Okker terug naar Hazerswoude KUNST CULTUUR Internationale Korenontmoeting in Leiderdorp van de m Iedereen heeft zijn magere en vette jaren' Majestueus slotakkoord Rijnlands Symfonie Orkest Vriendelijke pop met ib licht artistiekerig sau£ Brandstichtings 'De blijft steken in fla iJB Anouk. Foto: ANP/Rick Nederstigt Dubbel platina voor cd Anouk den haag - Van de cd 'Hotel New York' van Anouk zijn in Nederland al meer dan 160.000 exemplaren verkocht. Het al bum van de Haagse popzange res heeft daarmee de dubbel- platinastatus behaald. De cd verscheen in december vorig jaar en was binnen een week al goed voor goud, oftewel 25.000 verkochte exemplaren. Twee weken later waren van de cd al 80.000 stuks verkocht. De cd staat al negentien weken hoog in de Album Top 100. Josine van Dalsum weer op toneel den haag - Actrice Josine van Dalsum, bij wie vorig jaar twee inoperabele hersentumoren werden ontdekt, gaat weer het toneel op. Als alles volgens plan verloopt, speelt ze in september in een toneelstuk, geschreven door Haye van der Heyden, over een opgegeven kankerpati ënte en haar zoon. Van Dal- sums zoon Aram van de Rest speelt de zoon. Er zijn vijftien voorstellingen gepland in Am sterdam. De actrice heeft KWF Kankerbestrijding gevraagd het initiatief te sponsoren. Volgens de actrice is een van de twee ontdekte hersentumoren ver dwenen. De andere is kleiner geworden. „De artsen vermoe den dat het aan de zware be handeling ligt", aldus Van Dal sum in De Telegraaf. „De kan ker zal dus ongetwijfeld op nieuw toeslaan, maar ik heb geen zin om daar werkloos op te zitten wachten." Australiër Hribar wint Gaudeamus Amsterdam - De Australische pianst Ashley Hribar heeft zon dag de eerste prijs gewonnen op het internationale Gau deamus Vertolkers Concours. Hij werd als beste verkozen uit tachtig muzikanten van heden daagse muziek. De tweede prijs kreeg het Nederlandse Amstel Saxofoonkwartet, de derde prijs was voor de Nederlands-Au stralische slagwerkcombinatie Duo Vertigo. Het concours duurde een week. De eerste prijs is een bedrag van 4500 eu ro. Britse acteur John Mills overleden londen - De Britse acteur Sir John Mills is zaterdag op 97-ja- rige leeftijd overleden. Zijn car rière besloeg vele decennia. In 1971 won Mills een Oscar voor beste mannelijke bijrol in de film 'Ryan's Daughter'. Daarna volgden talrijke films, van de sciencefiction 'Quatermass' tot het historische epos 'Ghandi' en 'Who's That Girl' van Ma donna. muziek recensie Lidy van der Spek Concert: Rijnlands Symfonie Orkest o.l.v. Lukas Groen. Gehoord: 24/4, Bonifaciuskerk, Alphen aan den Rijn. Om een amateurorkest per sec tie op te laten draven is een edel streven. Immers, in de to tale orkestklank komt een con trabas, fagot of fluit niet expli ciet tot z'n recht. Het Rijnlands Symfonie Orkest koos twee stukken uit, één speciaal voor grote strijkers 'A Legend' voor celli en bassen van Tsjaikovsky én een Serenade voor 13 bla zers van Richard Strauss. Het jammere van zo'n keus is - al thans bij amateurorkesten - dat blazers en grote strijkers meest al beduidend minder presteren dan wanneer zij opgenomen, opgevangen worden door lot genoten. Dan wordt de orkest klank zelfverzekerder, krijgt de speler meer oor voor frasering en timing. Nu geven de twee voorste celli het mythische, schemerige verhaal van Tsjai kovsky te weinig reliëf, zijn de bassen bij ondersteuning en bij het bekrachtigen van de melo die niet geheel zuiver van toon. Ook in Strauss wordt de geza menlijke blazersklank niet opti maal. Maar het stuk biedt kan sen genoeg om de blazers te la ten excelleren en contrasteren. De gedoseerde dynamiek wordt tot driemaal toe opgeblazen tot een spectaculair vuurwerk dat fraai uiteen waaiert. In Mozarts