REGIO Een groter voetbalfeest dan in 1994 Geen idee wie er met 'Kop- em meegaan naar TIENw^n Snot, telefoonsnot VRAAG (ARA raakt haar boegbeeld Jack Spijkerman kwijt aan TIEN, de merciële zender van John de Mol. De presentator van de kijkcij- contract linden. De VARA heeft hem per direct van de buis gehaald en mee is 'Kopspijkers' ter ziele. Ook HELCA VOETS, directeur van Leiden gevestigde impresariaat Harry Kies Theaterproducties, rrast door de overstap. vindt u van de overstap van Jack rlai kernian naar een commerciële juli nep? e iveet niet of nu zo belangrijk is wat ïarvan vind. Ik was in elk geval net arl' brrast als iedereen. Twee weken ge- dsi n beweerde Jack Spijkerman in een o-interview nog totaal niet geïnte- Berd te zijn. Maar goed, ik weet ook or wat zich achter de schermen heeft speeld. Ik ken zijn afwegingen niet. ]n natuurlijk dagelijks mensen die jaan veranderen. Het rare in zijn 1 is dat hij zich altijd presenteerde nks georiënteerd cabaretier." betekent het vertrek van Spijker- i bij de VARA voor het cabaret op ir kan ik nog geen zinnig woord zeggen. Jack wil in augustus over. Ik heb geen idee wie er in peijkielzog meegaan naar TIEN. Daarvoor is het allemaal nog te na De rechten op 'Kopspijkers' rusten bij de VARA, maar het laat raden wat voor soort programma Jack Spijkerman voor John lol gaat maken." vrijdag 29 aprii 2005 Ga sommige aan Harry Kies verbonden cabaretiers zendt de tjei A de tv-registratie van hun voorstelling uit. Moeten die ca- tiers nu kiezen tussen VARA en TIEN? is geen geheim dat Harry Kies Theaterproducties goede con- nn in met de VARA heeft. We organiseren bijvoorbeeld samen het B s Cabaret Festival. De VARA doet veel voor het cabaret. Ze w! t een podium en investeert in jong talent. Ik heb geen idee of to blijft. Door toedoen van Medy van der Laan verandert er de ende jaren natuurlijk veel in omroepland." v omt dus wellicht een uittocht naar de commerciële omroep? e 1 weet ik niet. Het is trouwens niet nieuw dat cabaretiers voor iru commerciële omroep werken. Lebbis heeft bijvoorbeeld sa- st met Peter Heerschop een programma voor Net5 gemaakt. ilfde Peter Heerschop die ook meewerkt aan 'Kopspijkers' en 'len voor de TROS doet. Cabaretiers zijn zelfstandige onderne- azi i. Wellicht zoeken sommigen zekerheid en voor publieke om- 't 1 en is het momenteel lastig om afspraken voor de langere ter- te maken." rcTheo de With foto: Roland Brokke UIT DE ARCHIEVEN I Sj0 1955, Vrijdag 29 April EN - Met de opvoering van de Amerikaanse klucht 'Een spelletje i d r' van Robert Smiley-Peple heeft de toneelgroep van de Leidse 'aa e Amusementsvereniging de leden van de afdeling Leiden van de es rlandse Politie Bond gisteren in Den Burcht een vrolijke avond pa gd. Het is een moeilijk stuk voor een amateur-toneelvereniging. m veel tekst en betrekkelijk weinig handeling, vooral in het eerste jfdat daardoor ook wel wat te gerekt is. 1980, dinsdag 29 april - 'Laatje niet kisten' van de kindertheatergroep Menes ging niddag in het LAK-theater in première Het stuk behandelt Ij makkelijk onderwerp, namelijk 'de dood.' Het is een soort colla- n reacties van een groepje kinderen, die een vriendje door een ngeluk hebben verloren. Foto: archief Leidsch Dagblad lo's In deze rubriek kunnen worden nabesteld door binnen veertien dagen na g 2,50 (afdruk van 13 bii 18 in zwart wit) over te maken op gironummer n.v. HDC Media b.v., Postbus 2, 1800 AA Alkmaar, onder vermelding van :h Dagblad, ANNO d.d.