BMW verwacht veel van 1-serie Twee-eiige tweeling met kwaliteiten Auto's kogelvrij met watertank Meer spektakel MotoRai 2004 'Wheelie' met 160 km/uur Smart Forfour en Mitsubishi Colt lijken niet op elkaar parijs/anp-afp - Wetenschap pers uit Noorwegen hebben een nieuwe manier gevonden om auto's kogelvrij te maken. Dat meldt het Britse weekblad New Scientist in haar jongste nummer. Watertanks aan de zijkant van de wagen hebben een uitstekende kogelwerende werking, aldus het blad. De watertanks zouden in de toekomst de stalen bepantse ring kunnen vervangen die nu wordt gebruikt om auto's ko gelwerend te maken. Het nadeel van bepantsering is het gewicht dat de auto ook moet meetorsen als zulke be scherming niet nodig is. Een auto met watertanks kent dat bezwaar niet. Voor een ge vaarlijke reis worden de tanks gevuld simpelweg met w; ter. Samen met een laag koolstofvezel die energie sorbeert, zorgt dit voor ec goede bescherming tegen kogels, zo bleek uit tests, p Bij ongevaarlijke situaties fi rijdt de auto met lege wal tanks, zodat het gewicht stuk lager is dan met gevi de tanks. Amsterdam - De MotoRai in ok tober wordt anders dan anders. Allereerst wordt hij groter, daarbij zal er meer spektakel zijn en ook entertainment. Om dat oktober de maand is waarin de motormerken hun nieuws voor het modeljaar 2005 pre senteren, zal veel daarvan voor het eerst op de MotoRai wor den getoond. De motorbeurs wordt gehou den van 21-24 oktober in het Amsterdamse Rai-complex. Waren vorig jaar de Hollandhal, Deltahal en Randstadhal het podium, dit jaar wordt daar de Parkhal aan toegevoegd. Daar mee vult de MotoRai nu het he le Holland-complex. Evenementen die de expositie moeten aankleden zijn onder meer een Live Action Arena, een Trial Demo Center, een Speed Experience en een brui send motorcafé. Een primeur is het open Nederlands kampi oenschap stuntrijden. (advertenties) De voordelen van De Jong's Autolease... o Vaste, deskundige contactpersoon Flexibele leasevormen Wagenparkbeheer DeJOÜff'sl Vervangend vervoer Autolease J Offerte-aanvraag via internet Universele leasemaatschappij Merkonafhankelijk www.dejongsautobedrijven.nl De Jong's Autogroep heeft vestigingen in Katwijk, Leiden en Hillegom AUTOSHEEMSKERK 33 JAAR NISSAN DEALER Camping is geen vesting: let op waardevol spul Klassieke Fords verloren in brand spannum - Een bijzondere col lectie oldtimers is begin deze week in de vroege ochtend ver loren gegaan door brand in de loods van aanhangwagenbedrijf Gerlsma in het Friese Span num. De loods is volledig ver woest. Ook enkele aanhangwa gens, caravans en vouwwagens gingen in de vlammen verloren. ,,Ik had de mooiste Fords AR van de hele wereld", aldus de aangeslagen eigenaar Tjeerd Gerlsma. Pronkstukken in zijn collectie waren een sportcoupé uit 1928 en twee Fords AR uit 1927 en 1928. De AR uit 1928 was zo goed als nieuw en had slechts 600 mijl op de teller. ,,Het waren geen gewone AR Fords, maar super AR Fords. Nu heb ik alleen nog super schroot." Over de hoogte van de schade kan hij geen uit spraak doen. ,,Die auto's zijn onbetaalbaar. Zulke krijg ik nooit meer", aldus de 71-jarige Gerlsma, die auto's verzamelt sinds 1952. Nieuwe diesel voor Saab vianen - Saab heeft, met dank aan Fiat via GM, een nieuwe dieselmotor in de 9-3 Sport Se dan. De 1.9 TiD heeft directe brandstofinspuiting en com mon-railtechniek. Met stan daard 6-versnellingsbak of een 6-trapsautomaat. De motor is er in twee versies: met 16-klep- pentechniek en een vermogen van 150 pk en een koppel van 315 Nm of met acht ldeppen, 120 pk en een koppel van 280 Nm. In beide gevallen kent hij een onderhoudsvrij roetfilter waardoor hij voldoet aan de emissienorm Euro4. De Saab 9- 3 Sport Sedan 1.9 TiD komt in het najaar op de markt. De prijs is nog niet bekend. walled lake - Net zolang als er aan 'de motorfiets' wordt ge sleuteld wordt er nagedacht over 'de andere