Lsico eigen luis opeten :raks hoger 'm '13SSSI Serieschutter opgepakt voor aanvallen in Alphen Marktwaarde O'Grady ontwaakt uit nachtmerrie Goed Wqnen Ouderen racen op circuit m haalt vangnet vijftigers weg qczak wethouder in Alphen Zomer in Leiden Goedemorgen Wat een krant. iLeidsch OPGERICHT 1 MAART 1860 Dagblad vrijdag 9 JULI 2004 'Bruiloft Ruud van Nistelrooij wordt gekkenhuis' REGIO Selfservicekassa Hoogvliet: leuk, maar niet sneller Martijn van Iterson krijgt Bird Award op 'North Sea' Joost la Lau is weer terug op NK atletiek aag/gpd - Oudere werk- s lopen bij langdurige losheid straks een hoger lun eigen huis te moeten voordat ze recht hebben bijstandsuitkering. Het L haalt het vangnet weg nog bestaat voor werklo- a naf 50 jaar die aan het ®|jn van hun WW-traject. scherming geldt straks al- og maar vanaf 55 jaar. een van de bezuinigings- egelen waarover minister van financiën een ak- - heeft gesloten met zijn i vakministers. Daarnaast ontslagvergoedingen Jiger zijn dan een nog vast len wettelijke norm voort- ikort op de WW-nitkering. ximale lengte van de WW in ieder geval volgend iet teruggebracht van vijf wee jaar. Maar voor Zalm naatregel nog niet van ta- 4 ter deze zomer wil hij een imentele discussie' bin- let kabinet over de toe van de WW. ozen van 50 jaar, van wie W-uitkering is verlopen, letifn nu nog in aanmerking de IOAW-regeling. Dit is een uitkering op bijstandsni veau, maar zonder vermogens toets. Dit betekent dat iemand niet gedwongen wordt eerst zijn eigen huis op te eten. Het verleggen van de leeftijdsgrens naar 55 jaar levert Zalm een be zuiniging van 30 miljoen op. Het plan om iemands gouden handdruk te verrekenen met de WW-uitkering had het kabinet vorig jaar al willen invoeren, maar dat werd toen van tafel gehaald onder druk van de vak beweging. Het kabinet wil voor komen dat ontslag een te aan trekkelijk alternatief wordt voor vut en prepensioen. De maatre gel moet in de komende jaren zo'n 150 miljoen euro opleve ren. Vandaag worden de voorstellen in het kabinet besproken. Be halve de ingrepen in de sociale zekerheid gaat het collegegeld in het hoger onderwijs volgend jaar met honderd euro omhoog en de OV-jaarkaart voor stu denten moet worden omgezet in een lening. Het totale pakket aan maatre gelen moet 750 miljoen euro opleveren. Ook op het budget van volksgezondheid wordt ge kort. en aan den rijn - Stan Lyc- ordt de nieuwe WD-wet- ir voor financiën in Al- aan den Rijn. De benoe- zal naar verwachting eind tus plaatsvinden. Lyczak lekleedde al eerder deze van 1994 tot december 7 |Toen stapte hij op nadat r m motie van wantrouwen ns overschrijdingen bij de rbouw van het Alphense uis netaan overleefde, lieerderheid van de ge- 16 iteraad heeft - zo blijkt uit irste reacties - geen pro- "en met wat er in het verle- rond Lyczak is voorgeval- melpijna alle fractievoorzitters ren positief op de kandi- ^helling van Lyczak. En ook ndidaat zelf zag uiteinde- ;een beletsel. „Natuurlijk in eerste instantie be denkingen", zegt Lyczak. „Maar dan ga je er over nadenken: het is een leuke baan en er wordt een beroep op je gedaan." Lyczak volgt Gerrit Willems op die ruim een maand geleden zijn ontslag aankondigde om dat hij het zichzelf zwaar aanre kende dat hij de kadernota niet op tijd wist te presenteren. Al phen moet structureel vijf mil joen euro bezuinigen maar Wil lems kreeg het met de andere collegeleden niet voor elkaar om dat bedrag bij elkaar te schrapen. Lyczak heeft goede hoop dat er nu spijkers met koppen kunnen worden gesla gen. „Zo'n crisis heeft een lou terend effect. Pagina R2: Lyczak begint na de zomer aan nieuwe, oude baan COMMENTAAR GAS EN LICHT ival van de kartelpolitie bij rote energiebedrijven (Es- Nuon, Eneco en Delta) te denken. Hoewel niet mb duidelijk is waar de NMa op zoek was, zegt het veel Ie waakhond tot actie over- op exact hetzelfde moment I le energiemarkt t vrijgegeven, angt al enige tijd zweem van ver- Ij ingen rond de gas- en stroom- 1 anders. Onder wijst uit dat er nauwelijks jnjl<e is van prijsverschillen vcwrii de aanbieders. Zelf zeg- ze louter op distributie