Divertimento in D komen blazers en strijkers tot een levendig vergelijk. In snelle passages is het bij de eerste vio len nog wel even rommelen; de tweede violen die vervolgens dat snelle thema moeten inzet ten brengen het er beter van af. Het echte klapstuk horen we pas na de pauze in George Bi- zets Symfonie nr 1 in C. Was hij bij leven niet de aanbeden componist, in de 20ste (en 21ste) eeuw krijgt Bizet erken ning, vooral met zijn opera's Parelvissers en Carmen. Melo disch aangenaam, instrumen taal inventief, ritmisch levendig ontrolt zich een kleurrijk sa menspel, waarin de blazers de lang aangehouden noten prachtig kleuren, waar over heen de strijkers homogeen en transparant veren, ritmisch on derstreept door de pauken. Prachtig is de solerende hobo die helder zwiert boven de piz zicato strijkers. Als een echte jachthoorn in bos of bergland schap echoot de hoornmelodie steeds zachter en lieflijker na. Het middendeel wordt lekker scherp aangezet door de eerste violen; en het slot zwelt meer dere malen aan tot een kakofo nie van klankkleuren die voor bodes zijn van het majestueuze slotakkoord. Het Rijnlands Symfonie Orkest is hier op z'n vitaalst. Muzikale verjc Theater in de(^1 NOORDwijK - In hetgn 60 jaar bevrijding wfog en 28 april en op 5 ijrij zikale vertelling 1 poorten' uitgevoerij Noordwijkse Theateik/ ze. Verteller is Eric U verder werken mee L koor, solisten en eenfs 'Binnen de poorten'|0( verhaal van Jules Sd van de achttien Nd, die het nazi-vemietf Sobibor in Polen Over zijn ervaringen] het boek 'Binnen dj Theatermaker/regissfe_ Evers bewerkte het tfi t voor Eric Borrias. er De voorstellingen inid de Muze beginnen cfto april om 16.00 en 20e j op 4 mei om 16.00 eijgp Toegangskaarten zijte; baar bij Boekhandflcl Meer in Noordwijk. ijk Film van Va te zien op Euf brussel - De film wijlen Theo van G01 woordigt op 9 mei' tijdens Eurocine, eej-j. filmfestival in Brussr landen van de Eur< nader tot elkaar De film, met in de onder meer Katja en Johnny de Mol, de,besognes van eei minele Marokkaan: in een gesloten jeugt^ It Geen valse noot op nieuw album van Paul de Leeuw Niet genoeg geld om evenement kostendekkend te krijgen en onvoldoende gastgezinnen voor beoogde 450 deelnemers Voormalige tennisprof bouwt zijn galerie af in landelijke sfeer door Ad van Kaam muziek recensie Susanne Lammers Concert: Naked Raven. Gehoord: 24/4, Stadsgehoorzaal, Leiden. Er komen een hoop gevaarlijke, giftige beesten uit Australië, maar 'Naked Raven', stelt lead- zangeres Janine Maunder ons gerust, is totaal ongevaarlijk. Dat klopt. De vijfpersoonsband gaat voor vriendelijke pop met een heel licht artistiekerig saus je, dat vooral bestaat uit moei lijk verstaanbare poëtische tek sten en wat aparte klankeffect- jes. Heel soms komt een bijzonder ritmetje om de hoek kijken, één keer vergrijpen ze zich aan een tandeloze tango en het laatste nummer mag ietsje steviger rocken, maar over het alge meen beperken ze zich tot bra ve liedjes die allemaal op elkaar lijken. Op het podium staan twee lam pen, 'Mr. and Mrs. Raven', ge kocht bij Ikea, aldus Maunder. Net zo Ikea zijn de liedjes. Ge accepteerd modem, een beetje designerig, maar mid^a the-road. Naked Raveal twijfeld een sympathiai valband, prettige vullist geen hoofdgerecht, /a; Maunders stem heeftpfi derlijks, hoog en ielig:le lijk emotieloos en haa 1 sche vaardigheden zijfa De twee strijksters zo[ei een licht klassieke insi echter op den duur eer zoetelijk wordt door Krj aan originaliteit. De g)e perimenteert het me£ C zijn inventiviteit blijktni perkt. Het sfeervolst ier percussie: ingetogen it houdend kiest James, zijn accenten. L Het opvallendste nuir 'Paper boy', waarin gjy Edgar een psychedeli laat waaien en de