Zomercarrousel als redder in nood i •ningin is beste reclame Aor het hoedengilde Op doorreis met de juf Engels NAVRAAG ^Tigstelling was er afgelopen woensdag weer voor de tradi- icotdag van de Leidse studentenvereniging Minerva, op de paardenren- baan Duin- digt bij Was senaar. Niet de paarden, |ames trokken de meeste aandacht. De hoedenparade, naar ils voorbeeld, is immers het hoogtepunt van de dag. Is het hoed van mams, een tweedehandsje van het verhuurbe- bben de dames (of heren) hun portefeuille getrokken voor ve creatie? CERDA KOERT, eigenaresse van Hoedenspeciaal- ►HHoedengilde in Leiden, is niet onder de indruk. ■^ha omer VRIJDAG 9 JULI 2004 Is/Wassenaarse Ascotdag een reclamefeest voor de hoed? 3 .Vnlijk niet. In Engeland is dat wel het geval. Toevallig ben Jar geweest. Daar zie je echt heel mooie dingen. Prachtige se%es van kleding ,Echt volmaakt. .ar komen dan !0.000 vrou- zeker de gekleed is. heb ik nauwe- rawlandizie door lag van Miner ale meeste sta keen mooie 11aiiur. Ze willen °P iiro een hoed is, goedkoop extef. Dat gaat jf^.niet. Dan zelf maar iets in elkaar. Dat geeft natuurlijk niets. Die is hartstikke leuk. En als ze daardoor plezier krijgen in ynr van een hoed komen ze later wel een keertje bij mij te- nzi het met de hoedenbranche? li zes jaar eën zaak in Leiden en ik zie dat mensen vooral Ie gelegenheden, een huwelijk of doopplechtigheid, ter een hoed dragen. Mensen denken er in elk geval weer lis ze mooie kleding dragen, dat het met een hoed pas 'Eigenlijk moeten deze activiteiten in Katwijk een maand duren' 1 inklijke familie geeft het goede voorbeeld? t! De koningin is natuurlijk altijd al een voorbeeld ge- het dragen van een mooie hoed. Maar de laatste jaren (jongere leden van de koninklijke familie toonaange- e doop van Amalia droeg prinses Laurentien een prach- linatie van kleding en hoed. Het verentoefje van prinses vas ook perfect. En Marilène draagt ook altijd hele fraaie l in trek deze zomer? eelvooral de hoeden die gemakkelijk mee te nemen zijn, die n roffer kunnen. Ik heb bijvoorbeeld een pet van zijde, met ver aan. Heel sjiek, maar ook sportief. Die doet het erg estar ook goedkopere opvouwbare hoeden zijn erg populair ar aermaanden." het t liRijsdam foto: ANP/Juan Vrijdag or J adÜIT DE ARCHIEVEN It (J we<54, Vrijdag 9 Juli Wi ite1 Gisteravond heeft aan de Aardam te Ter Aar een ernstig ar- wi/al plaats gehad. Aan de loswal aldaar lag een vrachtboot uit mh met motorstoring. Terwijl de stuurman bezig was de motor 1 Jn, daarbij gebruik makende van een las-apparaat, sprong ;n"een buis, waarbij een grote steekvlam met een daverende ie4e machinekamer sloeg. De explosie en de steekvlam brach- n tyrman en zijn knecht ernstige verwondingen toe aan hoofd Ril t lijan pijn klommen zij aan dek, waar direct toeschietende om- tigien zo goed mogelijk trachtten te helpen, terwijl in allerijl m 1 der Wind uit Aarlanderveen werd gewaarschuwd, daar de udfe arts, dokter Quartel, juist een dag weg was. Deze gaf de loqg gewonde slachtoffers een spuitje tegen de pijn. Een lie een kijkje was gaan nemen bij de reparatiewerkzaamhe- an aan de handen verwond, maar behoefde niet in het zieken- rmifden opgenomen, k nk79, dinsdag 10 juli la^D- De Warmonders tonen hun artistieke kunnen. Gister- 1S je tentoonstelling "Warmonders voor Warmonders" ge- Ly-jiiet kader van de jaarlijkse Kaagweek, met onder meer toutsnijwerk, schilderijen en zelfgemaakte poppen. ief Leidsch Dagblad 4eze rubriek kunnen worden nabesteld door binnen veertien dagen na 2,50 (afdruk van 13 bij 18 In zwart wit) over te maken op gironummer r. HDC Media b.v., Postbus 2, 1800 AA Alkmaar, onder vermelding van gblad, ANNO d.d.