KUNST CULTUUR De droom van Martij n van Iterson Oldtimer' Al Jarreau gaat lachend door het leven Voetbaltheater op het veld van dertien prof- en amateurclubs vaneen Ende R5 r A wil theater Hoofdrol voor trouwste fan en voor Gelderse worstkoning ris Zegers in meleonfilm G ily Grail' k| rdt musical derman it zingen Leidenaar krijgt Bird Award op North Sea Jazz Festival F in België Thrillerschrijver ontkent plagiaat 'North Sea zoekt gestolen entreekaarten vrijdag 9 juli 2004 3n)wARDEN - De acteurs Jack erse, Joost Buitenweg, Zegers en Hidde Maas n een rol in de nieuwe Ka li onfilm, die in juni 2005 mt. Regisseur Steven de speelt zelf weer de rol van r Klinkhamer. Chris Zegers in de huid van schipper d. Hidde Maas speelt ipsma, een grootgrondbe- in Lenten. Jack Wouters de rol van aannemer Piet vertolken. Joost Buiten- zal paardenfokker Hom pelen. Net als in de eerste oil leleonfilm spelen Jos en ivan der Donk respectie- j ;SietseenHielkeKlinkha- 31 Maarten Spanjer neemt de an Gerben waar, Joep Ser- is de dokter en Dominique n dMet maakt wederom haar tal achting als moeder Klink- Q vork - De hilarische film l0( ity Python And The Holy uit 1975 komt eind dit el in de Verenigde Staten als cal op de planken onder el 'Spamadot'. Deze week de drie hoofdrolspelers be- I geworden: David Hyde )0r; e (vooral bekend als Dr. ss^ Crane in de tv-serie Fra- Tim Curry (The Rocky vq or Picture Show) en Hank ia (meest bekend als de van Moe de barkeeper uit eri limatieserie The Simp- De musical wordt gere- erd door Oscar- en Tony d-winnaar Mike Nichols, ïusical gaat op 21 decem- 1 Chicago in wereldpre- en staat vanaf 7 februari ds nd jaar op Broadway. haag - Het succes van de lenteel alle records breken- N m 'Spiderman 2' heeft rel Comics geïnspireerd tot l ilan om de strip te bewer- ot musical. Het Ameri- ïse vakblad Variety noemt Adams, die negen jaar ge- s de Blake Edwards-kome- I Victor/Victoria' tot een mu- bewerkte, als producent iet project. Filmregisseur 30 Jordan (van onder meer Crying Game') is aange- Itom een script te ontwer- en zal samenwerken met d en The Edge die geacht len de liedjes te schrijven, r de regie wordt Julie nor gevraagd die met haar «nering van 'The Lion verantwoordelijk was de meest succesvolle dway-musical van de afge- zeven jaar. arnhem/anp - Laagopgeleide jongeren gaan niet zo vaak naar het theater. Velen van hen zijn wel gretig bezoeker van voet balwedstrijden. Reden voor een aantal Arnhemmers om Voet baltheater De Fan op te richten. Het voetbaltheater speelt van augustus tot half oktober een spektakelvoorstelling over voet bal op de velden van dertien prof- en amateurclubs in Gel derland en Overijssel. Aan De Fan werken onder an dere Vitesse uit Arnhem, AGO- W uit Apeldoorn, Helios uit Deventer, Voorwaarts Twello en W Steenwijk mee. De Fan speelt op elk voetbalveld twee voorstellingen. De club waarbij gespeeld wordt levert tien figu ranten voor het stuk. Die vor men onder meer een zestal dat een belangrijke wedstrijd moet spelen tegen het theaterzestal. Dat is samengesteld uit oud spelers van profclubs uit Gel derland en Overijssel. De makers van De Fan hebben zich laten inspireren door Dick Advocaat, oud-Vitessepreses Karei Aalbers, Clarence Seedorf en Dannie Cruyff, de vrouw van Johan. Het verhaal draait om Arie de Man, een Gelderse worstkoning die zijn miljoenen inzet om de Gelderland Overijs sel Cup-competitie te laten spe len. Daarvoor reist hij langs dertien gastverenigingen in het Oosten van het land. De voorstelling bestaat uit een echte, maar geregisseerde voet balwedstrijd. Tegelijkertijd