te ten concurreren en dat deel de kosten bedraagt slechts kwart van de totale kosten energie. De concurrentie dan ook in de praktijk een en neus. onsument is in deze tijd van "matiging en dalende koop- >t voornamelijk in één ding eresseerd: waar kan ik zo koop mogelijk terecht voor raD gas en stroom? In elk geval y|bij de grote vier dus. Waar I wel? Bij nieuwkomers. En 1 die klagen steen en been door het 'kartel' worden Iderd als onbetrouwba- iciers en daardoor voet aan de grond krijgen. De situatie doet enigszins den ken aan het vrijgeven van de te lefoniemarkt Uiteindelijk wis ten goedkope aanbieders als Te- le2 wel tegen lagere tarieven de zelfde diensten als KPN aan te bieden. Een gezonde ontwikke ling die het logge KPN noopte de verouderde bedrijfs cultuur tegen het licht te houden, hoe wel de OPTA er aan te pas moest komen om het bellen goed koper te maken. Ho pelijk kan de energiewaakhond DTe een soortgelijke rol spelen in de energiemarkt. Het zal niet eenvoudig zijn har de bewijzen te vinden voor de vermeende afspraken. Het wachten is eigenlijk op een klokkenluider van het formaat Ad Bos die de bouwfraude aan het licht bracht Vooralsnog hebben de grote vier de schijn tegen. Met de liberalisering van de markt is de consument voor lopig niets opgeschoten. En Iet maar op. Ook dit jaar gaat de energierekening, nu door de stijgende olieprijzen, omhoog. En nooit omlaag. De vraag rijst welk doel de liberalisering van de energiemarkt dient? Bill Meyer alphen aan den rijn - De Al- phense politie heeft woensdag een 26-jarige Vlaardinger aan gehouden die er van wordt ver dacht dat hij in Alphen aan den Rijn maar ook in Waddinxveen, in Zevenhuizen, in Delft en in Vlaardingen willekeurige men sen heeft beschoten met een luchtdrukgeweer. Het geweer is in beslag genomen. De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte die ook bij de schiet incidenten is betrokken. De twee mannen zouden telkens vanuit een auto de schoten hebben gelost. Baldadigheid, is de verklaring die de Vlaardinger de politie gaf tijdens de verho ren. Een 10-jarig jongetje uit Wad dinxveen was één van de eerste slachtoffers van het duo. Hij werd op 21 april beschoten toen hij met een vriendje in een rubberboot langs de Mina Druckerhoeve in zijn woon plaats vaarde. Het kogeltje raakte twee vingers. Op donderdag 6 mei werd op het Galjoen in Alphen aan den Rijn een 60-jarige wielrenner uit Bodegraven in zijn been ge schoten. Ruim een week later - op vrijdag 14 mei - namen de twee in Alphen aan den Rijn een 43-jarige Amsterdammer op de korrel. Het slachtoffer werkte samen met een collega aan een abri in de Conrad- straat. Hij werd in de pols ge raakt. Op woensdag 26 mei kreeg in Zevenhuizen een 46-ja- rige man uit deze plaats een ko geltje in zijn been. De politie kwam de Vlaardinger op het spoor met behulp van getuigenverklaringen. De man Rob en Nico niet naar SBS 6 na beschuldigingen Hilversum - SBS 6 ziet af van een nieuw programma met Ni co Zwinkels en Rob Verlinden. Aanleiding is een artikel deze week in het weekblad Privé waarin het kluswonder Zwin kels wordt beschuldigd van sek suele intimidatie van vrouwen, heeft de commerciële zender gisteren bekendgemaakt. Onder de kop 'Worden Nico's handige handjes hem nu fataal? beschuldigen anonieme me dewerkers van het RTL 4-pro- gramma Eigen huis tuin hem er in het roddelblad van zijn handen niet thuis te kunnen houden. SBS 6 heeft de kwestie vervol gens zelf onderzocht, aldus een woordvoerder van de zender. „Naar aanleiding van de uit komst daarvan is besloten af te zien van een programma waar aan Nico Zwinkels als presenta tor is verbonden." De zender wil verder niet inhoudelijk op de zaak ingaan. „SBS 6 betreurt de gang van za ken, maar is van mening dat de zender geen andere keus rest." Samen met tuinman Rob Ver linden (54) maakte Zwinkels (59) bij RTL4 ruim een decenni um lang furore met Eigen huis tuin. Vanaf september zou het duo bij SBS 6 op zaterdag een nieuw lifestyle-programma gaan pre senteren. SBS laat weten ook niet meer in zee te gaan met tuinman Rob Verlinden: „Het nieuwe