killjH» Janine Maunder fraaietl valt met de ongemakbe vervreemdende klanlje? celliste Schwarz en vihe Lindner. Maar de steVa ring dat het beter is tjkk dan te smeulen mag iij I motto van het liedje Re Raven zelf brandt zijnsc liever niet. 00 Da gd door Sandra Put Amsterdam - Hij heeft er een jaar of vijf simpelweg geen zin in gehad, in het schrijven van tek sten voor een nieuw album. Wel verzamelde hij - voornamelijk Italiaanse en Spaanse - liedjes die hij bewaarde op 'een speciaal discje'. Onder het mom van: 'voor het geval dat'. En dat geval is er nu, in de vorm van het al bum 'Duizel mij'. Als de gemoedstoestand van Paul de Leeuw is als de sfeer die zijn album uitademt, dan moet hij een gelukkig mens zijn. Dat is hij ook, knikt hij tevreden, maar voor hemzelf drukt 'Dui zel mij' eerder uit dat hij weer precies weet wat hij wil. Want er was een periode dat hij dat even niet wist. Hij duidt op zijn avontuur bij de NCRV, de zender waarmee hij onenigheid kreeg na onder meer een parodie op Anneke Grönloh. Het 'NCRV-debacle' achter zich latend, vond De Leeuw zijn weg weer bij de VARA. „Het eerste seizoen van PaPaul, de gematigde kritieken die hij kreeg en de tegenvallen de kijkcijfers brachten hem niet van zijn stuk. „Iedereen heeft magere en vette jaren in zijn le ven", relativeert hij. Inmiddels heeft hij weer succes met PaPaul Live en hij hervond zichzelf als tekstschrijver en zanger. Niet alle liedjes op het album zijn van zijn hand. Het bestaat deels uit vertaalde co vers en deels uit bestaand Ne derlands werk. Dit keer heeft hij zelf een aantal mensen ge vraagd een tekst te schrijven. Hij kreeg schrijver Arthur Japin zover een tekst te maken op muziek van Claudio Baglioni ('Jouw kracht'). Kinderboeken schrijver Edward van den Ven del leverde teksten, evenals Da niël Lohues (Skik) en Joris Rasenberg (Abel) - en natuur lijk zijn 'huisschrijfster' Coot van Doesburgh. Van Theo Nijland covert hij het gevoelige 'De pijn is weg'. „Dat is een gevaarlijk keuze ge weest", meent hij. „Het is ont zettend moeilijk een nummer te brengen dat je bewondert. Het is een mooi verhaaltje over dat je denkt dat de pijn weg is na het verbreken van een rela tie, maar diep van binnen zit het nog. Het is heel erg het ge voel dat je kunt navoelen." De emotie voelbaar overbren gen met zijn liedjes, dat vindt hij belangrijk. „Nee, ik weet niet hoe ik dat doe. Ik heb er geen bepaalde techniek voor. Of ik een goede zanger ben, weet ik ook niet. Ik heb ooit een Edison gekregen voor beste Nederland se zanger, maar dat wordt niet door iedereen begrepen. Kijk, je kunt er niet van houden van Marco Borsato overhandigt Paul de Leeuw het eerste exemplaar van 'Duizel Mij'. Foto: Frans van Zijst wat ik doe, maar ik zing niet vals. Er staat géén valse noot op dit album." De Leeuw vindt alle nummers op 'Duizel mij' - die gaan over de liefde in al haar uiteenlopen de verschijningsvormen - bij hem passen. „Een liedje is voor mij pas goed als ik er wat mee heb. Als de tekst goed bekt. Maatschappijkritisch is 'Multi- culti' dat hij brengt met de Ne- derlandse.-Marokkaanse Kasba, en 'De grote copyrette' waarin hij aangeeft dat de geschiedenis zich herhaalt. Dat het steeds dreigender wordt. Ondanks de angst voor de islam, die hij be grijpt, begint hij toch steeds meer te wennen aan 'onze isla mitische vriendjes en vriendin netjes'. „Integreren zal nooit lukken, naast elkaar leven wel", is zijn overtuiging. door Jan Rijsdam leiderdorp - De Internationale Ko renontmoeting in Leiderdorp gaat dit jaar niet door. De organisatoren zijn er niet in geslaagd het evenement kostendekkend te krijgen. Ook zijn er niet voldoende gastgezinnen gevon den om de buitenlandse gasten tij dens de korenweek onder te