Van smederij tot digitale snelweg TOERISME Mostar: over de oorlog praten we hier niet Eerste Europees Ecolabel toerisme Veilig op de camper pad met in Zweden ■Yipeersite i de VARA MR A heeft een website ge- ■t met daarop alles over I eren. Op campsite.vara.nl I illoze kampeertips te vin- n informatie over kam- ■ttikelen en kampeerre- ftten. Daarnaast biedt de )n campingzoeker en kun- ezoekers hun kampeerfo- §op kwijt of een cam- ■pport in de het forum, •n link met Kassa-onli- innen bezoekers artike- idplegen over tenten, irs en kookgerij. De link s WijdeWereld.nl jet in talloze wandel-, en skateroutes en infor- ie*over bijvoorbeeld kampe- laip natuurcampings. ;laj «re Reizen dwijnt reisbureaus van Broere n gaan op in de keten van las Cook (90 vestigingen), (veis van de reisbureaus roere Reizen zullen wor- igepast aan de huisstijl lomas Cook. In novem- let dat voor het publiek jaar zijn. Ook het hoofd- -Obr van Broere - opgericht (0 en sinds 2002 al volledig eflom van Cook - gaat De dertig vaste medewer- irhuizen naar het hoofd- ir van Thomas Cook in Idorp. Overigens blijft Vliegpassages, ook ge- I in Sfiedrecht maar niet :nd tot Cook, zelfstandig iestaan. De integratie past 'beleid van Thomas Cook 'eede reisorganisator van id met merken als Nec- en Vrij Uit - de ibekendheid van het con- vergroten. Sinds in fe- ,J een uitgebreide media- agne startte, ligt die in- üls op bijna 71 procent. VRIJOAC 9 JULI 2004 essen en iffelen Bandengigant Michelin biedt automobilist eeuw lang informatie voor onderweg 'gend of The Lion King, de- jnerte zien in Disneyland J Foto: GPD/PR Lion King It in Disney ïeme de succesmusical ion King en wat leuke may-poppen uit de gelijkna- lekenfilm. Hussel dat door r en dan heb je een aardig i van de nieuwe show die romer in Disneyland Pa ai paar keer per dag wordt >.yoerd. Een echte familie- jjielling die, omdat de s in of het Frans of het En torden opgevoerd, het |l moet hebben van de vele M speciale effecten. Afri- |e spelers voeren zingend psend in grote lijnen het van De Leeuwenkoning 'n beetje alle bekende en figuren als Timon, ia en Simba komen er in iet eenvoudige middelen in daarbij prachtige effec- ireikt. The Legend of The ïng-show wordt vier tot ;r per dag opgevoerd in (polis (in Discoveryland). Dezer dagen gaan we met z'n al len op weg. Vader rijdt en vol gens Youp van 't Hek mag moe der kaart lezen. Bij Youp loopt het niet goed af, maar als het aan gidsen-en kaartenmaker Michelin ligt, komt iedereen net jes èn goed geïnformeerd op de plek van bestemming. door Gerard Chel Zo'n beetje op hetzelfde mo ment dat in ons land de eerste automobiel puffend door de steegjes pruttelt, komt de Fran se bandenfabrikant Michelin in eigen land reeds uit met een heuse wegenkaart. In 47 velle tjes wordt de weggebruiker ver teld waar de klinkers heen gaan. We schrijven 1910. Vijftien jaar daarvoor hebben Edouard en André Michelin een luchtband ontwikkeld, die in 1895, gemonteerd onder een auto, met succes de wedstrijd Parijs-Bordeaux-Parijs rijdt. De broers zelf achter het stuur. Het blijkt het begin van een wereld imperium. Om het autogebruik - en natuurlijk ook de verkoop van banden - te stimuleren ko men de broers al in 1900 met een gidsje. Oplage: 35.000 exemplaren. In een kleine 400 pagina's krij gen automobilisten en motor fietsers op zakformaat bondige informatie over waar ze kunnen tanken, waar kleine of grote re paraties kunnen worden uitge voerd - ja zelfs adressen van smederijen worden genoemd, voor het geval je een as moet la ten lassen - en waar je