programma was geba seerd op het al jaren succesvol le duo Rob en Nico." Half mei werd bekend dat Nico Zwinkels zou vertrekken bij RTL 4. Geruchten dat de klusjesman te oud bevonden werd door de sponsor van het programma, een bouwmarkt, werden door RTL ontkend. leiden - De echte zomer laat nog altijd op zich wachten in Neder land. Waar vorig jaar rond deze tijd Nederland massaal het water op zocht ter verkoeling, komt het water deze zomer ongevraagd naar de mensen toe. Gisteren werd de Leidse regio zelfs twee keer onder water gezet door een wolkbreuk. Kwam het water eerst 's middags met bakken uit de lucht, gisteravond rond zeven uur was het nog maals raak. Een korte, maar hevige wolkbreuk zette in korte tijd het viaduct op de Dr. Lelylaan blank. De brandweer moest er aan te pas komen om de weg weer begaanbaar te maken. Toch viel de overlast door het regenwater volgens de brandweer nog wel mee. „Het on dergelopen viaduct op de Dr. Lelylaan was eigenlijk de enige noe menswaardige klus waar we voor moesten uitrukken", meldt een woordvoerder van de brandweer. „En in Noordwijk liepen een paar panden wat waterschade op. De overlast bestond vooral uit verstop te kolken die het vele water niet goed konden afvoeren. Maar we kunnen niet zeggen dat we het erg druk hebben gehad door de re gen. We hebben niet eens extra mensen hoeven op te roepen." Foto: Hielco Kuipers Zon en heeft inmiddels bekend. Tij dens de verhoren vertelde hij ook over het beschieten van passanten op de Schie tussen Delft en Rotterdam, over een Vlaardingse mevrouw die slachtoffer werd en over het be schieten van een huis in Delft. De politie zoekt die kwesties nog verder uit. De man wordt vandaag (vrijdag) voorgeleid aan de rechter-commissaris. Vandaag bij deze krant: Goed Wonen In Goed Wonen aandacht voor een APK-keuring voor woonwijken. Het ministerie van VROM gaat die ont wikkelen. Doel ervan is verloedering van wijken snel te signaleren en tij dig actie daartegen te ondernemen. Voorts artikelen over de productie van duurzame energie die dreigt te stagneren en een bedrijf dat voor een ton woonruimte kan bouwen voor mensen met een inkomen van 20.000 euro. Dode gevonden in Wassenaar wassenaar - Een wandelaar heeft zondagavond op het strand bij de Wassenaarseslag het lichaam van een overleden vrouw gevonden. Politie Haag landen maakte dat gisteren be kend. De doodsoorzaak en de identiteit van de vrouw, die ter hoogte van paal 93 werd aange troffen, zijn onbekend. In haar kleding werden geen papieren gevonden. De politie is op zoek naar mensen die kunnen hel pen bij het identificeren van de vrouw. Zij is blank, ongeveer 1,60 meter lang, tussen de 25 en 35 jaar oud en droeg een zwart vest, een grijze spijkerbroek met witte, verticale strepen, bordeauxrode lakschoenen en een grijze, wollen haarband. Weer liquidatie in Amsterdam amsterdjlm - Bij een schietpar tij in Amsterdam-West is gister middag de 55-jarige Egyptenaar Mounir 'Abdel' Barsoum (55) in zijn auto doodgeschoten. Zijn 12-jarige dochter raakte ge wond. Het slachtoffer is de broer van de in 2002 geliqui deerde Magdi Barsoum. De po litie heeft twee mensen aange houden. Pagina Binnenland Eis tegen Paul S. levenslang mjlastricht -Het openbaar mi nisterie (OM) heeft gisteren een levenslange gevangenisstraf ge- eist tegen de 37-jarige oud-ma rinier Paul S. wegens de moord op zijn ex-vrouw, haar ouders en broer vorig jaar oktober in Kerkrade. Justitie oordeelde dat de verdachte niet in aanmer king moet komen voor tbs, om dat ze S. 