motorfiets'. Er zijn al vele variaties bedacht, van veelwielers tot i-wielers. Met na me dat laatste is erg moeilijk omdat op één wiel rijden (een permanente 'wheelie' dus eigen lijk) de nodige problemen ver oorzaakt op het gebied van evenwicht. Mogelijk is dit een oplossing: een wiel met de mo tor en bestuurder als 'binnen werk'. Voordeel is dat het zwaar tepunt heel laag ligt. Kerry McLean, de ontwerper en bou wer van deze 'gyroscoop' geeft hier een demonstratie in de ten van Walled Lake, Michij Met de 40 pk motor, geleen van een sneeuwmobiel, mo het wiel zonder problemen snelheid van 160 kilometer uur kunnen halen. Alleen, vt laatje de bagage of iemand achterop wil? Foto AP verzorgd en enigszins saai inte rieur. Alleen op de middencon sole heeft een stagiaire zich kennelijk mogen uitleven, wat resulteerde in een lichtgevend medicijnkastje en een merk waardige witte rubberring aan de voet van de versnelling spook, waardoor die iets krijgt van een gootsteenplopper. Het instrumentarium zweemt naar Alfa Romeo en dat vinden we beter geslaagd. Jammer dat de dubbele raamstijl voorin wat zicht naar opzij wegneemt. Mit subishi monteerde in de Colt ook een vervelend piepje voor de gordel, dat al kabaal maakt zodra je op je stoel zit. Ook pro duceerde ons dashboard een ir ritante kraak, ergens rechts voor. Ruimte heb je in de twee-eiige tweeling voldoende. Dat gevoel wordt versterkt door achter banken die je naar wens kunt verschuiven en verstellen. Mit subishi zegt te mikken op vrou wen, maar behalve als bood schappenwagen kan de Colt heel goed dienst doen als com pacte gezinswagen. Een eindje rijden is genoeglijk, of je nu plaatsneemt achter het trendy Smart-stuurtje of in de goed zittende stoel van de Mits. Beider onderstel is van grote klasse, al maakt de voortrein op onrustig wegdek soms klappe rende geluidjes. De elektrische stuurbekrachtiging werkt goed, maar geeft weinig gevoel in de stuurbeweging. De halfautoma- tische transmissie die optioneel in de Smart zit kan er aardig mee door, al gaat vooral wegrij den niet altijd vlekkeloos. Wel werkt het systeem veel rustiger dan in eerdere Smarts. Bij acce lereren geeft de motor veel ge luid naar het Smart-interieur door. Bij de Colt gaat dat net andersom: die is op snelheid rumoerig binnen, en doet bij optrekken normaal. Daarbij dient aangetekend dat de test-Colt was uitgerust met een 1.3-benzinemotor, terwijl de Smart een 1.5 aan boord had. De 1.5 laat zich lekker sleuren, de 1.3 is niet indruk wekkend qua koppel, maar biedt toch voldoende rijplezier: wat heet, het ding loopt als een trein. Weinig koppel, maar meer dan voldoende pk's. Een winnaar aanwijzen heeft geen zin, een verliezer ook niet. Zowel de Smart als de Colt bie den waar voor hun geld, zij het voor afwijkende kopersgroe- pen. De Colt is een flink stuk goedkoper dus rationeel gezien zou die de voorkeur moeten krijgen. Maar zo werkt dat nu eenmaal niet in autoland. door James McConigal MONTFOORT - In september komt de BMW i-serie op de markt. Voor het eerst komt de Duitse autofabrikant meteen klein mo del. Ook voor het eerst richt het merk zich op rijders jonger dan veertig jaar. Maar de maker van luxe scheurijzers is niet helemaal van zijn geloof gevallen. „Onze auto's zijn in de loop der jaren steeds langer en breder geworden. Er komt een mo ment dat de klant zegt: 'Ze wor den me te groot'. Zonder deze nieuwe kleine auto raken we die klant kwijt." Dat zegt Arjen de Jong, directeur van BMW Nederland in een toelichting op de 1-serie van zijn merk, die vanaf september in Nederland wordt verkocht. Hiermee be treedt BMW een scherp be vochten segment van de auto markt, vlak boven dat van de echt kleine autootjes. Als con currenten ziet BMW de VW Golf, Opel Astra, Audi A3 en Al fa 147. Die zijn allemaal wat goedko per en vaak ook wat ruimer achterin. De Jong: „Wij zijn met al onze modellen 'premium