(datum van plaatsing) of door contante betaling aan Lille van het Leidsch Dagblad, Rooseveltstraat 82 te Leiden. U krijgt de foto binnen drie weken thuisgestuurd. COLOFON Leidsch Dagblad Directie: T. Klein en H. de Wit E-mail: directie.hdcuz@hdc.nl Hoofdredactie: Jan Geert Majoor, Adriaan Brandenburg E-mail: redactie.ld@hdc.nl KANTOOR eltstraat 82, Leiden, tel. 071-5 356 356 es. Postbus 54,2300 AB Leiden. ningstijden van de receptie zijn: n jg tot en met donderdag 1130-1630 uur h van 08.30 -12.30 uur 8 e fax 071-5 356415 n' mtie fax 071-5 356 325 le berichten: overlijden, geboorte, jubilea se familieberichten, desgewenst met 'of afbeelding, via www.hdcmedia.nl of ail: famllieberichten@nhd.hdc.nl [een e-mail: fax 072-5196696, tel. 072- rENTIEVERKOOP nties m.b.t 072-6813661 ind goed: 023-5150543 el: 075-6813677 detailhandel: 071-5 356 300 (bureaus kunnen contact opnemen 15-6813636 Z ERVICE a 1711 (gratis) 072 - 5196800 rlEMENTEN j uitbetaling (acceptgiro) 0.2O (alleen aut Inc.) 16,70 p/j €216,90 es die ons een machtiging verstrekken lutomatisch afschrijven van het mentsgeld ontvangen €0,50 korting 1 P8 VERZENDING PER POST Voor abonnementen die per post (binnenland) worden verzonden geldt een toeslag van €0,50 aan portokosten per verschijndag. Voor zaterdagabonnementen geldt €0,60 per zaterdag. GEEN KRANT ONTVANGEN? Voor nabezorging: 0800-1711 (gratis) Mobiel: 072 - 5196800. ma t/m vr: 07.30-17.00 uur; za: 08.00-13.00 uur (als op zaterdag voor 12.00 uur wordt gebeld, wordt de krant dezelfde dag nabezorgd. Wie tussen 12.00 en 13.00 uur belt, ontvangt de krant op maandag.) OPZEGGEN Opzeggen van abonnementen: uitsluitend schriftelijk, uiterlijk één maand voor afloop van de abonnementsperiode, ta.v. afdeling lezersservice, postbus 2.1800 AA Alkmaar Voor leveringsvoorwaarden abonnementen zie www.leidschdagblad.nl of KvK-nummer 37014187. AUTEURSRECHTEN Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij HDC Uitgeverij Media BV c.q. de betreffende auteur. ©HDCMedia BV.2004 De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie zijn geregeld met Stichting Beeldrecht te Amstelveen. HDC Media BV is belast met de verwerking van gegevens van abonnees van dit dagblad. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie over voordeelaanbieding en te geven, zowel door onszelf als door derden. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dat laten weten aan HDC Media BV, Afdeling Lezersservice, postbus 2,1800 AA Alkmaar Een volgepakt Nieuw-Zuid zag in 1994 de wedstrijd die Quick Boys speelde tegen het Nederlands elftal. Foto: Cees van Hoogdalen Quick Boys ontvangt op 31 mei het Nederlands elftal Zo moeizaam als de relatie van Quick Boys vanwege het bana- nenincident de laatste weken met de KNVB was, zo innig is de band met het Nederlands elftal. Hoewel Oranje in princi pe nooit meer tegen amateur clubs oefenwedstrijden speelt, stuurt bondscoach Marco van Basten zijn keurtroepen ter voorbereiding op de interlands tegen Roemenië en Finland het veld in tegen de regerend ama teurkampioen van Nederland. Op dinsdag 31 mei verwacht Quick Boys ruim 10.000 men sen te verwelkomen op Nieuw- Zuid. Het wordt een immense krachtsinspanning voor het le gertje vrijwilligers dat be stuurslid Dirk van Duijn verza meld heeft. Voor de gelegenheid heeft Dirk van Duijn het draaiboek van 24 mei 1994 erbij gepakt. Toen oefende het Nederlands elftal ook al tegen Quick Boys in de aanloop naar het WK in de Verenigde Staten. Ruud Gullit stond nog achter de tactiek van Dick Advocaat, Dennis Bergkamp had nog geen vliegangst, Hans van der Plas droeg de aanvoerders band bij de thuisclub en Dirk Kuijt was C-junior. Twaalfdui zend Oranje-supporters zagen Nederland met 5-1 winnen. Het moet weer een voetbal- feest worden, vindt Dirk van Duijn. ,,Ik ga ervan uit dat het een geweldig evenement in Katwijk wordt", zegt hij. De KNVB deed bijna tien jaar ge leden al de toezegging