(datum van plaatsing) of door contante betaling aan ,O0»an het Leidsch Dagblad, Rooseveltstraat 82 te Leiden. U krijgt de foto s |0 binnen drie weken thuisgestuurd. COLOFON Leidsch Dagblad B M. Essenberg directie.hdcuz@hdc.nl et) °"idactie: eVlnaan B er (uil: reda lactie: Jan Geert Majoor, Brandenburg redactie.ld@hdc.nl Oei VQj°fi jR 4t 82, Lelden, tel. 071-5 356 356 ie lwtbus 54,2300 AB Leiden VOip-5 356415 ar f 071-5 356 325 ilief fax 023-5150 567 o. VERKOOP •b.t.: 3661 023-5150543 313677 indel: 071-5 356 300 aai*» kunnen contact opnemen varf6j6 5 ut :en^tis) Q g[6l96800 alsiïN rsUR'ing (acceptgiro) gdif'^h aut ine) ida w €216,90 talïons een machtiging verstrekken enH,ls<:h afschrijven van het 1 ontvangen €0,50 korting VERZENDING PER POST Voor abonnementen die per post (binnenland) worden verzonden geldt een toeslag van €0,50 aan portokosten per verschijndag. Voor zaterdagabonnementen geldt €0,60 per zaterdag. GEEN KRANT ONTVANGEN? Voor nabezorging: 0800-1711 (gratis). Mobiel: 072 - 5196800. ma t/m vr: 07.30-17.00 uur; za: 08.00-13.00 uur (als op zaterdag voor 12.00 uur wordt gebeld, wordt de krant dezelfde dag nabezorgd. Wie tussen 12.00 en 13.00 uur belt, ontvangt de krant op maandag.) AUTEURSRECHTEN Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij HDC Uitgeverij Media BV cq. de betreffende auteur. O HDC Media BV, 2004 De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie zijn geregeld met Stichting Beeldrecht te Amstelveen. HDC Media BV is belast met de verwerking van gegevens van abonnees van dit dagblad. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie over voordeelaanbieding en te geven, zowel door onszelf als door derden. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dat laten weten aan HDC Media BV, Afdeling Lezersservice, postbus 2,1800 AA Alkmaar Vakantie een gruwel? Ouders die hun kinderen niet kunnen vermaken, hui veren bij de gedachte alleen al als het 'kroost' zes weken (of meer) thuis is. Thuisblijven is in sommige gezinnen noodzaak. Een dagje Efteling is im mers niet goedkoop, zoals ook een 'simpel' weekje naar Center Pares een berg geld kost. Maar gelukkig zijn daar nog de zomeractiviteiten, zoals bijvoorbeeld aan de Boulevard in Kat wijk. Deze week worden kinderen vanaf zes jaar beziggehouden in een tent op het strandplein, pal voor het Zeepaviljoen. Dit onder het motto Zo mercarrousel. En als het meezit steken de kinderen er nog iets van op. Wat te denken van een workshop percussie? Mis schien schuilen er verborgen talen ten in de familie. Of wellicht is er een toekomst weggelegd als circus artiest. De clown Maurits van het circus Allez-Hop probeert bij de workshop circus de 20 deelnemers de fijne kneepjes bij te brengen. Zelfs twee dove kinderen ondergaan de lessen van Maurits schijnbaar moeiteloos. Ze worden bijgestaan door een ouder, die zich opwerkt als doventolk. En, het moet gezegd, er zijn talenten bij. Jongerenwerkster Margriet Rous van het organiserende Factor W is trots op de manier waarop de jeugd