Filmpje Hirsi Ali stap te ver GESPREK VAN DE DAG Göksel en Sylvia door naar MTVs danskamp Levende beelden toch een tikje beweeglijk Maxima leidt strijd 'toekomstige koninginne Politica bekritiseert vrouwonvriendelijke teksten in koran Niemand MAANDAG 3O AUGUSTUS 2< DAGELIJKS LEVEN PAAP- MOETJE, niet MBE. BUyv/t/v/ RONP^opeAJ. paan. MOET OE OWMlPDEli-iiKAtEE NAAR FgM /\CCoVUV»MT. MENSELIJK FRUSTRATIE OVER SEKS heeft een Chinese CHIMPANSEE van een zachtaar dige aap veranderd in een probleemdier, dat sigaretten rookt en op bezoekers spuugt. Dat meldde het persbureau Xinhua gisteren. De dertienjarige chimpan see Feili, die in de dierentuin van de stad Zhengzhou in de provincie Henan woont, bedelt bij de bezoekers om sigaretten, vertelde de directeur van de die rentuin. Wie weigert haar haar zin te geven, krijgt een fluim in zijn gezicht. De diepere oorzaak van haar vreemde gedrag is volgens hem het feit dat zij geen goede partner kan vinden. Een mannetjeschimpansee kon kennelijk niet vol doen aan haar seksuele behoeften en de andere mannetjes vindt zij maar niets. VICTORIA BECK HAM, ex-Spice Girl en echtgenote van voetballer David Beckham, is ZWAN GER van haar derde kind. Dat maakte het paar gisteren bekend. De nieuwe Beckham zal vermoedelijk in maart het levenslicht zien, wat de ouders betreft onder de Spaanse zon. De zwangerschap van Victoria volgt op ont hullingen dit voorjaar van de Nederlandse diplomatendochter Rebecca Loos over haar liefdesaffaire met David Beckham. Ook twee andere vrouwen beweerden het bed met de ster voetballer te hebben gedeeld. Foto: AP Een zeventigjarige Amerikaan, de oom van Hollywoodster Matt Damon, is giste ren de oudste mens geworden die het KANAAL tussen Engeland en Frankrijk heeft OVERGEZWOMMEN. George Brunstad arriveerde kort na middernacht bij Sangatte aan de Franse kust na 34 kilometer en 15 uur en 59 minuten zwem men. De Britse kustwacht begeleidde hem met een boot. Terug op de boot naar Dover zei Brunstad: ,,lk ben een beetje moe, maar ik voel me opgetogen. Het is fantastisch. Zoveel mensen hebben mij gesteund. Toen ik met mijn vingers de grond voelde, zei ik alleen maar: 'Prijs de Heer'." Brunsted, die vroeger piloot was bij American Airlines, versloeg met zijn prestatie het zeventien jaar oude re cord van de toen 67-jarige Australiër Bertram Batts. De jongste persoon die het Kanaal overzwom, is Thomas Gregory. Die had er in 1988 op elfjarige leeftijd maar twaalf uur voor nodig. Met zijn zwemtocht wilde Brunstad geld bijeenbren gen voor de bouw van een ziekenhuis, een school en een weeshuis op Haïti. Göksel Altan uit Den Haag en Syl via Coester uit Roosendaal, beiden 21 jaar, zijn de Nederlandse deel nemers aan MTV's Shakedown Bootcamp, een talentenjacht voor dansers. Het tweetal won zaterdag avond de nationale finale in Rot terdam. Komende week moeten zij het in een trainingskamp in Lon den opnemen tegen nog 28 kandi daten uit andere Europese landen waar MTV uitzendt. De groep wordt in Londen gedrild en beoordeeld door de topchoreo- graaf Wade Robson, die als kind optrad in videoclips van Michael Jackson en later onder meer Brit ney Spears de nieuwste danspasjes bijbracht. Aan het einde van de Steve Stine Mensen geloven een citaat eerder als het anoniem is week zullen acht kandidaten de uiteindelijke finale halen. De win naar sleept een eenjarig contract bij een vooraanstaand dansagent- schap uit Los Angeles in de wacht, en wint een optreden in een clip van een Amerikaanse megaster. Tijdens de verschillende muziek festivals deze zomer en via internet hadden zich honderden jongeren aangemeld voor de Ola Summer- dance, zoals de Nederlandse finale officieel heette. De jury beoordeel den de grootste kanshebbers zater dag aan de hand van een ff eestlyle performance en een ingestudeerde choreografie van de Amerikaan Jorge Vazquez, choreograaf, do cent en dit weekeinde juryvoorzit ter bij de competitie. Hij was voor al op zoek naar dansers die nog niet veel danservaring hadden, maar wel als 'rauw