Van Wissen belooft vrolijkheid KUNST CULTUUR Mojo neemt gas terug na 'roerig jaar 2004' Nederland als varkensfabriek Ingetogen start van filmfestival R7 Kiehr bewaart het lekkerste voor het laatst Laptop of flop? Kikker als trouwe huisgenoot donderdag 27januari 2005 tiam verslaat |Da Vinci Code •am - Het is John Gris- •lukt. Hij heeft Dan van de eerste plaats op ikellerlijst weten te verja- ïet zijn nieuwe boek 'De .Dan Brown staat met zijn )a Vinei Code' al sinds 53 J'ij in de top zestig van best -,0, chte boeken, waarvan niet er dan 22 weken op de 00 plaats. De bestsellerlijst aseerd op de verkoopre- en van 300 boekwinkels. ee Irown staat met zijn 'De nci Code' nu op twee, hij bezet met 'Het Bernini erie' °°k de vierde plaats 'Het Juvenalis Dilemma' )a! fde. Eind vorig jaar brak jnjn al alle records door de «vier plaatsen van de best- VTI jjst te bezetten. op 13 juli ederland rdam - Concertorganisa- Djo heeft officieel bekend- ikt dat U2 op 13 juli een ee rt geeft in de Amsterdam De kaartverkoop voor 1 ncert op Nederlandse bo- egint zaterdag 5 februari ,00 uur. ee 1 tden Film ile|r 'Erik' rag - De jeugdfilm 'Erik Klein Insectenboek' ijn 100.000ste bezoeker JJken en wordt daarom be- 1 met een Gouden Film. 1 naar het gelijknamige n an Godfried Bomans december in Nederland •acht en draait nog in 81 bioscopen. else verfilming j'Kaas' indf*0AM - Uitgeverij Athe- -Polak Van Gennep en ie productiemaatschap- oting Pictures hebben nstemming bereikt over op 'Cheese', of- Bas' van Willem Elsschot. ^tiatief kwam van actrice laxendale, die de Engel- üing van 'Kaas' had gele- daarvan zo onder de in- akte dat ze onmiddellijk t zocht met de uitgeverij, lale, met haar man eige- in het filmbedrijf, is be an haar rollen in onder lold Feet' en 'Friends', verscheen in 1933 en 'olgens de uitgeverij nog d herdrukt. Het boek is twintig talen vertaald, komt op zijn vroegst ee jaar in de bioscopen. |d ht krijgt I Brunahuis Utrecht krijgt een unahuis. Het huis biedt ak aan circa 2000 origi- twerpen van de Utrecht- nker van het wereldbe- kinderstripfiguurtje Het Brunahuis komt in id tegenover het Cen- useum in de Utrechtse stad. De opening staat jaar gepland. s opbrengst ctie Besnyö •Dam - Een collectie fo- de in 2003 overleden ndse fotografe Eva Be eft dinsdag tijdens een >ij Sotheby's in Amster- eemaal de verwachte ;st gehaald. De 39 fo- Besnyö zelf en van iten, brachten bij elkaar 7.000 euro op en gingen boven de richtprijzen land. Duurste foto was van Henri Cartier-Bres- 1933, die op 78.000 euro (eslagen voor een Ame- koper. Op de foto zijn e jongens in het puin te QÏocker «pop nger Joe Cocker is [gd voor de 25ste editie iop in Weert. Cocker Tzaterdag 2 juli, na de pdse band De Dijk en (1 nog nader vast te leg- liiter. Eerder werd be lt Iron Maiden de jt zal zijn op zondag 3 'oorverkoop voor zon- ïgonnen. Tickets voor 2 juli en passepartouts naf zaterdag 19 febru- l)p zijn. 'Madonna vroeg honderd euro per kaartje, dat vonden wij veel te veel' delft/gpd - Mojo Concerts maakt dit jaar een pas op de plaats na een roerig 2004. Vol gens algemeen directeur Dick van Zuylen gaat de Delftse con certorganisator zich meer con centreren op de 'core business': het boeken van bands en het organiseren van festivals en zo'n 140 concerten per jaar. Mojo verkoopt jaarlijks in totaal zo'n 1,2 miljoen kaarten, goed voor een omzet van 75 miljoen euro. Na een 'euforisch' 2003, waarin volgens Van Zuylen alles in goud veranderde wat Mojo aanraakte, kwam een kentering in 2004. „We hadden een inval van de Nederlandse Mededin gingsautoriteit, er was ook spra ke van een forse reorganisatie en er waren een paar flinke fi nanciële zeperds." Zo mislukte het urban festival in Rotterdam en was er een tegenvallende kaartverkoop voor Pinkpop en Lowlands. Mojo gaat wel door met het urban festival. Van Zuylen: „Waarom niet? Low lands en Het Feest van Sinter klaas