dat het Nederlands elftal een oefen wedstrijd zou komen spelen. Vlak daarvoor zegde Oranje op het laatste moment af. Van Duijn: „We lopen er al sinds 1996 om te vragen. De aan houder wint." De kust heeft altijd al aantrek kingskracht op het Neder lands elftal uitgeoefend. Oranje belegde eerder trai ningskampen bij Noordwijk, SJC en Blauw-Zwart. Guus Hiddink koos in 1998 voor het eerst Nieuw-Zuid als locatie. Hoewel de voorkeur van Louis van Gaal naar het rus tieke Hoenderloo uitging, bleef Quick Boys bij latere bondscoaches de ultieme pleisterplaats. „Ze willen graag op ons sportpark ko men, want ze vinden het een geweldige accommodatie", aldus Van Duijn. „In de loop der tijd bouw je zo een vriendschappelijke band op. Het begint met u en al snel is het je en jou. Tegen teamma nager Hans Jorritsma is het Hans voor en na. We zijn eer lijk tegen elkaar. Als hij het er gens niet mee eens is, zegt hij het en wij ook. Je kent elkaar en durft effe wat meer." Aan de samenwerking kwam een kort einde toen Dick Ad vocaat een paar maanden voor het EK in Portugal de grasmat van Nieuw-Zuid af keurde. In een mum van tijd werd dat probleem getackeld. Het hoofdveld kreeg een com pleet nieuwe grasmat ter waarde van ruim 100.000 eu ro. Quick Boys draaide voor de kosten op, de KNVB stond garant voor de afgesloten le ning en koos de simpelste op lossing om de schuld af te los sen: een oefenwedstrijd waar bij de volledige opbrengst naar Quick Boys gaat. Een simpel rekensommetje leert dat Quick Boys de ge maakte kosten ruimschoots kan terugverdienen. De hoofdtribune, capaciteit 550, wordt gereserveerd voor de arrangementen. Een hapje en een drankje vooraf, een warm/koudbuffet achteraf a 75 exclusief btw. De 800 plek ken op de onoverdekte zittri- bune gaan voor €17,50 van de hand en de bijna 9000 staan plaatsen doen €12,50. Kinde ren komen binnen voor €7,50. De totale recette komt daar mee op ruim 160.000 euro en dan is er nog geen drankje of broodje verkocht. Van Duijn: „En de KNVB laat shirts ma ken met het logo van Quick Boys naast de Nederlandse vlag, wat ook bij officiële in terlands gebruikelijk is. Na af loop veilen we die shirts." Mocht in de voorverkoop blij ken dat de toeloop de 10.000 gaat overstijgen, dan kan Quick Boys de capaciteit met 2500 uitbreiden. ,,Als we een week van tevoren al 9000 kaarten wegzetten, bouwen we achter het zuidelijke doel een tribune waardoor we 1500 man extra kwijt kunnen. Ach ter het noordelijke doel kun nen we 1500 staanplaatsen extra kwijt. De offertes zijn al aangevraagd. Als het echt uit de hand loopt, dan hebben we voor de kantine en achter de onoverdekte zittribune nog plaats voor 2000 toeschou wers. We hebben tijd genoeg om beslissingen te nemen, maar een ding is zeker: Vol Vol. Er is constant controle en niemand komt zonder kaartje naar binnen." De voorbereidingen zijn al maanden in volle gang. Hoe wel Quick Boys gewend is grote groepen supporters te ontvangen, brengt de komst van Oranje iets extra's met zich mee. „We zijn ingericht op 7000 man bij een thuis wedstrijd op een zaterdag. Dit wordt een avondwedstrijd op dinsdag", zegt Van Duijn. „Mensen die van ver komen, moeten nog eten. Het is broodjestijd dus er moet heel wat gesmeerd worden. Er zal een beperkte variëteit zijn, maar we moeten in ieder ge val haring te koop hebben. De mensen verwachten dat ook in Katwijk." Van Duijn heeft in totaal ruim 150 vrijwilligers lopen om de boel in goede banen te leiden. Grootste knelpunt is onge twijfeld de hoeveelheid auto's die geparkeerd moeten wor den. In overleg met de ge meente wordt de Sportlaan afgezet, zodat er tot aan de boulevard parkeerplek is. „Daar kun je een puist auto's kwijt. Ook