van de straat wordt gehouden. Onder de deelnemers zijn ook kinderen van buitenaf. Rous: „De kinderen komen uit de hele Duin- en Bollenstreek en van de camping." Wat is er makkelij ker voor een ouder dan het kind even in de tent te droppen en zelf op het strand te gaan liggen of in het dorp even te 'shoppen'? De Zomercarrousel is een overblijf sel van de veelbesproken Zomeraca- demie, waar de Valkenburgse kun stenaar Winfried Molenkamp cur sussen tekenen en schilderen gaf. Toen de gemeente de subsidiekraan dichtdraaide, ruimde Molenkamp het veld. In plaats daarvan versche nen de jongerenwerkers van Factor W ten tonele. Die vonden het een beter idee om de activiteiten breder te trekken. Het succes is overweldigend. De workshops zijn op een enkele uit zondering na uitverkocht. Het is voor Margriet Rous het ultieme be wijs dat de Zomercarrousel in een behoefte voorziet. „Eigenlijk moeten deze activiteiten een maand duren. Dat is pure propaganda voor Kat wijk." Het gemeentebestuur heeft onlangs de wens uitgesproken om Katwijk 'op de kaart te zetten' en heeft daar voor een citymanager aangesteld. Rous: „Zo'n iemand zou moeten zorgen dat er meer partijen betrok ken worden bij de zomeractiviteiten. Want alleen trekje dit niet. Na een week zijn alle 25 medewerkers volle dig uitgeblust. Er moet hier van alles gebeuren. Wat denk je van de bewa king? Er blijven hier 's nachts men sen slapen. Dat is voor een keer leuk, maar als je dat zes weken moet doen? Daar is niemand voor te por ren." Een workshop dans maakte deze week ook deel uit van de Zomercarrousel. Foto: Frans Roomer Rous stelt daarom voor om samen te werken met het Katwijkse muziek korps DVS, dat net als vorig jaar een evenementenweek organiseert. Dat gebeurt in dezelfde tent. „En we kunnen een deal aangaan met Pictu- ra. Dan kunnen we schilderwork shops geven. Het lijkt simpel, maar dat is het niet. Het is vakantietijd en dan is het moeilijk om mensen te krijgen." Rous oppert dat het een beter plan is om maar eerst te beginnen met twee weken Zomercarrousel. „Dan zien we wel of het allemaal te behappen is. Want je wilt niet weten wat er al lemaal bij komt kijken. In november beginnen we al met ideeën op pa pier te zetten. En wat blijkt aan het eind van de rit? Dat we tijd tekort hebben." Ze vindt dat de gemeente best met meer geld over de brug mag komen dan de 3700 eu ro die nu wor den overge dragen. „Dit pro- r ject kost veel meer geld. Ik mag na mens Factor W zo'n beetje het hele jaar met de pet rond bij allerlei in stanties. Dat is best frustrerend. Je bent bezig voor de samenleving en moet eigenlijk om geld bedelen. Ik ben heel gelukkig met wat we nu hebben, maar het kan best anders." Even verderop, op het pleintje bui ten de tent, doet haar collega Marcel van Tol een oproep aan de gemeente. De Katwijker doceert verven met de spuitbus, oftewel graffiti. Hij ziet met pret in zijn ogen dat een stel meiden be zig is aan een 'kunst werk'. „Op deze ma nier doen ze het niet illegaal. Zo krijgen ze er nog plezier in." Van Tol zit in de Katwijkse gemeenteraad namens Gemeentebelangen en is net als Rous werkzaam in het jon gerenwerk. Van Tol pleit voor een grootschaliger aanpak. Geen maand, zoals Rous voorstelt, maar zes we ken. „Want zoals we het nu doen, is het allemaal net niet. Er is gewoon te weinig geld om het allemaal goed