ziet het publiek op een groot video scherm wat zich in de skybox van Arie de Man afspeelt. Een hoofdrol is weggelegd voor Cor, de trouwste fan van de thuis club. De initiatiefnemers, de Arn hemse stichting Beleven, zet zich in voor kinderen van 2 tot 18 jaar uit achterstandssitua ties. Met de familievoorstelling Voetbaltheater De Fan hoopt de stichting met name jonge supporters te trekken, om hen op die manier kennis te laten maken met cultuur. door Herman Joustra leiderdorp - Het is een droom, een droom die hij nooit zal ver wezenlijken, weet jazzgitarist Martijn van Iterson. „Ik heb het een paar keer echt gedroomd: ik treed op in een club en alles gaat precies zoals ik wil. Van begin tot eind, alles klopt. Ik speel de ultie me solo. Ik speel de ultieme im provisatie. Er komt dan een ge voel over me, dat is zo mooi, dat is niet in woorden te vatten." De werkelijkheid is dus anders, maar ook prachtig mooi voor Van Iterson. De 33-jarige Lei derdorper won recent een van de belangrijkste internationale jazzprijzen, de prestigieuze Bird Award, die jaarlijks wordt toe gekend aan een artiest van wie de jury vindt dat hij het ver dient onder de aandacht van een breder publiek gebracht te worden. Dat betekende dat de geboren Leidenaar binnen de kortste keren bedolven werd onder de aandacht van de pers. „Echt heel veel. Radio, televisie, weekbladen, kranten... Meer dan de afgelopen jaren bij el kaar." „Dat dat nu pas gebeurt, is niet fiustrerend hoor", haast hij zich daar aan toe te voegen. „Binnen de jazzwereld had ik al een redelijke bekendheid. Al leen is het met jazz moeilijk een groot publiek te bereiken. Ik vind het wel jammer dat jonge ren door dat commerciële een- heidsgedoe op radio en tv wei nig in contact komen met jazz. Zo kunnen ze ook niet weten of ze het leuk vinden of niet. Toen ik jong was had je twee keer per week Tros Sesjun op de radio. En er waren nog meer jazzpro gramma's, van Michiel de Rui ter onder anderen. Je had ook 'Gitariteiten' van Eddy Christia- ni. Nou was dat niet echt een jazzprogramma, maar hij draai de wel geregeld platen van jazz- gitaristen. Prachtig. Of kom ik nou over als een oude, nostalgi sche opa?" Hij wil er verder niet veel woor den aan vuil maken. Voor hem is de toekenning van de Bird Award een uitgelezen mogelijk heid om verder te geraken. „Toevallig is er ook net een nieuwe cd van me uit, met mijn kwartet. Dat was niet gepland, we waren al met de opnamen begonnen voor ik genomineerd Martijn van iterson: „Ik vind het wel jammer dat jongeren door dat commerciële eenheidsgedoe op radio en tv weinig in contact komen met jazz. Foto: Henk Bouwman werd. Het komt mooi uit, het is alsof alles nu precies op zijn plek valt. Misschien is het nu gemakkelijker optredens te re gelen. Met mijn eigen kwartet, maar ook met het Ilja Reijn- goud Kwartet, die de Theloni- ous Monk Award voor compo sitie heeft gewonnen. Verder speel ik met het Ruud Jacobs Kwintet. En met Pitch Pine, fu sion. De kachel moet natuurlijk wel branden. Prijs of niet, voor mijn eigen optredens zal ik in elk geval nog wel zelf de tele foon moeten pakken. Dat hoort er nu eenmaal bij. Ik ken geen jazzmuzikant die bij de telefoon zit af te wachten." Hij wil er maar mee zeggen dat eigen initiatief belangrijk is. Zo leerde Van Iterson, wiens vader een enthousiast jazzpianist was, het spelen vooral in de praktijk tijdens jamsessies op het podium van The Duke. „Daar ging ik als jonge jongen wel een paar keer per week naar toe. Vaak speelden daar muzikanten die net wat ouder waren dan ik. Karei