talent' kunnen worden beschouwd. Göksel, die hij prees vanwege zijn enorme ener gie, en Sylvia, die 'echt een natuur lijke danser' werd genoemd, kun nen volgens hem met voldoende training het nog ver schoppen in de danswereld. Hoe het de Neder landse kandidaten in het Londense trainingskamp vergaat, is vanaf 25 september elke zaterdag om 18.30 uur op MTV te zien. GPD In een Arnhemse winkelstraat stond opeens een nieuw standbeeld. Voorbijgangers moesten heel goed kijken om te zien of deze Ballerina van Degas een echt beeld was, of een perfect geschminkt meisje dat meedeed aan het acht ste Nederlands Kampioenschap Living Statues. In de Arnhemse binnenstad krioelde het dit weekeinde van levende standbeelden. Zaterdag was het de beurt aan de kinderen, gisteren streden enkele tientallen volwassen beelden om het kampioenschap. Elf deelnemers hebben van het standbeeld-staan hun beroep gemaakt. Zij laten in Arnhem elk jaar voor het eerst de nieuwe act zien waarmee ze vervolgens door heel Europa trekken. De Ballerina van Degas was een van de professionals. Het viel gisteren opnieuw op dat veel Living Statues hun optreden als een soort pantomime zien. Vorig jaar waar schuwde de jury daar al voor: „De kunst is juist zo stil te staan, dat mensen goed in hun ogen moeten wrijven om het verschil tussen echt en levend te zien. Sommige zwij gende acts zijn heel knap, maar een echt standbeeld be weegt niet." Vorig jaar vielen daarom vooral roerloze, een voudige beelden in de prijzen. Het massaal toegestroomde publiek vond onverwachte be weging echter wel leuk, zo bleek gistermiddag. Een mu ziekgroep uit Heino, die op gezette tijden losbarstte, kreeg luid applaus. Bij een Gelaarsde Kat, die kinderen uitbundig bedankt voor een muntje, blokkeerden de toeschouwers een hele straat. Broer en zus Hoex uit Arnhem hebben met him voorstel ling Sleetje Rijden de eerste prijs bij de deelnemers tot 16 jaar gewonnen. Het professionele standbeeld A. Nierop is kampioen Living Statues 2004 geworden door in het Delfts-blauw Groeten Uitte laten zien. Het publiek gaf de eerste prijs aan de Afvalberg met Dure Uitstraling, een groepsvoorstelling van mensen met kleding van zilverkleu rige blikjes en doppen. ri Een vader tilt zijn zoon op het podium, omdat hij door alle verf zelf niet meer kan bewegen. Foto: ANP/Koen Suyk Goud voor Maxima. De prinses staat bij zeven van de e gen onderdelen van de strijd met haar Europese conc renten op voorsprong. Tienduizenden lezers van het Spaanse societyblad 'Hola' vinden Mdxima in vergelijir' met de kroonprinsessen Mary (Denemarken), Letizia c (Spanje), Mathilde (België) en Mette-Marit (Noorwegf k met kop en schouders boven uitsteken. Reden voor d gentijnse media om hun landgenote nog eens extra ir zonnetje te zetten. Maxima is eleganter, sympathieker en stijlvoller dan 1 collega's en staat dichter bij de mensen, komt bij offi( gelegenheden het best voor de dag, oogt het meest ve en straalt het meest tijdens vakanties, zo oordelen de zers van het vrouwenblad in het opgeklopte 'duel van toekomstige koninginnen'. De kersverse Deense kroonprinses Mary staat in twee 0 gorieën op kop. Ze wordt het meest aantrekkelijk gev<n den en het sportiefst. Maxima krijgt op deze onderdel V* voorlopig 'zilver'. De stemming (op internet) is name! e nog niet afgesloten. De Argentijnse krant La Nacion n digde de afgelopen dagen haar lezers aan om Maxim;12 steunen. 01 Opvallend is dat de Spaanse prinses Letizia nergens v P komt dan de derde plaats. Mathilde ligt slecht, maar i niet zo slecht als de Noorse Mette-Marit die haar alle;11 de categorie 'sportief een plaats voorblijft. Mathilde t T dan ook weinig flatteus op de fiets afgebeeld. f? Willem-Alexander, die zich afgelopen weekeinde na z w verblijf in Athene bij zijn vrouw en dochter voegde, st e in de 'strijd' met zijn collega's Frederik (Denemarken 0 lipe (Spanje), Haakon (Noorwegen) en Filip (België) n der florissant voor. De prins van Oranje staat het dich de mensen en is het vrolijkst, zo wordt geoordeeld, m