. viering mmv gem. koren. St. Petrus Banden Za 19 Geen viering, Zo 9.30 Euch. viering mmv gem. koor, Do Geen viering. RIJNSATERWOUDE Herv. Gem. Zo 9.30 ds vd Ende, L'dorp, Do 9.30 dsvVelzen. RIJNSBURG Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 en 17 ds Mid delkoop, Do 9.30 ds Middelkoop. Evang. Chr. Gem., Sporthal Noordwij- kerweg Zo 10 Geen opgave. Geref. Kerk Vrijg. Zo 9.30 en 17.15 ds Heemskerk, Do 9.30 ds Treurniet. Grote Kerk Zo 9.30 ds Verboom, 17 ds Verboom, SoW-dienst met E-team, Do 9.30 ds Verboom. •Herv. Bethelkerk Zo 9.30 dr Wevers, Den Haag. Geref. Kerken Immanuelkerk Zo 9 en 10.30 ds Paas, 15 Philadelphiadienst, ds Paas, 17 SoW-dienst, zie Grote Kerk, Do 9.30 ds Koster. Maranathakerk Zo 9.30 ds 'Cziria, 17 Geen dienst. Petrakerk Zo 9.30 ds Koster, 17 ds Czi- RIJPWETERING RK O.L.Vr. kerk Za 19 Euch. viering mmv gem. koor, pastor Steenman. SASSENHEIM Chr. Geref. Kerk Zo 10 en 19 prof dr Den Hertog, Do 9 hr Clement. Geref. Kerk Zo 10 ds Moll, 19 Dienst Herv. kerk, Do 9.30 Dienst Herv. kerk. Herv. Gem. Zo 10 ds Bakker, A'dam, 19 ds Moll, Do 9.30 mw ds Bosma. RK Pancratius kerk Zo 10 Euch. viering mmv gem. koor, Do 10 Euch. viering mmv gem. koor. Vrijz. Geloofsgem. NPB, Jul.Laan 17 Zo 10.45 Geen dienst. STOMPWIJK RK Laurentius kerk Za 19 Euch. viering, Zo 11 Hoogmis. TER AAR Herv. Gem. Zo 9.30 ds v Andel, A'dam, 18.30 ds Christ, Katwijk a/Zee. Geref. Kerk Zo 9.30 mw Broere-Ro- meijn, Do 9.30 ds vd Zwaag-de Haan RK Titus Brandsma kapel Zo 9.30 ch. viering. VALKENBURG Geref. Kerk Zo 9.30 mw (kand.) I land, Voorburg, Do 9.30 ds Korenli Heemstede. Geref. Kerk Vrijg. Zo 9.30 Leesdij 18.30 dsHeida. Herv. Gem. Zo 10 ds Groeneveld, l teren, 18.30 ds Brunt, Do 9.30 Brunt. VOORHOUT Baptistengroep Kaleb, de Speleweij 10.30 Open Doors dienst. Geref. Kerk Vrijgem. Gezondheid» trum, Kerkweg 13 Zo 11 dsTelgenh Herv./Geref. Kerkgem. Zo 8.45 Mor gebed, ds vd Berg, 10 ds vd Berg 8.45 mw drs Kleunen, Leiden. RK Bartholomeuskerk Za 19 en 10.30 Euch. viering met volkszang. VOORSCHOTEN Church of St. James (Anglican), School, J. v. Hooflaan 3 Sun 10.30. 1st All-Age, 2nd and 4th Communion, 3rd and 5th Morning f er. Aula-basisgem. In 'De Groene Kik) Frans Halsplnts. Zo 10.30 Geen vie De Ontmoeting, Noordhofland Zo er 10 ds Salomons. Dorpskerk Zo 10 ds Visser, Do 1( Fröberg. Geref. Kerk, Vrijgem. Zo n.m. Geen gave (morgendiensten zie Leiden). Hersteld Herv. Gem. 