Boehlee, Toon Roos, Kees Slinger.... Zo speelde ik altijd met mensen cüe net iets beter waren dan ik. Ik kon me aan ze optrekken. Zo had ik al heel wat bagage toen ik naar het conservatorium ging. Dat is zó belangrijk, als je jong bent leer je tien keer zo snel als na je twintigste. Je ab sorptievermogen is dan veel groter." „Live spelen is ook wezenlijk anders dan op je kamertje zit ten oefenen. Ik zeg dat ook al tijd tegen mijn leerlingen: je moet gewoon gaan spelen, zo veel mogelijk. Het voelt zo an ders. Als je oefent, heb je overal tijd voor en neem je overal tijd voor. Je stopt en bekijkt een be paald stukje nog een keer. Her haalt dat. Net zolang tot het goed is. Dat kan niet als je live speelt, the show must go on. Je kunt de band niet vragen een nummer opnieuw te beginnen. Als je live speelt moet je heel goed luisteren naar wat de rest doet, naar het geheel." Van Iterson staat in elk geval morgen op het podium van het North Sea Jazz Festival, met zijn eigen kwartet. Dan krijgt hij ook de Bird Award uitgereikt. Zon dag, op zijn verjaardag, speel hij nog een keer op North Sea, samen met Ilja Reijngoud. Toch een prachtige ervaring, niet waar? „Ja, en de prijs houdt in dat ik volgend jaar weer mag spelen, met bezetting naar keu ze. Nou, mijn voetbalvrienden van GHC hebben zichzelf al aanbevolen, haha. Ja, ik ben keeper, van het derde. Bang dat ik geblesseerd raak aan mijn handen ben ik niet Je hebt te genwoordig van die verstevigde keepershandschoenen. Boven dien, juist als je bang bent ge beurt er wat. Daar komt bij dat ik bijna nooit kan voetballen, misschien een keer per maand. Ik moet vaak optreden. En dat wil ik ook het liefst." Op zoek naar die ultieme solo en die ultieme improvisatie. „Ja, daar zal ik wel mijn hele le ven mee zoet zijn. Al weet ik dat ik dat in werkelijkheid nooit zal kunnen bereiken. Maar ach, dat vind ik nou juist ook het leuke, de drang om steeds beter te spelen." g* 3of 7''" Ton Ouwehand „dj haag - Op North Sea Jazz een bigband, dat lijkt Al lau een goed idee. Toch voorstellen om te doen. SpAiwens zes jaar geleden gaf met de NDR-bigband een astisch concert met reper- uit Porgy Bess. Gek ge- nooit op cd gezet. Maar wat zeurt hij nou. Hij moet latuur lijk over zijn nieuwe jer^ccentuate the Positive heb- 1 ja Die is er wel. ns, enblikje", zegt Jarreau, ter hij elk oor zorgvuldig van gehoorapparaat voorziet, oude man moet eerst even jrhulpstukken aanbrengen." Var een baseball-petje quasi etl eloos op zijn hoofd gedra- nn d, oogt hij hooguit als een ide tiger. Maar de zanger is 64 oud. En hij laat niet na zijn j*ar erdom herhaaldelijk te on- ^nj|trepen. Noemt zich 'oldti- noemt zich grijsaard, gehoorapparaten? De eni- e er niet mee zit ben ik zelf. neen heeft met me te doen. Teen vindt het erg, een mu it met gehoorproblemen, oorde geen hoog meer. En wel. Ik heb die dingen nu maanden en ze bevallen >nt pg iaat lachend door het leven. ,,ei e dagen zit hij in een Am- Sfdams hotel om zijn nieuwe Accentuate the positive on- >an de aandacht te brengen. En 1 daar ziet hij de humor van 'Vorige week was ik op een e|. dekbeurs in Los Angeles. Sta je daar, hou je je cd om hoog. Hallo ik ben Al Jarreau en ik heb een nieuwe plaat. En toen kwam Patti Labelle naast me staan. Die hield er ook een tje in de lucht Hallo, ik ben Patti Labelle en ik heb ook een nieuwe cd. En toen kwam Ta mara naast ons staan. Een schattig meisje die net zo'n concours had gewonnen: Idols. Ook met een nieuw plaatje." Hij groeide op in een huisgezin vol jazzplaten. Alle Jazz at the Philharmonic-elpees werden veelvuldig