cars', auto's met iets extra's. Daar wil de consument best voor betalen". Hij weet boven dien dat de typische BMW-rij- der altijd geïnteresseerd is in technische snufjes en daar zit de kleine 1 volgens hem vol mee. „Dit is voor ons een heel be langrijke auto. Wij pakken een deel van de markt terug dat wij nu moeten laten lopen, name lijk de mensen die een BMW op dit moment te duur of te groot vinden. Bovendien mikken we voor het eerst op een publiek jonger dan veertig jaar," aldus De Jong. Hij bestrijdt dat het gek is dat BMW, die het tot nu toe moest hebben van middenklassers- plus en sportieve limousines, met een klein autootje komt. jaar produceerden". In de tus sentijd was er het debacle van de aankoop van Rover, dat na enkele jaren van miljardenver- liezen voor een habbekrats moest worden verkocht. „Daar hebben we van geleerd. BMW wil nog steeds groeien. Maar we willen dat doen op ei gen kracht, niet door overna mes. Dat kunnen we gewoon niet," zegt De Jong. Hij wijst er op dat de Duitse concurrenten Mercedes en Volkswagen met hun overnamestrategie ook leergeld hebben betaald. Een van de groeimogelijkheden is de onderkant van de markt grijpen met de 1-serie. De erva ring van VW en Mercedes leert echter dat het voor merken las tig kan zijn terreinen te betre den die men niet kent. Volks wagen heeft zich in de voet ge schoten met de superluxe, maar slecht verkopende Phae ton, Mercedes heeft zeer kost bare aanloopjaren achter de rug met het kleine A-model. BMW denkt die valstrik te kun nen ontlopen door het nieuwe kleine model te ontwerpen en te verkopen volgens traditione le BMW-lijnen: exclusief (rela tief kleine aantallen), technisch vooruitstrevend (al zijn juist de kopers en koopsters van kleine re auto's amper geïnteresseerd in techniek) en -paradoxaal ge noeg- duur. „Wij denken dat er op het ogenblik ook in het lage re marktsegment van de auto markt ruimte is voor een duur der type," zegt De Jong. Zijn zelfvertrouwen wordt ge voed door de massale belang stelling die via internet is ge toond. De komende twee we ken worden potentiële klanten onthaald in een soort luxe strandtent op een weiland bij Montfoort. Vijftien 1-auto's uit de eerste productieserie staan klaar voor testritten. Aanslui tend verhuist dit circus naar Meppel en dan naar Eindho ven. „Ook deze marketingtech niek is nieuw voor BMW, net als het soort auto en type klant dat we zoeken," aldus De Jong. Smart-feiten „Zonder de i-serie raken we klanten kwijt," zegt Arjen de Jong, direc teur van BMW Nederland. Foto's: GPD „Deze auto (het is geen 'auto- tje', zegt hij gruwend) is een echte BMW. Marktonderzoek en peilingen via internet wijzen uit dat de mensen dat ook zo zien." Dat geldt in ieder geval voor de prijs: vanaf 25.000 euro tot 37.500 euro, exclusief ex tra's. Ook om strategische redenen is de 1 -serie voor BMW belang rijk. Het concern, dat in Enge land ook de Mini en de Rolls- Royce maakt, vindt dat het een compleet programma moet aanbieden. Tussen de Mini en de 3-serie, waarvan in maart volgend jaar een weer grotere nieuwe versie komt, gaapte vol gens De Jong een gat. BMW is in autoland met een productie van 1,1 miljoen au to's per jaar een relatief kleine speler. De Jong: „Maar vergeet niet dat we tien jaar geleden nog maar 550.000 auto's per Mitsubishi-feiten Smart werd bedacht door de Zwitserse horlogemagnaat Hayek. Het is een volle Mer- cedes-dochter, opgericht in 1999- Na zes jaar en veel kin derziektes heeft het merk zes verschillende modellen. Bin nen twee jaar komt de For- more, een hoge suv-achtige Smart die ook naar de VS gaat. Italië, waar Fiat vroeger alleenheerser was met zijn kleine autootjes, vormt de belangrijkste markt van het merk. Vorig jaar werden daar bijna 33.000 Smarts ver kocht, meer dan een kwart van de totale omzet. Inmid dels bouwt Smart zo'n 125.000 auto's per jaar. komen verschillende missies de