qua aantrekkelijkheid, sportiviteit en avontuurlijkheic I hij het af tegen Frederik en Felipe. Wel blijft hij op all; onderdelen de Belgische kroonprins ruim voor. GPD M 'Een provocatie die de discussie niet bevordert'. Zo bestempelen de meeste moslimorganisaties de uitzending van de korte film 'Sub mission' van cineast Theo van Gogh en WD-politica Ayaan Hirsi Ali. Het werd gisteravond getoond in het televisieprogramma 'Zo mergasten' van de VPRO. Met de film bekritiseren Hirsi Ali en Van Gogh teksten uit de koran die geweld tegen vrouwen goed keuren. Op de verminkte licha men van vrouwen werden Arabi sche koranteksten gekalligrafeerd, die over het lijfelijk straffen van vrouwen gaan. De hoofdrolspeel ster was gekleed in een doorzich tige sluier. „Voor de islamitische gemeen schap is dit een stap te ver. Vooral de meer orthodoxe moslims zul len dit niet pikken", reageert voorzitter A. Maddoe van de Ne derlandse Moslim Raad. Zelf vindt hij het beter de hele zaak te nege ren. „Laat ze hun vrijheid van me ningsuiting benutten en schenk er weinig aandacht aan. Anders is het koren op de molen van fana tieke groepen." Ook organisaties als het Turkse Milli Görüs en de Unie van Ma rokkaanse Moslim Organisaties (UMMON) reageren op soortgelij ke wijze.Als Hirsi Ali een gods dienstoorlog wil voeren, moet zij dat weten. Ik heb besloten daar niets van te vinden", aldus Haci Karacaer van Milli Görüs. Voorzitter Mohamed Sini van Is lam en Burgerschap zegt te hopen dat moslims nuchter met de film zullen omgaan en het zien als vrij heid van meningsuiting. Als Hirsi Ali de koran zo wenst te interpre teren, moet dat kunnen. Als ge loofsgemeenschap moet je de ko ran zien in een bepaald tijdsge wricht. Volgens mij echter niet met dit soort middelen." Sini vindt niet dat de film de dis cussie bevordert, maar juist zal leiden tot verscherping van de te genstellingen. „En dat debat wordt op dit moment al scherp genoeg gevoerd. Vrouwenonder drukking, discriminatie van joden en homoseksuelen moet je aan de orde durven stellen, maar zeker niet op deze manier." Het PvdA-Kamerlid Khadija Arib, zelf van Marokkaanse afkomst, denkt dat moslimvrouwen zich door de film gekwetst zullen voe len. „Het is prima als onderdruk king en geweld tegen vrouwen aan de orde worden gesteld. De vraag is of dit het juiste middel is. Voor hen is het vernederend zo te worden neergezet. Van een politi ca verwacht je dat ze geloofwaar dig is en mensen respecteert. Hirsi Ali is uit op confrontatie en dat is zorgelijk." Binnen de V\D is niet juichend gereageerd op de actie van de li berale politica. Haar politieke baas Van Aartsen, fractieleider van de WD in de Tweede Kamer, houdt zich op de vlakte: .Ayaan Hirsi Ali is een vrouw met een boodschap. Daarom zit zij bij ons in de fractie. Als politica draagt zij die boodschap uit in Kamerdebat ten, in toespraken in het land, in artikelen in de pers. Dus steeds: woorden, woorden, woorden. Voor deze tv-uitzending heeft Ay aan gezocht naar een nieuw me dium voor haar boodschap, het beeld. En ja, of deze exercitie ci nematografisch nu zo geslaagd is, lijkt me secundair. Ik zal mij in elk geval niet voegen in een koor van verontwaardigde beeldenstor mers." Van Aartsen heeft de film, net als WD-leider Zalm, van tevoren ge zien. Zalm wil niet reageren, be halve dan dat hij vindt dat de film wel erg bloot is. WD-minister Remkes (binnenlandse zaken) laat weten dat er niets in de film wordt vertoond dat in strijd is met de wet. Directeur Frank William van de Nederlandse Moslim Omroep: „Hirsi Ali heeft een probleem met deze koranteksten. Maar niet de koran roept op tot mishandeling van vrouwen, dat doen mannen. Ze moet zich dus tot hen richten en ermee in dialoog gaan. Eman cipatie begint van binnen uit. Val je datgene aan wat mensen koes teren, dan zullen mensen je niet meer vertrouwen. Een gemiste kans dus voor Hirsi Ali." Het Engelstalige 'Submission' werd afgelopen maand in het ge heim opgenomen. In verband met hun veiligheid werden de actrices