in drie sterren hotels kunt overnach ten. En de automobilist leest doe-het-zelf tips en welk ge reedschap hij mee moet ne men. Zet dat eens af tegen de allernieuwste poot: ViaMiche- lin, de digitale wegeninformant. Maar de gidsjes zijn ook en vooral bedoeld als een prachtig marketinginstrument - een be grip dat toen overigens nog moest worden uitgevonden. Want als vanzelfsprekend staan in die eerste rode Michelin-gids zeer overzichtelijk de depots vermeld waar het Franse rub ber gekocht kan worden. De gidsjes zijn de eerste jaren gratis, totdat Edouard ziet dat het boekje ergens onder een wankele tafelpoot terecht komt. Dan is het uit met de pret, voortaan moeten er harde fran ken voor betaald worden. Computer De Michelingidsen en -kaarten zijn ruim een eeuw later een begrip geworden, tientallen na ties inmiddels zijn door de Fransoos informatief onder handen genomen en elk jaar volgt wel een nieuw land. Zo komen de komende jaren de voormalige Russische staten en Oost-Europese landen in nieu we series aan bod. Democratie levert werk op. Toch valt de boekenkast vol gidsen en kaarten in het niet bij de bandenactiviteiten van het familiebedrijf. In geldelijke zin Het museumpje in Parijs is uitsluitend toegankelijk voor groe pen (15-25 personen) die zich tevoren hebben aangemeld bij het Conservatoire in Clermont-Ferrand, de stad waar het hoofdkantoor van Michelin is gevestigd. De entree is gratis. Tel. 00 33 473 304 221.Michelin heeft twee winkels waar Bibendum- artikelen te koop zijn: in Clermont-Ferrand aan de Place de la Victoire 2, open ma 14-19 uur en di t/m za van 10 -19 uur en in Parijs aan de Avenue de l'Opéra 14, open ma van 13 -19 uur en di t/m za van 10 tot 19 uur. maken de activiteiten van de sectie 'reisuitgaven' nog niet één procent uit van de jaarom zet van het concern, 15,4 mil jard euro. Een kijkje op de afdeling carto- op het hoofdkantoor van deze afdeling in hartje Parijs, onder de rook van Napoleon's laatste rustplaats, levert een tweede verrassing op. Eigenlijk drie. Wie denkt dat deze afde ling de aanblik biedt van een drukke werkplaats vol noeste handwerkers, bureaus vol be kraste kaarten en wanden met foto's, heeft het mis. Ook hier heeft de computer z'n intrede gedaan en 'muizen' me dewerkers achter hun pc door computerprogramma's. Die na tuurlijk wel speciaal voor Mi chelin zijn ontwikkeld en waar nieuwelingen in eigen klasjes les in krijgen. Maar helemaal gedigitaliseerd is het proces niet. We zijn getui ge van een update van de kaart van Noord-Nederland, die ove rigens vermoedelijk pas in 2006 uitkomt. Aan de hand van een officiële bouwtekening van Rijkswaterstaat wordt met de hand het nieuwe tracé van de verlengde A5 tussen de A9 Op de afdeling cartografie zijn we getui ge van een up date van de kaart van Noord-Neder land. en A4 bij Schiphol op de be staande kaart ingetekend en vervolgens pas in de computer ingevoerd. Museum Niks geen cdtje, niks geen in- scannen. „Dat heeft geen zin", zegt het hoofd van de afdeling mevrouw Myriam Moreno. „Want meestal zijn dat soort te keningen op een andere schaal dan wij nodig hebben." Rest dus het handwerk, dat overi gens nog een zeer a-digitaal vervolg krijgt. „Voordat de up date wordt afgesloten, gaan we ter plekke kijken of de weg er ook daadwerkelijk ligt en open is." Derde verrassing is het ontbre- Boven in de hal lacht de gemoderniseerde Bibendi- um ons toe: „Er moet gedronken worden." Foto's: GPD ken van satellietfoto's. Michelin werkt voor het maken van kaar ten wel met GPS-coördinaten, foto's van de aarde