waren in het begin ook een lijdensweg." Mojo zal zijn vingers niet bran den aan projecten waarvan het risico niet goed in te schatten is. „We zijn onlangs benaderd om hier in Nederland de Bolly wood Oscaruitreiking te organi seren. Dat doen we niet. Het gaat om een eenmalig evene ment, zodat we geen kans heb ben om gemaakte fouten in een volgende editie te herstellen. Bovendien hebben we geen verstand van Indiase filmster ren." Dit jaar zijn het Arena-concert van U2, Fields of Rock in Nij megen, Pinkpop en het laatste North Sea Jazz in Den Haag de belangrijkste evenementen, zegt Leon Ramakers. „Verrast zijn we door de interesse, voor het concert van Queen. We worden knettergek gebeld." Ramakers vindt de kritiek op de hoge prijs van concertkaartjes deels terecht. Volgens hem moet aan zowel de artiest als de fan recht worden gedaan en daar spant Mojo zich ook voor in. „Madonna vroeg voor haar optreden in het Gelredome honderd euro per kaartje. Dat vonden wij veel te veel. We hebben het omlaag weten te praten naar 86 euro. De kaartjes waren binnen twee uur uitver kocht!" vervolg van voorpagina den haag/gpd - Driek van Wis sen volgt Gerrit Komrij op als Dichter des Vaderlands. Dat werd gisteravond, aan de voor avond van de Nationale Gedich tendag, bekendgemaakt in het televisieprogramma De Avond van het Gedicht. De Groningse dichter (61) be loofde nadat hij was gehuldigd door zijn voorganger ad interim Simon Vinkenoog 'iets meer' te dichten dan zijn voorgangers. „Ik denk aan de val van het eer ste kabinet Wilders", somde hij potentiële onderwerpen op, „de troonsbestijging van Wil- lem-Alexander, de weer verlo ren finale tegen Duitsland bij het WK en de opheffing van het Elfstedencomité. Want er komt nooit meer een Elfstedentocht, dat is zeker." Voor de uitverkiezing van de Dichter des Vaderlands werden ruim zevenduizend stemmen uitgebracht via internet, de krant en in bibliotheken. Op 2 januari sloten de stembussen. De uiteindelijke topdrie be stond uit Van Wissen, Ilja Leo nard Pfeijffer en Elly de Waard. Maar de procedure, georgani seerd door Poetry International, NRC Handelsblad, de Konink lijke Bibliotheek, de NPS en de stichting Poëzieclub, verliep op z'n minst rommelig. Toen de kandidaten, een lijst van 72 dichters, werden voorgesteld bleek een aantal van hen niet op de hoogte van zijn of haar kandidatuur. Daarna kwamen persoonlijke gegevens van stemmers via de website dich- terdesvaderlands.nl op straat te liggen, inclusief namen, tele foonnummers, geboortedatum en stemvoorkeur. Er bleken ook nog fictieve stemmers te zijn (Sinterklaas, Stoomboot IA te Almere) en sommige kandidaten hadden op zichzelf gestemd. Het ru moer leidde in december tot een brief van een groep dich ters en poëzieliefhebbers waar in het kabinet werd gevraagd een onafhankelijke commissie muziek recensie Susanne Lammers Concert: Eundice; werken van Telemann, Pergolesi, Vivaldi en Haydn door het Orkest van de Nederlandse Bachvereniging o.l.v. Johannes Leertouwer. M.m.v. Maria Christina Kiehr (sopraan) en Marten Root (traverso). Gehoord: 26/1, Stadsgehoorzaal, Leiden. Liefde, dood en kunst zijn de kernthema's van de Orpheus- mythe en de Nederlandse Bachvereniging wijdt zich er een heel seizoen aan, met lezin gen, cursussen, een tentoon stelling en natuurlijk concerten. De vrouw door wie het allemaal zo tragisch afliep, wordt na tuurlijk niet vergeten en het concert rond Euridice, de ge liefde van de dichter-zanger, die stierf door een adderbeet, en die door haar man net niet kon worden teruggehaald uit het dodenrijk, biedt verrassend 'nieuwe' oude muziek. Op het programma staan een cantate van Pergolesi, aria's uit opera's van Telemann en Haydn; en een concert van Vivaldi en een symfonie van Haydn, beide iets losser verbonden met het Euri- dice-thema. Het orkest speelt onder Johan nes Leertouwer klein, precies en gracieus met veel aandacht