aan te pakken. Waarom kan dit geen zes weken duren? Maak daar maar ruimte voor in de cultuurnota van Katwijk. Daar staat in dat er meer verdieping moet ko- teit. „Ik hoor net van een vrijwilliger dat hij ermee wil stoppen omdat het elke jaar hetzelfde is wat hier ge beurt. Dat is wat ik bedoel. Op een gegeven moment haken er mensen af. We moeten vooruit in Katwijk, want het aanbod is beperkt. De workshop circus heeft in de tent even geen boodschap aan de mening van Marcel van Tol. Clown Maurits heeft geen enke le moeite om de belangstelling van de kinderen te vangen. De truc met een draaiend bord op een stok gaat er in als koek. „Niet te hard draaien, anders vliegt het bord ervan af', advi seert Maurits. De deelnemers volgen zijn raad op. Belangstel lende ouders, die in eerste in stantie niet wisten wat ze met hun kind aanmoesten, knikken tevreden. Voor vijf eurootjes wordt hun telg een hele middag vermaakt en ze leren nog een truc ook. - - r<km ENTRE CANETA E PANELLA Mijn leven is niet saai. Vijf kinderen (Fré, Marc, Sam, Fleur, Olivier) in de leeftijd van 13 tot 22 jaar en mijn man (Theo) zorgen voor veel leven in de brouwerij. Om bij te komen van het kranten besta an werk ik een aantal weken vanuit ons vakantieadres Ouiaios in Por tugal. Mijn leven is daar niet minder ingewikkeld. Toch probeer ik met mijn gezin, mijn vrienden Berend en Juliette en hun drie kinderen Roeland, Thomas en Marlieke het optimale vakantiegevoel te ontwikkelen. In 'Entre caneta e panella' bericht ik er wekelijks over. Het is nacht. Onze mo biel laat van zich horen. We schrikken op. Toch niet iets aan de hand met de achterblijvers Mare en Fré of opa en oma? Nee, onze provider laat woensdagnacht weten dat we welkom zijn in Portugal en hier ook een fantastisch bereik heb ben. Wat een show, we haten dat ding, maar schijnen niet meer zon der te kunnen. Onze kin deren die ook wakker zijn geworden, vinden zo'n boodschap de nor maalste zaak van de we reld. „Zo'n berichtje geeft je toch hét vakan tiegevoel", zeggen ze spottend. Zondag zijn we vertrokken. Op vakantie richting Portugal. Over ruim 2200 kilometer doen we vier dagen. De eerste stop is Bordeaux. Daar nestelen we ons te gen vieren getienen in een gezellig Campanile hotel aan de rand van een enorm congrescen trum. Het leven lacht ons toe. Prachtig weer, gekoelde rosé en na een kort slaapje smaakt het klas sieke buffet in de avond voortreffelijk. Dan doemt de juffrouw Engels van het Stedelijk Gymnasium uit Leiden op. Ook zij is met haar man en twee kinderen op doorreis. Thomas, de enige gym nasiast in ons gezel schap, wendt zijn gezicht af en verstomt plotseling. Hij wil niets zeggen, om dat hij zeker weet dat er dan allerlei grappen over worden gemaakt. Theo herkent haar ook, maar dan van de ouderavon den van Fré, inmiddels meer dan vier jaar gele den. Gelukkig is zij niet mensenschuw en maakt vrolijk kennis met onze groep pubers tijdens de finale van het Europees kampioenschap voetbal. Zo komt ook het onder wijs ter sprake. Ze zijn al lemaal over, maar levend Frans hebben ze niet ge leerd. Fleur en Roeland komen daar achter als ze nog een avondwandelin getje maken. Ze zijn te gen twaalven getuige van een diefstal van een mo tor bij het naastgelegen Ibis-hotel. Ze zien man nen met een betonschaar een hek doorknippen en vervolgens een