'onbehandelbaar' acht. Pagina Binnenland De markt is open. Zoals altijd in de Tour zijn de eerste transfer- perikelen bekendgemaakt. De markt is open, de handelslieden ruiken hun kans en treden bin nen in de wereld van handje klap en de verwoestende drang naar meer en beter. Gisterochtend kwamen de eer ste fluisteringen los, uiteraard losgelaten door Belgische colle ga's die het best zijn in deze exercities. Zij ruiken nieuws voordat het er is, zeker in de wielersport. Dus? Dus werd mij ingefluis terd dat Levy Leipheimer, de kopman van de Rabobank- ploeg, al in gesprek is met de nieuwe sponsor van Lance Armstrong. De Amerikanen wil len hun stugge landgenoot graag inlijven om vanaf volgend jaar of de Giro of de Vuelta te gaan rijden. Ik vroeg wat rond bij de Amerikanen, waar men niets ontkende: inderdaad, er was grote interesse. En dan hoorde ik ook dat Floyd Landis sterk in de belangstel ling stond van Tyler Hamilton. Ziet de ene Yank in dat hij de andere nodig heeft om weer een andere landgenoot (die Texaan dus..) te kunnen verslaan? Ook maar weer gevraagd. Lan- disai, daar ligt het wat gecom pliceerder mee. Hij vindt van zichzelf dat hij tot wasdom is gekomen en hij droomt van een eigen ploeg en eigen kansen. Eigenlijk wil hij Hamilton ach terna. Hij wil zelfstandig zijn en gaat op zoek naar de eeuwige roem. Vanaf vandaag is de markt dus open. Er zal worden gefluisterd en managers zullen hun op wachting maken bij renners en ploegvertegenwoordigers. Parijs is nog ver (dank je Joop Zoete melk) maar de handel is open. De geknechte renner uit het verleden is een mondig mens geworden die, als het vuur brandt en soms oplaait, de kas tanjes klaarlegt. De Tour heeft vanaf vandaag zijn eigen AEX. Beursgenoteer de renners doen het goed, knechten en krabbers worden niet verhandeld. De Tour loopt ineens in krijtstreeppak. Wie handelt daar met voorken nis? Mart Smeets (advertenties) chartres/gpd - De Australische sprinter Stuart O'Grady maakte gisteren met het winnen van de vijfde Tour-etappe een einde aan de nachtmerrie die meer dan een halfjaar had ge duurd. In die periode lag zijn ploeg Cofidis constant onder vuur vanwege het ene doping- schandaal na het andere. Diep tepunt was de ontmaskering van kopman David Millar als epogebruiker. „Je kunt je voorstellen dat dit dus een enorme opluchting is. Ik hoop dat onze kansen nu ge keerd zijn", sprak de man die in de eindsprint zijn vier mede vluchters had verslagen. De vijf reden bijna de gehele etappe op kop met een voorsprong van ongeveer vijftien minuten. De ploeg van Lance Arm strong, die in de gele trui reed, beperkte zich tot het instandhouden van dat ver schil. „Groter wilden we het niet laten worden omdat we hebben geleerd van de Tour van 2001 toen we een groep 35 minuten voorsprong lieten ne men", aldus de ploegleiding. Het duurde even eer Armstrong toen het geel weer terug had. De gele trui ging nu naar de Franse kampioen Thomas Voeckler, die al tien dagen in een droom zegt te zitten. BIJ UW DAGBLAD! Leidsch Dagblad utrecht/anp - Bewoners van verscheidene verzorgingshui zen racen eind deze maand te gen elkaar op het circuit van Zandvoort tijdens de eerste Ne derlandse kampioenschappen scootmobiel. De organisator van de race op 27 juli, het Na tionaal Fonds Ouderenhulp, wil met het kampioenschap laten zien hoe belangrijk de elektri sche karretjes voor ouderen zijn. Volgens het fonds kunnen de scootmobiels een belangrij ke rol spelen om de eenzaam heid van ouderen in verzor gingshuizen terug te dringen. Door de eenvoudige bediening zijn de drie- en vierwielige kar retjes voor vrijwel alle ouderen te gebruiken, zodat ze er weer op uit kunnen trekken. Het kampioenschap scootmo biel vormt de aftrap van een proefproject van het ouderen- fonds dat gedurende een half jaar twee van dergelijke voertui gen gratis aan de elf deelne mende verzorgingshuizen ter beschikking wü stellen. Proef nu Leidsch Dagblad in de ochtend. 4 weken voor 9.75 I yJa, ik ontvang graag 4 weken lang iedere ochtend 1 Leidsch Dagblad voor maar 9,75. Dat is nog geen J 0,41 per dag! J Naam: DM V J Adres: J Postcode/Plaats: I Telefoon:(i.v.m bezorgcontrole) I Geboortedatum: I e-mailadres: BVP3 Ma. cm *r Stuur deze bon op in een ongefrank eerde envelop naar Leidsch Dagblad. T a v. Afdeling lezersservice. Antwoordnummer 127. 1800 VB Alkmaar. Bellen kan ook 0800-1711 (.gratis) of surf naar www lcidschdagblad.nl. (Deze aanbieding is geldig tot 31 december 2004). Leidsch Dagblad gaat zorgvuldig om met persoon gegevens. In het colofon van de krant treft u nadere informatie aan. Mijn wereld, mijn krant. Leidsch Dagblad

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 1