voor details en een doordachte dynamiek. Herhalingen worden vaak echo's, melodieuze lijntjes worden steeds opnieuw subtiel aangelicht. Maar het grote gebaar ont breekt een beetje. Leertouwer wil zo nadrukkelijk niet zijn vi sie opdringen, dat de muziek soms maar nauwelijks tot spre ken komt. Het blijft mooi en beheerst, maar een grote ge dachte maakt er zich niet mees ter van. Dat laat zich het meest voelen in de Symfonie nr. 44 van Haydn en in 'La Notte', het concert voor strijkers en fluit van Vivaldi, waarin Marten Root een weinig krachtige hoofdrol speelt. Sopraan Maria Christina Kiehr zingt Telemanns wanhopige aria's van de boze rivale Orasia nog vlak en onbewogen. Haar stem steekt koud af bij de intie me en wondermooie begelei ding door cello en theorbe. Maar zij vindt zichzelf en de vereiste passie in de cantate 'Orfeo' van Pergolesi. Haar stem lijkt hier wat voller en donkerder en ze zingt met meer urgentie. Het lekkerste bewaart Kiehr echter voor het laatst; in de sterfscène van Euridice uit de opera 'L'anima del filosofo' of 'Orfeo ed Euridice' van Haydn schildert ze eerst heel licht en kaal de verwarring en de angst van de door de adder gebeten Euridice, om dan stervend haar laatste lieve woordjes tot Or pheus te richten. Bijna stame lend gezongen, met een on voorstelbare teerheid langzaam wegzinkend in het strelend zacht ondersteunende orkest. Simon Vinkenoog (rechts) feliciteert de nieuwe 'dichter des vaderlands' Driek van Wissen. Foto: GPD in te stellen. Het verzoek werd niet gehonoreerd. Driek van Wissen had een vol gens Prinsen 'Amerikaanse ver kiezingscampagne' gevoerd, compleet met flyers, pennen met gedicht en - minder voor barig dan de dichter vreesde - postzegels. Hij bleek al na de eerste week verreweg de meeste stemmen te hebben vergaard, met Ilja Leonard Pfeijffer ook toen als runner-up. De voor sprong van Van Wissen was zo groot, dat de woede van tegen kandidaat Joost Zwagerman werd gewekt. Hij noemde Van Wissen vorige week 'een rijme laar met een biedermeier broek'. Zwagerman hield giste ren een pleidooi om de volgen de Dichter des Vaderlands te la ten kiezen door een groep hartstochtelijke lezers van poë zie, dichters en critici. „Ik denk dat ik toegankelijke gedichten schrijf', zei Van Wis sen zelf, die elke zaterdag al een actueel gedicht publiceert in het Dagblad van het Noorden. „En ik denk dat ik ook wel wat vrolijkheid kan brengen." De Dichter des Vaderlands wordt voor vier jaar benoemd en heeft tot taak minstens vier keer per jaar een gedicht te schrijven bij een (internationa le gebeurtenis van 'culturele, politieke, sportieve of maat schappelijke aard' naar keuze. Het honorarium is een eenma lig bedrag van 5000 euro, be stemd voor de aanschaf van een kunstwerk. Mijn laptop is noodlottig voor mijn zaad Want als ik daarmee op mijn schoot ga zitten Dan schijnt dat ding mijn scrotum te verhitten Waardoor mijn sperma lelijk wordt geschaad. Dus neem ik ook geen dames meer op schoot, Want dan gaan vast nog veel meer zaadjes dood. (Geschreven door Driek van Wissen op 11-12-2004 naar aan leiding van het bericht dat volgens onderzoekers een laptop op schoot schadelijk is voor het sperma van mannen) theater recensie Dick van Teylingen Voorstelling: De varkensfabriek. Idee, tekst en spel: Karim el Guennounl en Mohammed Azaay. Regie en tekstbijdragen: Leopold Witte. Gezien in het LAKtheater op 26 januari. Het is een bekend verhaal: zo'n dertig jaar geleden werkten er heel wat Marokkanen in de vleesindustrie omdat Nederlan ders liever schoner werk zoch ten. Ook de vader van Moham med Azaay heeft zo'n achter grond. In een interview zei zijn zoon: 'De taal leren spreken? De cultuur leren begrijpen? Daar was helemaal geen tijd voor. Hij moest zijn werk doen en verder niet denken dat hij erbij hoorde. Daar is het vol gens mij misgegaan.' Het is Azaay junior en Karim el Guermouni inmiddels