aanhang- wagentje waar dat ding opstaat afkoppelen en weer aankoppelen, maar dan aan hun eigen auto. Eerst denken ze aan een grap, maar een paar mi nuten later als ze een za klamp op zich gericht krijgen, beseffen ze de ernst van de situatie. Ze lopen om en lichten de receptie van het hotel in. De politie wordt gewaar schuwd en ze worden ondervraagd. In alle talen hebben ze duidelijk ge maakt wat er is gebeurd. Ze waren niet enthousi ast over de behandeling van de Franse gendarme rie. „Er kon niet eens een kopje koffie af', melden ze volgende morgen stoer. Ze hebben ons niet wak ker gemaakt, omdat wij de volgende dag weer achter het stuur moesten kruipen voor de volgende 800 kilometer richting Salamanca. Ook die rit verloopt aangenaam. Bij Biarritz gaan we de grens over en rijden Spanje binnen. Het is fascine rend om in een enorm uitgestrekt gebied te ko men met heuvels en da len, korenvelden en knoestige olijfbomen op dorre en winderige hoog vlakten. De kinderen stoppen met gameboyen en voelen de sensatie van het reizen. Magische mo notonie. We eten stok brood met ham op een rustplaats en vragen ons af waar die 40 miljoen Spanjaarden zich bevin den. Tegen vijven staan we in hartje Salamanca. In een doodlopend steegje Calle Jesus vinden we ons hostel. Een oud huis vol kamers met marmeren vloeren. We betrekken er vier voor twee dagen. We zijn on der de indruk. Als we op het immense Plaza May or een drankje nuttigen, beseffen we dat we een fantastische reis aan het maken zijn. En dat ge voel wordt 's avonds nog eens bevestigd als we de ooievaars op de Catedral Vieja zien zitten en horen klepperen, als we de stu denten in de parken ver- liefd zien worden en de kinderen vrij laten rond lopen om hun eigen in- dnikken op te doen. Dinsdag ontbijten we met z'n allen in het park achter het eeuwenoude universiteitsgebouw. De studenten volgen colle ges met open ramen. En weer die ooievaars. Wij vragen ons af waarom we altijd hebben gedacht dat ooievaars bij Nederland horen. Voor ons horen vanaf vandaag ooievaars bij Salamanca. We tellen er wel 100. Het is goed toeven in deze oude stad, die ongelofelijk schoon is. Overal terrasjes op ou de binnenplaatsen en kleine tapasbars in steeg jes. Het is er aangenaam warm. Tussen het stu- dentengewoel vallen on ze kinderen niet op. Met wat zakgeld vermaken ze zich de hele dag uitste kend. Ze doen zelfstan dig de mooie beziens waardigheden aan, be zoeken met Olivier gi taarwinkels en vinden uit waar ze het goedkoopste wat kunnen eten. Ze zijn niet moeilijk met het vin den van Spaanse woor den. Ze zetten overal zonder moeite os achter. Fantasticos. Zo begint het wel ergens op te lij ken, vinden ze. Woensdag trekken we door naar Portugal. Nu passeren we de grens bij Vilar Formosa. Via een binnenroute over de Ser- ra da Estrela komen we Coimbra binnen. Weer adembenemend. In een dorpje met knikkende mannen en een verzen gende hitte zitten we voor een luttel bedrag aan de stokvis en salade. Een paar uur later vinden we ons huis. Een soort snoephuisjes in de pas teltinten lichtblauw en geel, naast een kerk. Ik zit er nu met mijn laptop voor en denk aan een goed leven. Het is prach tig weer, de Atlantische Oceaan ligt op loopaf stand en Theo bakt een Portugees eitje. Saskia Stoel inga s.c.m.stoeMnga#hdcnl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 13