'Rehoboth' Leeuwenhoekkade Zo 9.30 ds Hien Lekkerkerk, 16.30 ds Vos, Amersf Do 9.30 ds Burger, Waddinxveen. Het Kruispunt Zo 10 ds Ledegang. Hulp en Heil-kerk Schakenbos, schendam Zo 10 Zangdienst, ds B stra mmv Annet Heeremans, sopraa RK M. Godskerk Zo 9 30 Woord Communieviering mmv VoJoKo, 9.30 Woord- en Communieviering. RK Laurentiuskerk Zo 11 Woord Communieviering mmv dameskoor 11 Woord- en Communieviering. Zevendedag-adventisten, De Onti ting, Noordhofland elke Za 11. WARMOND Prot. Gem. Zo en Do 10 ds Smit. RK Matthiaskerk Za 19 Euch. v mmv herenkoor, Do 10 Euch. v mmv herenkoor. WASSENAAR Prot. Gem. Dorspkerk Zo 10 ds vd Boon. Kievietkerk Zo 10 ds v Dongen, Haag. Messiaskerk Zo 10 ds Mos. Do 1 Schüssler. Pinkstergem., Hofcampweg 3 Zo 1 A.H. Agtereek. RK Goede Herderkerk Za 17 Woori Communieviering, Zo 11 Euch. vi Do 10 Gez. Euch. viering in Will duskerk. RK Jozefkerk Za 19 Euch. viering Magnificat cantorij, Zo 9.30 Euch ring. RK Willibrord Za 19 Euch. vierinj 9.30 Euch. viering mmv koor, D Gez. Euch. viering. Vrijzinnige Geloofsgem. NPB, Keri Zo 10.30 ds Fockema Andreae. WOUBRUGGE Geref. Kerk Zo 9.30 hr Karstens, den, Do 9.30 hr v Wallinga, L'dorp.. Herv. Gem. Zo 9.30 ds Geuze, 18/ t Bergman, Katwijk, Do 9.30 ds Geu I RK Goede Herderkerk Geen opgave Vrijzinnige Geloofsgem. NPB Zo 1 Geen dienst. ZOETERWOUDE Herv. Gem. Zo 10 mw drs vd HeuU den, Do 9 H.A., ds Versteegh, Rijsw RK Dienaarkerk Zo 9.30 Gezongei ring. RK St. Jankerk Za 19 Gezongen mmv koor, Do 9.30 Hoogmis mmvl J RK Emmauskerk Zo 9.30 Hoogmi 9.30 Viering. RK Meerburgkerk, H. Rijndijk Za 1 ch. viering, Zo 11 Gezinsviering kinderkoor. ZWAMMERDAM Prot. Gem. Zo 9.30 ds Den Braber, zenveen, Do 9.30 ds Kerssen. Herv. Gem. Zo 9.30 en 18.30 ds v nen, Do 9.30 ds v Duinen. Remonstrantse Kerk Zo 10 Geen dièe De Bruggen, zaal 1 Dorpshuis Zi^ Oec. viering. MEDISCHE DIENSTEN BURGERLIJKE STAND ARTSEN Weekeinde 30 april/1 mei Hemelvaartsdag Aarlanderveen, Nieuwkoop, Noorden en Zevenhoven zie Alphen aan den Rijn. Alkemade zie Leiden. Alphen aan den Rijn Van vrijdag 17.00 uur tot ma 8.00 uur Coöperatieve Huisartsendienst Alphen aan den Rijn en Omstreken, Gebouw Rijnoord, Rijnland Ziekenhuis, Delftzichtweg 2, Alphen aan den Rijn; alleen na telefonische afspraak: tel. 0172-467007/463122. Voor informatie zie ook www.shrnet.nl Boskoop, Benthuizen Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur: De Huis Artsen Post (HAP) Gouda, Jan van Beaumontstraat 4, Gouda. tel. 0182-322488; na telefonische afspraak. Hazerswoude, Koudekerk zie Alphen aan den Rijn. Duin Bollenstreek: Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijker- hout, Oegstgeest, Sassenheim, Voorhout en Warmond: Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 08.00 uur; uitslui tend voor spoedeisende huisartsenhulp: Dokters- dienst Duin- en Bollen streek, Rijnsburgerweg 4b, Voorhout, tel. 0900- 3343678 (vóór langskomen altijd eerst bellen). Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg zie Duin Bollenstreek Langeraar, Leimuiden, Nieuw- veen, Rijnsaterwoude, Ter Aar,' Woubrugge zie Alphen aan den Rijn. Leiden, Leiderdorp Vooralle Leidse/Leiderdorp- se huisartsen; van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur: Centrale Dokters- post Leiden, Doezastraat 2/a (ingang Raamsteeg), Lei den, tel. 0900-5138039. Telefonische afspraak ver plicht. Voor informatie zie ook www.shrnet.nl Homeopathische artsen: Centrum voor Homeopathie: T. Koster, Gezondheidscen trum Stevenshof, T. Mans- holtstraat 5/a, tel. 071- 522091 Kbereikbaar via spoedlijn voor artsen en ver loskundigen). Voor de praktijk van Van Kempen: P C.M. van Kem pen, Lammenschansweg 71. tel. 071-5123001. Voorschoten en Wassenaar Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden (SMASH): tel. 070- 3469669. Zoeterwoude Voor spoedgevallen raadple ge men het antwoordappa raat van de eigen huisarts. APOTHEKEN Alkemade en omgeving Apotheek Alkemade, R. van Rijnsingel 31, Roelof- arendsveen, 12.30-13.00, 17.30-18.00 uur, tel. 071- 3319100. Voor spoedeisen de recepten buiten de ope ningstijden bereikbaar via telefoonnummer of deurbel. Alphen aan den Rijn za/zo: Apotheek Ridderveld, Troubadourweg 3, tel. 423434; Hemelvaart: Apo theek De Herenhof, Heren hof 6, tel. 423838; van za 09.00 uur tot ma 08.00 uur. Bloembollenstreek DienstApotheek Bollen streek, Rijnsburgerweg 4/c, Voorhout, tel. 0252- 240216: op werkdagen van af 17.00 uur tot 08.00 uur (volgende ochtend) en in de weekeinden en feestdagen 24 uurs dienst. Hazerswoude, Koudekerk Apotheek Meerburg, van 11.00-12.00 uur; spoedge vallen tel. 071-3415555. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg van vr. 17.30 uur tot ma 08.00 uur: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburger weg 4/c, Voorhout, tel. 0252-240216; za 10.00 tot 14.00 uur: telefonische in formatie: 4012755 of 4020400. Leiden, Leiderdorp, Oegst geest, Voorschoten Van 10.00 tot 21.00 uur: za/zo: Zuider Apotheek. Lammenschansweg 15/b, Leiden, tel. 5123553; He melvaart: Apotheek De Aloë, Levendaal 161, Leiden, tel. 5120502. Altijd geopend: van 21.00 uur tot 8.00 uur (op werkda gen) tot 10.00 uur (op za. zon- en feestdagen): Nacht apotheek De Nachtwacht, Doezastraat 2/a, Leiden, tel. 071-5665019. Nieuwkoop Apotheek Nieuwkoop, van 10.00-12.00 uur; spoedge vallen tel. 0172-573608. Noordwijk en Voorhout Via uw eigen apotheek kunt u vernemen wie de week enddienst waarneemt. TANDARTSEN Alphen, Koudekerk, Hazers woude en Woubrugge za/zo: J. Maertzdorf, Stuif- zwam 16, Alphen a/d Rijn, tel. 0172-435347; Hemel vaart: E. Luyendijk, Koraal- zwam 75, Alphen a/d Rijn, tel. 0172-444901. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg za/zo: D. Gesink, Gr. van Prinstererweg 63, Katwijk, tel. 4024824; Hemelvaart: J. Moerenburg, Gr. van Prin stererweg 63, Katwijk, tel. 4025225; spreekuur van 17.00 tot 17.30 uur. Leiden, Leiderdorp, Oegst geest, Warmond, Zoeterwoude- Rijndijk za: E. Dickman, Breestraat 58/a, Leiden, tel. 5146004; zo: mw. I. Wolkers. Stevens- bloem 229, Leiden, tel. 5314184; Hemelvaart: mw. S. Remmert, Geversstraat 50, Oegstgeest, tel. 5726600; spreekuur om 13.00 uur. Noordwijk Voor spoedgevallen raadple ge men het antwoordappa raat van de eigen tandarts. Voorschoten, Wassenaar, Zoe terwoude za/zo Hemelvaart: J. Bosch, Lindepad 1, Voor schoten, 071-5615342; voor behandeling dient u om 17.30 uur op het praktijk adres aanwezig te zijn. DIERENARTSEN Alphen Dierenkliniek, tel. 0172- 471111; G.J. Lette, Schu- berthof 4, tel 0172- 442807; mw. Graveland- Wolterbeek, Leeuwenhorst 4, tel. 0172-444333. Bollenstreek voor weekenddienst: raad pleeg het antwoordapparaat van uw eigen dierenarts. Leiden en omgeving Voor alle praktijken in Lei den, Leiderdorp, Oegst geest, Voorschoten: Raad pleeg uw eigen dierenarts. Sassenheim, Voorhout, War mond Dierenkliniek Sassenheim, Rijksstraatweg 22, Sassen heim, tel. 071-3013800. Wassenaar Alarm- en informatiekring dierenartsen: dokterstele foon 070-3455300. THUISZORG EN MAATSCHAP PELIJK WERK Thuiszorg Groot Rijnland werkgebied: Alphen e.o., Leiden e.o., Leiderdorp, Rijnstreek, Plassengebied Verbeekstraat 19-21, Lei den, tel. 071-5161415, fax 071-5161309. Voor aanvragen van hulp en zorg is een indicatie van het RIO (Regionaal Indicatie-or gaan) vereist. U kunt zich hiervoor richten tot Zorgnet Leiden, Oude Rijn 92, tel. 071-5240960, fax 071- 5240961. Buiten kantoor uren en in het weekeinde wordt u doorgeschakeld. Thuiszorgwinkel Leiden - Uitleen, verhuur en verkoop verpleegartikelen: Van Vol- lenhovenkade 25, tel. 071- 5121894; idem Alphen, Euromarkt 15, tel. 0172- 448976. Open: ma t/m vr 9.00-17.30 uur, za 9.00- 16.00 uur. www.vegrover- pleegartikelen.nl Valent RDB voor zorg, welzijn en wonen; werkgebied: Duin- en Bol lenstreek, Oegstgeest, War mond, Voorschoten en Was senaar. Overrijn 7, 2223 ER Katwijk, telefoon: 071- 4093333 (in spoedgevallen ook buiten kantooruren). Thuiszorgwinkel In 't Heen - Uitleen, verhuur en verkoop verpleegartikelen. Steenbak kerstraat 1/D, 2222 AT Kat wijk. tel. 071-4080600. Open: ma t/m vr 9.00-17.30 uur, za 9.00-16.00 uur ww- w. vegroverpleegartikelen.nl Steunpunt Mantelzorg Duin en Bollenstreek en Oegstgeest Algemeen Maatschappelijk Werk, Overrijn 7, 2223 ER Katwijk, tel. 4093210; spreekuur ma t/m vr 13.00- 16.30 uur. Het steunpunt biedt onder steuning aan mensen die zorgen voor een zieke of ge handicapte partner, familie of vriend(in). Steunpunt Vrijwillige Hulp Duin Bollenstreek en Oegst geest Voor informatie, advies