gedraaid. En de duetten-platen van Sarah Vaug- han en Billy Eckstine. Natuur lijk, dat soort muziek vormde hem als kind. Hij is om Dusty Springfield maar eens te citeren 'the son of a preacher man'. En behalve predikant was zijn va der ook nog eens voortreffelijk zanger en begenadigd bespeler van de zogenaamde zingende zaag. Jarreau doet enthousiast Al Jarreau: „Als ik een muzikale frase hoor, die me aanspreekt borrelen bij mij soms teksten °P" Foto: GPD/ Cees Zorn voor hoe dat ongeveer geklon ken heeft. „Ze deden allemaal aan muziek thuis. Mijn moeder speelde or gel tijdens de kerkdiensten die mijn vader leidde. En mijn twee oudere broers waren altijd in de weer met vocale kwartetten. Vierstemmige zang, en ze oe fenden bij ons in de huiskamer. Straighten up and fly right, Route 66. Dat soort liedjes hoorde ik eerder van mijn broers dan van Nat 'King' Co le." Of ze trots waren dat hun jonge broertje de muziek in ging? „Ja natuurlijk." Hij scha tert het uit. „Ze wisten van wie ik het had. Op zijn nieuwste cd heeft hij weer enige stukken van eigen teksten voorzien. Hij schreef een tekst op Lotus van Don Grolnick en hij verzon Scoot- cha-Booty op de muziek van Russell Ferrante. „Als ik een muzikale frase hoor, die me aanspreekt borrelen bij mij soms teksten op. Meestal slaat het nergens op. Scootcha-booty is natuurlijk net zoiets als Get your boogie down. Die song schrijf ik elke keer opnieuw. Dat is wat ik tegen die man zeg die ik elke ochtend in de spiegel zie: laat je kont bewegen Jar reau. Beetje actie mannetje, niet zo sloom. Als ik dat soort zinnetjes steeds opnieuw zing, vormen de woorden zich van zelf tot een muzikale frase. En dan moet er betekenis aan wor den gegeven." Zijn eigen platen heeft hij niet, zegt hij. Waarom zou hij? Ze zelf afspelen is al helemaal niets voor hem. „Ik kan niet naar mezelf luisteren. Daar ben ik veel te kritisch voor. Hoor ik al lemaal dingen die ik beter an ders had kunnen doen." Iets wat niet geldt voor zijn laatste paar cd's zegt hij smakelijk la chend. „Mijn gehoor is zover achteruitgegaan dat ik mijn stomme fouten toch niet meer hoor." De hem in de loop van zijn car rière verstrekte Grammy's heeft hij allemaal wel. Al zou hij niet zo gauw weten waar hij ze heeft gelaten, want tussen fatsoenlij ke woningen en hem heeft het nooit geboterd. „We wonen nu twee jaar in een ander huis en ik heb misschien tien keer in de kamer geslapen, die we daar voor hadden bestemd. Er is al tijd wat. Lekkages, narigheid." Maar de Grammy's die hem in de loop van zijn carrière zijn toegekend, heeft hij alle vijf. En hij is er trots op dat ze niet alle vijf in de sector jazz vielen. Ook werd hij onderscheiden in de categorieën in pop en rhythm 'n blues. „Voor mij is dat van groot belang. Ik moet jazz ma ken, maar r b en popmuziek zijn heel belangrijk voor me. Met name hoe die stromingen bij elkaar komen, hoe ik het verband ertussen leg. Op mijn laatste cd staat 'My foolish heart'. Ik ken dat stuk eigenlijk vooral de uitvoering van pianist Bill Evans. Zijn versie doet me veel. Ik moet altijd huilen als ik het hoor. Maar zoals ik het heb opgenomen hoor je in het eer ste chorus Aretha Franklin en Al Green voorbijkomen. En het werkt, it fucking works." Hij kijkt schalks richting hemel. „Als Bill en ik elkaar straks te genkomen, hoop ik niet dat hij het me verwijt. Maar ik weet ze ker ik er een eigen versie van heb kunnen maken." amsterdam/gpd - Joop van den Ende bestudeert de plannen voor de vestiging van een eigen musicaltheater in Antwerpen. Daar kunnen dan voorstellin gen heen die