de Drieplassenweg en de Parklaan fungeren als uitvalsbasis. De politie stuurt maar zeven of acht agenten. Via het Mondriaan College in Den Haag, dat beveiligings mensen opleidt, hebben we dertig man geregeld. Die kun nen helpen bij het verkeersge- beuren en de kaartcontrole bij de toegang. Tijdens de wed strijd blijven zij ook surveille ren op de parkeerplaats, zodat daar geen gekke dingen kun nen gebeuren. Op het com plex hebben we zo'n zeventig stewards rondlopen, die zich gaan bemoeien met de bege leiding van de toeschouwers. Het is geen risicowedstrijd, maar we willen pertinent geen mensen op het veld. Die discipline is vereist en de KNVB wil het niet anders. Sinds Guus Hiddink en Dick Advocaat ineens dreigbrieven ontvingen, zijn de veiligheids maatregelen aangescherpt." Buiten het supporterslegioen rekent Quick Boys ook op een legertje pers uit binnen- en buitenland. Het zal de belang stelling voor de trainingskam pen ver te boven gaan. Van Duijn verwacht diverse came raploegen, zelfs uit Roemenië dat vijf dagen later de EK- kwalificatiewedstrijd tegen Oranje speelt. Een gemiddel de amateurclub had voor de schrijvende pers extra tele foonlijnen moeten aanleggen, maar ook op dat gebied blijkt de innige samenwerking met de KNVB. De bond outilleerde Quick Boys onlangs met een WiFi-netwerk, waardoor de pers zonder problemen het internet kan raadplegen en artikelen kan seinen. Van Duijn: „Net als in de Arena of De Kuip." Rest alleen nog een fantasti sche voetbalavond, maar daar moeten de acteurs op het veld voor zorgen. In 1994 scoorden Ruud Gullit (2), Frank Rijk aard, Mare Overmars en Ro nald de Boer. De mooiste van de dag kwam echter van de voet van een Quick Boyzer. Van Duijn: „Even denken hoor. O ja, het was een schit terende lob van Gert Aande- wiel. Ik wist dat het een be kende was." Gertjan van Geen Kaarten in de voorverkoop zijn verkrijgbaar in het clubhuis van Quick Boys op donderdagen van 15.00 tot 17.00 uur en bij Pluim- graaff Sport 2000 en Ancora Make laardij in Katwijk, bij Aandewiel Sports 81 Fashion in Rijnsburg, Wout Bergers Sport en Wijnand Sloos Sport in Leiden, Wout Ber gers Sport in Voorschoten en Noordwijk, L.J. Sport in Sassen- heim en Wassenaar en Eleven Sports in Lisse. TUSSEN PEN EN PAN Mijn leven is niet saai. Vijf kinderen (Fré, Marc, Sam, Fleur, Olivier) in de leeftijd van 13 tot 24 jaar en mijn man (Theo) zorgen voor veel leven in de brouwerij. Vier dagen in de week ga ik naar de redactie van deze krant. Of ik trek op zoek naar nieuws en achtergrondverhalen de regio in. Een ingewikkeld bestaan? In 'Tussen pen en pan' bericht ik er wekelijks over. Hoeveel snot kan een mens produceren? Ter wijl ik ziek in bed lig met spierpijn, hoofdpijn, keelpijn en een enorme snotproductie speelt die rare vraag steeds door mijn hoofd. Moet je nu snuiten, of gewoon op halen en doorslikken? Ik besluit het half/half te doen. Als Theo en kinde ren niet in de buurt zijn, maak ik de vreselijkste geluiden. In alle andere gevallen stop ik het snot in een papieren zakdoek je, dat ik naast mij op het nachtkastje drop. Ik wor stel met paracetamol en neusdruppels en voel me dan twee uurtjes beter totdat het snot weer komt, zomaar vanzelf. Massaal stroomt het uit mijn hoofd. Zelfs ogen en oren doen mee. „Rust houden en gewoon uit zieken", zeggen mijn bel lende vrienden zonder enig mededogen. Hoezo rust? Nooit geweten dat er tijdens mijn werkda gen zo veel wordt gebeld naar ons huis. „Wat klinkt u nasaal?" „Klopt." „Ik hoor hoe be roerd u bent. Heeft u even tijd?" „Eigenlijk niet, ik lig op bed." „Maar dan heeft u toch tijd?" Geen speld tussen te krijgen. „Zegt u het maar." „We hebben een mooie aanbieding. U hoeft