en bemiddeling van vragen om hulp van een vrijwilliger. Te vens meldpunt voor wie vrij williger wil worden op ge bied van zorg en hulp; van ma t/m vr van 9.00 tot 16.00 uur, tel. 4093388. Yunio Thuiszorg werkgebieden: Rijn-, Duin en Bollenstreek, Plassenge bied. Particuliere verpleging, ge- zins- en kraamzorg, tel. 071-5128070, ma-zo, 24 uur per dag. Curadomi, Organisatie voor thuiszorg Verpleging en verzorging voor Katwijk, Rijnsburgen Valkenburg, Haven 9, Kat wijk, tel. 071-4060080 (24 uur per dag bereikbaar). IZO Individuele Zorg Alphen a/d Rijn e.o. en Rijn en Veenstreek Voor verpleging, lichamelij ke- en huishoudelijke zorg. Informatie: tel. 0172- 444423 of 071-3312872. Stichting Terminale Thuiszorg regio Leiden. Voor hulp door vrijwilligers als aanvullende zorg op die van naaste om geving en professionele wer kers bij thuis sterven. Aan vragen voor hulp en informa tie: 06-51002071. Telefonische Hulpdienst Lei den e.o. Verward? Boos? Verdrietig? Of gewoon behoefte om eens met iemand te praten. Dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk ge sprek. Telefoon 0900- 0767. Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) Z-H Noord spreekuur op ma t/m vrij van 9.30 tot 13.30 uur. tel. 071-5896664. Diabeteslijn voor alle vragen over diabe tes (24 uur per dag, 's nacht alleen in geval van nood) tel. 033-4630566, info@dvn.nl LEIDEN - Geboren Maartje Alida Jori- anne dv D.J. Zwaan en E.T.A. den Heij- er Nick zv P.A.M. Oostdam en E.B.G. van der Zalm Elisabeth Carolina dv H. Hoek en C.H. Freke Andy zv S. Buite laar en C.M.A. Ammerlaan Sebastiaan Corné Alexander zv M.A.F. van der Klaauw en A.G. Vis Anne-Sophie.Mi- chelle Victoria dv M.A.F. van der Klaauw en A.G. Vis Ties Hidde zv H.Q.J Fles en G.C.J.A. Pop Soukaina dv W. Hader en N. El Boujadayni Len- the dv J.W. Kuijt en R.L. Rijsdam Senna Louèn dv J. Verheijen en D. Kleyn Fleur Elisabeth Maria dv B.J.H.M. Warmerdam en E.M. van Dun Robin zv A.F. Bakker en E.M. de Mooij Robin zv P. Versnel en E.A.C. Versloot Kaj zv H. Veenendaal en M.M. van der Bent Trishano Jadian zv A.S. Bhadjoe en K.J. Tapsi Vera Barbara dv G.J Schellingerhout en A. Lange Domini que Wilhelmina Albertina Hermina Ma ria dv H.J.M. Huizer en P. van Blitters- wijk Cindy dv E.J. van Ruiven en P. Velthuizen Meike Anne dv L.T.F. Luy- ten en W.J.M. Schipper Tess Helena MarydvJ.J Bakkeren A.M. Torrance Michael Johannus Maria zv N.G. Krom hout en S. van der Hoed Esri Fransis- ca dv M.F. Spetter en M. Verhoogt Re becca Tiyamike dv E. Kapengule en D. de Mol Merel Leme Diny dv P.M. Zwartjes en W. Ridderhof Roel Pieter Dirk zv A.J. de Feiter en J.C. Meijvogel Jacoba Janne dv D. Haasnoot en K. Guijt Yaan zv J.D. van Vuurde en J. Vader Angelo Heinz zv