uit de ruim te worden weinig gebruikt. „Voor wegenkaarten geven die foto's veel te veel overbodige informatie. Dat moeten we alle maal weer weghalen. Alleen voor stadsplattegronden ge bruiken we satelfietbeelden." In de catacomben van het kan toor is een heus museumpje in gericht waar in het kort de le vensloop van gidsen en kaarten wordt verteld. We zien er een replica van de paddestoel die Michelin in de jaren twintig plaatste (misschien wel afgeke ken van de ANWB die er in 1919 mee kwam?) en de eerste be wegwijzeringplaatjes en weg- nummerpaaltjes. Een idee van de Fransen. Zoals ze ook be dacht hebben - en nog steeds consequent uitvoeren - op hun kaarten de wegen rood, geel of wit te kleuren, in aflopende volgorde van berijdbaarheid. Boven in de hal lacht een gere- stylde Bibendum ons toe. De wereldwijd bekende banden mannetje. „Er moet gedronken worden", luidt vrij vertaald de naam van het beroemde logo. Maar dat doen we na de autorit. In het hotel uit de gids. and Beekse Bergen is ig het decor voor de twee- itie van het Zomercama- an dit carnaval is een ilmarkt gekoppeld. Dweil- len zorgen voor een pas- muzikale aankleding. Be- die verkleed komen mee naar prijzen voor liste, leukste, gekste of lelste carnavalsoutfit. Ter leid van dit carnaval in tse sfeer bedraagt de iprijs voor speelland deze "!0 euro. Meer informatie, 2335 732 (0,15 euro- m.) of internet andbeeksebergen.nl. irming hotels fenigd tig Nederlandse hotels zich gezamenlijk met hun irigste gezicht ('charming noemen ze het zelf) op in- I presenteren. De nieuwe eet www.qualitylodging.nl el arop dus deze hotels, die springen vanwege hun idere ligging, hoogwaardi- ttmmodatie en/of culi- enot. Met de site wordt ft op een doelgroep, die bestaat uit 'de jonge ou- uit een hogere wel- Üasse. Onder de deelne- ijn ook Augusta in IJmui- 'e Kastanjehof in Lage •he en Villa De Duinen in ijk. door Cees van Zweeden Ruim tien jaar nadat zij door Kroatische artillerievuur werd verpulverd, wordt op 23 juli de Oude Brug van Mostar her opend. Daarmee hoopt de stad zijn vooroorlogse allure terug te krijgen. Aan de toeristische in dustrie zal het niet liggen. De gids: 'Over de oorlog praten wij hier niet'. In de toiletten slingert een roes tige handgranaat rond en een stalen wandkast herbergt nog een dikke stapel oorlogsfoto's. Maar voor het overige zijn bij reisbureau Fortuna Tours in Mostar alle sporen van de laat ste oorlog zorgvuldig uitgewist. De gevel van het historische pand is vers gepleisterd. En de nieuwste toeristische brochure begint met een ode van de schrijver Ivo Andric aan Mostar. Een foto in die brochure toont een meisje-in-hotpants in een perfect bewaard gebleven straatje. Een andere afbeelding laat de ruim honderd jaar oude militaire begraafplaats zien, die nog herinnert aan de Habs- burgse verovering van de stad. En op een derde beeld staat het majestueuze gymnasium uit 1898, een bouwwerk met Moor se invloeden. Maar de brochure is onwerke lijk. De ode van Ivo Andric, die reeds lang dood is, dateert van voor de oorlog. De hotpants ge tuigt van een voorbije tijd, evenals het perfecte straatje. Het militaire kerkhof bestaat nog, maar wordt nu ingekap seld door verse begraafplaatsen voor de recente oorlogsdoden. En het gymnasium is zwaar ge havend. De reiziger die vandaag Mostar aandoet, kijkt de oorlog op vrijwel elke straathoek nog in de ogen. Gebouwen zijn tot skeletten gereduceerd, kogelga ten en granaatinslagen ontsie ren facades, parken zijn in be graafplaatsen getransformeerd. Maar voor de toeristenindustrie is