geen abonnement te nemen, maar u krijgt van ons een aanbod. Zes weken lang voor een sterk geredu ceerde prijs het Alge meen Dagblad in de bus." De andere kant van de lijn tettert nog een tijdje door over wat me dat scheelt in de porte monnee tot ik zeg dat mijn huis al volgestapeld ligt met kranten. Na dat drie keer te hebben her haald, neemt ze vinnig genoegen met mijn uit leg. „Ik snap het, maar u doet uzelf tekort door niet op dit aanbod in te gaan. Ik voel me ge dwongen om te zeggen dat ik het in beraad zal houden. Dom, dom. „Fijn, dan bel ik u vrijdag tegen het middaguur nog even terug." Vervolgens krijg ik de hartelijke be terschappen. „Kent u Oxxion?" Laf zeg ik dat de naam mij be kend voorkomt, maar dat ik verder geen idee heb. „Dat is mooi", zegt de vrouw en steekt van wal. „Wij zijn de tegenhanger van Nuon en Essent." Ik krijg spontaan een hoest bui. De vrouw voelt de bui al hangen. „Nee, we hebben het niet over al dat geld dat de top daar krijgt. Wij zijn nog een jong, pas opgericht be drijf. Wij moeten het nog verdienen. Ik wacht wel even tot u uitgehoest bent. Het heerst, u bent vandaag al de derde die ik zo tref." Ik kijk op de wekker: het is 12.13 uur. „Gaat het weer?" „Ja, ik luister." En dan komt haar riedel. Ik kan over stappen naar energiebe drijf Oxxion. De cijfers vliegen mij om de oren. Groene stroom, zwarte stroom, blauwe stroom het maakt niet uit wat ik wil. Alles is voorradig te gen sterk gereduceerde prijzen. Zeker de eerste twee jaar. Ze kan zo een telefonisch contract op maken. Ze drukt en drukt. Ik hoor haar den ken: die zieke pakken we. Ik grijp naar Theo. Ik ver tel dat ik het vanavond met mijn man zal over leggen. Dat mag, maar het is handig als ik nu vast een contract laat op maken, want dat kan ik altijd binnen zeven da gen ongedaan maken. Ik kreun, snuif en ga heel naar hoesten. Ze blijft rustig wachten om na een korte stilte weer toe te slaan. „U heeft het wel heel erg te pakken, toch is het handig..." Ik val haar in de rede en vraag of ze een website heb ben. Ik schreeuw bijna dat ik daar eerst op wil kijken. Uiteindelijk mag en kan dat. Ze belt vrij dag rond dezelfde tijd te rug. „Mevrouw, gaat het?" „Nee." „Oh, maar dan kan ik u misschien op vrolijken. Ik mag u tegen gereduceerde prijs een schoonheidsbehandeling aanbieden. We zijn net in uw woonplaats een salon begonnen en willen op deze manier onze fantas tische behandeling inclu sief peeling en nagels on der uw aandacht bren gen. Als u daarvoor in aanmerking wilt komen, kan ik nu nog een af spraak met u maken." „Ik ben nu ziek", zeg ik bot. „Maakt niet uit, dan doen we het na uw ziek te. U wordt toch weer be ter?" „Ja, maar toch wil ik er nog even over naden ken." „Natuurlijk, dat kan. Bel ik u vrijdag even terug voor de afspraak, zullen we dat afspreken? Knap maar gauw op." „Mijn collega klinkt ook zo als u. Het is een naar virus", zegt hij. „Mag ik u toch even vragen waar om u 1633 hebt opge zegd. We hebben een speciaal aanbod voor u. Oh, uw man heeft dat ge daan, maar u vvget er wel van. Weet u, u was een fijne klant. We hadden geen moeite met u, u be taalde ook op tijd. Zal ik het mooie aanbod schrif telijk vastleggen? Prima, dan heeft u eind deze week de brief binnen, dan bellen we u terug. Het gaat nog niet goed hè?" „Nee, niet echt." „Met Frisia. Er is een mo gelijkheid dat wij uw hy potheek kunnen overne men tegen een nog lage re rente. Voelt u daar iets voor?" „Uuuuh, even niet. Ik wil alleen nog maar onderzoek doen naar snot. Heel veel snot." „Uitstekend, dan bellen we u een andere keer wel terug." Saskla Stoelinga Reageren? s.c.m.stoeiinga@hdc.nl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2005 | | pagina 17