I. Kaczmarczyk Gabriel Feliks zv I. Kaczmarczyk Jai- mey zv H.W. Noort en C. van den Akker Jill Coosje dv D.J. Taal en K. de Rid der Jasmijn Gerardina Bouchiena dv P.F. Verbeek en E.E.G. Prins Romy dv S.J. van der Linden en I. van den Oever Elmo Willem lisakzvJ.M Kainulainen en J.M.A. Kainulainen Stijn Robert zv R.J. van Egmond en F.E. Wierda Gijs Pieter Cornelus Daniël zv B. Vlaming en L.A.M.F. Arnoldus Julius Sergei zv S.M. Filarski en N.F. Haertlein Roos Tara dv J. Takken en I. Wolff Ayrton Leon zv R.A.R.M. Vervaart en A.C.M. Onderwater Floris Mathijs zv P.C. Barnhoorn en M.A. Bos Jonathan zv G.W. Smit en H.M. Rietkerk Fenne Jo hanna Elisabeth dv A.H. van der Poel en en H. Gholami Fleur Josephine Hfr leen dv J. van der Veen en J.J.N. ringa Maurits David zv F.J. Pijnse der Aa en S.l. Durieux Tycho Anto Jacco zv H.H.A. Cramer en M.C.A. Braams Maartje Klazina Hendrina A.H. de Jongen N.J.W. de Jong. 0] Gehuwd/geregistreerde partners ft van Eeden en S.C.K. Rahman Ml Hover en B. de Roo D. Kas en M.4_. Duffels N.G. Pool en F. Horst. Overleden M. van Duijn, 87 jaar, met G. Ouwehand, man C. Trorq jaar, vrouw G.A. Huisman, 86 ja* geh. gew. met B.M. Theumsz, vrou E.C. Berkhout, 90 jaar, geh. gew. n F W. van der Linden, vrouw A. Kersl K 95 jaar, geh. gew. met R. Rensink, vrouw M.C. de Later, 83 jaar, vr« M.H.E. van de Wouw, 61 jaar, vrou N.G. van der Wilk, 96 jaar, vrouw de Moed, 72 jaar. geh. met P.J. B vrouw L. Franken, 84 jaar, geh. g met T.A. Esselaar, vrouw C. van E mond, 84 jaar, geh. gew. met P. va Vliet, vrouw M.P. van den Berg, 9 sl jaar, vrouw A.J. Romijn, 78 jaar, met W.J. de Ree, man C.P. Sierat jaar, man J. Guijt, 75 jaar, geh. n Ouwehand, man J. Jonker, 33 jai man A. Hazenoot, 45 jaar, geh. n R Hoek, vrouw S. Disseveld, 77 geh. met G. Kamerman, vrouw C. .J.M. de Jong, 60 jaar, vrouw G. ter, 72 jaar, geh. met G. Sasburg, 1 J.W. Trouwee, 91 jaar, geh. met M van der Meij, man A.E. Smink, jaar, vrouw A.H.M.M. Smit, 50 ja 3* vrouw. Jules Eduard Johannes Beelen, geboren op 27 maart 2005. Jules is de zoon van Rob Beelen en Angelique Beelen-Vervark en broertje van Emma, uit De Zilk. Particuliere foto NOORDWIJKERHOUT - Geboren les Eduard Johannes zv R. Beelen 1 5 Vervark. VOORSCHOTEN - Geboren Thani dv M. van den Assem en M. ten Bó n, Meivin zv M. van den Assem en ft .e C. Bultman Raven Bernd Maurits zv R.P.M. van Houdt en C.M. Jonkman Laurens Gerard zv G.A. Wolthaus en I.G. van Duijn All Sina zv G.R. Valinejad Bokkel Teun Sjaak zv J.C. van de en S. Ober Ruben zv R.S. Huizer K.H.A. Venendaal Senna Louèn J.M. Verheijen en D. Kleijn. |£l Overleden P. Drukker w.v. Hartofj jaar A.F. Kienjet w.v. Zwetsloot,!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2005 | | pagina 18