in Nederland uit gespeeld zijn. Dat scheelt de producent behoorlijk in pro ductiekosten. In samenwerking met Studio 100, bekend van onder andere K3 en Kabouter Plop, bracht Van den Ende zijn succesvolle versie van The sound of music' al eens naar Antwerpen. In de toekomst zouden voorstellin gen als 'Crazy for you' en 'Mamma Mia!' eenzelfde weg kunnen volgen. Voorwaarde is dan wel dat voor de hoofdrollen Vlaamse acteurs te vinden zijn. Van den Ende bestiert in eigen land al twee musicaltheaters: in Scheveningen en in Utrecht. De plannen voor een soortgelijk theater in Amsterdam zijn in een vergevorderd stadium. Met drie Vein dergelijke voorzienin gen in Nederland is de markt hier volgens Van den Ende ver zadigd. Met een theater in Ant werpen wil Van den Ende zich op Vlaanderen en Zuid-Neder land richten. amsterdam - Henning Mankell, de Zweedse thrillerschrijver die dit jaar het geschenkboekje voor de Maand van het Span nende Boek schreef, ontkent ten stelligste plagiaat te hebben gepleegd. Het geschenkboekje 'Het Graf, zo werd al snel vast gesteld, vertoont opvallend veel overeenkomsten met het in 2000 verschenen boek 'Moord kuil' van de IJslandse schrijver Amaldur Indridason. Via zijn Zweedse uitgever heeft Mankell nu aan zijn Nederlandse uitge ver De Geus laten weten dat hij geen plagiaat kan hebben ge pleegd, omdat hij nog nooit een boek van zijn IJslandse collega heeft gelezen. Uitgeverij Signature, waar 'Moordkuil' in april dit jaar in vertaling verscheen, kondigde eerder deze week aan een jurist in de arm te zullen nemen om de boel te laten uitpluizen. In beide boeken wordt een verga ne mensenhand gevonden bij een huis buiten de stad. De hand is in beide boeken ouder dan vijftig jaar; er worden ske letten opgegraven onder half vergane resten kleding en aal besstruiken spelen in beide boeken een sleutelrol bij de op lossing van het raadsel. den haag/anp De organisatie van het North Sea Jazz Festival in Den Haag probeert vanaf vandaag gestolen toegangskaar ten voor het evenement te on derscheppen. Begin mei bracht een koerier een doos met een groot aantal kaarten naar een klant in Duits land. Na opening van die doos bleken 250 'driedagenkaarten' niet meer in het pakket te zit ten. Deze tickets, waarmee een bezoeker alledrie de festivalda- gen naar binnen kan, kosten 145 euro per stuk. Bezitters van een driedagen- kaart moeten bij het Neder lands Congres Centrum in Den Haag via een aparte ingang naar binnen. Als de beveiligers kaartnummers ontdekken van de verdwenen partij, dan bren gen zij deze.kaarthouders naar de aanwezige politie. Daar wor den de betrokkenen gehoord om de oorsprong van de kaar ten te achterhalen. „Ik wil er best vanuit gaan dat een groot deel van de betrokke nen de kaarten te goeder trouw kochten. Zij mogen dan ook na het gesprek met de politie naar binnen, maar we willen wel proberen de dief'te achterha len", aldus directeur T. van den Hoek. Het betreft de kaartnum mers 70.251 tot en met 70.500. Politie en festivalorganisatie weten dat een deel van de ge stolen kaarten in de regio Am sterdam te koop zijn aangebo den. Een kaart bemiddelaar in de hoofdstad werd de tickets aangeboden, maar hij ver trouwde het zaakje niet en deed aangifte bij de politie. „De man die de kaarten kwam aanbie den, kende ik niet en hij bood ze ver onder de normale prijs aan. Eerst wilde hij er slechts 100, later zelfs 50 euro voor hebben. Nadat ik had gezegd dat ik ze niet wilde hebben heb ik hem hier niet meer terug ge zien", aldus de handelaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 15