onherkenbaar in beeld gebracht en ook hun namen geheim ge houden. Sinds het bestaan van de filmopname zaterdag bekend werd, heeft cineast Theo van Gogh politiebescherming. Hirsi Ali wordt al langere tijd bewaakt. Politica Hirsi Ali (rechts) met de hoofdrolspeelster van de film Submission. Op de voorgrond zit regisseur T van Gogh met wie de film is gemaakt. Foto: ANP/Thomas Kist Met één hand weeg ik de rugzak en met de andere knijp ik in de frêle schouders van mijn 12-jarige doch ter. „Ik zal een grote fietstas voor je kopen", zeg ik tegen haar, met de oplossingsgerichtheid die mij zo ken merkt. „Dan hoefje dat zware ding onderweg niet op je rug. "Ze kijkt me aan alsof ik zojuist heb voorgesteld om de weg naar school voortaan maar in haar blote kontaf te leggen. Een fietstas!", spuugt ze uit. Die heeft niemand!" En niemand is haar nieuwe referentiepunt. Al bij het afstellen van de rugzak, brengt hij mij de eerste klap toe. Als ik de banden aantrek om de Eastpak ('nie mand' heeft geen Eastpak) hoog op de schouders te hij sen, krijg ik te horen dat niemand z'n rugzak zo hoog heeft. Dat is dan niet handig, van niemand", probeer ik nog. „Want het gewicht is hoog op je schouders veel makkelijker te dragen.Eastpak is van oorsprong ont worpen voor Amerikaanse soldaten. En aangezien ik zelf ook in het leger heb gezeten, dicht ik mezelf een ze kere deskundigheid toe, in het dragen van rugzakken. Hij moet lager", zegt m 'n dochter, als ik onder protest de bandjes nog eens verstel. „Lager, lager, lager", in strueert ze, elke keer als ik met minieme tussenstapjes nog probeer te redden wat er te redden valt. Ze roept net zolang 'lager' totdat de rugzak half over haar billen hangt. Maar als ik haar met deze feitenkennis om de oren sla, blijkt dat juist de bedoeling. Een nieuwe school is, zeker als je er voor het eerst heengaat, een vijandige omgeving waar je maar het beste kan opgaan in de omgeving. Niemand blijkt ook een fietstas te hebben om z'n regenpak in te doen. Die gaat in een plastic tas onder de snelbinders of, als er niet veel boeken inzitten, in de Eastpak. „Dat is toch niet handig!", roep ik nog. Maar wat is handig, als niemand handig is? Met moeite heb ik haar al kunnen afbrengen van liet standpunt dat niemand een regen pak heeft. „Dan is niemand hartstikke gek! Je gaat je toch niet zeiknat laten regenen, om dan de hele dag met klamme kleren in de klas te zitten!" Het regenpak komt er, net als twee overschoenen die moeten voorko men dat ze de hele dag loopt te soppen in haar schoei sel. Het geheel wordt door mijn dochter meerdere ke ren aangetrokken en voor de spiegel bekeken. Maar pas echt geaccepteerd is het als meerdere klasgenoten in dit tenue op school verschijnen, op de eerste dag dat het met bakken uit de hemel komt. 'Niemand' is ook de maatstaf bij het aanschaffen van agenda's, kaftpapier en schriften. Urenlang sjouwt ze. vergezeld van haar moeder, met een misprijzend ge zicht langs artikelen die 'niemand' heeft. En met suc ces. Na de eerste dag meldt ze opgelucht dat zeker vijf klasgenoten precies dezelfde agenda hebben als zij (een zwarte Converse All Star). Zelf word ik ook een beetje kopschuw. Bij het ophalen van haar boeken, opper ik voorzichtig dat volgens mij niemand zijn vader meeneemt. Ik krijg van haar het voordeel van de twijfel, maar ik blijf toch angstig een beetje op de achtergrond totdat ik meerdere ouders zie opduiken. De eerste echte school dag mag ik zelfs met haar meefietsen, maar alleen omdat dit zogenaamd in het rondje past dat ik toch op mijn ra- 1 cefiets moet rijden. Als het de volgende dag hoost van de regen en ik voorstel om haar fiets achterin mijn auto te gooien en haar op weg naar de krant bij school af te zetten, blijkt gelukkig weer dat nie mand doorzijn vader wordt afgezet. „Dan moet je het zelf maar weten! roep ik. En het klinkt veronge- lijkter dan ik bedoel. Want tegen niemand verlies je het altijd. Reageren?: column@dickvanderplas.nl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 2