wel heel aardig gelukt om Nederland te begrijpen. Ze vatten een deel van de samenleving zelfs sa men in een voorstelling van een uur: in De varkensfabriek jagen ze er in hoog tempo heel wat multiculturele thema's door heen. Vooroordelen (van alle kanten), alledaags racisme, ge weigerd worden bij de disco, het quasi-begrip van Nederlan ders, de idiote gewoonte om een hond als huisdier te heb ben, om er maar een paar te noemen. De varkensfabriek staat model voor de Nederland se samenleving, en dat is niet onaardig bedoeld. „Varkens zijn eigenlijk heel lieve, zacht aardige beesten." Azaay en El Guennouni spelen samen zestien rollen: Turken, Surinamers en Marokkanen in de fabriek, het meisje Lonneke waar Karim verliefd op is en haar ouders. Allemaal hebben ze zo hun eigen kijk op de mul ticulturele samenleving. In een slim verhaal komt dat aan de orde: de vriendschap van Karim en Mohammed in de fabriek gaat over omdat de een een aardige jongen is en de ander een klootzak. Oké, het verhaal is nogal sche matisch en schuwt het senti ment niet, maar Azaay en El Guennouni spelen hun typetjes goed, snel en met veel humor. Ze spreken overtuigend Suri naams, bekakt, Turks, alge meen beschaafd en Marok kaans Nederlands. En mafia- Italiaans, als het zo uitkomt. De varkensfabriek is de uitgebreide versie van een voorstelling die ze voor het zomerfestival de Pa rade maakten, en daar hebben ze duidelijk veel van opgesto ken. Als je buiten theater maakt, moet je je permanent verzekeren van de aandacht van het publiek. Ook binnen kost ze dat geen moeite. IN MEMORIAM Rotterdam - Het ging er sober aan toe, gisteravond bij de ope ning van het Rotterdams Film festival (IFFR) in Pathé. De vro lijke bubbelende bellen in de champagneglazen konden niet voorkomen dat de feeststem ming onder de 1500 genodig den werd getemperd door iets van rouw. In haar openingstoe spraak noemde Sandra den Ha mer man en paard. Zij stond stil bij de moord op Theo van Gogh, in Rotterdam beschouwd als 'een vriend van het festival'. Den Hamer noemde het triest en verontrustend dat er 'een klimaat heerst van angst en dreiging, waardoor we niet alles kunnen laten zien wat we wil len'. Ze zei dat het IFFR deson danks „blijft kiezen voor uitge sproken meningen, afwijkende inzichten, artistieke kwaliteit en vernieuwing". Producent Gijs van de Westela- ken durfde aanvankelijk ook zijn nek uit te steken met een besloten vertoning van de film Submission. Maar hij kwam er op terug nadat autoriteiten hem waarschuwden dat die be slissing zijn veiligheid in gevaar kon brengen. De PvdA-kamerleden Van Heemst en Dijsselbloem deden gisteren een poging alsnog een vertoning mogelijk te maken. Ze deden dit in een schriftelijk verzoek aan de Rotterdamse burgemeester Opstelten. Bij monde van zijn voorlichter liet de burgemeester echter weten dat hij niet heeft nagelaten een vertoning mogelijk te maken. „Wij zijn bereid de voorstelling te bewaken. Maar het is uitein delijk natuurlijk aan de produ cent om te bepalen of hij zijn film durft te vertonen." De komende tien dagen nemen filmmakers en -liefhebbers be zit van Rotterdam. Tijdens het Internationaal FilmFestival Rotterdam (IFFR) staan 750 speelfilms, documentaires en korte films op het programma. De dinsdag op 81-jarige leeftijd overleden Max Velthuijs was al 66 toen hij wereldbe roemd werd met Kikker. Hij was illustrator geweest, grafisch ontwerper en tekenaar. Maar zo rond zijn zestigste kwam er een dag dat hij dacht: nu ga ik alleen nog maar doen wat fle wil. En dat was prentenboeken maken. Het eerste boek dat hij tekende en schreef was 'De jongen en de vis' geweest, in 1972, en in 1986 had hij een Gouden Penseel gewonnen voor 'Kleinmannetje vindt het geluk'. En toen kwam, in 1989, zijn eerste Kikker: 'Kikker Is Verliefd'. Van zijn boeken zijn er miljoenen verkocht, ze zijn in 27 talen verschenen en bekroond met Gouden