de oorlog nooit gebeurd. De oorlog van tien jaar geleden is in de toeristische brochure tot enkele luizige alinea's geredu ceerd, verstopt op pagina 28. „Nog maar drie jaar geleden werd ons ontraden naar Mostar te gaan", zegt Helena Goeman, een Belgische toeriste. „Nu Oude Brug: op een haar na gerestaureerd. Foto: GPD word je in Kroatië doodgegooid met dagreizen naar hier. Maar als je aan de gids in de bus iets vraagt over de oorlog, krijg je geen antwoord." Spanning Mostar was tijdens de burger oorlog van 1992-'95 in Bosnië de stad die de meeste averij op liep. Drieduizend mensen kwa men om, tienduizenden ande ren vluchtten. Eeuwenoude ge bouwen werden gereduceerd tot hoopjes rokend puin, kerk torens en minaretten knakten. De fameuze Oude Brug, die tal loze opstanden en twee wereld oorlogen had overleefd, be zweek onder het geweld van 98 Kroatische artilleriegranaten. Vandaag is Mostar nog steeds een stad waar de spanning voelbaar is. De moslims op de linkeroever steken zelden de ri vier over, Kroaten blijven op hun rechterkant. Mostar is de enige stad in Bosnië waar de oorlogvoerenden van toen nog naast elkaar leven, zij het ge scheiden door de onwaar schijnlijk blauwe wateren van de Neretva. Als er één stad is waar de oorlog opnieuw zou kunnen beginnen, is dat Mos tar. Maar de ironie wil, dat Mostar tevens de enige Bosni sche stad is die toeristen trekt. Dat dankt zij aan haar ligging. Vanaf de Adriatische kust in Kroatië, waar miljoenen toeris ten hun handdoekje uitsprei den, is Mostar gemakkelijk te bereizen. En er is in Dalmatië haast geen hotel dat geen bus reizen aanbiedt naar de oude hoofdstad van Herzegovina. Na de plotselinge terugkeer van de toeristen, vorige zomer, hoopt de industrie dat dit jaar de bomen weer tot in de altoos blauwe hemel zullen groeien. Voor 23 juli staat de heropening van de Oude Brug op de agen da, waarmee de stad andermaal in het - dit keer goede - nieuws komt. Naar verwachting zal een hele vlucht wereldleiders, de cameraploegen in hun kielzog, op de stad neerdalen. Zoals Parijs wordt vereenzel vigd met de Eiffeltoren en Lon den met de Tower Bridge, stond Mostar voor velen gelijk met de Oude Brug. Met haar lengte van 29 en breedte van 3,95 meter gold de brug als de grootste in het Ottomaanse rijk. Ze was ook een der mooiste. De jarenlange restauratie, nu bijna voltooid, was een minuti eus karwei. De éénbogige brug bleek tal van geheimen te heb ben gehad. Zo lag het hoogste punt 40 centimeter buiten het middelpunt ervan, en was de fundering van de ene poot 14 centimeter lager dan die van de andere. Na het instorten van het bouwwerk op 9 november 1993 openbaarde zich in een van de immense sokkels boven dien een kamer van 2 bij 7 me ter, die deed vermoeden dat die sokkel bestond lang voordat de brug werd gebouwd. Om recht te doen aan het eeu wenoude meesterwerk werd de brug herbouwd in de stijl en traditie van toen. Een deel van de steenblokken waaruit de brug was opgebouwd, werd van de bodem van de Neretva opge doken. De andere kwamen uit dezelfde groeve die de Ottoma- nen destijds gebruikte, en wer den op dezelfde wijze met de hand gehouwen. Deze details worden met graag te verteld door Nermina Pen- die, een plaatselijke gids. Maar toeristen die vragen naar de oorlog, kloppen bij haar aan dovemans deur. „Als iemand wil weten wie de brug heeft ver nietigd, zeg ik gewoon 'barba ren', vertelt ze. „Ik zeg niet dat de Kroaten het hebben gedaan. Want dan moet ik te veel uitleg gen. Wij praten hier niet over de oorlog." In Nederland (en België) is