brengen. Het bestuur van de Stichting Interna tionale Korenontmoeting zegt de be slissing om het evenement af te ge lasten met pijn in het hart te hebben genomen. Maar het bleek niet moge lijk om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Het stichtingsbestuur wijt dit aan de vele extra evenementen die dit jaar worden georganiseerd waar de gemeente Leiderdorp en bedrijven kennelijk liever hun geld insteken, zoals rond het zilveren jubileum van koningin Beatrix en de viering van 60 jaar bevrijding. Het korenfestival, dat sinds 1993 elke drie jaar werd gehouden, heeft in de afgelopen jaren steeds zo'n 450 deel nemers uit binnen- en buitenland naar Leiderdorp getrokken. Dit jaar werden koren verwacht uit onder meer Canada, Rusland, Servië, Mon tenegro, Polen en Slowakije. Maar het onderbrengen van de buitenlandse gasten bleek de afgelopen maanden veel moeilijker dan voorgaande ke ren. De organisatoren zeggen alles in het werk te hebben gesteld om het benodigde aantal van 87 gastgezin nen bij elkaar te krijgen, maar is daar uiteindelijk niet in geslaagd. Mensen onderbrengen in een hotel bleek, ge zien de financiële situatie, geen optie. Het stichtingsbestuur voelt er niet voor om met een uitgeklede versie hazerswoude dorp - De gere nommeerde galerie Jaski in de Nieuwe Spiegelstraat in Amster dam was zaterdag gewoon open voor het publiek. „Maar hij is niet meer van mij, hoor", zegt Tom Okker. Met zijn arm maakt hij op deze vroege maandagoch tend een breed gebaar. „Kijk, wat eerst in Amsterdam aan de muur hing, hangt voortaan hier. Je wordt een dagje ouder, dus vandaar." Hij laat zijn arm zak ken, glimlacht en kijkt tevreden in het rond. Wat een licht, wat een ruimte. Hier is Hazerswoude, dorp rond de kerk, dat is weggestopt in het hart van groen. In de ver te' zie je de contouren van de oude stad Leiden, wat dichter bij groeit de nieuwbouw van Zoetermeer hoger en hoger, daarachter ligt Den Haag en bij helder weer steekt de Euromast van Rotterdam nog juist tegen de horizon af. Het is hier in de Hollandse pol der vlakker dan vlak. Je kunt héél ver kijken. Al ligt de Rand stad inmiddels toch wel akelig dicht op de loer. Van Amster dam evenwel is geen spoortje te bekennen. Dat is weer net te ver. „Dat heb ik achter me gela ten", zegt Okker. Twintig jaar hield hij domicilie in het Spiegelkwartier van de hoofdstad, dé plaats in Neder land als het gaat om kunst en antiek. Na zijn actieve tennis carrière, de sport waarin hij het tot nummer drie van de wereld schopte en het metier waarin hij zijn fortuin bijeensloeg, maakte hij van zijn hobby zijn beroep: hij ging in de kunst. Sa men met fotograaf Nico Koster begon hij in het hart van Am sterdam galerie Jaski, gespecia liseerd in werk van de CoBrA- beweging. „Ik heb altijd prettig met hem samengewerkt. Maar vijf jaar geleden hield Nico er mee op. Ik ging alleen verder." Ntjast zijn beslommeringen in de kunsthandel sloeg Tom Ok ker samen met zijn dubbelpart- ners Marty Riessen en Ilie Nas- tase en met kampioenen als Rod Laver en Jimmy Connors in het recente verleden nog regel matig een balletje op de Senior Tour van de ATT. „Maar als je Tom Okker omringd door Appel en Lucebert. Zijn nieuwe galerie in Hazerswoude is op afspraak te bezoeken. Foto: Dick Hogewoning zestig wordt, krijg je voor het seniorentoernooi van Wimble don geen uitnodiging meer. Wel een nette brief, waarin je wordt bedankt voor bewezen diensten. Het heeft trouwens geen zin meer ook. Tegen man nen van veertig begin je niks. Dan voel je dat de jaren gaan tellen." Dat laatste gold ook voor het werk in de galerie aan de Spie gelstraat. „Je bent zes dagen in de week open. Je hebt perso neel om na te lopen, je doet beurzen, je bent vaak onder