Penselen, Zilveren en Gouden Griffels, Vlag en Wimpel en de E. du Per- ronprijs. Hij was, na Annie M.G. Schmidt, de tweede Nederlandse kinderboekenau teur die de Hans Christian Andersenprijs kreeg - de Nobelprijs van de jeugdlitera tuur. Hij vond het prachtig, zei hij vorig jaar. „Maar het gaat me niet om prijzen. Het gaat erom dat er iets inm'n hoofd zit dat ik zo zuiver mogelijk wil overbrengen en waarvan kinderen en ouderen genie ten." In totaal verschenen twaalf Kikkerboeken, een dertiende was in de maak. Geen enkel boek was in zijn ogen perfect, hij bleef tot zijn dood wachten op hét boek. „Ik voel me meer tekenaar dan schrijver. De tekst is zo klaar. Tekenen is het grote gevecht. Een te kening, daar moetje helemaal doorheen." De wereld van Kikker is klein en overzich telijk. Altijd dragen de dierenverhalen een deugd uit; behulpzaamheid, spaarzaam heid, tevredenheid, zorgzaamheid, nede righeid, eerlijkheid. Dat moralistische legde hij er niet bewust in, zei hij, hij hield niet zo van boodschappen. Maar het gebeurde vanzelf, en later zag hij de verborgen bete kenis zelf ook wel. „En achteraf hoop ik wel dat het invloed zal hebben op kinderen. Max Velthuijs (1923-2005) 'Kikker en het vogeltje' is ook nooit bedoeld om kinderen te leren omgaan met de dood, maar zo wordt het wel gebruikt. Ik wilde gewoon een verhaal schrijven over Kikker die een dood vogeltje vindt." Max Velthuijs werd op 22 mei 1923 geboren in Den Haag als nakomertje in een onder wijzersgezin. Hij volgde de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem, die hij door de oorlog niet kon afmaken. Hij werkte als grafisch ontwerper voor bedrijven, gaf een aantal jaren les aan de kunstacademie in Den Haag. En hij had, zei hij vorig jaar, al tijd het idee gehad dat hij een zorgeloos le ven had geleid. .Alles ging mij voor de wind. Als ik echter de biografie van Joke Linders over mezelf lees, is mijn leven hele maal niet zo gemakkelijk geweest." Linders' boek, 'Ik bof dat ik een kikker ben' (2003), werkte voor hem als een soort the rapie. Toen hij alles op een rijtje zag, dacht hij: Ik moet toch beter opletten. „Ik ben te goed van vertrouwen geweest in mensen. Dat vertrouwen is beschaamd. Zo ben ik: goedgelovig. Ook in mijn communistische tijd geloofde ik in een betere wereld. Daar was ik heel naïef in. Maar zonder goedgelo vigheid had ik Kikker niet kunnen maken." Sinds de mensen door Linders' biografie wisten dat 'Kikker is bedroefd' over hem ging, zei hij, deden ze nóg aardiger tegen hem. Linders begon aan haar boek toen Velthuijs in scheiding lag met zijn t*èede \touw, die hem na 27 jaar voor een ander had verla ten. Dat was het ergste wat hem was over komen, zei hij. „Bij alle andere tegenslagen kon ik altijd nog doorwerken, dat was mijn redding. Toen mijn vrouw wegging, was ik helemaal geblokkeerd. Ik kon niet meer vrij tekenen of schilderen." Het was dat zijn uitgever en lezers aandrongen op nieuwe Kikkerverhalen, anders was er geen boek meer verschenen. Hij bleef achter met zijn tweede zoon van toen 14. Toen zijn ex-vrouw bij de schei ding aanspraak maakte op de originele te keningen van Kikker, besloot hij ze - bij zijn dood - aan het Kinderboekenmuseum te schenken. Uiteindelijk werd er drie jaar ge procedeerd en werd een afkoopsom vast gesteld die Velthuijs in tien jaar moest af betalen. Kikker was van hém, zei Velthuijs moegestreden. Ondanks zijn hoge leeftijd voelde hij zich niet vrij om met zijn Kikkerboeken te stop pen. „De invloed van buiten is groot. Dan klopt mijn uitgever aan, dan weer krijg ik briefjes van scholen. Ik zou ook niet weten wat ik anders zou moeten doen. Tekenen is mijn leven. En Kikker is een hele trouwe huisgenoot." Madonna: om weten te praten. Foto: EPA De komende tien dagen nemen filmmakers en -liefhebbers bezit van Rotterdam. Foto: ANP

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2005 | | pagina 19