geen verkeersbureau van Bosnië-Her- zegovina. Informatie kan wor den opgevraagd bij het bureau in Sarajevo: Tourist Informa tion Centre, Zelenih Beretki 22a, Sarajevo, tel 00.387.33.220721, e mail: tour.off@bih.net.ba. Websites: www.sarajevo-tourism.com, www.bhtourism.ba en www. bosnie-herzegovina. net. Vijf toeristische bedrijven heb ben sinds kort het schild 'Euro pees Ecolabel' op hun gevel ge schroefd. Het is voor het eerst dat in ons land een dergelijk keurmerk is toegekend. In an dere Europese landen bestaat zo'n milieustempel al langer. Ook producten als wasmidde len en koelkasten kennen een dergelijk certificaat. Doel van het 'Europees Ecola bel' is bedrijven aan te moedi gen met hun activiteiten het milieu zo min mogelijk te be lasten. Aan de hand van een aantal (internationale) criteria wordt bekeken of het bedrijf milieubewust omgaat met bij voorbeeld energie, water en grondstoffen, hoe het afval wordt verwerkt en of duurzame materialen worden gebruikt. De Europese Commissie, die in 1992 dit initiatief lanceerde, ziet het keurmerk als 'belangrijke toegevoegde waarde' en hoopt dat de consument mede daar door de keuze van een accom modatie bepaalt. De vijf toeristische bedrijven die het label hebben gekregen, zijn Grand Hotel Opduin in Texel, NH Leeuwenhorst in Noordwijk, Landal GreenParks Twenhaarsveld in Holten, groepsaccommodatie Doeksen in Terschelling en Tulp Inn Brinkhotel in Zuidlaren. Het lo go is een bloem waarin de be kende blauwe EU-sterren zijn verwerkt. Parkmanager Martin Bes van Landal Twenhaarsveld ver wacht wel enig effect van het ecolabel. „Binnen Landal zijn wij nu het eerste bedrijf. Wij hebben er best veel geld en tijd ingestoken en hopen uiteraard op veel positieve reacties. Af hankelijk daarvan wordt beke ken of ook andere Landalpar- ken zich aanmelden." Het park in Holten ligt in een bosrijke omgeving dat tevens waterwin gebied is. Mede daarom is er een speciaal afwateringssys teem gemaakt voor de centrale parkeerplaats om te voorkomen dat het grondwater vervuilt. Voor de bezoekers zijn educa tieve routes ontwikkeld om hen kennis te laten maken met flora en fauna. In ons land is de Stichting Mi lieukeur, namens het ministerie van VROM, verantwoordelijk voor de toekenning van het la bel. In het najaar start in zeven landen van de EU, waaronder Nederland, een campagne om het 'Europees Ecolabel' meer bekendheid te geven. Voor meer informatie: www. milieukeur, nl www.eco-labelcom en (vanaf 1/8) www.europeesecolabelnl Campertoeristen in Zweden krijgen deze zomer aandacht van de politie. Niet omdat die toeristen iets hebben mis daan, maar om hen te wape nen tegen beroving en dief stal. Dit veiligheidsoffensief, dat tot 15 september duurt, gebeurt in samenwerking met het Zweeds Bureau voor Toe risme en de Zweedse Cam ping Bond. Toeristen die in een camper rijden krijgen bij de öresundsbrug en op diver se parkeer- en overnachting- plaatsen langs de doorgaande routes in West Gotland een Zweeds-Engels- of Duitstali- ge folder waarin zij worden gewaarschuwd voor het over nachten op parkeerplaatsen langs de weg en tips krijgen om diefstal en roofovervallen te voorkomen. De actie heeft inmiddels al succes geboekt: vorig jaar werden er tot half juni tachtig incidenten ge meld en dit jaar is dat meer dan gehalveerd, met in totaal dertig meldingen van diefstal en overvallen. Voor meer in formatie of het aanvragen van een Zweedse campinggids 2004 bellen met 00 800 3080 3080 of internet www. visit- Sweden, com.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 19