weg. Het werd me onderhand te veel. Nu woon ik al sinds mijn trouwen hier in Hazers woude. Lekker landelijk. En toevallig, op vijftig meter van mij huis, biedt een accountant zijn pand te koop aan. Het plaatje viel op die manier per fect in elkaar. Ik zit dichter bij huis en kan het op die manier wat rustiger aandoen. Afbou wen heet dat, geloof ik." Zijn pand in de Spiegelstraat verhuurde hij aan zijn vroegere werknemers, de collectie ging mee naar het nieuwe onderko men in het Groene Hart. „Hier in Hazerswoude zijn inderdaad nauwelijks passanten, laat staan duizenden toeristen. Het is hier stil. Maar er zijn meer voorbeelden van galeries die vanuit de polder of vanaf het platteland werken. Ik heb in al die jaren een enorm klantenbe stand opgebouwd. Die weten je te vinden en weten ook wat ze aan je hebben. Dat geldt ook voor lijstenmakers die ik ken. Dat gaat van mond-tot-mond. Je kunt nu op afspraak bij Tom Okker Art terecht. En beurzen als de PAN en de Tefaf blijf ik gewoon doen. Dat vind ik nog steeds erg leuk." Al die tijd verkocht hij werk van kunstenaars als Corneille, Ap pel, Lucebert, Brands, Montijn, Cremer, Brood en Scholte, om eens wat bekende namen te noemen. „Het is vrolijk, het is kleurig, het is nog redelijk be taalbaar. Ja, en het loopt nog steeds góed. Van wat er door hedendaagse kunstenaars wordt gemaakt, ben ik niet echt op de hoogte. Wat er bij mij thuis op de slaapkamer hangt? Toch ook werk van voornoem de mensen. Het spreekt me ge woon aan. Heeft het altijd al ge daan." van de korenontmoeting verder te gaan. In de afgelopen jaren zorgden de deelnemende koren - kinderko ren, jongerenkoren, kerkkoren, ka merkoren, vrouwen- en meisjesko ren, mannenkoren, gemengde koren en oratoriumverenigingen - niet al leen voor een grote diversiteit aan optredens, maar ook voor spetterend slotconcert. Op de finaleavond kwa men alle koren bijeen op één podium voor een grote ten en orkest. „Als we den gaan tomen, uit de hele week", aldus in een verklaring. Of het driejaarlijkse evene komende jaren weer krijgt, is niet duidelijk. Het bestuur zegt de komende len nadenken over de de korenontmoeting. recensie jeugdtheater Paulien Koopmans Voorstelling: 'De brief door De Brandstichting. Spel: Cees Brandt, Koos Elfering, Michiel Varga. Gezien: 24/4, LAKtheater, Leiden. Cees Brandt heeft fantasievolle jeugdtheatervoorstellingen op zijn naam staan zoals 'Grond monsters', 'De luchtacrobaat' en 'De badkuip'. Maar uitgere kend in 'De brief, die draait om de verbeelding, stokt het. We zien drie futloze broers - Cees Brandt, Koos Elfering en Michiel Varga - in een huis vol afgedankte spullen. Het wordt tijd dat ze eens opruimen. Maar ze hebben amper genoeg puf voor hun dagelijkse rituelen: opstaan, tandenpoetsen, gym nastiekoefeningen, ontbijten. Die worden eindeloos herhaald en gaan vergezeld met nietszeg gende taal: „Met haastige spoed valt het eten niet goed." Blijk baar zijn deze mannen zo in zichzelf gekeerd dat ze schrik ken als er plots e vloer ligt. Spriet weet al direct: ee alleen maar probeert hem te Alsof daarmee de hersteld. Maar met zo'n brici vvH als bij dwangmatige f Hoe harder je er niet beert te denken, hoe brief zich in je hoofd Het wordt Knol schijj veel en hij gaat op reij merk je in het spel w< de wanhoop die zich drie mannen meestei De spelers zeggen daj schuld is van de brief' blijft de betekenis hiejL'" soms flauwige - wooij_ ken. Je ziet er weinig f~ Ondanks de ietwat onJK reerde uitwerking is h|0( achter 'De brief aardwj Bumper hoefje om of^ gaan niet weg. Je kunfre gedachten reizen. En n dé gouden oplossing brief. Je hoeft hem ni jg je kunt de inhoud ooi zelfverzinnen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2005 | | pagina 18