straat op gestuurd. Waar de Forfour mikt op andere exoten als de Mini en de New Beetle, opent de Mitsubishi een fronta le aanval op de wat burgerlijke re klasse van Opel Corsa, Re nault Clio en Hyundai Getz. En natuurlijk de Fiat Punto, waar hij wel wat op lijkt. We zeiden het al, alles wat je wel ziet aan beide auto's is vol komen anders van vorm en sfeer. De Forfour heeft zoals al le Smarts de vertrouwde ver wisselbare carrosseriepanelen en een bont palet van kleuren combinaties. Van binnen is hij tamelijk eenvoudig maar mo dern aangekleed, met een smaakvol gebruik van stevige (kunst-)stoffen. Opbergplekjes genoeg, met als hoogtepunt zo'n enorme maar altijd rom melige spullenbak bovenop het dashboard. Op de vrolijke snel heidsmeter accentueert de Smart even getallen als 40, 60 en 90, en dat is onhandig bij de hier geldende maximumsnelhe den. De elektrische raambedie ning zit lastig, daar tussen de voorstoelen. De Smart heeft standaard een elektrisch stabili teitsprogramma en airco, de Colt niet. Maar de eerste is dan ook een knap stukje duurder: vanaf 15.930 euro, terwijl men al een Colt koopt voor 13.495 euro. De Colt lijkt meer op zijn eigen familie: enorme, puntig ge vormde lichtarmaturen op de neus en een opvallende grille zetten de toon. Hij voorziet roy aal in wegstopvakjes, in een De Mitsubishi Colt, een hoog gebouwde compact. In het afgelopen jaar ver kocht een sterk afgeslankt Mitsubishi in Europa 205.000 auto's en noteerde het voor het eerst in dertig jaar winstcijfers. Tegen 2007 moet het verkoopniveau naar ongeveer 300.000 auto's klimmen. Bij Ned Car in Born worden ongeveer 140.000 Smarts Forfour per jaar ge bouwd en 100.000 Colts. Dat benadert de maximale pro ductiecapaciteit van de fa briek. De productie van de Carisma is in Bom al ge stopt. Daar wordt nog wel even de Spacestar gebouwd. De eerste Colts kwamen in 1974 naar Europa. door Rien van der Steen en Joop van der Pol Een opzichtig StarTrek-karretje en een keurig ruimtewonder. Ze lijken voor geen meter op elkaar en toch hebben ze veel gemeen, de Smart Forfour en de Mitsubi shi Colt. Geen wonder: ze komen uit hetzelfde nest. Uit de NedCar-fabriek in Bom rollen tegenwoordig behalve Mitsubishi's ook Smarts. De eerste 4-persoons Smart, de Forfour, wordt er gebouwd, en de nieuwe Colt van de Japan ners. Om de kosten te drukken is afgesproken dat alles wat de consument niét ziet zoveel mo gelijk hetzelfde is: de bodem plaat bijvoorbeeld, de ophan ging en de motoren, Mitsubishi levert de benzineversies, de 3- cilinder diesels komen van Mercedes. Aan de buitenkant zijn het twee volstrekt verschillende voertui gen: de Smart een hippe, bijna StarTrek-achtige rakker, de Colt een ingetogen, maar formida bel ruimtekarretje. Het enige wat eigenlijk op het blote oog hun bloedband verraadt zijn de identieke contactsleutels. De auto's worden dan ook met vol De Smart Forfour is een trendy ogende auto. Foto's: GPD De Opel Kapitan is een echte oorlogsauto. Hij kwam voor het eerst op de markt in 1939 als op volger van de Super 6, maar kon vanwege het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog niet goed aan de man worden gebracht. Opel bewaarde het model ge woon en kwam er na de oorlog weer mee voor de dag als meest exclusieve Opel. Later werd die rol overgenomen door de model len Diplomat en Admiral. De Ka pitan was een voor Europa ge prepareerde Amerikaan, met een 'gangster-koetswerk', een enor me grille en de nodige chromen versierselen. Door het opont houd van de oorlog raakt de au to snel verouderd en de Kapitan in deze vorm maakte in 195) plaats voor een compleet an re, dit keer met moderne po on-carrosserie. Dat is een ko werk dat helemaal over de v len heen is gebouwd, waarn dus de aparte, enigszins uits kende wielkasten verdwene Op de foto de Kapitan uit 19! 1953. Foto: Henk Niesen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 20